Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 458

Słowa kluczowe: inne

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3713 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/113/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego
2019 3712 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/112/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej
2019 3711 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/111/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury
2019 3670 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/290/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie
2019 3671 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/291/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni
2019 3116 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2019 2854 2019-07-09 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie adresu strony internetowej oraz portalu, na którym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zamieszcza program oraz jego zmiany
2019 2763 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2019 1967 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 354/2019 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”
2019 1565 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania Nagrody Stypendialnej Wójta Gminy Łopuszno „PRIMUS INTER PARES”
2019 1546 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/87/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie stypendium przyznawanego przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2019 1203 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu
2019 613 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVIII/237/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno
2019 240 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2018 4067 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr I/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków, rodzajów, wysokości oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych Prezydenta Miasta Starachowice dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 3841 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/301/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany w uchwały w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2018 3472 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/426/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2018 3464 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/458/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa”
2018 2732 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1308/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 2366 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2018 2153 2018-06-07 Komunikat Komunikat Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 6 czerwca 2018 r. o podjęciu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023"
2018 1550 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/510/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2018 1391 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Wójta Gminy Bliżyn dla wybitnie uzdolnionych sportowców
2018 1009 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/374/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Piekoszów dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy Piekoszów
2018 1012 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/377/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania Nagrody Stypendialnej Wójta Gminy Piekoszów „LAUR PIEKOSZOWSKI”
2018 774 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/4/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/50/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2018 565 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 3495/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim"
2017 3695 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LI/317/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2017 3596 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/88/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe finansowanych z budżetu Gminy Brody
2017 2612 2017-09-05 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2017 2601 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Końskie
2017 2528 2017-08-29 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie publikacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 3).
2017 2523 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego p.n. "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019"
2017 2421 2017-08-04 Komunikat Komunikat Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 sierpnia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia "Kompleksowego planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w Kielcach na lata 2017-2022".
2017 2315 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla studentów
2017 2040 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XL/51/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie
2017 1909 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/38/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/21/2007 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych
2017 1891 2017-06-05 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie publikacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 2)
2017 1724 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/37/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania
2017 1692 2017-05-10 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie publikacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2017 1502 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/330/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
2017 1374 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/27/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie
2017 978 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr 2376/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia "Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim"
2017 980 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/451/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego
2017 739 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów
2017 591 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 301 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/120/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Skarżysko-Kamiennej za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2017 195 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/92/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 194 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 44 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2017 39 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej
2016 4064 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/50/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2016 3990 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/103/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2016 3460 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/687/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/49/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 3461 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/688/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV/50/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 3238 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nagłowice
2016 3171 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 7 października 2016r. w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów”
2016 3034 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń remizy strażackiej w Kunowie i pomieszczeń przynależnych do remizy
2016 2963 2016-10-05 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2016r. w sprawie adresu strony internetowej oraz portalu, na którym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zamieszcza program oraz jego zmiany
2016 2924 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/227/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia komórki organizacyjnej pn „ Pracownia Fizjoterapii” w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
2016 2620 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 56/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk
2016 2207 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/303/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad zbywania przez Burmistrza Miasta Sandomierza udziałów i akcji Gminy Miejskiej Sandomierz w spółkach prawa handlowego.
2016 2140 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/148/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa” i „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”.
2016 2072 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 186/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/VII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2016 1663 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 110/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. zmiany Uchwały Nr 7/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 marca 2012r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mniów
2016 1275 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr 1311/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”
2016 1230 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XI/4/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP na terenie gminy Kluczewsko
2016 1229 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP na terenie gminy Kluczewsko
2016 1150 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/96 /2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skarżysko Kościelne”
2016 630 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV/120/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
2016 546 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/292/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego
2016 471 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2016 206 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 3444 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik
2015 3439 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Końskie
2015 3245 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
2015 3070 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 października 2015r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2015 2411 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/56/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2015 1926 2015-06-22 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie adresu strony internetowej oraz portalu, na którym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 zamieszcza program oraz jego zmiany.
2015 1522 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Sobków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 1358 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr L/297/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerkowi położonemu w Tarłowie
2015 1292 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę nr VII/46/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 1102 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie podziału Sołectwa Romanówka i utworzenia Sołectwa Jaroszówka.
2015 1021 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz określenia wysokości stypendiów sportowych
2015 916 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 249/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia "Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim"
2015 750 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/9/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Starachowicach
2015 563 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/191/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łagów
2015 482 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 6/I/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w obrocie zorganizowanym
2015 26 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/83/04 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 października 2004 r. w sprawie ustalenia diet radnych
2015 25 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/49/07 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2007 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zmiany Uchwały Nr IX/43/03 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Dwikozy.
2014 3134 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr LI/338/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany numeracji uchwał
2014 3089 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXVII/1204/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kielce
2014 3055 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/158/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej: stadionu gminnego przy ul. Krakowskiej 103, gminnej hali sportowej przy ul. Żeromskiego 27 i boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy ul. Żeromskiego 27 w Radoszycach.
2014 2906 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/335/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 25 września 2014r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2014 2881 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LXV/408/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2014 2768 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLII/413/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozowjowi sportu w gminie Klimontów
2014 2765 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/217/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 września 2014r. w sprawie :ustanowienia stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.
2014 2530 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr LII/282/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Waśniów za osiągnięte wyniki sportowe
2014 1658 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/762/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego.
2014 1255 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLI.18.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Opatowski
2014 854 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Kije dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2014 832 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LII/10/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, przyznawania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, finansowanych z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2013 4477 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/61/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pierzchnica za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Pierzchnica.
2013 4118 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2013 3546 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/13 Rady Gminy Morawica z dnia 24 września 2013r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2013 3545 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/13 Rady Gminy Morawica z dnia 24 września 2013r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2013 2771 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/394/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/138/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2013 2763 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Baćkowice.
2013 2385 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2013 2384 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
2013 2134 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dwikozy za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Gminę lub Państwową Straż Pożarną.
2013 2047 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/324/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2013r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
2013 1855 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2013 1347 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik
2013 1254 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 330/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/VII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2013 1052 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2013 845 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łagów
2013 701 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/253/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2013 592 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXVII/263/2009 w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych będzie przysługiwała dieta
2013 162 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów.
2012 3928 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2012 3704 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 1538/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 448/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011 r. ws. określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim, zmienionej Uchwałą Nr 610/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2011 r. oraz Uchwałą Nr 1208/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2012 r.
2012 3640 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr X/9/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Starachowicach
2012 3143 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.
2012 2861 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości.
2012 2716 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXI/274/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 2705 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 1208/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 448/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011 r.  ws. określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim, zmienionej Uchwałą Nr 610/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2012 r.
2012 2389 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/135/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Miasta Sandomierza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz.
2012 2284 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/68/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, przyznawania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, finansowanych z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2012 2206 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXI/375/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego.
2012 2202 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/207/10 Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dwikozy za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Gminę lub Państwową Straż Pożarną.
2012 2144 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXI/144/12 Rady Gminy Masłów z dnia 30 maja 2012r. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych
2012 2130 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/193/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego
2012 2128 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/191/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego
2012 2127 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/197/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.
2012 2013 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/35/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzechów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
2012 1896 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr V/4/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: rozwiązania Komunalnego Przedsiębiorstwa Usługowo Remontowego "KomPUR" Sp. z o.o. w Starachowicach
2012 1897 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr V/6/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Starachowicach
2012 1715 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XX/118/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 1544 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 1545 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starachowickiego.
2012 1466 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr 7/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mniów.
2012 1451 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tarłów, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2012 1430 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Górno
2012 1203 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych
2012 1103 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIII/110/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokosci ekwwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2012 1076 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu.
2012 1028 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/10/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2012r. o zmianie uchwały NR XLI/48/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Radę Powiatu w Końskich
2012 799 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 4/I/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r. .w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Suchedniów
2012 775 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/93/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości.
2012 409 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości.
2012 408 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Bieliny.
2012 325 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2011 z dnia 07 kwietnia 2011 roku w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Piekoszów
2012 200 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz.
2011 3381 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie : nadania imienia "Skwer Kolejarzy", placu przy pomniku "Zaślubin z Morzem" przy ulicy Niepodległości.
2011 3353 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/7/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Starachowice dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 3341 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/138/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2011 3316 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 31 października 2011r. w sprawie sprawie upoważnienia Kierownika Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Gowarczów do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
2011 3315 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 31 października 2011r. w sprawie upoważnienia kierownika Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Gowarczów do wydawania decyzji w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 3325 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr 610/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 448/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011 r. ws. określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim.
2011 3324 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr 587/2011 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia komunikatu o adresie strony internetowej, na której Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zamieszcza Szczegółowy opis osi priorytetowych RPOWŚ 2007-2013 lub jego zmiany.
2011 3200 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Masłów
2011 3207 2011-11-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2011 3075 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/45/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Pierzchnica
2011 3060 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXI/132/2008 z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Fałków za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2011 2987 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonownia
2011 2970 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2011 2950 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XVI/107/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.
2011 2910 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr RG - XII / 91 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG- IV/25/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania wysokości stypendiów sportowych, oraz określenia wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2011 2850 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X/112/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Końskie
2011 2844 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII /75 /11 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tarłów, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
2011 2819 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr 519/2011 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia komunikatu o adresie strony internetowej, na której Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zamieszcza Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych wraz ze zmianami
2011 2803 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/108/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Bałtów”
2011 2667 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych
2011 2662 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 2611 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2011 r.
2011 2570 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2583 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2542 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bogorii oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania
2011 2476 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 2467 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VII/21/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2458 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 448/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim
2011 2423 2011-08-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2011 2399 2011-08-22 Postanowienie Postanowienie nr 1/2011 Przewodniczącego Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie: oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML - w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IX/70/2011 Rady Powiatu w Starachowicach podjętej w dniu 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w pkt 2 błędnie wpisano: 2. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony a powinno być: 2. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Dodatkowo informuję, iż uchwała Nr IX/70/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku została podjęta przez Radę Powiatu z prawidłowym zapisem.
2011 2370 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/44/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2312 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Łagowie.
2011 2284 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości
2011 2234 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr XI/45/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 2176 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminmy Radoszyce
2011 2133 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 1996 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowy Korczyn.
2011 1968 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 1916 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
2011 1879 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej .
2011 1882 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy materialnej dla uczniów
2011 1844 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1845 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
2011 1821 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr 3/5/2011 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2011 rok
2011 1787 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI /59/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Końskie
2011 1762 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
2011 1767 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1745 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1700 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 12 maja 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skarżysku Kościelnym oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1680 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V / 21 / 11 Rady Gminy Łoniów z dnia 3 marca 2011r. w sprawie:określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1620 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w okresie od dnia 06.06.2011r. do dnia 10.01.2012 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2011 1628 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bodzechów
2011 1618 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wobec dłużników alimentacyjnych.
2011 1597 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/122/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie województwa świętokrzyskiego
2011 1587 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/67/11 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1564 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
2011 1543 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/33/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Samborzec
2011 1561 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr RG - VII / 48 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1469 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2011 1474 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2011 1485 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie:określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1442 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2011 1451 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1431 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1376 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr II/17/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych
2011 1420 2011-05-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2011 1359 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Piekoszów
2011 1322 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego
2011 1307 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/18/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pierzchnica lub jej jednostkom podległym
2011 1288 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr 5/31/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Małogoszczu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1248 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 32/IV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2011 rok
2011 1208 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1213 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 marca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brodach
2011 1166 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Sobków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1146 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
2011 1128 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 1113 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr 45/VII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2011 1085 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 9 marca 2011r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości
2011 1064 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/11/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2011 roku.
2011 1069 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 1070 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2011 1044 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rytwiany
2011 1019 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/ 31 /2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Obrazowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1000 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/55/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/334/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania ,,Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój".
2011 1001 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr RG - V / 35 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2011 994 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury
2011 995 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej
2011 996 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego
2011 946 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI / 14 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2011 948 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określania zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Brody oraz pobierania z tego tytułu opłat
2011 930 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/13/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2011 roku
2011 918 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 853 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów
2011 843 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 816 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 817 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej
2011 808 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/2/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania imienia gen. Antoniego Hedy - Szarego rondu przy zbiegu ulic Armii Krajowej, Krasińskiego, Konarskiego
2011 797 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2011 799 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 9 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Bieliny
2011 768 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: wzniesienia Krzyża Katyńskiego
2011 773 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów
2011 779 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 lutego 2011r. W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
2011 748 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 4/ 23/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2011r. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 703 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2011 690 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rada Gminy Morawica z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
2011 645 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2011 roku.
2011 617 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2011 rok.
2011 619 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2011 640 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 25 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania wysokości stypendiów sportowych, oraz określenia wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2011 623 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 589 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2011 r.
2011 566 2011-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2011 540 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/23/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego
2011 519 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na rok 2011.
2011 526 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Łagów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2011 483 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania przez Gminę Stąporków stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2011 454 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie udostępnienia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Szumsku po zajęciach szkolnych mieszkańcom gminy.
2011 480 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sport w gminie Wiślica.
2011 437 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr RG - III / 11 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Sitkówka-Nowiny
2011 368 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2011 341 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu.
2011 319 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/25/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2011 roku
2011 306 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Ćmielów.
2011 189 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr Nr II/13/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2011 roku na terenie powiatu jędrzejowskiego
2011 192 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/49/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 193 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/50/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 178 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr XL/188/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 24 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/237/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno
2010 3890 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/465/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3830 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/385/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Pawłów w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3818 2010-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2010 3806 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LXII/783/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, finansowanych z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2010 3718 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/103/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2010 3717 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/102/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Skarżysko-Kamienna za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2010 3742 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/216/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz określenia wysokości stypendiów sportowych.
2010 3719 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/105/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3675 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr RG- L / 400 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2010 3676 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr RG- L / 401 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3665 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/66/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Pierzchnica
2010 3667 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Radków w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3646 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno
2010 3622 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVII/298/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Kije w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3593 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/261/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Bliżyn w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3572 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/378/10 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Chmielnik w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3545 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/201/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Samborzec w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3512 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały LIV/362/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia miejsca pamięci narodowej
2010 3472 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI/48/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Radę Powiatu w Końskich
2010 3494 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LIX/363/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/199/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu za wybitne osiągnięcia sportowe.
2010 3353 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/220/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej
2010 3295 2010-11-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2010 2954 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/65/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych
2010 2935 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami.
2010 2919 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XLIV/214/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Solec-Zdrój.
2010 2868 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XXXIX/208/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2010 roku.
2010 2729 2010-10-04 uchwala Uchwala nr XLIX/369/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/317/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego.
2010 2723 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/163/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaricie projektów aktów prawa miejscowego gminy Wojciechowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2725 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/166/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 sierpnia 2010r. uchylająca uchwałę Nr XXV/84/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 2686 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnej hali sportowej w Fałkowie
2010 2649 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/316/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 sierpnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Gminna w Nagłowicach
2010 2637 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr LIV/362/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia miejsca pamięci narodowej
2010 2589 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLV/199/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Starachowickiemu zadania z zakresu realizacji projektu pn. "Nad Czarną i Kamienną nieodkryte piękno północnej części Województwa Świętokrzyskiego.”
2010 2492 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/212/2008 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 04 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmieloiwie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 2494 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LIX/731/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 2445 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXXIII/609/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpieliska usytuowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Wilga" będącego w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie
2010 2385 2010-08-24 Obwieszczenie Obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2010 2343 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/310/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2014 dla Powiatu Ostrowieckiego.
2010 2324 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LIII/262/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 2312 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr LX/428/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie: określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu oraz zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania majątku trwałego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
2010 2287 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/712/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 2288 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/713/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności.
2010 2278 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2194 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2010 r.
2010 2078 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/348/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Chmielniku
2010 2059 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/53/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 1947 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/42/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 1881 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr 189/XXV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Smyków dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gminazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków
2010 1670 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LIV/686/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski rozwoju sportu kwalifikowanego.
2010 1636 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/207/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dwikozy za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Gminę lub Państwową Straż Pożarną.
2010 1649 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2010 1617 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 211 /2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu użytkowania sal gimnastycznych
2010 1569 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/301/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz finansowania sportu kwalifikowanego.
2010 1562 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr V/4/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia w 2010 r. do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, tj. projektu „Komunikacja miejska bez wandalizmu”.
2010 1541 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/410/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie nadania nazw dla osiedla domków jednorodzinnych, ulicom i placu na terenie miasta Końskie
2010 1526 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLII/31/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 1518 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPW i K Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2010 1476 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/207/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/172/2001 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 listopada 2001 roku
2010 1457 2010-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie z dnia 17 maja 2010r. OBWIESZCZENIE DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia 17 maja 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2010 1316 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr L/416/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Opatowie.
2010 1298 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr L/660/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski rozwoju sportu kwalifikowanego.
2010 1288 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/428/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Busku-Zdroju wprowadzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/293/09z dnia 26.03.2009 roku.
2010 1262 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/10/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2010 roku.
2010 1216 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/329/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego
2010 1194 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/10 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 22 marca 2010r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów.
2010 1185 2010-05-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. o sprostowaniu błędu
2010 1146 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr 40/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009r. dotyczącej powołania zakładu budżetowego pod nazwą: „Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku”
2010 1104 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr LII/9/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2010 roku
2010 1088 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 238/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie Nagród Gminy Szydłów – Tytułów Honorowych: „Przyjaciel Szydłowa" i „Pasjonat Małej Ojczyzny”, uchwalonego Uchwałą Nr XXII/ 113/ 2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia tytułów honorowych: „Przyjaciel Szydłowa" i „Pasjonat Małej Ojczyzny”
2010 1035 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLV/20/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 marca 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Bodzechowie
2010 996 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/407/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Opatowa”.
2010 980 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/14/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chmielnik
2010 952 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/312/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz określenia wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
2010 940 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr 61/231/2010 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego
2010 887 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2010 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
2010 874 2010-04-09 Informacja Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 1 kwietnia 2010r. DODATKOWA LISTA
2010 865 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Fałków w dziedzinach: kultury, sportu i kultury fizycznej oraz nadania honorowego tytułu "Macenasa Sportu" i "Mecenasa Kultury" gminy Fałków
2010 815 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/ 231/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium dla sportowców Gminy Szydłów
2010 786 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/653/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności.
2010 796 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/319/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów
2010 761 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu starachowickiego
2010 760 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLI/282/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na rok 2010
2010 779 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr 335/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2010 rok
2010 744 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLV/1084/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kielce
2010 709 2010-03-16 Informacja Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 10 marca 2010r. DODATKOWA LISTA
2010 614 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Straży Gminnej w Nagłowicach
2010 561 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2010r.
2010 480 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2010 roku
2010 414 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/03 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 października 2003 r. – w sprawie zasad przyznawania nagród Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej
2010 412 2010-02-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 lutego 2010r. o sprostowaniu błędu
2010 416 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/222/06 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2006 r. – w sprawie ustanowienia oraz określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium Starosty Włoszczowskiego za szczególne osiągnięcia sportowe (Dz. Urz. Woj. Św. z 2007 r. Nr 9 poz. 133)
2010 415 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/168/05 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 września 2005 r. – w sprawie ustanowienia oraz określenia zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Św. z 2005 r., Nr 268 poz. 3308)
2010 383 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wodzisławiu
2010 384 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krzelowie
2010 382 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych w 2010 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2010 335 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/190/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skalbmierzu.
2010 286 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr 61/XI/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Suchedniów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2010 260 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2010 roku.
2010 245 2010-02-01 Informacja Informacja z dnia 28 stycznia 2010r. DODATKOWA LISTA
2010 216 2010-01-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2010 z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji strefy ochronnej studni głębinowej zlokalizowanej w miejscowości Szczukowice, gmina Piekoszów, powiat kielecki
2010 154 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2010 47 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/164/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej
2010 14 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/1031/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznania oraz wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym
2010 16 2010-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010r. o sprostowaniu błędu
2009 4148 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/139/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie gminnych terenów rekreacyjnych w Solcu-Zdroju oraz zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń na nich się znajdujących
2009 3874 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. "Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie" i nadania statutu: "Samorządowemu Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie"
2009 3811 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI / 158/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej: stadionu gminnego przy ul. Krakowskiej 103, gminnej hali sportowej przy ul. Żeromskiego 27 i boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy ul. Żeromskiego 27 w Radoszycach.
2009 3723 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLV/582/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2009r. w sprawie przyznawania z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nagród i wyróżnień zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych
2009 3290 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr 57/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 października 2009r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXV/45/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 września 2009 r. w sprawie udzielenia przez gminę Pierzchnica poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni z powodu naruszenia art. 86 ust. 1 ustawy dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2009 3271 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/951/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Kielce
2009 2948 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie utworzenia straży gminnej
2009 2773 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/320/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wspólnej z samorządem województwa realizacji zadania publicznego
2009 2758 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/480/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/376/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia harmonogramu opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006-2013
2009 2671 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr 306/2009 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 244/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego
2009 2477 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr 50/184/2009 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego
2009 2419 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlowych, gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy Włoszczowa
2009 2274 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 413/2008 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2009r.
2009 2263 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/292/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę własną Nr IV/38/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie trybu i zasad nadawania tytułów „Zasłużony dla Gminy Sędziszów”, „Honorowy Obywatel Gminy Sędziszów”
2009 2254 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/124/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 2222 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/137/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia straży miejskiej i nadania jej regulaminu
2009 2166 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXX/27/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia przez Gminę Daleszyce zgody na likwidację związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych "EKOROL" w Kielcach
2009 2145 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/09 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 2108 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie wspólnej z samorządem województwa realizacji zadania publicznego
2009 2078 2009-07-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2009 1911 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/10/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przejęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania mogił wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Starachowice
2009 1912 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/13/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach
2009 1783 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VIII/37/2007 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 maja 2007r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego i wyznaczenia stałych inkasentów
2009 1766 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie wystąpienia Gminy Nagłowice ze Związku Międzygminnego Gazownictwa „Nida”
2009 1657 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XLI/235/09 Rady Gminy Łagów z dnia 24 marca 2009r. zmieniająca uchwalę Nr XVI/123/04 z dnia 30 marca 2004r. dotyczącej ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Łagów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez, Państwową Straż Pożarną
2009 1667 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Busku-Zdroju
2009 1636 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/06 Rady Gminy w Morawicy z dnia 17 lutego 2006r. dotyczącej zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych
2009 1615 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr 150/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Oleśnica za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym
2009 1607 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 1613 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr 146/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2009r. W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 1516 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/133/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słupia za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2009 1462 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2009 1444 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 1423 2009-05-25 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 marca 2009r.
2009 1398 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr III/4/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Starachowice
2009 1403 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości powiatu
2009 1387 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 1376 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/449/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2009 1339 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 18/09 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2009 roku
2009 1263 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2009 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Bieliny z dnia 6 stycznia 2009r.
2009 1208 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/185/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 1202 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXX/135/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
2009 1133 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXII/161/08 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzaju wyróżnień i wysokości nagród sportowych oraz zasad i trybu ich przyznawania w gminie Strawczyn
2009 1107 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2008 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria”
2009 1033 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2009 1015 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/812/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu Dyplom szansą na przyszłość - stypendia dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce na rok akademicki 2008/2009” w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
2009 929 2009-04-03 Komunikat Komunikat Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr 349/2008 z dnia 24 listopada 2008r. zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie powierzenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach prowadzenia zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska należących do kompetencji Wojewody Świętokrzyskiego
2009 885 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/84/08 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
2009 889 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 stycznia 2009r. sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
2009 845 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/71/2008 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzechów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2009 816 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/110/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2009 760 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów
2009 649 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr 34/XXIII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie udzielania upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
2009 597 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 518 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wobec dłużników alimentacyjnych
2009 512 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/102/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
2009 516 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Fałków za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2009 531 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2008r. Rady Gminy w Tuczępach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 435 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 426 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bałtów do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub poręczeniem wekslowym jako zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Bałtów - III etap” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu III - Rozwój lokalny, Działanie 3.1 - Obszary wiejskie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zrealizowanego przez Gminę Bałtów w 2006r.
2009 430 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr 244/2009 Zarządu Powiatu Buskiego z dnia 27 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego
2009 390 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/110/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbycia udziałów i akcji przez Wójta Gminy w Brodach
2009 282 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/689/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Jana III Sobieskiego 30
2009 243 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/60/08 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej wytwarzanej przez kotłownie jednostek gminy
2009 215 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr 64/X/08 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Suchedniów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2009 231 2009-01-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2009 214 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr 61/X/08 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 150 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wobec dłużników alimentacyjnych
2009 110 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/08 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 października 2008r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2009 64 2009-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/238/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2008r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. mienia Gminy
2009 29 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/29/08 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 października 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 41 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/84/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej