Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Grudzień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 3546 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3547 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2017
2016 3548 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3549 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/249/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2016 3550 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz udzielania pomocy de minimis.
2016 3551 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2017 rok.
2016 3552 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/384/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3553 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/385/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3554 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/386/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3555 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/387/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3556 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/388/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 3557 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/389/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3558 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/390/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3559 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/391/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3560 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/397/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 3561 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Wiślicy.
2016 3562 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiślica.
2016 3563 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 3564 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 3565 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Wiślica w dziedzinie sportu i kultury.
2016 3566 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie miejscowości Wiślica.
2016 3567 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/ 170/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 3568 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/ 172/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 3569 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/ 173/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 3570 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/ 175/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szydłów
2016 3571 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/ 176/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
2016 3572 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXII/209/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu stawki takiej opłaty.
2016 3573 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3574 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3575 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3576 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3577 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3578 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3579 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3580 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3581 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3582 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/10/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych
2016 3583 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/14/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”
2016 3584 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/18/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach
2016 3585 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/82/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3586 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/83/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3587 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/84/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupy żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2017 roku
2016 3588 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/85/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/78/2015 r. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3589 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/86/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NrXIII/88/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2016 3590 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2017-2021.
2016 3591 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 39/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIII/273/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-VI/43/15 Rady Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso.
2016 3592 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 40/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIII/274/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-VI/44/15 Rady Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 3593 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/86/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 rok
2016 3594 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2016 3595 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Bieliny
2016 3596 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3597 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/96/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3598 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/97/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3599 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/98/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 3600 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/104/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3601 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 186/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 3602 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017
2016 3603 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 193/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2017 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 3604 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Solec-Zdrój
2016 3605 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3606 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty
2016 3607 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2016 3608 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2017 rok
2016 3609 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3610 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Solec-Zdrój
2016 3611 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 3612 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 3613 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/96/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 3614 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/97/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3615 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/98/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3616 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/99/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 3617 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/180/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
2016 3618 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/182/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3619 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/183/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2017 r.
2016 3620 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3621 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/162 /2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3622 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.
2016 3623 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek , zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.
2016 3624 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
2016 3625 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/173/2008 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 3626 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/78/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok .
2016 3627 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/79/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3628 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/80/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/70/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 3629 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 81 / 2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 3630 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/142/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2017 rok.
2016 3631 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/143/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3632 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/144/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 3633 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/145/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy na rok 2017.
2016 3634 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/148/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7 – Jastrzębska Wola w gminie Iwaniska
2016 3635 2016-12-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.31.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVI/148/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7 – Jastrzębska Wola w gminie Iwaniska
2016 3636 2016-12-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 5 grudnia 2016r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy w Fałkowie w okręgu wyborczym nr 3
2016 3637 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 74/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3638 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 75 VII 2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rocznej stawki opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie w części roku kalendarzowego.
2016 3639 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 76/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 3640 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 77/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 3641 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 79/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3642 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 3643 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3644 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2016 3645 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3646 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Górach
2016 3647 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/217/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3648 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/218/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3649 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/219/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3650 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3651 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/179/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3652 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3653 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3337), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3654 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 234), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3655 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 357), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3656 2016-12-06 Aneks Aneks nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek a Miastem Kielce na prawach powiatu reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Kielce Pana Wojciecha Lubawskiego do porozumienia z dnia 21 października 2015r. w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 3150) zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3657 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3149), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3658 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 335), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3659 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3203), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3660 2016-12-06 Uchwała Uchwała Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3384), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3661 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3044), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3662 2016-12-06 Uchwała Uchwała Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3045), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3663 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3383), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3664 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3046), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3665 2016-12-06 Uchwała Uchwała Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3151), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3666 2016-12-06 Uchwała Uchwała Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 235), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3667 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/96/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3668 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/97/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 3669 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/97/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 3670 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/98/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3671 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2016 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 3672 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3673 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 161/XXVI/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3674 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 163/XXVI/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3675 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek
2016 3676 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII / 193 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
2016 3677 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII / 194 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 3678 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/122/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3679 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/123/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3680 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/124/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3681 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/126/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2016r. uchylająca uchwałę Nr XIV/92/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz wyznaczenia inkasenta
2016 3682 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/127/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2016r. uchylająca uchwałę Nr XXV/117/2001 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej
2016 3683 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2016 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Samborzec
2016 3684 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Samborzec
2016 3685 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2016 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 3686 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2016 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Samborzec
2016 3687 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na obszarze Gminy Opatów
2016 3688 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3689 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 3690 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 3691 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3692 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 3693 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/130/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.
2016 3694 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr III/31/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
2016 3695 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia na 2017 rok.
2016 3696 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3697 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 3698 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 3699 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej .
2016 3700 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2016 3701 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/151/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 3702 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3703 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3704 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3705 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII / 125 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3706 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII / 126 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3707 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII / 127 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3708 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII / 128 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3709 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/117/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3710 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/118/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2017 roku
2016 3711 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/119/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 3712 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3713 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3714 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 3715 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 3716 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 3717 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad jej ustalenia i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok
2016 3718 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3719 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3720 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/108/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia zasad poboru oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz Uchwały Nr XVI/116/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/108/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia zasad poboru oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 3721 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3722 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2017 r.
2016 3723 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2017
2016 3724 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości stawki i zasad poboru opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 3725 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 3726 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3727 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3728 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych.
2016 3729 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2016 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3730 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2016 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3731 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2016 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3732 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2016 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3733 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 3734 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie pomocy de minimis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców”, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich częściach oraz budowlach, które zostały oddane do użytkowania po dniu 1 stycznia 2016 roku
2016 3735 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/251/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 3736 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/252/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2017 rok.
2016 3737 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/253/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3738 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/254/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/190/08 Rady Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 3739 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3740 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2016 3741 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 3742 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego
2016 3743 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3744 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2016 3745 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 155/XXV/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3746 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 156/XXV/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 3747 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 157/XXV/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3748 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3749 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3750 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3751 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3752 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/183/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 3753 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/184/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3754 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
2016 3755 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 279 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3756 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 280 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny
2016 3757 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3758 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec
2016 3759 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3760 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 3761 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/125/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3762 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/126/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilczyce
2016 3763 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Wilczyce
2016 3764 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku na terenie Gminy Wilczyce
2016 3765 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2017 rok.
2016 3766 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3767 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/163/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3768 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/164/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3769 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3770 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3771 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Nagłowice na 2017 rok.
2016 3772 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 3773 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 3774 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 3775 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3776 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3777 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3778 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Wodzisław
2016 3779 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3780 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3781 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wodzisław numer XIV/115/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3782 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i  deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2016 3783 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2017
2016 3784 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3785 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017
2016 3786 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3787 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3788 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/274/16 Rady Gminy Morawica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3789 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/232/2016 Rady Gminy Górno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 3790 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3791 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3792 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/151/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3793 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/152/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3794 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/153/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3795 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/154/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2016 3796 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII / 195 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok .
2016 3797 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3798 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3799 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2016 3800 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3801 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2016 3802 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Strawczyn
2016 3803 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/2016 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.
2016 3804 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 281 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
2016 3805 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 282 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 3806 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 284 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XX/239/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2016 3807 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 287 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny
2016 3808 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 289 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXI/246/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjum
2016 3809 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV.55.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2016 rok
2016 3810 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV.57.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2016 3811 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV.58.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
2016 3812 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV.59.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2017 r.
2016 3813 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV.62.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym
2016 3814 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2016 3815 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/70/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok.
2016 3816 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/75/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2016 3817 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/77/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Bodzechów
2016 3818 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/82/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Bodzechów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
2016 3819 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 72/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3820 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 78/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez osoby fizyczne i prawne nie należące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 3821 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 80/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 55/2006 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 czerwca 2006 roku.
2016 3822 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 83/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 60/2004 z 23 września 2004 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.
2016 3823 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 84/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę nr 35/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3824 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 3825 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/159/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwaniska.
2016 3826 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/161/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
2016 3827 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/162/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2016 3828 2016-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 157/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3829 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 3830 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016 3831 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Konecka)
2016 3832 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3833 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/179/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 3834 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 3835 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 3836 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2016 3837 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałów
2016 3838 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałów
2016 3839 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 3840 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII / 169/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2016 3841 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/656/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE CENTRUM – OBSZAR I.2 CENTRUM – Paderewskiego” na obszarze Miasta Kielce
2016 3842 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Zamkowej, Ks. Granata, Mieszka I wraz z rejonem ulicy 1 Maja oraz Sportowej z zespołem dworca kolejowego
2016 3843 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących zajęcia w różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Sandomierski
2016 3844 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Sandomierskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016 3845 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3846 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/87/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 3847 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/91/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2016 3848 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/92/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 3849 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/93/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Nowa Słupia.
2016 3850 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/95/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/67/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Rudkach
2016 3851 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/179/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3852 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/96/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 3853 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/101/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gm. Zawichost
2016 3854 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII /102/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 .
2016 3855 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 3856 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 162/XXVI/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3857 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 166/XXVI/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2016 3858 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2016 3859 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice
2016 3860 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2016 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 3861 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3862 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII / 196 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 3863 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/125/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
2016 3864 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/129/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3865 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/130/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 3866 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Samborzec
2016 3867 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 3868 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina Masłów
2016 3869 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 3870 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2016 3871 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2016 3872 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/164/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska.
2016 3873 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/165/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska
2016 3874 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/166/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3875 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2016 3876 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 3877 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 3878 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 3879 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3880 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2016 3881 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2016 3882 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Marszałka Piłsudskiego, Iwo Odrowąża, Spółdzielczej i Targowej
2016 3883 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/141/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3884 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/144/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2017 roku
2016 3885 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2016 rok
2016 3886 2016-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/Chęciny/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 17 października 2016r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego – Starostę i Józefa Szczepańczyka – Członka Zarządu, a Gminą i Miastem Chęciny reprezentowaną przez: Mariusza Nowaka -Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta, działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny nr Or.I.0052.13.2012 z dn. 20.09.2012 r.
2016 3887 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/150/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 3888 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/152/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych
2016 3889 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/153/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2016 3890 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/408/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/181/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2004r. w zakresie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg wojewódzkich Województwa Świętokrzyskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
2016 3891 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/411/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/287/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wodzisław
2016 3892 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/412/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie likwidacji aglomeracji Kije
2016 3893 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/413/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kije
2016 3894 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/417/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 3895 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/418/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 3896 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/419/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 3897 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/276/16 Rady Gminy Morawica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2016 3898 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2016 3899 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3900 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wzorów formularzy
2016 3901 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3902 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/42/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na obszarze Gminy Kluczewsko
2016 3903 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/43/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 3904 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3905 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3906 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2016 3907 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/43/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017r.
2016 3908 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/44/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2017r.
2016 3909 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/45/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 3910 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 3911 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 3912 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Obrazów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 3913 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu w granicach gminy Bieliny
2016 3914 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3915 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII / 119 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2016
2016 3916 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/326/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
2016 3917 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/327/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
2016 3918 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3919 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2016 3920 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego
2016 3921 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego
2016 3922 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII / 129 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce
2016 3923 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII / 130 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3924 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII / 131 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3925 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII / 132 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 3926 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII / 133 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII / 190 / 2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3927 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII / 134 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XX / 110 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016 roku w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
2016 3928 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/125/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim
2016 3929 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/131/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 3930 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 3931 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3932 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”
2016 3933 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 3934 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pińczów na lata 2017-2021"
2016 3935 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/174/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 3936 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 223/XXXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3937 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 224/XXXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3938 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3939 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3940 2016-12-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GN.0711.1.2016 Starosty Koneckiego z dnia 2 grudnia 2016r.
2016 3941 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bałtów na lata 2016-2020”
2016 3942 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 3943 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 3944 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3945 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3946 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 grudnia 2016r. w spawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3947 2016-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Fałkowie w okręgu wyborczym nr 3 i nr 8
2016 3948 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 3949 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku
2016 3950 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
2016 3951 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
2016 3952 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn
2016 3953 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 3954 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dwikozy.
2016 3955 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.
2016 3956 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Dwikozy.
2016 3957 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3958 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2016 3959 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/126/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ruda Maleniecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3960 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Ruda Maleniecka
2016 3961 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Baćkowice na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2016 3962 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych
2016 3963 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 3964 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2016 3965 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3966 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 3967 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 3968 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/221/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2016 3969 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 3970 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego
2016 3971 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Raków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 3972 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Statutu Gminy Raków
2016 3973 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/179/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/101/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012r. dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3974 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/181/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3975 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/149/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Samborzec przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3976 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 3977 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 3978 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec
2016 3979 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
2016 3980 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania
2016 3981 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stąporków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 3982 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 3983 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/123/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 3984 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Wilczycach
2016 3985 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce
2016 3986 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/161/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
2016 3987 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
2016 3988 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/167/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.
2016 3989 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów
2016 3990 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/103/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2016 3991 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Skalbmierzu
2016 3992 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 3993 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 3994 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2016 3995 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/233/2016 Rady Gminy Górno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/290/2013 Rady Gminy Górno z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych
2016 3996 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 3997 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 3998 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mirzec
2016 3999 2016-12-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr GK.6624.26.2016.G Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych dla budynków wybudowanych, w trakcie budowy lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach zlokalizowanych w obrębie Ossala, gmina Osiek bezpośrednio przylegających do drogi gminnej nr 366031T położonej w granicach działki nr 410/1 zlokalizowanej w obrębie Okrągła, gmina Połaniec wzdłuż granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Połaniec a Gminą Osiek
2016 4000 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Połańcu
2016 4001 2016-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2016 Starosty Koneckiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Stąporków, powiat konecki
2016 4002 2016-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2016 Starosty Koneckiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Fałków, powiat konecki
2016 4003 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 4004 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2016 4005 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 4006 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Bliżyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 4007 2016-12-14 Aneks Aneks nr 4 Starosty Starachowickiego z dnia 7 listopada 2016r. do Porozumienia w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Starachowickiego zawartego w dniu 29 grudnia 2014 r.
2016 4008 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2007 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Kazimierskiego
2016 4009 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.
2016 4010 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Skarżysko Kościelne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania wykorzystania dotacji
2016 4011 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/157/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2016 4012 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 4013 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Fałków w roku budżetowym 2016.
2016 4014 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/161/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 4015 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/162/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Fałków
2016 4016 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 164/XXV/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 4017 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/171//2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2016 4018 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 4019 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4020 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII / 191 /2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 4021 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/198 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2016 4022 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 126/XX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4023 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 127/XX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 229/XXVII/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Smyków oraz przyjęcia Programu „ Rodzina 3 PLUS w Gminie Smyków”
2016 4024 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok
2016 4025 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/121/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie oraz nadania Statutu
2016 4026 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 4027 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych
2016 4028 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/224/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 4029 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 4030 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4031 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok
2016 4032 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ożarowie
2016 4033 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 4034 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 4035 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych gminy Piekoszów
2016 4036 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie
2016 4037 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie
2016 4038 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Piekoszowie
2016 4039 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2016 4040 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2016 4041 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/44/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4042 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 41/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego
2016 4043 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 42/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/64/2007 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Kazimierskiego.
2016 4044 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Tarłów
2016 4045 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 4046 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/171/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4047 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4048 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 4049 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 199 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2016 4050 2016-12-14 Postanowienie Postanowienie nr 1/2016 Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2016 4051 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/113/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 4052 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/114/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4053 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/134/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4054 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 4055 2016-12-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 43/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
2016 4056 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 4057 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4058 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gowarczów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 4059 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania
2016 4060 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie upoważnienia kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Gowarczów do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2016 4061 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie upoważnienia kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Gowarczów do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2016 4062 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/48/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Stopnica oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4063 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/49/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4064 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/50/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2016 4065 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/67/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 4066 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/72/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2017 r.
2016 4067 2016-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4068 2016-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4069 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 4070 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 221/XXXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 4071 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 228/XXXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 4072 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/249/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 4073 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 4074 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 195/XXVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 4075 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 4076 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 4077 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI / 144 / 2016 Rady Gminy Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4078 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/127/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2017 r.
2016 4079 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII / 128 / 2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 13 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koprzywnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2016 4080 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 68/XIV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Suchedniów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 4081 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 72/XIV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 4082 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4083 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2017 rok.
2016 4084 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2017 rok
2016 4085 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2017 rok
2016 4086 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 4087 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 4088 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 4089 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu gminnej instytucji kultury "Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie"
2016 4090 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/707/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 4091 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/713/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury „Białogon”
2016 4092 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/715/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4093 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/717/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2016 4094 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/718/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce
2016 4095 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/723/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kielce
2016 4096 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/283/16 Rady Gminy Morawica z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4097 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/286/16 Rady Gminy Morawica z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Morawica
2016 4098 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sobków na lata 2017-2022
2016 4099 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/41/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczewsko
2016 4100 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 4101 2016-12-16 Komunikat Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 29 listopada 2016r. o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Programu Rozwoju Szkół Gminy Chęciny”
2016 4102 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/111/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4103 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 16/150/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Małogoszcz
2016 4104 2016-12-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania własnego Gminy Masłów w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2016 4105 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXIII/202/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2017 rok
2016 4106 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXIII/203/2016 z dnia 29 listopada 2016roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4107 2016-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.139.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXVIII/169/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Ćmielów „Samorządowego Inspektoratu Oświaty w Ćmielowie” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Ćmielów „Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie” w całości
2016 4108 2016-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.97.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 4109 2016-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.99.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Konecka) w części określonej w § 2 ust. 7, § 23 i § 24
2016 4110 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4111 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/102/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/106/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w wyniku przekształcenia Centrum Integracji Społecznej działającego w formie gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna
2016 4112 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 4113 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4114 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Tuczępy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 4115 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXI/193/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap I
2016 4116 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXI/194/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II
2016 4117 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/147/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 4118 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/149/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4119 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/150/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Działoszyce
2016 4120 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Działoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2016 4121 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/98/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 4122 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 4123 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Staszowie
2016 4124 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4125 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XIII/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 4126 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4127 2016-12-21 Postanowienie Postanowienie nr 1/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej powstałej przy podpisywaniu uchwały w Edytorze Aktów Prawnych XML
2016 4128 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/406/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia miejsc, w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza
2016 4129 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/407/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4130 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/408/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4131 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/409/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4132 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/410/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4133 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/411/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4134 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/412/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4135 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4136 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/414/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4137 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/415/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4138 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/416/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4139 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/422/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
2016 4140 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 202 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2016 4141 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 207 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnocin na lata 2017-2021
2016 4142 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 208 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4143 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/88/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2016 4144 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2016 4145 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2016 4146 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/97/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2016 4147 2016-12-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 17/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
2016 4148 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2016 4149 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 4150 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec
2016 4151 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu
2016 4152 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Połaniec
2016 4153 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr LXII/394/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 9 września 2014 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2016 4154 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/240/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 4155 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVI.64.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2016 rok
2016 4156 2016-12-23 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 515/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 października 2016r.
2016 4157 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XVI/151/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz
2016 4158 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 16/152/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 4159 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 44/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie Programu wspierania budowy przyłączy telekomunikacyjnych w technologii FTTH na terenie Gminy Tuczępy oraz zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przyłączy telekomunikacyjnych.
2016 4160 2016-12-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 20/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Czarnej Malenieckiej
2016 4161 2016-12-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 47/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Siedem Źródeł” i „Grodzisko” zlokalizowanego w miejscowości Pińczów, gmina Pińczów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie
2016 4162 2016-12-23 Aneks Aneks nr 2 Powiatu Kieleckiego z dnia 29 listopada 2016r. do pozumienia Nr 6/6M/ODŁ/2016 z dnia 20 lipca 2016 r w sprawie powierzenia Gminie Daleszyce budowy chodników w ciągu dróg powiatowych nr 0328T w m. Mójcza, nr 0329T w m. Brzechów, nr 0331T w m. Niestachów, nr 0365T w m. Suków
2016 4163 2016-12-23 Porozumienie Porozumienie nr 3/Łagów/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 29 listopada 2016r. Zawarte pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez : Michała Godowskiego – Starostę Józefa Szczepańczyka – Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek Skarbnika Powiatu, a Gminą Łagów reprezentowaną przez: Pawła Marwickiego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Małgorzaty Sitarz Skarbnika Gminy
2016 4164 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
2016 4165 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz zwolnień nauczycieli od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2016 4166 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/138/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 4167 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2017
2016 4168 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 roku na terenie powiatu jędrzejowskiego
2016 4169 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2016 4170 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/221/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 4171 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XXV/149/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Samborzec przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4172 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa
2016 4173 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie:opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 4174 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 4175 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XL/172/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Iwaniskach.
2016 4176 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XL/174/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 4177 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 4178 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 4179 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/229/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 4180 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 4181 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2016 4182 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 4183 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Baćkowice
2016 4184 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 4185 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/59/2016 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2016 rok
2016 4186 2016-12-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2016 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kazimierskiego
2016 4187 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2016 4188 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bieliny na 2017 rok
2016 4189 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bieliny
2016 4190 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Ostrowieckiemu lub jednostkom jemu podległym
2016 4191 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2017 rok
2016 4192 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 4193 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce
2016 4194 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 4195 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włoszczowa
2016 4196 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.
2016 4197 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016
2016 4198 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 4199 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 204 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2017 rok
2016 4200 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/142/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2017 rok
2016 4201 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w załączniku nr 1, stanowiącym wykaz dróg zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz określający ich przebieg, oraz w sprawie poprawy czytelności załączników graficznych ukazujących ich przebieg w Uchwale Nr XXXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 4202 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4203 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2017 rok
2016 4204 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/147/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4205 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/124/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 4206 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVIII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2016 4207 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 244/XXXVIII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonym przez gminę przedszkolu
2016 4208 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/732/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 4209 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/16 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Łagów publicznych przedszkoli, publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 4210 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.66.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok
2016 4211 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2017 rok
2016 4212 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 4213 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/102/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 rok
2016 4214 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/104/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2017 rok
2016 4215 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/107/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2016 4216 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/110/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Daleszyce
2016 4217 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/111/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII /19/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25.02.2013r. dot. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce
2016 4218 2016-12-30 Informacja Informacja nr OKA.4210.46(11).2016.306.XIII.AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Komunalny Związek Ciepłownictwa "Ponidzie" z siedzibą w Busku-Zdroju
2016 4219 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 4220 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatowiec na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 4221 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2016 4222 2016-12-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu pińczowskiego i kazimierskiego
2016 4223 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Obrazów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 4224 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 198/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok
2016 4225 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 200/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 4226 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 202/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Powiat Skarżyski
2016 4227 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/736/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017r.
2016 4228 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2017 rok
2016 4229 2016-12-30 Informacja Informacja nr OKA.4210.69(4).2016.192.XIV.PS.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach