Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Październik 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 3369 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LV/439/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łagów
2018 3370 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LVI/445/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 22 września 2018 r. uchylająca uchwałę Nr LV/438/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 21 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XLVII/388/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych o należnościach pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru
2018 3371 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LVI/447/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łagów
2018 3372 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXII/71/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 3373 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVI/525/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 3374 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/412/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2018 3375 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr 349/XLIX/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego
2018 3376 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/297/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany w nazwie Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Wiesława Myśliwskiego w Kijach oraz wprowadzenia zmian w Statucie
2018 3377 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/303/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/243/2017 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Kije
2018 3378 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/243/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łączna
2018 3379 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/244/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego zatrudnionego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna
2018 3380 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/245/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna
2018 3381 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/248/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
2018 3382 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/249/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łączna
2018 3383 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/250/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2018 3384 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2018 roku
2018 3385 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr 43/IX/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 3386 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr 47/IX/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 13/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2018 roku
2018 3387 2018-10-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 359/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 5 lipca 2018 r.
2018 3388 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/827/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3389 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/828/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3390 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/829/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3391 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/830/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3392 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/831/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3393 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/832/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3394 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/833/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3395 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/834/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3396 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/835/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3397 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/836/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3398 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/837/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3399 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/838/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3400 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/839/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
2018 3401 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/840/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3402 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/846/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr LIX/768/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 3403 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/847/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2018 3404 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/849/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3405 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXV/853/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r.
2018 3406 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXXV.425.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 3407 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXXVI.428.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 3408 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXXVII .438.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kunów
2018 3409 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXXVII .440.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kunów
2018 3410 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/276/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 3411 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/278/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Osiek
2018 3412 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/70/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3413 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/75/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na rok 2019
2018 3414 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XL II/214/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Oksa
2018 3415 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XL II/217/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Oksa
2018 3416 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/215/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 3417 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wiślica
2018 3418 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/356/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0905T Starachowice ul. Radomska na odcinku od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Hutniczą
2018 3419 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/357/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2018 3420 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/358/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego
2018 3421 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.220.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Imielno
2018 3422 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.222.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2018 3423 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.224.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok
2018 3424 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3425 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3426 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Starachowice
2018 3427 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ul. Radomskiej w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Hutniczą do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 3428 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 3429 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/424/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 3430 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/430/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/241/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych
2018 3431 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/431/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Miasta i Gminy Pińczów
2018 3432 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXXII/511/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 3433 2018-10-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 326/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 5 lipca 2018 r.
2018 3434 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/353/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok
2018 3435 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/356/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Strawczyn”
2018 3436 2018-10-04 Informacja Informacja nr OKA.4210.34(9).2018.1273.XIV.PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzie
2018 3437 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXI/67/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 3438 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXI/69/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2018 3439 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXI/74/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 3440 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXI/76/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR LI/21/2018 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2018 roku
2018 3441 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/219/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 3442 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu pińczowskiego
2018 3443 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/223/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2018 3444 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/318/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3445 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr L/78/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 3446 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr L/81/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 3, 14 z terenu Gminy Daleszyce
2018 3447 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr L/84/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach
2018 3448 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr L/90/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „SŁONECZNA” w miejscowości SUKÓW
2018 3449 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/337/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 3450 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/339/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Mirzec
2018 3451 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/280/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego
2018 3452 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/281/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 3453 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/284/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rk
2018 3454 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIV/336/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 3455 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIV/337/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/80/2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3456 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIV/338/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/177/2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013  w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3457 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 3458 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/247/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3459 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/250/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Koprzywnicy i ustalenia statutu
2018 3460 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/ 252 /2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica
2018 3461 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/453/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jędrzejów
2018 3462 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/454/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3463 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/457/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 3464 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/458/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa”
2018 3465 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/460/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3466 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/463/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2018 roku
2018 3467 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/464/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków na terenie Gminy Jędrzejów w miejscowości Jędrzejów
2018 3468 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/465/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 3469 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/466/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów
2018 3470 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/94/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 3471 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/425/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 3472 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/426/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2018 3473 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/429/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2018 3474 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/430/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec uprawnień w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2018 3475 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/275/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baćkowice
2018 3476 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/280/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3477 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie
2018 3478 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2018 roku
2018 3479 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVIII/335/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018 r.
2018 3480 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/249/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Koprzywnica
2018 3481 2018-10-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Tarłów należącej do powiatu opatowskiego województwa świętokrzyskiego
2018 3482 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/39/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.
2018 3483 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/41/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 3484 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LII/312/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bałtów
2018 3485 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LII/316/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 3486 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/369/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nr 12 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie Gminy Miedziana Góra
2018 3487 2018-10-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.70.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIX/369/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Nr 12 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra nam terenie gminy Miedziana Góra
2018 3488 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LXV/422/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łęg -Zachód”
2018 3489 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XL/299/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3490 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 3491 2018-10-08 Porozumienie Porozumienie nr 127/ZDP/2018 Powiatu Starachowickiego zawarte w Starachowicach w dniu 28 maja 2018 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Gminą Starachowice
2018 3492 2018-10-08 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Starachowickiego do Porozumienia nr 192/ZDP/2017 z dnia 08 maja 2017 r. zawarty w dniu 6 czerwca 2018 r. w Starachowicach, pomiędzy Gminą Brody, a Powiatem Starachowickim
2018 3493 2018-10-08 Aneks Aneks nr 2 Powiatu Starachowickiego do Porozumienia nr 223/ZDP/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. zawarty w dniu 11.06.2018 r. w Starachowicach, pomiędzy Gminą Mirzec, a Powiatem Starachowickim
2018 3494 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 3495 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Secemin
2018 3496 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Secemin Nr XXII/154/17 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i przedszkoli w gminie Secemin oraz granic ich obwodów do nowego ustroju szkolnego
2018 3497 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2018 3498 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Secemin
2018 3499 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/37/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/20/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XXVI/47/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3500 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/38/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kluczewsko
2018 3501 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/39/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3502 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXIII/516/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 3503 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/71/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r. Rada Miasta Skarżyska - Kamiennej w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
2018 3504 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr L/276/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją
2018 3505 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr L/279/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Baćkowice „Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Baćkowicach” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Baćkowice „Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach”
2018 3506 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LX/78/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 3507 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki domowe, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2018 3508 2018-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.68.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 października 2018 r. stwierdza jące nieważność uchwały Nr XXXIX/368/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi (ul.Wyrowce) o długości 842 m położonej w msc. Ćmińsk do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 3509 2018-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.69.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LVIII/305/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi publicznej (gminnej) i ustalenia ich przebiegu
2018 3510 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LVII/415/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3511 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LXXVII.439.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII.360.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25.01.2018 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3512 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łoniów
2018 3513 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łoniów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3514 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/448/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XX/198/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Górno „Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Górnie” w jednostkę budżetową Gminy Górno „Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie”
2018 3515 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/449/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/401/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 3516 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/451/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2018 3517 2018-10-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Gminy Brody i Gminy Starachowice z dnia 3 października 2018 r. w sprawie świadczenie usług części zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami linii nr 5 na trasie Starachowice – Dziurów i Dziurów – Starachowice w części dotyczącej Gminy Brody
2018 3518 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/199/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 3519 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sędziszów
2018 3520 2018-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.64.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice
2018 3521 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/296/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3522 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/298/2108 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Waśniów
2018 3523 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XL / 225 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2018
2018 3524 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LVII/84/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3525 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/444/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Cedzyna
2018 3526 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LX/370/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 3527 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LX/371/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/328/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
2018 3528 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LX/372/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 października 2018 r. W sprawie zmiany uchwały NR XLV/290/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Stąporków, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3529 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 3530 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Radków
2018 3531 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Radków”
2018 3532 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 297/XLIV/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 3533 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LXI/1363/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 3534 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LXI/1369/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 3535 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/458/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 8 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3536 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/459/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2018 3537 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/461/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 8 października 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży Gminy Chmielnik
2018 3538 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/470/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2018 3539 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3540 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLII/273/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XII/73/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ruda Maleniecka oraz zasad korzystania z nich
2018 3541 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LVII/91/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Słupia
2018 3542 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gnojno
2018 3543 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LX/77/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 3544 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LXI/80/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 3545 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr 305/XLVII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 3546 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/286/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3547 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr L/254/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sadowie
2018 3548 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 349 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 3549 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 350 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czarnocin
2018 3550 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 351 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagajacych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnocin
2018 3551 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 352 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony
2018 3552 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 353 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnocin
2018 3553 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 354 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2018 3554 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 355 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2018 3555 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 357 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy
2018 3556 2018-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2017 rok
2018 3557 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dwikozy
2018 3558 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 października 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/213/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Dwikozy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3559 2018-10-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Kieleckiego z dnia 20 grudnia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 3560 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3561 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 351/L/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 3562 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr VII/12/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDZICA" w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3563 2018-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3564 2018-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 166/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3565 2018-10-17 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Starachowickiego do Porozumienia nr 191/ZDP/2017 z dnia 30 maja 2017 r. zawarty w dniu 18 czerwca 2018 r. w Starachowicach, pomiędzy Gminą Pawłów, a Powiatem Starachowickim
2018 3566 2018-10-17 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Starachowickiego do Porozumienia nr 196/ZDP/2017 z dnia 8 czerwca 2017r. zawarty w dniu 7 czerwca 2018 r. w Starachowicach pomiędzy Gminą Wąchock oraz Powiatem Starachowickim
2018 3567 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLI/97/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego i ich parkowanie
2018 3568 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LXXII/569/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 3569 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 3570 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/520/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 3571 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/524/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pawłów
2018 3572 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLII/405/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3573 2018-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018/G Burmistrza Ćmielowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Bałtów zadania pn. Remont drogi gminnej nr 318003 Boria – Maksymilianów od km 1+770 do km 1+970.
2018 3574 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLI/419/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku
2018 3575 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLI/420/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku
2018 3576 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLI/425/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego
2018 3577 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXII/441/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z  dnia 23  lutego 2017r. w  sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w  Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z  tych obiektów i  stawki opłaty za korzystanie z  przystanków komunikacyjnych
2018 3578 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXII/445/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLVI/311/2017 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28.09.2017r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Piekoszów
2018 3579 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LII/345/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3580 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LII/349/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zasad określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2018 3581 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej
2018 3582 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLI/313/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 3583 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLI/315/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Lipnik
2018 3584 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLI/316/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży oraz określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Lipnik
2018 3585 2018-10-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego
2018 3586 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr RG - XLVIII / 564 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2018 rok
2018 3587 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLI/279/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3588 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radków
2018 3589 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr L/435/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 3590 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr L/437/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pińczów
2018 3591 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr L/438/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Pińczów
2018 3592 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr L/439/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 3593 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/66/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 3594 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/320/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3595 2018-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.70.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/278/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3596 2018-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.71.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 290/XLIII/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 7 września 2018 roku w sprawie określenia czasu pracy nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 3597 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/60/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce
2018 3598 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LX/1333/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI” na obszarze miasta Kielce
2018 3599 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLV/592/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2018 3600 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLV/596/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2018 3601 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LV/340/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 3602 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LV/341/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Szydłów
2018 3603 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/33/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stopnica
2018 3604 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3605 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/123/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupia (Konecka)
2018 3606 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXXII/330/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3607 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXXII/331/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Iwaniska
2018 3608 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXXII/333/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska
2018 3609 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXXII/334/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3610 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXXIII/340/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3611 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 15/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr LIV/67/2018 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3612 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 16/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLVII/349/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niz Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3613 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLII/403/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Krasocin
2018 3614 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/455/2018 Rady Gminy Górno z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Górno
2018 3615 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3616 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLI/304/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3617 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII.228.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok
2018 3618 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 49/X/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Suchedniów
2018 3619 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 51/X/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 3620 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXVII/96/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 3621 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/366/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Strawczyn
2018 3622 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXII/82/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 3623 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXII/85/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/74/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 3624 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jędrzejowskiego
2018 3625 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 3626 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 3627 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łoniów”
2018 3628 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr RG - XLIX / 566 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Kowala nazwy ulicy „ALABASTROWA”
2018 3629 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr RG - XLIX / 567 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Zgórsko nazwy ulicy „LETNIA”
2018 3630 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Bejsce działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 3631 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/67/18 Rady Gminy Brody z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3632 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/68/18 Rady Gminy Brody z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody
2018 3633 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/70/18 Rady Gminy Brody z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/18 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2018
2018 3634 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/72/18 Rady Gminy Brody z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2018 3635 2018-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3636 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 3637 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3638 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/182/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2018 3639 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Samborzec
2018 3640 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 237/XXXVI/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 3641 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/412/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 3642 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/413/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 3643 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/414/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 3644 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIX /416 /2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów
2018 3645 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/417/ 2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Osiedla Nr 1  w Opatowie
2018 3646 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIX /419/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatów
2018 3647 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/244/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany zapisów w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie
2018 3648 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/245/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Zmiany jednostkowej Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie
2018 3649 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LXXII/568/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Staszów dla publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2018 3650 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LXXIII/573/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 3651 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LXXIII/575/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie statutu Miasta i Gminy Staszów
2018 3652 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 235/XXXVI/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Gminy Smyków oraz zasad ich używania
2018 3653 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 73/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Zagnańsk
2018 3654 2018-10-23 Informacja Informacja nr OKA.4210.48.2018.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 2018 r. w sprawie umorzenia postępowania o zmianę taryfy dla ciepła Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2018 3655 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 3656 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/87/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 3657 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI /92/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kieleckiego kategorii drogi powiatowej
2018 3658 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI /93/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kieleckiego kategorii drogi powiatowej
2018 3659 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI /94/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Powiatu Kieleckiego do kategorii dróg powiatowych
2018 3660 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LXII/1378/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy Władysława Franasia ulicy w Kielcach oraz zaliczenia jej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu
2018 3661 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LXII/1379/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Kieleckiej Rady Seniorów
2018 3662 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/704/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 3663 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/705/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 3664 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/706/2018 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu Województwa Świętokrzyskiego instrumentem płatniczym
2018 3665 2018-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.72.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 291/XLIII/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 7 września 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkole oraz przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica – w części określonej w § 3 pkt 1 uchwały
2018 3666 2018-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.73.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/243/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Sadowie
2018 3667 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 3668 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr 29/290/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3A Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz
2018 3669 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/378/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2018 3670 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/379/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bogoria
2018 3671 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/380/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3672 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr 236/XXXVI/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Smyków
2018 3673 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVI/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 118/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Smyków
2018 3674 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr 239/XXXVI/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
2018 3675 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łopuszno
2018 3676 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno
2018 3677 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/ 2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany tekstu jednolitego Statutu Gminy Solec-Zdrój
2018 3678 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 3679 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/273/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 3680 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LVII/340/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 3681 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr 234/XXXVI/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3682 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LIII/273/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 3683 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/277/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obrazów
2018 3684 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/278/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Obrazów
2018 3685 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/324/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3686 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXXIII/228/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Sędziszów
2018 3687 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 3688 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Wilczyce do rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 3689 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/2292018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce
2018 3690 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLV/222/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Łubnice
2018 3691 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLV/223/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3692 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXIV/517/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 3693 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXIV/519/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kazimierza Wielka
2018 3694 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXIV/524/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Gorzkowie, 28-500 Kazimierza Wielka
2018 3695 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXIV/525/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3696 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LI/476/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów
2018 3697 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/256/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3698 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/257/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rytwiany
2018 3699 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/258/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3700 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 31/300/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Małogoszcz
2018 3701 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr L/356/2018 Rady Gminy Raków z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 3702 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr L/357/2018 Rady Gminy Raków z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, którym powierzono stanowiska kierownicze i dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz dla nauczycieli realizujących różny tygodniowy wymiar godzin
2018 3703 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr L/358/2018 Rady Gminy Raków z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raków na lata 2014 – 2019”
2018 3704 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/282/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sandomierskiego
2018 3705 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr L/286/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 3706 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr X/76/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3707 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr X/80/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia interesantów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn
2018 3708 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr X/81/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Bodzentyn
2018 3709 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 307/XLVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Mniów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2018 3710 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/360/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok
2018 3711 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LI/283/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Baćkowice
2018 3712 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LI/284/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2018 3713 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LI/285/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3714 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LVII/342/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora „Senior+” w Gminie Mirzec
2018 3715 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LVII/343/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz tryb ich pobierania
2018 3716 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LIX/337/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 3717 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/366/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Starachowickiego
2018 3718 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/855/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/847/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2018 3719 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/857/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3720 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/858/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3721 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/859/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3722 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/860/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3723 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/861/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3724 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/862/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3725 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/867/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz
2018 3726 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/869/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
2018 3727 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/870/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
2018 3728 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXII/83/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 3729 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXII/85/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie statutu Gminy Bodzechów
2018 3730 2018-10-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego
2018 3731 2018-10-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego
2018 3732 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/264/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Opatowiec
2018 3733 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI / 227 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2018
2018 3734 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI / 228 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Radoszyce
2018 3735 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/359/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 3736 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/361/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gowarczów
2018 3737 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/365/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gowarczów
2018 3738 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/366/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Gowarczów
2018 3739 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 309/XLVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 3740 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LIII/321/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 3741 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXII/437/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 3742 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIV/848/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza
2018 3743 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXVI/856/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/848/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 roku w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza
2018 3744 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIV/80/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 3745 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 31/297/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małogoszcz
2018 3746 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/257/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wojciechowice
2018 3747 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVII/456/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/357/17 Rady Gminy Łagów z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Łagów
2018 3748 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/95/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 4 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2018 3749 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr 298/XLV/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Oleśnica
2018 3750 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr 299/XLV/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica
2018 3751 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/322/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 26 października 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Wiślica
2018 3752 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LXVI/854/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza oraz nadania jej statutu
2018 3753 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LX/316/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 3754 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LX/317/2018 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pacanów
2018 3755 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LX/323/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
2018 3756 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2018 3757 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/261/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 3758 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 431/LXVIII/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 3759 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 436/LXVIII/2018 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Chęcinach oraz uchwalenia jego statutu
2018 3760 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 439/LXVIII/2018 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2018 3761 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXVII/432/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 3762 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXVII/433/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2018 3763 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LVIII/365/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 3764 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 71/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3765 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bieliny
2018 3766 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/386/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3767 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3768 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3769 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3770 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3771 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice
2018 3772 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu "Senior+" w Starachowicach oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+"
2018 3773 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/8/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3774 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/10/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice
2018 3775 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 231/XXXV/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Smyków,dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów Królewiec, Salata oraz Miedzierza
2018 3776 2018-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.74.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 231/XXXV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 20 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Smyków, dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów Królewiec, Salata oraz Miedzierza
2018 3777 2018-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.77.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LX/1336/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Miasta Kielce, w części obejmującej § 2 ust. 2 i § 3