Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Październik 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2950 2017-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/17 Wójta Gminy Brody z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2951 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok
2017 2952 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Nagłowice instrumentem płatniczym
2017 2953 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2954 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 2955 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2017 2956 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2957 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2958 2017-10-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2017 r.
2017 2959 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/246/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 września 2017 r. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2960 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/251/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 2961 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2962 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/101/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gowarczów
2017 2963 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/387/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2964 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/394/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2017 2965 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 250/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2966 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 256/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2017 2967 2017-10-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 2 października 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łubnice przeprowadzonych w dniu 1 października 2017 r.
2017 2968 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 2969 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2970 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 2971 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego
2017 2972 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2973 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2974 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2017 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Kije, Gmina Kije
2017 2975 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 320/L/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 2976 2017-10-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr RŚR.1/2017 Wójta Gminy Raków z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wspólnego przygotowania i  realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów"
2017 2977 2017-10-04 Porozumienie Porozumienie nr 191/ZDP/2017 Powiatu Starachowickiego zawarte w Starachowicach w dniu 30 maja 2017. pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Gminą Pawłów
2017 2978 2017-10-04 Porozumienie Porozumienie nr 192/ZDP/2017 Powiatu Starachowickiego zawarte w Starachowicach w dniu 8 maja 2017r. pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Gminą Brody
2017 2979 2017-10-04 Porozumienie Porozumienie nr 196/ZDP/2017 Powiatu Starachowickiego zawarte w Starachowicach w dniu 8 czerwca 2017r. pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Gminą Wąchock
2017 2980 2017-10-04 Porozumienie Porozumienie nr 223/ZDP/2017 Powiatu Starachowickiego zawarte w Starachowicach w dniu 8.08.2017r. pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Gminą Mirzec
2017 2981 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIV / 410 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2017 2982 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIV / 419 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 2983 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.161.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Imielno
2017 2984 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.162.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
2017 2985 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.163.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 2986 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 2987 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 września 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2017 2988 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 2989 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 351 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok”
2017 2990 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIV / 418 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXVIII/351/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2017”
2017 2991 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 221/XXXIII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2992 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 223/XXXIII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 2993 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr LV/305/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kunów
2017 2994 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr LV/307/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Kunów
2017 2995 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr X/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2996 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr X/5/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2997 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr X/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2998 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr X/7/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2999 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr X/8/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3000 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr X/14/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Starachowice pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach
2017 3001 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/302/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 3002 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/304/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 3003 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 0187T Sędziszów - Grązów
2017 3004 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXXIII/228/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Sędziszów
2017 3005 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 398 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie części zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005 roku
2017 3006 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 399 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany numer 20 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 3007 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/600/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3008 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/601/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3009 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/602/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3010 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/604/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3011 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/605/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3012 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/609/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
2017 3013 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/611/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/224/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
2017 3014 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/612/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż
2017 3015 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/613/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenie inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim "Mój Rynek" w Sandomierzu
2017 3016 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/619/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 3017 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/622/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu oraz nadania mu statutu
2017 3018 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/623/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2017 3019 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 3020 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów
2017 3021 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 3022 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX / 171 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków na terenie Gminy Radoszyce w miejscowości Nalewajków
2017 3023 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 243/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 3024 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3025 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV.158.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2017 rok
2017 3026 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy
2017 3027 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/606/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3028 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/607/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3029 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/608/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3030 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/618/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz – Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadania jej statutu
2017 3031 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/68/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 3032 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/69/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
2017 3033 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/70/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku
2017 3034 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/71/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach
2017 3035 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr LV/304/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Kunowie
2017 3036 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/297/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 3037 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych
2017 3038 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 3039 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Połańcu o nazwie „Kraina Malucha” dla którego organem prowadzącym jest Gmina Połaniec, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od opłat
2017 3040 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr X/75/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3041 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2017 Rady Gminy Górno z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/198/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Górno „Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Górnie” w jednostkę budżetową Gminy Górno „Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie”
2017 3042 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/2017 Rady Gminy Górno z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Górno
2017 3043 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/70/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 3044 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/73/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa gatunku Dąb szypułkowy – Quercus robur uznanego za pomnik przyrody
2017 3045 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/150/2016 z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2017 3046 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/153/2016 z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3047 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 3048 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/423/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 3049 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017 3050 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost
2017 3051 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 września 2017 r. W sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście nadanym Uchwałą nr XIII/69/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2016 r
2017 3052 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/307/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 3053 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/311/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Piekoszów
2017 3054 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/319/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad nabywania do gminnego zasobu, nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekoszów, na których zlokalizowane są drogi obsługujące wyłącznie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
2017 3055 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Piekoszów Nr XLI/284/2017 z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Piekoszów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
2017 3056 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.49.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok
2017 3057 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 16/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Bodzetynie Nr X/61/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2017-2030
2017 3058 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3059 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi Łatanice - Skorocice do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica
2017 3060 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/73/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2017 3061 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/74/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na rok 2018
2017 3062 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/77/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych
2017 3063 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/78/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie Gminy Bodzentyn
2017 3064 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/79/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
2017 3065 2017-10-06 Wyrok Wyrok nr IISA/Ke 325/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 3 sierpnia 2017 r.
2017 3066 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/41/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2017 3067 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 3068 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
2017 3069 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (pensum) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno
2017 3070 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/78/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 3071 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/82/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3072 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLI/382/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XXV/167/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2017 3073 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLI/388/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Masłów położonych w jej granicach administracyjnych
2017 3074 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 3075 2017-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 9 października 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ćmielowie przeprowadzonych w dniu 8 października 2017 r.
2017 3076 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 21/210/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz
2017 3077 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/365/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część działki nr 17 oraz działkę nr 18/14 położone w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3078 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/366/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 19 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3079 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/367/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 67 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3080 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/368/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/2 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3081 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/369/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/3 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3082 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/370/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 83 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3083 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/371/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 88 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3084 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/372/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 104 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3085 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/373/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 144 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3086 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/374/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 170/4 i 170/1 położone w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3087 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/375/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 171/2 i 171/3 położone w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3088 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/376/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 300/3 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3089 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/377/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 359 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2017 3090 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/386/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/317/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 3091 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/387/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 roku – regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów
2017 3092 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/391/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 3093 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 3094 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 3095 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/221/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 3096 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/222/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów
2017 3097 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/227/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2017 3098 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/230/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2017r.
2017 3099 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/231/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2017 3100 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/67/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3101 2017-10-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3.2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 6 października 2017 r. Uchylające rozporządzenie nr 1.2017 z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Łopuszno, Strawczyn, Piekoszów oraz gminy Chęciny - należących do powiatu kieleckiego
2017 3102 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/375/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 3103 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/378/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3104 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/379/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu stawki takiej opłaty
2017 3105 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/384/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kawczyn
2017 3106 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/385/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kuby-Młyny
2017 3107 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/386/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Radomice
2017 3108 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/57/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce
2017 3109 2017-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.36.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/56/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce
2017 3110 2017-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.59.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/214/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń - w części określonej w § 2 ust. 7, § 3 ust. 5 oraz § 5 ust. 4 Regulaminu określającego warunki przyznawania, wysokość stawek oraz zasady wypłacania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Nagłowice dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącego załącznik do uchwały
2017 3111 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/308/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 3112 2017-10-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 326/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 r.
2017 3113 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/181/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Sadowie
2017 3114 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/276/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 3115 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/278/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miedziana Góra za pomocą instrumentu płatniczego
2017 3116 2017-10-11 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Leśnica”
2017 3117 2017-10-11 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły
2017 3118 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/17 Rady Gminy Secemin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 3119 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/67/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 3120 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/69/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3121 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/211/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XIII/68/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarłów
2017 3122 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV/55/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/2/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2017 roku”
2017 3123 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV/58/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3124 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków
2017 3125 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 3126 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 października 2017 r. zmiany Uchwały Nr XXIV/150/2017r. Rady Gminy Radków z dnia 29.03.2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków.
2017 3127 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXX/293/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3128 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
2017 3129 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012  r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 3130 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rytwiany w okręgu wyborczym nr 15
2017 3131 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 3132 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3133 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 3134 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 6 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Płaczków w zakresie utworzenia sołectwa „Pięty-Sołtyków”
2017 3135 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLII/66/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3136 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLII/72/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Nowa Słupia statusu miasta
2017 3137 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLII/73/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/66/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Słupia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 3138 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XL/222/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Waśniów dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
2017 3139 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XL/224/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3140 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XL/227/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Waśniów instrumentem płatniczym
2017 3141 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XL/229/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr VI/36/2003 z dnia 28.03.2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waśniów
2017 3142 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XL/230/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waśniów
2017 3143 2017-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3144 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/129/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 3145 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok
2017 3146 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XL/240/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3147 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/63/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 3148 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/70/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/38/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Pierzchnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 3149 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/71/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/56/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 3150 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 roku
2017 3151 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/324/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/306/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2017 3152 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr LIV/380/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 3153 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr LIV/381/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/364/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kazimierza Wielka
2017 3154 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr LIV/383/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/357/2017 Rady Miejskiej Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 czerwca 2017 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 3155 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr LIV/390/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Kazimierza Wielka
2017 3156 2017-10-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 436/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 października 2016 r.
2017 3157 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 3158 2017-10-16 Informacja Informacja nr OKA.4210.26(13).2017.189.XV.RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
2017 3159 2017-10-16 Informacja Informacja nr OKA.4210.28(13).2017.1249.XVI.RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie
2017 3160 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2017 3161 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 3162 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/323/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 3163 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/243/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasocin w roku 2017
2017 3164 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXX/291/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasocin w roku 2017
2017 3165 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XXVI/115/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Moskorzew na 2017 rok
2017 3166 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXVII/174/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2017 3167 2017-10-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 16 października 2017 r. o wygaśnięciu mandatu radnej Rady Gminy w Waśniowie w okręgu wyborczym nr 1
2017 3168 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 3169 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLII/299/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3170 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2017 3171 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3172 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Czermno-Kolonia, gmina Fałków
2017 3173 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010 r. sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnej hali sportowej w Fałkowie
2017 3174 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenu przy fontannie oraz z fontanny usytuowanej na Placu Kościelnym w Fałkowie
2017 3175 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/95/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2017 3176 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/97/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych
2017 3177 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/98/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 3178 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/99/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 3179 2017-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3180 2017-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.42.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/383/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta
2017 3181 2017-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.61.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 października 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/187/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie w całości
2017 3182 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2017 Rady Gminy Raków z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 3183 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/190/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 3184 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/222/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok
2017 3185 2017-10-18 Porozumienie Porozumienie nr 7/14M/0296/0300/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przekazania Gminie Zagnańsk zarządzania odcinkami dróg powiatowych nr 0296T oraz nr 0300T
2017 3186 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Cząstkowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla Obrębu Ewidencyjnego Wyszmontów w Gm. Ożarów
2017 3187 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/324/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku
2017 3188 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/325/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku
2017 3189 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVII / 273 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 16 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 3190 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr LV/391/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 3191 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr Xl/206/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej lokalnej do kategorii drogi gminnej oraz ustaleniu przebiegu istniejącej drogi gminnej w gminie Obrazów
2017 3192 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2017 3193 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/174/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowy Korczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Korczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3194 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr 322 /LI/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 3195 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr LV/245/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1,2,4,5,6 z terenu Gminy Iwaniska
2017 3196 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr LV/246/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3197 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/328/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
2017 3198 2017-10-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach
2017 3199 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/233/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3200 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/234/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Waśniów lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
2017 3201 2017-10-23 Informacja Informacja nr OKA.4210.10.2017.351.XIV.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.
2017 3202 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/64/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2018 r.
2017 3203 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/68/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu staszowskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2017 3204 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/75/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 3205 2017-10-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2017 3206 2017-10-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4.2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Górno, gminy Daleszyce, gminy Masłów oraz gminy Bieliny– należących do powiatu kieleckiego
2017 3207 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2017 Rady Gminy Złota z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota
2017 3208 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVII / 62 / 2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu dla jednostki budżetowej: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku
2017 3209 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3210 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/281/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 3211 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/288/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ustalenia obowiązujacych w 2018 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokosci kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 3212 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11
2017 3213 2017-10-24 Informacja Informacja nr OKA.4110.34.2017.189.RZ, OKA.4110.35.2017.189.RZ, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem Przedsiebiorstwa Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
2017 3214 2017-10-24 Umowa partnerstwa Umowa partnerstwa nr RI.041.10.2017 Wójta Gminy Pierzchnica w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Inwestujemy w przyszłość- Rewitalizacja Pierzchnicy” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, zwana dalej „umową”
2017 3215 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXX / 170 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2017
2017 3216 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Łubnice
2017 3217 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice
2017 3218 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 19 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3219 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 3220 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę własną nr XIX /112/2016 z  dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – Słupia
2017 3221 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/208/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Obrazów i nadania jej statutu
2017 3222 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/211/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 3223 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr 228/XXXIV/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 3224 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2017 3225 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Jędrzejów oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu
2017 3226 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/334/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3227 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3228 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/350/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Dr Ignacego Kwarty w Jędrzejowie
2017 3229 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 3230 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr L/437/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 3231 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3232 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3233 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3234 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3235 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/45/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017r.
2017 3236 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/46/ 2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 3237 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/48/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2017 3238 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3239 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 października 2017 r. w sprawie podziału sołectwa Celiny i utworzenia sołectwa Celiny Nowe
2017 3240 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Chmielnik dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
2017 3241 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/334/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku
2017 3242 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chmielnik
2017 3243 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/339/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 3244 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 3245 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski
2017 3246 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 3247 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/ 245/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 3248 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/ 246/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3249 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/ 247/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłów
2017 3250 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3251 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok
2017 3252 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/178/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3253 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/180/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2018 r.
2017 3254 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1056/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 3255 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1058/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania statutu dla Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
2017 3256 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1069/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2017 3257 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1072/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 19 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Geodetów" rondu w Kielcach
2017 3258 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XV/74/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2017 rok
2017 3259 2017-10-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 592/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 sierpnia 2015 r.
2017 3260 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr 228/XXXIV/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 3261 2017-10-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Waśniowie w okręgu wyborczym nr 1
2017 3262 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3263 2017-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 572/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 lipca 2015 r.
2017 3264 2017-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 598/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2015 r.
2017 3265 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 3266 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/85/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 3267 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/539/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 3268 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/540/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 3269 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 października 2017 r. o zmianie uchwały Nr XI/97/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3270 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/53/15 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3271 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży
2017 3272 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 3273 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 3274 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. V/20/2015 Rady Gminy Słupia w sprawie poboru podatków : rolnego, od nieruchomości, leśnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3275 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze Inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2017 3276 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr RG - XXXV / 421 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2017 3277 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr RG - XXXV / 424 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2017 3278 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr RG - XXXV / 431 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny
2017 3279 2017-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 3280 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XLV/91/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 3281 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XLV/96/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi pomiędzy ulicami Franciszkańską i Rynek imienia "Antoniego Biernackiego"
2017 3282 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/396/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 3283 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/398/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian statutu gminy
2017 3284 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/399/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów
2017 3285 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/400/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/245/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2017 3286 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3287 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3288 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LVI/250/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok