Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Marzec 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1041 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Bardo
2019 1042 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Celiny
2019 1043 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Chańcza
2019 1044 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dębno
2019 1045 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Drogowle
2019 1046 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jamno
2019 1047 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Korzenno
2019 1048 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Koziel
2019 1049 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Głuchów Lasy
2019 1050 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Lipiny
2019 1051 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mędrów
2019 1052 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowa Huta
2019 1053 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ociesęki
2019 1054 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Papiernia
2019 1055 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pągowiec
2019 1056 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/55/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pułaczów
2019 1057 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Radostów
2019 1058 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Raków
2019 1059 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rakówka
2019 1060 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rembów
2019 1061 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/60/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Smyków
2019 1062 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/61/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Szumsko
2019 1063 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/62/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Szumsko Kolonia
2019 1064 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/63/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wola Wąkopna
2019 1065 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/64/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wólka Pokłonna
2019 1066 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/65/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zalesie
2019 1067 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/66/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Życiny
2019 1068 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 1069 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia symboli Miasta Kielce oraz insygniów Prezydenta Miasta Kielce i Przewodniczącego Rady Miasta Kielce
2019 1070 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Kielce
2019 1071 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/79/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kielce w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
2019 1072 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/81/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce
2019 1073 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/84/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce
2019 1074 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/103/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1075 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/104/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce
2019 1076 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/109/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 1077 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 1078 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski
2019 1079 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego
2019 1080 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr RG - VII / 59 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok
2019 1081 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok
2019 1082 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 1083 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1084 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarzadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso
2019 1085 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/31/15 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1086 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI / 46 /19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/286/17 Rady Gminy Łagów z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Senior-WIGOR przy Dziennym Domu Pobytu Otwarte Serca w Sędku
2019 1087 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2019 roku
2019 1088 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1089 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/39/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1090 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V.31.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 1091 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V.32.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2019 1092 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V.33.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi, oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy Imielno w roku 2019
2019 1093 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V.36.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków ii zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2019 1094 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok
2019 1095 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/10/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego
2019 1096 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/ 36/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok
2019 1097 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/ 37/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1098 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/ 38/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1099 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/ 39/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Szydłów za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1100 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/ 42/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/ 6/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/ 328/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szydłów
2019 1101 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr II/11/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie statutów sołectw: Adamów, Brody, Budy Brodzkie, Bór Kunowski, Dziurów, Jabłonna, Kuczów, Krynki, Lipie, Lubienia, Młynek Przymiarki, Ruda, Rudnik, Staw Kunowski, Styków
2019 1102 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 1103 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1104 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/ 18 / 2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2019 rok
2019 1105 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 1106 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnik
2019 1107 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 1108 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 1109 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr X/25/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2019 rok
2019 1110 2019-03-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze lub części Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok
2019 1111 2019-03-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 682/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 grudnia 2018 r.
2019 1112 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/73/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+
2019 1113 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/74/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 roku w województwie świętokrzyskim
2019 1114 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/79/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 1115 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr II/9/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brody
2019 1116 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Samorządu Mieszkańców wsi
2019 1117 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 1118 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec w 2019 roku”
2019 1119 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mircu w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 1120 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2019 rok
2019 1121 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VII.37.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 1122 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów w ramach publicznego transportu zbiorowego
2019 1123 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr XI/39/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska
2019 1124 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr XI/43/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/51/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego,podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1125 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu
2019 1126 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2019 rok
2019 1127 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borczyn Gmina Kije
2019 1128 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechów Gmina Kije
2019 1129 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gartatowice Gmina Kije
2019 1130 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołuchów Gmina Kije
2019 1131 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki Gmina Kije
2019 1132 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Hajdaszek Gmina Kije
2019 1133 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janów Gmina Kije
2019 1134 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kije Gmina Kije
2019 1135 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kliszów Gmina Kije
2019 1136 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kokot Gmina Kije
2019 1137 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipnik Gmina Kije
2019 1138 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rębów Gmina Kije
2019 1139 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Samostrzałów Gmina Kije
2019 1140 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stawiany Gmina Kije
2019 1141 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Umianowice Gmina Kije
2019 1142 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wierzbica Gmina Kije
2019 1143 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Włoszczowice Gmina Kije
2019 1144 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Żydowska Gmina Kije
2019 1145 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wymysłów Gmina Kije
2019 1146 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żydówek Gmina Kije
2019 1147 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1148 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1149 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 1150 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1151 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/25/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1152 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr III/23/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 1153 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr III/ 24/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/220/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawichost
2019 1154 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
2019 1155 2019-03-05 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Bieliny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bieliny
2019 1156 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 1157 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1158 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Celiny
2019 1159 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Celiny Nowe
2019 1160 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1161 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 1162 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1163 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1164 2019-03-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 19 lutego 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego" na terenie powiatu sandomierskiego za 2018 rok
2019 1165 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kunów
2019 1166 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII.52.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 1167 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII.53.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1168 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1169 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/38/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1170 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sędziszów
2019 1171 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2019 1172 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2019 1173 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego
2019 1174 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
2019 1175 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sędziszów
2019 1176 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VIII/46/19 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 1177 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 1178 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/36 /2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1179 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2019 r.
2019 1180 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Waśniów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
2019 1181 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI / 33 /2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1182 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI /35/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2019 roku
2019 1183 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1184 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2019
2019 1185 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 1186 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących utworzenia nowego sołectwa Rogoźno wydzielonego z istniejącego sołectwa Moszyny
2019 1187 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1188 2019-03-06 Zestawienie Zestawienie nr 1/2009 Wójta Gminy Łubnice z dnia 5 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Łubnice
2019 1189 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom rocznego stypendium naukowego im. Ks. prof. Józefa Kudasiewicza ze środków Gminy Kije
2019 1190 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1191 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
2019 1192 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 1193 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1194 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1195 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 1196 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 1197 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Jednostek Pomocniczych Gminy Pińczów
2019 1198 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pińczów na dofinansowanie inwestycji polegających na montażu nowych lub wymianie istniejących źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i Gminy Pińczów”
2019 1199 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1200 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1201 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pińczów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz określenia wysokości cen za te usługi
2019 1202 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 1203 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu
2019 1204 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 1205 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pińczów na lata 2018-2021
2019 1206 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bodzentyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 1207 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 1208 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzentyn
2019 1209 2019-03-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 687/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 grudnia 2018 r.
2019 1210 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do uchwały nr V/36/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2019 1211 2019-03-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Buskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju za 2018 rok
2019 1212 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2019
2019 1213 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy
2019 1214 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1215 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koprzywnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 1216 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok
2019 1217 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr II/37/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
2019 1218 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr II/38/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 1219 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr II/39/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek rolny i podatek leśny oraz deklaracji na podatek rolny i podatek leśny
2019 1220 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 1221 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radków dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
2019 1222 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z sali narad Urzędu Gminy Wilczyce
2019 1223 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 1224 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/27/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso
2019 1225 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/28/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w drodze inkasa
2019 1226 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019”
2019 1227 2019-03-07 Informacja Informacja nr OR-I.0711.1.2.2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Kielce
2019 1228 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1229 2019-03-07 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/ 2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Szydłów
2019 1230 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1231 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 1232 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 1233 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/264/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
2019 1234 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1235 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
2019 1236 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/262/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 1237 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/267/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w  sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1238 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2019 roku
2019 1239 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 1240 2019-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opatowie w okręgu wyborczym nr 1
2019 1241 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
2019 1242 2019-03-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.3.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IV/18/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
2019 1243 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/73/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie połączenia Placówki Wsparcia Dziennego- Promyczek z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Masłowie
2019 1244 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/74/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2019 rok”
2019 1245 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/75/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działek nr 43/10 i nr 44/8, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów
2019 1246 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/76/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 1247 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2019 1248 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 1249 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1250 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2019 1251 2019-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 6 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018r. położonych na obszarze Gminy Daleszyce
2019 1252 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2019 1253 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/44/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego sołectwa Tarczek na terenie gminy Pawłów
2019 1254 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1255 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów
2019 1256 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr LII/376/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub fizyczne na terenie gminy Piekoszów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1257 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piekoszów w 2019 roku
2019 1258 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XII/78/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1259 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1260 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Sobków instrumentem płatniczym
2019 1261 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian statutów sołectw z terenu gminy Sobków
2019 1262 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobków w 2019 roku"
2019 1263 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sobków
2019 1264 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 32/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagnańsk w 2019 roku
2019 1265 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 1266 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy–Karta Nauczyciela
2019 1267 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z w sprawie wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tuczępy
2019 1268 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr X/27/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego instrumentem płatniczym
2019 1269 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr X/28/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 1270 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 28/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1271 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 29/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Smyków
2019 1272 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 31/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Smyków
2019 1273 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 33/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Smyków, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 1274 2019-03-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 666/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 1275 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 34/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa ADAMÓW
2019 1276 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa CISOWNIK
2019 1277 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 36/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa KOZÓW
2019 1278 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 37/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa KRÓLEWIEC
2019 1279 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 38/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa MATYNIÓW
2019 1280 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 39/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa MIEDZIERZA
2019 1281 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 40/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa PRZYŁOGI
2019 1282 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa SALATA
2019 1283 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 42/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa SMYKÓW
2019 1284 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 43/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa STANOWISKA
2019 1285 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa TRAWNIKI
2019 1286 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 45/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa WÓLKA SMOLANA
2019 1287 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty
2019 1288 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Piekoszów
2019 1289 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 1290 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 1291 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 1292 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1293 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2019 1294 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Górno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 1295 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych i pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Górno
2019 1296 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Górno
2019 1297 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górno
2019 1298 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górno w  2019 roku”
2019 1299 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 1300 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Morawica
2019 1301 2019-03-12 Informacja Informacja nr OKA.4210.25.2018.2019.3904.VIII.AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Kielcach
2019 1302 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2019”
2019 1303 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 16 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Chęciny reprezentowaną przez: Roberta Jaworskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny przy kontrasygnacie Skarbnika – Jadwigi Sinkiewicz NIP: 9591672746 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1304 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 16 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Strawczyn reprezentowaną przez: Wójta Gminy Strawczyn – Tadeusza Tkaczyka przy kontrasygnacie Skarbnika – Justyny Stępień NIP: 959 14 86 127 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1305 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Chmielnik z siedzibą Plac Kościuszki 7; 26-020 Chmielnik reprezentowaną przez: Pawła Wójcika – Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik przy kontrasygnacie Skarbnika – Ireny Słomki NIP: 657-25-31-581 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1306 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Daleszyce reprezentowaną przez: Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce przy kontrasygnacie Skarbnika – Jadwigi Głozowskiej NIP: 657-25-25-617 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1307 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Górno reprezentowaną przez: Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górno przy kontrasygnacie Skarbnika – Marzanny Jop NIP: 657-24-00-548 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1308 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Masłów reprezentowaną przez: Tomasza Lato – Wójta Gminy Masłów przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Kumór NIP: 657-25-38-821 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1309 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Miedziana Góra z siedzibą ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, reprezentowaną przez: Damiana Sławskiego – Wójta Gminy Miedziana Góra przy kontrasygnacie Skarbnika – Justyny Błaszczyk NIP: 959-167-71-17 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1310 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 4.12.2018r pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika– Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Miastem i Gminą Morawica reprezentowaną przez: Mariana Burasa - Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika – Anety Bieleckiej NIP: 6572630604 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1311 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Piekoszów z siedzibą ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów reprezentowaną przez: Zbigniewa Piątka – Wójta Gminy Piekoszów Przy kontrasygnacie Skarbnika – Magdaleny Smolarczyk - Korba NIP: 959-14-78-926 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1312 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Zagnańsk reprezentowaną przez: Wojciecha Ślefarskiego – Wójta Gminy Zagnańsk przy kontrasygnacie Skarbnika – Roberta Szechnickiego NIP: 9591671296 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1313 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1314 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/51/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1315 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/68/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 1316 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/72/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok"
2019 1317 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/75/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2019 1318 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/19/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 1319 2019-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr RSO.0050.31.19 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Sitkówka-Nowiny
2019 1320 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 5/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r zmieniająca uchwałę sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty
2019 1321 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 6/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr VIII/26/19 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2019-2033
2019 1322 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 7/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w Uchwale Nr VIII/25/19 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 1323 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/10/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 1324 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/12/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIX/365/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gowarczów
2019 1325 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/15/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1326 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/16/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1327 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/17/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gowarczów
2019 1328 2019-03-14 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018 położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2019 1329 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirzec
2019 1330 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 1331 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę własną Nr XII/82/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1332 2019-03-14 Zestawienie Zestawienie nr GN.7113.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łagów z dnia 8 marca 2019 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018rok położonych na terenie Miasta i Gminy ŁAGÓW
2019 1333 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/3/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2019 roku”
2019 1334 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/6/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2019 1335 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2019 roku
2019 1336 2019-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.28.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wąchock w części określonej § 11 ust. 3 i ust. 6 zdanie drugie oraz § 12 ust. 9 pkt 5 Statutu Miasta i Gminy Wąchock, stanowiącego załącznik do uchwały
2019 1337 2019-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.29.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/34/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 1338 2019-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.30.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr V /4/2019 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna – w części określonej w § 2
2019 1339 2019-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.31.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/64/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 24 stycznia 2019 r. sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2019- 2022”
2019 1340 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/5/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1341 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VIII/112/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 1342 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z  warunkami i  trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1343 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w statutach sołectw
2019 1344 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/22/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1345 2019-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Starosty Staszowskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
2019 1346 2019-03-18 Informacja Informacja nr OKA.4210.64.2018.KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2019 1347 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 1348 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1349 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia Konecka na rok 2019”
2019 1350 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
2019 1351 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupia Konecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1352 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2019 1353 2019-03-20 Ogłoszenie Ogłoszenie nr RM. 20/2019 Burmistrza Ożarowa z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Ożarów
2019 1354 2019-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 18 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Smyków przeprowadzonych w dniu 17 marca 2019 r.
2019 1355 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 1356 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 1357 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2019 1358 2019-03-20 Informacja Informacja nr 1/2019 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018 r.
2019 1359 2019-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia o rozwiązaniu z mocy prawa Rady Powiatu w Końskich
2019 1360 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1361 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2019 roku
2019 1362 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bliżyn oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2019
2019 1363 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bliżyn na lata 2019-2022
2019 1364 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn
2019 1365 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bliżyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Bliżyn
2019 1366 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinasowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn
2019 1367 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno-Parcele”
2019 1368 2019-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.5.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno-Parcele”
2019 1369 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w miejscowości Cedzyna
2019 1370 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach publicznych i wewnętrznych w miejscowości Bęczków
2019 1371 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2019
2019 1372 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów
2019 1373 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody
2019 1374 2019-03-21 Postanowienie Postanowienie nr 56/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Kazimierskiego w okręgu wyborczym nr 3
2019 1375 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr XI/31/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 1376 2019-03-25 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Sitkówka-Nowiny reprezentowaną przez: Sebastiana Nowaczkiewicz przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika – Ewy Mazur NIP: 959-14-68-922 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1377 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1378 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Fałków
2019 1379 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 1380 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1381 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2019 rok
2019 1382 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2019 1383 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI.9.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok
2019 1384 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI.17.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym w 2018 roku
2019 1385 2019-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2019 r.
2019 1386 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 1387 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 1388 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/355/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2019 1389 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany w statutach osiedli w gminie Stąporków
2019 1390 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
2019 1391 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2019 1392 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLV/290/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Stąporków, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 1393 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stąporków
2019 1394 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stąporków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Stąporków
2019 1395 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Stąporków
2019 1396 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 40/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Jędrzejów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1397 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 41/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Końskie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1398 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 42/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Włoszczowa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1399 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 43/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Secemin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1400 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 44/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Słupia Konecka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1401 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 88/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Ostrowiec Świętokrzyski w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1402 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 89/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Skarżysko-Kamienna w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1403 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 90/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Starachowice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1404 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 91/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Opatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1405 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 92/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Ożarów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1406 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 93/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Sandomierz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1407 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 94/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baćkowice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1408 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 95/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pawłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1409 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Secemin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 1410 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Secemin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2019 rok”
2019 1411 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Secemin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1412 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Gminy Secemin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1413 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Secemin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie
2019 1414 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IX/115/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 1415 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IX/135/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia na 2019 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce
2019 1416 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IX/137/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Kielcach oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2019 1417 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr XI/42/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 1418 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.17.2019 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2019 roku
2019 1419 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Nowej Słupi w okręgu wyborczym nr 5
2019 1420 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 1421 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 1422 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 1423 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
2019 1424 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierza Wielka w 2019 roku.''
2019 1425 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/20/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1426 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/21/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
2019 1427 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/22/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLIX/15/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia
2019 1428 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/23/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/36/2018 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2019 1429 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/26/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie „Moje Boisko Orlik 2012”
2019 1430 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/27/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1431 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/29/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Nowa Słupia
2019 1432 2019-03-26 Zestawienie Zestawienie nr 1/2019 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 25 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Rytwiany
2019 1433 2019-03-26 Aneks Aneks nr 6/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 7 marca 2019 r. do Porozumienia Nr 16/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Skarżyskiego
2019 1434 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 61/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1435 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 62/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Kazimierza Wielka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1436 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 63/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pacanów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1437 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 64/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pińczów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1438 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 65/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Staszów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1439 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 66/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Szydłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1440 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 67/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bejsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1441 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 68/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bogoria w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1442 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 69/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Gnojno w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1443 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 70/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Solec-Zdrój w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1444 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 71/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pińczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1445 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Pińczowie w okręgu wyborczym nr 2
2019 1446 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 96/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sadowie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1447 2019-03-27 Postanowienie Postanowienie nr 60/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Kielce w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1448 2019-03-27 Postanowienie Postanowienie nr 61/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Chęciny w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1449 2019-03-27 Postanowienie Postanowienie nr 62/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Chmielnik w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1450 2019-03-27 Postanowienie Postanowienie nr 63/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Morawica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1451 2019-03-27 Postanowienie Postanowienie nr 64/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pierzchnica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1452 2019-03-27 Postanowienie Postanowienie nr 65/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Piekoszów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1453 2019-03-27 Postanowienie Postanowienie nr 66/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Raków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1454 2019-03-27 Postanowienie Postanowienie nr 67/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Chęciny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1455 2019-03-27 Postanowienie Postanowienie nr 68/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sitkówka-Nowiny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1456 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 1457 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost na rok 2019
2019 1458 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole
2019 1459 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2019 roku
2019 1460 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bałtów
2019 1461 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1462 2019-03-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2019 Wójta Gminy Bogoria z dnia 19 marca 2019 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGORIA ZA 2018 ROK
2019 1463 2019-03-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 19 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Końskie
2019 1464 2019-03-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2019 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr II/11/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie statutów sołectw: Adamów, Brody, Budy Brodzkie, Bór Kunowski, Dziurów, Jabłonna Kuczów Krynki, Lipie, Lubienia, Młynek, Przymiarki, Ruda Rudnik, Staw Kunowski, Styków
2019 1465 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/16/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Bodzechów pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu
2019 1466 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/18/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2019 1467 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/19/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzechów
2019 1468 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/20/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzechów”
2019 1469 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr III/11/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2019 rok
2019 1470 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr III/14/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony pred bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok i ich części
2019 1471 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1472 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2019 roku”
2019 1473 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Fałków oraz Zabytkowego Parku Podworskiego w Fałkowie
2019 1474 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czermno gmina Fałków
2019 1475 2019-03-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 752/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 stycznia 2019 r.
2019 1476 2019-03-28 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 26 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze MIASTA I GMINY MORAWICA
2019 1477 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/9/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Pierzchnica zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 1478 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/10/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 1479 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/13/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pierzchnica
2019 1480 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Piotrkowice
2019 1481 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/203/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2019 1482 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr I /8/ 2019 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej na 2019 rok
2019 1483 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 13/19 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2018 roku
2019 1484 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/42/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 1485 2019-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru znajdujących się na obszarze Gminy Osiek
2019 1486 2019-03-28 Zestawienie Zestawienie nr 1/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2019 1487 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1488 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dwikozy w 2019 r.
2019 1489 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach
2019 1490 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 31/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1491 2019-03-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 743/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 17 stycznia 2019 r.
2019 1492 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1493 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie
2019 1494 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
2019 1495 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/41/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Rytwiany jest organem prowadzącym, ustalenia liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1496 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1497 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/45/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Rytwiany za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1498 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/46/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany, oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1499 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany
2019 1500 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany
2019 1501 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 1502 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2019 roku
2019 1503 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1504 2019-03-29 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok, położonych na obszarze Gminy Radoszyce
2019 1505 2019-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2019 1506 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr XII/46/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Iwaniska nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
2019 1507 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr XII/47/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach przedszkolnych
2019 1508 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr XII/48/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2019r.
2019 1509 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr XII/49/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1510 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/19 Wójta Gminy Gnojno z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2018 rok
2019 1511 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 66 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2019 rok
2019 1512 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 76 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny
2019 1513 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 77 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 1514 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 78 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Sitkówka-Nowiny
2019 1515 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 79 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok”
2019 1516 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 1517 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Samborzec w 2019 roku
2019 1518 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Sadowie
2019 1519 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sadowie
2019 1520 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Obrazów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Obrazów
2019 1521 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata” 2019 – 2023
2019 1522 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 46/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Jędrzejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1523 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 69/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Kielce w okręgu wyborczym nr 4
2019 1524 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 70/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1525 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Staszowie w okręgu wyborczym nr 3
2019 1526 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 74/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1527 2019-03-29 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018r.
2019 1528 2019-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego, położonych na terenie Miasta Starachowice za rok 2018
2019 1529 2019-03-29 Zestawienie Zestawienie nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie w czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Busko-Zdrój