Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Maj 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2032 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 2033 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2034 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów
2019 2035 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/69/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/245/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 2036 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/73/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/511/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 września 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłów
2019 2037 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 2038 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2019
2019 2039 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2040 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/162/06 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2006 oraz Statutu Wiejskiego Centrum Kulturalno- Turystycznego w  Moskorzewie
2019 2041 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew
2019 2042 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów i rencistów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew
2019 2043 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moskorzew
2019 2044 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moskorzew
2019 2045 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form kształcenia nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, ustalenia specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 2046 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2047 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2048 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bieliny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2049 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bieliny
2019 2050 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminie Bieliny
2019 2051 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 2052 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 2053 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mirzec
2019 2054 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
2019 2055 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 2056 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania
2019 2057 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 2058 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowościach: Niekłań Wielki i Furmanów
2019 2059 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 2060 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 2061 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2062 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 2063 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2064 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2065 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/ 43 /2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2066 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25.02.2019r w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Waśniów w 2019r.
2019 2067 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waśniów
2019 2068 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waśniów
2019 2069 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr XIII/47/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązującego w 2019 r. oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 2070 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr XIII/48/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2019 2071 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2072 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr RG - IX / 82 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2019 rok
2019 2073 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr RG - IX / 84 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2074 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2075 2019-05-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 180/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 czerwca 2018 r.
2019 2076 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2077 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 2078 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek i zwolnień tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2019 2079 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica oraz inne organy, a także określenia granic ich obwodów
2019 2080 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2019r.
2019 2081 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kije oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2082 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/71/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Kije, zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2019 2083 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/72/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2084 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2085 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Koprzywnica
2019 2086 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/51/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 2087 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 2088 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnik
2019 2089 2019-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 7
2019 2090 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 2091 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za najem, dzierżawę pomieszczeń lub powierzchni w powiatowych jednostkach organizacyjnych, których nieruchomości są w trwałym zarządzie lub zarządzie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń lub powierzchni
2019 2092 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2093 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Lipie
2019 2094 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r
2019 2095 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2096 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2019 r. dotycząca zmiany uchwały Nr III/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2097 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/117/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radków, udostępnianych dla operatorów i  przewoźników oraz warunków i zasadach korzystania z tych obiektów
2019 2098 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 2099 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Gminy Bogoria
2019 2100 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 2101 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym „Buczyna” w Bogorii w 2019 roku
2019 2102 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2103 2019-05-09 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania zadania Powiatu Staszowskiego w zakresie założenia i prowadzenia szkoły ponadpodstawowej Gminie Bogoria
2019 2104 2019-05-09 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania zadania Powiatu Staszowskiego w zakresie założenia i prowadzenia szkoły ponadpodstawowej Gminie Bogoria
2019 2105 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/35/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2106 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/38/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2107 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/39/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/168/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Łubnice
2019 2108 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/42/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/68/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2019 2109 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/89/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 2110 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/90/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 2111 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/91/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 2112 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/92/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 2113 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/94/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sandomierz
2019 2114 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/95/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2019 2115 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/96/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu
2019 2116 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/98/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu
2019 2117 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/99/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu
2019 2118 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/92/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2019 2119 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/93/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2019 2120 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/95/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 2121 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/17/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia statutów sołectw
2019 2122 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/17/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kluczewsko
2019 2123 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kluczewsko
2019 2124 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2125 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko
2019 2126 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Kluczewsku przy ulicy Spółdzielczej 12
2019 2127 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko
2019 2128 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2019-2023
2019 2129 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko
2019 2130 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2131 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Złota z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
2019 2132 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/ 51/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 r.
2019 2133 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/ 53/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2134 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/ 56/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/ 37/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 2135 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 2136 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2019 rok
2019 2137 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
2019 2138 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2139 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gowarczów
2019 2140 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie transportu dla dzieci i uczniów wobec których Gmina Gowarczów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gowarczów w roku szkolnym 2018/2019
2019 2141 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
2019 2142 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr XI.66.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2143 2019-05-13 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. o uczestnictwie w pokrywaniu kosztów zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie
2019 2144 2019-05-13 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania wydatków bieżących Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie
2019 2145 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 2146 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2147 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2148 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) zlokalizowanego w miejscowości Śniadka
2019 2149 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody grupy drzew olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.)
2019 2150 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2151 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2152 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 15 kwietnia 2019 r. poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 2153 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr XIII/52/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
2019 2154 2019-05-13 Postanowienie Postanowienie nr 60/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Końskie w wyborach przedterminowych do Rady Powiatu w Końskich zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 r.
2019 2155 2019-05-13 Postanowienie Postanowienie nr 61/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Słupia Konecka w wyborach przedterminowych do Rady Powiatu w Końskich zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 r.
2019 2156 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/16/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
2019 2157 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/25/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2019 2158 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 2159 2019-05-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 178/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 czerwca 2018 r.
2019 2160 2019-05-13 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Opatowskiego reprezentowanym przez: Starostę Opatowskiego – Tomasza Stańka, Wicestarostę – Małgorzatę Jalowską zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3149), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2161 2019-05-13 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: Marcina Piwnika – Starosta, Wojciecha Dzieciucha – Wicestarosta, zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019 (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3384), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2162 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/15/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2163 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/16/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 2164 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/17/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 2165 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/18/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Brody
2019 2166 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/19/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Drugnia
2019 2167 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/20/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Drugnia Rządowa
2019 2168 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/21/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Górki
2019 2169 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/22/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Gumienice
2019 2170 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/23/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Holendry
2019 2171 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/24/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Maleszowa
2019 2172 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Osiny
2019 2173 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/26/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Pierzchnianka
2019 2174 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2175 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2017 – 2020”
2019 2176 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/101/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Sandomierz dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej
2019 2177 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/102/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu sezonowego targowiska „Mały Rynek” w Sandomierzu
2019 2178 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 9 maja 2019 r. sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 2179 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/33/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 2180 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/36/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 2181 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/37/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzechów warunków i zasad korzystania z nich
2019 2182 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr XIII/40/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 2183 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Powiecie Buskim
2019 2184 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 2185 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 2186 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski
2019 2187 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 53/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2188 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 2189 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2019 2190 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 58/VII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Chęciny, w obrębie 0003 Korzecko, na działkach ewidencyjnych numer: 356 i 382
2019 2191 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/21/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia – Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2019 2192 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta i gminy Jędrzejów w rejonie ul. Jasionka oraz obwodnicy wschodniej miasta Jędrzejowa w ciągu drogi ekspresowej S-7
2019 2193 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr III/16/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2019 rok
2019 2194 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr III/17/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2019 2195 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 47/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2196 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Smyków
2019 2197 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Smyków
2019 2198 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 53/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Smyków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2199 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2029 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2200 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 181/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2201 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2202 2019-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 13 maja 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Nowej Słupi przeprowadzonych w dniu 12 maja 2019 r.
2019 2203 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Błogoszów
2019 2204 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczacej nadania statutu sołectwa Rzeszówek
2019 2205 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Lipno
2019 2206 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Zalesie
2019 2207 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Zakrzów
2019 2208 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Węgleszyn - Dębina
2019 2209 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Węgleszyn - Ogrody
2019 2210 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Węgleszyn
2019 2211 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Rembiechowa
2019 2212 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Stare Kanice
2019 2213 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Nowe Kanice
2019 2214 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Tyniec - Kolonia
2019 2215 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Tyniec
2019 2216 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Oksa
2019 2217 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczacej nadania statutu sołectwa Popowice
2019 2218 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Pawęzów
2019 2219 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojciechowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2220 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 2221 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wojciechowice za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym
2019 2222 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ćmielów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2223 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/307/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia przypadków , w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów
2019 2224 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr X/59/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów
2019 2225 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2019 r.
2019 2226 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 2227 2019-05-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 maja 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opatowie przeprowadzonych w dniu 12 maja 2019 r.
2019 2228 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2229 2019-05-16 Informacja Informacja nr 1/2019 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 8 maja 2019 r. Wpis do rejestru zabytków nieruchomych w latach 2011-2017
2019 2230 2019-05-16 Informacja Informacja nr 2/2019 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 8 maja 2019 r. Informacja urzędowa o skresleniu z rejestru zabytków nieruchomych
2019 2231 2019-05-16 Informacja Informacja nr 3/2019 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskeigo
2019 2232 2019-05-16 Informacja Informacja nr 4/2019 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego
2019 2233 2019-05-16 Informacja Informacja nr 5/2019 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętorkzyskiego
2019 2234 2019-05-16 Informacja Informacja nr 6/2019 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego
2019 2235 2019-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 181/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 czerwca 2018 r.
2019 2236 2019-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 83/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r.
2019 2237 2019-05-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Jędrzejowskim
2019 2238 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Pierzchnica
2019 2239 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Podlesie
2019 2240 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Podstoła
2019 2241 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Skrzelczyce
2019 2242 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Straszniów Gumienicki
2019 2243 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Strojnów
2019 2244 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Ujny
2019 2245 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Wierzbie
2019 2246 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pierzchnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Pierzchnica
2019 2247 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pierzchnica
2019 2248 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Piekoszów za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 2249 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/397/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których organem prowadzącym jest gmina Piekoszów
2019 2250 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piekoszów
2019 2251 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr II/12/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu targowiska w Klimontowie
2019 2252 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klimontów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2253 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Klimontowie i ustalenia statutu
2019 2254 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 2255 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/79/2019 Rady Gminy Raków z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2256 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Gminy Raków z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 2257 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr XII/159/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 2258 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 63/IX/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 2259 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 2260 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 2261 2019-05-17 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki polegającej na niedołączeniu załącznika do uchwały Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w Edytorze Aktów Prawnych XML
2019 2262 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok
2019 2263 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2264 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2265 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 2266 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2019 na terenie Gminy Staszów
2019 2267 2019-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.55.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr VII/36/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne
2019 2268 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI / 36 / 2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3173/43, 3173/44, 3173/45, 3173/46, 3173/47, 3173/48, 3173/49, część działki nr 3184/1 zlokalizowane przy ulicy Folwarcznej w Końskich oraz część działki nr 410 zlokalizowanej w miejscowości Pomyków
2019 2269 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2019 2270 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Rogów
2019 2271 2019-05-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.21.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Rogów
2019 2272 2019-05-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.58.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/31/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Łączna
2019 2273 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr X/154/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej” na obszarze miasta Kielce
2019 2274 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2275 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/91/04 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów, ich zadań i odpowiedzialności oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2276 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Gminy Raków z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów pobierajacych naukę na terenie Gminy Raków poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce
2019 2277 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2278 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2279 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bliżyn
2019 2280 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 2281 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 2282 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/33/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wyrażeniu zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Baćkowice w 2019 r.
2019 2283 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu
2019 2284 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmiany statutów jednostek pomocniczych gminy Samborzec
2019 2285 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Samborzec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2286 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr X/56/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 2287 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2288 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 2289 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 43/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 2290 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2291 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dwikozy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2292 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/49/07 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2007 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zmiany Uchwały Nr IX/43/03 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Dwikozy
2019 2293 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 60/IX/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2294 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 61/IX/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2295 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 65/IX/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 2296 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/116/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 2297 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiślica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2298 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 48/VIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 2299 2019-05-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Sandomierzu
2019 2300 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 2301 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2302 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2303 2019-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 28 maja 2019 r. wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2019 2304 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania zadania Powiatu Staszowskiego w zakresie założenia i prowadzenia szkoły ponadpodstawowej Gminie Bogoria
2019 2305 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Złota z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora w Złotej
2019 2306 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Złota z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu Seniora w Gminie Złota
2019 2307 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 56/IX/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów
2019 2308 2019-05-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach
2019 2309 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2019 2310 2019-05-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Murawy Dobromierskie
2019 2311 2019-05-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Oleszno
2019 2312 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 2313 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie: poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2314 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce
2019 2315 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka
2019 2316 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kazimierza Wielka
2019 2317 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2318 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/51/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego w 2019 roku
2019 2319 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2320 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
2019 2321 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 2322 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
2019 2323 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/ 58/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2019 2324 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/ 60/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej nr 390061T- projektowanej do wydzielenia działki nr 223/a w Szydłowie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 2325 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy Secemin z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 2326 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/183/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 2327 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX.33.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok
2019 2328 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX.36.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Stodołach - Koloniach
2019 2329 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX.37.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Ożarowie
2019 2330 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Włoszczowskiego
2019 2331 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego dla niepublicznych szkół i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 2332 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także określenia warunków i trybu ich przyznawania
2019 2333 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego
2019 2334 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2019 2335 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2336 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Ekologicznemu Związkowi Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych