Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Styczeń 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1 2017-01-02 Porozumienie Porozumienie Powiatu Kazimierskiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej
2017 2 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 grudnia 2016r. ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 3 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 4 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2017 rok
2017 5 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 6 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany
2017 7 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/156/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 8 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/107/2016 Rady Gminy w Słupi z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2017 9 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ich przebiegu
2017 11 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2017 12 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2017r
2017 13 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 14 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Stąporków
2017 15 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/422/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok
2017 16 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/428/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2017 17 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XIX/75/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Gumienice
2017 18 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XIX/78/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2017 19 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XIX/83/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2017 rok
2017 20 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XIX/84/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
2017 21 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XIX/85/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 22 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XIX/86/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pierzchnica
2017 23 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 96/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011 roku
2017 24 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 103/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 25 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/103/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2017 26 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2017 rok
2017 27 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty na terenie gminy Moskorzew
2017 28 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 29 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2017 30 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bodzentyn
2017 31 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania imienia Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzentynie
2017 32 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/154/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2017 33 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzisław
2017 34 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2017 35 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 września 2007 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2017 36 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2017 roku
2017 37 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Chmielnik
2017 38 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Chmielnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 39 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej
2017 40 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik
2017 41 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2017 rok
2017 42 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sędziszów oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy Sędziszów na lata 2017-2021
2017 43 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
2017 44 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2017 45 2017-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.100.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/129/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce w części określonej w § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce stanowiącego załącznik do uchwały
2017 46 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/102/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 47 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/103/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi.
2017 48 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XIX.119.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2016 rok
2017 49 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XIX.121.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Imielno
2017 50 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
2017 51 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 52 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/158/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Osiek na lata 2016-2019
2017 53 2017-01-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kazimierskiego
2017 54 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XL/137/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2017 55 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XL/138/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez organy inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 56 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XL/141/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 57 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XL/142/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom
2017 58 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XL/145/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2017 59 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XL/147/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 60 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016
2017 61 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2017 62 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2017 63 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 64 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Pływalnia Miejska w Pińczowie
2017 65 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych
2017 66 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/280/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 67 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
2017 68 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2017 69 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/222/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2017 70 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu
2017 71 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bieliny na lata 2017 - 2020”
2017 72 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 73 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy
2017 74 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2017 75 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 76 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2017 77 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/210/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2017 rok
2017 78 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/211/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 79 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/100/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2017 rok
2017 80 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/103/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2017 roku
2017 81 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/105/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2017 82 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2017 rok
2017 83 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2017 84 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr 87/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 85 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr 97/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Kieleckiej w miejscowości Zagnańsk, gm. Zagnańsk
2017 86 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 87 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2017 rok
2017 88 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 89 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/212/16 Rady Gminy Łagów z dnia 01 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2017 90 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 292 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
2017 91 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 295 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok
2017 92 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 297 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 93 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 306 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/22/98 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 25 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
2017 94 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 308 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Bolechowicach i siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Kowali
2017 95 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 310 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXIX/240/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
2017 96 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 311 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Nowinach upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2017 97 2017-01-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 22/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
2017 98 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2017 rok
2017 99 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec
2017 100 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/268/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2017 101 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/269/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka
2017 102 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/129/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 103 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/132/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2017 rok
2017 104 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/126//2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2017 roku
2017 105 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2017 rok
2017 106 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/329/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2017 107 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/331/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2017 108 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/335/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2017 109 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/344/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju
2017 110 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/346/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 111 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXV / 211 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 112 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 113 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2017 rok
2017 114 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2017 rok
2017 115 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 116 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2017 117 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 118 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i kontroli dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych
2017 119 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/14/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 Maja na Młyny w Starachowicach
2017 120 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 121 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 122 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2017 123 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2017 rok
2017 124 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2017 rok
2017 125 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Sandomierski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 126 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2017 127 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
2017 128 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2017 rok
2017 129 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2017 130 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr VI/36/2003 z dnia 28.03.2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waśniów
2017 131 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 73/XV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2017 132 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 77/XV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2017 rok
2017 133 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2017 rok
2017 134 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego "Gliniany-Duranów"
2017 135 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 136 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 137 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Tuczępy
2017 138 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 139 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok
2017 140 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok
2017 141 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn
2017 142 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016
2017 143 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/296/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie podziału Gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 144 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/295/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Strawczyn
2017 145 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2017 rok
2017 146 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2017 147 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2017 148 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2017 149 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Solec – Zdrój przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2017 150 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2017 rok
2017 151 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 152 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2016
2017 153 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów
2017 154 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 155 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/282/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/239/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Masłów
2017 156 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2017 157 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 158 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 159 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.
2017 160 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 161 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne publicznych przedszkolach i innych publicznych formach wychowania przedszkolnego
2017 162 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 182/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2017 163 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 183/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
2017 164 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 184/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szydłów w latach 2016-2020”
2017 165 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/ 239/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Szydłów
2017 166 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2017 167 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Opatów przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 168 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów
2017 169 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2017 rok
2017 170 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/46/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 171 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/53/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 172 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok
2017 173 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2017 174 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/64/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2017 175 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/66/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2017 rok
2017 176 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/67/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2017 r.
2017 177 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 171/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniów
2017 178 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 172/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 179 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 173/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 180 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 178/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2017 rok
2017 181 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 180/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 182 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 183 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/133/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 184 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 89/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2017 rok
2017 185 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2017 rok
2017 186 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w mieście Skalbmierz
2017 187 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi położonemu w miejscowości Skalbmierz
2017 188 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
2017 189 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2016 roku
2017 190 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2017 rok
2017 191 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/295/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 192 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/298/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2017 rok
2017 193 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/313/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radkowicach Kolonii
2017 194 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 195 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/92/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 196 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2017 rok
2017 197 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr Nr XXIX/166/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2017 198 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2017 rok
2017 199 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2016 rok
2017 200 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2017 rok
2017 201 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 202 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brody oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 203 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
2017 204 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/99/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
2017 205 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2017 rok
2017 206 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
2017 207 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie
2017 208 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 209 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2017 rok
2017 210 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 211 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
2017 212 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy MichałóW
2017 213 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2017 214 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 133/XXI/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 215 2017-01-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2017.
2017 216 2017-01-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kielce oraz świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce w 2017 roku
2017 217 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2017 rok
2017 218 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2016
2017 219 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII / 142 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radoszyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 220 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII / 143 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radoszyce
2017 221 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII / 145 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII / 253 / 2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radoszycach z siedzibą w Grodzisku prowadzone przez Gminę Radoszyce
2017 222 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/331/2013 Pełniącej Funkcję Rady Gminy Piekoszów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Piekoszów
2017 223 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie
2017 224 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2017 225 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2016
2017 226 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 227 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XX /145 /2016 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego dowozu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Złota
2017 228 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2017 229 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości stawki i zasad poboru opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 230 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2017 231 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/427/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2017 232 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/291/16 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/68/06 Rady Gminy w Morawicy z dnia 26 października 2006 r. – Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy
2017 233 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/292/16 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Morawica
2017 234 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/294/16 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Morawica
2017 235 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/295/16 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Morawica publicznych przedszkoli, publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, terminu i sposobu rozliczania dotacji
2017 236 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/296/16 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, terminu i sposobu rozliczania dotacji
2017 237 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/297/16 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne
2017 238 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/301/16 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny
2017 239 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 70/XIV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "KUŹNICA" w Suchedniowie
2017 240 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 78/XV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w Statucie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "KUŹNICA" w Suchedniowie
2017 241 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 242 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2017 243 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 244 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2017 245 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/193/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 246 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górno
2017 247 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Górno
2017 248 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 249 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/431/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2017 250 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/432/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2017 251 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/433/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2017 252 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/437/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok
2017 253 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/440/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 254 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
2017 255 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2017 rok
2017 256 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr V/32/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 257 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Miedziana Góra
2017 258 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze
2017 259 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 260 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Porzecze gm. Miedziana Góra
2017 261 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Bobrza gm. Miedziana Góra
2017 262 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Tumlin-Podgród gm. Miedziana Góra
2017 263 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2017 rok
2017 264 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/285/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2017 265 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/287/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2017 266 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/290/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Końskie
2017 267 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/291/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
2017 268 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/292/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Końskie na lata 2017-2021
2017 269 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/293/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/196/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta i Gminy Końskie
2017 270 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/294/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 271 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/302/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok
2017 272 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 273 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia nieruchomości gminnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, stanowiącymi w całości przedmiot najmu lub dzierżawy
2017 274 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Wojciechowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 275 2017-01-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Starosty Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 276 2017-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Powiatu Włoszczowskiego z dnia 2 stycznia 2017r. pomiędzy: Powiatem Włoszczowskim, zwanym w dalszej części porozumienia „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego, w imieniu którego działają: Starosta Włoszczowski – Jerzy Suliga, Wicestarosta – Zbigniew Krzysiek, z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Józefy Puto, a Gminą Włoszczowa, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Burmistrza – Grzegorza Dziubka, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Dariusza Górskiego
2017 277 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 r.
2017 278 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok
2017 279 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 280 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec
2017 281 2017-01-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
2017 282 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na lata 2016-2019
2017 283 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 284 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 285 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2017 286 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 287 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice
2017 288 2017-01-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 289 2017-01-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 186/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 290 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 (wniosek do Komisji Zdrowotnej o przyznanie zapomogi z Funduszu Zdrowotnego) Regulamin Funduszu Zdrowotnego
2017 291 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2017 rok
2017 292 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 293 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gowarczów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2017 294 2017-01-12 Informacja Informacja nr Nr OKA.4210.27(15).2016.2017.16532.VIII.PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie
2017 295 2017-01-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu jędrzejowskiego w 2017 r.
2017 296 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2015 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 297 2017-01-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 10 stycznia 2017r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Miejskiej w Ćmielowie w okręgu wyborczym nr 2
2017 298 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/109/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2017 299 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/111/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 300 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/113/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 301 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/120/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Skarżysko-Kamiennej za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2017 302 2017-01-12 Aneks Aneks nr 3/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 grudnia 2016r. do Porozumienia Nr 16/2014 z dnia 5 marca 2014 w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko – Kamienna realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Skarżyskiego
2017 303 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiślica na 2017 rok
2017 304 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 232/XXXVIII/ 16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2017 305 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVIII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2017 rok
2017 306 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XL/237/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Kunów
2017 307 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2017 308 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2017 rok
2017 309 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/158/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Działoszyce
2017 310 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 311 2017-01-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Brzegi, gmina Sobków, powiat jędrzejowski
2017 312 2017-01-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mzurowa, gmina Sobków, powiat jędrzejowski
2017 313 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2017 rok
2017 314 2017-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.1.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/95/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/67/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Rudkach w części obejmującej § 5 ust. 5 Regulaminu targowiska w Rudkach gmina Nowa Słupia stanowiącego załącznik do uchwały
2017 315 2017-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.2.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność uchwały nr 228/XXXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 316 2017-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.3.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność uchwały nr XX/158/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 317 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radków"
2017 318 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/84/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2017 319 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/86/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Bodzechów”
2017 320 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/87/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bodzechów
2017 321 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/88/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2017 rok
2017 322 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/90/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2017 323 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/92/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Bodzechów”
2017 324 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/94/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie
2017 325 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr 170/XXVI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2017 326 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr 172/XXVI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2017
2017 327 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/154/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2017 328 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Górno
2017 329 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/306/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2017 330 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2017 331 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2016
2017 332 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/311/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 333 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 334 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 335 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/224/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok
2017 336 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 337 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr IX/54/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 338 2017-01-16 Postanowienie Postanowienie nr 1/2017 Przewodniczącego Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu do Edytora Aktów Prawnych XML uchwały Nr XXXIII/225/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 339 2017-01-16 Postanowienie Postanowienie nr 2/2017 Przewodniczącego Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu do Edytora Aktów Prawnych XML uchwały Nr XXXIII/224/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Klimiontów na 2017 rok
2017 340 2017-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 172/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 341 2017-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 199/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 342 2017-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Kielce w dniu 9 stycznia 2017 r.
2017 343 2017-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w 2017 roku
2017 344 2017-01-16 Aneks Aneks nr - Wójta Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2016r. zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Gminą Bieliny reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kopacza
2017 345 2017-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.4.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/201/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w części określonej od § 1 do § 4 włącznie
2017 346 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 1/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/151/2016 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Samborzec
2017 347 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 2/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wodzisław numer XIV/115/2011 z 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 348 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 3/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/158/2016 Rady Gminy w Rakowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 349 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/1/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 350 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/4/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 351 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr I/2/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach na 2017 rok
2017 352 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Koneckiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Koneckiego w 2017 roku
2017 353 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Koneckiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Koneckiego w 2017 roku
2017 354 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2017 rok
2017 355 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/83/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Kieleckiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Kielecki
2017 356 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/329/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 357 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/335/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 358 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 218 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Czarnocin
2017 359 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XL/230/2016 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2017 rok
2017 360 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XL/231/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2017 361 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XLI/239/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Kunów
2017 362 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 363 2017-01-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publiczego zasobu mieszkaniowego 2016 roku położonych na obszarze Gminy Brody
2017 364 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/137/16 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2017 365 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/59/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Statutu Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy
2017 366 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/61/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2017 367 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/62/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
2017 368 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/64/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 369 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/67/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2017 rok
2017 370 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/69/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica
2017 371 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/70/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Stopnica oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 372 2017-01-18 Informacja Informacja Starosty Ostrowieckiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Janik, gmina Kunów
2017 373 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej na terenie części sołectwa Sokołów Dolny, gmina Sobków
2017 374 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXII /165/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 375 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Tarłowie
2017 376 2017-01-19 Postanowienie Postanowienie nr 1/2017 Przewodniczącego Rady Gminy Górno z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy wysyłaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2017 377 2017-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Kieleckiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2017r.
2017 378 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok
2017 379 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 215 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 16 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 380 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXII/78/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2017 381 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXII/80/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 382 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XLI/177/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2017 r.
2017 383 2017-01-19 Aneks Aneks nr 1/2017 Starosty Sandomierskiego z dnia 16 stycznia 2017r. do porozumienia w sprawie sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zawartego w dniu 5 lutego 2016 r pomiędzy Starostą Sandomierskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski
2017 384 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/278/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 385 2017-01-20 Porozumienie Porozumienie nr I Starosty Pińczowskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie przejęcia przez Gminę Pińczów od Powiatu Pińczowskiego zadania zarzadzania drogą powiatową nr 0168 T Dalechowy - Imielno – Pińczów, tj. ul. Plac Wolności (strona południowa) i ul. 1 Maja na terenie miasta Pińczowa
2017 386 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XLII/240/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 387 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie zmiany statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2017 388 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 389 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr 2/17 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2016 roku
2017 390 2017-01-23 Informacja Informacja Starosty Starachowickiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Małyszyn, Mirzec I, Mirzec II, Nowy Tychów, Ostrożanka, Osiny, Stary Tychów i Trębowiec gm. Mirzec
2017 391 2017-01-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2017r. uchylające rozporządzenie Nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu pińczowskiego i kazimierskiego
2017 392 2017-01-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu pińczowskiego
2017 393 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2017 394 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/ 174 / 2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Fałków
2017 395 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/2/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017r.
2017 396 2017-01-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Starosty Koneckiego z dnia 17 stycznia 2017 r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku
2017 397 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII.45.2016 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Związku na 2017 rok
2017 398 2017-01-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 24 stycznia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kazimierskiego
2017 399 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 400 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych na terenie Gminy Wąchock
2017 401 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 402 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 rok
2017 403 2017-01-25 Informacja Informacja nr OKA.4110.54(6).2016.2017.351.RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorcy Gmina Końskie prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich z siedzibą w Końskich
2017 404 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/302/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Morawica na 2017 rok
2017 405 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/304/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 406 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/308/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieleckie Młyny
2017 407 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/2/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2017 rok
2017 408 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/4/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/95/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Rudkach
2017 409 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/6/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowa Słupia
2017 410 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2017 rok
2017 411 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 412 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2017 rok
2017 413 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
2017 414 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
2017 415 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów
2017 416 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 417 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr I/3/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2017 rok
2017 418 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr I/5/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie stanowiącym załącznik Uchwały Nr IV/20/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 marca 2016r.
2017 419 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/178/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 420 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/179/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów
2017 421 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 422 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XX/139/16 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2017 rok
2017 423 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sadowie przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2017 424 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XIX/139/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2017 rok
2017 425 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Sandomierskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu na 2017r.
2017 426 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Sandomierskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skwirzowej na 2017r.
2017 427 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Sandomierskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sandomierskiego na 2017r.
2017 428 2017-01-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 stycznia 2017 r. o wygaśnięciu mandatu radnej do Rady Gminy Krasocin w okręgu wyborczym nr 4
2017 429 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2017 rok
2017 430 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2017 431 2017-01-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Skarżyskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Skarżyskiego za 2016 rok
2017 432 2017-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 050.02.2017 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2017 roku
2017 433 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 434 2017-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasocin w okręgu wyborczym nr 4
2017 435 2017-01-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2017 r. sprawie uchylenia Rozporządzenia nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu pińczowskiego
2017 436 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lipnik przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2017 437 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na rok 2017
2017 438 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.2.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok
2017 439 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.3.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego
2017 440 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.6.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2017 441 2017-01-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 442 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/1/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 443 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2017 rok
2017 444 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr 2/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 445 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr 5/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 446 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr 6/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zagnańsk
2017 447 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/1/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 448 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/5/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2017 449 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/6/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej plut. Ludwika Gruszczyńskiego ps. „Gruszka”
2017 450 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 451 2017-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.S.120.5.2017 Starosty Kazimierskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach w 2017r.
2017 452 2017-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.S.120.6.2017 Starosty Kazimierskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej w 2017r.
2017 453 2017-01-30 Informacja Informacja Starosty Kazimierskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Krzyż gm. Czarnocin
2017 454 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2017 rok
2017 455 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XXII/125/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 456 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2017 rok
2017 457 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/253/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 458 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia
2017 459 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicacach
2017 460 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wojciechowice
2017 461 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Wojciechowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 462 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/4/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 463 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/6/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2017 464 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/11/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę
2017 465 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/12/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 stycznia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2017 466 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/434/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Oleszno
2017 467 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/435/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Kazimierza Wielka
2017 468 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/436/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kazimierza Wielka
2017 469 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/440/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 470 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/441/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 471 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2017 rok