Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Listopad 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 3289 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 3290 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/449/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2017 3291 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/450/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Busko - Zdrój i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 3292 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/451/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 3293 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/452/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/154/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. dotyczącej przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Dworzec Autobusowy w Busku–Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Zakład Usług Komunalnych w Busku–Zdroju oraz likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą: Zarząd Zieleni Miejskiej w Busku-Zdroju
2017 3294 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/453/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój
2017 3295 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/454/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3296 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/455/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Łagiewniki
2017 3297 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/456/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Busku-Zdroju
2017 3298 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/457/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2017 3299 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/458/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zbludowicach
2017 3300 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/470/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/327/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
2017 3301 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/77/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3302 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/78/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzena zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3303 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 3304 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3305 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LVI/ 310/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kunów
2017 3306 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LVI/311/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3307 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie
2017 3308 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 54/VIII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 3309 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego
2017 3310 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2017 3311 2017-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost
2017 3312 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok
2017 3313 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3314 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2017 3315 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie
2017 3316 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/195/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn
2017 3317 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 3318 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2017 rok
2017 3319 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LVI/249/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwaniska
2017 3320 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3321 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3322 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/3/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3323 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3324 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/5/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3325 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII /10/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych
2017 3326 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/8/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015 r., w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Starachowicach
2017 3327 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LVI/316/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 3328 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/305/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 3329 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XL.53.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok
2017 3330 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XL.60.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2018 r.
2017 3331 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XL.61.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
2017 3332 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/626/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3333 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/627/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3334 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/628/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3335 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/629/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3336 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/630/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3337 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/631/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3338 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/632/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3339 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/633/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3340 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/634/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3341 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/635/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3342 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/636/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3343 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/639/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
2017 3344 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/640/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/148/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 3345 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/642/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
2017 3346 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/645/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 3347 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bałtowie NR XXV/153/2016 z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów
2017 3348 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bałtowie Nr XXV/156/2016 z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3349 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 3350 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3351 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/250/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3352 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/251/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3353 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok
2017 3354 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/76/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3355 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/78/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowa Słupia na lata 2017-2021
2017 3356 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/79/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi
2017 3357 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LI/443/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 3358 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LI/446/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3359 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LI/447/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 3360 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LI/448/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 3361 2017-11-06 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Chomentów, gmina Sobków, powiat jędrzejowski
2017 3362 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 3363 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/340/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wincentów
2017 3364 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3365 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 3366 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3367 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/31/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Kluczewsko
2017 3368 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/37/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3369 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 3370 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2017 rok
2017 3371 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017 3372 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Bogoria
2017 3373 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2017-2022
2017 3374 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/216/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 3375 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 232/XXXV/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 3376 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/78/2015 Rady Gminy Soków z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2017 3377 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3378 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Sobków
2017 3379 2017-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.63.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/234/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zaliczenia drogi Łatanice-Skorocice do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica
2017 3380 2017-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.64.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LV/304/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Kunowie
2017 3381 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2 dla terenów położonych w obrębie Piekoszów p.n. „Czarny Stok”
2017 3382 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/82/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3383 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/85/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn, zmieniona uchwałą Nr V/38/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn i uchwałą Nr II/13/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn.
2017 3384 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/89/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 3385 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok
2017 3386 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/389/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 3387 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/392/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3388 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/393/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/231/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamianza uiszczoną opłatę
2017 3389 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/395/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/277/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury – Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy
2017 3390 2017-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3391 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017
2017 3392 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3393 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 3394 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gowarczów”
2017 3395 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3396 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3397 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 21/207/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz
2017 3398 2017-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.43.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 21/207/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz
2017 3399 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/77/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Kieleckiego
2017 3400 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/79/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 3401 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/85/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/62/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu dla jednostki budżetowej: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku
2017 3402 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/86/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2017 3403 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/641/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji" Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032".
2017 3404 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobków na lata 2017-2032”
2017 3405 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 3406 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2017 roku
2017 3407 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/ 2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2017 roku
2017 3408 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Ożarowa
2017 3409 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 3410 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca
2017 3411 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLII/399/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 3412 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLII/411/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3413 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLII/416/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2017 3414 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLII/417/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Końskie u zbiegu ulic: Warszawskiej, Stanisława Staszica i Armii Krajowej
2017 3415 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLII/418/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/131/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Końskie
2017 3416 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 332/LII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 3417 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 22/214/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3418 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 22/215/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3419 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 22/216/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2018 rok
2017 3420 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 22/218/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 9/74/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3421 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec w 2017 roku”
2017 3422 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 3423 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3424 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3425 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kije.
2017 3426 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 3427 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3428 2017-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 172/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3429 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3430 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sobków w 2018 roku.
2017 3431 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2017 3432 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej „starodroża” drogi krajowej Nr 7 od km 600+765 do 601+850 w pobliżu Wodzisławia
2017 3433 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 606/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2015 r.
2017 3434 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 618/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 września 2015 r.
2017 3435 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 647/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 września 2015 r.
2017 3436 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/132/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 3437 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/141/2017 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Chlewice
2017 3438 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/135/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2018 rok
2017 3439 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/134/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3440 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/133/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3441 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/307/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3442 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/61/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/43/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli i zasad ustalania do wymiaru obowiązkowych godzin zajęć realizowanych w różnym wymiarze godzin
2017 3443 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/263/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów we Włoszczowie oraz nadania jej statutu
2017 3444 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/266/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/146/16 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
2017 3445 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/269/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2018 r.
2017 3446 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 3447 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr L/81/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 3448 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr 260/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 3449 2017-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 listopada 2017 r. o wygaśnięciu mandatu Wójta Gminy Lipnik
2017 3450 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 r.
2017 3451 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXX/270/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 r.
2017 3452 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
2017 3453 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr L/106/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 3454 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łoniów na 2017 roku
2017 3455 2017-11-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wspólnego przygotowania i  realizacji projektu pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gmin: Pierzchnica i Wodzisław”
2017 3456 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/215/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarłów
2017 3457 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/216/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3458 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/73/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 3459 2017-11-20 Informacja Informacja nr OKA.4110.7.2017.173.PS, OKA.4110.8.2017.173.PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorcy: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach
2017 3460 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3461 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3462 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/213/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 3463 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3464 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2017 3465 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/17 Rady Gminy Łagów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 3466 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/192/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3467 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3468 2017-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 153/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3469 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/73/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 3470 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/75/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3471 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/76/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3472 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/77/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2017 3473 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/81/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2017 3474 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3475 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3476 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice
2017 3477 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska
2017 3478 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr LVII/255/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3479 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr LVII/257/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3480 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXX/138/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie użytków ekologicznych
2017 3481 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3482 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3483 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3484 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/51/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2017 rok
2017 3485 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3486 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/66/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3487 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/324/2017 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3488 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/2017 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/290/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Górno, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2017 3489 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/336/2017 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Żłobka Gminnego w Radlinie oraz zmiany Statutu
2017 3490 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/17 Rady Gminy Łagów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3491 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/355/17 Rady Gminy Łagów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2018 rok
2017 3492 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/17 Rady Gminy Łagów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3493 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 3494 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3495 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2017 3496 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 3497 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego
2017 3498 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXIX/195/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sędziszów na 2017 rok”
2017 3499 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sędziszów instrumentem płatniczym
2017 3500 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXXIII/228/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Sędziszów
2017 3501 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XL/345/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
2017 3502 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XL/347/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3503 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XL/348/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3504 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XL/349/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 3505 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/17 Rady Gminy Secemin z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 3506 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/17 Rady Gminy Secemin z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Secemin
2017 3507 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1088/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 3508 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1089/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3509 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1093/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce
2017 3510 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3511 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2017 3512 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3513 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2017 Rady Gminy Raków z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 3514 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2017 Rady Gminy Raków z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3515 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2017 Rady Gminy Raków z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3516 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2017 Rady Gminy Raków z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Raków instrumentem płatniczym
2017 3517 2017-11-23 Informacja Informacja Starosty Koneckiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Barycz, Dyszów, Kornica, Modliszewice, Nałęczów, Proćwin, Gracuch, Jeżów położonych w gminie Końskie powiat konecki
2017 3518 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LI/108/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 3519 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018  na obszarze Gminy Lipnik
2017 3520 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2017 rok
2017 3521 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/318/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 3522 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVIII/320/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+” w Kunowie
2017 3523 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 3524 2017-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.73.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/246/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3525 2017-11-24 Informacja Informacja nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 30 sierpnia 2017 r. z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
2017 3526 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/292/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 3527 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/419/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 3528 2017-11-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2017 3529 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu
2017 3530 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr LI/218/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Działoszyce
2017 3531 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3532 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3533 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 89/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 18 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kajetanów na terenie gminy Zagnańsk
2017 3534 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLV/94/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum część C” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej
2017 3535 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLV/257/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 3536 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr 286/XXXIX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 3537 2017-11-27 Informacja Informacja nr OKA.4110.32.2017.MMi1, OKA.4110.33.2017.MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o. o.
2017 3538 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/2017 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górno
2017 3539 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na rok 2017
2017 3540 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/543/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
2017 3541 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/544/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach
2017 3542 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/545/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach
2017 3543 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/546/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
2017 3544 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/547/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy
2017 3545 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/548/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
2017 3546 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/549/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Kielcach
2017 3547 2017-11-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/CHĘCINY/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 27 października 2017 r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek - Skarbnika Powiatu, a Gminą i Miastem Chęciny reprezentowaną przez: Mariusza Nowaka -Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta, działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny nr Or.I.0052.13.2012 z dn. 20.09.2012 r. przy kontrasygnacie Jadwigi Sinkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta
2017 3548 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2017 roku
2017 3549 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3550 2017-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice”
2017 3551 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia na obszarze gminy Łopuszno
2017 3552 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr LII/449/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 3553 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr LII/450/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 3554 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr LII/452/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok
2017 3555 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr LII/453/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2018 rok
2017 3556 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 22/226/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym
2017 3557 2017-11-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 421/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2017 r.
2017 3558 2017-11-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 499/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 września 2017 r.
2017 3559 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2017 3560 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 278 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 3561 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 282 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 3562 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 283 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3563 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 284 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3564 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 288 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami Funduszu
2017 3565 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI / 173 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2017
2017 3566 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI / 176 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Radoszyce
2017 3567 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI / 179 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3568 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3569 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/3/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3570 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3571 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/5/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3572 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3573 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 3574 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/187/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018
2017 3575 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/191/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 3576 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/192/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3577 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/352/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3578 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/353/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2018
2017 3579 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/356/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na ,,Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”
2017 3580 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3581 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/359/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2017 roku
2017 3582 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/360/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częsci
2017 3583 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/361/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 3584 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/380/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu ich pobierania oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych
2017 3585 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 62/IX/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy
2017 3586 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 64/IX/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 3587 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 65/IX/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym
2017 3588 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 66/IX/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2017 3589 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 67/IX/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3590 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/322/2017 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/167/2009 Rady Gminy Górno z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Górno
2017 3591 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/337/2017 Rady Gminy Górno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2018 rok
2017 3592 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/338/2017 Rady Gminy Górno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku
2017 3593 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLV/181/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3594 2017-11-30 Umowa partnerstwa Umowa partnerstwa Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Miasta Chmielnik” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, zwanego dalej Projektem
2017 3595 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/295/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Krasocin i Lipie – część 2
2017 3596 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/88/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe finansowanych z budżetu Gminy Brody
2017 3597 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/91/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2017 3598 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/93/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3599 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/94/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2018 roku
2017 3600 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/95/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/78/2015 r. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3601 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na obszarze Gminy Opatów
2017 3602 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok na terenie Gminy Ożarów
2017 3603 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2018  rok na terenie Gminy Ożarów
2017 3604 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 r. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub podejmujących po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Ożarów
2017 3605 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3606 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 3607 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017 3608 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/295/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 3609 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/296/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2018 rok