Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 780

Słowa kluczowe: zagospodarowanie przestrzenne

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3985 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej
2019 3986 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16, 4289/6, 4289/8, 4279/16 w Końskich
2019 3964 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/67/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice
2019 3963 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/144/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - plan F"
2019 3911 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/128/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów
2019 3802 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków - część II
2019 3755 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza Wielka
2019 3663 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/127/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/112/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów
2019 3662 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/126/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/111/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów
2019 3655 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/104/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Świślina na terenie gminy Pawłów
2019 3654 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr x/103/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy II na terenie gminy Pawłów
2019 3608 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIII/119/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wojciechów 1” w obrębie geodezyjnym Wojciechów
2019 3587 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/90/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Orla I” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2019 3552 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Bęczków”
2019 3393 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Brzozowa, Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie (plan 3)
2019 3392 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowość Secemin (plan 1)
2019 3341 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne
2019 3336 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/111/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów
2019 3339 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/113/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów
2019 3338 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/112/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawiw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów
2019 3257 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój
2019 3256 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza Wielka
2019 3255 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/93/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pokrzywnica na terenie gminy Pawłów
2019 3201 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica
2019 3202 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2019 3153 2019-08-12 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej przy wprowadzaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2019 2905 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II”, położonego na obszarze gminy Łączna
2019 2887 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Centrum”, „Centrum część B” i „Centrum część C” na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2019 2856 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Krasocin obejmującego działki nr ewid. 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17
2019 2855 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie części zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2019 2768 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Stąporków w rejonie ulic: Żeromskiego i Słowackiego
2019 2715 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Stąporków w rejonie ulicy Kochanowskiego
2019 2447 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego położonego w miejscowościach Zajączków, Lesica i Gałęzice Gmina Piekoszów
2019 2269 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2019 2268 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI / 36 / 2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3173/43, 3173/44, 3173/45, 3173/46, 3173/47, 3173/48, 3173/49, część działki nr 3184/1 zlokalizowane przy ulicy Folwarcznej w Końskich oraz część działki nr 410 zlokalizowanej w miejscowości Pomyków
2019 2273 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr X/154/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej” na obszarze miasta Kielce
2019 2270 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Rogów
2019 2192 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta i gminy Jędrzejów w rejonie ul. Jasionka oraz obwodnicy wschodniej miasta Jędrzejowa w ciągu drogi ekspresowej S-7
2019 2191 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/21/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia – Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2019 2190 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 58/VII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Chęciny, w obrębie 0003 Korzecko, na działkach ewidencyjnych numer: 356 i 382
2019 1960 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 75 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany numer 21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"
2019 1965 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Krasocin obejmującego działki nr ewid. 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17.
2019 1964 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia ,,ZMIANY NR IV MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA"
2019 1961 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/69/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice-Scholasteria na terenie gminy Masłów
2019 1963 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/70/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów
2019 1958 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/54/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Świślina na terenie gminy Pawłów
2019 1956 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy II na terenie gminy Pawłów
2019 1618 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2019 1367 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno-Parcele”
2019 1241 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
2019 1247 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2019 1253 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/44/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego sołectwa Tarczek na terenie gminy Pawłów
2019 823 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr RG - V / 38 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan A+B+C"
2019 677 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr L/89/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2019 482 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tarczek na terenie gminy Pawłów
2019 483 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Radkowice Kolonia na terenie gminy Pawłów
2019 468 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 10/III/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 231/XXXV/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów Królewiec, Salata oraz Miedzierza
2019 460 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów
2019 429 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2018 4127 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2018 4126 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/536/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej
2018 4052 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 31/299/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, na terenie sołectwa Leśnica, na obszarze gminy Małogoszcz
2018 3996 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LI/263/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia - część II
2018 3916 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr L/89/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2018 3915 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr L/88/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2018 3914 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr L/86/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce
2018 3868 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LXVI/427/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Brzozowa I"
2018 3860 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXII/439/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego położonego w miejscowości Gałęzice Gmina Piekoszów
2018 3804 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LXI/80/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Legionów-Krakowska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2018 3775 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 231/XXXV/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Smyków,dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów Królewiec, Salata oraz Miedzierza
2018 3668 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr 29/290/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3A Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz
2018 3647 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/244/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany zapisów w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie
2018 3648 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/245/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Zmiany jednostkowej Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie
2018 3598 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LX/1333/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI” na obszarze miasta Kielce
2018 3597 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/60/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce
2018 3488 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LXV/422/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łęg -Zachód”
2018 3486 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/369/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nr 12 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie Gminy Miedziana Góra
2018 3176 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/237/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna
2018 3144 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 7 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije
2018 3106 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/57/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2018 3107 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/58/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część "A" na terenie gminy Daleszyce
2018 3109 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/59/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce
2018 3041 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sołtyków oraz części miejscowości Pięty, w obrębie ewidencyjnym Płaczków, na obszarze Gminy Bliżyn
2018 3040 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIII/508/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych
2018 3039 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIX/1316/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.2: Centrum handlowo-usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej” na obszarze miasta Kielce
2018 2917 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Krzepin (plan 5).
2018 2915 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Marchocice, Międzylesie, Żelisławice, Żelisławiczki (plan 4).
2018 2913 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Bichniów, Czaryż, Wola Czaryska, Krzepice, Celiny, Psary Kolonia, Psary Wieś (plan 2)
2018 2869 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2018 2871 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków
2018 2835 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/224/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
2018 2831 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LIV/310/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa
2018 2829 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LII/492/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej i Browarnej
2018 2819 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLV/231/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojciechowice, w obrębie Smugi, na działkach ewidencyjnych numer: 40/7, 39/5, 40/8, 39/6, 40/4, 39/4
2018 2818 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/1295/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Zachód - Obszar Niewachlów II” (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) w Kielcach
2018 2773 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr L/501/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Barcza na terenie gminy Masłów
2018 2695 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/345/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciosowa na terenie Gminy Miedziana Góra
2018 2685 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVI/487/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza Wielka
2018 2427 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/471/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej
2018 2430 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/474/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta
2018 2429 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/473/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta
2018 2428 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/472/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego
2018 2426 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/470/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2018 2431 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/475/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3 Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja
2018 2425 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/396/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Południe w Połańcu
2018 2388 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/347/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Belno
2018 2412 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Porąbki
2018 2410 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Napęków
2018 2408 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Makoszyn
2018 2406 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Lechów
2018 2404 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Kakonin
2018 2402 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/354/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Huta Koszary
2018 2400 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/353/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Huta Stara
2018 2398 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/352/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Huta Podłysica
2018 2396 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Huta Nowa
2018 2394 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Górki Napękowskie
2018 2392 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Czaplów
2018 2390 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Bieliny
2018 2157 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr L/460/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej
2018 2014 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr LV/1235/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego”
2018 2013 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/386/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów w gminie Pińczów
2018 1957 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr V/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obrzeży zbiornika wodnego „Lubianka” w Starachowicach
2018 1956 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr V/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obrzeży zbiornika wodnego „Lubianka” w Starachowicach
2018 1907 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/19/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
2018 1905 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/18/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2018 1903 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr RG - XL / 514 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny
2018 1571 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/457/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów
2018 1486 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków, w granicach sołectwa Brzegi i części sołectwa Sokołów Dolny
2018 1070 2018-03-16 Postanowienie Postanowienie nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Sobków z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 1003 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/331/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wymysłów”, gmina Opatów
2018 1004 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLII/379/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Borków I" część "A" na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik i Kije, w zakresie dotyczącym gminy Chmielnik
2018 946 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLII/6/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce - fragment
2018 546 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LV/340/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany tekstu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2018 548 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLI/111/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2018 527 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/346/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
2018 531 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/328/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin, dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krasocin, w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia i ul. Księdza Urbańskiego
2018 427 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/421/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica
2018 426 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta
2018 404 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr 23/233/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 21/207/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz
2018 197 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/347/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/321/2017 Rady gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2 dla terenów położonych w obrębie Piekoszów p.n.: „Czarny Stok”
2018 198 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/17/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Długą - Przeskok - Polną - Zgodną – Iłżecką na obszarze miasta Starachowice
2018 40 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/110/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „11 Listopada - Piłsudskiego” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej
2018 39 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/109/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Moniuszki - Żeromskiego" na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2018 13 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/292/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra
2017 4058 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/76/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2017 4057 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/75/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce
2017 3994 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków, w granicach sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa
2017 3992 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Połaniec – Lipowa”
2017 3853 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/392/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Browarnej oraz części sołectwa Pomyków
2017 3595 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/295/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Krasocin i Lipie – część 2
2017 3551 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia na obszarze gminy Łopuszno
2017 3550 2017-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice”
2017 3534 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLV/94/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum część C” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej
2017 3533 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 89/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 18 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kajetanów na terenie gminy Zagnańsk
2017 3397 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 21/207/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz
2017 3381 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2 dla terenów położonych w obrębie Piekoszów p.n. „Czarny Stok”
2017 3186 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Cząstkowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla Obrębu Ewidencyjnego Wyszmontów w Gm. Ożarów
2017 3108 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/57/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce
2017 3006 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 399 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany numer 20 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 3005 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 398 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie części zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005 roku
2017 2655 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza
2017 2654 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Rybitwy
2017 2526 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr VIII/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obrzeży zbiornika wodnego „Lubianka” w Starachowicach
2017 2464 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/17/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starachowice Wschodnie” w obrębie jednostki B9 - Wierzbnik na obszarze miasta Starachowice
2017 2406 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zagórze 1”, na obszarze gminy Bliżyn
2017 2325 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/259/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra
2017 2324 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra
2017 2323 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XLV/43/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie „Zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”” – uzupełnienie w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.4130.21.2016 z dnia 18 października 2016 r.
2017 2311 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Umianowice
2017 2272 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr RG - XXXI / 370 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany numer 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz tereny cmentarza - Plan H"
2017 2165 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/37/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
2017 1963 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/2017 Rady Gminy Górno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Skorzeszyce”
2017 1920 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nr 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra
2017 1919 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nr 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra
2017 1910 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/854/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – OBSZAR 2 – Bodzentyńska, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, IX Wieków Kielc”
2017 1826 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 356 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 27 października 2005 roku
2017 1789 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/277/2017 Rady Gminy Górno z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/256/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Radlin”
2017 1638 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/813/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ulica Biskupa Mieczysława Jaworskiego" na obszarze miasta Kielce
2017 1639 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/814/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – OBSZAR 1 – ALEJA IX WIEKÓW KIELC, PIOTRKOWSKA, MOJŻESZA PELCA, SILNICZNA, CICHA”
2017 1278 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 342 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany numer 18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacji - plan J"
2017 1277 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 341 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany numer 15 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny zabudowy mieszkaniowej - plan Z"
2017 1157 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr III/10/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starachowice Dolne” w obrębie jednostki A2 Orłowo na obszarze miasta Starachowice
2017 1158 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/461/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "KAMIEŃ PLEBAŃSKI" w Sandomierzu i terenów przyległych
2017 1159 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana Góra
2017 1016 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/145/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn
2017 1018 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/146/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża „Wołów” w miejscowości Wołów, na terenie gminy Bliżyn
2017 896 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego
2017 894 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/236/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno "Górno"
2017 893 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno”
2017 845 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/256/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Radlin”
2017 647 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/312/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/275/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Pawłów
2017 627 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Krasocin i Lipie – część 1
2017 621 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra uchwalonego uchwałą Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012 r.
2017 373 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej na terenie części sołectwa Sokołów Dolny, gmina Sobków
2017 287 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice
2017 134 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego "Gliniany-Duranów"
2017 33 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzisław
2016 4116 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXI/194/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II
2016 4115 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXI/193/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap I
2016 3882 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Marszałka Piłsudskiego, Iwo Odrowąża, Spółdzielczej i Targowej
2016 3841 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/656/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE CENTRUM – OBSZAR I.2 CENTRUM – Paderewskiego” na obszarze Miasta Kielce
2016 3842 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Zamkowej, Ks. Granata, Mieszka I wraz z rejonem ulicy 1 Maja oraz Sportowej z zespołem dworca kolejowego
2016 3634 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/148/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7 – Jastrzębska Wola w gminie Iwaniska
2016 3635 2016-12-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.31.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVI/148/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7 – Jastrzębska Wola w gminie Iwaniska
2016 3431 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/275/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Pawłów
2016 3432 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/276/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pawłów na terenie gminy Pawłów
2016 3433 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/195/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 6 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Nowy Dwór
2016 3405 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/147/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Wierzbica
2016 3362 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzisław
2016 3347 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/211/2016 Rady Gminy w Górnie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „LESZCZYNY”
2016 3348 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2016 Rady Gminy Górno z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „GÓRNO”
2016 3355 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/141/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Hajdaszek
2016 3353 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr VIII/98/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Kliszów
2016 3261 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/106/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 4 Klonów na obszarze gminy Łączna
2016 3262 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/107/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016 r. wsprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna
2016 3263 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 2016r. zmieniająca załącznik Nr 1D do uchwały Nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2016 3258 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/71/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmianiająca Uchwałę NrVII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody
2016 3156 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/87/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice”
2016 3154 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/86/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”
2016 2944 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr 202/XXXI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Tokarnia – „Tokarnia 2” na terenie gminy Chęciny
2016 2937 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice
2016 2938 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr RG - XXI / 249 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Nr 10, do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny lasów, zalesień, rekreacji i uprawiania sportów motorowych"
2016 2936 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego B3-Centrum Manhatan w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej w Starachowicach
2016 2677 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego
2016 2678 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2016 2626 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 4 Klonów na obszarze gminy Łączna
2016 2627 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna
2016 2553 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr VII/41/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody
2016 2546 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków
2016 2415 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze "Część Wschodnia" na terenie gminy Miedziana Góra - obszar II
2016 2361 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice”
2016 2267 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/209 /16 Rady Gminy Łagów z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Płucki na terenie gminy Łagów
2016 1976 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI/160/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Świdno
2016 1898 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie Zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie
2016 1899 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XX/97/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. dotyczącej Zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie.
2016 1721 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa
2016 1682 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów
2016 1415 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój przyjęty uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 29.08.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219, z dnia 17.10.2008, poz. 2925
2016 687 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów
2016 556 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XII/115/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/90/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Bukowa na terenie gminy Krasocin - "Bukowa A"
2016 266 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy
2016 243 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIII/76/2015 z dnia 17 września 2015r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grójec
2016 245 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/129/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Złota Woda na terenie gminy Łagów
2016 86 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/101/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II – część A
2016 85 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/100/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I
2016 36 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW IA część 2 na terenie gminy Daleszyce
2016 37 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/102/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/90/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Bukowa na terenie gminy Krasocin - "Bukowa A"
2016 17 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy ul. Słowackiego w Sandomierzu
2016 16 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "CHWAŁKI I" w Sandomierzu
2015 4201 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/289/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PIEKOSZOWSKA III"
2015 4203 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany Nr 3 zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Dygasińskiego” w Chmielniku
2015 3810 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kranów - "tereny lasów" na terenie gminy Daleszyce
2015 3808 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/161/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Godów - obszar Godów I na terenie gminy Pawłów
2015 3807 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej zmienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica
2015 3306 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/258/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 ZAGNAŃSKA - ul. Łódzka” na obszarze Miasta Kielce
2015 3277 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/90/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Bukowa na terenie gminy Krasocin – „Bukowa A”
2015 3275 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/89/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Sułków
2015 3214 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy Piekoszów
2015 3195 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy Nagłowice z dnia 4 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice
2015 3114 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra
2015 3043 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grójec
2015 3011 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XV/112/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr III Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "KRUKÓW" w Sandomierzu
2015 2969 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/57/2015 Rady Gminy Nagłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice dla fragmentów sołectw: Brynica Mokra, Cierno-Żabieniec, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Trzciniec.
2015 2921 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działek o numerach ewidencyjnych 828/1 i 829, położonych w miejscowości Dziurów, z przeznaczeniem na cele zieleni naturalnej z dopuszczeniem funkcjonowania stawów rybnych i innych sztucznych zbiorników wodnych.
2015 2920 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/46/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 620/2 i 620/3 położonych w miejscowości Brody, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
2015 2919 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/45/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4, położonych w miejscowości Brody, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego
2015 2918 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/44/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 91/2, położonej w miejscowości Ruda, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
2015 2895 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 93/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze na terenie gminy Zagnańsk
2015 2684 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części miejscowości Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Piotrkowice, Królewice, Zbeltowice
2015 2449 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/102/2015 Rady Gminy Górno z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie Zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno”
2015 2445 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice - dla fragmentów sołectw: Brynica Mokra, Cierno-Żabieniec, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Trzciniec.
2015 2444 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Raków z dnia 17 lipca 2015r. Zmiana nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków
2015 2443 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW IA część 1 na terenie gminy Daleszyce
2015 2401 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2015 2385 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr 75/XII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaźwica” część „B” na terenie miasta i gminy Chęciny
2015 2384 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr 71/XII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 677/1 w obszarze sołectwa Skiby, gmina Chęciny
2015 2382 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce
2015 2350 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/53/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra -część IIA
2015 2296 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 148/5, obręb Czarnca, gmina Włoszczowa
2015 2281 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejowa
2015 2282 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 i nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów – Południe”
2015 2244 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr X/75/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia-Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2015 2210 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego
2015 2086 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu
2015 2085 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr II miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Ożarowska” w Sandomierzu
2015 2068 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr NR IX/44/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru stanowiącego część terenu górniczego „Pawłowice II A/1”, obejmującego nieruchomość o numerze ewidencyjnym 662, położoną w miejscowości Tur Dolny, gmina Michałów
2015 1937 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany Nr 8 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra
2015 1938 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/44/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany Nr 10 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie Gminy Miedziana Góra
2015 1854 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2015 1849 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/55/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1398 obręb geodezyjny Oleszno na terenie gminy Krasocin
2015 1787 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce
2015 1753 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr 43/IX/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lipowica na obszarze gminy Chęciny
2015 1627 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr V/11/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków „Rzewuszyce” w obrębie wsi Rzewuszyce na obszarze Gminy Kluczewsko
2015 1593 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/17/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
2015 1313 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/52/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Krajno Pierwsze”
2015 1312 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/51/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Krajno Zagórze”
2015 1226 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/492/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
2015 1007 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 20 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Samborzec na rok 2015
2015 920 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sadków na terenie gminy Łagów.
2015 895 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2015 892 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 23/IV/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii przesyłowej 220 kV Kielce Piaski – Radkowice wraz z rozbudową stacji Radkowice na obszarze miasta i gminy Chęciny
2015 843 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Połańca (część I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej)
2015 842 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2015 786 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/64/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski na obszarze Miasta Kielce
2015 539 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno "Bęczków"
2015 457 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 34 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXIX/240/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
2015 437 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr Nr Nr Nr IV/24/14 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/425/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica – część I
2015 419 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Górno z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Skorzeszyce”
2014 3560 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr LIX/492/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
2014 3386 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/465/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 31 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy Piekoszów
2014 3318 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LIII/419/2014 Rady Gminy Górno z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Radlin”.
2014 3305 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/72/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów Część "A" na terenie gminy Daleszyce
2014 3301 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr RG - XLV / 395 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany nr 7 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Wola Murowana - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan P"
2014 3290 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 91/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów na terenie gminy Zagnańsk.
2014 3291 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 105/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 91/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów na terenie gminy Zagnańsk
2014 3266 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII /349/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/326/2014 Rady Gminy Nagłowice z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice dla fragmentów miejscowości sołectw : Warzyn Drugi i Zagórze.
2014 3190 2014-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.74.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 listopada 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLV/425/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica część I
2014 3189 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/425/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. w sprawie Zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica część I
2014 3170 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/469/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierciczów na obszarze miasta Pińczowa
2014 3169 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr L/326/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice” - dla fragmentów sołectw: Warzyn Drugi i Zagórze
2014 2952 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/143/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Dobra.
2014 2895 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów
2014 2893 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 92/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk.
2014 2892 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 89/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Belno na terenie gminy Zagnańsk.
2014 2891 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie Gminy Miedziana Góra
2014 2890 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra
2014 2889 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Porzecze na terenie gminy Miedziana Góra.
2014 2885 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr L/327/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice - dla fragmentów sołectwa Deszno cz. północna
2014 2884 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr L/325/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice - dla fragmentów sołectwa Deszno cz. południowa
2014 2872 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra.
2014 2870 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego zwanej dalej Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego
2014 2766 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/246/14 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 na terenie sołectwa Zawidza, gmina Łoniów
2014 2761 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 32/271/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz”, obejmującego północno-wschodnią część gminy Małogoszcz
2014 2666 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XLI/57/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2014 2579 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/379/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za Kościółkiem”
2014 2545 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/391/2014 Rady Gminy Górno z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Podmąchocice”.
2014 2302 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/43/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2014 2297 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 31/267/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”.
2014 2283 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLI/420/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu usług komercyjnych w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej
2014 2282 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLI/418/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "GOŁĘBICE III" w Sandomierzu.
2014 2271 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XLII/367/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa II”
2014 2264 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XL/44/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce
2014 2263 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/85/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim
2014 2262 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/84/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka
2014 2261 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/15/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego B3-Centrum Manhatan w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej w Starachowicach
2014 2260 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/14/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ulic: ul. Wojska Polskiego do terenów ZDZ i wzdłuż południowej granicy terenów ZDZ do ul. Słowackiego, ul. Słowackiego, ul. Kilińskiego, Al. Armii Krajowej, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do przecięcia z torami kolejowymi i wzdłuż torów kolejowych do ul. Wojska Polskiego - na obszarze miasta Starachowice, zwanego umownie jednostką B9 – Wierzbnik.
2014 2259 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/13/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/9/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice
2014 2199 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski w sołectwie Kostomłoty Pierwsze "Cześć Wschodnia"
2014 2198 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty Pierwsze część 4 w Gminie Miedziana Góra
2014 2197 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty Pierwsze część 3, w gminie Miedziana Góra.
2014 2196 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr LIX/381/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2014 2124 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXII/1099/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ‘‘PIEKOSZOWSKA III’‘
2014 2077 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/377/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany nr 3 w sołectwie Dąbrowa, w gminie Masłów
2014 1999 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/358/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego fragment obszaru sołectwa Lipie.
2014 2000 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/359/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Krasocin.
2014 2001 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/360/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Świdno.
2014 1946 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr RG - XLII / 360 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny
2014 1935 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr L/41/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ośrodek Rekreacyjny Bzin” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej
2014 1912 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/406/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej
2014 1910 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXV/423/14 Rady Gminy Łagów z dnia 9 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Melonek na terenie gminy Łagów.
2014 1898 2014-06-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.19.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2014r. stwierdza się nieważność części uchwały Nr LXV/422/14 Rady Gminy w Łagowie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czyżów na terenie gminy Łagów
2014 1897 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr LXV/422/14 Rady Gminy Łagów z dnia 9 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czyżów na terenie gminy Łagów.
2014 1844 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/33/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce
2014 1690 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr V/9/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice
2014 1543 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 29/246/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Zmiany nr 1 „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmującego północno – wschodnią część gminy Małogoszcz”, w granicach sołectwa Zakrucze.
2014 1549 2014-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.14.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 36/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Belno na terenie gminy Zagnańsk
2014 1509 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/379/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kałków na terenie gminy Pawłów
2014 1510 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów
2014 1495 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Porzecze na terenie gminy Miedziana Góra
2014 1445 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/1036/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Wschód – Obszar III.5 – ul. Napękowska – od ul. Sandomierskiej do ul. Bohaterów Warszawy” na obszarze Miasta Kielce
2014 1444 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/1035/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.9.1 – BIAŁOGON – UL. FABRYCZNA, ALEJA GÓRNIKÓW STASZICOWSKICH” na obszarze Miasta Kielce
2014 1268 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/13/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Danków - Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce
2014 1267 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/12/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Borków na terenie gminy Daleszyce
2014 1266 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/11/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce
2014 1244 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/405/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
2014 1243 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/14 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DĄBRÓWKA 1 na obszarze gminy Krasocin
2014 1052 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 256/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 marca 2014r. ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Samborzec na rok 2014
2014 546 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/352/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rzepin Drugi na terenie gminy Pawłów
2014 503 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/410/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Kazimierza Mała, na obszarze gminy Kazimierza Wielka.
2014 52 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia Jędrzejowska
2014 33 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/339/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nieczulice na terenie gminy Pawłów
2014 32 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego ”Gliniany-Duranów”
2014 31 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa
2013 4443 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/202/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia l zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koprzywnica gm. Koprzywnica
2013 4442 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków Duży, gmina Chmielnik
2013 4028 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/348/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej
2013 4027 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr LX/311/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża „Dziewiątle” wraz z obszarem objętym przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego, położony w obrębie ewidencyjnym Dziewiątle
2013 4031 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/81/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Bilskiego-Bobowskich” na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2013 4030 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/80/2013 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2013 3849 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr L/317/13 Rady Gminy Łagów z dnia 25 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Zbelutka na terenie gminy Łagów.
2013 3764 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 388/LIII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, położonego na północ od drogi wojewódzkiej Kielce – Małogoszcz pomiędzy drogą gminną Chęciny – Zelejowa i drogą gminną w kierunku wsi Skiby, miasta Chęciny
2013 3757 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów.
2013 3756 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/301/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Marczakowa I" na terenie gminy Masłów.
2013 3665 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/70/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kranów na terenie gminy Daleszyce
2013 3664 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/302/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "DOMASZOWICE I" na terenie gminy Masłów.
2013 3592 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr 34/VII/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie
2013 3550 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/392/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 12 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej.
2013 3552 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 494, 495, 496/1 i 496/2 obręb Krasocin
2013 3531 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 11 września 2013r. w sprawiefragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary gmina Łoniów.
2013 3526 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/65/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce
2013 3456 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/64/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Komórki na terenie gminy Daleszyce
2013 3454 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/63/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków - Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce
2013 3452 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/62/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borków na terenie gminy Daleszyce
2013 3408 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra.
2013 3323 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr 58/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 45/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk
2013 3260 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów dla części wsi: Aleksandrów, Boleścice, Grązów, Piołunka i Zielonki
2013 3259 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2013 Rady Gminy Naglowice z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice
2013 3198 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/13 Rady Gminy Łagów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Duraczów na terenie gminy Łagów.
2013 3197 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/296/13 Rady Gminy Łagów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małacentów na terenie gminy Łagów.
2013 3196 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/13 Rady Gminy Łagów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Łagowska na terenie gminy Łagów
2013 3150 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar sołectwa Lipie.
2013 3075 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Jawór, Karsy i Lipa.
2013 3074 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/319/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie  oraz części sołectwa Kornica
2013 3073 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/859/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.1 – NIEWACHLÓW I – ul. Transportowców” na obszarze miasta Kielce
2013 3072 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/858/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Północ - Obszar II.2: Centrum handlowo - usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej"
2013 3071 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/857/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Śródmieście – Obszar I.1.3 Czarnowska, Żelazna - PKS” na obszarze miasta Kielce
2013 3063 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary gmina Łoniów.
2013 3032 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 280 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 5, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Szewce – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – plan D"
2013 2966 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze gminy Bliżyn
2013 2964 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/307/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński
2013 2959 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXX/46/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Cisów na terenie gminy Daleszyce
2013 2958 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXX/45/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Widełki na terenie gminy Daleszyce
2013 2960 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXX/47/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce
2013 2963 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze - część II na terenie gminy Miedziana Góra.
2013 2962 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXX/48/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzechów na terenie gminy Daleszyce
2013 2950 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 46/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie Zmiany Nr 5.1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy Zagnańsk
2013 2949 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 45/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk
2013 2892 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XII/12/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Michałów Górny 1” w obrębie jednostki D2 Michałów Górny i D3 Michałów nad Doliną na obszarze miasta Starachowice
2013 2864 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/287/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta
2013 2860 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Górki
2013 2859 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/825/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Północ – Obszar II: Świętokrzyska – Ciekocka – Park 1”
2013 2748 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/296/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz części sołectwa Kornica
2013 2747 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/289/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice
2013 2706 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii, wykorzystującej siłę wiatru – Obszar Nr 2, na terenie części sołectw: Jeziorki, Kaziny, Klemencice, Wodzisław i Łany, gmina Wodzisław.
2013 2649 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/302/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/288/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „SALVE REGINA” wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierza.
2013 2648 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/301/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013r. w sprawiew uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "NADBRZEZIE" na obszarze miasta Sandomierza
2013 2646 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/288/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla "SALVE REGINA" wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierza.
2013 2523 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Kije.
2013 2514 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/48/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2013 2449 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 363/XLVI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 344/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Chęciny
2013 2448 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 32/24 położonej w miejscowości Jasienica
2013 2447 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 kwietnia 2013r. sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2013 2431 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/37/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Komórki na terenie gminy Daleszyce
2013 2429 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/36/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce
2013 2315 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy
2013 2308 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XLII/273/13 Rady Gminy Łagów z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Płucki na terenie gminy Łagów.
2013 2229 2013-05-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.22.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Leszczyny"
2013 2228 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Leszczyny”.
2013 2227 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/223/2013 Rady Gminy w Masłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów.
2013 2225 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/778/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II – Zalew Kielecki – Klonowa – Piaski”
2013 2132 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XLI/251/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sędek na terenie gminy Łagów.
2013 2131 2013-05-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.45.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLI/249/2013 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lechówek na terenie gminy Łagów
2013 2130 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XLI/249/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lechówek na terenie gminy Łagów.
2013 2075 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/27/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego.
2013 2039 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża piasków czwartorzędowych „Nieświń II” w obrębie wsi Bębnów na obszarze Gminy Gowarczów.
2013 2038 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/28/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Sieraków na terenie gminy Daleszyce
2013 2037 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV / 201 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra.
2013 2036 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 marca 2013r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów
2013 2035 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów dla części wsi: Pawłowice, Łowinia, Sosnowiec i Wojciechowice
2013 2033 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany zapisów w tekście Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie
2013 1990 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 344/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Chęciny
2013 1991 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 8/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska" w Suchedniowie
2013 1667 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/767/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Wschód – Obszar III.3 Ostrogórka – Wojska Polskiego” na obszarze miasta Kielce
2013 1567 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na obszarze gminy Strawczyn
2013 1551 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV / 180 /13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie Zmiany Nr 8 mejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra
2013 1568 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na terenie gminy Strawczyn
2013 1570 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn
2013 1569 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn
2013 1549 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV / 179 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze - część II na terenie gminy Miedziana Góra.
2013 1462 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów.
2013 1463 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Scholasteria na terenie gminy Masłów.
2013 1461 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów.
2013 1439 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/13 Rady Gminy w Łagowie z dnia 6 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/203/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniowa na terenie gminy Łagów.
2013 1438 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/13 Rady Gminy Łagów z dnia 6 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/201/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zamkowa Wola na terenie gminy Łagów.
2013 1385 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wysoki Duże Gm. Bogoria
2013 1235 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 4/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk
2013 1204 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów.
2013 1203 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów.
2013 932 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/12 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zamkowa Wola na terenie gminy Łagów.
2013 929 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy Strawczyn
2013 934 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/12 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gęsice na terenie gminy Łagów.
2013 933 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI203/12 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniowa na terenie gminy Łagów.
2013 803 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII / 165 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra.
2013 808 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 145/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłów na terenie gminy Szydłów
2013 766 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa.
2013 753 2013-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.90.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXV/94/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cisów na terenie gminy Daleszyce
2013 752 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/94/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cisów na terenie gminy Daleszyce
2013 750 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/93/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Widełki na terenie gminy Daleszyce
2013 721 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.5.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr RG-XXVI/210/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Szewce – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – plan D”
2013 640 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXV/251/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/233/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy I na terenie gminy Pawłów.
2013 563 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Górki.
2013 561 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków.
2013 565 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn, obejmującego obszary miejscowości: Gilów, Gostków, Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów.
2013 564 2013-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.86.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIII/163/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Górki
2013 155 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza Wielka.
2013 144 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy I na terenie gminy Pawłów.
2013 53 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na obszarze gminy Strawczyn
2013 52 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie gminy Strawczyn
2013 25 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 196 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany nr 6 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan K"
2012 3706 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego.