Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Luty 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 472 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2017 rok
2017 473 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2017 rok
2017 474 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach
2017 475 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nagłowice
2017 476 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nagłowice na lata 2017-2021
2017 477 2017-02-01 Postanowienie Postanowienie nr 1/2017 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2017 478 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 4/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nieprawidłowości w uchwale Nr XIX/64/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 479 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 5/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIX/65/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
2017 480 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 6/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/239/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 481 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/234/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2017
2017 482 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 312 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok
2017 483 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 315 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 484 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 316 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 485 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 317 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 486 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 318 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 487 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 319 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 488 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 320 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 489 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 321 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 490 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr I/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 491 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr I/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 492 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr I/3/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 493 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr I/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 494 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr I/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR IX/12/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Starachowice
2017 495 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr I/8/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XI/5/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Starachowickiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania
2017 496 2017-02-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 1 lutego 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kazimierskiego
2017 497 2017-02-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie włączenia do obwodu Szkoły Podstawowej w Tumlinie gmina Zagnańsk miejscowości Tumlin-Wykień i Tumlin-Podgród należących terytorialnie do Gminy Miedziana Góra
2017 498 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2017 499 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII /246 /2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2013 - 2017"
2017 500 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 501 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/447/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2017 502 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/449/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 503 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/450/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 504 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/451/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 505 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/452/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 506 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/453/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 507 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/454/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 508 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/457/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
2017 509 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/459/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową
2017 510 2017-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.11.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/128/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2017
2017 511 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/739/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 512 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/747/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury „Białogon”
2017 513 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/748/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce
2017 514 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/750/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 515 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/771/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski” z nazwą zamienną w języku angielskim: „Geoland of The Holy Cross Mountains”
2017 516 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/773/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 26 stycznia 2017 r. zatwierdzająca Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Kielce w dniu 9 stycznia 2017 r.
2017 517 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 518 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr xxv/195/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2017 rok
2017 519 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/17 Rady Gminy Łagów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX 141/04 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 520 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/17 Rady Gminy Łagów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  Domu Senior-WIGOR przy Dziennym Domu Pobytu Otwarte Serca w Sędku
2017 521 2017-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z dnia 30 stycznia 2017 r. z działaności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2016
2017 522 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2017 rok
2017 523 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka i opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub inne formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów
2017 524 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2017-2021”
2017 525 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: wygaśnięcia uchwały dotyczącej wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Jędrzejowa
2017 526 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Osiek publicznym przedszkolu
2017 527 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 528 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 529 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2017 530 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad bezpłatne podstawy programowe dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec
2017 531 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2017 532 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 533 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bogoria
2017 534 2017-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Skarżyskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Zespole Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej w 2017 roku
2017 535 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 17/168/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Małogoszcz
2017 536 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biały Ług - Słomiana
2017 537 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budzisław
2017 538 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czerwona Wola
2017 539 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czerwona Wola Kolonia
2017 540 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hucisko
2017 541 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mnin
2017 542 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszówka
2017 543 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piaski
2017 544 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pijanów
2017 545 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pilczyca
2017 546 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radwanów Wieś
2017 547 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radwanów Kolonia
2017 548 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruda Pilczycka
2017 549 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rytlów
2017 550 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skąpe
2017 551 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słupia
2017 552 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka
2017 553 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaostrów
2017 554 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słupia za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2017 555 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 08 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi
2017 556 2017-02-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2017 557 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2017  rok.
2017 558 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ćmielów.
2017 559 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ćmielów.
2017 560 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec.
2017 561 2017-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Buskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2017.
2017 562 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku.
2017 563 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2017 rok
2017 564 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 565 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/181/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Tuczępy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 566 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 6/I/17 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2017 rok
2017 567 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bogoria
2017 568 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 187/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 569 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 188/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej nr 390030T - działki nr ewid. 599/2 w Szydłowie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2017 570 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 190/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 571 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 191/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/ 177/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 572 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 192/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
2017 573 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 193/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
2017 574 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XLII/186/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 575 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2017 rok
2017 576 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu GMINY WODZISŁAW na 2017 r.
2017 577 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/115/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 578 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/318/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 579 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XX.126.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2017 rok
2017 580 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2017 581 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2017 582 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2017 583 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2017 584 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2017 rok
2017 585 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2017 586 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Chmielnik jest organem prowadzącym
2017 587 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 588 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2017 rok
2017 589 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobków
2017 590 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie
2017 591 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 592 2017-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Buskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2017.
2017 593 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2017 594 2017-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2017 roku
2017 595 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Wiślicy.
2017 596 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/197/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2017 rok
2017 597 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/201/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Górki, Gmina Kije
2017 598 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/202/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/56/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola Publiczne prowadzone przez Gminę Kije.
2017 599 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/203/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach
2017 600 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2017 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 601 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 173/XXVII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 25/V/15 z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 602 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 603 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 604 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 605 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/346/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 606 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr I/2/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 607 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr I/3/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwałą Nr II/13/2016 Rady Gminy Brody z dnia 26 lutego 2016 roku
2017 608 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr I/4/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brody wprowadzonego uchwałą Rady Gminy w Brodach Nr XLIV/279/2014 z dnia 30 maja 2014r.
2017 609 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr I/5/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie : określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Body
2017 610 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr I/6/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami 2017-2020
2017 611 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr I/8/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brody
2017 612 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2017 613 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/302/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Masłów
2017 614 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/70/2011 Rady Gminy Oksa z dnia 28 listopada 2011r. dotyczącej ustalenia opłat za świadczenie Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Oksa.
2017 615 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr IX/44/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2017 rok
2017 616 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019
2017 617 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
2017 618 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/216/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2016r w sprawie ustalenia stawek , zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.
2017 619 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/215/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
2017 620 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/220/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2017 621 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra uchwalonego uchwałą Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012 r.
2017 622 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 623 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie.
2017 624 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 625 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/2/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 626 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 627 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Krasocin i Lipie – część 1
2017 628 2017-02-13 Aneks Aneks nr 1.2017 Starosty Opatowskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. do porozumienia z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2017 629 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 630 2017-02-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Wójta Gminy Mirzec z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Mirzec
2017 631 2017-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2017 Starosty Kieleckiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2017r.
2017 632 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/254/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne organizowane w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wąchock
2017 633 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku
2017 634 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2017 roku”
2017 635 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/2/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 636 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/321/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 637 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok
2017 638 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/437/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów
2017 639 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/196/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
2017 640 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 r.
2017 641 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn
2017 642 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2017 643 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 644 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn
2017 645 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 646 2017-02-13 Postanowienie Postanowienie nr 1/2017 Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu do Edytora Aktów Prawnych XML Uchwały Nr XXIII/105/2016 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 647 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/312/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/275/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Pawłów
2017 648 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce
2017 649 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 650 2017-02-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
2017 651 2017-02-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Staszowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
2017 652 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 17/158/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2017 653 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXV/181/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 654 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany inkasenta poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości we wsi Sroczków
2017 655 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr 5/I/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 656 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr 7/I/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „KUŹNICA” w Suchedniowie
2017 657 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2017 658 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn
2017 659 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/261/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej
2017 660 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr 176/XXVII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 661 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XXV/149/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Samborzec przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 662 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 663 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr 7/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 172/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 664 2017-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 665 2017-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 666 2017-02-15 Informacja Informacja nr 1/2017 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 9 lutego 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze GMINY JĘDRZEJÓW
2017 667 2017-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Skarżyskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2017 roku
2017 668 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr I/2/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDZICA" w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2017 rok
2017 669 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Słupia
2017 670 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 671 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie w  przyjęcia„ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w  2017 r ”
2017 672 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/2/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 673 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/5/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 674 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/7/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kosztu za jedną godzinę usług opiekuńczych
2017 675 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/8/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Pierzchnica
2017 676 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/9/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 677 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie podziału gminy Sędziszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 678 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie podziału gminy Sędziszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 679 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów
2017 680 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2017 681 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2017 r. świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2017 682 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 683 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 684 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2017 685 2017-02-16 Postanowienie Postanowienie nr 1/2017 Przewodniczącego Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych - Legislator
2017 686 2017-02-16 Informacja Informacja nr Nr OKA.4210.48(13).2016.2017.275.XIV.PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
2017 687 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna
2017 688 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXX /190/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stąporków na lata 2017-2020
2017 689 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 690 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2017 691 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/5/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 692 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/9/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2017 693 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/10/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2017 694 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/13/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032 „ oraz ,,Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na realizację prac związanych z transportem i utylizacją odpadów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na obszarze Gminy Bodzechów”
2017 695 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/143/17 Rady Gminy Secemin z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 696 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/144/17 Rady Gminy Secemin z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 697 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/146/17 Rady Gminy Secemin z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 698 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/148/17 Rady Gminy Secemin z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Secemin
2017 699 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 219 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2017 700 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 222 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2017 701 2017-02-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy Solec-Zdrój za rok 2016
2017 702 2017-02-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.12.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/211/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 703 2017-02-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.13.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/111/2016 Rady Miejska w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 704 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 2/I/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/II/99 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie, ul. Ogrodowa 12
2017 705 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/223/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bieliny
2017 706 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/224/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 707 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/225/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/334/14 Rady Gminy w Bielinach z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Bieliny
2017 708 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/227/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Bielinach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 709 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr II/11/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowdzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 710 2017-02-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 r. wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2017 711 2017-02-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec
2017 712 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 141/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 713 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 143/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenie Gminy Smyków na rok 2017”
2017 714 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 148/XXII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie
2017 715 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 5.2017 Starosty Pińczowskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2017 roku
2017 716 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/14/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 717 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/16/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/13/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 718 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2017 719 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 720 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pińczowie
2017 721 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/304/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 722 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/305/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2017 723 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/306/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Końskie jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 724 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2017 725 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Włoszczowa lub osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 726 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych
2017 727 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia: kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, liczby punktów za każde z kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2017 728 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia: kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, liczby punktów za każde kryterium, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2017 729 2017-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/17 Starosty Włoszczowskiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w 2017 roku
2017 730 2017-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/17 Starosty Włoszczowskiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego we Włoszczowie w 2017 roku
2017 731 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/9/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 732 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/13/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2017 733 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/16/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/86/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Nowa Słupia
2017 734 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/17/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Słupia w 2017 roku.”
2017 735 2017-02-21 Informacja Informacja nr 1/2017 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Zagnańsk
2017 736 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 737 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr 183/XXVIII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 172/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 738 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr 188/XXVIII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 739 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów
2017 740 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/306/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 741 2017-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Pińczowskiego z dnia 16 lutego 2017 r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2016
2017 742 2017-02-21 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 743 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/134/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5  w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica
2017 744 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/137/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazwy miejscowości Beszyce Górne, wieś i Beszyce Dolne, część wsi Beszyce Górne i ustalenie nazwy z połączenia dwóch miejscowości Beszyce Górne, wieś i Beszyce Dolne, część wsi Beszyce Górne i nadanie nazwy BESZYCE
2017 745 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 256/XL/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach
2017 746 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 257/XL/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 747 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 260/XL/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2017 748 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 749 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 750 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/775/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 751 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/787/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach
2017 752 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIV / 146 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2017
2017 753 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIV / 150 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII / 129 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce
2017 754 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 755 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2017 Rady Gminy Górno z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 756 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/2017 Rady Gminy Górno z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Górno
2017 757 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/264/2017 Rady Gminy Górno z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Górno
2017 758 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2017 roku
2017 759 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2017 760 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca własną uchwałę nr XXI/109/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 761 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w drodze inkasa
2017 762 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu nr XV/74/2016 z dnia 03 marca 2016r.
2017 763 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Solec-Zdrój
2017 764 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój
2017 765 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój
2017 766 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 767 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr V/18/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej na 2017 rok
2017 768 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 769 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr 206/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 770 2017-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Korytnica, gmina Sobków, powiat jędrzejowski
2017 771 2017-02-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Iwaniska
2017 772 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XX/147/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie
2017 773 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 774 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2023
2017 775 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 776 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/168/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie
2017 777 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 778 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX.9.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok
2017 779 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX.11.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego
2017 780 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXX/161/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 781 2017-02-24 Informacja Informacja nr OKA.4210.62(10).2016.2017.29.XVI.AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o. o.
2017 782 2017-02-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze lub części Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok.
2017 783 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 784 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017rok
2017 785 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2017 786 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/355/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2017 787 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/356/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 788 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/357/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2017 789 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie
2017 790 2017-02-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.15.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/193/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 w części określonej w § 3 i § 4 uchwały
2017 791 2017-02-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.16.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/192/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 w części określonej w § 3 i § 4 uchwały.
2017 792 2017-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 13.2017 Starosty Opatowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu opatowskiego w roku 2017
2017 793 2017-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 14.2017 Starosty Opatowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2017
2017 794 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Dwikozach.
2017 795 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XXII/125/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 796 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XII/78/2015 Rady Gminy Soków z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2017 797 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 798 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2017 rok
2017 799 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonych przez Gminę Łoniów publicznych przedszkolach i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego
2017 800 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 801 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2017 802 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr 185/XXVIII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
2017 803 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Starosty Starachowickiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Starachowickiego na 2017 rok.
2017 804 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr II/13/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 805 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr II/14/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych w miejscowości Wzdół Rządowy, Wiącka, Wzdół Parcele, Bodzentyn, Orzechówka i Święta Katarzyna do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
2017 806 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów
2017 807 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Klimontów Publicznym Przedszkolu i określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
2017 808 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
2017 809 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 810 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 811 2017-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2017 r.
2017 812 2017-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr . Starosty Ostrowieckiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2017 r.
2017 813 2017-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.I.120.1.10.2017 Starosty Ostrowieckiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Waśniów
2017 814 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXI/165/2016 Rady Gminy Waśniów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 815 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 172 /2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 816 2017-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Stopnica
2017 817 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 17/164/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r
2017 818 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 18/173/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r
2017 819 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/17/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.