Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Maj 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1454 2016-05-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych w obszarze Gminy Kazimierza Wielka
2016 1455 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 1456 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 1457 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nagłowice oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 1458 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nagłowice, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2016 1459 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2016 1460 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 1461 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach
2016 1462 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 24/V/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 1463 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 26/V/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 1464 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr V/34/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzentyn oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2016 1465 2016-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 41/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Morawica reprezentowaną przez Pana Mariana Burasa – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1466 2016-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 44/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowy Korczyn reprezentowaną przez Pana Pawła Zagaję – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1467 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 141/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 1468 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 144/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”
2016 1469 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 1470 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 1471 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”
2016 1472 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
2016 1473 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2016 1474 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXII/327/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 1475 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXII/328/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 1476 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/123/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2016 1477 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 1478 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/134/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Połaniec na lata 2016-2032
2016 1479 2016-05-05 Porozumienie Porozumienie nr 40/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Michałów reprezentowaną przez Pana Mirosława Walasek – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1480 2016-05-05 Porozumienie Porozumienie nr 54/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Smyków, reprezentowaną przez Pana Józefa Śliz – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1481 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr V/29/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1482 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/116/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 1483 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 1484 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2016 1485 2016-05-05 Porozumienie Porozumienie nr 10/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Daleszyce reprezentowaną przez Pana Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1486 2016-05-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 1138/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 lutego 2016r.
2016 1487 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2016 Rady Gminy Raków z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 1488 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Gminy Raków z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 1489 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2016 Rady Gminy Raków z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 1490 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2016 Rady Gminy Raków z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zespołów wychowania przedszkolnego) w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Raków
2016 1491 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/35/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 1492 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/36/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej
2016 1493 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/37/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżysko-Kamienna
2016 1494 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/38/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulamin parkingu niedozorowanego działającego na terenie Gminy Skarżysko- Kamienna
2016 1495 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/40/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XII/90/2015 z dnia 16.07.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku Kamiennej
2016 1496 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 1497 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2016 1498 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1499 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1500 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 1501 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1502 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych
2016 1503 2016-05-06 Porozumienie Porozumienie nr 51/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ruda Maleniecka reprezentowaną przez Pana Leszka Kucę – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1504 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/55/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 1505 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/56/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 1506 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/223/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1507 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/231/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/04 z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2016 1508 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1509 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1510 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1511 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1512 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1513 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1514 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1515 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1516 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1517 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/10/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1518 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/11/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1519 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/12/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 1520 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/13/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych w Starachowicach
2016 1521 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/14/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starachowicach za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2016 1522 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych Gminy Starachowice na rzecz ich najemców
2016 1523 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/22/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VI/17/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w mieście Starachowice oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w mieście Starachowice
2016 1524 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/23/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr VI/3/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. zmienionej uchwałą Nr I/5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., uchwałą Nr VII/18/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. i uchwałą Nr VIII/8/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1525 2016-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.31.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w części określonej w § 6 ust. 2, § 8, § 20, § 28 ust. 2, 3, 4 i 5 oraz § 29 załącznika do uchwały
2016 1526 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr RG - XVIII / 211 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2016 1527 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/77/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 1528 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/78/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
2016 1529 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 1530 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/34/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 roku
2016 1531 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/37/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XVI/7/2016 z dnia 29.01.2016 r.
2016 1532 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/40/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym, jak również niepublicznym przedszkolom, zespołom wychowania przedszkolnego lub punktom przedszkolnym, prowadzonym przez stowarzyszenia, inne osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2016 1533 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XX/144/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich
2016 1534 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 1535 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Brzóstowej
2016 1536 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Nalazka w Ćmielowie
2016 1537 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/80/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/94/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28.04.2009 r.
2016 1538 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XII/12/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1539 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/498/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 6 maja 2016r. w sprawie utworzenia w mieście Kielce odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum gminnego
2016 1540 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.
2016 1541 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/157/12 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2016 1542 2016-05-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 13/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 9 maja 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Chomentów, gmina Sobków, powiat jędrzejowski
2016 1543 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XV/137/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 1544 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XX/103/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2016 1545 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2016 roku
2016 1546 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1547 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/187/16 Rady Gminy Łagów z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/207/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2016 1548 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/188/16 Rady Gminy Łagów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/210/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 1549 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1550 2016-05-10 Porozumienie Porozumienie nr 11/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Działoszyce reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leksa – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1551 2016-05-10 Aneks Aneks nr 1 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 lutego 2016r. do Porozumienia Nr Or.I.031.1.2016 zawarty w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 15.02.2016 r. pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem mgr Zbigniewem Dudą zwanym dalej „Starostą” a p.o. Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Mirosławem Ziółkowskim zwanym dalej „Nadleśniczym”
2016 1552 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/183/16 Rady Gminy Łagów z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr V/31/15 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1553 2016-05-10 Porozumienie Porozumienie nr 13/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kazimierza Wielka reprezentowaną przez Pana Adama Bodziocha – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1554 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/192/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 1555 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI/197/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 1556 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 1557 2016-05-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Starosty Kazimierskiego z dnia 5 maja 2016r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2016 1558 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1559 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 1560 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1561 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1562 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie
2016 1563 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 132/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/ 26/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie 1m2 pasa drogowego dróg, których właścicielem i zarządcą jest Gmina Szydłów
2016 1564 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 134/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
2016 1565 2016-05-11 Porozumienie Porozumienie nr WZT-I.041.1.2016 Województwo Świętokrzyskie i Województwo Lubelskie z dnia 12 kwietnia 2016r. zawarte w Kielcach, w sprawie wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego, pomiędzy:
2016 1566 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XV/137/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.
2016 1567 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fałków
2016 1568 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie
2016 1569 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czermno-Kolonia gmina Fałków
2016 1570 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/122/ 2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Fałków
2016 1571 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Fałków do kategorii dróg gminnych
2016 1572 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 1573 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 130/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 1574 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/255/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1575 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/257/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1576 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1577 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/259/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1578 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 1579 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/262/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 1580 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2016 1581 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/264/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
2016 1582 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/252/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Sandomierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1583 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częsotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1584 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/267/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1585 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/268/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 1586 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/135/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1587 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Tumlin-Podgród gm. Miedziana Góra
2016 1588 2016-05-12 Informacja Informacja nr OKA-4210-6(10)/2016/18682/V/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie
2016 1589 2016-05-13 Porozumienie Porozumienie nr 14/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Koprzywnica reprezentowaną przez Pana Marka Jońcę – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1590 2016-05-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 12 maja 2016r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Powiatu w Opatowie w okręgu wyborczym nr 1.
2016 1591 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Starosty Koneckiego z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Fałków, powiat konecki
2016 1592 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2016 Starosty Koneckiego z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Słupia, powiat konecki
2016 1593 2016-05-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z dnia 13 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015
2016 1594 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVIII /116 / 2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku
2016 1595 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1596 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 1597 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 1598 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 1599 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu i Gminnego Domu Kultury i Integracji w Mircu i utworzenia Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec
2016 1600 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XIX/235/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1601 2016-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach
2016 1602 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/8/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
2016 1603 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV / 9 /2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1604 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/15/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1605 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/129/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1606 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/144/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1607 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/146/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/140/16 Rady Gminy w Klimonmtowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów
2016 1608 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/147/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie
2016 1609 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10 maja 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnosci za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych na podstawie zlecenia realizacji tego zadania
2016 1610 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10 maja 2016r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historyczno-Archeologicznemu w Ostrowcu Świętokrzyskim
2016 1611 2016-05-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie
2016 1612 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 94/96/2016 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2015 rok
2016 1613 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 152/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 1614 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII / 137 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 1615 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie sprostowania omyłek w uchwale Nr XIV/138/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie województwa kieleckiego oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/145/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2016 1616 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 1617 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 maja 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruda Maleniecka
2016 1618 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 5 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1619 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XV/72/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 1620 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2016 Rady Gminy Raków z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 1621 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 1622 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXV/25/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 1623 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/208/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2016 1624 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2016 1625 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 1626 2016-05-20 Aneks Aneks nr 2/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 maja 2016r. do Porozumienia Nr 16/2014 z dnia 5 marca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Skarżyskiego
2016 1627 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 1628 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XIV/20/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 1629 2016-05-23 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.8.2016 Starosty Ostrowieckiego z dnia 12 kwietnia 2016r. zawarte w dniu 12.04.2016r w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego tj. Gminą Bodzechów, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Reja 10, reprezentowaną przez Jerzego Murzyna – Wójta Gminy Bodzechów zwaną w dalszej części porozumienia Gminą, a Powiatem Ostrowieckim z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 37 reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Dudę - Starostę 2. Eligiusza Micha - Wicestarostę zwanym w dalszej części porozumienia Powiatem.
2016 1630 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 18 maja 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bejsce
2016 1631 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XV/100/16 Rady Gminy Secemin z dnia 6 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie
2016 1632 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XV/102/16 Rady Gminy Secemin z dnia 6 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016 1633 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XV.89.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno za 2016 rok
2016 1634 2016-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/16 Wójta Gminy Brody z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1635 2016-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/16 Wójta Gminy Brody z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1636 2016-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/16 Wójta Gminy Brody z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1637 2016-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/16 Wójta Gminy Brody z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1638 2016-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/16 Wójta Gminy Brody z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1639 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1640 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2016 1641 2016-05-23 Informacja Informacja nr OKA-4210-1(15)/2016/291/XIII/AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez CELSIUM Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2016 1642 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 1643 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/38/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1644 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie mian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2016 1645 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1646 2016-05-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 maja 2016r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Powiatu w Opatowie w okręgu wyborczym nr 1
2016 1647 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XIV/22/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz określenia wysokości dotacji udzielonej na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
2016 1648 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/131/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1649 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVII/14/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2016 1650 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1651 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 1652 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 16 maja 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
2016 1653 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1654 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1655 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1656 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1657 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1658 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1659 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1660 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1661 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych i części, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w granicach administracyjnych miasta Starachowice, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
2016 1662 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/149/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2016r. zmiany uchwały Nr XXX/198/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Bieliny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 1663 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 110/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. zmiany Uchwały Nr 7/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 marca 2012r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mniów
2016 1664 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 113/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 1665 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 114/XX/2016 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2016 1666 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 115/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1667 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 116/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1668 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 118/XX/16 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 1669 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 120/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2016 1670 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/237/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 1671 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/238/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój
2016 1672 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/242/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 maja 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1673 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/243/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 maja 2016r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2016 1674 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/24/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 1675 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/25/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1676 2016-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2016 1677 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1678 2016-05-30 Porozumienie Porozumienie nr 50/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Raków reprezentowaną przez Panią Alinę Siwonię – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1679 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XV/93/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 1680 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XV/95/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
2016 1681 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XV/96/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1682 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów
2016 1683 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XV/27/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 1684 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 146/XXI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 1685 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 1686 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 1687 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/336/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 1688 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/337/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 1689 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2016
2016 1690 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1691 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 162/XXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 1692 2016-05-30 Porozumienie Porozumienie nr WZT-I.041.1.2016 Marszałka Województwa z dnia 12 kwietnia 2016r. zawarte w Kielcach, w sprawie wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego, pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim, zwanym dalej „organizatorem ” w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach a Województwem Lubelskim w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie
2016 1693 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXV/500/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 1694 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXV/502/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Kielce
2016 1695 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXV/503/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce
2016 1696 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/66/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych
2016 1697 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 r.
2016 1698 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie oraz nadania Statutu
2016 1699 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie oraz nadania jej Statutu
2016 1700 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2016 1701 2016-05-30 Porozumienie Porozumienie nr 48/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Piekoszów reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Piątka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”