Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 2946

Słowa kluczowe: oświata i wychowanie

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4002 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/115/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Piekoszów Nr LXI/419/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2019 3995 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/83/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/158/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów
2019 3993 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Oksa
2019 3989 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/227/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Gminę Ruda Maleniecka
2019 3980 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XV/111/2019 Rady Gminy Raków z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 3965 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/80/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski
2019 3956 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn.
2019 3957 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łoniów
2019 3958 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Łoniów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 3949 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota
2019 3948 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/211/2014 Rady Gminy Złota z dnia 25 września 2014 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złota
2019 3932 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie
2019 3931 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/234/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2019 3921 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Wodzisław
2019 3920 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
2019 3919 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wodzisław
2019 3889 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/68/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2019 3899 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/235/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kije
2019 3907 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/262/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia”
2019 3855 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kluczewsko
2019 3854 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3852 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020
2019 3851 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kursach kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sandomierski
2019 3850 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Sandomierski
2019 3845 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Obrazów
2019 3823 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gmine Sędziszów
2019 3824 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów
2019 3813 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których Gmina Strawczyn jest organem prowadzącym
2019 3820 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/110/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI / 80 / 2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31  maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 3837 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Ćmielów
2019 3842 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV / 81 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX /355 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2019 3829 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/309/2010 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/197/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki
2019 3836 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/242/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2019 3809 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3806 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moskorzew
2019 3793 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2019 3790 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/28/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/9/2009 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2019 3761 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/129/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Staszów
2019 3765 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce
2019 3767 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bejsce
2019 3743 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Secemin
2019 3740 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/245/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2019 3732 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 77/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 154/XVII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28  stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
2019 3756 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kazimierza Wielka
2019 3752 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/59//2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce
2019 3746 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/76/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2019 3726 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/66/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, dla których Gmina Sadowie nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
2019 3723 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/171/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”
2019 3719 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/87/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bieliny
2019 3718 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XII/65/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku funkcyjnego
2019 3715 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/116/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
2019 3714 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/114/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski
2019 3705 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr X/103/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski
2019 3704 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski
2019 3700 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3695 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Wojciechowice
2019 3693 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn
2019 3688 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łoniów
2019 3687 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/127/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 3673 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/295/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w systemie kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 3672 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/294/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania
2019 3665 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XV/74/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rytwiany
2019 3661 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/124/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVl/348/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów
2019 3660 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/123/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów
2019 3659 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/111/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłów
2019 3658 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/110/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Pawłów
2019 3657 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/109/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Gminie Pawłów oraz wysokości maksymalnej kwoty za wyżywienie
2019 3647 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/159/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/387/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój
2019 3642 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/69/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 3639 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV.66.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski
2019 3637 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez gminę Piekoszów
2019 3621 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów
2019 3624 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/136/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost
2019 3602 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII.60.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno
2019 3611 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIII/116/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 września 2019 r. sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3606 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
2019 3605 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i d ustawy z dnia 26 kwietnia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2019 3604 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy udzielanej przez Powiat Włoszczowski w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a także trybu postępowania w sprawach dotyczących jej przyznawania
2019 3603 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII.61.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno
2019 3596 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąchock
2019 3586 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/89/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/151/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu „Mocny Fundament”
2019 3585 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/88/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/38/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2019 3584 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/87/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2019 3578 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 3569 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr 106/XIII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chęciny
2019 3568 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski
2019 3560 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiślica
2019 3557 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XV/84/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród
2019 3554 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/71/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 3542 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 9 września 2019 r. zmiany uchwały Nr LVI/361/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki
2019 3537 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3519 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/65/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3520 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/66/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/87/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 03.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radków
2019 3527 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Pierzchnica
2019 3511 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII392/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górno
2019 3510 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/290/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Górno, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2019 3508 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bodzentyn
2019 3503 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XV/74/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 281/XLII/18 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica
2019 3486 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/90/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów
2019 3487 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna
2019 3497 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2019 3477 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2019 3476 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XV/126/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Daleszyce
2019 3473 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/214/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń
2019 3472 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2019 3466 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3459 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
2019 3458 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Sędziszów
2019 3457 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 3454 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Połaniec
2019 3447 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Brody” oraz „Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”
2019 3446 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brody oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3445 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brody, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3440 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu kwalifikowania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, ubiegających się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz
2019 3439 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2019 3438 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz
2019 3437 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2019 3436 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3441 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz
2019 3432 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bogoria
2019 3429 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, dla których Gmina Bogoria nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
2019 3428 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria
2019 3427 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Bogoria od dnia 1 września 2019 roku
2019 3424 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/140/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2019 3423 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/319/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2019 3408 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/207/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2018 r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
2019 3405 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3404 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 3403 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnychw publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 3397 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/80/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska
2019 3394 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XVI/54/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3377 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/55/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice
2019 3376 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubnice
2019 3368 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/62/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baćkowice
2019 3388 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/437/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów
2019 3386 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu nagród dla nauczycieli
2019 3379 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIX/105/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3359 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 93/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski
2019 3358 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 92/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
2019 3357 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 91/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2019 3356 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 90/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3345 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Kieleckiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 3334 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 3330 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2019 3329 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XV/92/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2019 3328 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XV/91/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Działoszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3322 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowieckiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 3319 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr 90/XI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mniów
2019 3307 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XIII/94/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 25 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/261/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009 r. sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3296 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3236 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/52/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Gowarczów
2019 3235 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/50/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie transportu dla dzieci i uczniów wobec których Gmina Gowarczów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gowarczów w roku szkolnym 2019/2020
2019 3237 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/53/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXV/179/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych n terenie gminy Gowarczów
2019 3240 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3239 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/102/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2019 3225 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII.52.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Opatowskiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 3208 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 62 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3209 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 63 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3205 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2019 3185 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3186 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/56/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3194 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Radoszyce
2019 3172 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/62/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3179 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3162 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Fałków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
2019 3160 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Secemin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3166 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Gminy Bieliny
2019 3164 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019
2019 3151 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 86/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”
2019 3146 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Obrazów
2019 3154 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Obrazów
2019 3152 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3119 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów
2019 3123 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/221/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30.08.2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały/punkty przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Waśniów
2019 3125 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupia oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 3112 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Końskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3101 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/98/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn
2019 3102 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/99/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2019 3073 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów
2019 3066 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Bałtów jest organem prowadzącym
2019 3056 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Daleszyce
2019 3065 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów
2019 3048 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/152/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2019 3047 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/151/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2019 3036 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2019 3031 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XVI/244/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Kielce
2019 3030 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XVI/243/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kielce oraz określenia granic ich obwodów
2019 3022 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29.03.2019 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 3020 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu dofinansowania form kształcenia nauczycieli
2019 3019 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/2019
2019 3018 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/2019
2019 3017 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2019
2019 3007 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XIX/77/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2991 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Łoniów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 2982 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne organizowane w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wąchock
2019 2981 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąchock oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2980 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąchock
2019 2965 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2964 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Ruda Maleniecka oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
2019 2963 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2019 2927 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr V/13/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stopnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2889 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XII/65/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 2884 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2874 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2870 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/96/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/75/2019 Rady Gminy Raków z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów pobierajacych naukę na terenie Gminy Raków poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce"
2019 2867 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Waśniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2859 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 79/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 411/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chęciny
2019 2858 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 77/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Chęciny
2019 2853 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 106 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka -Nowiny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2831 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV.89.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2830 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV.88.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów
2019 2829 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV.87.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów
2019 2827 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/94/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2828 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV.86.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2816 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brody
2019 2812 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Ożarów nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 2802 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 53/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola i nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Suchedniów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2801 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 52/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów od dnia 1 września 2019 r.
2019 2800 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 51/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2795 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moskorzew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Moskorzew
2019 2791 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Gnojno
2019 2767 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2750 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łączna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2749 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna
2019 2748 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Wilczyce
2019 2747 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 2733 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2019 2730 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.56.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Imielno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2723 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2019 2720 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tuczępy
2019 2724 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2703 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/50/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Staszowskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 2693 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/87/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom rocznego stypendium naukowego im. Ks. prof. Józefa Kudasiewicza ze środków Gminy Kije
2019 2709 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2019
2019 2705 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/47/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baćkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Baćkowice
2019 2684 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/10/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Starachowice
2019 2678 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/61/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia oraz inne organy, a także określenia granic ich obwodów
2019 2674 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieliny
2019 2662 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/65/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Włoszczowa wraz z określeniem granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2661 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2019 2665 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Włoszczowa w formie stypendiów dla uzdolnionych uczniów klas 7-8 szkół podstawowych
2019 2673 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/51/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu oraz zwolnień z opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzechów
2019 2672 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/50/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bodzechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2659 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Opatów
2019 2643 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oksa oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 2633 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2019 2632 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/106/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Gminy Daleszyce
2019 2635 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Pińczowskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 2631 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Daleszyce publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego
2019 2628 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/120/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2629 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/121/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym
2019 2622 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr X/ 66/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2617 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu nagród dla nauczycieli
2019 2589 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne
2019 2588 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2553 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sandomierskiego od dnia 1 września 2019 rok
2019 2547 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu kwalifikowania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, ubiegających się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, dla któych organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2019 2543 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawichost oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2536 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2019 2535 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2019 2534 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik oraz określenia granic ich obwodów
2019 2533 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020
2019 2526 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr V/31/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra
2019 2518 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Działoszyce
2019 2507 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – szkołach, zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin na rok 2019
2019 2505 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piekoszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2503 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Złota z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2498 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2497 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/298/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych, zmienionej Uchwałą Nr LXII/395/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/298/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych
2019 2491 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nagłowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2492 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 2459 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr x/70/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2019 2452 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki
2019 2449 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 2421 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bejsce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2414 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobków
2019 2413 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/54/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobków
2019 2401 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2019 2394 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/77/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr V/27/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom rocznego stypendium naukowego im. Ks. prof. Józefa Kudasiewicza ze środków Gminy Kije
2019 2391 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/122/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój oraz granic ich obwodów
2019 2390 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/121/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój
2019 2374 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2373 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2019 2364 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kazimierza Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2362 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Tuczępy, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe”
2019 2348 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów
2019 2352 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 2351 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/58/15 Rady Gminy Łagów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łagów
2019 2350 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łagów
2019 2340 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr RG-X/93/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne”
2019 2334 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2019 2330 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Włoszczowskiego
2019 2316 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kazimierza Wielka
2019 2307 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 56/IX/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów
2019 2297 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiślica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2291 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dwikozy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2285 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Samborzec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2280 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 2276 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Gminy Raków z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów pobierajacych naukę na terenie Gminy Raków poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce
2019 2261 2019-05-17 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki polegającej na niedołączeniu załącznika do uchwały Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w Edytorze Aktów Prawnych XML
2019 2255 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/79/2019 Rady Gminy Raków z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2252 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klimontów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2250 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piekoszów
2019 2249 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/397/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których organem prowadzącym jest gmina Piekoszów
2019 2247 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pierzchnica
2019 2246 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pierzchnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Pierzchnica
2019 2224 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr X/59/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów
2019 2223 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/307/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia przypadków , w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów
2019 2222 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ćmielów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2219 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojciechowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2198 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 53/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Smyków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2197 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Smyków
2019 2188 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 2186 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski
2019 2147 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2140 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie transportu dla dzieci i uczniów wobec których Gmina Gowarczów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gowarczów w roku szkolnym 2018/2019
2019 2139 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gowarczów
2019 2131 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Złota z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
2019 2107 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/39/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/168/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Łubnice
2019 2106 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/38/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2088 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnik
2019 2078 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek i zwolnień tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2019 2074 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2081 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kije oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2079 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica oraz inne organy, a także określenia granic ich obwodów
2019 2050 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminie Bieliny
2019 2049 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bieliny
2019 2048 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bieliny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2052 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 2068 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waśniów
2019 2067 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waśniów
2019 2062 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 2042 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów i rencistów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew
2019 2036 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/73/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/511/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 września 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłów
2019 2043 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moskorzew
2019 2045 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form kształcenia nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, ustalenia specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 2044 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moskorzew
2019 2031 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Starachowickiego od dnia 1 września 2019 roku.
2019 2027 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2026 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących obowiązki: pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w przedszkolu publicznym oraz szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów
2019 2013 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/35/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na 2019 rok
2019 2012 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/31/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2019 2011 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/30/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2019 1987 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2019 1986 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/39/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna wraz z określeniem granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna
2019 1985 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/38/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1983 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/55/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które w 2019 r. będzie przysługiwało dofinansowanie
2019 1977 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łoniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 1976 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1973 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/272/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Połaniec, zmienionej Uchwałą Nr LXII/393/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/272/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Połaniec
2019 1942 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pińczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujących od dnia 1 września 2019r.
2019 1937 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/95/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w placówkach oświatowych, dla których gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym
2019 1928 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr X/141/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach,  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto Kielce, w czasie przekraczającym ten wymiar
2019 1922 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1902 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/25/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Koneckiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 1881 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1839 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Wąchock
2019 1834 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/VII/2018 dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli
2019 1833 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagnańsk
2019 1827 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Końskie
2019 1786 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew
2019 1787 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 1785 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Moskorzew
2019 1771 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/76/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019
2019 1770 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/75/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w  szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
2019 1769 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/74/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sandomierz
2019 1755 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 1736 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/80/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela oddziału przedszkolnego pracującego z grupami dzieci 6-letnich i młodszych, w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów
2019 1737 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/81/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłów oraz określenia granic obwodów tych szkół, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1727 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2019 1711 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Złota zaliczanych do sektora finansów publicznych
2019 1704 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/26/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gowarczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1697 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mniów
2019 1660 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2019 1659 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój
2019 1656 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2019 1648 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/45/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn
2019 1643 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 1627 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn
2019 1626 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn oraz określenia granic ich obwodów
2019 1628 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIII/230/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
2019 1621 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII / 43 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku
2019 1602 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 40/VIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów
2019 1603 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Mniów
2019 1613 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Ożarów
2019 1590 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koprzywnica
2019 1582 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Tuczępy
2019 1572 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/24/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/4/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2019 1561 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Łopuszno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 1544 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2019 1545 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek i zwolnień tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2019 1553 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Ćmielów
2019 1520 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Obrazów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Obrazów
2019 1507 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr XII/47/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach przedszkolnych
2019 1506 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr XII/46/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Iwaniska nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
2019 1495 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/41/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Rytwiany jest organem prowadzącym, ustalenia liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1467 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/19/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzechów
2019 1466 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/18/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2019 1428 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/23/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/36/2018 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2019 1427 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/22/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLIX/15/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia
2019 1426 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/21/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
2019 1393 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stąporków
2019 1391 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2019 1395 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Stąporków
2019 1394 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stąporków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Stąporków
2019 1366 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinasowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn
2019 1365 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bliżyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Bliżyn
2019 1364 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn
2019 1351 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupia Konecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1334 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/6/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2019 1327 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/17/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gowarczów
2019 1297 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górno
2019 1296 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Górno
2019 1295 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych i pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Górno
2019 1294 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Górno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 1266 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy–Karta Nauczyciela
2019 1263 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sobków
2019 1271 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 29/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Smyków
2019 1267 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z w sprawie wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tuczępy
2019 1256 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr LII/376/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub fizyczne na terenie gminy Piekoszów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1250 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2019 1208 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzentyn
2019 1207 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 1206 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bodzentyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 1189 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom rocznego stypendium naukowego im. Ks. prof. Józefa Kudasiewicza ze środków Gminy Kije
2019 1180 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Waśniów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
2019 1174 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
2019 1170 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sędziszów
2019 1106 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnik
2019 1078 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski
2019 1071 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/79/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kielce w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
2019 1070 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Kielce
2019 962 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 42/VI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2019 963 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 43/VI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu oraz zniżek i zwolnień z opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chęciny
2019 964 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 44/VI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny
2019 965 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 45/VI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chęciny
2019 940 2019-02-21 Postanowienie Postanowienie nr 10/2019 Przewodniczącego Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2019 912 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2019 911 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2019 910 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2019 892 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra
2019 825 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2019 788 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2019 761 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew
2019 758 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moskorzew
2019 755 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie do prowadzenia postępowania w  sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moskorzew
2019 748 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr iV/42/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2019 728 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/55/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2019 672 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2019 669 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów
2019 632 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 611 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno
2019 609 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Sobkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej poprzez prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2019 587 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/5/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2019 586 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/4/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2019 511 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V/40/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikające ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasocin
2019 443 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica
2019 442 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica
2019 338 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/37/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów
2019 329 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/49/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 1) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 2) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; 3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej; 4) przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia
2019 270 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2019 145 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/21/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej
2019 144 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/20/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Połaniec, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 143 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/19/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/419/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec
2018 4712 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia warunków ich przyznawania dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waśniów
2018 4702 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/250/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów i doradców zawodowych
2018 4707 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r.w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2018 4631 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/262/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia”
2018 4537 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/88/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru pensum dla nauczycieli realizujących, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza
2018 4536 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną
2018 4256 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Busko-Zdrój
2018 3876 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wodzisław
2018 3811 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/387/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2018 3787 2018-11-05 Komunikat Komunikat Wójta Gminy Bliżyn z dnia 31 października 2018 r. o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia "Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Bliżyn na lata 2018 - 2023"
2018 3793 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zapewnienie opieki w Samorządowym Żłobku we Włoszczowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 3726 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/869/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
2018 3712 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LI/284/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2018 3709 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 307/XLVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Mniów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2018 3702 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr L/357/2018 Rady Gminy Raków z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, którym powierzono stanowiska kierownicze i dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz dla nauczycieli realizujących różny tygodniowy wymiar godzin
2018 3696 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LI/476/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów
2018 3603 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/33/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stopnica
2018 3580 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LII/349/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zasad określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2018 3554 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 355 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2018 3553 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 354 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2018 3552 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 353 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnocin
2018 3551 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 352 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony
2018 3550 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 351 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagajacych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnocin
2018 3537 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/461/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 8 października 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży Gminy Chmielnik
2018 3530 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Radków
2018 3522 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/298/2108 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Waśniów
2018 3505 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr L/279/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Baćkowice „Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Baćkowicach” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Baćkowice „Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach”
2018 3500 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/38/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kluczewsko
2018 3497 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2018 3496 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Secemin Nr XXII/154/17 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i przedszkoli w gminie Secemin oraz granic ich obwodów do nowego ustroju szkolnego
2018 3495 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Secemin
2018 3460 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/ 252 /2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica
2018 3422 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.222.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2018 3380 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/245/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna
2018 3378 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/243/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łączna
2018 3379 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/244/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego zatrudnionego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna