Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 539

Słowa kluczowe: polityka regionalna

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3934 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie i nadania jej statutu
2019 3890 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/69/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 3819 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/109/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie upoważnienie wójta Gminy Mirzec do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Mirzec
2019 3839 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Ćmielowie
2019 3753 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Radoszyce
2019 3462 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Sędziszów
2019 3412 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/54/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Gminie Solec-Zdrój
2019 3395 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XVI/55/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalety publicznej usytuowanej na Pl. M. Curie-Skłodowskiej w Skalbmierzu
2019 3387 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Pińczowie
2019 3176 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w powiecie koneckim
2019 3157 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/56/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał.
2019 3054 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju gminy Daleszyce na lata 2012-2020”
2019 3046 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/144/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zasad występowania mieszkańców województwa świętokrzyskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
2019 3008 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XVI/216/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
2019 2919 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kluczewsko
2019 2907 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2899 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Sędziszów
2019 2879 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dotycząca zmiany uchwały Nr IV/7/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2835 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 2782 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie i przekształcenia placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwecyjnego pod nazwą: Domy dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie w 4 placówki i nadania statutu
2019 2779 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie
2019 2771 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r.w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami
2019 2761 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy Bogoria
2019 2664 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włoszczowie
2019 2565 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/185/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2549 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2019 2434 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2402 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2393 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/126/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać projekty uchwał
2019 2332 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także określenia warunków i trybu ich przyznawania
2019 2320 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
2019 2306 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Złota z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu Seniora w Gminie Złota
2019 2278 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2183 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Powiecie Buskim
2019 2180 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/36/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 2174 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2122 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/17/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kluczewsko
2019 1953 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 1931 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr X/155/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Kielce
2019 1838 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Gminie Wąchock
2019 1809 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra
2019 1808 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/85/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze
2019 1800 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 59/VII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1780 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/9/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Kluczewsko
2019 1779 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/8/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych na terenie gminy Kluczewsko
2019 1778 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/7/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1726 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Daleszyce”
2019 1725 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1714 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Lipniku oraz nadania jej statutu
2019 1708 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 1707 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr XII/48/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom Powiatu Ostrowieckiego
2019 1703 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/25/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Gminie Gowarczów
2019 1694 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/ 38 /19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1646 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – sali gimnastycznej w Kapałowie 46
2019 1607 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 38/VI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Rady Seniorów w Suchedniowie
2019 1538 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/17/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Staszowskim
2019 1551 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1557 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1492 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1473 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Fałków oraz Zabytkowego Parku Podworskiego w Fałkowie
2019 1430 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/27/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1429 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/26/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie „Moje Boisko Orlik 2012”
2019 1421 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 1230 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1183 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1160 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1112 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/73/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+
2019 1088 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1031 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1003 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/4/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 995 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/14/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 935 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Gminie Pierzchnica
2019 845 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VII.33.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 778 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 766 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mircu
2019 698 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr 31/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 68/X/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Suchedniowie oraz nadania jej Statutu
2019 681 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/59/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Miedziana Góra oraz nadania jej statutu
2019 633 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie trybu i zasad korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw, siłowni plenerowych, terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych na terenie Gminy Michałów
2019 526 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 477 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/15/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego Rady i radnych Rady Gminy w Baćkowicach
2019 457 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/50/2018 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 436 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Secemin
2019 437 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 398 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/23/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Połańcu
2019 340 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr V/31/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 291 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Łubnice
2019 209 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 200 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu Senior + w Gminie Złota
2019 127 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zakresu działania Klubu Senior+ w Gminie Zawichost oraz kryteriów uczestnictwa w działaniach Klubu Senior+ w  Czyżowie Szlacheckim
2019 46 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/17/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4715 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw położonych na terenie gminy Jędrzejów
2018 4681 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/26/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r.w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami
2018 4673 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Skarżyska-Kamiennej"
2018 4585 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z obiektu Hali Sportowej w Nowej Słupi oraz odpłatności za jej użytkowanie
2018 4538 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/849/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4520 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Słupia na lata 2018-2023”
2018 4484 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2018 4418 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVIII/341/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Klimontów na lata 2017 - 2020"
2018 4246 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/328/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im” na lata 2018-2019
2018 4078 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/113/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Powiecie Kieleckim
2018 4070 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/16/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szkolnej 14 w Starachowicach
2018 3965 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/384/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Planu Rozwoju Szkół Gminy Miedziana Góra do 2023 roku"
2018 3889 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXIII/89/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3766 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/386/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3752 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LXVI/854/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza oraz nadania jej statutu
2018 3751 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/322/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 26 października 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Wiślica
2018 3743 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXVI/856/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/848/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 roku w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza
2018 3742 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIV/848/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza
2018 3699 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/258/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3676 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno
2018 3671 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/380/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3462 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/454/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3442 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu pińczowskiego
2018 3404 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/849/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3298 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LX/1361/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego "Cedzyna" w Kielcach
2018 3248 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LIII/273/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 3232 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/588/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/409/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze Zbiornika Retencyjno-Rekreacyjnego w Radzanowie położonego w gminie Busko-Zdrój
2018 3200 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LV/335/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3031 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/392/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2989 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LX/66/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu honorowego „Ambasador Powiatu Staszowskiego”
2018 2728 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1296/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Przemysława Gosiewskiego na terenie miasta Kielce
2018 2713 2018-07-27 Komunikat Komunikat Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 26 lipca 2018 r. o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Pierzchnica na lata 2018-2023
2018 2637 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/358/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia zakresu działania Dziennego Domu "Senior +" w Ożarowie oraz kryteriów uczestnictwa seniorów w działaniach Dziennego Domu "Senior +" w Ożarowie
2018 2606 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/67/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju gminy Daleszyce na lata 2012-2020”
2018 2580 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/639/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego wstępu do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - Oddziału Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
2018 2546 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr V/44/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Bodzentyn”
2018 2531 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dwikozy”
2018 2524 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LII/502/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Końskich
2018 2504 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX.215.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie budowy pomnika pamięci w centrum wsi Imielno w formie kamiennego obelisku
2018 2351 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/307/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontanny w miejscowości Iwaniska
2018 2325 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVI/48/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontann miejskich w Skarżysku-Kamiennej
2018 2323 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVI/43/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z siłowni plenerowych, placów zabaw, terenów rekreacyjnych i Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie Gminy Skarzysko-Kamienna
2018 2210 2018-06-13 Komunikat Komunikat nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 5 czerwca 2018 r. o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stopnicy na lata 2018-2023”
2018 2061 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/333/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Stąporków
2018 2020 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr LVI/1266/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Samorządowego Programu Wsparcia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych
2018 1834 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/451/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu użyteczności publicznej w Piasecznej Górce
2018 1754 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr LII/271/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pacanów i nadania jej statutu
2018 1513 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/389/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości położonej w Chmielniku, w obrębie ulic Żeromskiego, Parkowa i Dygasińskiego w brzmieniu: Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
2018 1390 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2018 1042 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu: „ Honorowy Obywatel Gminy Bejsce”
2018 909 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/11/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/2015 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego
2018 820 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/263/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów we Włoszczowie oraz nadania jej statutu
2018 789 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Słupia Konecka
2018 787 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pieczęci i sztandaru Gminy Słupia Konecka oraz określenia zasad ich używania
2018 740 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr LI/1140/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Kielce na lata 2018-2021
2018 739 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr L/259/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pacanów do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 706 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLII/375/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu obiektu sportowego dzierżawionego przez Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Zenit” Chmielnik
2018 684 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/324/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Bieliny z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Planu działań w zakresie rozwoju turystyki w Gminie Bieliny do roku 2023 w oparciu o zasoby endogeniczne
2018 658 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 6/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 218 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skalbmierz” oraz tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skalbmierz”
2018 177 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr LV/471/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2018 124 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 488 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Seniora Gminy Sitkówka - Nowiny”
2018 38 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/437/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie i nadania jej Statutu
2017 4100 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LII/326/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. "Program szczepień profilaktycznych osób po 50 roku życia oraz osób szczególnie zagrożonych przeciwko grypie" na lata 2018-2019
2017 4101 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LII/327/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec” na lata 2018-2019
2017 4102 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LII/328/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im” na lata 2018-2019
2017 3877 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/666/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Sandomierska Karta Mieszkańca”
2017 3704 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Wiślica"
2017 3627 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 68/X/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Suchedniowie oraz nadania jej Statutu
2017 3575 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/191/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 3443 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/263/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów we Włoszczowie oraz nadania jej statutu
2017 3415 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLII/418/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/131/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Końskie
2017 3394 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gowarczów”
2017 3293 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/452/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/154/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. dotyczącej przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Dworzec Autobusowy w Busku–Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Zakład Usług Komunalnych w Busku–Zdroju oraz likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą: Zarząd Zieleni Miejskiej w Busku-Zdroju
2017 3315 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie
2017 3253 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/180/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2018 r.
2017 3174 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenu przy fontannie oraz z fontanny usytuowanej na Placu Kościelnym w Fałkowie
2017 3173 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010 r. sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnej hali sportowej w Fałkowie
2017 3073 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLI/388/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Masłów położonych w jej granicach administracyjnych
2017 3017 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/622/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu oraz nadania mu statutu
2017 2767 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2017 2744 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 80/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 stycznia 2017 r.
2017 2722 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
2017 2576 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 262/2017 Burmistrza Miasta
2017 2543 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu niestrzeżonego przy Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach
2017 2518 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lipnik”
2017 2450 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr LII/370/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XXXIV /210/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 września 2016 r .w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Kazimierza Wielka
2017 2409 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XL/362/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/189/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, oraz regulaminów korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Masłów położonych w jej granicach administracyjnych
2017 2399 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/985/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Kielcach
2017 2402 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/995/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kielce do Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski” z nazwą zamienną w języku angielskim: „Geoland of The Holy Cross Mountains”
2017 2173 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/421/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany lokalizacji pomnika usytuowanego przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju
2017 2111 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII / 251 /2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/99/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czarnocin.
2017 2089 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/225/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno
2017 2070 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 38/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie
2017 2019 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminów korzystania z parków miejskich w Pińczowie
2017 2008 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XLV/46/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin’’ wchodzącego w skład jednostki budżetowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
2017 1935 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/913/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Kielce z 22 marca 2017 r. dotyczącego zatwierdzenia i wprowadzenia dokumentu „ Plan Działania dla Miasta Kielce bazujący na jego potencjale endogenicznym”
2017 1931 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/899/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2017 1912 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/338/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 maja 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XXVII/263/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Końskie
2017 1868 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/409/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze Zbiornika Retencyjno-Rekreacyjnego w Radzanowie, położonego w gminie Busko-Zdrój
2017 1867 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/408/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Terenu Sportowo-Rekreacyjnego zwanego potocznie - "Skatepark", zlokalizowanego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego
2017 1866 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/407/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Terenu Rekreacyjnego - "Staw Niemiecki", zlokalizowanego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego
2017 1862 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/397/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy osiedla Świerczewskiego w Busku-Zdroju na osiedle Orła Białego
2017 1846 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami
2017 1802 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/873/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2017 1786 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu gminnego w Klimontowie
2017 1682 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych parkingów miejskich znajdujących się na terenie Opatowa
2017 1679 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr V/36/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2017 883 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie dofinansowanego w ramach „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
2017 853 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/14/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
2017 838 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/367/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2020
2017 495 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr I/8/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XI/5/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Starachowickiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania
2017 449 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/6/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej plut. Ludwika Gruszczyńskiego ps. „Gruszka”
2017 445 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr 5/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 362 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 270 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/294/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 193 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/313/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radkowicach Kolonii
2017 187 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi położonemu w miejscowości Skalbmierz
2017 71 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bieliny na lata 2017 - 2020”
2017 52 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/158/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Osiek na lata 2016-2019
2016 4158 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 16/152/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 4152 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Połaniec
2016 4151 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu
2016 4123 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Staszowie
2016 4025 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/121/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie oraz nadania Statutu
2016 4005 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 3932 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”
2016 3866 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Samborzec
2016 3560 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/397/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 3516 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/124/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2017 r.
2016 3382 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/85/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie „Moje Boisko- Orlik 2012”
2016 3376 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/152/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwaniska
2016 3356 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Końskie
2016 3359 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pacanów
2016 3322 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie i nadania jej statutu
2016 3272 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania imienia skwerowi przy Kaplicy w Wilkowie
2016 3193 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/654/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 20 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatów do Rady
2016 3160 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chmielnik
2016 3032 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Kazimierza Wielka
2016 2910 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/367/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”
2016 2921 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 września 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska szkolnego położonego przy Szkole Podstawowej w Dobiesławicach i użytkowanego przez Klub Sportowy LKS NIDZICA Dobiesławice
2016 2903 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/285/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Busko-Zdrój
2016 2874 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ćmielów
2016 2876 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizowania na Stadionie Miejskim w Ćmielowie meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej”
2016 2849 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/182/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krasocin
2016 2843 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 13 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacjina terenie Gminy Bieliny
2016 2811 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/72/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2794 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pińczów
2016 2776 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 157/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłów
2016 2726 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sobków na lata 2016-2019”
2016 2559 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie reorganizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
2016 2547 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Połaniec
2016 2367 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Starachowice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2016 2277 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia tytułu “Zasłużony dla Powiatu Sandomierskiego”
2016 2190 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/543/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego „Cedzyna” w Kielcach
2016 2148 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
2016 2101 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół w Działoszycach ul. Szkolna 5.
2016 1967 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/117/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia tytułu: „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne”
2016 1877 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/42/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Pierzchnica
2016 1828 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę nr IV/15/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wojciechowice na lata 2015-2018 ”.
2016 1772 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/2016 Rady Gminy Górno z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 1786 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XV/132/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Klimontów
2016 1728 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Sędziszów
2016 1710 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/39/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia regulaminu placu targowego przy ulicy Suchedniowskiej w Bodzentynie
2016 1699 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie oraz nadania jej Statutu
2016 1698 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie oraz nadania Statutu
2016 1494 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/38/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulamin parkingu niedozorowanego działającego na terenie Gminy Skarżysko- Kamienna
2016 1492 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/36/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej
2016 1433 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie połączenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
2016 1397 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/251/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu placów zabaw na terenie Miasta Sandomierza
2016 1281 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń będących własnością Gminy Gowarczów
2016 1100 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XX/194/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Końskie
2016 1057 2016-03-25 Komunikat Komunikat nr 1/2016 Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego z dnia 18 marca 2016r. o podjęciu przez Radę Powiatu Jędrzejowskiego Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2016-2020
2016 925 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/209/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2016 836 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Mirzec
2016 798 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/19/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego, ul. Szkolna
2016 797 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z akwenu wodnego „PIACHY”, ul. Składowa
2016 774 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 122/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji pracy i zasad działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2016 755 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego
2016 611 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Czarnocin
2016 462 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Rogówek na lata 2015-2022
2016 441 2016-01-29 Komunikat Komunikat Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 stycznia 2016r. o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia programu „Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015-2020”
2016 407 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Czarnocin
2016 380 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół w Działoszycach ul. Szkolna 5.
2016 379 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowo - rekreacyjnego.
2016 330 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/104/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIII/72/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bernów na lata 2015-2022
2016 20 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/132/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Szkolnej 7 w Chmielniku
2015 4173 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borowiec na lata 2015-2022
2015 4172 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kupimierz na lata 2015-2022
2015 4171 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamienna Wola na lata 2015-2022
2015 4159 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na lata 2016-2017”
2015 4160 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im na lata 2016-2017”
2015 4158 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych na lata 2016-2017
2015 4047 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXI/2/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gowarczów na lata 2009 – 2016
2015 4046 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/12/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Komaszyce na lata 2009 – 2016
2015 4045 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/16/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Korytków na lata 2009 – 2016
2015 4044 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/14/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Ruda Białaczowska na lata 2009 – 2016
2015 3889 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/247/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”
2015 3875 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/99/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 3873 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Złota z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej, ul Parkowa 4
2015 3351 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/341/97 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich”
2015 3314 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XV/124/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów”
2015 3313 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 858/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie podpisania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego aneksu nr 5 do porozumienia zawartego w dniu 31.10.2013r. w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" w części zlokalizowanej na obszarze Województwa Małopolskiego
2015 3261 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bernów na lata 2015-2022
2015 3244 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/149/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą: „Remont i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu”
2015 3192 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich
2015 3177 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/108/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia regulaminu placu targowego w Łagowie i Woli Łagowskiej
2015 3066 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XV/128/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
2015 3023 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XIII/67/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/81/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu Hali Sportowej w Nowej Słupi oraz odpłatności za jej użytkowanie.
2015 3022 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 października 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z sali gimnastycznej położonej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach im. gen. Franciszka Kamińskiego"
2015 2974 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII.59.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 25 września 2015r. w sprawie przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej
2015 2888 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 25 września 2015r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Stopnica za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2015 2806 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 104 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalania zasad udostępniania oraz ustalania stawek za korzystanie z pomieszczeń gminnych obiektów oświatowych
2015 2757 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miłaków na lata 2015-2022
2015 2756 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Rogówek na lata 2015-2022
2015 2722 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r. w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami
2015 2728 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń szkolnych będących własnością Gminy Gowarczów
2015 2682 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 3 września 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminów korzystania z boisk sportowych i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Obrazów i położonych w jej granicach administracyjnych
2015 2672 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Wąchocku
2015 2647 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie nadania imienia świetlicy wiejskiej w Wilkowie
2015 2537 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 września 2015r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2015 2505 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z parku miejskiego wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw pomiędzy ulicami Dygasińskiego i Żeromskiego w Chmielniku
2015 2504 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku
2015 2503 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/296/2005 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 września 2005 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Chmielniku
2015 2484 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/115/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z parku oraz terenu wokół Centrum Samorządowego w Morawicy
2015 2307 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej
2015 2270 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XI/85/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu płatnego parkingu na terenie stanowiącym własność gminy
2015 2271 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
2015 2127 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie i nadania jej Statutu
2015 2126 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie i nadania jej statutu
2015 1998 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr X/168/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2015 1969 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr 32/VI/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie
2015 1894 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Mirzec uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2015 1644 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/58/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Klimontów
2015 1569 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/79/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3a
2015 1570 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/80/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego 1
2015 1571 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/81/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2015 1534 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
2015 1485 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/11/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia w 2015 r. do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Starachowice - bezpieczne w praktyce - etap II" realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".
2015 1459 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/92/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Chybicach
2015 1251 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z kompleksu boisk„ORLIK 2012” i kortu tenisowego w Tuczępach oraz sali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Nizinach będących własnością Gminy Tuczępy
2015 1116 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia w 2015 r. do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, tj. sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.
2015 960 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustanowienia tytułu HONOROWY OBYWATEL MIASTA ĆMIELOWA.
2015 850 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 35/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 747 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Starachowice
2015 748 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 522 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Kunów
2015 461 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/32/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego „park” oraz wydania przepisów porządkowych
2015 459 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wojciechowice na lata 2015-2018”
2015 312 2015-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.I.120.1.1.2015 Starosty Ostrowieckiego z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
2015 148 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na ”Osobowość Roku Gminy Pińczów”
2014 3567 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska sportowego w Krasnej
2014 3330 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/296/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju Gminy Brody na lata 2015-2020
2014 3200 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXI/2/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Gowarczów na lata 2009 – 2016
2014 3097 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/317/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie regulaminów placu zabaw
2014 3077 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2014 2923 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVI/101/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego
2014 2830 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LV/455/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pińczów na lata 2014-2017”
2014 2695 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LV/445/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008 r.w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami
2014 2372 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLII/283/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna
2014 2338 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr LXI/390/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z obiektu muszli koncertowej
2014 2280 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr LIV/55/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw położonych na terenie Gminy Bodzechów
2014 1903 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXVI/433/14 Rady Gminy Łagów z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych
2014 1887 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 76/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Zagnańsk
2014 1854 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/363/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
2014 1715 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian do Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012- 2016
2014 1700 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LVI/77/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2014 1686 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/336/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
2014 1683 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/459/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu porządkowego korzystania ze zbiornika na rzece Małoszówce położonego na terenie Gminy Kazimierza Wielka.
2014 1673 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/402/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określania zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
2014 1656 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/497/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 maja 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu płatnego – niestrzeżonego przy Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju
2014 1623 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/2014 Rady Gminy Górno z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Górno na lata 2014 – 2017
2014 1604 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
2014 1576 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/2014 Rady Gminy Górno z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu porządkowego korzystania z „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012”
2014 1531 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zasad korzystania z boiska sportowego położonego przy Zespole Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym
2014 1530 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zasad korzystania z boiska sportowego położonego przy Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach
2014 1355 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/398/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Końskie
2014 1353 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/396/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych odnośnie zakazu ekspozycji pojazdów w celach handlowych lub reklamowych na parkingu gminnym przy skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej i ul. Kiepury w Końskich dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego
2014 1349 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu sportowego położonego w Skalbmierzu przy ulicy Podporucznika Sokoła 27
2014 1322 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Pawłowie
2014 1264 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w Gowarczowie.
2014 1189 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/404/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej, stadionu miejskiego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 110 w Stąporkowie
2014 1171 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/266/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie gminy Brody w obiektach i na terenach stanowiących własność gminy, jednostek organizacyjnych gminy lub instytucji kultury
2014 1167 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/448/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Kazimierzy Wielkiej
2014 1161 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Bogoria.
2014 1091 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/367/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Klimontowie w czasie trwania imprezy sportowej, rozrywkowej i kulturalnej
2014 1005 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 marca 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 930 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania z akwenu wodnego „PIACHY”, ul. Składowa
2014 931 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Starachowicach, ul. Szkolna
2014 563 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/357/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2014-2020
2014 502 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/298/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych sal sportowych w gminie Czarnocin
2014 266 2014-01-17 Postanowienie Postanowienie nr 1/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML w Uchwale NR XXXVII/222/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia herbu flagi, baneru, pieczęci, łańcuchów władzy i sztandaru Gminy Radoszyce zapisano datę uchwały z dnia 28 grudnia 2013 r., a powinien być zapis w brzmieniu: z dnia 28 listopada 2013 r.
2014 171 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Sadowie.
2014 130 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/442/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z terenu "Zimne Wody"
2013 4397 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu,flagi baneru,pieczęci,łańcuchów władzy i sztandaru Gminy Radoszyce
2013 4252 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Radoszyce oraz zasad i trybu nadawania i noszenia
2013 4245 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze Stadionu Piłkarskiego GLKS ul. Zamkowa 22 w Fałkowie
2013 4145 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 26/218/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Małogoszczu
2013 4108 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placów zabaw
2013 3941 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Połańcu.
2013 3940 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/322/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. "Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielonych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im na lata 2014-2015"
2013 3939 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/321/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. "Poprawa jakości zycia u osób cierpiacych na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014-2015"
2013 3938 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/320/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych na lata 2014-2015
2013 3913 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/65/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Słupia” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Nowa Słupia”.
2013 3901 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/415/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2013 3655 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/313/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/298/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów artystycznych dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną.
2013 3583 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 października 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gowarczów
2013 3442 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/154/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2013 3431 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/66/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 września 2013r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słoneczna
2013 3356 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/291/ 2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dn. 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/257/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dn. 30 października 2012r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stąporkowie i nadania jej statutu.
2013 3331 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Strawczyn na lata 2014-2017"
2013 3140 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia: „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2013-2015.”
2013 3110 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/298/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów artystycznych dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną.
2013 3090 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/302/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim na lata 2013 - 2016
2013 3085 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Raków”.
2013 3014 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/339/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw i miejsc z urządzeniami rekreacyjno – sportowymi w gminie Stąporków
2013 2982 2013-08-06 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.I.120.1.31.2013 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
2013 2791 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia tytułu „Przyjaciel Gminy Mirzec ”
2013 2780 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/350/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego „zalew” oraz wydania przepisów porządkowych
2013 2743 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXX/302/ 2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Opatów na lata 2013-2016
2013 2639 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/586/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia.
2013 2331 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 24 maja 2013r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z obiektów sportowych, będących własnością Gminy Koprzywnica
2013 2142 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 169/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie Nagród Gminy Szydłów – Tytułów Honorowych: „Przyjaciel Szydłowa" i „Pasjonat Małej Ojczyzny”, uchwalonego Uchwałą Nr XXII/ 113/ 2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia tytułów honorowych: „Przyjaciel Szydłowa" i „Pasjonat Małej Ojczyzny”
2013 2034 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Zawichoście.
2013 1718 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r.w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami.
2013 1691 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/524/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego na lata 2013- 2016”
2013 1409 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mircu
2013 1312 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/99/04 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 31 sierpnia 2004 r. dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Jędrzejowskiego
2013 1176 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/4/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie: powierzenia Spółce: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „ Janik” Sp. z o.o. z siedzibą w Janiku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: Rozbudowa Instalacji Regionalnej wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ZUO „Janik” Sp. z o.o., dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.
2013 1027 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/257/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stąporkowie, i nadanie jej statutu
2013 960 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych miasta Kazimierza Wielka
2013 959 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Kazimierza Wielka
2013 898 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług w zakresie administrowania Cmentarzem Komunalnym w Sandomierzu.
2013 867 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z 30 września 2011 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
2013 693 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 547 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa -Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Kielcach w sprawie przekazania Gminie Brody ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie drogi krajowej nr 9 i 42 w granicach administracyjnych Gminy Brody.
2013 548 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do zawarcia porozumienia z Powiatem Starachowickim w sprawie przakazania gmnie Brody ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Brody.
2013 560 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bogoria na lata 2013 – 2016”
2013 512 2013-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych miasta na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert
2013 251 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami w Gminie Lipnik na lata 2013- 2017”
2013 161 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych na 2013 rok.
2013 160 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok”
2013 159 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Udzielanie porad dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im w 2013 roku”
2012 3945 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/167/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 września 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Klimontów na lata 2013 - 2016"
2012 3808 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie: regulaminu korzystania z obiektu Hali Sportowej w Nowej Słupi oraz odpłatności za jej użytkowanie.
2012 3628 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/226/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2012r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy w Końskich
2012 3614 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Opatowie.
2012 3574 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia: „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom”
2012 3558 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/2012 Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stąporkowie, i nadanie jej statutu
2012 3381 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2012 Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r.w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami.
2012 3243 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/227/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. w sprawie „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejską Sandomierz”
2012 3142 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/638/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 4 października 2012r. w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie Miasta Kielce
2012 3106 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/420/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020
2012 3056 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016
2012 2836 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 września 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2012 – 2015”
2012 2639 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r. w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami.
2012 2518 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 85/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 2491 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XX/204/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia przez miasto Sandomierz z dniem 1 stycznia 2013 roku roli organizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – instytucji kultury prowadzonej wspólnie ze współorganizatorami – Województwem Świętokrzyskim i Powiatem Sandomierskim.
2012 2312 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XV/132/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych stanowiących
2012 2264 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2012 1585 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/15/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 1586 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/17/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kluczewsko
2012 1517 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/117 /2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat za korzystanie z hali sportowej i sal gimnastycznych przy szkołach na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica
2012 1516 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z obiektów sportowych, będących własnością Gminy Koprzywnica
2012 1522 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy Brody z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2012-2015
2012 1518 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 28/III/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia nagrody honorowej “Zasłużony dla Miasta i Gminy Suchedniów”.
2012 1443 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIX / 98 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łoniów na lata 2012-2015”
2012 1343 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Radków na lata 2012-2016”.
2012 1320 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XII/6/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 16 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnej hali sportowej w Kluczewsku
2012 1229 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: utworzenia targowiska gminnego w Obrazowie oraz regulaminu targowiska.
2012 1206 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na lata 2012-2015
2012 937 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/162/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2012 932 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/14/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego.
2012 862 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/119/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Osiek na lata 2012 - 2015
2012 756 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2016”
2012 707 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/63/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 580 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/197/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Ostrowcu Świętokrzyskim
2012 530 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/282/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020"
2012 509 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia ,, Programu Opieki nad Zabytkami gminy Bałtów na lata 2011-2015”
2012 501 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/143/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnego lodowiska „Biały Orlik” w Końskich przy ul. Południowej
2012 439 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wzniesienia pomnika
2012 421 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza
2012 388 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/9/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Starachowice na lata 2012 – 2016”
2012 361 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania imienia Mieczysława Filipowskiego wielofunkcyjnemu lodowisku w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Konarskiego 34
2012 346 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 3 listopada 2011r. Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2012 247 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Pacanów
2012 214 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk rekreacyjnych
2012 149 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Piekoszów do regionalnego systemu gospodarki odpadami obejmującego projekt „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc” oraz o przeniesieniu zadania własnego polegającego na unieszkodliwianiu odpadów na rzecz Gminy Kielce
2011 3949 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych  przy Szkole Podstawowej w Radlinie im. Karola Wojtyły”.
2011 3875 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/131/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Końskie
2011 3876 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/133/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Końskie
2011 3050 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2011r. w sprawie: utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku.
2011 2832 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 2821 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr 94/XI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie: trybu powołania członków, organizacji pracy i zasad działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2011 2202 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy Łagów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łagów na lata 2010 - 2014”
2011 2185 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/44/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Samborzec w ramach inicjatywy lokalnej
2011 2083 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zasad korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Gowarczów
2011 1596 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/115/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013
2011 1189 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020"
2011 1059 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gowarczów”
2011 1011 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia: „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria”
2011 825 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/39/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXIII/307/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania w ramach zadań własnych gminy i wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2011 707 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami w gminie Sędziszów na lata 2011 - 2015.
2011 473 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/ 11/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr LIII/ 270/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudki na lata 2010 – 2017
2011 371 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/405/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
2011 367 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Sędziszów w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 374 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zasad korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta będących własnością Gminy Sędziszów.
2011 373 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr Nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LI/424/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zasad korzystania z boiska do piłki nożnej i placu zabaw w miejscowości Borszowice
2011 308 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Daleszyce.
2010 3816 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/456/10 Rady Gminy Morawica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Morawica