Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 54

Słowa kluczowe: kanalizacja

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2247 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Nagłowicach
2016 1163 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/128/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 marca 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miedziana Góra
2016 557 2016-02-12 Postanowienie Postanowienie nr 1/2016 Przewodniczącego Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy wysyłaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2016 50 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/16/2010 z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji projektu pod nazwą ,,Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2016 52 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków
2015 214 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Wiślica
2014 98 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2014 94 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLV/100/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/16/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2013 2379 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec
2013 992 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XII/73/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w Regulaminie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Bodzentyn
2013 259 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2012 3063 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/89/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/16/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2012 2517 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/79/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 września 2012r. w sprawie zmiany "Regulaminu dostarczania wody w gminie Łubnice”
2012 2253 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie dopłat dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o. z siedzibą w Piekoszowie, na terenie Gminy Piekoszów
2012 2032 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/105/ 2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska.
2012 1546 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr III/10/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/47/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej  z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ruda Maleniecka
2012 1454 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Bodzentyn
2012 1403 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki i osady dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Jurkowie.
2012 1402 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Wiślica.
2012 1336 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 9 marca 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2012 1246 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 1141 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.
2012 1050 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka
2012 946 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków gminy Nowy Korczyn na lata 2012-2015”.
2012 882 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XV/80/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielinach
2012 484 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec
2012 394 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XII/13/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z gminy Starachowice
2012 176 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 września 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 2743 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica.
2011 2664 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/ 63/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Szydłów
2011 2619 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn
2011 2620 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/44/2000 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn
2011 2494 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/156/05 Rady Gminy Krasocin w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Krasocin
2011 2454 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 1801 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody obowiązującego na obszarze Gminy Ruda Maleniecka.
2011 1243 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie w sprawie określenia górnej stawki opłat za odbiór i opróżnianie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nagłowice
2011 934 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr II/6/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka
2011 750 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonania zastępcze w tym zakresie
2011 412 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 386 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 wody i ścieków na terenie gminy Bieliny.
2011 378 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie dopłaty do opłat za odprowadzanie ścieków
2010 3127 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr 46/LVIII/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany „Programu przyłączy do kanalizacji w Gminie Mniów”
2010 3068 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LXIII/357/10 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu dostrczania wody stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/239/05 Rady Gminy Łagów z dnia 18 listopada 2005r
2010 2123 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr 415/LXV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Chęcinach
2010 2025 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Rytwiany
2010 1676 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 12/LI/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 marca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie udziału ludności w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji.
2010 1405 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXX/149/10 Rady Gminy Scemin z dnia 12 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Secemin.
2010 1384 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/201/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Obrazów
2010 1361 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/11/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 1222 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/16/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2010 908 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/4/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 924 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/08 Rady Gminy w Tuczępach w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 1926 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, ustalania wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Bałtów
2009 1399 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr III/6/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka