Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Grudzień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 3610 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/90/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 3611 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/92/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3612 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/93/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 3613 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/94/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3614 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/95/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Bodzechów instrumentem płatniczym
2017 3615 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/99/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3616 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/100/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/65/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bodzechów
2017 3617 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLI/190/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Sadowie.
2017 3618 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLI.65.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok
2017 3619 2017-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3620 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 336 /LIII/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 3621 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 3622 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/53/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2017 3623 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/64/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2018 r.
2017 3624 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr LVI/394/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2017 3625 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr LVI/395/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3626 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr LVI/396/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 3627 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 68/X/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Suchedniowie oraz nadania jej Statutu
2017 3628 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie nr 2/CHMIELNIK/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 27 października 2017 r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu, przy kontrasygnacie Marii Klusek – Skarbnika Powiatu, a Miastem i Gminą Chmielnik reprezentowaną przez: Pawła Wójcika – Burmistrza, przy kontrasygnacie Ireny Słomka- Skarbnika Miasta i Gminy
2017 3629 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2017 3630 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Bieliny
2017 3631 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3632 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3633 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Pawła II
2017 3634 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/233/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3635 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/236/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 3636 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/238/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Pacanów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 3637 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 3638 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Osiek
2017 3639 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek
2017 3640 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3641 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/244/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3642 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/248/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 3643 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/85/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3644 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/87/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych Gminy Nowa Słupia na rzecz ich najemców oraz udzielenia bonifikaty
2017 3645 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/88/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Nowa Słupia służebnością przesyłu
2017 3646 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/89/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Gminy Nowa Słupia
2017 3647 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/90/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3648 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/91/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 3649 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/92/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3650 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/93/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3651 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/94/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych
2017 3652 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2017 3653 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3654 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 r.
2017 3655 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2018
2017 3656 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XXII/149/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn
2017 3657 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/17 Rady Gminy Łagów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Łagów
2017 3658 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2017 3659 2017-12-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 1 grudnia 2017 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Miejskiej w Skalbmierzu
2017 3660 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/183/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3661 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/184/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2018 r.
2017 3662 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/185/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 r.
2017 3663 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowego Centrum Oświaty we Włoszczowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2017 3664 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2017 3665 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2017 3666 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 r.
2017 3667 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/110/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 3668 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2017 3669 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/317/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3670 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 3671 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/331/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej
2017 3672 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2017 3673 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2017 3674 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 3675 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 3676 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 3677 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/476/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2017 3678 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/477/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok
2017 3679 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/478/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3680 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/479/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2017 3681 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/484/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3682 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 3683 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3684 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVI / 432 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2017 3685 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVI / 433 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny instrumentem płatniczym
2017 3686 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVI / 434 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2017 3687 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVI / 439 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2022
2017 3688 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVI / 440 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom
2017 3689 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVI / 441 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „KRZEMIENIOWA” w miejscowości Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 3690 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVI / 451 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXVII / 343 / 17 Rady Gminy Sitkówka–Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2017 3691 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3692 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr III/31/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
2017 3693 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LI/314/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 3694 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LI/315/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec
2017 3695 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LI/317/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2017 3696 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok
2017 3697 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/329/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3698 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3699 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3700 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 3701 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/333/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad jej ustalenia i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2018 rok
2017 3702 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/334/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2017 3703 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3704 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Wiślica"
2017 3705 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 3706 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3707 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/291/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 3708 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 3709 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Słupia lub jej jednostkom podległym
2017 3710 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia na 2018 rok
2017 3711 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3712 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3713 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 3714 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 172/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3715 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 180/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 3716 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
2017 3717 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wilczyce dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zdania.
2017 3718 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na obszarze Gminy Wilczyce
2017 3719 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku na terenie Gminy Wilczyce
2017 3720 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3721 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 98/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3722 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 99/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Zagnańsk instrumentem płatniczym
2017 3723 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 340/LIV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3724 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 341/LIV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3725 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 342/LIV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Chęciny instrumentem płatniczym
2017 3726 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 344/LIV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2017 3727 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 346/LIV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chęciny obr. 01
2017 3728 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 237/XXXV/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 3729 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/237/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy WAŚNIÓW w 2018 roku
2017 3730 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/238/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2017 3731 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/240/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3732 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2017 r. wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty
2017 3733 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 3734 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3735 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2017 3736 2017-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 15
2017 3737 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2018 roku
2017 3738 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 3739 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/205/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3740 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3741 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3742 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3743 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Baćkowice
2017 3744 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3745 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.166.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2017 rok
2017 3746 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.168.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
2017 3747 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.176.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
2017 3748 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.178.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2017 roku
2017 3749 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2018 rok
2017 3750 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Samborzec instrumentem płatniczym
2017 3751 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Samborzec
2017 3752 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 3753 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Samborzec
2017 3754 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Samborzec oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu
2017 3755 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3756 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr VII/47/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2017 3757 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie
2017 3758 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Gnojno
2017 3759 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/402/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 3760 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/405/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2017 3761 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/407/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2017 3762 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/422/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów
2017 3763 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/260/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3764 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/262/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 3765 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 97/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3766 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/486/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2017 3767 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie
2017 3768 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/312/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2017 3769 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/320/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3770 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/321/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3771 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/324/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3772 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 337/LIV/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 3773 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wiślica
2017 3774 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy
2017 3775 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3776 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/219/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 3777 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/220/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3778 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/225/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Obrazów instrumentem płatniczym
2017 3779 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 3780 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3781 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wzoru formularzy o zwolnieniach i ulgach
2017 3782 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 3783 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 3784 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2017 3785 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3786 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3787 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 3788 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3789 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2018 roku
2017 3790 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy na rok 2018
2017 3791 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/87/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 3792 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/90/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3793 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/91/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego
2017 3794 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/189/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3795 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3796 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3797 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/51/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatkach od nieruchomości i środków transportowych
2017 3798 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach
2017 3799 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3800 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice
2017 3801 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3802 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3803 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/97/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 3804 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/102/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Skarżyska – Kamiennej
2017 3805 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/106/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania dla ciągu pieszego usytuowanego na działkach o nr 23/2 i  20 oraz 85/2 i 68/2 (arkusz mapy 7 i 8 obręb 0003 Place) w Skarżysku-Kamiennej nazwy " Aleja im. ks. bpa Edwarda Materskiego"
2017 3806 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/107/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy" Rondo im. Andrzeja i Marty Bałtruszajtisów" rondu u zbiegu ulic: Sokolej i Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej
2017 3807 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/108/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ” Skwer im. Franciszka Tatkowskiego" skwerowi przy ul. Sikorskiego w  Skarżysku-Kamiennej
2017 3808 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok
2017 3809 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Nagłowice na 2018 rok
2017 3810 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/227/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3811 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/228/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3812 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/229/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3813 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/231/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 3814 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/232/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nagłowice
2017 3815 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/234/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Nagłowice
2017 3816 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nagłowice w 2017 roku
2017 3817 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. na terenie Gminy
2017 3818 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3819 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 235/XXXVI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3820 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 236/XXXVI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 3821 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 3822 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 239/XXXVI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3823 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
2017 3824 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3825 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2018 rok
2017 3826 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2018 rok
2017 3827 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2018 rok
2017 3828 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 181/XXVII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 143/XXIV/06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Smyków do kategorii dróg gminnych
2017 3829 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 3830 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/ 252/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 3831 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/ 253/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIV/ 214/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3832 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/ 263/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Szydłów
2017 3833 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/ 267/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 3834 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 196/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2017 rok
2017 3835 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej w powiecie skarżyskim
2017 3836 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 3837 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3838 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/78/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3839 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3840 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3841 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3842 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 69/XI/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 3843 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 70/XI/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Suchedniów za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 3844 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/39/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na obszarze Gminy Kluczewsko
2017 3845 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/42/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gminy Kluczewsko - Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku
2017 3846 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/43/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3847 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/321/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 3848 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/331/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 na obszarze Miasta i Gminy Kunów
2017 3849 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/332/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2018 na obszarze Miasta i Gminy Kunów
2017 3850 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/333/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 3851 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/334/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 3852 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/335/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej
2017 3853 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/392/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Browarnej oraz części sołectwa Pomyków
2017 3854 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/561/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 3855 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/562/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 3856 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/433/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz udzielania pomocy de minimis
2017 3857 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/434/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3858 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/435/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stawek opłaty targowej
2017 3859 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/653/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3860 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/654/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3861 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/656/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenie inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim "Mój Rynek" w Sandomierzu
2017 3862 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/657/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż
2017 3863 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/658/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
2017 3864 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3865 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/646/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3866 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/647/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017r.
2017 3867 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/648/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3868 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/649/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3869 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/650/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3870 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/651/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3871 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/652/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3872 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/659/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o. o. zadań własnych Gminy Sandomierz w zakresie: zimowego utrzymania dróg i chodników, utrzymania czystości i porządku, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień
2017 3873 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/660/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu
2017 3874 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/661/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie „zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz”
2017 3875 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/662/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2016-2021”.
2017 3876 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/665/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sandomierz
2017 3877 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/666/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Sandomierska Karta Mieszkańca”
2017 3878 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/397/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 3879 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów
2017 3880 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/406/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów w roku kalendarzowym 2018
2017 3881 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/408/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
2017 3882 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/414/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek nr 1162, 359/10, 359/11 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3883 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/415/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, którą stanowi część działki nr 288 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3884 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/416/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę gminną nr 344002 oznaczonej jako działka gruntu nr 833 oraz drogi wewnętrznej oznaczonej jako działki gruntu nr 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, części działki nr 242 i działek nr 360, 367 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3885 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/417/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, dla części działki nr 1046 stanowiącej drogę wewnętrzną położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3886 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/418/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczoną jako część działki nr 727 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3887 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/419/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę powiatową Nr 0317T oznaczonej jako działki nr 1161/3, 1161/10, 1161/11 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3888 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/420/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr DW 745, oznaczonej jako działka nr 950/2, oraz drogi gminnej nr 344028 oznaczonej jako działka nr 1045 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3889 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/421/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę powiatową nr 0315T oznaczonej jako działka gruntu nr 1137 oraz części drogi powiatowej nr 0314T oznaczonej jako działka nr 879/5 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3890 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/422/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr DW 745 stanowiącej działkę nr 879/7 oraz drogi powiatowej nr 0314T stanowiącej działkę nr 879/5 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3891 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/423/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, dla działek nr 898, 1152 stanowiących drogę wewnętrzną położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów
2017 3892 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/427/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/366/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 19 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3893 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/428/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/368/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/2 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów.
2017 3894 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/436/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 3895 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2018 rok
2017 3896 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019 (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3044), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3897 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., 3150), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3898 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3151), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3899 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3384), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3900 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3203), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3901 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3149), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3902 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3337), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3903 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 235), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3904 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 234), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3905 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 357), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3906 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3383), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3907 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3046), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3908 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3045), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3909 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 335), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3910 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/294/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/235/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia szeci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na obszarze Powiatu Ostrowieckiego zmienionej uchwałą Nr XLV/277/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprzwie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowdzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na obszarze Powiatu Ostrowieckiego
2017 3911 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/305/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 3912 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3913 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 3914 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 233/XXXV/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2017 3915 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 234/XXXV/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przebiegu dróg i ulic gminnych w granicach administracyjnych Gminy Mniów
2017 3916 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w  Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2017 3917 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 3918 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok
2017 3919 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w  2018 roku
2017 3920 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/254//2017 Rady Gminy Michałów z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3921 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/256/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
2017 3922 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/261/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2017
2017 3923 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/326/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3924 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok
2017 3925 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 3926 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 3927 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
2017 3928 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/341/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 3929 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/343/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2017
2017 3930 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/344/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Piekoszów
2017 3931 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Piekoszów ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności gruntowych oraz służebności przesyłu
2017 3932 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Podzamcze
2017 3933 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 290/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 3934 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 291/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2018 rok
2017 3935 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 292/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie
2017 3936 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 293/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
2017 3937 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 294/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 3938 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 297/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Skarżyskiego
2017 3939 2017-12-11 Aneks Aneks nr 5 Starosty Starachowickiego do Porozumienia w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Starachowickiego zawartego w dniu 29 grudnia 2014 r.
2017 3940 2017-12-11 Postanowienie Postanowienie nr 1/2017 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2017 3941 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3942 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 3943 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2017 3944 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 3945 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2018 rok
2017 3946 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 3947 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/116/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Ostrowcu Świętokrzyskim
2017 3948 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/117/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3949 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/119/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3950 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/120/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 3951 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/121/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2018 roku
2017 3952 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/122/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3953 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/123/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 3954 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/124/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 3955 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
2017 3956 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3957 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice
2017 3958 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 288/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2018 rok
2017 3959 2017-12-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 401/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 14 września 2017 r.
2017 3960 2017-12-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania własnego Gminy Masłów w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. zawarte pomiędzy: Gminą Kielce a Gminą Masłów
2017 3961 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/100/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3962 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/70/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 3963 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/71/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2018r.
2017 3964 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/72/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3965 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/75/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stopnica
2017 3966 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/76/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej gminy pod nazwą: „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy” oraz nowego brzmienia jej statutu
2017 3967 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/77/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Gminne Centrum Kultury w Stopnicy” oraz nowego brzmienia jej statutu
2017 3968 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/78/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy” oraz nowego brzmienia jej statutu
2017 3969 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/80/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3970 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/81/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2017 3971 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 3972 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi Łatanice - Skorocice do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica
2017 3973 2017-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 202/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3974 2017-12-12 Informacja Informacja nr OKA.4110.69.2017.AE, OKA.4110.70.2017.AE Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2017 r. o podmiocie ubiegającym się o koncesje na: wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła
2017 3975 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 3976 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/7/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3977 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2017 3978 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/1103/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 3979 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/1107/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3980 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/1110/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2017 3981 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 3982 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski
2017 3983 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/330/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku
2017 3984 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/331/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku
2017 3985 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3986 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3987 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3988 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2017 3989 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 3990 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 3991 2017-12-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.75.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/411/17 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2017 3992 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Połaniec – Lipowa”
2017 3993 2017-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.50.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIX/309/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 października 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Połaniec – Lipowa”
2017 3994 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków, w granicach sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa
2017 3995 2017-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.51.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIX/261/17 Rady Gminy Sobków z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, w granicach sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa
2017 3996 2017-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.52.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/391/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta
2017 3997 2017-12-14 Informacja Informacja nr OKA.4210.41.2017.3127.XIV.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
2017 3998 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/84/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
2017 3999 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/88/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 4000 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/92/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2017 4001 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych do stosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.
2017 4002 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/241/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 4003 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
2017 4004 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2017 4005 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 4006 2017-12-14 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.77.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4007 2017-12-14 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.78.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4008 2017-12-14 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.79.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4009 2017-12-14 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.80.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4010 2017-12-14 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.81.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4011 2017-12-14 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.82.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4012 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLV/261/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2018
2017 4013 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLV/262/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4014 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 4015 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 4016 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec
2017 4017 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 3319/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2017 4018 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr LVIII/261/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska
2017 4019 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr LVIII/262/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2017 4020 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr LVIII/264/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 4021 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 4022 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/91/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 4023 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/97/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego powiatu kieleckiego w 2018 r.
2017 4024 2017-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach
2017 4025 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/399/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4026 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/404/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny
2017 4027 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 4028 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLI/249/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 4029 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2017 4030 2017-12-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 175/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 4031 2017-12-18 Informacja Informacja nr OKA.4210.22.2017.291.XIV.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2017 4032 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/92/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych do stosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
2017 4033 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Tarłów
2017 4034 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 4035 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/226/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2017 4036 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII / 184 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4037 2017-12-18 Porozumienie Porozumienie nr 176 IM.U.2017 Powiatu Kazimierskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej w powiecie kazimierskim
2017 4038 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr LIX/336/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 4039 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 4040 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr LIII/464/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 4041 2017-12-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 18 grudnia 2017 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy Szydłów
2017 4042 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/109/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 4043 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/112/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 4044 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/113/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 4045 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Secemin z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 4046 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/17 Rady Gminy Secemin z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 4047 2017-12-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 400/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 września 2017 r.
2017 4048 2017-12-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 422/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 września 2017 r.
2017 4049 2017-12-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 452/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 września 2017 r.
2017 4050 2017-12-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 478/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 września 2017 r.
2017 4051 2017-12-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.76.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/266/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017r. w określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 4052 2017-12-20 Aneks Aneks Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 7 grudnia 2017 r. do UMOWY PARTNERSTWA NR RI.041.10.2017 z dnia 10 października 2017r. w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Inwestujemy w przyszłość- Rewitalizacja Pierzchnicy” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
2017 4053 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXII / 183 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2017
2017 4054 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XL/102/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 4055 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2018 rok na obszarze Gminy Łoniów
2017 4056 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łoniów
2017 4057 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/75/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce
2017 4058 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/76/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2017 4059 2017-12-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.54.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVIII/76/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce w zakresie wszystkich ustaleń planu (zarówno w tekście jak i na rysunku)
2017 4060 2017-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłów w okręgu wyborczym nr 1
2017 4061 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Łoniów
2017 4062 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 4063 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Łoniów
2017 4064 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/68/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2017 4065 2017-12-21 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Raków z dnia 14 grudnia 2017 r. do Porozumienia międzygminnego nr RŚR.1/2017 zawartego w dniu 26 września 2017 roku
2017 4066 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 4067 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2018 rok
2017 4068 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/209/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Celiny
2017 4069 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/210/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Chańcza
2017 4070 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/211/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Dębno
2017 4071 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/212/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Drogowle
2017 4072 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/213/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Głuchów
2017 4073 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/214/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Głuchów Lasy
2017 4074 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/215/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Jamno
2017 4075 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/216/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Korzenno
2017 4076 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/217/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Koziel
2017 4077 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/218/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Lipiny
2017 4078 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/219/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Mędrów
2017 4079 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/220/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Nowa Huta
2017 4080 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/221/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Ociesęki
2017 4081 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/222/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Papiernia
2017 4082 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/223/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Pągowiec
2017 4083 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/224/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Pułaczów
2017 4084 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/225/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Radostów
2017 4085 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/226/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Raków
2017 4086 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/227/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Rakówka
2017 4087 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/228/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Rembów
2017 4088 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/229/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Smyków
2017 4089 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/230/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Szumsko
2017 4090 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/231/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Szumsko Kolonia
2017 4091 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/232/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Wola Wąkopna
2017 4092 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/233/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Wólka Pokłonna
2017 4093 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/234/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Zalesie
2017 4094 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/235/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Życiny
2017 4095 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/208/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Bardo
2017 4096 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów
2017 4097 2017-12-22 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 24 października 2017 r. do Porozumienia nr 223/ZDP/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r.
2017 4098 2017-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŁAGÓW/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 27 października 2017 r. Zawarte pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek - Skarbnika Powiatu, a Gminą Łagów reprezentowaną przez: Pawła Marwickiego - Wójta Gminy przy kontrasygnacie Małgorzaty Sitarz - Skarbnika Gminy
2017 4099 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LII/324/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 4100 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LII/326/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. "Program szczepień profilaktycznych osób po 50 roku życia oraz osób szczególnie zagrożonych przeciwko grypie" na lata 2018-2019
2017 4101 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LII/327/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec” na lata 2018-2019
2017 4102 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LII/328/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im” na lata 2018-2019
2017 4103 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LII/333/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu
2017 4104 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX / 290 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 4105 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX / 294 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4106 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX /295 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 4107 2017-12-22 Aneks Aneks nr 14 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 4108 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LVII/406/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 4109 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 4110 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów
2017 4111 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczępy
2017 4112 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 4113 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4114 2017-12-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.83.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4115 2017-12-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.84.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4116 2017-12-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.85.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4117 2017-12-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.86.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4118 2017-12-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr Znak: PNK.I.4130.87.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4119 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/310/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie
2017 4120 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX / 292 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2018 rok
2017 4121 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LIV/467/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 4122 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 268/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 4123 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 269/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 4124 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 270/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4125 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 271/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
2017 4126 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 272/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 4127 2017-12-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Złota
2017 4128 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok
2017 4129 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/569/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXVI/371/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
2017 4130 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/570/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/872/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
2017 4131 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/571/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/876/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Kozubowskiego Parku Krajobrazowego
2017 4132 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/572/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/875/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Szanieckiego Parku Krajobrazowego
2017 4133 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/582/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 4134 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/583/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 4135 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2018 rok
2017 4136 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2017 4137 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XLI/389/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
2017 4138 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XLI/390/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Jędrzejów
2017 4139 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XLI/391/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Jędrzejów
2017 4140 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XLI/393/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2017 4141 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/288/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2018r.
2017 4142 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LIII/130/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2017 4143 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LIII/135/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 4144 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/432/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w ustanowionym wieloletnim programie osłonowym w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Końskie w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2017 4145 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 4146 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 239/XXXVI/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 4147 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVI/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 4148 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2018 rok
2017 4149 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr L/1125/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 4150 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr L/1130/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018r.
2017 4151 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 4152 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LII/322/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2017 4153 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/111/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 4154 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2017 4155 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLI/386/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2017 4156 2017-12-29 Informacja Informacja nr OKA.4110.21.2017.192.PS, OKA.4110.22.2017.192.PS, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian koncesji na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
2017 4157 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 4158 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr L/667/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017r.
2017 4159 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr L/668/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 4160 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr L/669/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 4161 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr L/670/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 4162 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr L/671/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 4163 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr L/674/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok
2017 4164 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII.80.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok
2017 4165 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII.82.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok
2017 4166 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 r.
2017 4167 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok.
2017 4168 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 299/XLI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok