Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 244

Słowa kluczowe: programy społeczno-gospodarcze

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2366 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 4434 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wodzisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2018 4134 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
2018 4084 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”
2018 4035 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr RG - III / 11 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 2868 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wodzisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2018 2867 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/314/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
2017 3277 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr RG - XXXV / 424 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2017 3002 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/304/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 1715 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/515/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2017 1622 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 1620 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 960 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXVIII/238/2010 Rady Gminy Wiślica z dnia 27.01.2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Wiślica
2017 809 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 74 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2017 29 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 4167 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2017
2016 4101 2016-12-16 Komunikat Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 29 listopada 2016r. o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Programu Rozwoju Szkół Gminy Chęciny”
2016 4071 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 228/XXXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 4048 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 4031 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok
2016 4012 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 3988 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/167/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.
2016 4003 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 3961 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Baćkowice na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2016 3955 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.
2016 3862 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII / 196 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 3844 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Sandomierskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016 3854 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII /102/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 .
2016 3830 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016 3826 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/161/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
2016 3818 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/82/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Bodzechów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
2016 3805 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 282 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 3803 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/2016 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.
2016 2960 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/144/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
2016 1399 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/253/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały: w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2016 883 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/194/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Staszów na lata 2016–2020.
2016 195 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Skrzyszów na lata 2009-2023
2015 4035 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2016
2015 3988 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/104/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 3974 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 3956 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 3832 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
2015 3534 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/154/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2016
2015 3530 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 140 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 3509 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok
2015 3413 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/80/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 3332 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/88/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
2015 3319 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”
2015 3139 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVII/67/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2016 r.
2015 3127 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 96/XVII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 października 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 3069 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/60/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Waśniów na lata 2015-2018"
2015 2958 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 106/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 września 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zagnańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2906 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/85/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze
2015 2767 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bodzentynie
2015 2358 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XI/89/15 Rady Gminy Łagów z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2119 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2020”
2015 1267 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 1269 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sandomierza
2015 518 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2015 480 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju miejscowości na terenie gminy Raków.
2015 378 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/441/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2015 r. Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2015 253 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”
2015 216 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2015 171 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2015 156 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr RG - III / 14 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz Innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2015 124 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr V/12/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015
2014 3533 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (na 2015 r.)”
2014 3438 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Nagłowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na lata 2015-2020
2014 3182 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LI/254/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 15 października 2014r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 3181 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 527/LXXIII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 października 2014r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
2014 3173 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 3114 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIII/346/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 20 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
2014 3028 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/71/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/66/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2014 2956 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/258/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2015.
2014 2954 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/416/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 2907 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/443/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sandomierza dotyczących budżetu Miasta Sandomierza
2014 2903 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/391/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 2876 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/353/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 2874 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LI/247/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 24 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2015 rok
2014 2871 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LVII/350/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.
2014 2019 2014-07-04 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 marca 2014r. do Porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji, zawartego w dniu 14.01.2014r.
2014 747 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 4408 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 4361 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV/289/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.
2013 4272 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/215/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016.
2013 4244 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 4234 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr LXII/320/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. W sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 .
2013 4112 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/189/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.
2013 4100 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 305 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz Innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 4048 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XL/209/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2014 rok.
2013 3944 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”
2013 3926 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/70/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialność pożytku publicznego na rok 2014
2013 3914 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/66/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2013 3865 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 402/LIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
2013 3297 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/59/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013r. zmieniająca uchwałę NR XVII/68/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
2013 1827 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały NR XXXVIII/238/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27.01.2010 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Wiślica"
2013 1398 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 233 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR RG – XXV/193/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz Innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
2013 301 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/81/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536z późn. zm.) na rok 2013
2013 256 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2013 114 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/98/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2013 111 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”.
2013 63 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 193 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
2013 55 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2012r. W sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 .
2013 29 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2013 rok.
2012 3950 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXI/189/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działaności pożytku publicznego na 2013 rok
2012 3907 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
2012 3716 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na 2013 rok”.
2012 3705 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 3631 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/219/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2013 r. Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2012 3607 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/69/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 3495 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 listopada 2012r. sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku
2012 3493 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 256/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 3209 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVII/68/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
2012 3035 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 września 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.
2012 1802 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2015.
2012 1758 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/31/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536z późn. zm.) na rok 2012
2012 1739 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włoszczowskim na lata 2012-2014.
2012 1574 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 113/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. W sprawie przystąpienia Gminy Oleśnica do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 7.1. Poddziału 7.1.1 ,, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej’’.
2012 1010 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/83/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”.
2012 916 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
2012 732 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/ 118 /11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2012 r. Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2012 650 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Solec-Zdrój na lata 2012 – 2016”
2012 474 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/81/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na 2012 rok”.
2012 326 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Piekoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”
2012 327 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 145/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2012 284 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
2012 226 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. W sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 .
2012 218 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
2012 199 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/64/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku
2012 195 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2012 191 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2012 rok.
2012 137 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr RG- XIV / 112 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
2012 50 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2012 38 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
2011 3194 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Ćmielów
2011 3105 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 września 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
2011 3063 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Skalbmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2012
2011 2526 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 79/XII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/VI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 2208 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 2067 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/19/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
2011 1650 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
2011 1175 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Tarłów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Tarłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.
2011 1093 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Jędrzejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2011-2014”.
2011 932 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011
2011 890 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piekoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
2011 819 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”.
2011 743 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 32/VI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 692 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy O p a t o w i e c z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
2011 573 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2010r. W sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 .
2011 399 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/23/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2010r. W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011 rok.
2011 233 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/19/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014
2011 213 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr LII/216/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.
2011 172 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.
2011 140 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Skalbmierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2011
2011 109 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/330/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pozytku publicznego na 2011 rok
2011 81 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr I/5/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Nagłowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na lata 2011-2014
2011 1 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr L/307/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku
2010 3906 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr VII/45/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2010 3829 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/379/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2011 r. Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 3787 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/284/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na 2011 r.
2010 3788 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/177/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2010 3636 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LIII / 79 / 2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia ,, Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bodzechów na lata 2010 – 2014”
2010 3649 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/63/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
2010 3609 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/54/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 3610 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/59/2010 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/11/09 Rady Gminy Gowarczów z dnia 17 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Giełzów na lata 2009-2016
2010 3605 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/253/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2010 3371 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/265/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami w gminie Obrazów na lata 2010-2014”
2010 3151 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/297/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 17 września 2010r. w sprawie aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla gminy Bieliny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2010 3132 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/167/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Wojciechowice - aktualizacja na lata 2009-2012.” i „Gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Wojciechowice 2009-2012 – aktualizacja.”
2010 3038 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 15 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy w Wiślicy Nr XXXXII/260/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia: - „Planu odnowy miejscowości Sielec” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Sielec, - „Planu odnowy miejscowości Kobylniki” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Kobylniki, - „Planu odnowy miejscowości Hołudza” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Hołudza, - „Planu odnowy miejscowości Gluzy” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Gluzy, - „Planu odnowy miejscowości Chotel Czerwony” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Chotel Czerwony, - „Planu odnowy miejscowości Brzezie” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Brzezie,
2010 2843 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 267/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Kotuszów na lata 2009 - 2016
2010 2842 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 266/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Korytnica na lata 2010 - 2020
2010 2841 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 265/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do Planu Odnowy Miejscowości Szydłów
2010 2846 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 270/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudki na lata 2010 - 2017
2010 2845 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 269/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny na lata 2010 - 2017
2010 2844 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 268/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Grabki Duże na lata 2010 - 2020
2010 2823 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LVII/353/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łęg na lata 2008-2015, Planu Odnowy Miejscowości Tursko Małe na lata 2008-2015, Planu Odnowy Miejscowości Maśnik na lata 2008-2015
2010 2730 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/353/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
2010 2708 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXX/158/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2010 – 2015 oraz trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
2010 2598 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLV/53/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb realizacji Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2010 2551 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/ 2010 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Tarłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.
2010 2449 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/231/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawieokreślenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bałtów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1794 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/417/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sandomierza na lata 2010-2013"
2010 1515 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr Nr XL/225/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego, na 2010 rok.
2010 1442 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały NR XXXVIII/238/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27.01.2010 roku w sprawie uchwalenia ”Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Wiślica”.
2010 959 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/278/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia na 2010 rok programu współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 971 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX/125/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
2010 930 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238 /2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiślica”
2010 932 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
2010 904 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LIV/301/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piekoszów w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 900 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/239/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010.
2010 837 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/277/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010 - 2016
2010 814 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/ 230/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
2010 798 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr LIII/397/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
2010 747 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/301/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 701 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.
2010 660 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/182/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
2010 658 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2010
2010 591 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/188/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010”.
2010 546 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2009 rok
2010 448 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
2010 337 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr IX/56/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
2010 248 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/440/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
2010 233 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/374/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010 rok
2010 156 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku
2009 4198 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/246/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 4166 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/42/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 4164 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010
2009 3807 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/234/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
2009 3707 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
2009 2930 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009
2009 2319 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie udziału Gminy Fałków w realizacji Programu „Ekolog 5”
2009 2256 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/129/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 2067 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
2009 1931 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
2009 1836 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2009 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szydłów
2009 1602 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/137/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Wodzisław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok
2009 1438 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
2009 1256 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia na 2009 rok programu współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 1161 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/09 Rady Powiatu w Jędrzejowskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2009
2009 1136 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/58/08 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok
2009 1129 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXV/191/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 1031 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXX/123/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009”
2009 819 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/08 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 696 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz Innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008
2009 655 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2008 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piekoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku
2009 657 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr VII/67/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 roku
2009 630 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XI/59/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r.
2009 594 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
2009 571 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/08 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim na lata 2009-2013
2009 535 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku
2009 519 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nagłowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
2009 504 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/166/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
2009 481 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2008 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 469 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/114/08 Rady Gminy Radoszyce z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
2009 440 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/32/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 441 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/33/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamienna Wola na lata 2008-2014
2009 421 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/08 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
2009 376 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXVII/213/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”
2009 264 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/08 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Solec Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
2009 253 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XVII/83/08 Rady Gminy w Seceminie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Secemin na lata 2008-2016”, „Plan Odnowy Miejscowości Marchocice na lata 2008-2016”
2009 61 2009-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/231/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2008r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 rok
2009 46 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009