Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 251

Słowa kluczowe: odpady

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 4291 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na ,,Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”
2016 3952 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn
2016 3838 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałów
2016 2411 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXV/357/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016-2022
2016 1665 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 114/XX/2016 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2015 880 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez: właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łączna
2014 2931 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/494/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.
2014 2853 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/850/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018
2014 1974 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/791/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018
2014 1062 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/722/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018
2013 3862 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/408/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.
2013 3079 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/610/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018
2013 2589 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/547/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018, w części odnoszącej się do § 2, tabela nr 2 w zakresie regionu 4 gospodarki odpadami komunalnymi
2013 306 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/251/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.
2012 2536 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 2534 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/4/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/2/04 z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/03 z dnia 23.06.2003r. w sprawie przejęcia przez Gminę Starachowice obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.
2012 2205 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018
2012 2143 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 1974 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr 124/XX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 11 maja 2012r. w sprawie określenia górnych stawek za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.
2012 1018 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2012 675 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XIII / 90 / 11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2012 525 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/99/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2012 482 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 64/XII/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawieustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
2012 475 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/96/11 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
2012 397 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników  bezodpływowych
2012 364 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2012 rok.
2012 357 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności
2012 347 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .
2012 231 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/129/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.
2012 109 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/85/011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do regionalnego systemu gospodarki odpadami obejmującego projekt "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc" oraz przeniesieniu zadania własnego polegającego na unieszkodliwianiu odpadów na rzecz Gminy Kielce
2011 3890 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2011 3878 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr 64/XIV/11 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie: określenia górnych stawek za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.
2011 2453 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2011 2437 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXX/192/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2011 2419 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr X/91/11 Rady Gminy w Morawicy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 2383 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
2011 2335 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII/87/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sobków.
2011 2285 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
2011 2219 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 48/VI /2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 148/XX/2009 Rady Gminy Smyków z dnia 16 września 2009 roku w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych
2011 2135 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 2057 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/102/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/188/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2004 r. w sprawie regulaminu składowiska odpadów komunalnych w Dobrowodzie oraz wysokości cen za korzystanie z tego składowiska
2011 2056 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/101/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2011 1756 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1681 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V /23 /2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 1645 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 1669 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1635 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
2011 1590 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/57/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian uchwały Nr IX/65/07 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2011 1476 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 1357 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2011 1168 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1156 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności
2011 1127 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica
2011 1134 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr II/9/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ruda Maleniecka
2011 1018 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V /29 /2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Obrazów
2011 969 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i unieszkodliwiania tych odpadów.
2011 965 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/15/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 977 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i transport nieczystości ciekłych
2011 990 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/ 23/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2011 907 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomści za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2011 862 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności
2011 852 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2011 840 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.
2011 792 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w 2011 roku
2011 753 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 706 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica.
2011 280 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/12/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/21/03 z dnia 23.06.2003 r. z póź. zm. w sprawie przejęcia przez Gminę Starachowice obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.
2011 261 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2011 rok
2011 217 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/180/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Gminy Łubnice
2011 218 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/180/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Gminy Łubnice.
2010 87 2011-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/17/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/03 z dnia 23.06.2003 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Starachowice obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych
2010 3465 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/38/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stopnica.
2010 3382 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/333/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2849 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LXII/374/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kunów.
2010 2831 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XXXI/235/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 września 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.
2010 2803 2010-10-13 uchwala Uchwala nr LX/750/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2010 2687 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2676 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/231/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Baćkowice uprawnienia w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice
2010 2247 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2010 2245 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/38/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia górnej wysokości opłaty za odbiór ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi
2010 2234 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LXIV/303/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 lipca 2010r. W sprawie zmiany uchwały nr LIV/252/2009 z dnia 09 grudnia 2009r w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 2166 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/185/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianai zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2024 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV / 244 / 2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rytwiany
2010 1986 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/207/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1985 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/206/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2010 1890 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Opoczno w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
2010 1708 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI/395/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/348/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30.12.2009 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 1675 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 6/L/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 lutego 2010r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 1614 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1369 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/14/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 marca 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 1293 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/336/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 stycznia 2010r. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 1210 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika Nr 1 uchwały Nr XXX/192/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 1201 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX /161/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 1171 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 1157 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli mieruchomości
2010 1158 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1133 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr LIII/300/10 Rady Gminy Łagów z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 1144 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr 18/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1097 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr 60/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1098 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr 121/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przdsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1054 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr LV/308/10 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 1058 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLI/281/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2009r. Rady Gminy Nagłowice z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nagłowice
2010 1013 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/399/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2010 997 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/408/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Opatów.
2010 942 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 372/LIX/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunlnych z terenu Gminy i Miasta Chęciny
2010 929 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/10 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 910 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych
2010 896 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/182/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/176/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radoszyce
2010 898 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr 5/I/10 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2010 rok
2010 856 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/322/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości
2010 836 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/276/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 819 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/11/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 821 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr RG- XLI/340/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 784 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/650/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2010 746 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zmian uchwały Nr IX/65/07 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2010 712 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr 202/XXXIX/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 691 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 195 /2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 663 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/348/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 661 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica
2010 645 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 583 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXX/252/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 582 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/121/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2010 rok
2010 508 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIII/248/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 504 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/522/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 496 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/70/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 483 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XLI/392/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych świadczone przez jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie
2010 467 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/296/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 449 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radoszyce
2010 424 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 167/XXII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 148/XX/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych
2010 423 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 166/XXII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2010 406 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/37/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2010 rok za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach
2010 397 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/312/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjmowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów „Kępny Ług” we Włoszczowie
2010 391 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/155/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Solec-Zdrój
2010 334 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/189/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz
2010 314 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 313 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/227/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków
2010 309 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/385/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009r. w sprawie określenia wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 299 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2009 Rady Gminy Bejsce z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 279 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr LIV/251/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pacanów
2010 280 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr LIV/252/2009 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. W sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 263 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr VIII/81/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 238 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 235 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/382/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 236 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr 148/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych
2010 159 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr 184/XXXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek za wywóz i utylizację odpadów komunalnych na 2010r.
2010 142 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/137/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sadowie
2010 155 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 94 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XLII/366/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sandomierza
2010 79 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 76 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 72 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009r. w sprawie określenia wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 39 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/172/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koprzywnica
2009 4274 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ruda Maleniecka
2009 4264 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 4248 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 4231 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr 25/201/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 4247 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 4153 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nagłowice
2009 4016 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 23 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Górno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3857 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2009r. w sprawie wmagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakesie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3813 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/192/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2009 3816 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/366/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2009 3797 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 3781 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości ciekłych
2009 3796 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Skarżysko Kościelne
2009 3749 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3745 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/209/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Szydłów
2009 3537 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych transport nieczystości ciekłych
2009 3461 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/09 Rady Gminy w Łoniowie z dnia 10 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3448 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/247/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2009 3353 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2009 Rady Gminy Raków z dnia 16 września 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3304 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 9 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3273 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/959/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3181 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3134 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3107 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/153/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2996 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziszów.
2009 2966 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/35/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stopnica
2009 2824 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2009 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2589 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2009 2499 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XL/245/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/222/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2462 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 2387 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr 18/XXXVIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 2337 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 2320 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/87/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Fałków
2009 2326 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/495/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2316 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 2114 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 2001 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/227/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków
2009 1893 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/22/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Daleszyce na lata 2009-2032”
2009 1808 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1769 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/204/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1752 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie
2009 1746 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1728 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/09 Rady Gminy Wiślica z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiślica
2009 1716 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1658 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmian do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXV/128/08 z dnia 18 grudnia 2008r w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
2009 1601 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/135/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, instytucje i podmioty gospodarcze, za usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2009 1583 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/127/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1554 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/792/2009. Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 1512 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/2/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 1450 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 1464 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2009 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 1435 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1349 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1304 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/3/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za wywóz nieczystości płynnych
2009 1292 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za składowanie odpadów komunalnych na Składowisku Odpadów Komunalnych w Boruszowicach
2009 1302 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr 141/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 5 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 121/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 01 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 1293 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli lub zarządców nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1274 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
2009 1280 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr I/14/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
2009 1230 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 1237 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XLV/368/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 1178 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXIX/241/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 1175 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 254/XL/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Chęciny
2009 1110 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/115/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 1093 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/98/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sadowie
2009 1061 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1056 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr IX/25/2008 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2009 rok za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach
2009 1050 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica
2009 1040 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/4/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 1032 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności
2009 1009 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2009 919 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2008 Rady Gminy w Bejscach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 924 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/176/2008 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 873 2009-03-26 Uchwała Uchwała nr 68/XII/08 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz za wywóz nieczystości ciekłych
2009 862 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/226/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 863 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/115/2008 Rady Gminy w Samborcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 853 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/124/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie
2009 829 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/72/08 Rady Gminy w Pierzchnicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 754 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/76/08 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych
2009 734 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/140/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Skarżysko-Kamienna od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej
2009 733 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/139/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
2009 672 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/128/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
2009 596 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków
2009 567 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr I/1/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 stycznia 2009r. sprawie zmiany uchwały Nr V/21/03 z dnia 23.06.2003r. w sprawie przejęcia przez Gminę Starachowice obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych
2009 525 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2008 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 464 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr 119/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek za wywóz i utylizację odpadów komunalnych na 2009r.
2009 416 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych znajdujących sie na terenie Miasta i Gminy Końskie
2009 427 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 1 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/103/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 413 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych
2009 415 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”
2009 403 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2008 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 406 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXI/153/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 401 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
2009 393 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
2009 320 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/256/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/188/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2004 w sprawie regulaminu składowiska odpadów komunalnych w Dobrowodzie oraz wysokości cen za korzystanie z tego składowiska
2009 319 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/255/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 216 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 198 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
2009 118 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 133/2008 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych