Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 566

Słowa kluczowe: Regionalna Izba Obrachunkowa

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2959 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr 19/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr IX/59/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 2576 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 18/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2019 r. dotycząca stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/58/2019 Rady Gminy Piekoszów w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
2019 2575 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 17/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2019 r. dotycząca wskazania nieprawidłowości wystepujących w uchwale Rady Gminy w Piekoszowie Nr IX/59/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2019 2574 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 16/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr IX/60/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2019-2030
2019 1852 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 14/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 37/2019 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 rok
2019 1851 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 13/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 36/2019 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 rok
2019 1850 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 12/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 31/2019 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 rok
2019 1849 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 11/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 24/2019 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 rok
2019 1802 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 8/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec Uchwały Nr VIII/25/19 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 r., dotyczącej uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 1322 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 7/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w Uchwale Nr VIII/25/19 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 1321 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 6/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr VIII/26/19 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2019-2033
2019 1320 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 5/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r zmieniająca uchwałę sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty
2019 971 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 3/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 grudnia 2018 r w sprawie wyrażenia woli zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2019 972 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 4/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2019 r. wskazująca istotne naruszenie art.259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r . poz. 2077 z późn. zm.) w zarządzeniu Nr 0050.147.2018.AB Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżetu Miasta i Gminy Morawica w 2018 roku
2019 830 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr 2/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2019 r. wskazująca naruszenie prawa w Zarządzeniu Nr 548/18 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok polegające na niezgodnej z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zmianie w Dziale 926 Kultura fizyczna planu dochodów w związku z otrzymaną dotacją bez jednoczesnej zmiany planu wydatków
2018 4053 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 18/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 239/XXXVI/2018 Rady Gmin Smyków z dnia 15 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratoeskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
2018 3612 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 16/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLVII/349/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niz Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3611 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 15/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr LIV/67/2018 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3296 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 13/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr LIV/67/2018 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3295 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 12/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LI/344/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2018 3294 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 11/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLV/250/18 Rady Powiatu Włoszczowskiegoz dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie poręczenia kredytu przez Powiat Włoszczowski dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
2018 3293 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 10/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z nadwyżki dochodów nad wydatkami z 2017 roku z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
2018 2857 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr 9/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXII/792/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie kosztów doprowadzenia wody do każdej działki w ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu
2018 825 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 4/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVI/343/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Miasta i Gminy Połaniec dla samorządowych instytucji kultury
2018 710 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 1/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa w części uchwały Nr L/299/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.
2018 711 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 2/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w zarządzeniu Nr 280/2017 Wójta Gminy w Czarnocinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
2017 3057 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 16/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Bodzetynie Nr X/61/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2017-2030
2017 1691 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 14/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/205/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczek dla Fundacji i Stowarzyszeń
2017 1555 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 12/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr I/2/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2017 rok
2017 1094 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 9/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 marca 2017 r. wskazująca naruszenie prawa w Zarządzeniu Nr 76/2016 r. Wójta Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce
2017 957 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 8/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr I/2/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2017 rok
2017 663 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr 7/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 172/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 480 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 6/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/239/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 479 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 5/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIX/65/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
2017 478 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 4/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nieprawidłowości w uchwale Nr XIX/64/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 347 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 2/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wodzisław numer XIV/115/2011 z 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 348 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 3/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/158/2016 Rady Gminy w Rakowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 346 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 1/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/151/2016 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Samborzec
2016 4159 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 44/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie Programu wspierania budowy przyłączy telekomunikacyjnych w technologii FTTH na terenie Gminy Tuczępy oraz zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przyłączy telekomunikacyjnych.
2016 4042 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 41/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego
2016 4043 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 42/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/64/2007 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Kazimierskiego.
2016 3592 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 40/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIII/274/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-VI/44/15 Rady Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 3591 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 39/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIII/273/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-VI/43/15 Rady Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso.
2016 2706 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr 34/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/130/2016 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lipca 2016 r. dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 2704 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lipca 2016 r. dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty
2016 2705 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr 33/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/129/2016 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lipca 2016 r. dotyczącej terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2503 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 31/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIX/131/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wodzisław
2016 2426 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr 30/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/139 /2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Gowarczów za 2015 rok
2016 2316 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr 28/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 lipca 2016r. dotycząca stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Kijach z dnia 8 czerwca 2016 r. Nr XV/148/16 w sprawie pomocy de minimis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich częściach oraz budowlach, które zostały oddane do użytkowania po dniu 1 stycznia 2015 r.
2016 2315 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr 27/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/277/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej
2016 1995 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr 26/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VII/40/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie
2016 1858 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 25/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVIII/121/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1857 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 22/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/107/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/157/12 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2016 1146 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 17/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/129/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu
2016 1147 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 19/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr XVI/67/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2016 rok
2016 844 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 16/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XVI/67/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2016 rok
2016 638 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 15/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/102/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 600 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 14/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 80/XV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina Mniów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 599 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 13/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/86/2015 Rady Gminy Waśniów z dnia 30 grudnia 2015 r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Waśniów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 598 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 12/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/179/2015 Rady Miasta Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji
2016 540 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr 9/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XV/67/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 541 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr 10/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/107/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 542 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr 11/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej trybu udzielania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
2016 428 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 7/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/107/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Włoszczowa przez inne niż Gmina Włoszczowa osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 429 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 8/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/140/15 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Łagów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 365 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 6/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/318/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 282 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 5/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/81/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 281 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 4/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr X.59.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 280 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 3/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 67/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 279 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 2/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady XVI/279/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2016 278 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 1/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/71/2015 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 70 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr 105/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/70/2015 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych.
2016 69 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr 104/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIX/111/2015 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych wraz z danymi o nieruchomościach
2016 68 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr 103/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2016 67 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr 102/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/91/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 66 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr 101/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XVI/86/15 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego zasady przyznawania dofinansowania do transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków i posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Tarłów”
2015 4229 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 100/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXII/158/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2015 4228 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 99/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXII/155/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4227 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 98/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 4226 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 96/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/141/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4225 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 95/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIII/171/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4224 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 94/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XVI/279/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 4223 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 93/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/77/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4222 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 92/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 4221 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 91/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr X/49/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4163 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 87/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVIII/165/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
2015 4162 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 86/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/65/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2015 4164 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 88/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVIII/166/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części, a także akcesoriów do środków transportowychwych
2015 4166 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 90/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XV/77/2015 Rady Gminy Waśniów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości kowych
2015 4165 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 89/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XVIII/171/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 3805 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 84/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3377 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 82/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr X/114/2015 Rady Gminy Górno z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 3376 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 81/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/249/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3253 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 69/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 września 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Łagów Nr XI/82/15 z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2015 3254 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 80/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w Uchwały Nr X/71/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 września 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Tuczępy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 3207 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr 78/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 października 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr X/114/2015 Rady Gminy Górno z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3208 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr 79/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr X/115/2015 Rady Gminy Górno z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2022
2015 3077 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr 76/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 października 2015r. dotycząca stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2015 3076 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr 74/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części zarządzenia Nr 68/15 Wójta Gminy Szydłów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szydłów na rok 2015
2015 3013 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr 73/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 października 2015r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 3012 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr 72/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr IX/50/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015 roku w sprawie odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2962 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 70/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 września 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Morawica Nr X/96/2015
2015 2763 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 68/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 września 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części zarządzenia Nr 64/15 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 2762 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 67/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 września 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występującej w uchwale Nr VIII/66/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 2666 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr 66/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 września 2015r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr IX/48/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2565 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr 64/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/83/15 Rady Gminy w Łagowie z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Michała Archanioła w Łagowie na budowę dzwonnicy przykościelnej przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
2015 2566 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr 65/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XI/82/15 Rady Gminy Łagów z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2015 2477 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr 63/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2012 r. Nr XI/64/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2476 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr 62/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr VII/54/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
2015 2433 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr 61/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr IX/48/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2402 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr 60/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr X/32/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie sposobu poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2334 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 59/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr VII/54/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 2252 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr 55/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VIII/38/15 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 2247 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr 58/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 lipca 2015r. dotycząca stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/53/2015 Rady Gminy Wiślica
2015 2246 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr 57/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie
2015 1987 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 56/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 1717 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr 54/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty
2015 1691 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 53/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/49/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 kwietnia 2015 r w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Klimontów do złożenia tzw. fiszki projektowej oraz zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2015 1647 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 52/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/43/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Łagów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 1626 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr 51/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2015 1625 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr 50/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/33/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015 w sprawie: poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1624 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr 49/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/28/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/22/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2028
2015 1623 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr 48/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 25/VII/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1317 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 47/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia w części nieważności uchwały Nr IV/30/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2015 1316 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 46/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2015 rok
2015 1315 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 45/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr III/10/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2015 rok
2015 1314 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 44/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr VII/21/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2015 rok
2015 1111 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 41/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/21/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1018 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 40/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 13 lutego 2015 roku dotyczącej zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania podatkowego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1017 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 39/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 13 lutego 2015 roku dotyczącej zmian w Uchwale Nr XXXVII/177/2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1016 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 38/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 923 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 37/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30.01.2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wąchock.
2015 815 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 35/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec Uchwały Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2014 r., dotyczącej uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok
2015 814 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 34/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr IV/13/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2015 rok
2015 777 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr 33/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w Uchwale Nr VII/21/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia budżecie Gminy na 2015 rok oraz wskazanie nieistotnego naruszenia prawa
2015 776 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr 32/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr III/10/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2015 rok
2015 775 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr 31/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019
2015 655 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 27/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/19/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 654 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 26/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr VI/18/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 656 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 28/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/21/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 658 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 30/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części zarządzenia Nr 44/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028
2015 657 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 29/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w zarządzeniu Nr 41/2014 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 617 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 23/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr III/7/14 Rady Gminy Łagów z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2014 rok
2015 614 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 20/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr III/18/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 615 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 21/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2015 616 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 22/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr IV/12/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2015 619 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 25/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr III/10/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 618 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 24/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 535 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 19/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr V/12/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 534 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 18/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr I/13/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2015-2023
2015 533 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 17/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr I/12/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2015 rok.
2015 532 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 16/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr I/11/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2014-2023
2015 531 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 15/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr I/10/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Związku na 2014 rok
2015 530 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 14/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2105 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 410 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 10/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr V/18/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2014 – 2028.
2015 409 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 9/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok.
2015 411 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 11/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr V/11//14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2015 413 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 13/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w zarządzeniu Nr 82/14 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2015 412 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 12/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr II/14/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2015 298 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 7/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/7/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 299 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 8/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr II/6/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 285 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 6/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVIII/292/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 284 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 4/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta i Gminy Osiek na lata 2015-2028
2015 283 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 3/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wskazania nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr II/6/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2015 282 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 2/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/247/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 281 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 1/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wskazania nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr II/5/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2015 178 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 116/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr XLV/451/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2014 roku dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok
2014 3506 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr 114/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIX/310/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 3505 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr 112/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLV/450/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2014 3504 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr 111/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XLV/451/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
2014 3503 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr 110/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLV/452/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014 – 2026.
2014 3502 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr 109/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXV/205/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2015 rok
2014 3460 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 108/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXIX/344/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014.
2014 3459 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 107/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LVI/336/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2014-2024
2014 3287 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 105/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LXVII/458/2014 Rady Gminy w Piekoszowie
2014 3288 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 106/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LV/340/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 13 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2014 – 2024.
2014 3138 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr 104/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/413/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Klimontów
2014 3137 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr 103/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr L/250/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS)
2014 2988 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 101/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIII/436/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu „Remont – przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu” przygotowywanego do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015
2014 2987 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 100/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVIII/349/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 września 2014 r. intencyjnej, w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność-Rozwój
2014 2986 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 99/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVI/477/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pińczów na realizację zadań na terenie gminy Pińczów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych o charakterze refundacji
2014 2985 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 98/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 października 2014r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr XXXVIII/180/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 2 września 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2984 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 97/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 października 2014r. w sprawie wskazania nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XXXVI/256/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 września 2014 r. w sprawie ulgi podatkowej w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2014 roku”
2014 2983 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 96/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LXIV/403/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2014 r. dotyczącej przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS)
2014 2982 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 95/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr LXIV/401/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2018.
2014 2795 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 94/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 października 2014r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XXXVIII/180/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2794 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 93/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVII/340/2014 Rady Gminy w Bogorii z dnia 23 września 2014 r. dotyczącej zapewnienia środków finansowych na realizację zadania drogowego, realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.
2014 2581 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 87/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/430/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026
2014 2540 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr 91/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLVIII/238/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 sierpnia 2014 r. dotyczącej przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)(Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013)
2014 2539 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr 90/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLVIII/237/2014 Rady Miasta w Koprzywnicy z dnia 11 sierpnia 2014 r. dotyczącej przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS)
2014 2538 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr 89/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLI/253/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przyjęcia dotacji i zawarcia umowy
2014 2482 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr 85/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLV/311/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lipca 2014 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.
2014 2483 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr 86/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr LIV/56/2014 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2456 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 82/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XL/249/2014 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 lipca 2014 r. dotyczącej upoważnienia Wójta Gminy do przyjęcia dotacji i zawarcia umowy.
2014 2457 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 83/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LIV/57/2014 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 28 lipca 2014 r. dotyczącej przyjęcia środków z Programu Operacyjnego PL04 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 .
2014 2458 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 84/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LIV/58/2014 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 28 lipca 2014 r. dotyczącej przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS).
2014 2292 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr 81/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/426/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026
2014 2254 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 80/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/33/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kieleckiego, sposobu ich rozliczenia i kontroli wykonania zleconych zdań.
2014 2253 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 79/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr RG-XLIII/366/14 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania pożyczek dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny, na realizację na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny zadań własnych gminy, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych o charakterze refundacji
2014 2252 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 78/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIX/236/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Sadowie przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2251 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 77/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIX/235/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Sadowie.
2014 2225 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 76/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia, że uchwała Nr XLV/335/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na fundusz sołecki jest nieważna z mocy prawa
2014 2224 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 75/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/361/2014 Rady Gminy Sobków
2014 2180 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr 74/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr LXII/1091/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2062 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr 73/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXIII/425/2014 Rady Gminy Piekoszów
2014 1997 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 71/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIX/410/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych
2014 1996 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 70/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLII/317/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1995 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 69/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/203/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: przygotowanie dokumentacji projektowej „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DW 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW Nr 786”
2014 1994 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 68/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr III/293/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych Przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1635 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 65/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 maja 2014r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXVIII/241/14 z dnia 25 marca 2014 r., dotyczącej zmiany w budżecie Gminy na 2014 rok.
2014 1634 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 64/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVI/295/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 kwietnia 2014 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2014 – 2028.
2014 1596 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr 63/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr L/413/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie
2014 1595 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr 62/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Sadowie.
2014 1573 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 61/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIV/295/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdań z wykonania budżetu gminy Nagłowice za rok 2013
2014 1572 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 60/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia w części nieważność Uchwały Nr LI/353/2014 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
2014 1571 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 59/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w Uchwale Nr XXXVIII/241/14 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 25 marca 2014 roku, w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 1570 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 58/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/400/2014 Rady Miasta Sandomierza w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026
2014 1569 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 57/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części i wskazania nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XXXV/168/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2015
2014 1568 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 56/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części i wskazania nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XLII/320/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2014 1567 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 55/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia w części nieważność Uchwały Nr LIII/311/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2014 1566 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 54/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wskazania nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr LXX/353/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2014 1408 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 51/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIII/156/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 1407 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 50/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr II/6/2014 Rady Miasta Starachowice z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego.
2014 1406 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 49/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVI/290/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy na lata 2014 – 2022.
2014 1405 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 48/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr XLVI/245/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 lutego 2014 roku dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2014 rok.
2014 1377 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 47/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XL/296/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1069 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 40/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 marca 2014r. dotycząca: stwierdzenia nieważności uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach Nr XXII/92/2014
2014 1068 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 39/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 marca 2014r. dotycząca: stwierdzenia nieważności uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach Nr XXII/91/2014
2014 1067 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 38/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 marca 2014r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XLVI/245/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2014 rok.
2014 1066 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLVI/246/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2014 – 2020.
2014 1000 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 36/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 marca 2014r. dotycząca : wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Powiatu w Busku –Zdroju nr XXXIV/350/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na 2014 r.
2014 999 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 35/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XXXII/271/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2014-2023
2014 922 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 34/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XL/305/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmian zasad i wysokości udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Wodzisław szkołom i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego a także innych form wychowania przedszkolnego
2014 921 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 33/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XXVIII/181/2014 Rady Gminy Łopuszno z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na 2014 - 2022
2014 920 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 32/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr LVII/351/14 Rady Gminy Łagów z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/344/14 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2014 – 2022.
2014 919 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 31/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXV/269/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014 – 2022.
2014 918 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 30/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XLIV/228/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2014 – 2019.
2014 917 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 29/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXVI/154/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce lata 2014 – 2022.
2014 865 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 28/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/257/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miedziana Góra
2014 864 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 27/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLV/237/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2014 – 2020 i stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa.
2014 863 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 26/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XLIV/203/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 stycznia 2014 roku, w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy lata 2014 – 2027.
2014 779 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 25/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XLI/137/2014 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2014 – 2017.
2014 636 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 23/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXI/224/2013 Rady Gminy w Słupi z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/157/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2014 635 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 22/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVIII/278/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016.
2014 534 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 15/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Zarządzeniu Burmistrza Osieka Nr 79/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2013 – 2028.
2014 533 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 14/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXIII/273/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 grudnia 2013 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2013 – 2028.
2014 532 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 13/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXIII/272/2013 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 grudnia 2013r, w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2013 r.
2014 535 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 16/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLI/212/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2014 538 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 21/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr L/295/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrazów na lata 2014-2018.
2014 537 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 20/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XL/248/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2014 536 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 19/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 326/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego
2014 366 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 9/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/287/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Świątnikach.
2014 367 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 10/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/288/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Lenarczycach.
2014 368 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 11/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie wskazania nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XXVII/71/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 293 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 8/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLIII/198/2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 292 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 7/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XXXVII/243/2013 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2014 291 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 6/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIX/246/2013 Rady Gminy w Michałowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 290 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 5/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/328/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/46/11
2014 289 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 4/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXI/326/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od środków transportowych
2014 288 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 3/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XXXII/256/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2014 287 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 2/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 286 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 1/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIII/209/2013 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 152 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 142/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/247/2013 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 151 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 140/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/242/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne oraz dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2014 150 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 139/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/241/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2013 4458 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 134/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVIII/241/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4459 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 135/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XXXVIII/244/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2013 4460 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 136/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLI/193/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4260 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 133/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/241/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
2013 4259 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 132/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLV/314/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 października 2013 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz zakresu i trybu prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół, przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 4258 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 131/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Dwikozach Nr XXXIX/179/13 z dnia 30 września 2013 roku dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 4236 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 129/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLIV/338/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 4235 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 128/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wskazania nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXX/281/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego.
2013 3982 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 127/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Powiatu w Opatowie Nr XXXIV.47.2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczącej wprowadzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok.
2013 3806 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr 126/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XXXIX/179/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3715 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 125/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/347/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie”.
2013 3714 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 124/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/344/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie dotacji celowej dla Gminy Busko Zdrój
2013 3627 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 123/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXI/165/2013 Rady Gminy w Oksie dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla OSP Węgleszyn
2013 3626 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 122/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXI/164/2013 Rady Gminy w Oksie dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla OSP Oksa
2013 3601 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 120/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 października 2013r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XXXIV.47.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2013 rok
2013 3600 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 119/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIV.45.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 września 2013 r w sprawie udzielenia z budżetu powiatu opatowskiego dotacji celowej dla parafii w Ruszkowie na prace związane ze zmianą instalacji elektrycznej i zakupem nagłośnienia dla kościoła.
2013 3599 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 118/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XIX/73/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwała nr XIV/53/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3598 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 116/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Pełniącej Funkcję Rady Gminy Piekoszów Nr XLVI/325/2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie uchwalenia przedsięwzięć Gminy na lata 2013-2014 lata 2013 – 2019
2013 3469 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 114/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 września 2013r.
2013 3176 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr 111/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XXIII/152/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 – 2019
2013 3175 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr 110/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XXIII/151/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok
2013 3037 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr 107/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 sierpnia 2013r.
2013 3027 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr 106/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXIII/294/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/243/13 Rady Gminy Morawica w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3028 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr 108/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XLI /56 /2013 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko – Kamienna na lata 2013 - 2026
2013 3029 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr 109/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XL /38 /2013 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko – Kamienna na lata 2013 - 2026
2013 2977 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 104/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIV/348/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2978 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 105/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIII/264/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2957 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 103/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/131/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2031
2013 2833 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr 100/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LV/291/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2013 roku, w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013 – 2023.
2013 2832 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr 99/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2016.
2013 2831 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr 98/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII /219 /2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2012
2013 2830 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr 95/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIX/286/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 maja 2013 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2013 – 2022.
2013 2813 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 97/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 37/XXX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 maja 2013 roku zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2013 – 2020.
2013 2812 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 96/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 31/XXX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Świętokrzyskiego .
2013 2528 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 93/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 czerwca 2013r. dotyczącej stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXVII/227/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2013 – 2024.
2013 2527 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 92/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XVI/62/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 22 maja 2013 roku, w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2013 – 2034.
2013 2526 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 91/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wobec uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XLII/310/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 2525 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 90/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wobec uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XLII/309/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXXI/284/2013 z dnia 18.03.2013 r. dotyczącej zmiany uchwały Nr XXXVIII/265/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
2013 2524 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 89/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XLI/264/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r., dotyczącej zmiany w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok.
2013 2482 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 87/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXIX/196/2013 Rady Gminy Wojciechowice z dnia 30 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2013 – 2019.
2013 2481 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 86/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy w Imielnie Nr XXI/137/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013-2019
2013 2480 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 85/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXVIII/177/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2023.
2013 2479 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 84/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXVI/225/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/202/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2013 – 2021.
2013 2478 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 83/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXVI/164/2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2013 – 2020.
2013 2477 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 82/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXVI/169/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 kwietnia 2013 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013 – 2027.
2013 2370 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr 79/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVII/272/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2013 – 2028.
2013 2369 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr 78/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVIII/363/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013 – 2027.
2013 2368 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr 77/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVIII/27/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2013 – 2023.
2013 2367 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr 76/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/138/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. Rady Gminy w Łopusznie w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
2013 2362 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 75/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 maja 2013r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013 r. Nr XLII/310/2013 oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia tych nieprawidłowości
2013 2361 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 74/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 maja 2013r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występującej w uchwale Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013 r. Nr XLII/309/2013 oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia tej nieprawidłowości
2013 2360 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 73/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVI /18 /2013 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2013 rok i ustalenia w tej części budżetu
2013 2359 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 72/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy Bałtów z dnia 12 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bałtów na lata 2013 – 2027.
2013 2334 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 70/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLIII/774/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2333 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 69/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważność Uchwały Nr XXXIV/236/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Tuczępy na 2014 rok środków na fundusz sołecki.
2013 2321 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 71/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIV/180/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wąchock
2013 2282 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 47/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr XXXVI /18 /2013 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2013 rok
2013 2255 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr 68/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXXI/284/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/265/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok oraz ustalenia części budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok
2013 2254 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr 67/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 maja 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wobec części uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXXI/284/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/265/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok
2013 2127 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 65/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/266/2013 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na Osiedlu Południe w Połańcu”.
2013 2126 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 64/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/265/2013 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych na Osiedlu Południe w Połańcu”.
2013 2125 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 63/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 maja 2013r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XLI/264/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok.
2013 2124 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 62/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Połaniec na lata 2013 – 2027.
2013 2123 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 61/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/126/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2023
2013 2122 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 60/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/289/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej Sandomierskiemu Centrum Kultury w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą „Cyfryzacja sali kinowej”.
2013 2121 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 59/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XL/13/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 2120 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 58/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XIV/55/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 2119 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 57/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 2118 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 56/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVII/270/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 2117 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 55/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVII/266/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa.
2013 2116 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 54/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXV/262/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 marca 2013 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2013 – 2028.
2013 2096 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 53/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy w Strawczynie Nr XXIV/198/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023
2013 2095 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 52/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/291/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zwolnienia nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych sołectwa Skrzypiów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2094 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 51/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVI/290/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2093 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 50/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLI/267/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2092 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 49/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Sobków Nr XXIX/267/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2013-2025.
2013 2091 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 48/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI /19 /2013 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko – Kamienna na lata 2013 - 2028
2013 2090 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 46/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2089 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 45/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2088 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 44/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 2032 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 41/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Moskorzew Nr XXV/120/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2013 rok oraz ustalenia części budżetu Gminy Moskorzew na 2013 rok
2013 2031 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 40/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy Moskorzew Nr XXV/120/13 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2013 rok
2013 1967 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 42/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 27/XXIX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Świętokrzyskiego
2013 1968 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 43/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1938 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 36/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXXI/285/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021
2013 1937 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 35/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2013r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXXI/284/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/265/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2013 1939 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 37/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXV/212/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.
2013 1941 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 39/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 36/2013 Kolegium RIO w Kielcach z dnia 10.04.2013 roku dotyczącej stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXXI/285/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021
2013 1940 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 38/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXXI/204/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów.
2013 1744 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXVIII/265/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok oraz ustalenia części budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok
2013 1743 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 28/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 marca 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wobec części uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXVIII/265/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok
2013 1745 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 30/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 marca 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Mniowie Nr 10/XXVII/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2013 rok
2013 1747 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 32/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIII/155/2013 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1746 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 31/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIII/154/2013 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1483 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr 19/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2013r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXVIII/265/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2013 1372 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 26/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 marca 2013r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Gminy w Moskorzewie Nr XXV/120/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2013 r. oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2013 1371 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 25/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Moskorzewie Nr XXV/119/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021
2013 1370 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 24/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 marca 2013r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występującej w uchwale Nr 10/XXVII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2013 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2013 1369 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 23/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 marca 2013r.
2013 1368 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 21/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XXVI/102/2012 z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2013 rok
2013 1367 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 18/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXVIII/266/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021
2013 986 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr 17/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 lutego 2013r.
2013 972 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 14/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XXIV/159/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 915 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 12/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2013r.
2013 918 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 8/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2013r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występującej w uchwale Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XXVI/102/2012 z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2013 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2013 895 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 10/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XXIV/261/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
2013 888 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 9/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/256/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013 – 2026.
2013 887 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 7/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2013r. dotycząca: stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXVI/253/2012
2013 886 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 6/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XXXVI/98/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.
2013 445 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 4/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 stycznia 2013r.
2013 265 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr 3/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/167/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Samborzec.
2013 168 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 1/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/184/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 169 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 2/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 53/XXV/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 44 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 78/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXIV/234/2012 z dnia 3 grudnia 2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz ustalenia wysokości planowanego deficytu budżetu Gminy Piekoszów na 2012 rok i źródła jego sfinansowania
2013 43 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 75/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2012r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występującej w uchwale Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXIV/234/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2012 4004 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 76/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/103/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 4005 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 77/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/109/12 z dnia 30 listopada 2012 r. Rady Gminy w Imielnie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 3983 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 74/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2012r.
2012 3982 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 73/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 zdanie drugie uchwały Nr XXXII/225/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz ustalenia wysokości przychodów budżetu Gminy Piekoszów na 2012 rok i źródła sfinansowania planowanego deficytu
2012 3981 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 72/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXI/221/2012
2012 3980 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 59/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Złota z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/24/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso
2012 3862 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr 67/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 listopada 2012r. dotycząca: stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXI/220/2012
2012 3861 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr 66/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 listopada 2012r. dotycząca: stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXI/219/2012
2012 3860 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr 65/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 listopada 2012r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXII/225/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2012 3858 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr 64/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXII/226/2012 Rady Gminy w Piekoszowie.
2012 3857 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr 63/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 listopada 2012r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXI/221/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2012 3855 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr 62/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXI/222/2012 Rady Gminy w Piekoszowie
2012 3269 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 60/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec Uchwały Rady Powiatu w Sandomierzu Nr XXI/153/2012 z dnia 19 września 2012r. dotyczącej wprowadzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.
2012 2915 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr 58/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 października 2012r.
2012 2914 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr 57/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 października 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/67/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzechów
2012 2913 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr 56/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 października 2012r.
2012 2912 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr 55/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 października 2012r.
2012 2835 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr 53/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 października 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXI/216/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2012 r. dotyczącej budowy kolektora burzowego.
2012 2756 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 51/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 września 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/213/2012  Rady Gminy w Piekoszowie
2012 2755 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 50/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 września 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/212/2012  Rady Gminy w Piekoszowie
2012 2754 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 49/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 września 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/204/2012 Rady Gminy w Piekoszowie
2012 2435 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 46/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Powiatu w Opatowie Nr XXI.27.2012 z dnia 22 czerwca 2012 r., dotyczącej wprowadzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok.
2012 2241 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr 44/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XXI.27.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 czerwca 2012 roku, w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2012 r.
2012 2185 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr 43/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIV/40/12 Rady Gminy w Nowej Słupi
2012 2042 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr 25/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 marca 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie Nr 5/I/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2012 rok.
2012 2041 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr 18/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2012r.
2012 1790 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr 36/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Klimontowie Nr XIV/119/12 z dnia 28 marca 2012 r. dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Klimontów na 2012 rok
2012 1611 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr 34/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 maja 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XV/106/2012 r. Rady Gminy Bejsce z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1486 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 32/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 maja 2012r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XIV/119/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1239 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 31/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2012r.
2012 1078 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 28/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 marca 2012r.
2012 1077 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 27/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 marca 2012r.
2012 1017 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr 26/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 marca 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Samborcu Nr XIX/93/12 z dnia 24 stycznia 2012 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2012 rok.
2012 969 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 16/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 lutego 2012r.
2012 968 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 15/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lutego 2012r.
2012 965 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 13/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Sadowie Nr XIII/83/11 dotyczącej zmian budżetu gminy na 2011 rok.
2012 943 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr 24/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 marca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/122/2012 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 lutego 2012 roku, dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2012 – 2025.
2012 942 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr 23/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr 123/XVI/2012 Rady powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2012 rok
2012 941 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr 22/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XV/1/2012 Rady Miejskiej Daleszyce z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2012 rok.
2012 940 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr 21/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok
2012 939 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr 20/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XIX/93/12 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 stycznia 2011 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2012 rok.
2012 938 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr 19/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIX/92/12 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2012 – 2020.
2012 905 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr 10/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XVIII/85/11 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 grudnia 2011 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2011 – 2020.
2012 904 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr 9/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/83/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i lata następne
2012 903 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr 8/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/93/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
2012 902 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr 7/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok
2012 836 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr 6/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2012r.
2012 728 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr 1/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2012r.
2012 730 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr 2/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2012r.
2012 731 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr 5/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2012r.
2012 584 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr 14/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lutego 2012r.
2012 595 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr 12/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012r.
2012 499 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 87/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr XV/125/2011 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok
2012 494 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 11/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012r.
2012 428 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr 84/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XV/125/2011 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok
2012 429 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr 85/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujące w uchwale Nr XV/126/2011 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011- 2024
2012 430 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr 86/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/124/2011 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania
2012 350 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr 4/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miejskiej w Pińczowie
2012 288 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 80/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XVI/72/11 Rady Gminy w Samborcu z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2011 – 2020.
2011 3158 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 73/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 września 2011 r., dotyczącej zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zasad udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno.
2011 3159 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 75/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/107/2011 Rady Gminy w Piekoszowie
2011 3160 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 76/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 listopada 2011r. postanawiająca stwierdzić nieważność uchwały Nr X/122/2011 Rady Miejskiej w BuskuZdroju z dnia 29 września 2011 roku w części tj. § 9 ust. 3 „ w przypadku niewykonania obowiązku , o którym mowa w ust. 2 ,Burmistrz Miasta i Gminy BuskoZdrój„ wstrzymuje przekazanie dotacji” oraz § 10 ust. 2 „ Niewypełnienie obowiązków określonych w ust. 1 spowoduje „wstrzymanie wypłaty dotacji” za następne miesiące. z powodu braku podstaw prawnych do zawarcia w uchwale takich uregulowań oraz naruszenia art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm).
2011 3108 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 74/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/73/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/71/2007 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Fałków
2011 2798 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr 71/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 września 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr X/52/11 Rady Gminy Secemin z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej na terenie gminy Secemin.
2011 2565 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr 65/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr IX/75/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierza na lata 2011 – 2023.
2011 2564 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr 61/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2011 – 2021.
2011 2566 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr 66/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
2011 2568 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr 68/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr 50/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2567 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr 67/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Nr VIII/72/2011 dotyczącej zmian w budżecie.
2011 2548 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr 60/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 lipca 2011r. stwierdzająca nieważność w części uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 czerwca 2011 roku
2011 2536 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 64/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 85/XII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach
2011 2502 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr 57/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 lipca 2011r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w Uchwale Nr 50/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2482 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr 58/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2011 roku, w sprawie zmian w budżecie.
2011 2438 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 63/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie
2011 2291 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 54/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XI/48/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 3 czerwca 2011 r. dotyczącej określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Samborzec będącej podmiotem niezliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia, podjęcia współpracy, oraz sposobu kontroli wykonywania zadania.
2011 2292 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 59/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 lipca 2011r. postanawiająca stwierdzić nieważność uchwały Nr RG-IX/75/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XV/120/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 2102 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr 55/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr VI/25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku
2011 1883 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 52/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce
2011 1822 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr 48/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 maja 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr VI/52/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2011 – 2021.
2011 1823 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr 50/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 maja 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 kwietnia 2011 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
2011 1759 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 51/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 czerwca 2011r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w Uchwale Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2011 roku
2011 1760 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 53/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 czerwca 2011r. postanawiająca uznać, że Rada Powiatu w Busku Zdroju doprowadziła do zgodności z prawem uchwałę Nr VII/41/2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011
2011 1656 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr 46/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr VII/38/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 marca 2011r, dotyczącej udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu.
2011 1548 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 49/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 maja 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr IX/33/2011 Rady Gminy w Samborcu z dnia 15 kwietnia 2011r, dotyczącej warunków i trybu finansowania sportu w Gminie Samborzec
2011 1484 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr 41/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr VII/19/11 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2011 – 2020.
2011 1433 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 47/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 maja 2011r. postanawiająca wszcząć postępowanie w sprawie nieważności w części zał. Nr 2 lp. 14 do uchwały Nr VII/41/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010
2011 1221 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr 42/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr VII/20/2011 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 lutego 2011 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2011 rok.
2011 1222 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr 45/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Samborcu Nr VII/20/11 dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2011 rok.
2011 1148 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr 44/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2011 909 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr 33/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr V/14/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI /192/10 w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2011 908 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr 29/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr IV/24/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2011 roku dotyczącej wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2011 910 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr 34/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2011r.
2011 912 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr 36/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 marca 2011r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr V/30/11
2011 911 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr 35/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Sadowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2011 738 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr 30/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lutego 2011r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Miejskiej w Pińczowie Nr V/30/11 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2011 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2011 737 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr 26/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr IV/18/2010 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 740 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr 32/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Smykowie Nr 13/III/10
2011 739 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr 31/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok.
2011 655 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 24/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
2011 656 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 27/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr IV/15/2010 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010
2011 613 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 17/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr 16/VI/2010 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 587 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr 13/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr III/15/2010 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2010r, dotyczącej zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2010 r.
2011 551 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 14/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/4/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 552 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 15/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/6/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. i zwolnień w tym podatku
2011 550 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 12/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr III/10/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2011 548 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 10/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 12/III/10 Rady Gminy w Smykowie
2011 549 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 11/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Gminy Smyków Nr 13/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2011 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2011 556 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 22/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr III/6/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 557 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 23/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010 roku.
2011 555 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 20/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr RG-III/12/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 r.
2011 553 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 16/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2011 554 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 18/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr III/14/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2011 497 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr 8/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr 19/IV/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2011 402 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr 6/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 stycznia 2011r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr I/14/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 346 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr 5/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 stycznia 2011r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Morawica z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w części tj. § 2 pkt 2 i 3 uchwały
2011 347 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr 7/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr II/8/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 348 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr 9/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2010r, w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 r.
2011 237 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr 3/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2011 rok i zwolnień w tym podatku.
2011 238 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr 4/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 grudnia 2010 r. dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska
2011 184 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr 73/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr LIV/456/10 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada 2010 r. dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości