Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Wrzesień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2568 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/345/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Bielinach oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bielinach i utworzenie Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
2017 2569 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/79/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 2570 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/81/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 2571 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/83/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2017 2572 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/55/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 2573 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/57/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Pierzchnica
2017 2574 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/60/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 2575 2017-09-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
2017 2576 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 262/2017 Burmistrza Miasta
2017 2577 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/322/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jędrzejów
2017 2578 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2017 2579 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2580 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/51/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 2581 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/55/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Daleszyce
2017 2582 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 2583 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok
2017 2584 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/235/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2017 2585 2017-09-04 Informacja Informacja nr OKA.4210.33(4).2017.5631.VIII.PS.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania oraz zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.
2017 2586 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 388 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2017 2587 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 391 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR RG – XXXII/386/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka-Nowiny lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
2017 2588 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 401 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „JODŁOWA”
2017 2589 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 402 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „MODRZEWIOWA”
2017 2590 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 403 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „OLCHOWA”
2017 2591 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 404 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „SOSNOWA”
2017 2592 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 405 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „ŚWIERKOWA”
2017 2593 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 406 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „WSPÓLNA” w miejscowości Wola Murowana na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 2594 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 407 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2595 2017-09-04 Postanowienie Postanowienie nr 1/2017 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu do Legislatora Aktów Prawnych XML
2017 2596 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/381/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2597 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/383/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pawłów
2017 2598 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/384/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 2599 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/68/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2600 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/37/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B.
2017 2601 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Końskie
2017 2602 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/379/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 2603 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Rogów, gmina Końskie
2017 2604 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/381/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Końskie
2017 2605 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/72/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.
2017 2606 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/74/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu przyznawania dotacji osobom fizycznym na realizację prac związanych z budową podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Bodzechów”
2017 2607 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/75/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2608 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/76/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2609 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/77/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2610 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XLV/217/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 2611 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na rok 2017
2017 2612 2017-09-05 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2017 2613 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 2614 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2017 roku
2017 2615 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2616 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rytwiany, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2017 2617 2017-09-05 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 czerwca 2017 r. o uczestnictwie w pokrywaniu kosztów zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie
2017 2618 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/204/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 2619 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2620 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2017 2621 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. V/20/2015 z dnia 27 lutego 2015r dotyczącej poboru podatków: rolnego, od nieruchomości , leśnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2622 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 2623 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Raków
2017 2624 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raków
2017 2625 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakowie
2017 2626 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bardo
2017 2627 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Celiny
2017 2628 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Chańcza
2017 2629 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dębno
2017 2630 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Drogowle
2017 2631 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Głuchów
2017 2632 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Głuchów-Lasy
2017 2633 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jamno
2017 2634 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Korzenno
2017 2635 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Koziel
2017 2636 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lipiny
2017 2637 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Mędrów
2017 2638 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Huta
2017 2639 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ociesęki
2017 2640 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Papiernia
2017 2641 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pągowiec
2017 2642 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pułaczów
2017 2643 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Radostów
2017 2644 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Raków
2017 2645 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statut Sołectwa Rakówka
2017 2646 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Rembów
2017 2647 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Smyków
2017 2648 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Szumsko
2017 2649 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Szumsko-Kolonia
2017 2650 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wola Wąkopna
2017 2651 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wólka Pokłonna
2017 2652 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zalesie
2017 2653 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Życiny
2017 2654 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Rybitwy
2017 2655 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza
2017 2656 2017-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.34.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/282/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza
2017 2657 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLV/290/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 2658 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/147/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/105/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2017 2659 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2660 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/407/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 2661 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/414/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2662 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/415/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2663 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/59/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 2664 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 2665 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2017r.
2017 2666 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII / 51 / 2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego i ich parkowanie
2017 2667 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2668 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni Samorządowych Instytucji Kultury
2017 2669 2017-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.50.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/40/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Rudki
2017 2670 2017-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.55.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 września 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 11 sierpnia 2017roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiślica w części określonej w § 1 dot. § 29 ust. 2 i 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku
2017 2671 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy "ulica 13 Stycznia" w Chmielniku
2017 2672 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/318/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2673 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2017 2674 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 2675 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Gminy Gowarczów oraz zasad ich używania
2017 2676 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Gowarczów
2017 2677 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXI/235/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2017 roku
2017 2678 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 216/XXXII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 2679 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/358/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 2680 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/369/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2017 2681 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/373/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wola Morawicka
2017 2682 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr LIII/373/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 2683 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 2684 2017-09-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 6 września 2017 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Powiatu w Jędrzejowie w okręgu wyborczym nr 1
2017 2685 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 2686 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2687 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLV/305/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 2688 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2689 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/145/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 2690 2017-09-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 187/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 maja 2017 r.
2017 2691 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2692 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Gowarczów
2017 2693 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/29/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2694 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/57/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2695 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/58/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Nowa Słupia oraz jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2017 2696 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/59/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nowa Słupia dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
2017 2697 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/61/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Rudki
2017 2698 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/62/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/25/17 z dnia 27 marca 2017 dotyczącej zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2017 2699 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/64/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/73/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zmiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Nowa Słupia oraz ich wydzierżawiania, najmu, użyczania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony
2017 2700 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2701 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2702 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/576/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2703 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/577/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
2017 2704 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/578/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
2017 2705 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/579/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2706 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/580/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2707 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/581/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2708 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/582/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2709 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/583/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2710 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/584/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2711 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/585/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2712 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/590/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
2017 2713 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/591/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/495/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2017
2017 2714 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 2715 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 2716 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 1 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego targowiska na terenie Gminy Wodzisław
2017 2717 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2718 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2719 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Ruda Maleniecka
2017 2720 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr I/10/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłek
2017 2721 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w  Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2017 2722 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
2017 2723 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze publicznej
2017 2724 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów
2017 2725 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2726 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sędziszów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 2727 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr 217/XXXII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2728 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym
2017 2729 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/59/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2730 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr 247/XXXVI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2731 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej-Curie
2017 2732 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2733 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/143/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dwikozy w 2017 roku
2017 2734 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 217 /2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2735 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały/punkty przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Waśniów
2017 2736 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX / 167 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2017
2017 2737 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 2738 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku
2017 2739 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 2740 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/234/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 2741 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/238/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Mirzec instrumentem płatniczym
2017 2742 2017-09-11 Aneks Aneks nr 13 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 2743 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 75/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2744 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 80/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 stycznia 2017 r.
2017 2745 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 83/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – „starodroże” na terenie Gminy Zagnańsk
2017 2746 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 84/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagnańsk w 2017 roku
2017 2747 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 85/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 2748 2017-09-12 Informacja Informacja nr OKA.4110.26.2017.1273.ADo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła ENEA Połaniec S. A.
2017 2749 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/267/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2750 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/270/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XXVIII/264/17 Rady Gminy Miedziana Góra z  dnia 13 czerwca 2017 roku, w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji z budżetu gminy
2017 2751 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/271/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody "MIEDZIAR"
2017 2752 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/272/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody "RADZIEJ"
2017 2753 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2754 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 238/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 2755 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 239/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
2017 2756 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 240/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szydłów w latach 2017-2021"
2017 2757 2017-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2016 rok
2017 2758 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/64/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 2759 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/68/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/100/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna służebnościami gruntowymi i przesyłu
2017 2760 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/69/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
2017 2761 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 2762 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 8 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bejsce
2017 2763 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXIX/149/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wojciechowice
2017 2764 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/89/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wojciechowice
2017 2765 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2766 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 września 2017 r. zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 2767 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2017 2768 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/299/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku
2017 2769 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/300/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku
2017 2770 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/315/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2771 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/317/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2017 2772 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/319/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim na lata 2017 - 2020
2017 2773 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/63/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 2774 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Solec-Zdrój
2017 2775 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Solec-Zdrój
2017 2776 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2777 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXV/56/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na jedno dziecko w wysokości wyższej niż wysokość określona na podstawie art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego niespełniających warunków o których mowa w art. 90 ust 1c
2017 2778 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2017 2779 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2780 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 0187 T Sędziszów - Grązów
2017 2781 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2782 2017-09-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego
2017 2783 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/49/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 2784 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Raków z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 2785 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr 43/VII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 2786 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów
2017 2787 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/385/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 września 2017 r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 2788 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2789 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2017 2790 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 2791 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/433/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2017 2792 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/437/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2017 2793 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/444/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby lub rodziny bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2794 2017-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2795 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2017 rok
2017 2796 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej we Włoszczowie zlokalizowanej w Bebelnie oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie w części dotyczącej zakresu działania filii w Bebelnie
2017 2797 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 2798 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 2799 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 r.
2017 2800 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr LIV/296/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
2017 2801 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr LIV/242/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2802 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 168/XXVI/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2803 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 169/XXVI/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 14 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Smyków
2017 2804 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/39/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2017 2805 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXV/176/17 Rady Gminy Secemin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 2806 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 315/XLIX/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 2807 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 1 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Wąchock instrumentem płatniczym
2017 2808 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/419/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 2809 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego
2017 2810 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2017 Rady Gminy Złota z dnia 14 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Złota instrumentem płatniczym
2017 2811 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/925/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach
2017 2812 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLV/981/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach
2017 2813 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/999/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 2814 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1004/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 2815 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1006/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach
2017 2816 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1007/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach
2017 2817 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1008/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Generała Władysława Andersa i Krzemionkowej oraz ustalenia ich przebiegu
2017 2818 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1010/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Prezydenta Kazimierza Sabbata" rondu w Kielcach
2017 2819 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1011/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Cichociemnych - Spadochroniarzy Armii Krajowej" rondu w Kielcach
2017 2820 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1012/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Pułkownika Jana Zientarskiego" rondu w Kielcach
2017 2821 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1013/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych" rondu w Kielcach
2017 2822 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1014/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Majora Ignacego Skowrona " rondu w Kielcach
2017 2823 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1015/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" rondu w Kielcach
2017 2824 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1016/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Pamięci Męczeństwa Kresowian" rondu w Kielcach
2017 2825 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1017/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Edwarda Taylora" ulicy w Kielcach
2017 2826 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1018/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Uniwersytecka" ulicy w Kielcach
2017 2827 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1021/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu
2017 2828 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII.47.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok
2017 2829 2017-09-22 Informacja Informacja nr OKA.4110.25.2017.ADo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Zawada
2017 2830 2017-09-22 Informacja Informacja nr OKA.4210.16(12).2017.18682.VI.AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie
2017 2831 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2832 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
2017 2833 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich
2017 2834 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVI / 266 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 2835 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVI / 271 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2017 2836 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/175/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2837 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Barania Góra
2017 2838 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Barcza
2017 2839 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Biesak Białogon
2017 2840 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Ciechostowice
2017 2841 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Dziki Staw
2017 2842 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Gaj
2017 2843 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Gagaty Sołtykowskie
2017 2844 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Góra Dobrzeszowska
2017 2845 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Góra Jeleniowska
2017 2846 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Góra Miedzianka
2017 2847 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Góra Rzepka
2017 2848 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Góra Zelejowa
2017 2849 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Góra Żakowa
2017 2850 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Góry Pieprzowe
2017 2851 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Góry Wschodnie
2017 2852 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Kadzielnia
2017 2853 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Karczówka
2017 2854 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Krzyżanowice
2017 2855 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Lubcza
2017 2856 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Moczydło
2017 2857 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Murawy Dobromierskie
2017 2858 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Perzowa Góra
2017 2859 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Piekiełko Szkuckie
2017 2860 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Polana Polichno
2017 2861 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Skotniki Górne
2017 2862 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Skowronno
2017 2863 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Słopiec
2017 2864 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Winiary Zagojskie
2017 2865 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Bukowa Góra
2017 2866 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Cisów im. prof. Zygmunta Czubińskiego
2017 2867 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 18 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Chmielnik
2017 2868 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 2869 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/521/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
2017 2870 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/529/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej „starodroża” drogi krajowej nr 7  od km 600+765 do km 601+850 w pobliżu Wodzisławia
2017 2871 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/530/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zaliczenia do dróg kategorii wojewódzkiej: - ul. Malików od ul. Piekoszowskiej do al. J. Szajnowicza - Iwanowa, - al. J. Szajnowicza - Iwanowa od ul. Malików do ul. Grunwaldzkiej, - ul. Grunwaldzkiej od al. J. Szajnowicza - Iwanowa do ul. Piekoszowskiej, i pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich: - ul. Piekoszowskiej od ul. Malików do ul. Grunwaldzkiej, - ul. Żytniej od ul. Żelaznej do ul. Paderewskiego, - ul. Ogrodowej od ul. Paderewskiego do ul. Jana Pawła II, - ul. Seminaryjskiej od ul. Jana Pawła II do ul. Tarnowskiej oraz ustalenia nowego przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Kielce.
2017 2872 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/532/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 2873 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/533/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 2874 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/241/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 2875 2017-09-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 września 2017 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Powiatu w Jędrzejowie w okręgu wyborczym nr 1
2017 2876 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2877 2017-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.58.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/178/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno o inne formy wychowania przedszkolnego w części określonej w § 4 uchwały
2017 2878 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Dalejów
2017 2879 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Góra Sieradowska
2017 2880 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Kamień Michniowski
2017 2881 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Lisiny Bodzechowskie
2017 2882 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Modrzewie
2017 2884 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Przęślin
2017 2885 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Radomice
2017 2886 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Rosochacz
2017 2883 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Owczary
2017 2887 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Skorocice
2017 2888 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego
2017 2889 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Świnia Góra im. Stanisława Barańskiego
2017 2890 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Wykus
2017 2891 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody Zachełmie
2017 2892 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Zamczysko
2017 2893 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Chelosiowa Jama
2017 2894 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody Ewelinów
2017 2895 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Skałki Piekło pod Niekłaniem
2017 2896 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Skały pod Adamowem
2017 2897 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Skały w Krynkach
2017 2898 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Sufraganiec
2017 2899 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. sprawie rezerwatu przyrody Szczytniak
2017 2900 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Ulów
2017 2901 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody Wzgórza Sobkowskie
2017 2902 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Zamczysko Turskie
2017 2903 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Zielonka
2017 2904 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Grabowiec
2017 2905 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Jaskinia Raj
2017 2906 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Kręgi Kamienne
2017 2907 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Małe Gołoborze
2017 2908 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Wąwóz w Skałach
2017 2909 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Białe Ługi
2017 2910 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Górna Krasna
2017 2911 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Krzemionki Opatowskie
2017 2912 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Ługi
2017 2913 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Milechowy
2017 2914 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/514/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2017 2915 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/515/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2017 2916 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2917 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2918 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sobków
2017 2919 2017-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2017 r.
2017 2920 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/70/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzena zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2921 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/71/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2922 2017-09-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Niziny, gmina Sobków, powiat jędrzejowski
2017 2923 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2017 2924 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/17 Rady Gminy Łagów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2017 2925 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2017 2926 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Łagów sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
2017 2927 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2017 2928 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/17 Rady Gminy Łagów z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2017 2929 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/311/17 Rady Gminy Łagów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2017 2930 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/17 Rady Gminy Łagów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2017 2931 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/324/17 Rady Gminy Łagów z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2017 2932 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI/328/17 Rady Gminy Łagów z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2017 2933 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/294/10 Rady Gminy Bieliny w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2934 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 r.
2017 2935 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie
2017 2936 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu
2017 2937 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2938 2017-09-29 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 28 września 2017 r. o wygaśnięciu mandatu radnej Rady Gminy Rytwiany w okręgu wyborczym nr 15
2017 2939 2017-09-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 307/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 r.
2017 2940 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XLI/292/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2941 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XLI/297/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/177/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Klimontów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 2942 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XLI/298/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/193/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Klimontów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 2943 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2017 rok
2017 2944 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Lipnik
2017 2945 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2946 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/187/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
2017 2947 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 224/XXXIII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 2948 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/65/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Daleszyce za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 2949 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/72/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu