Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Luty 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 448 2016-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie z dnia 28 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2015
2016 449 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/94/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2016 450 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2016 rok
2016 451 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
2016 452 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2016 453 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu dróg z ruchem okrężnym na terenie Gminy Łopuszno
2016 454 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Snochowice
2016 455 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/131/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2016
2016 456 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr I/2/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 457 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr I/7/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brody
2016 458 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr I/8/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale NrIII/14/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Brody
2016 459 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/67/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2016 rok
2016 460 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/69/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2016 461 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 462 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Rogówek na lata 2015-2022
2016 463 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie reasumpcji Uchwały Nr XVI/106/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 464 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. dotycząca wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXV/5/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2016 465 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XV/194/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 466 2016-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Skarżyskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Zespole Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej w 2016 roku
2016 467 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/4/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2016 rok
2016 468 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/7/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
2016 469 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/8/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
2016 470 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 471 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2016 472 2016-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie w okręgu wyborczym nr 8
2016 473 2016-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 19 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” na terenie powiatu sandomierskiego za 2015 rok
2016 474 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko Kościelne
2016 475 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr VI/28/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Związku Międzygminnego NIDA 2000
2016 476 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr VI/32/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2016 rok
2016 477 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2016 rok
2016 478 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 479 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok
2016 480 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr I/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 481 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr I/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 482 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr I/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 483 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr I/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 484 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Lipnik
2016 485 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 486 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr 2/16 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2015 roku
2016 487 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 488 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Sandomierski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 489 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVI/1/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 roku
2016 490 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVI/7/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody jałowca pospolitego w miejscowości Sieraków Gmina Daleszyce
2016 491 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr 2/I/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016.
2016 492 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr 3/I/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym
2016 493 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2016 rok
2016 494 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/88/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wojciechowice na lata 2012-2017
2016 495 2016-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Skarżyskiego z dnia 28 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok
2016 496 2016-02-04 Informacja Informacja nr OKA-4210-2(8)/2016/16532/VII/KT/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zmiany decyzji zatwierdzajacej taryfę dla ciepła ustaloną przez Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sędziszowie
2016 497 2016-02-04 Informacja Informacja nr OKA-4210-61(8)/2015/2016/29/XV/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o. o. z siedzibą w Staszowie
2016 498 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XI/42/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 499 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2016 Rady Gminy Słupia z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 500 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIX/155/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2016 rok
2016 501 2016-02-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 527/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 listopada 2013r.
2016 502 2016-02-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 689/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 października 2015r.
2016 503 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/5/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 504 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/7/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013-2018
2016 505 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/13/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 506 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/108/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 507 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 508 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/111/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Tuczępy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 509 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/112/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Tuczępy, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 510 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/130/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Masłów na lata 2016-2022
2016 511 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok
2016 512 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2016 rok
2016 513 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz tryb ich pobierania
2016 514 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia, dla terenu gminy Mirzec, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania, na terenie gminy Mirzec, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 515 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XII.73.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2016 rok
2016 516 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/1/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2016 rok
2016 517 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/7/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie
2016 518 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2016 rok
2016 519 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr I/3/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2016 rok
2016 520 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Obrazów
2016 521 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/45/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 522 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIII/47/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 523 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/51/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 524 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2016 Rady Gminy Raków z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 525 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2016 rok
2016 526 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2016 rok
2016 527 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/152/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 528 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 529 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/143/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok
2016 530 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/16 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/264/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 531 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2016 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2016 rok
2016 532 2016-02-08 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Burmistrza Sędziszowa z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Sędziszów
2016 533 2016-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Starosty Kieleckiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2016r.
2016 534 2016-02-08 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/16 Starosty Włoszczowskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego we Włoszczowie na 2016 rok
2016 535 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2016 536 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/223/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 16 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Piekoszów
2016 537 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr XVIII/98/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 538 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/107/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2016 rok
2016 539 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr 10/82/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok
2016 540 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr 9/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XV/67/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 541 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr 10/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/107/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 542 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr 11/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej trybu udzielania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
2016 543 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/83/16 Rady Gminy Secemin z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2016 rok
2016 544 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 545 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/291/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2016 roku w województwie swiętokrzyskim
2016 546 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/292/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego
2016 547 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/299/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 548 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/300/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 549 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/301/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 550 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/302/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 551 2016-02-12 Informacja Informacja Burmistrza Jędrzejowa z dnia 10 lutego 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Jędrzejów
2016 552 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2016 rok
2016 553 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/8/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 554 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/11/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów
2016 555 2016-02-12 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 626/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 listopada 2015r.
2016 556 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XII/115/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/90/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Bukowa na terenie gminy Krasocin - "Bukowa A"
2016 557 2016-02-12 Postanowienie Postanowienie nr 1/2016 Przewodniczącego Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy wysyłaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2016 558 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVIII.7.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2016 rok
2016 559 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 560 2016-02-12 Informacja Informacja nr OKA-4110-51/2015/2016/18682/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie
2016 561 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 5/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 562 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 6/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie
2016 563 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 7/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Osiedle Wrzosy, dotyczące zmiany urzędowej nazwy miejscowości Osiedle Wrzosy na miejscowość Zagnańsk
2016 564 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 565 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 566 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/200/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 567 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 568 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/206/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 569 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2016 570 2016-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.3.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2016r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr XVII/154/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 571 2016-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.5.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/145/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru legitymacji radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie
2016 572 2016-02-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11 lutego 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Krasnej PLH260001
2016 573 2016-02-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11 lutego 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko - Orłowińskie PLH260040
2016 574 2016-02-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11 lutego 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029
2016 575 2016-02-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11 lutego 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nidziańska PLH260003
2016 576 2016-02-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11 lutego 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Stawiany PLH260033
2016 577 2016-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/16 Starosty Włoszczowskiego z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie na 2016 rok
2016 578 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVI/63/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 579 2016-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 2.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 12 lutego 2016r. ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2016
2016 580 2016-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 3.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2016
2016 581 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/ 109/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 582 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/ 112/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
2016 583 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/196/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 584 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2016 585 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/201/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój
2016 586 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/205/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Busku-Zdroju
2016 587 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/208/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2016 588 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/209/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Busko-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 589 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.1.2015 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25 stycznia 2016r. Or.I.031.1.2016zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 25.01.2016 r pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem mgr Zbigniewem Dudą zwanym dalej "Starostą", a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej "Nadleśniczym"
2016 590 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 591 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój
2016 592 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2016 593 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 594 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2016 595 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 596 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XXV/107/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 597 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XXV/108/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2016r.
2016 598 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 12/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/179/2015 Rady Miasta Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji
2016 599 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 13/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/86/2015 Rady Gminy Waśniów z dnia 30 grudnia 2015 r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Waśniów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 600 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 14/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 80/XV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina Mniów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 601 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2016 roku”
2016 602 2016-02-17 Informacja Informacja nr OKA-4110-5/2016/1273/AMa, OKA-4110-6/2016/1273/AMa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zmian koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła ENGIE Energia Polska S.A. z siedzibą w Zawadzie
2016 603 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XX/182/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 604 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XX/184/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 605 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XX/185/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 606 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 607 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/36/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenie inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2016 608 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmiany zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 609 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/25/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 marca 2015 r. dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso
2016 610 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/26/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 marca 2015 r. dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso
2016 611 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Czarnocin
2016 612 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 613 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 2
2016 614 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII / 108 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 615 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 616 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/87/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 617 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/122/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszczowa, liczby punktów za każde kryterium, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2016 618 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/123/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Włoszczowa przez inne niż Gmina Włoszczowa osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 619 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/126/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 620 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/127/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 621 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/128/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2016 rok.”
2016 622 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/129/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Włoszczowa
2016 623 2016-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2016 Starosty Kieleckiego z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2016r.
2016 624 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XX/ 111/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
2016 625 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr 71/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Wólce Kłuckiej
2016 626 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr 92/XVIII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2016 627 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV/114/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 628 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV/117/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2016 629 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV/118/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miedziana Góra
2016 630 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV/120/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
2016 631 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr 85/XIV/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 632 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr 91/XIV/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania
2016 633 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr I/5/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach
2016 634 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr I/2/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDZICA" w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2016 rok
2016 635 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV/59/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2016 rok
2016 636 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2016 rok
2016 637 2016-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/1/16 Wójta Gminy Brody z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżęcie gminy na 2016 rok
2016 638 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 15/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/102/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 639 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Sędziszów
2016 640 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sędziszów
2016 641 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 642 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 119 /2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę NR XVII/105/2016 Rady Gminy Czarnocin z 13 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 643 2016-02-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Iwaniska
2016 644 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/96/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 645 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015-2018
2016 646 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257 /05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 647 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIX/110/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej
2016 648 2016-02-22 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Opatowiec z dnia 15 stycznia 2016r. Porozumienie z dnia 15 stycznia 2016 r. zawarte w dniu 15 stycznia 2016 roku pomiędzy Gminą Bejsce, 28-512 Bejsce reprezentowaną przez Wójta Gminy Józefa Zuwałę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny Klasińskiej, a Gminą Opatowiec reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bejsce i Opatowiec"
2016 649 2016-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2016 650 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 651 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/105/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 652 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/106/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 653 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/111/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2016 654 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/8/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 655 2016-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 22 lutego 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Opatowiec przeprowadzonych w dniu 21 lutego 2016 r.
2016 656 2016-02-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Buskiego z dnia 22 lutego 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku-Zdroju za 2015 rok
2016 657 2016-02-23 Zestawienie Zestawienie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie w czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Busko-Zdrój
2016 658 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XXI/10/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bodzechów
2016 659 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XXI/11/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bodzechów
2016 660 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/83/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 661 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany
2016 662 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Rytwiany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 663 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/3/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Stopnica
2016 664 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/4/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub rządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 665 2016-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2016 roku
2016 666 2016-02-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.10.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2016r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr 1/I/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zamiaru przekształcenia szkół podstawowych w mieście Suchedniów w jedną szkołę podstawową w mieście
2016 667 2016-02-24 Informacja Informacja nr 1/2016 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie danych, dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Zagnańsk
2016 668 2016-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr Or.0711.1.3.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 23 lutego 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015r. położonych na obszarze Gminy Daleszyce
2016 669 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr LVI/345/14 Rady Gminy Łagów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów
2016 670 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr III/7/14 Rady Gminy Łagów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2014 rok
2016 671 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/393/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 672 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/398/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na lata szkolne 2016/2017 - 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 673 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/399/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 674 2016-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec
2016 675 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/91/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Gnojno
2016 676 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/92/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gnojno, dla uczniów spoza obwodu szkoły
2016 677 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/94/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 678 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2016 Starosty Starachowickiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Starachowickiego na 2016 rok
2016 679 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/437/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2016 680 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIX/180/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gmint Końskie na 2016 r.
2016 681 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 6.2016 Starosty Pińczowskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2016 roku
2016 682 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 683 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2016 Starosty Skarżyskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2016 roku
2016 684 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/4/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 685 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/9/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 686 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr II/13/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV /30/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn, zmieniona uchwałą Nr V/28/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn
2016 687 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów
2016 688 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 176 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2016 rok
2016 689 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 183 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Borówkową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działce nr ewid. 398/53 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 690 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 184 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Jagodową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 398/92, 398/93 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 691 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 185 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Leszczynową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 398/94, 398/95 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 692 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 186 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Poziomkową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działce nr ewid. 398/54 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 693 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 187 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działce nr ewid. 398/57 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 694 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 188 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w roku szkolnym 2016-2017
2016 695 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVII/96/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 696 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Chmielnik jest organem prowadzącym
2016 697 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmiany do uchwały z dnia 28 marca 2014 r. Nr XXXVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chmielnik
2016 698 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Chmielnik w 2016 roku
2016 699 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/166/16 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia inkasenta do poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za I ratę 2016 roku, dla miejscowości Zamkowa Wola i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 700 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/167/16 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/162/16 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/15 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Łagów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 701 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/172/16 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Łagów do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie
2016 702 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2016 rok
2016 703 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2016 roku"
2016 704 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn
2016 705 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.7.2016 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2016 roku
2016 706 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XX/12/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu w Milanowskiej Wólce w Gminie Nowa Słupia
2016 707 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XX/14/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 708 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XX/16/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Nowa Słupia na lata 2016-2019
2016 709 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XX/17/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Słupia w 2016 roku
2016 710 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Raków z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 711 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XIII.5.2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2016 roku”
2016 712 2016-02-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
2016 713 2016-02-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.3.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 131/XXI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Tokarnia – „Tokarnia 2” na terenie gminy Chęciny
2016 714 2016-02-29 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-44(17)/2015/2016/15874/V/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lutego 2016r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Industry Polska sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu
2016 715 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa