Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Sierpień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 2440 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów
2016 2441 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2442 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca Statut Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie
2016 2443 2016-08-01 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
2016 2444 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/105/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Włoszczowskiego za 2015 rok
2016 2445 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XXI/116/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 2446 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzisław
2016 2447 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian zasad i wysokości udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Wodzisław szkołom i placówkom niepublicznym posiadających uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego a także innych form wychowania przedszkolnego
2016 2448 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2016 Rady Gminy Raków z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 2449 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/243/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
2016 2450 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/244/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
2016 2451 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/245/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Morawica
2016 2452 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 2453 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2454 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI / 168 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 lipca 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 2455 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/170 /2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Czarnocin publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów
2016 2456 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVII / 171 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 2457 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr X/62/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie nadania statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
2016 2458 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr X/65/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Stara Wieś do kategorii drogi gminy Bodzentyn
2016 2459 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr X/66/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2016 2460 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr X/67/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2461 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr X/68/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bodzentyn
2016 2462 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 2463 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 2464 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2465 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2466 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów
2016 2467 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/138/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2468 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIX / 176/ 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2469 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały NR XX/127/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu powiatu stanowiących wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
2016 2470 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bieliny
2016 2471 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/102/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oksa
2016 2472 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/103/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2473 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/104/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Oksa
2016 2474 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/105/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody utalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 2475 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/106/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Oksa
2016 2476 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 2477 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/193/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28.02.2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznie
2016 2478 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łopuszno
2016 2479 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/55/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 2480 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII / 102 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII / 96 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
2016 2481 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2482 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/147/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2483 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr 162/XXIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 2484 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w Mircu za 2015 rok
2016 2485 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 2486 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/176/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielenia spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Mirzec”
2016 2487 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/ 150 /2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2016 2488 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 2489 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2016 2490 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2491 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2016 2492 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2016 2493 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2494 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 2495 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2496 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruda Maleniecka
2016 2497 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2498 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2499 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bejsce
2016 2500 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2501 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2502 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2016
2016 2503 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 31/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIX/131/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wodzisław
2016 2504 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 115/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2505 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 116/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 2506 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 117/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2016 2507 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 118/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Smyków
2016 2508 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 119/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2509 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XX/107/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2510 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XX/108/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2511 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XX/109/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2512 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XX/110/ 2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany
2016 2513 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XX/111/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 2514 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 14/ 125 /16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2515 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 14/ 126/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małogoszcz
2016 2516 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 14/ 127/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2517 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 14/128/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2518 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 2519 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę nr IV/15/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wojciechowice na lata 2015-2018 ”
2016 2520 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Nagłowice
2016 2521 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 2522 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nagłowice
2016 2523 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2524 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2525 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/550/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kielce
2016 2526 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/568/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce
2016 2527 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/575/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Kielce działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 2528 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/576/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zniesienia pomników przyrody oraz zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2016 2529 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXiX/577/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2016 2530 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 150/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 2531 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2532 2016-08-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2016 2533 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/553/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 2534 2016-08-04 Postanowienie Postanowienie nr 1/2016 Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 maja 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2016 2535 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2536 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów
2016 2537 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 2538 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2539 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2540 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2541 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 2542 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 2543 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 2544 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
2016 2545 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/36/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2016 2546 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków
2016 2547 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Połaniec
2016 2548 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2549 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 2550 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XX/145/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2016 2551 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 2552 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XV/100/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce na lata 2016-2023
2016 2553 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr VII/41/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody
2016 2554 2016-08-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.8.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VII/41/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody
2016 2555 2016-08-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr I/ROPS/2016 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Świętokrzyskiego
2016 2556 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XV/106/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/75/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2016 2557 2016-08-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 9 sierpnia 2016r. o wygaśnięciu mandatu radnej do Rady Gminy w Dwikozach w okręgu wyborczym nr 11
2016 2558 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 43/VIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 2559 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie reorganizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
2016 2560 2016-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.57.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII /228/2016 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica
2016 2561 2016-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.58.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/49/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych - w części
2016 2562 2016-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.59.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Czekaj
2016 2563 2016-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.60.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/54/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2016 2564 2016-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.61.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/55/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2016 2565 2016-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dwikozach w okręgu wyborczym nr 11
2016 2566 2016-08-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.63.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/126/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Waśniów dla celów zawartych w art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778)
2016 2567 2016-08-11 Porozumienie Porozumienie nr 6/6M/ODŁ/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 20 lipca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim zwanym dalej „Przekazującym” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski – Starosta Kielecki, Józef Szczepańczyk – członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek - Skarbnik Powiatu, a Gminą Daleszyce zwaną dalej „Przejmującą” reprezentowaną przez: Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Jadwiga Głozowska Skarbnik Miasta i Gminy
2016 2568 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XV/45/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 2569 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pominka przyrody
2016 2570 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/605/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 5 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 2571 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 2572 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Masłów zaliczonych do sektora finansów publicznych
2016 2573 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Masłów pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów i nadania jej statutu
2016 2574 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów
2016 2575 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2576 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2016 2577 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/225/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów
2016 2578 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 2579 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/57/2016 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2016 rok
2016 2580 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2016 2581 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.
2016 2582 2016-08-12 Postanowienie Postanowienie nr 1/2016 Przewodniczącego Rady Gminy Rytwiany z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2016 2583 2016-08-16 Informacja Informacja nr OKA-4210-44(22)/2015/2016/5631/VIII/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o. o.
2016 2584 2016-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/2016 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
2016 2585 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/57/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Brody Nr VIII/51/16 z dnia 20 lipca 2016r podjętej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2586 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/59/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Brody Nr VIII/53/16 z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2587 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/60 /2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 roku
2016 2588 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/63/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 2589 2016-08-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 26/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Kozłów
2016 2590 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 2591 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr XXX/58/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 2592 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/229/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2593 2016-08-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 czerwca 2016r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK
2016 2594 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.
2016 2595 2016-08-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 r.
2016 2596 2016-08-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 2597 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/112/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koprzywnica
2016 2598 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/65/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2599 2016-08-22 Uchwała Uchwała nr XIX/88/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/85/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2600 2016-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/109/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2601 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/84/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 2602 2016-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2603 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 2604 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.36.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2016 rok
2016 2605 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.38.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego
2016 2606 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2607 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 2608 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 2609 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV/239/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2016 2610 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Warsztatowej w Końskich
2016 2611 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV/242/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Odlewniczej w Końskich
2016 2612 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV/243/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Gazowniczej w Końskich
2016 2613 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV/244/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Ceramicznej w Końskich
2016 2614 2016-08-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych: SP-II MESKO S.A. oraz miejskiego „Bzin” w Skarżysku-Kamiennej
2016 2615 2016-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżcie gminy na 2016 rok
2016 2616 2016-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gmny na 2016 rok
2016 2617 2016-08-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.65.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/79/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2016 2618 2016-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2015 rok
2016 2619 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 55/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2016 roku dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
2016 2620 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 56/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk
2016 2621 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 57/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk
2016 2622 2016-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 1/2016 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej powstałej przy podpisywaniu uchwały w Edytorze Aktów Prawnych XML
2016 2623 2016-08-29 Porozumienie Porozumienie nr WZT-I.041.5.2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 czerwca 2016r. porozumienie w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2016 2624 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XIX / 104 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2016
2016 2625 2016-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.10.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/105/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna
2016 2626 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 4 Klonów na obszarze gminy Łączna
2016 2627 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna
2016 2628 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016
2016 2629 2016-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.66.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/127/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów - w części określonej w § 16 ust. 2 pkt 1), § 18, § 19 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów stanowiącego załącznik do uchwały
2016 2630 2016-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.67.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/68/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bodzentyn- w części określonej w § 7, § 8 i § 9
2016 2631 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/162/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 2632 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/271/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 2633 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/272/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2016 2634 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/275/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/264/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach
2016 2635 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/276/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/265/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Dobrowodzie
2016 2636 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 2637 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/179/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 2638 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/180/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Bogoria ,,Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii’’ w jednostkę budżetową Gminy Bogoria ,,Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii”
2016 2639 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2640 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2641 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2642 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2643 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2644 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/11/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2645 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XVII/117/16 Rady Gminy Secemin z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Secemin
2016 2646 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XVII/118/16 Rady Gminy Secemin z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016 2647 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XVII/122/16 Rady Gminy Secemin z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów; zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczania, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Secemin
2016 2648 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/72/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie i nadanie jej statutu
2016 2649 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/75/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2016 2650 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 62 /16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok