Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Marzec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 820 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowianiu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ożarów
2017 821 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/218 /2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujacych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów
2017 822 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXiX/221/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 823 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/792/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 824 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLV/253/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kunów na lata 2017 – 2021.
2017 825 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLV/256/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
2017 826 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLV/257/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i  wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 827 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLV/258/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIX/177/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 828 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr III/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 829 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr III/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 830 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr III/8/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Starachowicach Nr III/22/88 z dnia 22 listopada 1988 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Starachowice.
2017 831 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr III/9/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Starachowicach pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 9 a Rondem im. gen. Antoniego Hedy - ”Szarego”.
2017 832 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr III/11/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta Starachowice
2017 833 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr III/12/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Starachowicach.
2017 834 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/361/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Busko-Zdrój na lata 2017 – 2021.
2017 835 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/362/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój
2017 836 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/363/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVI/268/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.03.2005r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
2017 837 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
2017 838 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/367/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2020
2017 839 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/119/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów.
2017 840 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/120/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów.
2017 841 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 842 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 843 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 844 2017-03-01 Postanowienie Postanowienie nr 1/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie sprostowania omyłki jaka wynikła przy przesyłaniu uchwały do publikacji
2017 845 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/256/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Radlin”
2017 846 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/462/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 847 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/463/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 848 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/464/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 849 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/467/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
2017 850 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/4/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2017 851 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/7/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2017 roku
2017 852 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/9/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 853 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/14/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
2017 854 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr III/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 855 2017-03-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2017 Burmistrza Sędziszowa z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Sędziszów
2017 856 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 252/XL/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 857 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 858 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI/3/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zmieniająca uchwałę zmieniającą tę uchwałę
2017 859 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI/4/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 860 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XLV/300/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 861 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XLV/301/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazimierza Wielka
2017 862 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 863 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piekoszów na lata 2017-2021
2017 864 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Piekoszów
2017 865 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2017 866 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2017 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 867 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 868 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2017 roku
2017 869 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XL/350/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 870 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XLI/12/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 871 2017-03-03 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego, położonych na terenie Miasta Starachowice za rok 2016.
2017 872 2017-03-03 Ogłoszenie Ogłoszenie nr I Starosty Pińczowskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do tworzonej przy Staroście Powiatu Pińczowskiego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2017 873 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVI/173/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27.01.2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2017 roku”
2017 874 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017rok
2017 875 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych
2017 876 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąchock na lata 2017-2021
2017 877 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/138/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 878 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/194/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 879 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadowiu i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu
2017 880 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/151/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sadowie przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2017 881 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Sadowie
2017 882 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwałach Rady Gminy Michałów Nr XXV/139/2009 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych oraz Nr XXXV/203/2009 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 883 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie dofinansowanego w ramach „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
2017 884 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 326 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok
2017 885 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 328 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „BRZEZIŃSKA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 886 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 329 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „BURSZTYNOWA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 887 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 330 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „DIAMENTOWA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 888 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 331 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „GRAFITOWA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 889 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 332 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „SZAFIROWA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 890 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 333 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „TURKUSOWA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 891 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 343 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2017 892 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 893 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno”
2017 894 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/236/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno "Górno"
2017 895 2017-03-06 Aneks Aneks Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 grudnia 2016 r. zawarty pomiędzy: Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Miastem i Gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Burmistrza Dariusza Skibę
2017 896 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego
2017 897 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok
2017 898 2017-03-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 922/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2016 r.
2017 899 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/63/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2017 rok
2017 900 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/65/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2017 901 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 902 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 196/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 903 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 198/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz określenia drzew lub krzewów, których usunięcie nie wymaga uzyskania zezwolenia
2017 904 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 199/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2017 905 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/331/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 906 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/333/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/280/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
2017 907 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/141/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie opłaty za przyjęcie ścieków przez Oczyszczalnię Ścieków w Koprzywnicy
2017 908 2017-03-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 6 marca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Fałkowie przeprowadzonych w dniu 5 marca 2017 r.
2017 909 2017-03-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 6 marca 2017 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy w Pawłowie w okręgu wyborczym nr 15
2017 910 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.18.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/286/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej jako jednostki obsługującej jednostki obsługiwane w ramach wspólnej obsługi – jako sprzecznej z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. jedn. Dz. U. 2016, poz. 296 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.) w zw. z art. 10b ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym
2017 911 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Łagów
2017 912 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 913 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku
2017 914 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/244/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku
2017 915 2017-03-08 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2016 położonych na obszarze Gminy Kielce
2017 916 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 180/XXVIII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
2017 917 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 185/XXVIII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 918 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.19.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/178/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ruda Pilczycka - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 919 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.20.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/177/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Radwanów Kolonia - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 920 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.21.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/176/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Radwanów Wieś - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 921 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.22.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/175/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pilczyca - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 922 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.23.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/174/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pijanów - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 923 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.24.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/173/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piaski - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 924 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.25.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/172/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Olszówka - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 925 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.26.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/171/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mnin - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 926 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.27.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/170/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Hucisko - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 927 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.28.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/169/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czerwona Wola Kolonia - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 928 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.29.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/168/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czerwona Wola - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 929 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.30.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/167/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Budzisław - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 930 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.31.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/166/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Biały Ług-Słomiana - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 931 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.32.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/179/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rytlów - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 932 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.33.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/180/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Skąpe - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 933 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/181/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Słupia - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 934 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.35.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/182/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wólka - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 935 2017-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/183/2017 r. Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zaostrów - w części określonej w § 7 ust. 1 lit. c i § 33 ust. 1 pkt 6 Załącznika do uchwały
2017 936 2017-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu wyborczym nr 15
2017 937 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 938 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 939 2017-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r., położonych na obszarze gminy Miedziana Góra
2017 940 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVI /129 / 2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2017 rok
2017 941 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/1/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla gminy Stopnica na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku
2017 942 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/2/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2017 roku”
2017 943 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/3/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stopnica na rok szkolny 2017/2018
2017 944 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/4/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stopnica
2017 945 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/5/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stopnica
2017 946 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/9/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 947 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 188/XXVIII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 948 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/142/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 949 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/144/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica
2017 950 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 951 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr III/21/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 952 2017-03-13 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2016 położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2017 953 2017-03-13 Informacja Informacja nr RMKG-XI.7146.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie z dnia 3 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok , położonych na obszarze Gminy Opatów
2017 954 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw osiedlom, ulicom, placom, drogom wewnętrznym, skwerom innym obiektom publicznym znajdującym się w obrębie Miasta i Gminy Chmielnik
2017 955 2017-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 3 marca 2017 r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Miasta i Gminy Chmielnik za 2016 rok
2017 956 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 957 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 8/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr I/2/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2017 rok
2017 958 2017-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 959 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/311/17 Rady Gminy Morawica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 960 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXVIII/238/2010 Rady Gminy Wiślica z dnia 27.01.2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Wiślica
2017 961 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/6/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niepubliczne na terenie Powiatu Koneckiego
2017 962 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 963 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2016
2017 964 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2017 965 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów
2017 966 2017-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/17 Marszałka Województwa z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2017r. w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
2017 967 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2017 968 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2017 969 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 970 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2017 roku"
2017 971 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 972 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 973 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn
2017 974 2017-03-16 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016r.
2017 975 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 976 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w  Łoniowie
2017 977 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łoniowie
2017 978 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr 2376/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia "Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim"
2017 979 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/444/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2017 roku w województwie świętokrzyskim
2017 980 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/451/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego
2017 981 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/456/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 982 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/457/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 983 2017-03-20 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/ 2017 Wójta Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zestawienia za 2016 rok danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Szydłów
2017 984 2017-03-21 Postanowienie Postanowienie nr 1/2017 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zał. Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XLIV/194/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.
2017 985 2017-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Krasocin w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2016 rok , położonych na obszarze gminy Krasocin lub jej części
2017 986 2017-03-21 Informacja Informacja Starosty Buskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Nowy Korczyn, powiat buski, województwo świętokrzyskie
2017 987 2017-03-21 Informacja Informacja Starosty Buskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Wiślica, powiat buski, województwo świętokrzyskie
2017 988 2017-03-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 21 marca 2017 r. uchylające postanowienie z dnia 4 sierpnia 2016 r. o wygaśnięciu mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
2017 989 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy na lata 2017-2020”
2017 990 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łoniów
2017 991 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów
2017 992 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 993 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/100/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2017 994 2017-03-22 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok, położonych na obszarze Gminy Radoszyce
2017 995 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok
2017 996 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
2017 997 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów i  kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I  publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - na rok szkolny 2017/2018 w Gminie Pińczów
2017 998 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2017 999 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1000 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Pińczowa
2017 1001 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/267/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Pińczowa
2017 1002 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/268/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2017 1003 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr 150/XXIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1004 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr 151/XXIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określania kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Smyków
2017 1005 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr 152/XXIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Smyków
2017 1006 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr 153/XXIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1007 2017-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Wójta Gminy Bieliny z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Bieliny
2017 1008 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 1009 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie
2017 1010 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego
2017 1011 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/304/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 1012 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Kazimierza Wielka jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1013 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1014 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/314/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierza Wielka w 2017 roku.''
2017 1015 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/259/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 1016 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/145/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn
2017 1017 2017-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.7.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XX/145/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn
2017 1018 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/146/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża „Wołów” w miejscowości Wołów, na terenie gminy Bliżyn
2017 1019 2017-03-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 21 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Daleszyce
2017 1020 2017-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Wójta Gminy Michałów z dnia 22 marca 2017 r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2016 rok położonych na obszarze Gminy Michałów
2017 1021 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII/32/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1022 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1023 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2017r.
2017 1024 2017-03-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Końskie
2017 1025 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1026 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sędziszów na 2017 rok”
2017 1027 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Sędziszów
2017 1028 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę własną Nr V/20/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2017 1029 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę własną Nr XII/82/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1030 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pożyczek dla Fundacji i Stowarzyszeń
2017 1031 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1032 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 1033 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1034 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV / 154 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1035 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1036 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2017 roku
2017 1037 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
2017 1038 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Wilczyce, do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 1039 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Ćmielów jest organem prowadzącym , dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów
2017 1040 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Ćmielów jest organem prowadzącym
2017 1041 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 1042 2017-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2017 r.
2017 1043 2017-03-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 23 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Małogoszcz
2017 1044 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2017 1045 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Nowy Korczyn do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1046 2017-03-27 Zestawienie Zestawienie nr 1/2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Włoszczowa
2017 1047 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 1048 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1049 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 1050 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2017 1051 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiazujacych w postępowaniu rekrutacyjnym i  w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawwych prowadzonych przez Gminę Sędziszów
2017 1052 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 223 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 1053 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 230 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2017 1054 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII /231 /2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1055 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 232 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2017 1056 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 233 /2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2017 1057 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/371/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2017 1058 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/372/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2017 1059 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/376/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania
2017 1060 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/378/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1061 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/379/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2017 1062 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/380/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1063 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 1064 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1065 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1066 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bogoria
2017 1067 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2017 1068 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bogoria jest organem prowadzącym
2017 1069 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2017 roku
2017 1070 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XX/124/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2017r.
2017 1071 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1072 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały z dnia 28 marca 2014 r. Nr XXXVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chmielnik
2017 1073 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX.16.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok
2017 1074 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX.17.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Opatowskiego
2017 1075 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX.21.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego
2017 1076 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr Nr XXXI/177/2017 Rady Gminy Raków z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 1077 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2017 Rady Gminy Raków z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Raków
2017 1078 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Raków z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw
2017 1079 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 1080 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/326/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2017 rok”
2017 1081 2017-03-29 Zestawienie Zestawienie nr 1/2017 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Rytwiany
2017 1082 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/359/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1083 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/360/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1084 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/361/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 1085 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/213/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kije w 2017 roku”
2017 1086 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/215/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1087 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/218/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 1088 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/219/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1089 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/221/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/13 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kije, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kije, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2017 1090 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1091 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
2017 1092 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 1093 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1094 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 9/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 marca 2017 r. wskazująca naruszenie prawa w Zarządzeniu Nr 76/2016 r. Wójta Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce
2017 1095 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1096 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1097 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia (Konecka) na rok 2017”.
2017 1098 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/217 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupia (Konecka)
2017 1099 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2017 1100 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupia (Konecka)
2017 1101 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/166/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biały Ług - Słomiana
2017 1102 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/167/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budzisław
2017 1103 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/168/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czerwona Wola
2017 1104 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/169/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czerwona Wola Kolonia
2017 1105 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/170/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hucisko
2017 1106 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mnin
2017 1107 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/172/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszówka
2017 1108 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/173/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piaski
2017 1109 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/174/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pijanów
2017 1110 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/175/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pilczyca
2017 1111 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/176/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radwanów Wieś
2017 1112 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/177/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radwanów Kolonia
2017 1113 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/178/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruda Pilczycka
2017 1114 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/179/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rytlów
2017 1115 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/180/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skąpe
2017 1116 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/181/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słupia
2017 1117 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/182/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka
2017 1118 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/183/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaostrów
2017 1119 2017-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z siedzibą w Starym Korczynie
2017 1120 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 189/XXIX/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2017 roku”
2017 1121 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 190/XXIX/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1122 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 191/XXIX/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Oleśnica
2017 1123 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 192/XXIX/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica
2017 1124 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI.133.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok
2017 1125 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI.135.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1126 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI.139.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
2017 1127 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI.140.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2017 roku
2017 1128 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI.141.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2017 1129 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/7/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2017 1130 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/10/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Staszowskiego na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku
2017 1131 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/13/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1132 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/20/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1133 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/24/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 1134 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/25/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1135 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/26/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
2017 1136 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/27/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1137 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/28/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
2017 1138 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/30/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1139 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/32/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania drodze publicznej nazwy ulicy w miejscowości Nowa Słupia
2017 1140 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/33/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/107/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi
2017 1141 2017-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 6/ 2017 Burmistrza Ożarowa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Ożarów
2017 1142 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/335/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 1143 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/341/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały/punkty przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów
2017 1144 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/342/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 1145 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/343/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów i punktów przedszkolnych oraz do klas I  szkół podstawowych dla których gmina Pawłów jest organem prowadzącym, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 1146 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/344/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłów w 2017 roku”
2017 1147 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/346/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2017 1148 2017-03-30 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 28 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Morawica
2017 1149 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 344 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 1150 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 347 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Sitkówka - Nowiny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2017 1151 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 348 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sitkówka - Nowiny jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1152 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 349 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
2017 1153 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 352 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2017 1154 2017-03-30 Zestawienie Zestawienie nr 1/2017 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Bałtów
2017 1155 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr 19/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1156 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr 20/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagnańsk
2017 1157 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr III/10/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starachowice Dolne” w obrębie jednostki A2 Orłowo na obszarze miasta Starachowice
2017 1158 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/461/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "KAMIEŃ PLEBAŃSKI" w Sandomierzu i terenów przyległych
2017 1159 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana Góra
2017 1160 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 1161 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Słupia oraz określenie granic ich obwodów
2017 1162 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia
2017 1163 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/165/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupi
2017 1164 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Raków z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raków na 2017 rok
2017 1165 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 205/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 1166 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 211/2017 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za rok 2016
2017 1167 2017-03-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24 marca 2017 r. z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2016 rok
2017 1168 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnych oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2017 roku
2017 1169 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Opatowiec na rok szkolny 2017/2018
2017 1170 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1171 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1172 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Opatowiec na rok szkolny 2017/2018
2017 1173 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełnijącym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec
2017 1174 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2017 1175 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2017 1176 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Piekoszów
2017 1177 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Piekoszów
2017 1178 2017-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Mniów
2017 1179 2017-03-31 Zestawienie Zestawienie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie w czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Busko-Zdrój
2017 1180 2017-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/207 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 31 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Zawichost.
2017 1181 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/148/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2017r.
2017 1182 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/152/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica