Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1707

Słowa kluczowe: pomoc społeczna

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3947 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI \ 86 \ 2019 Rady Gminy Złotej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Gminie Złota
2019 3946 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy Złotej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora w Złotej
2019 3879 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Skarżyska – Kamiennej pod nazwą Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku Kamiennej
2019 3861 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.111.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 3859 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3815 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/112/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019
2019 3818 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/108/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Mircu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 3804 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Moskorzew
2019 3808 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/2019 Rady Gminy Moskorzew w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Moskorzew
2019 3800 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/179/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3763 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Staszów
2019 3778 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/147/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz określenia rodzajów usług, zasad przyznawania i odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu dla mieszkańców Gminy Sandomierz
2019 3696 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3625 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 93/XII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mniowie
2019 3591 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XIV/123/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Jędrzejów Programu "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
2019 3583 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/83/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia samorządowego programu "Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Miasta Skarżyska-Kamiennej"
2019 3567 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 3550 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3521 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/68/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2019 3489 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej
2019 3456 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3455 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Połańcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3444 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +, funkcjonującego na terenie Gminy Brody
2019 3431 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3374 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Samborcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3384 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Pińczowie oraz nadania mu Statutu
2019 3385 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym Nr 1 w Pińczowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 3366 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3350 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Ożarowski Bon Żłobkowy”
2019 3321 2019-08-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 5 Starosty Staszowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ponownego zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim
2019 3297 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3247 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Fałków
2019 3188 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdysyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3199 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
2019 3175 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 3167 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bieliny w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3168 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019
2019 3131 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Bodzentyn
2019 3132 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora dla mieszkańców Gminy Bodzentyn
2019 3089 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XVI/249/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz określenia rodzajów usług, zasad przyznawania i odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu, dla mieszkańców Gminy Kielce
2019 3082 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 71/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szydłowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3081 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 70/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/ 288/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3033 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XVI/248/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „ Dobra Chata” w Kielcach i nadania statutu
2019 3032 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XVI/247/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach
2019 3027 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
2019 3023 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji przez Gminę Tarłów Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
2019 3015 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 3014 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych przyznanych pod warunkiem zwrotu - pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki okresowe i celowe
2019 2997 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr LII/421/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 maja 2018 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Łagów w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 2998 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Łagów oraz określenie zasad zwrotu poniesionych kosztów
2019 2993 2019-07-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 4 Starosty Staszowskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim
2019 2821 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2811 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego ”Ożarowski Bon Żłobkowy”
2019 2797 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2796 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania
2019 2785 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2714 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicyz dnia 01 marca 2019r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koprzywnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2648 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim
2019 2645 2019-06-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 29/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku-Kamiennej
2019 2619 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2600 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/70/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019
2019 2568 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/189/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej
2019 2563 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Raków z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2019 2464 2019-06-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Buskiego
2019 2445 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +, funkcjonującego na terenie Gminy Brody w Stykowie, ul. Świętokrzyska 25
2019 2407 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 2359 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/44/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat a także trybu ich pobierania
2019 2343 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2019 2333 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego
2019 2329 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX.37.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Ożarowie
2019 2328 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX.36.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Stodołach - Koloniach
2019 2317 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2308 2019-05-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach
2019 2305 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Złota z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora w Złotej
2019 2299 2019-05-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Sandomierzu
2019 2237 2019-05-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Jędrzejowskim
2019 2220 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 2196 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Smyków
2019 2189 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2019 2182 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr XIII/40/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 2162 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/15/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2126 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Kluczewsku przy ulicy Spółdzielczej 12
2019 2056 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania
2019 2057 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 1974 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021„
2019 1880 2019-04-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/ROPS/2019 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 1859 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/65/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1828 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 1784 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2019-2025
2019 1748 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 2016 - 2026
2019 1687 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/19/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania
2019 1636 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/71/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 1601 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego, lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1592 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1574 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + przy ulicy Norwida 17 i Rynek 12 w Skarżysku – Kamiennej
2019 1521 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata” 2019 – 2023
2019 1418 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.17.2019 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2019 roku
2019 1344 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/22/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1345 2019-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Starosty Staszowskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
2019 1335 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2019 roku
2019 1314 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/51/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1313 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1215 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koprzywnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 1214 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1187 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1169 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/38/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1163 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1157 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1119 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mircu w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 1108 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 1086 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI / 46 /19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/286/17 Rady Gminy Łagów z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Senior-WIGOR przy Dziennym Domu Pobytu Otwarte Serca w Sędku
2019 1072 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/81/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce
2019 1040 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12.2019 Starosty Opatowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu opatowskiego w roku 2019
2019 1025 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/19 Starosty Włoszczowskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w 2019 roku
2019 1023 2019-02-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Staszowskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
2019 1018 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku
2019 1017 2019-02-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2019 r.
2019 1016 2019-02-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2019 r.
2019 1012 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/6/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NrVIII/61/2017 Rady Gminy Brody w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Brody oraz zasad jego ustalenia
2019 997 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/17/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych
2019 996 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/16/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 949 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie Powiatu Starachowickiego w 2019 roku
2019 950 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2019 roku
2019 944 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2019 Starosty Opatowskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2019
2019 939 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/7/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kosztu za jedną godzinę usług opiekuńczych
2019 923 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/ 37 / 2019 Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2020
2019 917 2019-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2019 Starosty Pińczowskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2019 roku
2019 873 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania
2019 872 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2019 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w 2019 roku
2019 852 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/5/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 851 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/4/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 848 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Krasocin
2019 842 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2019r.
2019 841 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.S.120.6.2019 Starosty Kazimierskiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach w 2019r.
2019 840 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.S.120.5.2019 Starosty Kazimierskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej w 2019r.
2019 839 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku
2019 838 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 "Przystań 1" oraz Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 "Przystań 2" w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku
2019 833 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/5/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/65/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 829 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/19 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej w 2019 r.
2019 827 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 822 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 794 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 793 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 775 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 774 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 757 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/174/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
2019 754 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 752 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/322/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 751 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 738 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
2019 722 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 702 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2019 713 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 714 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 676 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 675 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 664 2019-02-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
2019 649 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 645 2019-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2019r.
2019 639 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 598 2019-01-31 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Starosty Sandomierskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu Zarządzenia do Edytora Aktów Prawnych XML
2019 596 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 595 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 562 2019-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2019r.
2019 561 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr RG - VI / 55 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG – IV / 22 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 557 2019-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2109 Starosty Sandomierskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Sandomierskiego na 2019 rok
2019 556 2019-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Sandomierskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu na 2019 rok
2019 555 2019-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Sandomierskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skwirzowej na 2019 rok
2019 554 2019-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w 2019 r.
2019 550 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 534 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV.6.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Stodołach - Koloniach i w Klubie „Senior +” w Ożarowie
2019 518 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/31/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2019 519 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 510 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V/39/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Krasocin oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2019 508 2019-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce oraz świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce w 2019 roku
2019 515 2019-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Buskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2019
2019 514 2019-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Buskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2019
2019 507 2019-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2019
2019 496 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 494 2019-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Koneckiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Koneckiego w 2019 roku
2019 497 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2019 503 2019-01-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Kieleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim
2019 498 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
2019 488 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 493 2019-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Koneckiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Koneckiego w 2019 roku
2019 475 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr VII/28/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Iwaniska ,,Posiłek w szkole i w domu”
2019 478 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/16/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 479 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/17/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 476 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr VII/29/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 466 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 464 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia dla Gminy Słupia Konecka wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 465 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 432 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Koprzywnicy, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunki zwolnienia od ponoszenia opłat
2019 422 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 417 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 oraz okreslenia zasad zwrotu wydatków
2019 416 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Oksa ,,Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023
2019 415 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pienięznych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 408 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019 - 2023
2019 407 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019 – 2023
2019 388 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Oleśnica
2019 383 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 382 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 381 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Wąchock w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 380 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 375 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
2019 374 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Szydłów „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
2019 373 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 372 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 361 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 360 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 362 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2019 357 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 356 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 350 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023”
2019 348 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 347 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 343 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 342 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 337 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 336 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 325 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Piekoszów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 324 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 314 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 313 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 312 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 307 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2019 299 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 298 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 290 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 289 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 285 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 284 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 283 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 279 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 278 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 276 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 275 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
2019 274 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 268 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania lub zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób wymagających wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie świadczenia niepieniężnego lub pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2019 269 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 263 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 262 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Oleśnica ,,Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023
2019 260 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 259 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 258 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 255 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu Senior+ w Gminie Słupia oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+
2019 254 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 248 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/34/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 225 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 226 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 227 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 223 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/37/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie gminy Mirzec na lata 2019 – 2023”
2019 220 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora „Senior+” w Gminie Mirzec
2019 221 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 222 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/36/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 235 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2019 236 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta i Gminy Małogoszcz „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 237 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/ 21/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków
2019 233 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr V/44/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 r.
2019 229 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 230 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 231 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielonego w ramach rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 215 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Secemin „Posiłek w  szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 214 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 213 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 207 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/291/2018 Rady Gminy Michałów w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2019 206 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w noclegowniach, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i innych ośrodkach wsparcia
2019 205 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 204 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 203 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 194 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 193 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia do świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 192 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 186 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w  formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 185 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 19/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 177 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/37/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 176 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Strawczyn „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 168 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Radoszyce „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 167 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 162 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Jędrzejów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 163 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego z pomocy społecznej przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
2019 161 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019 -2023
2019 160 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019 -2023
2019 159 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 142 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Gorący posiłek” na lata 2019 - 2023
2019 141 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/17/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 140 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/16/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 130 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 128 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr VI/12/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 124 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i  żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 111 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 122 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 118 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV / 22 /2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)
2019 117 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV / 21 / 2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ‘’Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019 – 2023’’
2019 115 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Sadowie na lata 2019-2023
2019 114 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 108 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby i rodziny bezdomne za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 107 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne w formie gorącego posiłku wydawanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju na lata 2019 – 2023
2019 106 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2019 105 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 97 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 96 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 95 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 73 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”
2019 92 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 91 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 90 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Bieliny „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 84 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 83 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 82 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 79 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z  pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i  w domu" na lata 2019-2023
2019 78 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Solec-Zdrój ,,Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023
2019 72 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”
2019 68 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/ 22 / 2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2020
2019 67 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 66 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/98/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole” na lata 2019-2023
2019 65 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/97/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 64 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/96/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 54 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/40/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Nowa Słupia „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2019-2023
2019 53 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/39/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 52 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/38/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 43 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 42 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 41 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 40 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 39 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 38 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 36 2019-01-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Staszowskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim
2019 35 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/28/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 34 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 33 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Osiek na lata 2019-2023
2019 29 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 31/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 28 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 30/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego gminy Chęciny „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 27 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 27/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2019 26 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 26/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Chęciny, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2019 25 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 25/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
2019 20 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr VI/25/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 19 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr VI/24/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci pod nazwą: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 17 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019 16 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu poniesionych wydatków za świadczenia formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 15 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
2019 11 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 10 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 9 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Sobków ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 4730 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/38/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4729 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/37/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4725 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Nagłowice „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
2018 4724 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4723 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 4719 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Obrazów ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4718 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata” 2019 – 2023
2018 4711 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4710 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4709 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4688 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 19/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4689 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 20/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla mieszkańców gminy Zagnańsk w zakresie „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 4690 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 21/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4678 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/22/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4679 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/23/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4680 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/24/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4698 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4699 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4700 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023
2018 4694 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Bodzentyn w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2018 4695 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4696 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4649 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/52/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej
2018 4650 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/53/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2018 4651 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/54/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 4645 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4646 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2018 4647 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Łagów „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
2018 4652 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/55/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenie w postaci posiłku oraz przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielenia mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w zakresie dożywiania
2018 4662 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/13/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 4674 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. Rada Miasta Skarżyska - Kamiennej w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2018 4675 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. Rada Miasta Skarżyska - Kamiennej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4659 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/10/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego- zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4660 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Starachowice w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2018 4661 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/12/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 4642 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV / 20 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023r.
2018 4643 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV / 21 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Czarnocin, miejscowość – Soboszów.
2018 4621 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Nowy Korczyn „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4620 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4619 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4618 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4608 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4609 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4607 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2018 4606 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu chronionym
2018 4603 2018-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach w 2019 r.
2018 4598 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Wiślica ,,Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023
2018 4590 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4591 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4571 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 11/III/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4581 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
2018 4535 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/165/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, w szkołach dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
2018 4526 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4498 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023
2018 4499 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4504 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 4477 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 12/III/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4478 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2018 4475 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4474 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4451 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXI/105/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 25 maja 2016 roku, zmienionej uchwałą NR XXII/113/2106 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 czerwca 2016 r., określającej szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2018 4450 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczegowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programe "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4449 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu w Gminie Opatowiec” na lata 2019-2023
2018 4454 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Włoszczowa „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4453 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków
2018 4437 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4436 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4406 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr V/18/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 4405 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr V/17/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Ostrowcu Świętokrzyskim
2018 4395 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4394 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2019-2023
2018 4393 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zasad kwalifikowania do pobytu w Klubie Senior + oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +, funkcjonującego na terenie Gminy Bodzechów
2018 4396 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4381 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielonego w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4363 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wsparciem w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4338 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie odpłatności za uczestnictwo w Klubie Senior + przy ulicy Rynek 12 w Skarżysku – Kamiennej
2018 4334 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 6/III/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4333 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 5/III/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4332 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 4/III/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Gorący posiłek” na lata 2019 – 2023
2018 4305 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 4284 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 4219 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 24 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Sitkówka - Nowiny „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
2018 4218 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 23 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019 - 2023
2018 4217 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 22 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2018 4118 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4092 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4091 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4090 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4069 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/15/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Starachowicach
2018 4025 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3978 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 311/XLIX/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Mniów na rok 2019
2018 3977 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 310/XLIX/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Działań Osłonowych dla rodzin, w których wychowywane są dzieci do osiemnastego roku życia „Gmina Mniów dzieciom” na rok 2019
2018 3893 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2018 Rady Gminy Złota z dnia 13 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w noclegowniach oraz  schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych
2018 3828 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/507/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/440/14 Rady Gminy Morawica z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Gminę Morawica
2018 3772 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu "Senior+" w Starachowicach oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+"
2018 3734 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI / 228 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Radoszyce
2018 3715 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LVII/343/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz tryb ich pobierania
2018 3714 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LVII/342/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora „Senior+” w Gminie Mirzec
2018 3695 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXIV/525/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3694 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXIV/524/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Gorzkowie, 28-500 Kazimierza Wielka
2018 3606 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXXII/330/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3578 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXII/445/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLVI/311/2017 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28.09.2017r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Piekoszów
2018 3515 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/449/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/401/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 3507 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki domowe, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2018 3243 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LX/1328/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce
2018 3244 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LX/1329/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2018 3171 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2018 2874 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLV/374/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do prowadzonego przez Gminę Bieliny rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2852 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/65/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2843 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Bliżyn
2018 2839 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2018 Rady Gminy Złota z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2018 2837 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLV/312/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich powołania
2018 2790 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LXII/74/208 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych
2018 2679 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/802/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2638 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/359/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia zakresu działania Klubu Senior+ w Ożarowie oraz kryteriów uczestnictwa w działaniach Klubu Senior + w Ożarowie
2018 2639 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/360 /2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Ożarowie
2018 2596 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu chronionym
2018 2601 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXix/372/18 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Krasocin
2018 2592 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/63/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2559 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Seniora Gminy Wodzisław”
2018 2542 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/407/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Połańcu o nazwie "Kraina Malucha", dla którego organem prowadzącym jest Gmina Połaniec, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia z opłat
2018 2533 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2501 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2487 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odpłatności za uczestnictwo w Klubie „Senior+” w miejscowości Zbeltowice, Gmina Bejsce
2018 2477 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022
2018 2435 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/206/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - klubach seniora
2018 2434 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/205/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 2356 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr RG - XLIV / 548 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2329 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/433/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026
2018 2275 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LX/787/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/748/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2018 2265 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 296/ 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Lipnik
2018 2244 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII/421/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Łagów w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 2109 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/481/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2099 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LII/300/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Ćmielów
2018 2067 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 2055 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/327/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z tych opłat, a także trybu ich pobierania
2018 2017 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr LVI/1263/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia samorządowego programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Miasta Kielce”
2018 2018 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr LVI/1264/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej
2018 2007 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLV/394/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla seniorów pn. „Pińczowska Karta Seniora”
2018 1943 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/268/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 1895 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr LXII/526/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów
2018 1837 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/36/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2018 1828 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr V/33/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2017 Rady Gminy Brody w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Brody oraz zasad jego ustalania
2018 1817 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/748/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2018 1793 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/34/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka
2018 1794 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/35/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
2018 1752 2018-04-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/PCPR/2018 Starosty Włoszczowskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Włoszczowie
2018 1639 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/401/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1640 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/402/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/351/2014 Rady Gminy Górno z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2018 1606 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XL/284/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1541 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 288/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego, lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2018 1556 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIV/1205/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach
2018 1569 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/317/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2018 1529 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu SENIOR +, Janowice Poduszowskie 3, 28-114 Gnojno
2018 1512 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/387/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Chmielnik jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się ich dziecka