Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 689

Słowa kluczowe: Rozstrzygnięcia nadzorcze

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3928 2019-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.84.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 października 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/77/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wodzisław w całości
2019 3927 2019-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.83.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym Nr 1 w Pińczowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie - w części § 1 ust. 2 oraz § 4 uchwały
2019 3926 2019-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.82.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/90/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów w części: § 5 uchwały – w zakresie słów „z dniem podjęcia” oraz § 7 ust. 2 i 3, § 8 ust. 2 – 4 oraz ust. 6 – 11, § 12, § 13 ust. 2 i 3, § 14 ust. 2 i 3, § 17 ust. 2 i § 26 załącznika do uchwały
2019 3725 2019-09-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.81.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/62/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna w części obejmującej § 9 ust. 4 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna, stanowiącego załącznik do uchwały
2019 3640 2019-09-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.44.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr X/81/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Brzozowa, Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie (plan 3)
2019 3612 2019-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.79.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/56/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał w części obejmującej § 9 pkt 3
2019 3581 2019-09-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.43.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Secemin (plan 1)
2019 3425 2019-09-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.67.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLII/257/2018 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój
2019 3407 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.77.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 66/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 września 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk
2019 3391 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.4.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 2019 r. stwierdzam nieważność całości uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Bęczków”
2019 3390 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.45.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2017 r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXV/190/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29.03.2017r. w sprawie zaliczenia drogi rolniczej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tarłów
2019 3389 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.44.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2017 r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXV/189/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29.03.2017r. w sprawie zaliczenia drogi rolniczej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tarłów
2019 3354 2019-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.77.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. stwierdza się nieważność uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Łoniów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – w części dotyczącej § 2 w zakresie słów „każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego”
2019 3343 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.40.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr X/48/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Słupia
2019 3344 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.41.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VI/51/2019 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody – obszar „A”
2019 3337 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.36.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/111/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów
2019 3340 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.38.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/113/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów
2019 3342 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.39.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary – tereny inwestycyjne, zwanej dalej planem, tj. : - § 10 ust. 3 uchwały, - wszystkich ustaleń planu (zarówno w tekście, jak i na rysunku - załączniku Nr 1 do uchwały), dotyczących działek nr ewid.: 82/11, 93, 94 (obręb Jasienica), 388/1, 389, 416/1, 416/2, 416/3 (obręb Świniary), położonych na terenie przemysłu i usług przetwórstwa rolno – spożywczego, oznaczonego symbolem PU.
2019 3092 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.71.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Sędziszów
2019 3093 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.75.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2019 3062 2019-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.72.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/53/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne w części obejmującej § 1 pkt 1 i pkt 3
2019 3063 2019-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.73.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/83/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kije w całości
2019 3064 2019-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.74.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/84/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kije na lata 2019 - 2024 w całości
2019 2984 2019-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.69.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/116/19 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/570/2018 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój
2019 2888 2019-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.68.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/45/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+, funkcjonującego na terenie Gminy Brody w Stykowie, ul. Świętokrzyska 23
2019 2820 2019-07-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.67.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr RG-X/93/19 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne” w całości
2019 2598 2019-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.64.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr IX/73/19 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządowymi o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
2019 2599 2019-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr ZNAK SPN.III.4130.26.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VII/91/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów
2019 2560 2019-06-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.65.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/31/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gowarczów
2019 2559 2019-06-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.63.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/43/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy w Skarżysko-Kamienna”
2019 2558 2019-06-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.62.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – w części określonej w, § 3, § 4 i § 5
2019 2417 2019-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.61.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/71/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Mirzec - w części określonej w załączniku do uchwały dot § 4 ust. 1-9
2019 2416 2019-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.60.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój w części dotyczącej § 1 pkt 2
2019 2271 2019-05-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.21.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Rogów
2019 2272 2019-05-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.58.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/31/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Łączna
2019 2267 2019-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.55.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr VII/36/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne
2019 2023 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.54.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - w części określonej w załączniku Nr 2 do uchwały dot. ust. 3, 6 ,16 i 20
2019 2022 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.53.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/48/19 uchwały Rady Gminy w Seceminie z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie w całości
2019 1969 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.51.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/38/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupia Konecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w dniu 1 września 2019 r.
2019 1966 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.15.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VII/59/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 11 marca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Krasocin obejmującego działki nr ewid.: 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17
2019 1957 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.13.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/53/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy II na terenie gminy Pawłów
2019 1962 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.12.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/69/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice-Scholasteria na terenie gminy Masłów
2019 1959 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.11.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/54/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Świślina na terenie gminy Pawłów
2019 1955 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.10.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr V/52/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pawłów na terenie gminy Pawłów
2019 1843 2019-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.42.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/10/2019 Rady Powiatu Koneckiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego – w całości
2019 1842 2019-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/34/2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie, w części obejmującej § 21 ust. 4 Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały
2019 1464 2019-03-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2019 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr II/11/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie statutów sołectw: Adamów, Brody, Budy Brodzkie, Bór Kunowski, Dziurów, Jabłonna Kuczów Krynki, Lipie, Lubienia, Młynek, Przymiarki, Ruda Rudnik, Staw Kunowski, Styków
2019 1368 2019-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.5.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno-Parcele”
2019 1339 2019-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.31.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/64/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 24 stycznia 2019 r. sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2019- 2022”
2019 1338 2019-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.30.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr V /4/2019 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna – w części określonej w § 2
2019 1337 2019-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.29.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/34/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 1336 2019-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.28.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wąchock w części określonej § 11 ust. 3 i ust. 6 zdanie drugie oraz § 12 ust. 9 pkt 5 Statutu Miasta i Gminy Wąchock, stanowiącego załącznik do uchwały
2019 1242 2019-03-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.3.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IV/18/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
2019 859 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.27.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr II/4/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w statucie Gminy Tarłów
2019 858 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.26.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/12/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, - w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 857 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.22.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III /20/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 856 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.19.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 855 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.18.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 854 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.17.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/22/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 627 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.15.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 624 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.11.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/35/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 623 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.10.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr II/20/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zakresu działania Klubu Senior + w Gminie Zawichost oraz kryteriów uczestnictwa w działaniach Klubu Senior + w Czyżowie Szlacheckim – w części dotyczącej punktów 1 i 2 działu „Nadzór nad działalnością Klubu Senior +” oraz ustępu 1 działu „Postanowienia końcowe” Załącznika nr 1 do Uchwały
2019 622 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.9.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/29/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w części obejmującej § 3 uchwały w brzmieniu „w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”
2019 621 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.5.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/10/2018 r. Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w części określonej w § 3 ust. 2 uchwały
2019 628 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.16.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/23/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 626 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.14.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr II/19/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 625 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.13.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/42/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/73/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia jako jednostki obsługującej oraz nadania mu statutu
2019 620 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.2.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr. III/13/2018 r. Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie odpłatności za uczestnictwo w Klubie Seniora + przy ulicy Rynek 12 w Skarżysku Kamiennej
2019 619 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.1.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr II/8/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/43/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrowieckiego w całości
2019 461 2019-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.89.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów
2019 430 2019-01-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.90.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2019 396 2019-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.101.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr RG-III/11/18 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka – Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2019 395 2019-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.94.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr L/271/2018 Rady Gminy Opatowiec z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatowiec
2018 4128 2018-12-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.86.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2018 4071 2018-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.85.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr L/377/2018 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 17 października 2018r. w sprawie uchwalenia „Zmiany nr IV miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa
2018 4061 2018-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.86.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXXIV/525/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 października 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 4060 2018-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.85.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr /LVII/342/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 października 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora Senior+ w Gminie Mirzec
2018 4059 2018-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.84.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/380/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w części określonej w § 4 ust. 1, § 5 ust. 2 w brzmieniu „oraz numeru ewidencyjnego PESEL”, § 6 ust. 2 pkt 3 brzmieniu: ,,numer ewidencyjny PESEL”, § 5 ust. 3, § 6 ust. 5, § 11 ust. 6, § 13, § 16 w brzmieniu „i ma zastosowanie do kadencji Rady Gminy Bogoria następującej po kadencji, w czasie której weszła w życie”
2018 4058 2018-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.83.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu „Senior”+ w Starachowicach oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”
2018 3987 2018-11-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.82.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/524/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pawłów w części obejmującej § 1 ust. 2 lit. c, § 2, § 4, § 7, § 14 ust. 3 i 5, § 15 lit. b, § 20 ust. 1 i 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pawłów, stanowiącego załącznik do uchwały
2018 3867 2018-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.78.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr LXVI/427/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Brzozowa I”
2018 3859 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.80.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/238/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Dwikozy w całości
2018 3858 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.79.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały LVIII/329/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022”
2018 3777 2018-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.77.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LX/1336/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Miasta Kielce, w części obejmującej § 2 ust. 2 i § 3
2018 3776 2018-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.74.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 231/XXXV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 20 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Smyków, dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów Królewiec, Salata oraz Miedzierza
2018 3666 2018-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.73.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/243/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Sadowie
2018 3665 2018-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.72.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 291/XLIII/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 7 września 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkole oraz przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica – w części określonej w § 3 pkt 1 uchwały
2018 3596 2018-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.71.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 290/XLIII/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 7 września 2018 roku w sprawie określenia czasu pracy nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 3595 2018-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.70.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/278/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3520 2018-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.64.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice
2018 3509 2018-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.69.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LVIII/305/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi publicznej (gminnej) i ustalenia ich przebiegu
2018 3508 2018-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.68.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 października 2018 r. stwierdza jące nieważność uchwały Nr XXXIX/368/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi (ul.Wyrowce) o długości 842 m położonej w msc. Ćmińsk do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 3487 2018-10-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.70.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIX/369/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Nr 12 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra nam terenie gminy Miedziana Góra
2018 3355 2018-09-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.68.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLII/256/2018 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój
2018 3338 2018-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.63.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LII/328/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłów w części obejmującej § 1 ust. 2 pkt. 4, § 4 pkt. 9, § 9, § 10, § 18 ust. 3 § 20 ust. 1 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłów, stanowiącego załącznik do uchwały
2018 3337 2018-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.62.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/364/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych obowiązujących na terenie Gminy Bogoria w części obejmującej § 4 ust. 2 i ust. 5 uchwały
2018 3191 2018-09-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.60.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice w części określonej w § 3 ust. 1 dot. słów „niezwłocznie”, § 3 ust. 2 dot. słów „niezwłocznie”, § 3 ust. 3, 4 i 5, § 5 ust. 5, § 8 ust. 2, § 14, § 15, § 18 ust. 1 pkt. 2, § 19 i § 20 uchwały
2018 3190 2018-09-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.58.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/219/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Radoszyce
2018 3108 2018-09-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak:SPN.III.4130.61.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLVII/58/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część „A” na terenie gminy Daleszyce
2018 3008 2018-08-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzające nieważność części uchwały Nr LIV/310/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa
2018 2966 2018-08-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.42.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXVI/346/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra
2018 2949 2018-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.55.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/443/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 2948 2018-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.54.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2018 r. stwierdzające się nieważność uchwały Nr XLIX/293/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach/punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bałtów, w części obejmującej § 3 uchwały w brzmieniu: „rozpoczętą”
2018 2947 2018-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.51.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/265/2018 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 czerwca 2018roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Osiek
2018 2919 2018-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.51.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXIV/232/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów letniskowych w miejscowości Gabrielów gmina Secemin
2018 2918 2018-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.50.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIV/231/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Krzepin (plan 5)
2018 2916 2018-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.49.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIV/230/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Marchocice, Międzylesie, Żelisławice, Żelisławiczki (plan 4)
2018 2914 2018-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.48.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIV/229/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Bichniów, Czaryż, Wola Czaryska, Krzepice, Celiny, Psary Kolonia, Psary Wieś (plan 2)
2018 2872 2018-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.57.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIV/221/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków
2018 2870 2018-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.56.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLVI/247/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2018 2834 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.54.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr LIV/311/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa
2018 2830 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.47.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr LII/492/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej i Browarnej
2018 2828 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.59.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/292/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bałtów i ustalenia liczby godzin dla nauczyciela bibliotekarza, w części obejmującej § 2 uchwały
2018 2812 2018-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.56.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/302/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 2457 2018-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.45.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LII/329/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 2456 2018-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.44.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/243/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ruda Maleniecka
2018 2399 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.32.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/352/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Huta Podłysica
2018 2407 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.27.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/356/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Lechów
2018 2411 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.30.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/358/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Napęków
2018 2403 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.29.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/354/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Huta Koszary
2018 2401 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.24.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/353/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Huta Stara
2018 2413 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.33.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/359/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Porąbki
2018 2409 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.28.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/357/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Makoszyn
2018 2405 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.23.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/355/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Kakonin
2018 2391 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.22.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/348/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Bieliny
2018 2397 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.21.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/351/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Huta Nowa
2018 2395 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.31.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/350/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Górki Napękowskie
2018 2393 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.26.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/349/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Czaplów
2018 2389 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.25.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/347/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Belno
2018 2307 2018-06-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.42.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec - w części obejmującej § 2 oraz § 3 ust. 1 w brzmieniu: „rozpoczętą”
2018 2271 2018-06-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.41.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w części określonej w § 3 ust. 2 uchwały
2018 2248 2018-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.40.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr L/466/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XXVII/293/2013 rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie
2018 2247 2018-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/32/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brody
2018 2023 2018-05-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.35.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/478/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia „Żłobka Bajka w Gminie Pawłów” oraz nadania mu Statutu w części określonej w § 13 ust.1 Statutu Żłobka Bajka w Gminie Pawłów, stanowiącego załącznik do uchwały, w zakresie wyrazów „która podlega zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Pawłów”
2018 1999 2018-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.28.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/226/18 Rady Gnojno dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w zakresie Lp.1. ujętej w załączniku nr 1 do uchwały
2018 2000 2018-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.31.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/286/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu w części dotyczącej § 1 pkt 3
2018 1906 2018-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.15.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/18/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2018 1904 2018-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.14.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018r. w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny
2018 1665 2018-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.21.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/200/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinek drogi DK nr 7 od km 525+958 do km 531+446
2018 1487 2018-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.11.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLII/277/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, w granicach sołectwa Brzegi i części sołectwa Sokołów Dolny
2018 1037 2018-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.7.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LVI/349/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Południe w Połańcu
2018 1005 2018-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.17.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/280/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2018 roku w części określonej § 8 ust. 1 pkt 1 i § 9 ust. 2 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2018 roku, stanowiącego załącznik do uchwały
2018 871 2018-03-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.16.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2018 r. stwierdzające nieważność § 6 uchwały Rady Gminy w Łopusznie nr XXXII/269/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
2018 870 2018-03-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.15.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/278/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r. w części określonej w § 3 i § 4 uchwały
2018 869 2018-03-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.14.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/279/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r. w części określonej w § 3 i § 4 uchwały
2018 758 2018-02-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.12.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr I/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Starachowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w części określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały w zakresie słów „którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały” oraz w części określonej § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały w zakresie słów „którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały”
2018 759 2018-02-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.13.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr I/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Starachowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w części określonej w § 2 ust. 1 uchwały w zakresie słów „którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały”
2018 597 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.10.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVIII/341/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Klimontów na lata 2017-2020.”, w części określonej w § 4 uchwały w zakresie słów „i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”
2018 596 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.9.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVII/265/2017 Rady Gminy w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Rezerwatu Przyrody Krzemionki Opatowskie, w części określonej w § 3 uchwały
2018 595 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.8.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/240/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Falków na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2018 594 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.7.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/305/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2018r. w części określonej w § 3 i § 4 uchwały
2018 592 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.5.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/112/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
2018 591 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.3.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/303/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłotów Pierwszych „Część Wschodnia” – centrum
2018 453 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.5.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/101/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok w części określonej w § 3 uchwały
2018 452 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.4.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/102/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 w części określonej w § 3 uchwały
2018 364 2018-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.3.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/282/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2018 363 2018-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.1.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/422/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów w części określonej w § 10 ust. 3, § 11 ust. 1, 2 i 4 § 18 ust. 1 pkt 1-6, § 20 pkt 1 lit. d, e f i pkt. 2 lit. d i e, § 22 i § 23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów, stanowiącego załącznik do przedmiotowej uchwały
2018 362 2018-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.89.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/249/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminy Tuczępy na lata 2017-2022, w części , tj. § 3 co do słów „i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”
2018 157 2018-01-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.60.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LI/316/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2017 4059 2017-12-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.54.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVIII/76/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce w zakresie wszystkich ustaleń planu (zarówno w tekście jak i na rysunku)
2017 4051 2017-12-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.76.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/266/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017r. w określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 3996 2017-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.52.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/391/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta
2017 3995 2017-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.51.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIX/261/17 Rady Gminy Sobków z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, w granicach sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa
2017 3993 2017-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.50.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIX/309/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 października 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Połaniec – Lipowa”
2017 3991 2017-12-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.75.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/411/17 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2017 3524 2017-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.73.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/246/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3398 2017-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.43.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 21/207/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz
2017 3380 2017-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.64.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LV/304/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Kunowie
2017 3379 2017-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.63.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/234/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zaliczenia drogi Łatanice-Skorocice do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica
2017 3180 2017-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.42.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/383/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta
2017 3181 2017-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.61.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 października 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/187/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie w całości
2017 3110 2017-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.59.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/214/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń - w części określonej w § 2 ust. 7, § 3 ust. 5 oraz § 5 ust. 4 Regulaminu określającego warunki przyznawania, wysokość stawek oraz zasady wypłacania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Nagłowice dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącego załącznik do uchwały
2017 3109 2017-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.36.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/56/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce
2017 2877 2017-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.58.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/178/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno o inne formy wychowania przedszkolnego w części określonej w § 4 uchwały
2017 2670 2017-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.55.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 września 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 11 sierpnia 2017roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiślica w części określonej w § 1 dot. § 29 ust. 2 i 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku
2017 2669 2017-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.50.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/40/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Rudki
2017 2656 2017-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.34.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/282/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza
2017 2527 2017-08-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.33.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obrzeży zbiornika wodnego „Lubianka” w Starachowicach
2017 2487 2017-08-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: PNK.I.4130.50.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVII/40/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Rudki .
2017 2405 2017-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.31.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 58/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kajetanów na terenie gminy Zagnańsk
2017 2273 2017-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.24.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr RG-XXXI/370/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmiany Nr 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz tereny cmentarza - Plan H”
2017 1827 2017-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.19.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 maja 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr RG-XXIX/356/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005r.
2017 1633 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.15.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/214/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Umianowice
2017 1632 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.14.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Rybitwy
2017 1629 2017-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.42.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania in odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - w części określonej w § 1 ust. 1, 2 i 3 oraz § 5 ust. 1 załącznika do uchwały
2017 1604 2017-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.41.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/207/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2017 roku w części określonej w § 3 ust. 2 uchwały
2017 1603 2017-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.40.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/309/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Kazimierza Wielka na rok 2017
2017 1597 2017-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.39.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/333/17 Rady Gminy Pawłów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/280/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
2017 1279 2017-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.11.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr RG-XXVII/342/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmiany numer 18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Bolechowice – Tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacji – plan J” dotyczącej wszystkich ustaleń zmiany planu miejscowego w zakresie działki nr ewid. 177/2 obręb 0006 Bolechowice, gmina Sitkówka-Nowiny, położonej na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczonym symbolem MN
2017 1017 2017-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.7.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XX/145/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn
2017 932 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.33.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/180/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Skąpe - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 931 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.32.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/179/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rytlów - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 930 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.31.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/166/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Biały Ług-Słomiana - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 935 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/183/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zaostrów - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 934 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.35.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/182/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wólka - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 933 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/181/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Słupia - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 921 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.22.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/175/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pilczyca - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 922 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.23.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/174/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pijanów - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 923 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.24.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/173/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piaski - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 918 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.19.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/178/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ruda Pilczycka - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 919 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.20.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/177/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Radwanów Kolonia - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 920 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.21.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/176/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Radwanów Wieś - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 927 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.28.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/169/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czerwona Wola Kolonia - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 928 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.29.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/168/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czerwona Wola - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 929 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.30.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/167/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Budzisław - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 924 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.25.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/172/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Olszówka - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 925 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.26.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/171/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mnin - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 926 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.27.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/170/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Hucisko - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 910 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.18.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/286/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej jako jednostki obsługującej jednostki obsługiwane w ramach wspólnej obsługi – jako sprzecznej z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. jedn. Dz. U. 2016, poz. 296 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.) w zw. z art. 10b ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym
2017 791 2017-02-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.16.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/192/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 w części określonej w § 3 i § 4 uchwały.
2017 790 2017-02-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.15.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/193/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 w części określonej w § 3 i § 4 uchwały
2017 703 2017-02-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.13.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/111/2016 Rady Miejska w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 702 2017-02-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.12.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/211/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 510 2017-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.11.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/128/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2017
2017 345 2017-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.4.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/201/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w części określonej od § 1 do § 4 włącznie
2017 314 2017-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.1.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/95/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/67/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Rudkach w części obejmującej § 5 ust. 5 Regulaminu targowiska w Rudkach gmina Nowa Słupia stanowiącego załącznik do uchwały
2017 315 2017-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.2.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność uchwały nr 228/XXXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 316 2017-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.3.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność uchwały nr XX/158/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 45 2017-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.100.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/129/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce w części określonej w § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce stanowiącego załącznik do uchwały
2016 4108 2016-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.97.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 4107 2016-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.139.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXVIII/169/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Ćmielów „Samorządowego Inspektoratu Oświaty w Ćmielowie” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Ćmielów „Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie” w całości
2016 4109 2016-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.99.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Konecka) w części określonej w § 2 ust. 7, § 23 i § 24
2016 3477 2016-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.96.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 61/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3375 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.95.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/81/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 7 października 2016 r. uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2016 3374 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.94.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2016r. stwierdzające nieważność § 1 w części brzmiącej: „zaliczeniem nowych dróg do kategorii dróg gminnych” oraz załącznika nr 1, tabele od nr 1-5 uchwały nr XXVIII/132/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 września 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce
2016 3372 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.93.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2016r. stwierdzające nieważność § 1 pkt od 1 do 5 oraz 7 uchwały nr XXVIII/131/2016 Rady miejskiej w Działoszycach z dnia 30 września 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2016 3370 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.92.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2016r. stwierdzające nieważność § 2, zdanie drugie uchwały nr XXXIII/198/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2017 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 3369 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.91.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 6 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bliżyn
2016 3363 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.25.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzisław
2016 3354 2016-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.62.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/98/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 21.10.2015r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Kliszów
2016 3346 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.89.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XVIII/141/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 3345 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.88.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XVIII/140/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fałków
2016 3344 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.87.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/187/2016 Rady Gminy Czarnocin z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnocin na lata 2017-2021
2016 3343 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.86.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXXI/206/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekoszów, ze względu na istotne naruszenie prawa
2016 3342 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.85.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIX/95/2016 Rady Gminy Słupia z dnia 28 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Słupia pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupia oraz nadania jej statutu
2016 3341 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.84.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXXI/200/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Piekoszów, w całości ze względu na istotne naruszenie prawa
2016 3227 2016-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.76.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/165/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3155 2016-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.21.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVI/86/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic: Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”
2016 3157 2016-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.81.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/113/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radoszyce
2016 3158 2016-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.82.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/111/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/199/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia statutu Samorządowego Przedszkola w Radoszycach
2016 3140 2016-10-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.80.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/215/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu w części
2016 3139 2016-10-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.79.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/134/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne dnia 7 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3099 2016-10-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.78.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Tuczępy „Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Tuczępach” w jednostkę budżetową Gminy Tuczępy „Samorządowe Centrum Oświaty w Tuczępach”
2016 3098 2016-10-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.74.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn w części
2016 2812 2016-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.70.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/132/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Samborzec publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w części określonej w § 3
2016 2813 2016-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.71.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/241/16 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Warsztatowej w Końskich
2016 2679 2016-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.13.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27.07.2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2016 2680 2016-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.68.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice - w części określonej w § 8 ust. 2, § 15 ust. 4, 5 6 i 7 i § 17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice, stanowiącego załącznik do uchwały
2016 2630 2016-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.67.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/68/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bodzentyn- w części określonej w § 7, § 8 i § 9
2016 2629 2016-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.66.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/127/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów - w części określonej w § 16 ust. 2 pkt 1), § 18, § 19 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów stanowiącego załącznik do uchwały
2016 2625 2016-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.10.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/105/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna
2016 2617 2016-08-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.65.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/79/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2016 2566 2016-08-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.63.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/126/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Waśniów dla celów zawartych w art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778)
2016 2562 2016-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.59.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Czekaj
2016 2564 2016-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.61.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/55/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2016 2563 2016-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.60.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/54/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2016 2561 2016-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.58.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/49/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych - w części
2016 2560 2016-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.57.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII /228/2016 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica
2016 2554 2016-08-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.8.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VII/41/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody
2016 2439 2016-07-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.53.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XVI/146/2016 Rady Gminy Łopuszno z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2016 2334 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.51.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/54/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, liczby punktów i zasad ich usytuowania na terenie gminy Bodzentyn.
2016 2333 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.50.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/50/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2016 2332 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.49.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/52/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2331 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.48.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/104/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn.
2016 2330 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.47.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/126/2016 Rady Gminy Słupia ( Konecka) z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.
2016 2329 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.46.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/125/2016 Rady Gminy Słupia ( Konecka) z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
2016 1881 2016-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.39.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/105/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania - w części określonej w § 3 ust. 2 załącznika do uchwały
2016 1880 2016-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.38.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/91/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady w Dwikozach w części dotyczącej zapisu w § 4 rozpoczynającego się od słów " i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego"
2016 1879 2016-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/80/16 z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/94/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28.04.2009 r.
2016 1815 2016-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.29.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/25/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2016 1814 2016-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.28.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/26/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Daleszyce
2016 1788 2016-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.30.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1720 2016-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - w części określonej w § 2 uchwały
2016 1525 2016-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.31.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w części określonej w § 6 ust. 2, § 8, § 20, § 28 ust. 2, 3, 4 i 5 oraz § 29 załącznika do uchwały
2016 1448 2016-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.27.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXI/23/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/14/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Nowa Słupia
2016 1447 2016-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.26.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/100/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec w części dotyczącej § 1 wiersz pierwszy w brzmieniu: ,,1. Kęsów - w stronę Mistrzowic”, wiersz drugi w brzmieniu: ,,2. Kęsów – do pól”, wiersz trzeci w brzmieniu: ,,3. Rzemienowice - krótka”, wiersz czwarty w brzmieniu: ,,4. Rzemienowice – do świetlicy”, wiersz piąty w brzmieniu: ,,5. Ksany – Chrustowice”, wiersz szósty w brzmieniu: ,,6. Rogów - Rzyczyska”, wiersz siódmy w brzmieniu: ,,7. Mistrzowice – szkoła”, wiersz ósmy w brzmieniu: ,,8. Kamienna – w stronę Krzczonowa”, wiersz dziewiąty w brzmieniu dziewiąty w brzmieniu: 9. Chwalibogowice – do Wisły”, wiersz dziesiąty w brzmieniu: ,,10. Urzuty – objazdowa”, wiersz jedenasty w brzmieniu: ,,11. Kocina – do stawu” oraz w części obejmującej wiersze od wiersza pierwszego do wiersza jedenastego tabeli określonej w załączniku nr 1 do uchwały
2016 1416 2016-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.4.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/96/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój
2016 1325 2016-04-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.24.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/116/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach
2016 1298 2016-04-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.23.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/74/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Łubnice - w części określonej w § 4
2016 1283 2016-04-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.20.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 11/104/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Małogoszcz w części dotyczącej § 1 ust. 1 i w zakresie L/p 1. ujętej w załączniku nr 1 do uchwały
2016 1247 2016-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.15.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/126/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin - w części określonej w § 5 ust. 1 pkt. 3, § 5 ust. 1 pkt 4, § 9 ust. 2 § 9 ust. 3 i 4 i § 9 ust. 6, Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
2016 1248 2016-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.19.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/170/16 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w części dotyczącej § 1 ust. 4, ust. 6, ust. 9, ust. 10, ust. 11
2016 946 2016-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.4131.11.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 7/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Osiedle Wrzosy, dotyczące zmiany urzędowej nazwy miejscowości Osiedle Wrzosy na miejscowość Zagnańsk w całości
2016 713 2016-02-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.3.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 131/XXI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Tokarnia – „Tokarnia 2” na terenie gminy Chęciny
2016 666 2016-02-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.10.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2016r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr 1/I/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zamiaru przekształcenia szkół podstawowych w mieście Suchedniów w jedną szkołę podstawową w mieście
2016 571 2016-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.5.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/145/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru legitymacji radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie
2016 570 2016-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.3.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2016r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr XVII/154/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 87 2016-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.75.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XI/101/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria – Etap II – część A
2015 4202 2015-12-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.68.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVI/289/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piekoszowska III”
2015 4204 2015-12-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.71.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23.11.2015r. w sprawie zmiany Nr 3 miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Dygasińskiego” w Chmielniku w zakresie słów o treści: „oraz dróg wewnętrznych” zawartych w § 4 ust. 4 uchwały
2015 3809 2015-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.67.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XII/161/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30.10.2015r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Godów – obszar Godów I na terenie gminy Pawłów
2015 3772 2015-12-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.65.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/116/15 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Czyżów na terenie gminy Łagów
2015 3494 2015-12-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.137.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce
2015 3493 2015-12-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.136.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/62/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 3276 2015-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.58.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/89/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Sułków
2015 3196 2015-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.52.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIV/71/2015 Rady Gminy Nagłowice z dnia 4 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice
2015 3115 2015-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.55.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2015r. uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie
2015 2941 2015-10-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.129.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 60/XI/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica w części określonej w § 3 ust. 6 i § 8 ust. 7 Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały
2015 2940 2015-10-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.128.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/42/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce - w części określonej w § 3 ust. 3, § 5 ust. 8, § 9 ust. 2 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały
2015 2896 2015-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.50.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 93/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze na terenie gminy Zagnańsk
2015 2761 2015-09-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.45.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Nr XXXIV/321/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków Duży, gmina Chmielnik
2015 2463 2015-08-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.121.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 sierpnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/103/2015 Rady Gminy w Masłowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu gminy Masłów
2015 2450 2015-08-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.41.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 sierpnia 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Gminy Górno z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno”
2015 2425 2015-08-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.111.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2015r. stwierdza się nieważność uchwały Nr VIII/29/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubnice w części określonej w § 23 ust. 1, § 49 ust. 2 i § 103 ust. 1 Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały.
2015 2383 2015-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.39.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków IA część 2 na terenie gminy Daleszyce
2015 2364 2015-08-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.52.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2015r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr VII/61/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie" na „Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Łopusznie" i zmiany Statutu
2015 2351 2015-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.36.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VII/53/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra - część II A
2015 2297 2015-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.33.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 148/5, obręb Czarnca, gmina Włoszczowa
2015 2212 2015-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.47.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2015r. stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/77//2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r., w sprawie zaliczenia do kategorii gminnej drogi o nr ew. gr. 482 w Paruchach
2015 2211 2015-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.27.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2015r. stwierdzam nieważność części uchwały Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego, w zakresie wszystkich ustaleń planu (zarówno w tekście jak i na rysunku) dotyczących terenu zabudowy kultu religijnego oznaczonego symbolem 1UK
2015 1405 2015-04-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.16.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2015r. stwierdzam nieważność uchwały Nr VII/32/2015 Rady Gminy Raków z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków
2015 1341 2015-04-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.58.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 kwietnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/48/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim - w części, w zakresie: § 5 dot. określenia, iż „uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego" oraz § 6 dot. określenia „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego"
2015 1328 2015-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.57.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały nr II/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w części obejmującej § 7 ust. 1 uchwały § 7 ust. 2 w zakresie słów „w oparciu o przedstawiony protokół z oceny wniosków złożonych w ramach inicjatyw lokalnych"
2015 1327 2015-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.55.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2015r. stwierdzające nieważność uchwały nr II/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie miasta Starachowice w zakresie ul. Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka w części obejmującej § 4 w zakresie zwrotu „z mocą obowiązującą od 01.04.2015 r." oraz § 5 uchwały
2015 921 2015-03-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.5.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2015r.
2015 896 2015-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.12.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2015 890 2015-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.50.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 marca 2015r. stwierdzające nieważność uchwały nr V/21/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu
2015 889 2015-03-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.11.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 22/IV/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaźwica” na terenie miasta i gminy Chęciny
2015 561 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.40.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/21/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janów Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Janów, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 560 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.39.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/22/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kije Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Kije, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 559 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.38.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/23/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kliszów Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Kliszów, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 558 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.37.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/24/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kokot Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Kokot, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 557 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/34/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żydówek Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Żydówek, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 556 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.35.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/33/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wymysłów Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Wymysłów, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 555 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/32/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Żydowska Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Wola Żydowska, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 554 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.33.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/31/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Włoszczowice Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Włoszczowice, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 553 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.29.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/30/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wierzbica Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Wierzbica, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 552 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.28.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/29/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Umianowice Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Umianowice, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 551 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.27.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/28/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stawiany Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Stawiany, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 550 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.26.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/27/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Samostrzałów Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Samostrzałów, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 549 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.25.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/26/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rębów Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Rębów, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 548 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.24.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/25/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipnik Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Lipnik, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 547 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.23.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borczyn Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Borczyn, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 546 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.22.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechów Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Czechów, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 545 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.21.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gartatowice Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Gartatowice, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 544 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.20.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/20/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Hajdaszek Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Hajdaszek, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 543 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.19.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/18/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołuchów Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Gołuchów, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 542 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.18.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/19/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Górki, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 483 2015-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.2.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr RG-III/15/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Nr 10 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Kowala – tereny lasów, zalesień, rekreacji i uprawiania sportów motorowych”
2014 3587 2014-12-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.83.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/327/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra
2014 3588 2014-12-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.84.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 536/LXXIV/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 11 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid 677/1 w obszarze sołectwa Skiby, gmina Chęciny
2014 3306 2014-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.80.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/72/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część „A” na terenie gminy Daleszyce
2014 3304 2014-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.79.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIII/71/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
2014 3303 2014-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.57.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/422/2014 r. Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/102/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie gospodarowania środkami przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2014 2951 2014-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.54.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2014r.
2014 2905 2014-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.52.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/301/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Umowy-Porozumienia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0749T Wyspa - Romanówka - Garbów Nowy - Garbów Stary - Czermin - Słupcza" w części określonej w § 4 dot. słów „publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz"
2014 2904 2014-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.51.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/303/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Umowy-Porozumienia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0714T Pokrzywianka - Beradz" w części określonej w § 4 dot. słów „publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz"
2014 2873 2014-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.64.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2014r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra
2014 2759 2014-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.65.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/6/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu odpracowania zaległości czynszowych" dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Starachowice
2014 2681 2014-10-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.61.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LIV/83/2014 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Programu Oddłużeniowego i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w całości
2014 2648 2014-10-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.56.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/56/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część „A” na terenie gminy Daleszyce
2014 2649 2014-10-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.58.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/54/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków IA część 1 na terenie gminy Daleszyce
2014 2650 2014-10-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.59.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/55/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce
2014 2354 2014-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.43.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 sierpnia 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr VIII/34/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bodzentyn.
2014 2306 2014-08-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.50.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVII/20/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków „Rzewuszyce” w obrębie wsi Rzewuszyce na obszarze gminy Kluczewsko.
2014 2305 2014-08-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.49.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVII/19/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków „Rzewuszyce I” w obrębie wsi Rzewuszyce i Kluczewsko na obszarze gminy Kluczewsko
2014 2304 2014-08-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.48.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 sierpnia 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr 473/LXVII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii przesyłowej 220kV Kielce Piaski - Radkowice wraz z rozbudową stacji Radkowice na obszarze miasta i gminy Chęciny.
2014 2303 2014-08-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.40.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2014r. stwierdza się nieważność części uchwały Nr XL/43/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce, w zakresie: 1. Wszystkich ustaleń planu (zarówno w tekście jak i na rysunku) dotyczących terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN1 oraz terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW1 w odniesieniu do działek nr ewid.: 65/3, 74/2, 97/6, 128, 129, 130, 193, 195/2, 1151/18, 1151/24, 1151/25, 1153/5 i 1159, 2. § 17 ust. 4, § 18 ust. 4, § 20 ust. 4, § 22 ust. 4, § 23 ust. 4 i § 24 ust. 6 uchwały.
2014 2301 2014-08-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.39.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr LV/368/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Kunów, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Janik, Rudka, Nietulisko Małe, Prawęcin, Doły Biskupie, Wymysłów, Boksycka.
2014 2300 2014-08-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.36.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr RG-XLIII/370/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Nr 7 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Wola Murowana - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan P".
2014 2239 2014-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.37.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIII/253/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radoszycach z siedzibą w Grodzisku prowadzone przez Gminę Radoszyce - w części określonej w § 2 ust.2.
2014 2206 2014-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.33.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr L/267/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Samborzec dla części miejscowości Samborzec
2014 2158 2014-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr LIII/437/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów - w części określonej w §3 ust.2.
2014 2105 2014-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.35.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIV/308/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIII/297/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawy programowe przedszkoli, dla których organem założycielskim jest Gmina Bogoria w części określonej w § l ust. l i 2.
2014 2078 2014-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XLVI/328/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie - w części określonej w §4 dot. zapisu: „i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego” oraz w części dot. § 7 Organizacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie, stanowiącej załącznik do uchwały.
2014 2076 2014-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.26.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XLlII/338/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów.
2014 2075 2014-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.33.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIX/361/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Włoszczowa - w części określonej w §2 ust.3.
2014 1857 2014-06-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.17.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2014r. stwerdzające nieważność XXXIX/32/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część „A” na terenie gminy Daleszyce.
2014 1579 2014-05-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.19.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/9/2014 Rady Powiatu Koneckiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Koneckiego w 2014 r. – w części określonej w § 6 w zakresie słów „z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku”
2014 1508 2014-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.17.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/299/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego „Buczyna” w Bogorii
2014 1511 2014-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.13.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXXVIII/380/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2014r w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów, w zakresie wszystkich ustaleń (zarówno w tekście jak i na rysunku) zmiany planu dotyczących terenu zieleni łęgowej oznaczonego symbolem Z2
2014 1507 2014-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.16.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/297/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria — w części określonej w § 2 ust. 2, w § 4 oraz § 5 — w zakresie słów „skierowanych do dyrektora przedszkola”
2014 1446 2014-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.12.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/311/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013 roku dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032 w części określonej w § 7
2014 1447 2014-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.13.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/312/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolinie
2014 1049 2014-03-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4130.8.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/279/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2014 907 2014-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.12.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/263/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w gminie Mirzec.
2014 53 2014-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.24.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXV/194/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia Jędrzejowska
2013 4416 2013-12-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.140.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/70/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 19 listopada 2013 r., w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Bodzentyn z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 4029 2013-12-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.13.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXIII/348/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej
2013 3746 2013-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.7.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 389/LIII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lipowica na obszarze gminy Chęciny
2013 3617 2013-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.2.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/71/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce
2013 3551 2013-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.100.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXII/392/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 12 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej
2013 3455 2013-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.98.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXI/63/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce
2013 3453 2013-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.97.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXI/62/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borków na terenie gminy Daleszyce
2013 3188 2013-09-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.136.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 września 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/160/2013 Rady Gminy Łopuszno z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 3151 2013-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.90.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXI/256/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar sołectwa Lipie
2013 3117 2013-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.97.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/271/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w części obejmującej pkt § 3 ust. 3 pkt 3 Regulaminu będącego załącznikiem do uchwały, § 3 pkt 6 Regulaminu, § 3 pkt 7, § 4 ust. 3 lp. 3 Regulaminu w zakresie w jakim dotyczy wychowawcy świetlicy, § 6 ust 3 pkt 1 Regulaminu w zakresie słów "za każdą przepracowaną godzinę" i § 6 ust 4 pkt 1 Regulaminu w zakresie słów ,,za każdą przepracowaną godzinę" oraz § 10 pkt 2, 3, 4 Regulaminu
2013 3116 2013-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.72.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/223/2013 Rady Gminy Nagłowice z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice
2013 3064 2013-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.80.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary, gmina Łoniów
2013 2984 2013-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.79.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2013r.
2013 2965 2013-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.78.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2013r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXX/307/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński
2013 2961 2013-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.75.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2013r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXX/47/13 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce
2013 2815 2013-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.62.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 17/III/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie
2013 2814 2013-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.56.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/288/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego fragment sołectwa Koczwara
2013 2647 2013-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.41.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność § 30 uchwały Nr XXVII/288/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Salve Regina” wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierza
2013 2513 2013-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.110.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/40/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Leśnej - w części określonej w § 3 ust. 2
2013 2512 2013-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.109.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/39/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bodzentynie poprzez likwidację Filii w Śniadce – w części określonej w § 2 i § 3
2013 2432 2013-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.51.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIX/37/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Komórki na terenie gminy Daleszyce
2013 2430 2013-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.50.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIX/36/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce
2013 2389 2013-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.49.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/274/13 Rady Gminy w Łagowie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stara Zbelutka na terenie gminy Łagów
2013 2394 2013-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.91.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2013r. stwierdza się częściową nieważność uchwały Nr II/8/2013 w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz zwolnień nauczycieli od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w zakresie § 4 i 5 uchwały.
2013 2364 2013-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.74.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2013r. stwierdzające nieważność załącznika do uchwały Nr IV/26/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bodzentyn
2013 2316 2013-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.47.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 maja 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI/124/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy
2013 2210 2013-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.40.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. uchylające rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 18 kwietnia 2013 r. Znak: PNK.I.4130.40.2013
2013 2080 2013-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.61.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/191/2013 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radoszyce na lata 2013-2017" w części określonej w § 13 ust. 1 i § 16
2013 2079 2013-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.44.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/250/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Zbelutka na terenie gminy Łagów
2013 2078 2013-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.40.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/270/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sielpia
2013 2077 2013-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.36.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/232/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów dla części wsi: Aleksandrów, Boleścice, Grązów, Piołunka, Zielonki
2013 2076 2013-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.34.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXXVII/27/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego
2013 2074 2013-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.33.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr L/266/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża „Dziewiątle” wraz z obszarem objętym przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego, położony w obrębie Dziewiątle
2013 1965 2013-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/300/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów.
2013 1966 2013-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.40.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/14/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - w części określonej w § 3
2013 1925 2013-04-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/177/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2013 r.
2013 1909 2013-04-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.31.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/20/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – w części określonej w § 1 oraz § 2 pkt 7.
2013 1810 2013-04-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.33.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/239/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych położonych w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, których właścicielem jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów w części określonej w pkt 3 i 8 warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych położonych w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, których właścicielem jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały
2013 1773 2013-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.32.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/240/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włoszczowa
2013 1774 2013-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/238/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2013rok
2013 1550 2013-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.23.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze – część II na terenie gminy Miedziana Góra
2013 1553 2013-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.25.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/181/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra
2013 1361 2013-03-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.17.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/11/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Michałów Górny 1” w obrębie jednostki D2 Michałów Górny i D3 Michałów nad Doliną na obszarze miasta Starachowice
2013 1261 2013-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.19.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/154/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016 w części określonej w § 3
2013 1258 2013-03-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.18.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 190/XXVIII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleśnica w części określonej w § 3 dot. słów „i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego".
2013 1166 2013-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.III.4131.8.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie - w części określonej w pkt 10 i 11 Warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Staszów, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
2013 975 2013-02-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.15.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/320/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów - w części określonej w § 20 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów, stanowiącego załącznik do uchwały
2013 974 2013-02-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.8.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/2011 z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Chmielnik - w części określonej w § 1 ust. 1.
2013 973 2013-02-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.7.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich w części określonej w § 2 ust. 2 i ust. 7 regulaminu warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały
2013 804 2013-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.3.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra
2013 755 2013-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.92.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/202/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Łagowska na terenie Gminy Łagów
2013 751 2013-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.89.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2013r. stwierdzajęce nieważność części uchwały Nr XXV/93/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Widełki na terenie gminy Daleszyce
2013 748 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.88.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/92/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzechów na terenie gminy Daleszyce
2013 629 2013-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.5.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 279/XXXVIII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. "Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach" i nadania statutu „Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach" - w części, w zakresie § 2 ust. 3 pkt 10 Statutu stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały
2013 562 2013-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.79.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków
2013 566 2013-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.87.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2013r. stwierdzajace nieważność części uchwały Nr XXV/152/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn obejmującego obszary miejscowości: Gilów, Gostków, Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów
2013 184 2013-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.1.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/86/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Daleszyce"
2013 117 2013-01-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.115.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 161/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015
2013 38 2013-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.119.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność - § 7 ust. 1 we fragmencie: „w szczególności”, - § 8 ust. 2 we fragmencie: „w szczególności”, - § 22 załącznika do uchwały Nr XXXV/92/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
2013 36 2013-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.118.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Łopuszno z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Łopuszno na lata 2013-2017.”
2013 35 2013-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.117.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik – w części określonej w § 3 ust. 2-21, § 7 w zakresie słów „jeśli powstały: w godzinach nocnych – do 7 rano, w godzinach od 7 do 22 – w ciągu dwóch godzin od momentu ich powstania", oraz § 8 i § 14
2013 23 2013-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4131.1.149.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIV/186/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie: § 5 uchwały dotyczącym ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2012 3839 2012-12-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.112.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/111/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oksa - w części określonej w § 2, § 3, § 4 pkt 2, § 9 ust.2-4, § 11 ust.1 pkt 7-16, § 12, § 13 pkt 2 i 3, § 15, § 19 ust.3, § 29 ust.1 pkt 6, § 32 ust. 4 i rozdziale IX ust.1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oksa, stanowiącego załącznik do uchwały
2012 3669 2012-12-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.113.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria – w części określonej w § 7 ust. 5, § 9 ust. 3 zdanie trzecie, § 10 ust. 4 oraz § 12 ust. 2 w zakresie słów „wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku” - załącznika do uchwały
2012 3665 2012-12-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.110.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/130/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska) - w części określonej w § 2, § 3, § 9 ust.2-4, § 11 ust.8-27, § 12, § 13 pkt 3 i 4, § 15, § 20 ust.3, § 31 ust.1 pkt 5, pkt 7 i ust.2 pkt 3, § 35 ust. 4 i § 36 ust.1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska), stanowiącego załącznik do uchwały
2012 3421 2012-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.76.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/186/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów dla części wsi: Pawłowice, Łowinia, Sosnowiec, Wojciechowice.
2012 3420 2012-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.108.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/137/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012 roku w sprawie Regulaminu Lokalnego Programu Wspierania Dzieci i Młodzieży Gminy Słupia (Jędrzejowska), uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Jędrzejowska).
2012 3384 2012-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.75.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 101/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy Zagnańsk
2012 3353 2012-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.77.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXII/72/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków na terenie gminy Daleszyce
2012 2992 2012-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.106.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w części określonej w § 1 pkt 2 i pkt. 3 ust. 6 i 7.
2012 2990 2012-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.105.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2012r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2012r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków
2012 2938 2012-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.102.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/179/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.
2012 2940 2012-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.103.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/229/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów - w części określonej w § 4 ust. 2, 3 i 4, § 8 ust. 2, § 19, § 25 ust. 2 i § 28 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
2012 2932 2012-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.68.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/212/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego
2012 2872 2012-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.100.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 152/XXIV/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica - w części określonej w § 6 ust. 3, § 10 ust. 1 pkt 1-8, § 11 ust. 3 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz w § 1 ust. 2 uchwały i załączniku nr 2 do uchwały
2012 2838 2012-10-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.99.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/127/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 września 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Waśniowie w części określonej w § 4 uchwały oraz § 7 ust.1 i § 10 ust. 1 lit. e Statutu Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Waśniowie stanowiącego załącznik do uchwały.
2012 2570 2012-09-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.65.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/206/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów
2012 2541 2012-09-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.96.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 września 2012r. stwierdzajęce się nieważność uchwały Nr XXI/76/2012 Rady Gminy Łubnice z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie zmiany „Regulaminu dostarczania wody w gminie Łubnice"
2012 2383 2012-08-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.90.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/160/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik
2012 2382 2012-08-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.89.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/147/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Bogoria
2012 2381 2012-08-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.51.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/154/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Duraczów na terenie gminy Łagów
2012 2362 2012-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.49.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XVII/144/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria – etap II
2012 2349 2012-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.43.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/184/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy I na terenie gminy Pawłów
2012 2335 2012-08-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.50.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice
2012 2325 2012-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.44.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2012r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXII/153/2012 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 czerwca 2012r.w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów
2012 2326 2012-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.45.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/146/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 27 czerwca 2012r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gęsice na terenie gminy Łagów
2012 2327 2012-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.46.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/147/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 27 czerwca 2012r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małacentówna terenie gminy Łagów
2012 2287 2012-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.68.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/162/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego w Bebelnie
2012 2288 2012-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.76.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/83/2012 Rady Gminy Łopuszno z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania ich w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2012 2289 2012-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK. I. 4130.77.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 127/XXI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pieczonogach
2012 2172 2012-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.42.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminyPawłów w zakresie: - § 4 ust. 2 pkt 1 uchwały
2012 1923 2012-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.37.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/173/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Nadbrzezie” na obszarze miasta Sandomierz
2012 1648 2012-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.32.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2012r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXV/535/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Południe – Dyminy: Obszar 1 – Łanowa, Obszar 2 – Sukowska” w zakresie działek nr ewid.: 626/10, 627/3, obręb 0030 Miasto Kielce
2012 1617 2012-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.30.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2012r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XX/122/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 lutego 2012r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatóww rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego
2012 1616 2012-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.45.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 maja 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/142/2012 Rady Gminy Lipnik z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik
2012 1604 2012-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK. I.4131.44.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/97/12 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia w roku 2012
2012 1603 2012-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.43.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/181/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2012 1602 2012-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.41.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/70/2012 Rady Gminy Łopuszno z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łopuszno na lata 2012- 2016”.
2012 1512 2012-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.40.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/129/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 6 marca 2012. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Czarnocin
2012 1511 2012-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131. 33 .2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszczowa
2012 1510 2012-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr : PNK.I. 4131.46.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. stwierdza się nieważność § 1. uchwały Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach w części dotyczącej wprowadzenia zmiany polegającej na dodaniu § 6 pkt 19 Statutu Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/207/2005 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach
2012 1499 2012-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.31.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2012r. stwierdzam nieważność części uchwały Nr XXIII/105/2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłów na terenie gminy Szydłów
2012 1070 2012-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.31.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Bogoria
2012 1069 2012-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.30.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia ,,Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Bogoria”
2012 1068 2012-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.29.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2012r. stwierdza się nieważność załącznika do uchwały Nr XIX/5/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołachi placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzechów – w części
2012 1066 2012-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4130.26.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/161/2012r. Rady Gminy Sobków z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zasad umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach komunalnych na terenie gminy Sobków
2012 749 2012-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.18.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/119/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2012 748 2012-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.16.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/82/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w części dotyczącej § 7 ust. 2, § 8 ust. 6, § 11 ust.4- 7 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kije stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
2012 746 2012-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.15.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XVI/120/2011 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w części określonej w §3 ust.2 i §4 ust.3 załącznika Nr 1 do uchwały.
2012 744 2012-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.12.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/92/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych gminnych niektórych dróg dojazdowych na terenie Gminy Kije oraz ustalenia ich przebiegu
2012 743 2012-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK. I.4130.8.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/91/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w części określonej w §3 ust.3.
2012 741 2012-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.7.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/86/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kije oraz jej jednostkom organizacyjnym.
2012 556 2012-02-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.1.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr 76/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia lokalizacji i nadania regulaminu targowiska w miejscowości Oleśnica Gmina Oleśnica.
2012 523 2012-02-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.2.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2012r. stwierdzam nieważność Części uchwały Nr XIV/12/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orłowo Wschód” w obrębie jednostki A2 Orłowo na obszarze miasta Starachowice wzakresie terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 5KDW, 6KDW, 7KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, tj.: 1. § 2 ust. 3 pkt 14, § 9 pkt 3, § 15 ust. 1 pkt 4 oraz § 37 ust. 1 i ust. 2 uchwały w części odnoszącej się do terenów 5-12 KDW. 2. § 24 ust. 5 pkt 10 uchwały w części odnoszącej się do terenów 5-10 KDW. 3. § 24 ust. 5 pkt 11 uchwały w zakresie słów: „oraz poprzez układ istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych 11-12 KDW”. 4. § 37 ust. 2 pkt 5 uchwały. 5. Rysunku planu (załącznik Nr 1 do uchwały określający przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu) w zakresie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbolami: 5-12 KDW. 6. Rysunku planu (załącznik Nr 2 do uchwały określający zasady uzbrojenia technicznego terenu)w zakresie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbolami: 5-12 KDW.
2012 524 2012-02-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.5.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/80/11 Rady Gminy Baćkowice z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności.
2012 406 2012-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.2.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr 68/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów w części określonej w § 1 pkt 1-3
2012 304 2012-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.82.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2012r. stwierdzam nieważność części uchwały Nr XIV/107/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza – plan H
2012 302 2012-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.70.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2011r. stwierdzam nieważność części uchwały Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości „Koprzywnica" gmina Koprzywnica, w zakresie§ 24 ust. 2
2012 181 2012-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.129.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2011r. stwierdza się nieważność uchwały Nr 61 /XIV/11 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego kopalni piasku Przedsiębiorstwa Transportowo-Usługowego Zbigniew Rogowski - na nieruchomości o nr ewid. 50/2 położonej w obrębie geodezyjnym Strzelce, gmina Oleśnica wskazanej na załączniku graficznym
2012 180 2012-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.128.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2011r. stwierdza się nieważność uchwały Nr 60 /XIV/11 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego „Brody III" kopalni piasku Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Jerzy Polak z siedzibą w Podlesiu gm. Oleśnica - na części nieruchomości o nr ewid. 322 położonej w obrębie geodezyjnym Brody , gmina Oleśnica wskazanej na załączniku graficznym
2012 179 2012-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.104.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2011r. stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków w Fałkowie
2012 178 2012-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.103.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2011r. stwierdza się nieważność § 1 , § 15 oraz § 24 uchwały Nr X/64/11 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 września 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i oprowadzania ścieków
2012 177 2012-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.102.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2011r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia zasad sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Gnojno