Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Luty 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 471 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIII.2.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok
2018 472 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLV/448/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Masłów na lata 2018-2022”
2018 473 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLV/454/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 474 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LXIII.360.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 475 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LXIII.361.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Kunów instrumentem płatniczym
2018 476 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LXIII.362.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów
2018 477 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LXIII.366.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 478 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LXIII.367.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 479 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVIII / 494 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2018 rok
2018 480 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVIII / 496 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 92)
2018 481 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVIII / 502 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „KOLEJOWA”
2018 482 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVIII / 503 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „NADBRZEŻNA”
2018 483 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 484 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/4/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 485 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2018 rok
2018 486 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
2018 487 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/351/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Buskiego instrumentem płatniczym
2018 488 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/354/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 489 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/423/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 490 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/424/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/245/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kazimierza Wielka
2018 491 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/425/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kazimierza Wielka
2018 492 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/202/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 493 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/ 2017 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2018 rok
2018 494 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2018
2018 495 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/3/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.
2018 496 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLII/398/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2018 rok
2018 497 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XL/597/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 498 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LIV/1/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
2018 499 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 500 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 501 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 502 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 503 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr I/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Starachowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 504 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Starachowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 505 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr I/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej wysokości oraz sposobu poboru
2018 506 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr I/17/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach
2018 507 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 508 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/49/07 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2007 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zmiany Uchwały Nr IX/43/03 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Dwikozy
2018 509 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/443/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Końskie
2018 510 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/362/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 511 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/364/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Gminnego w Piekoszowie
2018 512 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/365/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Piekoszów oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu
2018 513 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII.192.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2018 rok
2018 514 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2018 roku
2018 515 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bejsce
2018 516 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2018 rok
2018 517 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LIV/3/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 518 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/206/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadowie
2018 519 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr L/318/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 520 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr 306/XLII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 521 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr I/8/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brody, zakresu i tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 522 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 523 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/292/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec
2018 524 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/264/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 525 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/265/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach
2018 526 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/266/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 527 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/346/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
2018 528 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2018 rok
2018 529 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Samborzec przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 530 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Samborzec na lata 2018-2022
2018 531 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/328/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin, dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krasocin, w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia i ul. Księdza Urbańskiego
2018 532 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2018 rok
2018 533 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów
2018 534 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów
2018 535 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 536 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2018 537 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/16 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2018 538 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/17 Rady Gminy Łagów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2018 539 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/342/17 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2018 540 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/17 Rady Gminy Łagów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2018 541 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/387/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 542 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/389/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/357/17 Rady Gminy Łagów z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Łagów
2018 543 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca
2018 544 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/316/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Ożarów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 545 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 546 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LV/340/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany tekstu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2018 547 2018-02-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2017
2018 548 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLI/111/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2018 549 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/1/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 550 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/5/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Daleszyce
2018 551 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/8/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Daleszycach
2018 552 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/9/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 553 2018-02-06 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Pińczowskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. Z PRACY KOMISJI BEZPIECZENSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2017
2018 554 2018-02-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z dnia 31 stycznia 2018 r. z działaności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2017
2018 555 2018-02-07 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
2018 556 2018-02-07 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Staszowskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
2018 557 2018-02-07 Informacja Informacja nr 1/2018 Burmistrza Jędrzejowa z dnia 5 lutego 2018 r. Zestawienie danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Jędrzejów
2018 558 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/2018 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 559 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/2018 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nagłowice
2018 560 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/246/2018 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w formie Nagrody Edukacyjnej Wójta Gminy Nagłowice w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Nagłowice lub uczęszczających do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2018 561 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/271/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2018  rok
2018 562 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/274/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 563 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/275/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/242/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2018 564 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/277/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania
2018 565 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 3495/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim"
2018 566 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr L/1/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 567 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr L/4/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 568 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr L/7/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 569 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLI/299/2018 Rady Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 570 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/300/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 571 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/302/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/43/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gowarczów
2018 572 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/305/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 573 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/306/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 574 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/307/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 575 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/308/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 576 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/309/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 577 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/310/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 578 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/311/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 579 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/312/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 580 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/313/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 581 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/314/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 582 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/315/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 583 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/316/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 584 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/317/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 585 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/318/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 586 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/319/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 587 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/320/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 588 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 589 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/418/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne
2018 590 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/421/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piaseczna Górka
2018 591 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.3.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/303/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłotów Pierwszych „Część Wschodnia” – centrum
2018 592 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.5.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/112/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
2018 593 2018-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. o sprostowaniu błędu
2018 594 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.7.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/305/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2018r. w części określonej w § 3 i § 4 uchwały
2018 595 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.8.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/240/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Falków na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2018 596 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.9.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVII/265/2017 Rady Gminy w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Rezerwatu Przyrody Krzemionki Opatowskie, w części określonej w § 3 uchwały
2018 597 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.10.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVIII/341/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Klimontów na lata 2017-2020.”, w części określonej w § 4 uchwały w zakresie słów „i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”
2018 598 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/212/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 599 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/213/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach
2018 600 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/214/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 601 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/215/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany
2018 602 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/216/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany
2018 603 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/217/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych
2018 604 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/218/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw
2018 605 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 606 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2018 rok
2018 607 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2018 roku
2018 608 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 609 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/301/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stąporków
2018 610 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/302/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 611 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/684/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 612 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/685/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 613 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/686/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
2018 614 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/687/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 615 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/688/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 616 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/689/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 617 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/690/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 618 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/691/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 619 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/692/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 620 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/694/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sandomierz
2018 621 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/695/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 622 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/698/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2018 623 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/409/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Morawica na 2018 rok
2018 624 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/339/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 625 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/343/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2018 rok
2018 626 2018-02-08 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze lub części Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok
2018 627 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLV/ 280/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2018 roku
2018 628 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 6/I/18 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2018 rok
2018 629 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 630 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów przez inne niż Gmina Ożarów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania pobranej dotacji
2018 631 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/202/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2018 rok
2018 632 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/203/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 633 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/204/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 634 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/205/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty
2018 635 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/206/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 636 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/209/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie gminy Wojciechowice oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 637 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 638 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/174/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 639 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 640 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 641 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/146/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąchock
2018 642 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 643 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/239/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2018 roku”
2018 644 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/237/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 645 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/240/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrazów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 646 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2018 roku
2018 647 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 648 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i  rozliczania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Sandomierski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 649 2018-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” na terenie powiatu sandomierskiego za 2017 rok
2018 650 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/437/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 651 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/448/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów i punktów przedszkolnych oraz do klas I szkół podstawowych dla których gmina Pawłów jest organem prowadzącym, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2018 652 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 653 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2018 654 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 2/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 655 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 3/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez osoby fizyczne i prawne nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 656 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 4/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2018 657 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 5/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 658 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 6/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 659 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 9/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 81/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 7 września 2011 r.
2018 660 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 11/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zagnańsk, gm. Zagnańsk
2018 661 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/156/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 662 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 663 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/259/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/157/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów
2018 664 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/158/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów
2018 665 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/216/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bałtów
2018 666 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bałtów instrumentem płatniczym
2018 667 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/265/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 668 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/284/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 669 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/290/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 670 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 254/XXXVIII/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 671 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/4/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 672 2018-02-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 438/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 października 2017 r.
2018 673 2018-02-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 500/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 października 2017 r.
2018 674 2018-02-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 504/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 listopada 2017 r.
2018 675 2018-02-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 543/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 4 października 2017 r.
2018 676 2018-02-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 582/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 listopada 2017 r.
2018 677 2018-02-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 704/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 listopada 2017 r.
2018 678 2018-02-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 742/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 listopada 2017 r.
2018 679 2018-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2018
2018 680 2018-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kielce oraz świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce w 2018 roku
2018 681 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/316/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/50/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 682 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/317/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 683 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/319/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2018 684 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/324/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Bieliny z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Planu działań w zakresie rozwoju turystyki w Gminie Bieliny do roku 2023 w oparciu o zasoby endogeniczne
2018 685 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr 7/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej i ustalenia przebiegu drogi – „od msc Bartków do ul. Kieleckiej w Zagnańsku” położonej na terenie Gminy Zagnańsk
2018 686 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr L/209/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 687 2018-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2018r.
2018 688 2018-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2018r.
2018 689 2018-02-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2018 Burmistrza Sędziszowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Sędziszów
2018 690 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/318/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/198/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Bieliny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 691 2018-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2018 roku
2018 692 2018-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec
2018 693 2018-02-12 Informacja Informacja nr OKA.4210.58(7).2017.2018.275.XIV.PS.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
2018 694 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 250/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 695 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 251/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Mniów
2018 696 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 257/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 697 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr II/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 698 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr II/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 699 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 700 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI / 304 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 701 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI / 307 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 702 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI / 308 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2018 703 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI / 310 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/156/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2006 r.,dotyczącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie.
2018 704 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI / 311 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czarnocin
2018 705 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLII/374/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Chmielnik
2018 706 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLII/375/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu obiektu sportowego dzierżawionego przez Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Zenit” Chmielnik
2018 707 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLII/376/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 708 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015  r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów opłatności dla inkasentów
2018 709 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLII/378/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 710 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 1/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa w części uchwały Nr L/299/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.
2018 711 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 2/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w zarządzeniu Nr 280/2017 Wójta Gminy w Czarnocinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
2018 712 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju
2018 713 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz zwrotu wydatków w zakresie tych świadczeń, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2018 714 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2018 715 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 716 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
2018 717 2018-02-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 523/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 października 2017 r.
2018 718 2018-02-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 760/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 listopada 2017 r.
2018 719 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok
2018 720 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/307/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 721 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2018 722 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strawczyn”
2018 723 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/241/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 724 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn
2018 725 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/369/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2018 726 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/371/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2018 rok
2018 727 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr L/252/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 728 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr L/253/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pacanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
2018 729 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr L/261/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Pacanów konsultacji dotyczących wniosków o nadanie statusu miasta miejscowości Pacanów
2018 730 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/385/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2018 731 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LII/1169/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 732 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LII/1180/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Samorządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych Miasta Kielce
2018 733 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LII/1193/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 734 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Skarżyskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Zespole Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej w 2018 roku
2018 735 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018 736 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bogoria
2018 737 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Bogoria
2018 738 2018-02-16 Informacja Informacja nr OKA.4110.69.2017.2018.AE, OKA.4110.70.2017.2018.AE Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Zakładowi Energetyki Cieplnej w Staszowie sp. z o.o.
2018 739 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr L/259/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pacanów do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 740 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr LI/1140/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Kielce na lata 2018-2021
2018 741 2018-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.I.120.1.1.2018 Starosty Ostrowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miejscowości Okół, gmina Bałtów
2018 742 2018-02-19 Informacja Informacja nr RMKG-IX.7146.1.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie z dnia 15 lutego 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok , położonych na obszarze Gminy Opatów
2018 743 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/356/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 744 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/362/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/265/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 745 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/363/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta i gminy Pińczów
2018 746 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2018 rok
2018 747 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr LII/1190/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2018 748 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 749 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XL/222/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
2018 750 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/340/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 31 stycznia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 751 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/345/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżecie gminy na 2018 rok
2018 752 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2018 Starosty Skarżyskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2018 roku
2018 753 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV259/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 754 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 755 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 192/XXIX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 756 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 197/XXIX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenie Gminy Smyków na rok 2018”
2018 757 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 198/XXIX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Smyków
2018 758 2018-02-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.12.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr I/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Starachowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w części określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały w zakresie słów „którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały” oraz w części określonej § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały w zakresie słów „którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały”
2018 759 2018-02-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.13.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr I/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Starachowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w części określonej w § 2 ust. 1 uchwały w zakresie słów „którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały”
2018 760 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2018 rok
2018 761 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 2/I/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Suchedniów przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2018 762 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/515/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2018 763 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/516/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 764 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/517/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2018 765 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/518/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój
2018 766 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/522/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2018 767 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/529/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2018 768 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/8/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 769 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/10/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej
2018 770 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 3/I/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów
2018 771 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/525/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój
2018 772 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/2/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 773 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/3/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 774 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/4/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/50/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2018 775 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/18 Starosty Włoszczowskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego we Włoszczowie w 2018 roku
2018 776 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/18 Starosty Włoszczowskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w 2018 roku
2018 777 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2018 Rady Gminy Raków z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 778 2018-02-22 Informacja Informacja nr OKA.4110.71.2017.2018.AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie
2018 779 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jędrzejowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 780 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 8.2018 Starosty Pińczowskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2018 roku
2018 781 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/417/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 782 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/419/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 783 2018-02-23 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017 położonych na obszarze Gminy Kielce
2018 784 2018-02-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Stopnica
2018 785 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/6/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 786 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/281/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 787 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pieczęci i sztandaru Gminy Słupia Konecka oraz określenia zasad ich używania
2018 788 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/284/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Słupia (Konecka)
2018 789 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Słupia Konecka
2018 790 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/364/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta i gminy Pińczów
2018 791 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/365/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Pińczów
2018 792 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 793 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wilczyce
2018 794 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 795 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały Nr XXX/197/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 796 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr LIII/ 1195/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 797 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XLI/233/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 798 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/249/2018 Rady Gminy Nagłowice z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 799 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/251/2018 Rady Gminy Nagłowice z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń
2018 800 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/2018 Rady Gminy Nagłowice z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach
2018 801 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr I/2/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDZICA" w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2018 rok
2018 802 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XLI/380/2018 Rady Gminy Górno z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
2018 803 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XLI/381/2018 Rady Gminy Górno z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Górno
2018 804 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XLI/382/2018 Rady Gminy Górno z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Górno
2018 805 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Włoszczowa lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 806 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/243/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 807 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/127/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 808 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2018 rok”
2018 809 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2018 810 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/378/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2018 rok
2018 811 2018-02-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r., położonych na obszarze gminy Miedziana Góra
2018 812 2018-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 lutego 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu przeprowadzonych w dniu 25 lutego 2018 r.
2018 813 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 24/249/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Małogoszcz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
2018 814 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/178/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez Gminę Zawichost publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 815 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr III/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 816 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 817 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt Dziennego Domu Senior-WIGOR w Starachowicach, zmienionej Uchwałą nr III/12/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017r., oraz Uchwałą Nr XI/8/2017 rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2017r.
2018 818 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 819 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 820 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/263/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów we Włoszczowie oraz nadania jej statutu
2018 821 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Starosty Starachowickiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej z terenu Powiatu Starachowickiego na 2018 rok
2018 822 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2018 Starosty Starachowickiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych z terenu Powiatu Starachowickiego na 2018 rok
2018 823 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr III/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2018 r.”
2018 824 2018-02-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2018 825 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 4/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVI/343/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Miasta i Gminy Połaniec dla samorządowych instytucji kultury
2018 826 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIX / 512 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2018 rok
2018 827 2018-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 21 lutego 2018 r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Chmielnik
2018 828 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/278/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2018 roku
2018 829 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/281/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 830 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LVII/356/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 831 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LVII/359/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2018
2018 832 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LX/426/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 833 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LX/437/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Gorzkowie, 28-500 Kazimierza Wielka
2018 834 2018-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych w obszarze Gminy Kazimierza Wielka
2018 835 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/385/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2018 rok
2018 836 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/388/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych o należnościach pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru
2018 837 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/393/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/31/15 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso