Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Wrzesień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 2651 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/64/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 rok
2016 2652 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/71/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Daleszyce
2016 2653 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/72/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XVII/24/2016 z dnia 29.03.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Daleszyce w 2016 roku
2016 2654 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXII/132/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Samborzec publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 2655 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXII/134/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2016 2656 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXI/96/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2657 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009r.
2016 2658 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/174/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.06.2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 2659 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/175/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.06.2016r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2016 2660 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 2661 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – działających na terenie Gminy Kazimierza Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2662 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016r.
2016 2663 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Radków na lata 2016 - 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2016 2664 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXI / 246 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny
2016 2665 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXI / 247 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
2016 2666 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXI / 250 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały NR RG-XIX/222/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Jałowcową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działce nr ewid. 398/99 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 2667 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 2668 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr X/61/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2669 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr X/65/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brody
2016 2670 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2671 2016-09-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 4 sierpnia 2016r. o wygaśnięciu mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
2016 2672 2016-09-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 19 sierpnia 2016r. o wygaśnięciu mandatu Wójta Gminy Górno
2016 2673 2016-09-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 19 sierpnia 2016r. o wygaśnięciu mandatu Wójta Gminy Słupia
2016 2674 2016-09-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 sierpnia 2016r. o wygaśnięciu mandatu Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
2016 2675 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XII/78/2015 Rady Gminy Soków z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 2676 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2677 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego
2016 2678 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2016 2679 2016-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.13.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27.07.2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2016 2680 2016-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.68.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice - w części określonej w § 8 ust. 2, § 15 ust. 4, 5 6 i 7 i § 17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice, stanowiącego załącznik do uchwały
2016 2681 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/71/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika - statutu samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
2016 2682 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr 191/XXXI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 2683 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2684 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli na terenie Gminy Dwikozy
2016 2685 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/137/05 Rady Gminy Dwikozy z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dwikozy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 2686 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 172 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 2687 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 177 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagajacych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnocin
2016 2688 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr 164/XXIV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 2689 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr 165/XXIV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2016 2690 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr 166/XXIV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
2016 2691 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXX/246/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 2692 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXX/250/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 2693 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/134/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2016 2694 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/137/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek
2016 2695 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XVI/157/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2696 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XVI/159/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie pomocy de minimis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia ,,Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich częściach oraz budowlach, które zostały oddane do użytkowania po dniu 1 stycznia 2015 roku
2016 2697 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 r.
2016 2698 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn
2016 2699 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/249/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia ich przebiegu
2016 2700 2016-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na rok 2016
2016 2701 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 2702 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR XVI/82/2016 z dnia 30 marca 2016 r. Rady Gminy w Dwikozach w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Dwikozach
2016 2703 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/142/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2704 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lipca 2016 r. dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty
2016 2705 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr 33/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/129/2016 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lipca 2016 r. dotyczącej terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2706 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr 34/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/130/2016 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lipca 2016 r. dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 2707 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2708 2016-09-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 5 września 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach przeprowadzonych w dniu 4 września 2016 r.
2016 2709 2016-09-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 30/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 5 września 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej ze źródła „URSUS” w Oblęgorku
2016 2710 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/347/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki (tekst jednolity uchwała Nr XL/295/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 października 2013 roku Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2013 r., poz. 3748)
2016 2711 2016-09-07 Porozumienie Porozumienie nr 65/2016 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 8 lipca 2016 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim – Agatą Wojtyszek, a Powiatem Buskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Starosta Buski – Jerzy Kolarz Wicestarosta Buski – Stanisław Klimczak przy kontrasygnacie - Skarbnika Powiatu – Artur Polniak w sprawie: powierzenia zadania oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków wynikających z realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”
2016 2712 2016-09-07 Porozumienie Porozumienie nr 66/2016 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 7 lipiec 2016 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim – Agatą Wojtyszek, a Powiatem Starachowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Starosta Starachowicki – Dariusz Dąbrowski Wicestarosta Starachowicki - Agata Gałka-Bernacka przy kontrasygnacie - Skarbnika Powiatu - Ewa Bzinkowska w sprawie: powierzenia zadania oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków wynikających z realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”
2016 2713 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 2714 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/91/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 2715 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XX/161/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 2716 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XX/174/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Lipnik przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 2717 2016-09-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 6 września 2016r. o wygaśnięciu mandatu Wójta Gminy Pacanów
2016 2718 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/60/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 2719 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/64/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Bodzechów „Gminnego Zespołu Oświatowego w Bodzechowie” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Bodzechów „Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie”
2016 2720 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy
2016 2721 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/102/2004 Rady Gminy Wiślica z dnia 27 maja 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie
2016 2722 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 1 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 2723 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2724 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 204/XXXIII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 1 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 2725 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 2726 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sobków na lata 2016-2019”
2016 2727 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2728 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/330/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 2729 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/331/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2730 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/332/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2731 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/333/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 2732 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/334/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2733 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/335/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2734 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/336/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2735 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/337/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2736 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/338/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2737 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/339/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2738 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/341/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2739 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/342/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2740 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/345/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii pod wezwaniem Świętego Józefa w Sandomierzu
2016 2741 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/347/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu
2016 2742 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/348/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
2016 2743 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/349/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/264/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
2016 2744 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/350/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2016r.
2016 2745 2016-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2746 2016-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wprowdzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2747 2016-09-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 8 września 2016r. o wygaśnięciu mandatu Wójta Gminy Ruda Maleniecka
2016 2748 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 2749 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy Gowarczów pod nazwą Obsługa Ekonomiczno-Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
2016 2750 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Gowarczów” oraz nadania jej statutu
2016 2751 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2016 roku
2016 2752 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/179/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gowarczów
2016 2753 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2754 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VII/34/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego , podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2755 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/123/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2016 2756 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/124/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/73/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2016 roku
2016 2757 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 8 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2758 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/259/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 2759 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/267/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/236/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pawłów na stałe obwody głosowania
2016 2760 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/268/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2016 2761 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/269/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi znajdującej się na działce nr ewid. 644 w miejscowości Radkowice do kategorii dróg gminnych
2016 2762 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/270/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 września 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2016 2763 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 9 września 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli wspomagających oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 2764 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII.101.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2016 rok
2016 2765 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2766 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 6 września 2016r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Tuczępy „Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Tuczępach” w jednostkę budżetową Gminy Tuczępy „Samorządowe Centrum Oświaty w Tuczępach”
2016 2767 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/147/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2768 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2769 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/16 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2770 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/165/16 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2771 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/176/16 Rady Gminy Łagów z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2772 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXII/181/16 Rady Gminy Łagów z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2773 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/16 Rady Gminy Łagów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2774 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/16 Rady Gminy Łagów z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2775 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 153/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 2776 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 157/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłów
2016 2777 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 159/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie
2016 2778 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI/118/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 6 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 2779 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 2780 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 2781 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w Piotrkowicach
2016 2782 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 września 2016r. w sprawie nadania nazw dla ulic zlokalizowanych na drogach wewnętrznych położonych w Śladkowie Małym
2016 2783 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 września 2016r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2016 2784 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 września 2016r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2016 2785 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 2786 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXV/231/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 2787 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXV/232/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2016r. w sprawie statutu Gminy Masłów
2016 2788 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 2789 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 8 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sadowie
2016 2790 2016-09-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 379/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 16 czerwca 2016r.
2016 2791 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.
2016 2792 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 2793 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 2794 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pińczów
2016 2795 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVI/49/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 2796 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 2797 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn
2016 2798 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bliżyn
2016 2799 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 2800 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XV/31/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2801 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXX/147/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 2802 2016-09-16 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie dofinansowania w 2016 roku systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji ze środków samorządu terytorialnego
2016 2803 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXX/69/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2804 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jędrzejowskiego
2016 2805 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2016 2806 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2016 2807 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 141/XXII/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 2808 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 13 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2809 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIX/156/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.
2016 2810 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/68/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 2811 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/72/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2812 2016-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.70.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/132/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Samborzec publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w części określonej w § 3
2016 2813 2016-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.71.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/241/16 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Warsztatowej w Końskich
2016 2814 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXV/239/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2815 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 2816 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/73/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 rok
2016 2817 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2016 roku
2016 2818 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2016 2819 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2820 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr NR XXIV/144/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
2016 2821 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 14 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 2822 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXII/120/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 2823 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2824 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 13 września 2016r. w sprawie w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Bieliny „Zespołu Obsługi Oświaty”w jednostkę budżetową Gminy Bieliny „Samorządowe Centrum Usług Wspólnych”
2016 2825 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr 145/XXIV/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 14 września 2016r. w sprawie w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
2016 2826 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr 147/XXIV/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 14 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mniów
2016 2827 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr Nr 151/XXIV/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2016 2828 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Gminy Złota z dnia 7 września 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Złota publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
2016 2829 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2830 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/147/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie
2016 2831 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2832 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
2016 2833 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 2834 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 2835 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2016 roku
2016 2836 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XX/184/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 2837 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI/191/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 2838 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2016r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 2839 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego
2016 2840 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 12 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 2841 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2016 2842 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 13 września 2016r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr XXI/149/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/198/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Bieliny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 2843 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 13 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacjina terenie Gminy Bieliny
2016 2844 2016-09-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 19 września 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasocin przeprowadzonych w dniu 18 września 2016 r.
2016 2845 2016-09-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 19 września 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gowarczowie przeprowadzonych w dniu 18 września 2016 r.
2016 2846 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr 142/XXIII/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 września 2016r. zmieniająca uchwałę nr 244/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oleśnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 2847 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr 143/XXIII/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Oleśnica do kategorii dróg gminnych.
2016 2848 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr 144/XXIII/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica
2016 2849 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/182/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krasocin
2016 2850 2016-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/16 Wójta Gminy Brody z dnia 1 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2851 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 2852 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/164/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2016 2853 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2854 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII/32/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2855 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXII/40/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2016 2856 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXII/45/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 14 września 2016r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2016 2857 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 2858 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 2859 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XX/185/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 6 września 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 2860 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XX/189/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 6 września 2016r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Krasocin „Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Krasocinie” w jednostkę budżetową Gminy Krasocin „Samorządowe Centrum Oświaty w Krasocinie”
2016 2861 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XX/193/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2862 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2016 2863 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Raków z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 2864 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/90/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”
2016 2865 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/91/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2866 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/92/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2867 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/93/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2016 2868 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/94/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2016 2869 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/96/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2016 2870 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/97/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2016 2871 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/105/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 2872 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 46/IX/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 2873 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 52/IX/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchedniów
2016 2874 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ćmielów
2016 2875 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2016 2876 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizowania na Stadionie Miejskim w Ćmielowie meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej”
2016 2877 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 2878 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/607/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 15 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 2879 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/612/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 15 września 2016r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 1 w Kielcach przez dzieci, młodzież i ich opiekunów
2016 2880 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/616/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 15 września 2016r. w sprawie nadania nazwy "Pułkownika Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki" rondu w Kielcach
2016 2881 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/617/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 15 września 2016r. w sprawie nadania nazwy "Majora Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka" rondu w Kielcach
2016 2882 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/618/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany nazwy "Stanisława Toporowskiego" na "Marszałkowska" ulicy w Kielcach
2016 2883 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/619/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany nazwy "Pułkownika Henryka Połowniaka" na "Króla Władysława Jagiełły" ulicy w Kielcach
2016 2884 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 2885 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/91/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 2886 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 20 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 2887 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 2888 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXV/211/16 Rady Gminy Łagów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2889 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/16 Rady Gminy Łagów z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2890 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/16 Rady Gminy Łagów z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2891 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr 170/XXV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 2892 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej lokalnej do kategorii drogi gminnej oraz ustalenie przebiegu istniejącej drogi gminnej w gminie Bałtów
2016 2893 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 2894 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów
2016 2895 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2896 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 2897 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2898 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 21 września 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 2899 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 21 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego
2016 2900 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 2901 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/279/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 2902 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/282/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Busko-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2016 2903 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/285/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Busko-Zdrój
2016 2904 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/289/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2016 2905 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/290/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2016 2906 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/291/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Chotelek
2016 2907 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/292/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 2908 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/293/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016r. w sprawie zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój”
2016 2909 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bałtów, warunków i zasad oraz opłat za ich korzystanie
2016 2910 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/367/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”
2016 2911 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/368/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/699/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce
2016 2912 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/369/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kunów
2016 2913 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/370/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/227/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łopuszno
2016 2914 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/371/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
2016 2915 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/384/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 2916 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/385/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 2917 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/386/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 2918 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/387/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 2919 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 54/X/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 2920 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
2016 2921 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 września 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska szkolnego położonego przy Szkole Podstawowej w Dobiesławicach i użytkowanego przez Klub Sportowy LKS NIDZICA Dobiesławice
2016 2922 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2923 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 2924 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/227/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia komórki organizacyjnej pn „ Pracownia Fizjoterapii” w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
2016 2925 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XX/158/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej: Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie i utworzenia jednostki budżetowej: Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie oraz nadania statutu Samorządowemu Centrum Oświaty we Włoszczowie
2016 2926 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XX/160/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/146/16 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
2016 2927 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XX/165/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 2928 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XX/166/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 2929 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XX/167/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.
2016 2930 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XVI/30/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 września 2016r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 2931 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XVI/33/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Stopnicy
2016 2932 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XVI/34/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 2933 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XVI/35/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 2934 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XVI/37/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2935 2016-09-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2016 r.
2016 2936 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego B3-Centrum Manhatan w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej w Starachowicach
2016 2937 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice
2016 2938 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr RG - XXI / 249 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Nr 10, do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny lasów, zalesień, rekreacji i uprawiania sportów motorowych"
2016 2939 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 2940 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 2941 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXII/99/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2942 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2016 2943 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Sobków do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 2944 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr 202/XXXI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Tokarnia – „Tokarnia 2” na terenie gminy Chęciny