Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Kwiecień 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1530 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach
2019 1531 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/13/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 1532 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/21/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Bodzechowie
2019 1533 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/24/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Denkówku
2019 1534 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/25/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Goździelinie
2019 1535 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/27/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sudole
2019 1536 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/13/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1537 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/16/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochód budżetu Powiatu Staszowskiego instrumentem płatniczym
2019 1538 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/17/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Staszowskim
2019 1539 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/18/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Staszowskiego
2019 1540 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 1541 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Morawica na 2019 r.
2019 1542 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Morawica na rok 2019
2019 1543 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Piaseczna Górka
2019 1544 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2019 1545 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek i zwolnień tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2019 1546 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/87/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie stypendium przyznawanego przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2019 1547 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/89/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Kielce
2019 1548 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/92/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 1549 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 1550 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 1551 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1552 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2019 roku
2019 1553 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Ćmielów
2019 1554 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym
2019 1555 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 1556 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 1557 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1558 2019-04-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Krasocin w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2018 rok, położonych na obszarze gminy Krasocin lub jej części
2019 1559 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 1560 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 1561 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Łopuszno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 1562 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łopuszno
2019 1563 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 1564 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Łopuszno na 2019 rok
2019 1565 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania Nagrody Stypendialnej Wójta Gminy Łopuszno „PRIMUS INTER PARES”
2019 1566 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwalę Nr XXIX/193/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznie
2019 1567 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 1568 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia Regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Łopusznie
2019 1569 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie opłaty rezerwacyjnej na targowisku gminnym
2019 1570 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/22/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 1571 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/23/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Skarżysko – Kamienna na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 1572 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/24/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/4/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2019 1573 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/25/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2019 roku
2019 1574 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + przy ulicy Norwida 17 i Rynek 12 w Skarżysku – Kamiennej
2019 1575 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej
2019 1576 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2019 1577 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1578 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Skarżysko-Kamienna
2019 1579 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/17/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 1580 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieliny w 2019 r.”
2019 1581 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1582 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Tuczępy
2019 1583 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 1584 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczępy w 2019 roku
2019 1585 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wyznaczenia i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1586 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz ustaleni wynagrodzenia dla inkasentów
2019 1587 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr XII/36/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w roku 2019"
2019 1588 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr XII/37/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2019 rok
2019 1589 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1590 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koprzywnica
2019 1591 2019-04-03 Porozumienie Porozumienie nr 1/ 2019 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Bałtów zadania pn. Remont drogi gminnej nr 318003 Boria Maksymilianów od km 1+770 do km 1+970.
2019 1592 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1593 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kije w 2019 roku”
2019 1594 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 1595 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kije
2019 1596 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1597 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów,określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1598 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1599 2019-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Kije z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kije 2018 rok
2019 1600 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/49/ 2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koprzywnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2019 1601 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego, lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1602 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 40/VIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów
2019 1603 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Mniów
2019 1604 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 47/VIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2019 roku
2019 1605 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/ 2019 Rady Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów oraz zasad korzystania z nich
2019 1606 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 54/VIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 1607 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 38/VI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Rady Seniorów w Suchedniowie
2019 1608 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 41/VI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 1609 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2019 roku
2019 1610 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 43/VI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
2019 1611 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu placu targowego przy ulicy Suchedniowskiej w Bodzentynie
2019 1612 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie nr 71/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Daleszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1613 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Ożarów
2019 1614 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów przez inne niż Gmina Ożarów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania pobranej dotacji
2019 1615 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ożarów
2019 1616 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 1617 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej Statutu
2019 1618 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2019 1619 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII / 40 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 1620 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII / 42 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2019 1621 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII / 43 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku
2019 1622 2019-04-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Wójta Gminy Bieliny z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Bieliny
2019 1623 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 1624 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1625 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/56/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2019 1626 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn oraz określenia granic ich obwodów
2019 1627 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn
2019 1628 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIII/230/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
2019 1629 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Strawczyn w 2019 roku
2019 1630 2019-04-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2018 rok
2019 1631 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok
2019 1632 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Słupia na 2019r.”
2019 1633 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 1634 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 1635 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/70/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raków
2019 1636 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/71/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 1637 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/72/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raków na 2019 rok
2019 1638 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/73/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 1639 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/74/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Głuchów
2019 1640 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sędziszów w 2019 roku”
2019 1641 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk w gminie Sędziszów w 2019 roku
2019 1642 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sezonu kąpielowego na terenie gminie Sędziszów w 2019 roku
2019 1643 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 1644 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 1645 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2019 1646 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – sali gimnastycznej w Kapałowie 46
2019 1647 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/44/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn
2019 1648 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/45/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn
2019 1649 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 1650 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/3/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 1651 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/4/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 1652 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/6/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 1653 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/10/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r.
2019 1654 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr I/8/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2019 r.”
2019 1655 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/14/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 1656 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2019 1657 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2019
2019 1658 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radoszyce w 2019 roku”
2019 1659 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój
2019 1660 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2019 1661 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany tekstu jednolitego Statutu Gminy Solec-Zdrój
2019 1662 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Uzdrowiska Solec-Zdrój
2019 1663 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 1664 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
2019 1665 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 1666 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 1667 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/187/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2019 1668 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2019 r.
2019 1669 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne
2019 1670 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/26/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Baćkowice".
2019 1671 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1672 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr XII/34/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2019 1673 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr XII/38/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2019 1674 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr XII/39/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2019 1675 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr XII/42/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 1676 2019-04-04 Informacja Informacja nr OKA.4210.74.2018.PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o. o.
2019 1677 2019-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na terenie Gminy Pińczów
2019 1678 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1679 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1680 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX.54.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1681 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX.57.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej
2019 1682 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX.58.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1683 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX.59.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1684 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX.60.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2019 roku"
2019 1685 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2019 1686 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/18/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2019
2019 1687 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/19/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania
2019 1688 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/21/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 1689 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/22/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 1690 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok
2019 1691 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 1692 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2019 roku
2019 1693 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Małogoszcz
2019 1694 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/ 38 /19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1695 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr O.22.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
2019 1696 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2019
2019 1697 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mniów
2019 1698 2019-04-05 Porozumienie Porozumienie nr OR.I.031.7.2019 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zadania Powiatu Ostrowieckiego w zakresie ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżecka 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1
2019 1699 2019-04-05 Porozumienie Porozumienie nr OR.I.031.8.2019 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 marca 2019 r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w imieniu którego działają: 1) Pani Marzena Dębniak – Starosta Ostrowiecki, 2) Pan Andrzej Jabłoński – Wicestarosta Ostrowiecki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego – Pani Magdaleny Zieleń, a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez: Pana Jarosława Górczyńskiego – Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Pana Sławomira Kijaka
2019 1700 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/20/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 1701 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/22/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2019 roku
2019 1702 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/24/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości, wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gowarczów na okres dłuższy niż 3 lata
2019 1703 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/25/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Gminie Gowarczów
2019 1704 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/26/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gowarczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1705 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 1706 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr XII/46/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 1707 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr XII/48/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom Powiatu Ostrowieckiego
2019 1708 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 1709 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 1710 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 1711 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Złota zaliczanych do sektora finansów publicznych
2019 1712 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 1713 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1714 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Lipniku oraz nadania jej statutu
2019 1715 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1716 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk w 2019 roku na terenie Gminy Bodzentyn
2019 1717 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2019 roku
2019 1718 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn
2019 1719 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/49/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2019 roku”
2019 1720 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/50/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 1721 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/53/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 1722 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 1723 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 1724 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XVII/31/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce
2019 1725 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1726 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Daleszyce”
2019 1727 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2019 1728 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Daleszyce w 2019 roku
2019 1729 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 1730 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Opatów instrumentem płatniczym
2019 1731 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
2019 1732 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII /56 /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2019 roku
2019 1733 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 1734 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1735 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 1736 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/80/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela oddziału przedszkolnego pracującego z grupami dzieci 6-letnich i młodszych, w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów
2019 1737 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/81/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłów oraz określenia granic obwodów tych szkół, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1738 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/82/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 1739 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 1740 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków”
2019 1741 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 1742 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
2019 1743 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok
2019 1744 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 84/2019 Burmistrza Miasta Jędrzejowa
2019 1745 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1746 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2019 roku
2019 1747 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jędrzejów oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1748 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 2016 - 2026
2019 1749 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1750 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/69/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu ich pobierania oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych
2019 1751 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/ 45/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłów
2019 1752 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/ 46/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 1753 2019-04-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 26 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2018 rok
2019 1754 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 1755 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 1756 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Bankowa” w Wiślicy na nazwę ulicy „Władysława Łokietka”
2019 1757 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 1758 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 1759 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/61/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłów w 2019 roku”
2019 1760 2019-04-08 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Michałów z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu powstałego przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2019 1761 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
2019 1762 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok
2019 1763 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 1764 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 1765 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 1766 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Sandomierzu
2019 1767 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu
2019 1768 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/73/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2019
2019 1769 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/74/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sandomierz
2019 1770 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/75/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w  szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
2019 1771 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/76/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019
2019 1772 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/86/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/50/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1773 2019-04-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 270/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 16 czerwca 2016 r.
2019 1774 2019-04-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 737/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 17 stycznia 2019 r.
2019 1775 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/1/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2019 roku
2019 1776 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/4/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1777 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/5/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1778 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/7/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1779 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/8/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych na terenie gminy Kluczewsko
2019 1780 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/9/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Kluczewsko
2019 1781 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/13/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1782 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za rok 2018
2019 1783 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 1784 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2019-2025
2019 1785 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Moskorzew
2019 1786 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew
2019 1787 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 1788 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej podatek od nieruchomości
2019 1789 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1790 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
2019 1791 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2019 1792 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2019 1793 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego
2019 1794 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew na rok 2019
2019 1795 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Moskorzew
2019 1796 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Wiślica
2019 1797 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 54/VII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy i Miasta Chęciny w 2019 r.
2019 1798 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 55/VII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chęciny na rok 2019
2019 1799 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 56/VII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chęciny obr. 01
2019 1800 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 59/VII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1801 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 1802 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 8/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec Uchwały Nr VIII/25/19 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 r., dotyczącej uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 1803 2019-04-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Pińczowskiego z dnia 29 marca 2019 r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
2019 1804 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Sandomierz zadania własnego Powiatu Sandomierskiego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Sandomierz w sezonie letnim 2019 roku zawarte pomiędzy: Powiatem Sandomierskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Sandomierzu, w imieniu którego działają: Starosta Sandomierski - Marcin Piwnik Wicestarosta - Wojciech Dzieciuch przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sandomierskiego - Bernadety Ślęzak zwanym dalej Powiatem, a Gminą Sandomierz, reprezentowaną przez Burmistrza Sandomierza -Marcina Marca przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Barbary Grębowiec zwaną dalej Gminą
2019 1805 2019-04-10 Informacja Informacja nr ADM-511-288/18 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 19 marca 2019 r. DODATKOWA LISTA psychologów – biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach w dniu 19 marca 2019 r.
2019 1806 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1807 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 1808 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/85/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze
2019 1809 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra
2019 1810 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2019 rok
2019 1811 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/31/15 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1812 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Łagów
2019 1813 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu placu targowego w woli łagowskiej
2019 1814 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 1815 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 1816 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1817 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 75/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Bogoria na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1818 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 76/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Pińczowie w okręgu wyborczym nr 2
2019 1819 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 104/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Sandomierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1820 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 105/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Ostrowiec Świętokrzyski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1821 2019-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2019 Wójta Gminy Nagłowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Nagłowice za 2018 rok
2019 1822 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Końskie instrumentem płatniczym
2019 1823 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 1824 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Końskie
2019 1825 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2019 roku
2019 1826 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Końskie oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 1827 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Końskie
2019 1828 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 1829 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1830 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1831 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2019 1832 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Działoszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 1833 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagnańsk
2019 1834 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/VII/2018 dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli
2019 1835 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Tarłów
2019 1836 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2019 roku
2019 1837 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokości miesięcznych stawek czynszu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych, mieszkalnych i gruntów stanowiących własność Gminy Tarłów
2019 1838 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Gminie Wąchock
2019 1839 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Wąchock
2019 1840 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1841 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 1842 2019-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/34/2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie, w części obejmującej § 21 ust. 4 Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały
2019 1843 2019-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.42.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/10/2019 Rady Powiatu Koneckiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego – w całości
2019 1844 2019-04-11 Porozumienie Porozumienie nr 50/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekazania do realizacji zadań związanych z  programem „Posiłek w szkole i w domu” (moduł 3)
2019 1845 2019-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach przedterminowych do Rady Powiatu w Końskich
2019 1846 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Rady Gminy w Tuczępach z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2019 1847 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krasocin w roku 2019
2019 1848 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1849 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 11/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 24/2019 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 rok
2019 1850 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 12/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 31/2019 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 rok
2019 1851 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 13/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 36/2019 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 rok
2019 1852 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 14/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 37/2019 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 rok
2019 1853 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1854 2019-04-15 Postanowienie Postanowienie nr 47/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1855 2019-04-15 Postanowienie Postanowienie nr 48/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Sędziszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1856 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2019.
2019 1857 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 1858 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Bodzechów pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu
2019 1859 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/65/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1860 2019-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Masłów z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 1861 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1862 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 49/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Końskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1863 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 76/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Miedziana Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1864 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 77/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Zagnańsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1865 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 1866 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2019”
2019 1867 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Łączna
2019 1868 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
2019 1869 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/ 43/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok
2019 1870 2019-04-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 782/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 lutego 2019 r.
2019 1871 2019-04-16 Aneks Aneks nr 1 Starosty Ostrowieckiego z dnia 26 marca 2019 r. do Porozumienia OR.I.031.7.2019 zawartego w dniu 18 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zadania Powiatu Ostrowieckiego w zakresie ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżecka 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1
2019 1872 2019-04-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1.2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego
2019 1873 2019-04-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania i prowadzenia przez Gminę Klimontów Liceum Ogólnokształcącego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie zawarte w Sandomierzu pomiędzy: Powiatem Sandomierskim, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu imieniu którego działa: Starosta Sandomierski - Marcin Piwnik Wicestarosta - Wojciech Dzieciuch a Gminą Klimontów, z siedzibą przy ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów reprezentowaną przez Wójta Gminy Klimontów - Marka Goździewskiego
2019 1874 2019-04-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 15 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bodzentynie przeprowadzonych w dniu 14 kwietnia 2019 r.
2019 1875 2019-04-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kijach przeprowadzonych w dniu 14 kwietnia 2019 r.
2019 1876 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 78/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnej Rady Miasta Kielce w okręgu wyborczym nr 4
2019 1877 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 1878 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2019 roku
2019 1879 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa
2019 1880 2019-04-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/ROPS/2019 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 1881 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1882 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 79/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Staszowie w okręgu wyborczym nr 3
2019 1883 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bałtów
2019 1884 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
2019 1885 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 1886 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Włoszczowskiego na 2019 rok
2019 1887 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok
2019 1888 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Działoszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 1889 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2019 rok”
2019 1890 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1891 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1892 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
2019 1893 2019-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego w województwie świętokrzyskim
2019 1894 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bejsce w latach 2019 - 2023
2019 1895 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1896 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno w 2019 roku”
2019 1897 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1898 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno
2019 1899 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1900 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019 r.
2019 1901 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/19/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2019 roku
2019 1902 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/25/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Koneckiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 1903 2019-04-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji powiatów polegającego na powierzeniu Powiatowi Koneckiemu przygotowywania i wydawania Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego „Ziemia Odrowążów”
2019 1904 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 1905 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 1906 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 1907 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 107/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Kunów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1908 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Połaniec za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 1909 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1910 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 1911 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2019 1912 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1913 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1914 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/56/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska
2019 1915 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/51/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015 roku oraz uchwałę Nr XII/43/2019 z dnia 28 lutego 2019r w sprawie poboru podatku rolnego,podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1916 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 47/VII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 1917 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego
2019 1918 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/99/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 1919 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 1920 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 1921 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr IX/58/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pacanów za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym
2019 1922 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1923 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/68/15 z dnia 18 września 2015r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 1924 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej ( gminnej) poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Pacanów
2019 1925 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/82/04 z dnia 30 stycznia 2004r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 1926 2019-04-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie Miasta i Gminy Zawichost oraz Gminy Dwikozy w Rezerwacie Przyrody Wisła pod Zawichostem w powiecie sandomierskim
2019 1927 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2019
2019 1928 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr X/141/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach,  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto Kielce, w czasie przekraczającym ten wymiar
2019 1929 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr X/142/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg powiatowych w Kielcach
2019 1930 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr X/143/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych w Kielcach
2019 1931 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr X/155/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Kielce
2019 1932 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 1933 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 1934 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1935 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój
2019 1936 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój
2019 1937 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/95/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w placówkach oświatowych, dla których gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym
2019 1938 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/99/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/250/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój
2019 1939 2019-04-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2.2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Mniów, Miedziana Góra, Strawczyn oraz Zagnańsk – należących do powiatu kieleckiego
2019 1940 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII/31/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1941 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 1942 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pińczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujących od dnia 1 września 2019r.
2019 1943 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2019 1944 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 1945 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1946 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1947 2019-04-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 84/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 lutego 2019 r.
2019 1948 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 1949 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1950 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LVIII/420/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Kazimierza Wielka jest organem rejestrującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 1951 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 1952 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1953 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 1954 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sobków
2019 1955 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.10.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr V/52/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pawłów na terenie gminy Pawłów
2019 1956 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy II na terenie gminy Pawłów
2019 1957 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.13.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/53/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy II na terenie gminy Pawłów
2019 1958 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/54/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Świślina na terenie gminy Pawłów
2019 1959 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.11.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/54/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Świślina na terenie gminy Pawłów
2019 1960 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 75 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany numer 21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"
2019 1961 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/69/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice-Scholasteria na terenie gminy Masłów
2019 1962 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.12.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/69/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice-Scholasteria na terenie gminy Masłów
2019 1963 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/70/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów
2019 1964 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia ,,ZMIANY NR IV MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA"
2019 1965 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Krasocin obejmującego działki nr ewid. 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17.
2019 1966 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.15.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VII/59/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 11 marca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Krasocin obejmującego działki nr ewid.: 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17
2019 1967 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 354/2019 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”
2019 1968 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 1969 2019-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.51.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/38/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupia Konecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w dniu 1 września 2019 r.
2019 1970 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/59/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 1971 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2019 1972 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1973 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/272/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Połaniec, zmienionej Uchwałą Nr LXII/393/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/272/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Połaniec
2019 1974 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021„
2019 1975 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łoniów na 2019 roku
2019 1976 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1977 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łoniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 1978 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1979 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1980 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 1981 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VIII / 45 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 1982 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019
2019 1983 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/55/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które w 2019 r. będzie przysługiwało dofinansowanie
2019 1984 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/36/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 1985 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/38/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1986 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/39/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna wraz z określeniem granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna
2019 1987 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2019 1988 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale NR LIX/61/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 sierpnia 2018r. dotyczącej zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2019 1989 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy w Skarżysko-Kamienna”
2019 1990 2019-04-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr FB.3035.1.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2018 rok
2019 1991 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 1992 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1993 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso
2019 1994 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/32/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1995 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/35/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Słupia
2019 1996 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/36/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi
2019 1997 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/37/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1998 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 1999 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Secemin
2019 2000 2019-04-30 Postanowienie Postanowienie nr 85/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Nowa Słupia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2001 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/26/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2002 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2003 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2004 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/3/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2005 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/4/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2006 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegu pielęgnacyjnego na pomniku przyrody
2019 2007 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/8/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/11/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach i ulg w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Starachowice
2019 2008 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących Budżetu Obywatelskiego
2019 2009 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/11/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2010 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/29/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2011 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/30/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2019 2012 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/31/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2019 2013 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/35/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na 2019 rok
2019 2014 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Buskiego reprezentowanym przez: Jerzego Kolarza - Starostę Buskiego, Stanisława Klimczaka - Wicestarostę Buskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3337), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2015 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowanym przez: Paweł Faryna – Starosta, Maria Barańska – Wicestarosta zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3151), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2016 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Kazimierskiego reprezentowanym przez: Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego, Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 235), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2017 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Ostrowieckiego reprezentowanym przez: Marzenę Dębniak - Starostę, Andrzeja Jabłońskiego - Wicestarostę przy kontrasygnacie skarbnika powiatu – Magdaleny Zieleń, zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 335), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2018 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Powierzającym” a Zarządem Powiatu w Kielcach reprezentowanym przez: Starostę Kieleckiego - Mirosława Gębskiego, Wicestarostę - Tomasza Plebana przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Klusek zwanym dalej „Przejmującym” do porozumienia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 234), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2019 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Staszowskiego reprezentowanym przez: Józef Żółciak - Starosta, Leszek Guzal - Wicestarosta zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3383), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2020 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: Pana Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Panią Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3044), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2021 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez: Piotra Babickiego - Starostę Starachowickiego, Dariusza Dąbrowskiego - Wicestarostę Starachowickiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3045), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2022 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.53.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/48/19 uchwały Rady Gminy w Seceminie z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie w całości
2019 2023 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.54.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - w części określonej w załączniku Nr 2 do uchwały dot. ust. 3, 6 ,16 i 20
2019 2024 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 2025 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do realizacji wyodrębnionej części budżetu Gminy Opatów na 2020 rok w drodze bezpośredniego głosowania mieszkańców Gminy Opatów
2019 2026 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących obowiązki: pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w przedszkolu publicznym oraz szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów
2019 2027 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2028 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Opatów pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie i nadania jej statutu
2019 2029 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII.26.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok
2019 2030 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII.29.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego
2019 2031 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Starachowickiego od dnia 1 września 2019 roku.