Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Lipiec 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2689 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 2690 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/83/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kije
2019 2691 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/84/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kije na lata 2019-2024
2019 2692 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/86/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kije
2019 2693 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/87/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom rocznego stypendium naukowego im. Ks. prof. Józefa Kudasiewicza ze środków Gminy Kije
2019 2694 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2695 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2696 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 2697 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2698 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Zagnańsk w sezonie letnim 2019 r.
2019 2699 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 80/X/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 2700 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2019 rok
2019 2701 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/44/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 grudnia 2018 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2019 roku
2019 2702 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/49/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2703 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/50/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Staszowskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 2704 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/45/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2705 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/47/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baćkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Baćkowice
2019 2706 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 2707 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2019 rok
2019 2708 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/77/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 2709 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2019
2019 2710 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 2711 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sadowie
2019 2712 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 2713 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2714 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicyz dnia 01 marca 2019r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koprzywnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2715 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Stąporków w rejonie ulicy Kochanowskiego
2019 2716 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2717 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/88/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 2718 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 2719 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2720 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tuczępy
2019 2721 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok
2019 2722 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2723 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2019 2724 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2725 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.49.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok
2019 2726 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.52.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 2727 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.53.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2728 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.54.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2019 2729 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.55.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2019 2730 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.56.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Imielno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2731 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VII/43/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Klimontów
2019 2732 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/52/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 2733 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2019 2734 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 2735 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2736 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XV/208/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 2737 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XV/212/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej
2019 2738 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XV/47/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów z trenu gminy Skalbmierz
2019 2739 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XV/48/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego „Skalbmierz” na rzekach Szarbiówce i Nidzicy
2019 2740 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 2741 2019-07-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 4/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu opatowskiego i sandomierskiego
2019 2742 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2743 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę własną Nr V/40/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2019 2744 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2745 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 2746 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2747 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 2748 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Wilczyce
2019 2749 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna
2019 2750 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łączna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2751 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Łączna w roku 2019
2019 2752 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
2019 2753 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/132/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 2754 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/133/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2019 2755 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/136/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2019 2756 2019-07-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 rok
2019 2757 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr 77/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2758 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 2759 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 2760 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 2761 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy Bogoria
2019 2762 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
2019 2763 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2019 2764 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2765 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 2766 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw z terenu Gminy Sobków
2019 2767 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2768 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Stąporków w rejonie ulic: Żeromskiego i Słowackiego
2019 2769 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 2770 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie rejestru nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowości Błaszków
2019 2771 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r.w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami
2019 2772 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2773 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Solec-Zdrój
2019 2774 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 2775 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/19 Rady Gminy Secemin z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2019 rok”
2019 2776 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 2777 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/19 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie pomników przyrody
2019 2778 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie użytków ekologicznych
2019 2779 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie
2019 2780 2019-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 44/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2019 r.
2019 2781 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu
2019 2782 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie i przekształcenia placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwecyjnego pod nazwą: Domy dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie w 4 placówki i nadania statutu
2019 2783 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2784 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2785 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2786 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 2787 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2788 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 2789 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/90/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2019 2790 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2791 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Gnojno
2019 2792 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2793 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew
2019 2794 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Moskorzew
2019 2795 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moskorzew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Moskorzew
2019 2796 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania
2019 2797 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2798 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2799 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 50/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2800 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 51/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2801 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 52/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów od dnia 1 września 2019 r.
2019 2802 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 53/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola i nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Suchedniów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2803 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 60/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 2804 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/48/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2805 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/55/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2018 rok
2019 2806 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/46/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2807 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 2808 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ożarów
2019 2809 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2019 roku
2019 2810 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów
2019 2811 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego ”Ożarowski Bon Żłobkowy”
2019 2812 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Ożarów nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 2813 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok
2019 2814 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/39/2019 dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 2815 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 82/XIII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 29.12.2015r w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Smyków na lata 2016-2020
2019 2816 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brody
2019 2817 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Styków
2019 2818 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2019 2819 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 74/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 2820 2019-07-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.67.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr RG-X/93/19 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne” w całości
2019 2821 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2822 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2823 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 2824 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/88/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2825 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/91/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/245/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 2826 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/92/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta oraz poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa na terenie gminy Pawłów
2019 2827 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/94/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2828 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV.86.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2829 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV.87.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów
2019 2830 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV.88.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów
2019 2831 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV.89.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2832 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2833 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/86/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2018 rok
2019 2834 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/53/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bałtów
2019 2835 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 2836 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 2837 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2838 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2019 rok
2019 2839 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/69/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 2840 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Ćmielów
2019 2841 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 2842 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XV/79/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2843 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XV/81/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 2844 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XV/82/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/66/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania dotyczącego udzielania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Połaniec na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
2019 2845 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 2846 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: podziału Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na sektory
2019 2847 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2848 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/70/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów absolutorium za realizację budżetu gminy w 2018 r.
2019 2849 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/82/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2019 2850 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/72/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 2851 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 101 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2019 rok
2019 2852 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 105 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2853 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 106 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka -Nowiny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2854 2019-07-09 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie adresu strony internetowej oraz portalu, na którym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zamieszcza program oraz jego zmiany
2019 2855 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie części zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2019 2856 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Krasocin obejmującego działki nr ewid. 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17
2019 2857 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2858 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 77/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Chęciny
2019 2859 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 79/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 411/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chęciny
2019 2860 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 80/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Chęciny obr. 01
2019 2861 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 81/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie pomnika przyrody o nazwie „Piekło”
2019 2862 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 82/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Pomnika przyrody o nazwie „Czerwona”
2019 2863 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 85/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2864 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 86/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych
2019 2865 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 90/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chęciny obr. 01
2019 2866 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2867 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Waśniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2868 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 2869 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/94/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie
2019 2870 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/96/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/75/2019 Rady Gminy Raków z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów pobierajacych naukę na terenie Gminy Raków poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce"
2019 2871 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2019 2872 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok
2019 2873 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2874 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2875 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2876 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2877 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałów
2019 2878 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów
2019 2879 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dotycząca zmiany uchwały Nr IV/7/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2880 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2019-2023
2019 2881 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko
2019 2882 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia statutów sołectw
2019 2883 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 2884 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2885 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/23/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2886 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2887 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Centrum”, „Centrum część B” i „Centrum część C” na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2019 2888 2019-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.68.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/45/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+, funkcjonującego na terenie Gminy Brody w Stykowie, ul. Świętokrzyska 23
2019 2889 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XII/65/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 2890 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 2891 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2019 2892 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 2893 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą powiatową – ul. Południową a drogą gminną – ul. Robotniczą w Końskich
2019 2894 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2895 2019-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach w okręgu wyborczym nr 2
2019 2896 2019-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chęcinach w okręgu wyborczym nr 12
2019 2897 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 2898 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2019 2899 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Sędziszów
2019 2900 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Działoszyce
2019 2901 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/65/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok
2019 2902 2019-07-15 Postanowienie Postanowienie nr 137/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Końskich w okręgu wyborczym nr 1
2019 2903 2019-07-15 Postanowienie Postanowienie nr 189/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Chęcinach w okręgu wyborczym nr 12
2019 2904 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2905 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II”, położonego na obszarze gminy Łączna
2019 2906 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/85/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 2907 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2908 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 2909 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 2910 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/104/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 2911 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 2912 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radoszyce na lata 2019 – 2022
2019 2913 2019-07-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 24 czerwca 2019 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2018 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2018 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice
2019 2914 2019-07-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 5 lipca 2019 r. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 roku - aktualizacja
2019 2915 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 2916 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2917 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/69/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018r.
2019 2918 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2919 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kluczewsko
2019 2920 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/40/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2921 2019-07-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Wodzisław za 2018 rok, sprawozdanie finansowe za 2018 rok
2019 2922 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XIV.90.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2923 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków”
2019 2924 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 2925 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2926 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr V/12/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2019 2927 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr V/13/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stopnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2928 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr V/15/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2929 2019-07-16 Postanowienie Postanowienie nr 190/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 3
2019 2930 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/100/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
2019 2931 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/103/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2932 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Bodzentyn
2019 2933 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/106/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2934 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2935 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2936 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI / 59 /2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 2937 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 2938 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności
2019 2939 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 2940 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwałe Nr XXXIV/234/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2941 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Sędziszów
2019 2942 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/315/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 04 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Sędziszów
2019 2943 2019-07-16 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2019 2944 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 2945 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/26/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2946 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2947 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 2948 2019-07-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Skarżysko Kościelne mienia Gminy Wąchock w związku ze zmianą granic gmin
2019 2949 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 2950 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 2951 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie opinii odnośnie nowego przebiegu drogi powiatowej biegnącej po starym śladzie drogi wojewódzkiej nr 765 w Chmielniku
2019 2952 2019-07-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 73/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r.
2019 2953 2019-07-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 226/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 maja 2019 r.
2019 2954 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 2955 2019-07-16 Postanowienie Postanowienie nr 125/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej Oleśnica w okręgu wyborczym nr 9
2019 2956 2019-07-16 Postanowienie Postanowienie nr 139/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Końskich w okręgu wyborczym nr 2
2019 2957 2019-07-16 Postanowienie Postanowienie nr 140/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnej Rady Powiatu w Końskich w okręgu wyborczym nr 1
2019 2958 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/38/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
2019 2959 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr 19/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr IX/59/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 2960 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 2961 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/96/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2962 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 2963 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2019 2964 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Ruda Maleniecka oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
2019 2965 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2966 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 2967 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie
2019 2968 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Obrazów
2019 2969 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI.47.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok
2019 2970 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2971 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/4/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia ul. Robotniczej w Starachowicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2972 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia ul. Piotra Wysockiego w Starachowicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2973 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/6/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia ul. Henryka Wieniawskiego w Starachowicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2974 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia ul. Harcerskiej w Starachowicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2975 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 2976 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/55/2019 Rady Miejskiej w Połańcu i ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Połaniec za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 2977 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 2978 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
2019 2979 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2980 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąchock
2019 2981 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąchock oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2982 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne organizowane w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wąchock
2019 2983 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2984 2019-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.69.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/116/19 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/570/2018 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój
2019 2985 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 2986 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna
2019 2987 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 2988 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 2989 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej „Kazimierza Wielka”
2019 2990 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr RG - XII / 113 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2019 rok
2019 2991 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Łoniów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 2992 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 2993 2019-07-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 4 Starosty Staszowskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim
2019 2994 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok
2019 2995 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 2996 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2019 rok
2019 2997 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr LII/421/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 maja 2018 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Łagów w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 2998 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Łagów oraz określenie zasad zwrotu poniesionych kosztów
2019 2999 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr X/87/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 marca 2019r. w sprawie określenia regulaminu placu targowego w Woli Łagowskiej
2019 3000 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr X/88/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/35/07 Rady Gminy Łagów z dnia 23 kwietnia 2007 w sprawie ustalenia uprawnień, rodzajów usług i zasad ustalania cen i opłat przy przejazdach osób niepełnosprawnych przystosowanym do tego celu mikrobusem
2019 3001 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XIV/67/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3002 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3003 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3004 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 3005 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Wodzisław dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Wodzisław
2019 3006 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XIX/74/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3007 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XIX/77/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3008 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XVI/216/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
2019 3009 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 3010 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/114/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok
2019 3011 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Górno z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 3012 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3013 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 3014 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych przyznanych pod warunkiem zwrotu - pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki okresowe i celowe
2019 3015 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 3016 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/58/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/162/06 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2006 oraz Statutu Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie
2019 3017 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2019
2019 3018 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/2019
2019 3019 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/2019
2019 3020 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu dofinansowania form kształcenia nauczycieli
2019 3021 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/92/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moskorzew na rok 2019
2019 3022 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29.03.2019 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 3023 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji przez Gminę Tarłów Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
2019 3024 2019-07-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2018 rok
2019 3025 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr 65/X/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 3026 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr 831/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003 r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego zmienionego uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: uchwała Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r., uchwała Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009 r., uchwała Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009 r., uchwała Nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 wrześnie 2010 r., uchwała 541/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011 r., uchwała 955/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012 r., uchwała Nr 1699/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2013 r., uchwała Nr 2606/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2014 r., uchwała Nr 792/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2015 r., uchwała Nr 1647/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r., uchwała Nr 2457/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2017 r., uchwała Nr 4332/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r.
2019 3027 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
2019 3028 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XVI/214/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 3029 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XVI/217/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kielce
2019 3030 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XVI/243/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kielce oraz określenia granic ich obwodów
2019 3031 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XVI/244/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Kielce
2019 3032 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XVI/247/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach
2019 3033 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XVI/248/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „ Dobra Chata” w Kielcach i nadania statutu
2019 3034 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kazimierza Wielka
2019 3035 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 3036 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2019 3037 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 3038 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 3039 2019-07-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 131/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2019 r.
2019 3040 2019-07-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 225/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 maja 2019 r.
2019 3041 2019-07-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 249/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 maja 2019 r.
2019 3042 2019-07-29 Porozumienie Porozumienie nr WZT-III.8060.52.2018 Marszałka Województwa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2019 3043 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 3044 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Majków, Gmina Skarżysko Kościelne
2019 3045 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/145/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2019 3046 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/144/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zasad występowania mieszkańców województwa świętokrzyskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
2019 3047 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/151/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2019 3048 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/152/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2019 3049 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/164/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 3050 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XVI/250/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce
2019 3051 2019-07-29 Porozumienie Porozumienie nr 53/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty
2019 3052 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/144/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 3053 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 3054 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju gminy Daleszyce na lata 2012-2020”
2019 3055 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych i terenów zielonych w okresie letnim na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2019 3056 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Daleszyce
2019 3057 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 3058 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2019 3059 2019-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 29 lipca 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy w Klimontowie przeprowadzonych w dniu 28 lipca 2019 r.
2019 3060 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XVI/273/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce
2019 3061 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/64/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 3062 2019-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.72.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/53/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne w części obejmującej § 1 pkt 1 i pkt 3
2019 3063 2019-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.73.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/83/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kije w całości
2019 3064 2019-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.74.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/84/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kije na lata 2019 - 2024 w całości
2019 3065 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów
2019 3066 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Bałtów jest organem prowadzącym
2019 3067 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3068 2019-07-31 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kunów zadania zarządzania drogami publicznymi powiatowymi znajdującymi się na terenie gminy Kunów w zakresie realizacji zadania pn.: „Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w 2019 roku na terenie gminy Kunów”
2019 3069 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IX/114/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i  zasad korzystania z tych obiektów
2019 3070 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3071 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3072 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/3/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3073 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów
2019 3074 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców Starachowic w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej
2019 3075 2019-07-31 Postanowienie Postanowienie nr 201/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Chmielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3076 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
2019 3077 2019-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Oleśnica w okręgu wyborczym nr 9