Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Czerwiec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1702 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 111/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów
2016 1703 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 112/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Mniów na lata 2015-2032”
2016 1704 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 117/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1705 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 1706 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/139/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.
2016 1707 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/125/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2016 1708 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 107/XVI/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1709 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 1710 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/39/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia regulaminu placu targowego przy ulicy Suchedniowskiej w Bodzentynie
2016 1711 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/40/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/31/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Bodzentyn
2016 1712 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 1713 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1714 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych w drodze inkasa
2016 1715 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/100/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 1716 2016-06-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 15/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Niziny, gmina Sobków, powiat jędrzejowski
2016 1717 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/176/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 1718 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody
2016 1719 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1720 2016-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - w części określonej w § 2 uchwały
2016 1721 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa
2016 1722 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 1723 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1724 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/240/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1725 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2016 1726 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 1727 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1728 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Sędziszów
2016 1729 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 1730 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 1731 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2016 1732 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI.25.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2016 rok
2016 1733 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XIX/175/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 1734 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 1735 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXV/41/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 1736 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI/110/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1737 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady i tryb korzystania z targowiska gminnego
2016 1738 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 1739 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 1740 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 1741 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXII /35/ 16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Rudkach do Zespołu Szkół w Rudkach
2016 1742 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/40/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1743 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/41/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 1744 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/43/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/14/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Nowa Słupia
2016 1745 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XV/93/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 1746 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr RG - XIX / 216 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2016 rok
2016 1747 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr RG - XIX / 218 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-VI/43/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015 r w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
2016 1748 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr RG - XIX / 219 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-VI/44/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1749 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr RG - XIX / 222 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Jałowcową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działce nr ewid. 398/99 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 1750 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XIII/14/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1751 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/119/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Samborzec
2016 1752 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/121/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu
2016 1753 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 27 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/258/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 marca 2013r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiślica oraz warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2016 1754 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/116/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 1755 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami w gminie Obrazów na lata 2016-2020"
2016 1756 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XX/115/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kunów i osoby fizyczne
2016 1757 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/82/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/75/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach
2016 1758 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sobków
2016 1759 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Sobków jest organem prowadzącym
2016 1760 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Sobków
2016 1761 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 138/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 1762 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 139/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/ 103/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi oraz stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Szydłów
2016 1763 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2016 1764 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2016 1765 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/243/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1766 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/245/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2016 1767 2016-06-03 Porozumienie Porozumienie nr 49/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Radoszyce reprezentowaną przez Pana Michała Pękalę – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1768 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1769 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Stąporków.
2016 1770 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2016 1771 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 1772 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/2016 Rady Gminy Górno z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 1773 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/33/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1774 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/34/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2015 rok
2016 1775 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/37/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1776 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/270/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1777 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/271/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1778 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/272/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1779 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/273/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1780 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/274/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 1781 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/276/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2016-2021”
2016 1782 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/277/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej
2016 1783 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/278/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
2016 1784 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/279/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu
2016 1785 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/280/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia pomników przyrody
2016 1786 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XV/132/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Klimontów
2016 1787 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1788 2016-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.30.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1789 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVII/201/16 Rady Gminy Morawica z dnia 25 maja 2016r. W sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica przy drodze powiatowej nr 0353T w miejscowości Brudzów oraz Radomice I
2016 1790 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVII/202/16 Rady Gminy Morawica z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Morawica
2016 1791 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVII/203/16 Rady Gminy Morawica z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza
2016 1792 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/100/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1793 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 165/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 1794 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXII/204/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia dodatkowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1795 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXII/206/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 1796 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXV/216/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 1797 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXV/218/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale NR XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka”
2016 1798 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kunów oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kunów dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kunów lub przejętych do prowadzenia od Gminy Kunów
2016 1799 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2016 Rady Gminy Łagów z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/126/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2016 1800 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Starachowickiego”
2016 1801 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/29/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 1802 2016-06-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 30 marca 2016r. o uczestnictwie w pokrywaniu kosztów zakupu dla potrzeb Policji
2016 1803 2016-06-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie dofinansowania w 2016 roku systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji ze środków samorządu terytorialnego zawarte w dniu 01 kwietnia 2016 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk a Komendą Miejską Policji w Kielcach
2016 1804 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2016 1805 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 1806 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr 118/XIX/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 maja 2016r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą.
2016 1807 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr 122/XIX/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 1808 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1809 2016-06-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 9 czerwca 2016r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy w Baćkowicach w okręgu wyborczym nr 12
2016 1810 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIII / 145 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 1811 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czarnocin
2016 1812 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/144/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 kwietnia 2016 roku
2016 1813 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 1814 2016-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.28.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/26/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Daleszyce
2016 1815 2016-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.29.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/25/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2016 1816 2016-06-13 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 345/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 lipca 2014r.
2016 1817 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1818 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/104/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 1819 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/114/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczania aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2016 1820 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 1821 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wojciechowice
2016 1822 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 1823 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1824 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1825 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice
2016 1826 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 1827 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1828 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę nr IV/15/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wojciechowice na lata 2015-2018 ”.
2016 1829 2016-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach w okręgu wyborczym nr 12
2016 1830 2016-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 13 czerwca 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Mircu przeprowadzonych w dniu 12 czerwca 2016 r.
2016 1831 2016-06-13 Informacja Informacja nr OKA-4210-13(9)/2016/189/XIV/AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
2016 1832 2016-06-14 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 13 czerwca 2016r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kielce przeprowadzonego w dniu 12 czerwca 2016 r.
2016 1833 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
2016 1834 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1835 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 191 ze zm. )
2016 1836 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/216/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bałtów.
2016 1837 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/190/2013 z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Bałtów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 1838 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/162/2012 z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Bałtów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2016 1839 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Raków z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 1840 2016-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 2 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmin w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1841 2016-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1842 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/149/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1843 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/153/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kije”.
2016 1844 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/154/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 1845 2016-06-15 Porozumienie Porozumienie nr 112/ZDP/2016 Starosty Starachowickiego zawarte w Starachowicach w dniu 24.05.2016 r. pomiędzy: Powiatem Starachowickim, a Gminą Pawłów, koszenie traw
2016 1846 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XV/148/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie pomocy de minimis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia ,,Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich częściach oraz budowlach, które zostały oddane do użytkowania po dniu 1 stycznia 2015 roku
2016 1847 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1848 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/283/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1849 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/284/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1850 2016-06-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 czerwca 2016r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy w Gowarczowie w okręgu wyborczym nr 13
2016 1851 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2016 1852 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/78/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn, zmienionej uchwałą Nr III/21/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2016 1853 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2016 1854 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1855 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1856 2016-06-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Krasocin z dnia 13 maja 2016r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krasocin za 2015 rok
2016 1857 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 22/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/107/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/157/12 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2016 1858 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 25/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVIII/121/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1859 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2016 1860 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik
2016 1861 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1862 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/532/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej
2016 1863 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/117/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1864 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/122/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Słupia (Konecka) oraz określenia zasad używania herbu i flagi Gminy Słupia (Konecka)
2016 1865 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/123/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupia (Konecka)
2016 1866 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupia (Konecka)
2016 1867 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/125/2016 Rady Gminy Słupia z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2016 1868 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/126/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2016 1869 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 14 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIX/112/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – SŁUPIA
2016 1870 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/29/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 1871 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/31/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
2016 1872 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/37/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego
2016 1873 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/38/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pierzchnica
2016 1874 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/39/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1875 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/40/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica
2016 1876 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/41/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica
2016 1877 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/42/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Pierzchnica
2016 1878 2016-06-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 16/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Sokołów Górny, gmina Sobków, powiat jędrzejowski
2016 1879 2016-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/80/16 z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/94/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28.04.2009 r.
2016 1880 2016-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.38.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/91/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady w Dwikozach w części dotyczącej zapisu w § 4 rozpoczynającego się od słów " i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego"
2016 1881 2016-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.39.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/105/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania - w części określonej w § 3 ust. 2 załącznika do uchwały
2016 1882 2016-06-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 20 czerwca 2016r. o wygaśnięciu mandatu radnej do Rady Gminy Krasocin w okręgu wyborczym nr 12
2016 1883 2016-06-20 Porozumienie Porozumienie nr 31/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Czarnocin reprezentowaną przez Panią Marię Kasperek – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1884 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/179/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina Chmielnik osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1885 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVI/161/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 maja 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krasocin
2016 1886 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVI/168/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1887 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1888 2016-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasocin w okręgu wyborczym nr 12
2016 1889 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/16 Rady Gminy w Łagowie z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1890 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/16 Rady Gminy Łagów z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1891 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/99/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno w 2016 roku”
2016 1892 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/102/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno
2016 1893 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/103/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1894 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/104/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1895 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/105/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1896 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/106/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1897 2016-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2016 1898 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie Zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie
2016 1899 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XX/97/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. dotyczącej Zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie.
2016 1900 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/33/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1901 2016-06-23 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 185/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2016r.
2016 1902 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1903 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/62/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 1904 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/63/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy
2016 1905 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/69/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2016 1906 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/74/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 1907 2016-06-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2015 rok
2016 1908 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXII.32.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2016 rok
2016 1909 2016-06-23 Informacja Informacja nr ADM-511-67/16 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 10 czerwca 2016r. DODATKOWA LISTA
2016 1910 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXV/47/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1911 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXV/53/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowa Słupia
2016 1912 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1913 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 151 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 1914 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi Zagajów-Zagajów Podlesie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jego przebiegu
2016 1915 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/30/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 1916 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/40/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Bodzechów”
2016 1917 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/41/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2015 rok.
2016 1918 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1919 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 1920 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Solec-Zdrój
2016 1921 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1922 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Solec-Zdrój
2016 1923 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/145/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 1924 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2016 1925 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/67/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ,,Żłobek Gminny w Łopusznie’’
2016 1926 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę NR XI/98/2015 w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2016 1927 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie
2016 1928 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 1929 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1930 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2016 1931 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1932 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gowarczów na lata 2016-2022”
2016 1933 2016-06-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Danków Mały
2016 1934 2016-06-28 Informacja Informacja Starosty Buskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Tuczępy, powiat buski, województwo świętokrzyskie
2016 1935 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1936 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 1937 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr RG - XX / 235 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
2016 1938 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr RG - XX / 239 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2016 1939 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr RG - XX / 240 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 1940 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 155/XXII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 1941 2016-06-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 czerwca 2016r. z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok
2016 1942 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzentyn
2016 1943 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, liczby punktów i zasad ich usytuowania na terenie gminy Bodzentyn.
2016 1944 2016-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 27 czerwca 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Solec-Zdrój przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2016 r.
2016 1945 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2016 1946 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 6/I/16 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2016 rok
2016 1947 2016-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gowarczowie w okręgu wyborczym nr 13
2016 1948 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1949 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego
2016 1950 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedziana Góra
2016 1951 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 1952 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2016 1953 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1954 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1955 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1956 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XIV/123/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Fałków do kategorii dróg gminnych
2016 1957 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/248/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 1958 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/250/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1959 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/251/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1960 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/252/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1961 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/253/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Busko-Zdrój
2016 1962 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/254/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój
2016 1963 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/255/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1964 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/108/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r
2016 1965 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr NR XX/112/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2015r.
2016 1966 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/116/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów dla Honorowych Dawców Krwi z terenu Gminy Skarżysko Kościelne
2016 1967 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/117/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia tytułu: „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne”
2016 1968 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/118/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 1969 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/119/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1970 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/120/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 1971 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/52/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 1972 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/54/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1973 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/55/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1974 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/61/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/29/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna
2016 1975 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/65/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna
2016 1976 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI/160/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Świdno
2016 1977 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 139/XXII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2016 1978 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso
2016 1979 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skalbmierz przez inne niż Gmina Skalbmierz osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 1980 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 1981 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2016 1982 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
2016 1983 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w statucie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie
2016 1984 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 1985 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1986 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 41/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1987 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 42/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1988 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 43/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1989 2016-06-29 Aneks Aneks nr 2 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25 lutego 2016r. do Porozumienia Nr Or.I.031.1.2016 zawarty w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 25.02.2016 r. pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem mgr Zbigniewem Dudą zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Adamem Podsiadło zwanym dalej „Nadleśniczym”
2016 1990 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/256/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Busko-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen
2016 1991 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/259/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2016 1992 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/260/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji przystanków komunikacyjnych oraz w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój
2016 1993 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr 33/VII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 1994 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2016 1995 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr 26/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VII/40/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie
2016 1996 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1997 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1998 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1999 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2000 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2001 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2002 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2003 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/10/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2004 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/11/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2005 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/12/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2006 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/13/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2007 2016-06-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 24 czerwca 2016r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2015 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2015 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice
2016 2008 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/264/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach
2016 2009 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/265/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Dobrowodzie
2016 2010 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu określającego zasady przyznawania dofinansowania do transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków i posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Tarlów"
2016 2011 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Tarłów
2016 2012 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwieząt na terenie Gminy Tarlów w 2016 roku
2016 2013 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie
2016 2014 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarlowie
2016 2015 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
2016 2016 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 2017 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/105/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 25 maja 2016 określające szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2016 2018 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2019 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/77/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2020 2016-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2016 2021 2016-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego dla osób lub rodzin pozbawionych prawa do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania