Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Lipiec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 2022 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/85/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2023 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/104/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2024 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/82/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 2025 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 2026 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce
2016 2027 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2028 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2029 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXII/119/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2030 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok
2016 2031 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska) oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2032 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX/185/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 2033 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX/187/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/206/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2016 2034 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX/189/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 2035 2016-07-04 Porozumienie Porozumienie nr WZT-I.041.3.2016 Marszałka Województwa z dnia 21 czerwca 2016r. Porozumienie w sprawie wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Województwem Podkarpackim.
2016 2036 2016-07-04 Porozumienie Porozumienie nr WZT-I.041.4.2016 Marszałka Województwa z dnia 21 czerwca 2016r. Porozumienie w sprawie wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Województwem Podkarpackim.
2016 2037 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/126/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
2016 2038 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/127/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 r. z tytułu wykonania budżetu gminy
2016 2039 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/131/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 2040 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/135/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pacanów i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 2041 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/136/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/106/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 lutego 2016r w sprawie opłaty targowej
2016 2042 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 2043 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI.97.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2016 2044 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI.98.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2045 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI.100.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno
2016 2046 2016-07-05 Postanowienie Postanowienie nr 1/ 2016 Przewodniczącego Rady Gminy Szydłów z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2016 2047 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/ 146/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 2048 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/ 147/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2049 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/ 148/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2050 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
2016 2051 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2016 roku
2016 2052 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/197/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalania regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń i nagród.
2016 2053 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nagłowice
2016 2054 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr 13/117/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez gminę Małogoszcz, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2055 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/44/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 rok
2016 2056 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/48/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach
2016 2057 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/54/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2016 2058 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/55/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2016 2059 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/109/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 2060 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Czekaj
2016 2061 2016-07-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 25.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Opatowie
2016 2062 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2015 rok
2016 2063 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2015 rok
2016 2064 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 170/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 2065 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 173/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chęciny na lata 2016-2021"
2016 2066 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 174/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2016 2067 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 175/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2068 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 176/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2069 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 177/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2070 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 178/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2016 2071 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 180/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2072 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 186/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/VII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2016 2073 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2074 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Sobków, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2075 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobków
2016 2076 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sobków, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2077 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 2078 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/182/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 2079 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/183/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
2016 2080 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej
2016 2081 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2082 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2016 2083 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/352/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 2084 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/353/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 2085 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 2086 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raków
2016 2087 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie
2016 2088 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Solec-Zdrój
2016 2089 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/137/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 2090 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 2091 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 2092 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 2093 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/304/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie funkcjonowania targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu w dniach 22-24 lipca 2016 roku.
2016 2094 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/307/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz
2016 2095 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Kazimierza Wielka na rok 2016.
2016 2096 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2016 2097 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
2016 2098 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stąporków
2016 2099 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 2100 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stąporków
2016 2101 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół w Działoszycach ul. Szkolna 5.
2016 2102 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/246/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016rok
2016 2103 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/248/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2015 rok
2016 2104 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/251/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian statutu w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
2016 2105 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/252/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2106 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/253/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2107 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/254/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów
2016 2108 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2016 2109 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVII/79/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 2110 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 2111 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/40/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2112 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/43/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2016 2113 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/44/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2114 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżcie gminy na 2016 rok
2016 2115 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/128/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic sołectwa Strochcice i sołectwa Kobierniki w Gminie Samborzec
2016 2116 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/212/16 Rady Gminy Łagów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2016 2117 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/213/16 Rady Gminy Łagów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 2118 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/214/16 Rady Gminy Łagów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 2119 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 2120 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2121 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 2122 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2016 2123 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2124 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasocin
2016 2125 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2126 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/157/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
2016 2127 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/159/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 2128 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/160/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2129 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/36/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2016 rok.
2016 2130 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 2131 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian zasad i wysokości udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Wodzisław szkołom i placówkom niepublicznym posiadających uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego a także innych form wychowania przedszkolnego
2016 2132 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzisław
2016 2133 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2134 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2135 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wodzisław
2016 2136 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/143/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa
2016 2137 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/144/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2016 2138 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/146/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
2016 2139 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/147/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 2140 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/148/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa” i „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”.
2016 2141 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/150/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.
2016 2142 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/152/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów Burmistrza dla zamieszkałych w Gminie Włoszczowa studentów uczelni wyższych
2016 2143 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/58/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XIII/78/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn, zmienionej uchwałą Nr III/21/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2016 2144 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 2145 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sandomierskiego
2016 2146 2016-07-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 11 lipca 2016r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7
2016 2147 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 2148 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
2016 2149 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”
2016 2150 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/495/14 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 2151 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii
2016 2152 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów
2016 2153 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2154 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pińczów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi
2016 2155 2016-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/ODC/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki Józef Szczepańczyk –członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek -Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przekazującym”, a Gminą Morawica reprezentowaną przez: Marian Buras –Wójt Gminy przy kontrasygnacie Aneta Bielecka -Skarbnika Gminy zwanym dalej „Przejmującym”
2016 2156 2016-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 2/ODŁ/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki Józef Szczepańczyk – członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek -Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przekazującym”, a Gminą Daleszyce reprezentowaną przez: Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Jadwiga Głozowska -Skarbnika Miasta i Gminy zwanym dalej „Przejmującym”
2016 2157 2016-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 3/ODŁ/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki Józef Szczepańczyk –członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek -Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przekazującym”, a Gminą Raków reprezentowaną przez: Alina Siwonia –Wójta Gminy przy kontrasygnacie Anna Pleban -Skarbnika Gminy zwanym dalej „Przejmującym”
2016 2158 2016-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 4/ODS/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki Józef Szczepańczyk –członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek -Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przekazującym”, a Gminą Łopuszno reprezentowaną przez: Irena Marcisz – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Teresa Poświat -Skarbnika Gminy zwanym dalej „Przejmującym”
2016 2159 2016-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 5/18M/ODS/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim zwanym dalej „Przekazującym” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki, Józef Szczepańczyk –członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek - Skarbnik Powiatu, a Gminą Strawczyn zwaną dalej „Przejmującym” reprezentowaną przez: Tadeusz Tkaczyk –Wójt Gminy przy kontrasygnacie Justyna Stępień -Skarbnik Gminy.
2016 2160 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2016
2016 2161 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVII / 96 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
2016 2162 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2163 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/536/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 2164 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/539/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w systemie kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
2016 2165 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/540/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kielce
2016 2166 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/545/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 30 czerwca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych, mieszczącym się w Ośrodku Interwencyjno – Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Żniwna 4
2016 2167 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2016 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2016 2168 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2016 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Samorządowego Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe
2016 2169 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2016 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie włączenia Samorządowego Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe do Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe
2016 2170 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2016 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie
2016 2171 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2016 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów
2016 2172 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2016 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2173 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 2174 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2175 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2176 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2016 2177 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych
2016 2178 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2016 2179 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/250/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Połaniec oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2016 2180 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/103/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bliżyn
2016 2181 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/104/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn
2016 2182 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2183 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2016 2184 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/25/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2016 2185 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 123/XX/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Oleśnica.
2016 2186 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 128/XX/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 2187 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 2188 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2189 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 2190 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/543/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego „Cedzyna” w Kielcach
2016 2191 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2192 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 1293/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok
2016 2193 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/287/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 2194 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/288/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
2016 2195 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/289/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2196 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/290/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2197 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/291/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2198 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/292/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 2199 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2200 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 2201 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/295/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2202 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/296/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2203 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/297/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2204 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/298/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2205 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/299/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2206 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/300/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2207 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/303/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad zbywania przez Burmistrza Miasta Sandomierza udziałów i akcji Gminy Miejskiej Sandomierz w spółkach prawa handlowego.
2016 2208 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/305/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
2016 2209 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/306/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Sandomierz
2016 2210 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki.
2016 2211 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok
2016 2212 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/18/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko
2016 2213 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/19/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2214 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/20/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2215 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/21/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kluczewsko
2016 2216 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/22/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 2217 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/23/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2218 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr NR XV/105/2016 Rady Gminy Złota z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/87/2016 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej
2016 2219 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Złota z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso.
2016 2220 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr NR XV/109/2016 Rady Gminy Złota z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2221 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy Złota z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości opłaty za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2016 2222 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr NR XV/111/2016 Rady Gminy Złota z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2223 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2224 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XX/128/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Klimontów jest organem prowadzącym
2016 2225 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
2016 2226 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 2227 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 2228 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2016 2229 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy
2016 2230 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr xxiii/111/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2016 2231 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 2232 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/43/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok.
2016 2233 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/49/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2234 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2016 2235 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie
2016 2236 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
2016 2237 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Południowej w Końskich
2016 2238 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom na obszarze, powstałego w wyniku scalenia i podziału, osiedla w rejonie ul. Leśnej, Majora Hubala po ogrody działkowe
2016 2239 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXIV/225/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie
2016 2240 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2241 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2242 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2243 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2016 2244 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/234/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 2245 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia i najmu nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony
2016 2246 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2247 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/46/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do do budżetu gminy na 2016 rok.
2016 2248 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/49/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzechów.
2016 2249 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/50/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2250 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/52/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2251 2016-07-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego
2016 2252 2016-07-15 Informacja Informacja nr OKA-4210-21(11)/2016/1249/XV/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie
2016 2253 2016-07-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 1 lipca 2016r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Miejskiej w Połańcu w okręgu wyborczym nr 1
2016 2254 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/112/16 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Secemin.
2016 2255 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/113/16 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2256 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/114/16 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.
2016 2257 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/116/16 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2016 2258 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/51/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2259 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2260 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jędrzejów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 2261 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 2016- 2026
2016 2262 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012-2016
2016 2263 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 114/XVII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2264 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia (Jędrzejowska) za 2015 rok
2016 2265 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2266 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XV/69/2015 Rady Gminy Waśniów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.
2016 2267 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/209 /16 Rady Gminy Łagów z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Płucki na terenie gminy Łagów
2016 2268 2016-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7.
2016 2269 2016-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Połańcu w okręgu wyborczym nr 1.
2016 2270 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/22/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2271 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/24/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica
2016 2272 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/26/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stopnica
2016 2273 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/27/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty
2016 2274 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/28/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2275 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 2276 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 2277 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia tytułu “Zasłużony dla Powiatu Sandomierskiego”
2016 2278 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/76/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego
2016 2279 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/77/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 2280 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/79/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.
2016 2281 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/80/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2282 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/81/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2283 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/82/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 2284 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/126/ 2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2016 2285 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2286 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2287 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Masłów
2016 2288 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia dodatkowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2016 2289 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIX / 172 / 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej w Kunowiez dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w Kunowie w latach 2012 – 2016.
2016 2290 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIX / 174 / 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 2291 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIX / 175 / 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.
2016 2292 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 177/ 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2293 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIX / 178 / 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.
2016 2294 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXV / 166 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin
2016 2295 2016-07-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2015r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Chęciny NIP: 959 16 72 746 Reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Chęciny: Pana Roberta Jaworskiego Przy kontrasygnacie Skarbnika – Jadwigi Sinkiewicz zwaną dalej „Partnerem”
2016 2296 2016-07-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2015r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Strawczyn NIP: 959-14-86-127 Reprezentowaną przez: Tadeusza Tkaczyka- Wójta Gminy Strawczyn Przy kontrasygnacie Skarbnika – Justyny Stepień zwaną dalej „Partnerem” Mając
2016 2297 2016-07-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Zagnańsk NIP: 959-167-12-96 Reprezentowaną przez: Szczepana Skorupskiego- Wójta Przy kontrasygnacie Skarbnika – Roberta Szechnickiego zwaną dalej „Partnerem”
2016 2298 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/16 Wójta Gminy Brody z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2299 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/16 Wójta Gminy Brody z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2300 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX / 193 / 2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Górno
2016 2301 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX / 199 / 2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Górnie
2016 2302 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/200/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli na terenie Gminy Górno
2016 2303 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/201/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2304 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/202/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górno
2016 2305 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/82/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 2306 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawichost
2016 2307 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/84/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2308 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2309 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2310 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXV / 160 /2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lipca 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 2311 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXV / 165 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/64/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie Statutu Gminy Czarnocin
2016 2312 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąchock
2016 2313 2016-07-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2015 ROK
2016 2314 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 2315 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr 27/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/277/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej
2016 2316 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr 28/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 lipca 2016r. dotycząca stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Kijach z dnia 8 czerwca 2016 r. Nr XV/148/16 w sprawie pomocy de minimis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich częściach oraz budowlach, które zostały oddane do użytkowania po dniu 1 stycznia 2015 r.
2016 2317 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XX/198/2016 Rady Gminy Górno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Górno „Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Górnie” w jednostkę budżetową Gminy Górno „Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie”
2016 2318 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XX/142/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 2319 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XV/25/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2320 2016-07-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr FB.3035.1.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2015 rok
2016 2321 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXII/158 /2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów
2016 2322 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 2323 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 131/XXI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica
2016 2324 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 132/XXI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 2325 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 133/XXI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2326 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 134/XXI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 2327 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 135/XXI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2328 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 136/XXI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 2329 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.46.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/125/2016 Rady Gminy Słupia ( Konecka) z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
2016 2330 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.47.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/126/2016 Rady Gminy Słupia ( Konecka) z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.
2016 2331 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.48.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/104/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn.
2016 2332 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.49.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/52/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2333 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.50.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/50/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2016 2334 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.51.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/54/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, liczby punktów i zasad ich usytuowania na terenie gminy Bodzentyn.
2016 2335 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Tuczępy" na lata 2016-2020
2016 2336 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY WAŚNIÓW za 2015r.
2016 2337 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XVI/110/16 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016 2338 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok.
2016 2339 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 2340 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/56/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 2341 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 2342 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn
2016 2343 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2344 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2345 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn
2016 2346 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2016 2347 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2348 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/37/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 2349 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2016 2350 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec oraz nadania jej statutu
2016 2351 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 2352 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2353 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec
2016 2354 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec
2016 2355 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec.
2016 2356 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2357 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/124/2016 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupia (Konecka)
2016 2358 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2016 2359 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2360 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 2361 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice”
2016 2362 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/222/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Morawica zaliczanych do sektora finansów publicznych
2016 2363 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/228/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica
2016 2364 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/229/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu stawki takiej opłaty
2016 2365 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/230/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Morawica
2016 2366 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/231/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
2016 2367 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Starachowice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2016 2368 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/28/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok
2016 2369 2016-07-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie zawarte dnia 11 lipca 2016 r. pomiędzy: Gminą Kunów w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Lech Łodej zwaną w dalszej części Porozumienia "Gminą Kunów" a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, w imieniu której działa Prezydent Miasta Jarosław Górczyński zwaną w dalszej części Porozumienia "Gminą Ostrowiec Świętokrzyski
2016 2370 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XXV/215/16 Rady Gminy Łagów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ośrodku Twórczości Ludowej w Sędku
2016 2371 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XXV/216/16 Rady Gminy Łagów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 2372 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XXI/56/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 rok
2016 2373 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/51/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2374 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/53/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2375 2016-07-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 29 czerwca 2016r. z wykonania budżetu za 2015 rok
2016 2376 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/308/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
2016 2377 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/309/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2378 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/310/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2379 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/311/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2380 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/312/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2381 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/313/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2382 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/314/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2383 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/315/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2384 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/316/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2385 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/317/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 2386 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/62/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2387 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XX/33/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2016 2388 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.
2016 2389 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 2390 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 2391 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXV/171/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2392 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXV/173/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr IX/54/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2016 2393 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmian w planie wydaktów na 2016 rok
2016 2394 2016-07-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Wojewody Świętokrzyskiego Nr 2/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego
2016 2395 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie i utworzenia Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie
2016 2396 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 2397 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce
2016 2398 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr 138/XXI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 2399 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr 144/XXIII/2016 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2016 2400 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 2401 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Radków
2016 2402 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr 179/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2403 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr 187/XXX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 2404 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr 190/XXX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 lipca 2016r. sprawie zmiany  uchwały Nr 179/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2405 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec
2016 2406 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 2407 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2408 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Opatowiec
2016 2409 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2410 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2016 2411 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXV/357/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016-2022
2016 2412 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXV/363/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 2413 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXV/364/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 2414 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXV/365/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 2415 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze "Część Wschodnia" na terenie gminy Miedziana Góra - obszar II
2016 2416 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice
2016 2417 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XX/91/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2418 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XX/92/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016r. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2419 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XX/93/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubnice.
2016 2420 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XX/94/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2421 2016-07-28 Informacja Informacja nr OKA.4210.33(7).2016.1528.XII.AZa.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła SFW Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach
2016 2422 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 2423 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Bieliny
2016 2424 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Bielinach oraz nadania jej statutu
2016 2425 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXI /208/2016 Rady Gminy Górno z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnych z terenu gminy Górno za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym
2016 2426 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr 30/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/139 /2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Gowarczów za 2015 rok
2016 2427 2016-07-28 Porozumienie Porozumienie nr 111/ZDP/2016 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 4 maja 2016r. zawarte w Starachowicach pomiędzy: Powiatem Starachowickim zwanym dalej ,,Powiatem”, a Gminą Brody
2016 2428 2016-07-28 Porozumienie Porozumienie nr 113/ZDP/2016 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 3 czerwca 2016r. zawarte w Starachowicach pomiędzy: Powiatem Starachowickim zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Wąchock
2016 2429 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 2430 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów
2016 2431 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bałtów
2016 2432 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 2433 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2434 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów
2016 2435 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów
2016 2436 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 2437 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 1647/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2016 2438 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2439 2016-07-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.53.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XVI/146/2016 Rady Gminy Łopuszno z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych