Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Maj 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1638 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/813/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ulica Biskupa Mieczysława Jaworskiego" na obszarze miasta Kielce
2017 1639 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/814/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – OBSZAR 1 – ALEJA IX WIEKÓW KIELC, PIOTRKOWSKA, MOJŻESZA PELCA, SILNICZNA, CICHA”
2017 1640 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/211/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatowiec
2017 1641 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 1642 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXX / 362 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2017 1643 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLI/20/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1644 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym
2017 1645 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 1646 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1647 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2017 Rady Gminy Raków z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 1648 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 1649 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/30/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1650 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania
2017 1651 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 1652 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1653 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/464/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 1654 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/465/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 1655 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/266/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
2017 1656 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/381/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2017 1657 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/385/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2017 1658 2017-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na terenie Gminy Pińczów
2017 1659 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok
2017 1660 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów
2017 1661 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/256/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 1662 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr V/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 1663 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr V/5/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących budżetu Miasta Starachowice
2017 1664 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr V/8/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości jej oraz sposobu poboru opłaty.
2017 1665 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 1666 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wiślica instrumentem płatniczym
2017 1667 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 1668 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 1669 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 1670 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/330/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2017 1671 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 219/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 1672 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 220/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szydłów w latach 2016-2020"
2017 1673 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/846/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 1674 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/847/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce
2017 1675 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/848/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Kielce
2017 1676 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/852/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce
2017 1677 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr V/30/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1678 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr V/33/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie stanowiącym załącznik Uchwały Nr IV/20/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 marca 2016 r.
2017 1679 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr V/36/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2017 1680 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/36/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 1681 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki: pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela wspomagającego w przedszkolu publicznym oraz szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów
2017 1682 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych parkingów miejskich znajdujących się na terenie Opatowa
2017 1683 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2017 1684 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/27/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 1685 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/172/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego
2017 1686 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego
2017 1687 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/33/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/31/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce
2017 1688 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/16/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kluczewsko i nadania jej statutu
2017 1689 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/17/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kluczewsko
2017 1690 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/20/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1691 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 14/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/205/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczek dla Fundacji i Stowarzyszeń
2017 1692 2017-05-10 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie publikacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2017 1693 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1694 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Oksa
2017 1695 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oksa, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania
2017 1696 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany do Uchwały dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1697 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Oksa
2017 1698 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2017 roku
2017 1699 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie
2017 1700 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 235 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 1701 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 238 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2017 1702 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 239 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1703 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 1704 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słupia na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 1705 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/348/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 1706 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/350/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Usługowo Inwestycyjnego w Pawłowie
2017 1707 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/354/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/280/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
2017 1708 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/504/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1709 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/505/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1710 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/506/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1711 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/507/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1712 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/508/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1713 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/509/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1714 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/510/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1715 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/515/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2017 1716 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 1717 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/352/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 października 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2017 1718 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 1719 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/21/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości/lokali na okres dłuższy niż 3 lata
2017 1720 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 1721 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 1722 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Bębnów Gmina Gowarczów
2017 1723 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/35/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego samorządowej instytucji kultury pn.: Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” oraz nadania jej statutu
2017 1724 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/37/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania
2017 1725 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 201/XXX/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 1726 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/268/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 1727 2017-05-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 318/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 4 czerwca 2014 r.
2017 1728 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 1729 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr 31/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1730 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2017 1731 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2017 rok
2017 1732 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1733 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr 19/181/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów do nowego ustroju szkolnego
2017 1734 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr 19/182/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2017 1735 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr 19/183/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz w tym liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1736 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr 19/184/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz w tym liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1737 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr 19/ 186 /17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1738 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr 19/187/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2017
2017 1739 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 roku
2017 1740 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Miedziana Góra oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 1741 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Porzecze gm. Miedziana Góra
2017 1742 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze
2017 1743 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 1744 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2017 1745 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/17 Rady Gminy Łagów z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych planowanej do wykonania drogi na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łagów oraz zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 338048T Łagów – Nowy Staw- Winna.
2017 1746 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/29/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 1747 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/172/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok
2017 1748 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/29/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 1749 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XL/195/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 1750 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XL/200/2017 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów
2017 1751 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XLI/203/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 1752 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/217 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1753 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Konecka)
2017 1754 2017-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1755 2017-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1756 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr 159/XXIV/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1757 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych osobom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć dla logopedy, pedagoga, psychologa i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin
2017 1758 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Fałkowie
2017 1759 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/117/2004 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz pedagoga szkolnego
2017 1760 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXV/24/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 1761 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1762 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr 264/XLII/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 1763 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr 280/XLIII/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 1764 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr 224/XXXII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 1765 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr 225/XXXII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017
2017 1766 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr X/47/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2017 rok
2017 1767 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/262/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1768 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII/38/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 1769 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII/40/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Pierzchnica
2017 1770 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII/41/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1771 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Sędziszowska Karta Seniora 60+”
2017 1772 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 12 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1773 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 1774 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/17/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2017 1775 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 1776 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/212/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1777 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/332/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 1778 2017-05-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Oleszno )
2017 1779 2017-05-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)
2017 1780 2017-05-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Pieczyska
2017 1781 2017-05-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego
2017 1782 2017-05-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Wolica
2017 1783 2017-05-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Oleszno )
2017 1784 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1785 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IX/54/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 1786 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu gminnego w Klimontowie
2017 1787 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Klimontów jest organem prowadzącym
2017 1788 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, liczby punktów za każde kryterium, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2017 1789 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/277/2017 Rady Gminy Górno z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/256/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Radlin”
2017 1790 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVII / 158 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2017
2017 1791 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii
2017 1792 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/228/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1793 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017 1794 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 1795 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/17 Rady Gminy Secemin z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 1796 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2017 roku
2017 1797 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie
2017 1798 2017-05-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Wroni Dół
2017 1799 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XL / 240 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 maja 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 1800 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XL / 241 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 maja 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 1801 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/872/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 1802 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/873/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2017 1803 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/874/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce
2017 1804 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/892/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce
2017 1805 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/893/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 1806 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/894/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 1807 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 1808 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skarżysko Kościelne lub jej jednostkom podległym
2017 1809 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym
2017 1810 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1811 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/236/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Ostrowiecki dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 1812 2017-05-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za 2016 rok
2017 1813 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/373/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 1814 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/376/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody
2017 1815 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/247/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 1816 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bieliny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1817 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok
2017 1818 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie
2017 1819 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 1820 2017-05-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” na terenie powiatu sandomierskiego za 2016 rok
2017 1821 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej
2017 1822 2017-05-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2017 1823 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2017 rok
2017 1824 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1825 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr L/273/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
2017 1826 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 356 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 27 października 2005 roku
2017 1827 2017-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.19.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 maja 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr RG-XXIX/356/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005r.
2017 1828 2017-05-29 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 29 maja 2017 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy w Mniowie w okręgu wyborczym nr 4
2017 1829 2017-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 29 maja 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pawłowie przeprowadzonych w dniu 28 maja 2017 r.
2017 1830 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 158/115/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2016 rok
2017 1831 2017-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 1068/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 lutego 2017 r.
2017 1832 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2017 1833 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1834 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/468/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/286/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pawłów
2017 1835 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/469/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w gminie Nowa Słupia
2017 1836 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/477/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 1837 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/478/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 1838 2017-05-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Radomki
2017 1839 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu
2017 1840 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/169/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1841 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa
2017 1842 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/39/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1843 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/40/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Rudki
2017 1844 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 1845 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stąporków na lata 2017-2021”
2017 1846 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami
2017 1847 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1848 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2016 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
2017 1849 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/164/16 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie pomocy de minimis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców”, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich częściach oraz budowlach, które zostały oddane do użytkowania po dniu 1 stycznia 2016 roku
2017 1850 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 1851 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 1852 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/3/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 1853 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1854 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 201/XXX/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 1855 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XLII/34/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1856 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2017 Rady Gminy Górno z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gmin Górno
2017 1857 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/290/2017 Rady Gminy Górno z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Górno, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2017 1858 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/2017 Rady Gminy Górno z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 1859 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/394/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej na ulicę Wesołą w Busku-Zdroju
2017 1860 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/395/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 12 Stycznia na ulicę Parkową w Busku-Zdroju
2017 1861 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/396/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na ulicę Lawendową w Busku-Zdroju
2017 1862 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/397/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy osiedla Świerczewskiego w Busku-Zdroju na osiedle Orła Białego
2017 1863 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/398/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój
2017 1864 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/400/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju
2017 1865 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/402/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia oraz zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta Busko-Zdrój
2017 1866 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/407/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Terenu Rekreacyjnego - "Staw Niemiecki", zlokalizowanego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego
2017 1867 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/408/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Terenu Sportowo-Rekreacyjnego zwanego potocznie - "Skatepark", zlokalizowanego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego
2017 1868 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/409/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze Zbiornika Retencyjno-Rekreacyjnego w Radzanowie, położonego w gminie Busko-Zdrój
2017 1869 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/38/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok