Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Kwiecień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1183 2017-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/17 Wójta Gminy Gnojno z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2016 rok
2017 1184 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/151/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1185 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/155/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojno
2017 1186 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/156/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno
2017 1187 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/157/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 1188 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/158/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno na rok 2017”
2017 1189 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/159/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 1190 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV / 153 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2017
2017 1191 2017-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Kije z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Kije 2016 rok
2017 1192 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/211/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Włoszczowa do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1193 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/217/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/201/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1194 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/218/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1195 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/219/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2017 rok.”
2017 1196 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/221/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 r.
2017 1197 2017-04-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć w granicach regionów wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft
2017 1198 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/12/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Koneckiego
2017 1199 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/794/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 1200 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/797/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1201 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/800/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1202 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/801/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 1203 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/802/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Środowisk Twórczych w Kielcach
2017 1204 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/803/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Kieleckiego Teatru Tańca w Kielcach
2017 1205 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/804/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach
2017 1206 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/805/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
2017 1207 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/815/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w Komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej
2017 1208 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/816/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia na 2017 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce
2017 1209 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr III/19/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzena zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1210 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1211 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1212 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr III/24/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Brody jest organem prowadzącym, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów mozliwą do uzysania za poszczegolne kryteria
2017 1213 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr III/25/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2017 1214 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2017
2017 1215 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/244/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonych przez gminę przedszkolach
2017 1216 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/245/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia: kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, liczby punktów za każde kryterium, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2017 1217 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/246/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia: kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, liczby punktów za każde kryterium, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2017 1218 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/247/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krasocin do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1219 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/253/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1220 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w drodze inkasa
2017 1221 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2017 1222 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Skalbmierz jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1223 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Programu opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w roku 2017„
2017 1224 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/112/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 1225 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/114/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1226 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 1227 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2017 roku
2017 1228 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1229 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stąporków
2017 1230 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieliny w 2017 r.”
2017 1231 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Bieliny
2017 1232 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bieliny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1233 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 1234 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie
2017 1235 2017-04-03 Aneks Aneks nr 1 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2017 r. do porozumienia z dnia 11 lipca 2016 r. nr WZT-I.041.5.2016 w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2017 1236 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/18/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 1237 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/22/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 1238 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/23/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1239 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/24/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
2017 1240 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/25/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2017 1241 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/27/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Daleszyce w 2017 roku
2017 1242 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/28/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i  spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 1243 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/10/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1244 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/11/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1245 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/12/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Pierzchnica
2017 1246 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/15/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 1247 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/17/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Brody
2017 1248 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/18/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Drugnia
2017 1249 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/19/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Drugnia Rządowa
2017 1250 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/20/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Górki
2017 1251 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/21/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Holendry
2017 1252 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/22/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Maleszowa
2017 1253 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/23/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Osiny
2017 1254 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/24/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Pierzchnianka
2017 1255 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/25/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Pierzchnica
2017 1256 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/26/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Podlesie
2017 1257 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/27/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Podstoła
2017 1258 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/28/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Skrzelczyce
2017 1259 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/29/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Strojnów
2017 1260 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/30/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Ujny
2017 1261 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/31/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Wierzbie
2017 1262 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/32/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Straszniów Gumienicki
2017 1263 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/33/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2017r.
2017 1264 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/34/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pierzchnica
2017 1265 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/37/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Pierzchnica konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Pierzchnica
2017 1266 2017-04-04 Informacja Informacja nr OKA.4110.3.2017.MMi1, OKA.4110.4.2017.MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Końskie
2017 1267 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Baćkowice"
2017 1268 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe w Gminie Baćkowice
2017 1269 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2017 1270 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2017 1271 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1272 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 1273 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu jędrzejowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 1274 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jędrzejowskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1275 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/174/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobków, usytuowanych przy drogach powiatowych, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
2017 1276 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/357/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 1277 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 341 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany numer 15 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny zabudowy mieszkaniowej - plan Z"
2017 1278 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 342 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany numer 18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacji - plan J"
2017 1279 2017-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.11.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr RG-XXVII/342/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmiany numer 18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Bolechowice – Tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacji – plan J” dotyczącej wszystkich ustaleń zmiany planu miejscowego w zakresie działki nr ewid. 177/2 obręb 0006 Bolechowice, gmina Sitkówka-Nowiny, położonej na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczonym symbolem MN
2017 1280 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 346 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka - Nowiny oraz nadania mu Statutu
2017 1281 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 207/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2017 roku
2017 1282 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 208/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie
2017 1283 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 211/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1284 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 212/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 1285 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 213/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 1286 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 214/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1287 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 216/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Szydłów
2017 1288 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/15/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2017 1289 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/16/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2017 1290 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/17/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, do nowego ustroju szkolnego
2017 1291 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/18/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określania kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1292 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/19/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określania kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1293 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/25/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 1294 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2017 rok
2017 1295 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1296 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnik.
2017 1297 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnik
2017 1298 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2017 rok
2017 1299 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1300 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 1301 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dwikozy w 2017 roku
2017 1302 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach
2017 1303 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Dwikozy
2017 1304 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r
2017 1305 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki domowe, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2017 1306 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020”.
2017 1307 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2017 1308 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 marca 2017 r. w sprawieprzyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2017
2017 1309 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały: NR XXIII/140/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. U. Woj. Św. poz. 1907 z 2013r. ; zm. Dz.U. Woj. Św. poz. 590 z 2014r.)
2017 1310 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Złota na lata 2017-2024
2017 1311 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1312 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2017 roku
2017 1313 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Sadowie
2017 1314 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1315 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1316 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2017 roku
2017 1317 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/202/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., oraz sieci prowadzonych przez Gminę Wiślica publicznych przedszkol i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 1318 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1319 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w  postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn
2017 1320 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowy Korczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Korczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1321 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 2457/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2017 1322 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk w Ożarowie
2017 1323 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1324 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1325 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/168/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Działoszyce
2017 1326 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1327 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/170/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach
2017 1328 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2017 1329 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/174/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad naliczania i waloryzacji czynszu dzierżawy lub najmu nieruchomości oraz budynków stanowiących własność Gminy Działoszyce oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata
2017 1330 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 216/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 1331 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 221/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Skarżyskiego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 1332 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 222/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 1333 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 261/XLI/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 1334 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/145/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1335 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/153/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1336 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1337 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów
2017 1338 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/844/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 1339 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 14/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1340 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 22/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie pomnika przyrody
2017 1341 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zagnańsk
2017 1342 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2017 1343 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1344 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok
2017 1345 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1346 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2017 1347 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2017 1348 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łagów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1349 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łagów jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1350 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów
2017 1351 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nowego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie
2017 1352 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 1353 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 1354 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodzisław oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 1355 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/199/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1356 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/200/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2017r.
2017 1357 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/202/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1358 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1359 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1360 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
2017 1361 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2017 roku
2017 1362 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/29/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie
2017 1363 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017”
2017 1364 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 1365 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1366 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów
2017 1367 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Opatowie oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów
2017 1368 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX /262/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2017 roku
2017 1369 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
2017 1370 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/22/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 1371 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/24/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Bodzechów do nowego ustroju szkolnego
2017 1372 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/25/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bodzechów, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1373 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/26/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzechów
2017 1374 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/27/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie
2017 1375 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/28/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzechów”
2017 1376 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/30/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzechów warunków i zasad korzystania z nich
2017 1377 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/35/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1378 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/187/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 1379 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/188/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1380 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/189/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
2017 1381 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/190/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
2017 1382 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2017r.
2017 1383 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1384 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017 r. dotycząca zmian uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2017 1385 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2017”
2017 1386 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2017 rok
2017 1387 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 1388 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1389 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek
2017 1390 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1391 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Samborzec w 2017 roku
2017 1392 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1393 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2017 1394 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok
2017 1395 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1396 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1397 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 1398 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/3/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 1399 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 1400 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/8/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2017 r.”
2017 1401 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/9/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1402 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/10/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Starachowice
2017 1403 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/12/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Starachowice
2017 1404 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/13/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1405 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2017 r.
2017 1406 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/129/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2017 1407 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/42/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice
2017 1408 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów
2017 1409 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/132/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łubnice
2017 1410 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1411 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu
2017 1412 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 1413 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1414 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1415 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2017 1416 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Łopuszno na 2017 rok
2017 1417 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łopuszno
2017 1418 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Piotrowiec
2017 1419 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/217/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, przyznania im określonej liczby punktów oraz dokumentów potwierdzających te kryteria
2017 1420 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łopuszno
2017 1421 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/251/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku
2017 1422 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku
2017 1423 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/255/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 1424 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 189/XXIX/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1425 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 191/XXIX/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2017 roku
2017 1426 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 192/XXIX/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mniów na lata 2017-2021”
2017 1427 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 194/XXIX/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 1428 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 1429 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2017 roku
2017 1430 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn
2017 1431 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 1432 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2017 roku
2017 1433 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1434 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 1435 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Raków do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 1436 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Raków jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1437 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/124/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1438 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sandomierskiego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 rok
2017 1439 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 1440 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 2462/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2016 rok
2017 1441 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 193/XXIX/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Oleśnica
2017 1442 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2017 roku.
2017 1443 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 1444 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.25.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok
2017 1445 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/233/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 1446 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/235/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na obszarze Powiatu Ostrowieckiego
2017 1447 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/236/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Ostrowiecki dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2017 1448 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/238/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11
2017 1449 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/240/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2017 1450 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 1451 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV\148\2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1452 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 1453 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków”
2017 1454 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój do nowego ustroju szkolnego
2017 1455 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych
2017 1456 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu-Zdroju
2017 1457 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 1458 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1459 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1460 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1461 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tuczępy
2017 1462 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Tuczępy
2017 1463 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczępy w 2017r.
2017 1464 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2017 1465 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2017 1466 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 266/XLII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1467 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 267/XLII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chęciny
2017 1468 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 268/XLII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1469 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 273/XLII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chęciny na lata 2016-2021"
2017 1470 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 274/XLII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chęciny na rok 2017
2017 1471 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 276/XLII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2017 1472 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Złota do nowego ustroju szkolnego
2017 1473 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2017 1474 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/16/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 1475 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/18/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2017 1476 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/19/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2017 1477 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/20/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
2017 1478 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/22/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy „Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” rondu u zbiegu ulic: Paryskiej - Metalowców - Norwida w Skarżysku - Kamiennej
2017 1479 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/25/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1480 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/11/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2017 1481 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/15/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2017 1482 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 1483 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1484 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów w 2017 roku
2017 1485 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 1486 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/252/2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piekoszów na lata 2017-2021
2017 1487 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 1488 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 11/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Suchedniów i określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
2017 1489 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 12/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Suchedniów jest organem prowadzącym, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1490 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 13/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1491 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 14/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Suchedniów do nowego ustroju szkolnego
2017 1492 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 16/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 1493 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 18/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchedniów na lata 2017-2021” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 1494 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 20/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
2017 1495 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sandomierski
2017 1496 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/9/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 1497 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/18/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2017 1498 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/323/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Morawica na 2017 rok
2017 1499 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/325/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1500 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/326/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Morawica jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1501 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/327/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Morawica
2017 1502 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/330/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
2017 1503 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXiX/332/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morawica na 2017 r.
2017 1504 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/336/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/9/95/II Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 marca 1995 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2017 1505 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/337/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Morawica
2017 1506 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/338/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kawczyn
2017 1507 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/339/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1508 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/340/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
2017 1509 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 195/XXIX/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 1510 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wojciechowice
2017 1511 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2017 roku
2017 1512 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Wojciechowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1513 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wojciechowice
2017 1514 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1515 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Starachowickiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1516 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/178/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych
2017 1517 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1518 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Wąchock do nowego ustroju szkolnego
2017 1519 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąchock w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1520 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/17/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku mających siedzibę na obszarze Powiatu Kieleckiego
2017 1521 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/13/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica
2017 1522 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/15/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2017 1523 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/17/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 1524 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/19/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1525 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/2/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1526 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/3/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz niezbędne dokumenty do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1527 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/5/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2017 roku
2017 1528 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/6/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 1529 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/7/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczewsko
2017 1530 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/8/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczewsko
2017 1531 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/11/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1532 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz zwolnień nauczycieli od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2017 1533 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Ruda Maleniecka jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 1534 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
2017 1535 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1536 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wygaszenia Uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów
2017 1537 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/61/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/67/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 1538 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1539 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Bałtów jest organem prowadzącym
2017 1540 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 1541 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Czekaj
2017 1542 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1543 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/16/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1544 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 1545 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/264/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 1546 2017-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1547 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 1548 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/313/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1549 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/316/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2017 1550 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/319/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Końskie na lata 2017 – 2021
2017 1551 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/325/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/135/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagradzania za pobór tej opłaty
2017 1552 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXX/275/2017 Rady Gminy Górno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1553 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXX/276/2017 Rady Gminy Górno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górno w roku 2017”
2017 1554 2017-04-12 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.5.2017.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 kwietnia 2017 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Industry Polska sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu
2017 1555 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 12/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr I/2/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2017 rok
2017 1556 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1557 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1558 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1559 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 1560 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1561 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/474/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1562 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/475/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1563 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/476/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2017 1564 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/477/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1565 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/478/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1566 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/479/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1567 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/480/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1568 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/481/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2017 1569 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/482/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1570 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej
2017 1571 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/493/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
2017 1572 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/494/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej
2017 1573 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/495/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2017 r.
2017 1574 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/496/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania dotyczącego udzielania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
2017 1575 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/497/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/231/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02 marca 2016 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Sandomierza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 1576 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/498/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym
2017 1577 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/499/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sandomierskiego Centrum Kultury
2017 1578 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXII/153/17 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 1579 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXII/159/17 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Secemin Nr XIX/132/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Secemin
2017 1580 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2017 rok
2017 1581 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1582 2017-04-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 27 marca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2016 rok
2017 1583 2017-04-14 Postanowienie Postanowienie nr 1/2017 Przewodniczącego Rady Gminy w Mircu z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu do Legislatora Aktów Prawnych XML
2017 1584 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVI / 156 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce
2017 1585 2017-04-14 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.2.2017 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27 stycznia 2017 r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 27.01.2017 r. pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem mgr Zbigniewem Dudą zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Adamem Podsiadło zwanym dalej „Nadleśniczym”
2017 1586 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2017 1587 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2017 roku”
2017 1588 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1589 2017-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr FB.3035.1.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 rok
2017 1590 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1591 2017-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1592 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
2017 1593 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno-opiekuńczej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
2017 1594 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/318/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Końskie
2017 1595 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/321/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie
2017 1596 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/322/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Końskie
2017 1597 2017-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.39.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/333/17 Rady Gminy Pawłów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/280/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
2017 1598 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/154/17 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i przedszkoli w gminie Secemin oraz granic ich obwodów do nowego ustroju szkolnego
2017 1599 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/155/17 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2017 rok”
2017 1600 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/158/17 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Secemin na lata 2017-2022
2017 1601 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/370/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 1602 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 1603 2017-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.40.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/309/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Kazimierza Wielka na rok 2017
2017 1604 2017-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.41.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/207/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2017 roku w części określonej w § 3 ust. 2 uchwały
2017 1605 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok
2017 1606 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łagów
2017 1607 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 1608 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/204/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska
2017 1609 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/205/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwaniska
2017 1610 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/209/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1611 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg położonych na terenie gminy Fałków zaliczonych do kategorii dróg gminnych
2017 1612 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.26.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok
2017 1613 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nagłowice na lata 2017-2019
2017 1614 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 353 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2017 rok
2017 1615 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 361 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XXVIII/344/17 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 1616 2017-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasocin przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2017 r.
2017 1617 2017-04-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy Łopuszno w okręgu wyborczym nr 2
2017 1618 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 350 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2032"
2017 1619 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXX/280/2017 Rady Gminy Górno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia cennika usług wykonywanych przez Zakładu Usług Komunalnych w Górnie
2017 1620 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 1621 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1622 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 1623 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 1624 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Ostrowieckiego
2017 1625 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 1626 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nagłowice
2017 1627 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XL/237/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2017-2020
2017 1628 2017-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łopuszno w okręgu wyborczym nr 2
2017 1629 2017-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.42.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania in odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - w części określonej w § 1 ust. 1, 2 i 3 oraz § 5 ust. 1 załącznika do uchwały
2017 1630 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2017 rok
2017 1631 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 1632 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.14.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Rybitwy
2017 1633 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.15.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/214/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Umianowice
2017 1634 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1635 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/159/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Koprzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 1636 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/160/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Koprzywnica na stałe odwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 1637 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok