Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Sierpień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2370 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/375/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2371 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/380/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2017 2372 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 roku
2017 2373 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XL/357/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Masłów
2017 2374 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XL/359/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 2375 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bieliny
2017 2376 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieliny
2017 2377 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 2378 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV / 255 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 2379 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV / 257 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2017 2380 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV / 258 /2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVIII/230/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22 marca 2017 dotyczą wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2017 2381 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/560/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2382 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/561/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2383 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/562/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2384 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/563/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2385 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/564/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2386 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/565/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2387 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/566/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2388 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/567/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2389 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/569/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
2017 2390 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/571/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów
2017 2391 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/572/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
2017 2392 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2017 rok
2017 2393 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2017 2394 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2395 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/243/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 2396 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/928/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 2397 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/929/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2398 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/977/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2017 2399 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/985/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Kielcach
2017 2400 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/987/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Dąbrowszczaków" na „Ojca Kolumbina Tomaszewskiego”
2017 2401 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/994/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2017 2402 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/995/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kielce do Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski” z nazwą zamienną w języku angielskim: „Geoland of The Holy Cross Mountains”
2017 2403 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/996/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej
2017 2404 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/997/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej
2017 2405 2017-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.31.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 58/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kajetanów na terenie gminy Zagnańsk
2017 2406 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zagórze 1”, na obszarze gminy Bliżyn
2017 2407 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2408 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2409 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XL/362/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/189/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, oraz regulaminów korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Masłów położonych w jej granicach administracyjnych
2017 2410 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XL/363/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/317/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2411 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XL/364/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/318/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2412 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLII/61/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 2413 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLII/63/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzechów”
2017 2414 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLII/64/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032 „ oraz ,,Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na realizację prac związanych z transportem i utylizacją odpadów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na obszarze Gminy Bodzechów”
2017 2415 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLII/65/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bodzechów
2017 2416 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLII/66/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Bodzechów”
2017 2417 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2418 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2017 2419 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
2017 2420 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadowie
2017 2421 2017-08-04 Komunikat Komunikat Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 sierpnia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia "Kompleksowego planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w Kielcach na lata 2017-2022".
2017 2422 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2017.
2017 2423 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/192/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2017
2017 2424 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/55/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2425 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2017 2426 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie
2017 2427 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XL/166/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2428 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XL/168/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 2429 2017-08-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 229/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 r.
2017 2430 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2017 2431 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/395/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 2432 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/399/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXVII/329/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 2433 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/400/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2017 2434 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/43/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli i zasad ustalania do wymiaru obowiązkowych godzin zajęć realizowanych w różnym wymiarze godzin
2017 2435 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/45/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2436 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 20/200/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz
2017 2437 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/50/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/95/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Rudkach.
2017 2438 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/51/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Słupia.
2017 2439 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/53/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 2440 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XLII/58/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 2441 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XLII/63/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie nazwy ulicy usytuowanej na działkach ewidencyjnych nr 57/6, 63/1, 63/2 (arkusz mapy nr 59, obręb 0007 Bór) i nr 140 (arkusz mapy nr 55, obręb 0007 Bór) w Skarżysku-Kamiennej.
2017 2442 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/288/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 2443 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/242/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec
2017 2444 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017 2445 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2017 2446 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria
2017 2447 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2448 2017-08-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1.2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Łopuszno, Strawczyn, Piekoszów oraz gminy Chęciny – należących do powiatu kieleckiego
2017 2449 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr LII/369/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 2450 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr LII/370/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XXXIV /210/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 września 2016 r .w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Kazimierza Wielka
2017 2451 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
2017 2452 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XL/289/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2453 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/67/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.
2017 2454 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/70/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie.
2017 2455 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/71/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bodzechów
2017 2456 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/431/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2017 2457 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2458 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr 67/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zagnańsk, gm. Zagnańsk
2017 2459 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr 68/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomników przyrody
2017 2460 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr 69/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomników przyrody
2017 2461 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/376/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 2462 2017-08-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 104/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 maja 2017 r.
2017 2463 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela realizującego obowiązki doradcy zawodowego.
2017 2464 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/17/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starachowice Wschodnie” w obrębie jednostki B9 - Wierzbnik na obszarze miasta Starachowice
2017 2465 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 2466 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie gminy na rok 2017.
2017 2467 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 2468 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.
2017 2469 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/215/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok.
2017 2470 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr 215/XXXII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 2471 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/193/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2017 2472 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Wiślica
2017 2473 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiślica.
2017 2474 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 2475 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr VII/52/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2476 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2477 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2478 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr LII/230/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Iwaniska lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2017 2479 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr LII/231/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom pełniącym inne funkcje w szkole pedagogów, logopedów doradców zawodowych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz norm zatrudnienia nauczycieli biblioteki szkolnej, nauczycieli świetlicy, nauczycieli oddziałów przedszkolnych w grupach zróżnicowanych wiekowo w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwaniska
2017 2480 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2481 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie: zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2017 2482 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr LIII/292/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
2017 2483 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 2484 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2017 r.
2017 2485 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr LII/233/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 2486 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok.
2017 2487 2017-08-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: PNK.I.4130.50.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVII/40/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Rudki .
2017 2488 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 2489 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XLI/169/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 2490 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XLV / 260 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 2491 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XLV / 264 /2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie Nr XLIV/258/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/230/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w części dot. § 1 pkt.7 i § 9 załącznika do Uchwały dotyczącej wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2017 2492 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 2493 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2017 2494 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn
2017 2495 2017-08-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2.2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Górno oraz Daleszyce – należących do powiatu kieleckiego
2017 2496 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr X/63/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi w miejscowości Wilków na terenie Miasta i  Gminy Bodzentyn
2017 2497 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 2498 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr X/60/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2499 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr 308/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 2500 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr 312/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2017 2501 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2502 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupia (Konecka) w miejscowości Pilczyca
2017 2503 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki wydawania zgód oraz pobierania opłat za korzystanie przez przewoźników drogowych i  operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupia (Konecka)
2017 2504 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżcie gminy na 2017 rok
2017 2505 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok
2017 2506 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn
2017 2507 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2017 2508 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2017 2509 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2017 2510 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXX/268/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 2511 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 2512 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 2513 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 2514 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
2017 2515 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 2516 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 2517 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2017 rok
2017 2518 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lipnik”
2017 2519 2017-08-25 Aneks Aneks nr 12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 2520 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/158/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno na rok 2017”
2017 2521 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2017 2522 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 2523 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego p.n. "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019"
2017 2524 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.42.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok
2017 2525 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach na terenie Gminy Fałków
2017 2526 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr VIII/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obrzeży zbiornika wodnego „Lubianka” w Starachowicach
2017 2527 2017-08-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.33.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obrzeży zbiornika wodnego „Lubianka” w Starachowicach
2017 2528 2017-08-29 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie publikacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 3).
2017 2529 2017-08-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 28 sierpnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Mniowie przeprowadzonych w dniu 27 sierpnia 2017 r.
2017 2530 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2531 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2532 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Sobków
2017 2533 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok
2017 2534 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 351008T Ślęcin-Rakoszyn
2017 2535 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń
2017 2536 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/282/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Krasocin
2017 2537 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/288//17 Rady Gminy Krasocin z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2538 2017-08-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 29 sierpnia 2017 r. wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2017 2539 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2540 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/3/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2541 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2542 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/5/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2543 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu niestrzeżonego przy Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach
2017 2544 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/9/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2545 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 2546 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/233/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2547 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/234/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2548 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2549 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 2550 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 2551 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2552 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 2553 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/60/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań włączanego gimnazjum
2017 2554 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu-Zdroju
2017 2555 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 2556 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLV/277/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/235/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na obszarze Powiatu Ostrowieckiego
2017 2557 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 245/2017 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
2017 2558 2017-08-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 29 czerwca 2017 r. Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK
2017 2559 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017 2560 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Bogorii
2017 2561 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/60/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty wyżywienie u dziennego opiekuna
2017 2562 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/61/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Brody oraz zasad jego ustalania
2017 2563 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/63/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2564 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/65/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2565 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/66/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2566 2017-08-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiegio w 2017 r.
2017 2567 2017-08-31 Informacja Informacja nr OKA.4210.11(13).2017.192.XV.AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach