Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 143

Słowa kluczowe: ochrona środowiska

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1483 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 13/19 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2018 roku
2019 653 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/63/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg krajowych z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne”
2018 4684 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielenia dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Gowarczów”
2018 4685 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Gowarczów inwestycji realizowanych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gowarczów
2018 3849 2018-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2018 Starosty Starachowickiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Starachowickiego
2018 1780 2018-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Koneckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Słupia Konecka, powiat konecki
2018 1781 2018-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Koneckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Stąporków, powiat konecki
2018 1179 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 15/18 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2017 roku
2018 1149 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/603/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne”
2018 771 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/525/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój
2017 3404 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobków na lata 2017-2032”
2017 3403 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/641/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji" Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032".
2017 2414 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLII/64/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032 „ oraz ,,Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na realizację prac związanych z transportem i utylizacją odpadów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na obszarze Gminy Bodzechów”
2017 1618 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 350 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2032"
2017 941 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/1/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla gminy Stopnica na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku
2017 694 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/13/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032 „ oraz ,,Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na realizację prac związanych z transportem i utylizacją odpadów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na obszarze Gminy Bodzechów”
2017 446 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr 6/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zagnańsk
2017 389 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr 2/17 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2016 roku
2017 317 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radków"
2016 3274 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2016-2032”
2016 3124 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXII/214/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 października 2016r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu
2016 3114 2016-10-17 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 13 października 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2016 2228 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2016 2010 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu określającego zasady przyznawania dofinansowania do transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków i posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Tarlów"
2016 1703 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 112/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Mniów na lata 2015-2032”
2016 1592 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2016 Starosty Koneckiego z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Słupia, powiat konecki
2016 1591 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Starosty Koneckiego z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Fałków, powiat konecki
2016 1478 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/134/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Połaniec na lata 2016-2032
2016 1250 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/70/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad finansowania realizacji zadań z zakresu demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice
2016 764 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Połaniec na lata 2016-2032
2016 486 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr 2/16 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2015 roku
2016 213 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/168/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie
2016 154 2016-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.I.120.1.68.2015 Starosty Ostrowieckiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiącychj własności Skarbu Państwa na terenie gminy Kunów.
2015 3964 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2016 – 2032
2015 3890 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”
2015 3318 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
2015 2963 2015-10-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 8 października 2015r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia 2/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Staszowskiego
2015 2571 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/115/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie pomnika przyrody
2015 2564 2015-09-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 7 września 2015r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia 1/2015 z dnia 3 sierpnia 2015roku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Staszowskiego
2015 2507 2015-09-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Staszowskiego
2015 2406 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krzemionki Opatowskie PLH260024
2015 2366 2015-08-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Staszowskiego
2015 2267 2015-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.I.120.1.43.2015 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
2015 2039 2015-07-02 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)
2015 1997 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr 78/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Samsonów-Podlesie z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarze Aglomeracji Zagnańsk.
2015 1956 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Włoszczowa.
2015 1935 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/180/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 12 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce
2015 1934 2015-06-22 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góry Pieprzowe”
2015 1933 2015-06-22 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wzgórza Sobkowskie”
2015 1932 2015-06-22 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ewelinów”
2015 1869 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie
2015 1657 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad finansowania realizacji zadań z zakresu demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica
2015 1656 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 40/VIII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie na lata 2011-2014 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032). Aktualizacja na lata 2015-2020
2015 1607 2015-05-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektoar Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045
2015 1606 2015-05-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektoar Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Małopolski Przełom Wisły PLB140006
2015 1536 2015-05-05 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Owczary”
2015 1415 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/150/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce
2015 851 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 36/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Długojów i Szałas
2015 837 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 2/15 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2014 roku
2015 806 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów na lata 2014 -2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 - 2022"
2015 636 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr V/59/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w granicach administracyjnych miasta Kielce (plan na lata 2015-2019)”
2015 401 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/58/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2015-2018"
2015 332 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/72/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia „Programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg krajowych i dróg wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko”
2015 258 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Przedborska PLH260004
2015 257 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015
2015 193 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chmielnik na lata 2014-2032"
2015 194 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOTACJI NA DOFINANASOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY CHMIELNIK
2015 12 2015-01-05 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 31 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2014 2925 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVI/106/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżysko-Kamienna
2014 2913 2014-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.I.120.1.39.2014 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2014 2834 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LXVI/435/14 Rady Gminy Łagów z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagów na lata 2012 – 2032”
2014 2492 2014-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.I.120.1.32.2014 Starosty Ostrowieckiego z dnia 5 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
2014 1120 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr 2/14 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2013 roku.
2014 1083 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013r. dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032.
2014 826 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LVII/1000/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce
2014 501 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/297/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/281/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013 – 2032
2014 369 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/236/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany na lata 2013-2032
2013 4273 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/281/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013r. dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032.
2013 3794 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Baćkowice na lata 2013 – 2032"
2013 3767 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/343/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie
2013 3639 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/16/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice”.
2013 3002 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/54/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kamieniec i Ściegnia"
2013 2709 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013r. dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032.
2013 2375 2013-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 5 czerwca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Chelosiowa Jama”
2013 2242 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA OSOBOM FIZYCZNYM NA REALIZACJĘ TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW AZBESTOWYCH POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH LUB ZMAGAZYNOWANYCH NA OBSZARZE GMINY WAŚNIÓW
2013 2169 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032
2013 2108 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/26/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dofinansowania przez Gminę Kluczewsko usługi załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Kluczewsko”
2013 2098 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/298/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia " Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032".
2013 1528 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/146/13 Rady Gminy Secemin z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Secemin”
2013 1293 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr 1/13 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2012 roku.
2013 905 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawiew uchwalenia „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Waśniów”
2013 45 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/429/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego - strefa świętokrzyska - ze względu na przekroczenia pyłu PM2,5” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.
2012 3190 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/122/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzisław zmienionej Uchwałą Nr XVII/140/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012r.
2012 2519 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 86/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Długojów i Szałas w Gminie Zagnańsk
2012 1742 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXII/22/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032 „ oraz ,, Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na realizację prac związanych z transportem i utylizacją odpadów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na obszarze Gminy Bodzechów”
2012 1573 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 111/XIX/2012 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 96/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Oleśnica, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie, na lata 2011-2014, (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.)"
2012 1418 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Opatowiec"
2012 1193 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 4/12 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2011 roku.
2012 1128 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 96/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Oleśnica, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie, na lata 2011-2014, (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.)"
2012 1032 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Usuwania Azbestu
2012 789 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad przyznawania dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzisław
2012 790 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/122/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzisław
2012 414 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/443/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zniesienia uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu
2012 353 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/144/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2011 – 2015 z perspektywą do 2032r.
2011 3942 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/234/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego: Część A – strefa miasto Kielce – ze względu na przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu Część B – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu Część C – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia ozonu”.
2011 3387 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dofinansowania kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Obrazów
2011 3301 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/84/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia Zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Powiatu Staszowskiego
2011 3249 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI /91/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr.X/83/2011 z dnia 30 września 2011r.  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ćmielów na dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest.
2011 3204 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia „ Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Obrazów”
2011 2506 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/286/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu
2011 2114 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/100/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój na lata 2011 - 2032.
2011 1889 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008 – 2032”.
2011 1554 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/178/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu
2011 1415 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie, na lata 2011 – 2014, (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.)"
2011 524 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/317/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2009 - 2032".
2010 3709 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/37/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami
2010 3517 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/335/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/99/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria na lata 2008 - 2032.
2010 3275 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LIV/1301/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 października 2010r. w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2011-2014"
2010 3037 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/273/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 15 września 2010r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Wiślica
2010 2155 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Starachowice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
2010 1991 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII / 44 /2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032”
2010 1224 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/24/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4 marca 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXII/46/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania przez Gminę Skarżysko- Kamienna usługi demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i ścian budynków stanowiących własność osób fizycznych realizowanej ze środków budżetu gminy
2010 1117 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1135/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu miasta Kielce odpadów zawierających azbest”
2010 817 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/9/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032”
2009 4246 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Waśniów na lata 2010-2032”
2009 3628 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Waśniów na lata 2009-2012”, którego częścią jest „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Waśniów na lata 2009-2012”
2009 3330 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/567/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008-2032”
2009 2941 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Stąporków
2009 2893 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/317/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2009-2032”
2009 2868 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Końskie” wraz z „Planem gospodarki odpadami”
2009 2466 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr 17/XXXVIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska Gminy Mniów” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla Gminy Mniów - aktualizacja do 2012 roku” i „Wieloletnim programem usuwania azbestu”
2009 2425 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/848/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu miasta Kielce odpadów zawierających azbest”
2009 2043 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2012 dla Gminy Słupia Jędrzejowska”
2009 2013 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/27/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 10 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032”
2009 1962 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipnik na lata „2009-2032”
2009 1946 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/100/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wojciechowice 2009-2032”
2009 1811 2009-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej w Kielcach z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2008 roku
2009 1270 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunów na lata 2009-2032”
2009 1164 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/419/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych nr 7, 9, 74 i 77 z terenu województwa świętokrzyskiego”
2009 668 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/118/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baćkowice na lata 2009-2032
2009 79 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/672/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Kielce wraz z Planem gospodarki odpadami stanowiącym jego część
2009 4 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr VII/41/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 18 września 2008r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na lata 2008-2032” dla Gminy Bodzentyn
2009 14 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/45/2008 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032”