Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Listopad 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 3215 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/392/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/699/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce
2016 3216 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/393/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/289/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mniów
2016 3217 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/394/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/302/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Korczyn
2016 3218 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/395/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/56/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn
2016 3219 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/397/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie likwidacji aglomeracji Strawczyn
2016 3220 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/398/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Strawczyn
2016 3221 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/399/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2016 3222 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/400/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2016 3223 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/403/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 3224 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/404/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 3225 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/93/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 3226 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/94/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/03 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Moskorzew
2016 3227 2016-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.76.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/165/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3228 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/170/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 3229 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/173/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.
2016 3230 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu
2016 3231 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 r.
2016 3232 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn
2016 3233 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 3234 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia zasad użyczenia, minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach i Warzynie Pierwszym oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń
2016 3235 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nagłowice
2016 3236 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w Trzcińcu
2016 3237 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie pomnika przyrody
2016 3238 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nagłowice
2016 3239 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 3240 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3241 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3242 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2016 3243 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2016r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2016 3244 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXV/181/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bieliny instrumentem płatniczym
2016 3245 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXV/182/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich
2016 3246 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXV/184/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 października 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3247 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr 56/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia inkasentów
2016 3248 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr 57/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2016 3249 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr 58/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3250 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr 60/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 3251 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr 61/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3252 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 3253 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3254 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIV/228/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rytwiany, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 3255 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXX/86/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 3256 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Złota z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 3257 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Złota z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 3258 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/71/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmianiająca Uchwałę NrVII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody
2016 3259 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/76/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3260 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/77/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3261 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/106/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 4 Klonów na obszarze gminy Łączna
2016 3262 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/107/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016 r. wsprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna
2016 3263 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 2016r. zmieniająca załącznik Nr 1D do uchwały Nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2016 3264 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 września 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pacanów
2016 3265 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 3266 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 3267 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XLVIII/469/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2016 3268 2016-11-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)
2016 3269 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/146//2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąchock
2016 3270 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3271 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3272 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania imienia skwerowi przy Kaplicy w Wilkowie
2016 3273 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/72/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie i nadanie jej statutu
2016 3274 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2016-2032”
2016 3275 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/137/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach
2016 3276 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3277 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2016 3278 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 3279 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3280 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3281 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3282 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3283 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3284 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3285 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3286 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3287 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej na Medyczną w Starachowicach
2016 3288 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/10/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego na Przyjazną w Starachowicach
2016 3289 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/11/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Juliana Marchlewskiego na Cysterską w Starachowicach
2016 3290 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/12/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Marcelego Nowotki na dr Włodzimierza Cyrkowicza w Starachowicach
2016 3291 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/13/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Józefa Krzosa na ulicę Bankową, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Tadeusza Krywki do Ronda gen. Antoniego Hedy-Szarego w Starachowicach
2016 3292 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/14/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Józefa Krzosa na ulicę Jadwigi Kaczyńskiej, na odcinku od Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, do skrzyżowania z ulicą Tadeusza Krywki w Starachowicach
2016 3293 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/15/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Tadeusza Krywki na ulicę Rotmistrza Witolda Pileckiego w Starachowicach
2016 3294 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/16/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Jana Mrozowskiego na Oświatową w Starachowicach
2016 3295 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 Maja na Młyny w Starachowicach
2016 3296 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/18/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Szaszki na Radosną w Starachowicach
2016 3297 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/19/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Aleja Wyzwolenia na Aleja Niepodległości w Starachowicach
2016 3298 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/20/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 17 Stycznia na Benedyktyńską w Starachowicach
2016 3299 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/21/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy XX-Lecia na Licealną w Starachowicach
2016 3300 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/22/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie SSE „Starachowice”
2016 3301 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/24/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/10/04 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 05.07.2004 r. zmienionej uchwałą nr III/7/2012 z dnia 30.03.2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach
2016 3302 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 3303 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Jałowęsach
2016 3305 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 3306 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Połaniec
2016 3307 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/250/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Połaniec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2016 3308 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 3309 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów
2016 3310 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3311 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych Gminy Bałtów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2016 3312 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 3304 2016-11-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2016r. Aneks Nr 8 z dnia 17 października 2016 roku Do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2016 3313 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 3314 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2016 3315 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 rok
2016 3316 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XVII/98/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały NR XX/127/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu powiatu stanowiących wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
2016 3317 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr 151/XXIV/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 3318 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/253/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2016 3319 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2016 3320 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie
2016 3321 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/258/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi pomocy sąsiedzkiej oraz wyżywienia w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
2016 3322 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie i nadania jej statutu
2016 3323 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 3324 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/270/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3325 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/465/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 3326 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr 207/XXXV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 3327 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sandomierski
2016 3328 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 3329 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 października 2016r. zmieniająca Uchwałę nr XVII/110/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg gminnych
2016 3330 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 3331 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 3332 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2016 3333 2016-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/16 Wójta Gminy Brody z dnia 17 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3334 2016-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/16 Wójta Gminy Brody z dnia 24 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3335 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sobków w 2017 roku
2016 3336 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sobków
2016 3337 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 3338 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 3339 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 7 listopada 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dwikozach przeprowadzonych w dniu 6 listopada 2016 r.
2016 3340 2016-11-08 Aneks Aneks nr 1/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 3 października 2016r. do Porozumienia Nr 6/6M/ODŁ/2016 zawartego w dniu 20 lipca 2016r. w sprawie: powierzenia Gminie Daleszyce budowy chodników w ciągu dróg powiatowych nr 0328T w m. Mójcza, nr 0329T w m. Brzechów, nr 0331T w m. Niestachów, nr 0365T w m. Suków
2016 3341 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.84.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXXI/200/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Piekoszów, w całości ze względu na istotne naruszenie prawa
2016 3342 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.85.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIX/95/2016 Rady Gminy Słupia z dnia 28 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Słupia pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupia oraz nadania jej statutu
2016 3343 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.86.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXXI/206/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekoszów, ze względu na istotne naruszenie prawa
2016 3344 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.87.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/187/2016 Rady Gminy Czarnocin z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnocin na lata 2017-2021
2016 3345 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.88.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XVIII/140/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fałków
2016 3346 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.89.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XVIII/141/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 3347 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/211/2016 Rady Gminy w Górnie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „LESZCZYNY”
2016 3348 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2016 Rady Gminy Górno z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „GÓRNO”
2016 3349 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/154/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwaniska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 3350 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/155/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3351 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 3352 2016-11-09 Informacja Informacja nr 1/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku
2016 3353 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr VIII/98/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Kliszów
2016 3354 2016-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.62.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/98/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 21.10.2015r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Kliszów
2016 3355 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/141/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Hajdaszek
2016 3356 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Końskie
2016 3357 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3358 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 3359 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pacanów
2016 3360 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXI/152/16 z dnia 23 września 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pacanów
2016 3361 2016-11-10 Postanowienie Postanowienie nr 1/2016 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2016 3362 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzisław
2016 3363 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.25.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzisław
2016 3364 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XX/60/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 3365 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XX/61/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2016 3366 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXI / 189 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 8 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 3367 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXII/196/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 3368 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwaly nr XVII/148/2016 z dnia 24 maja w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady i tryb korzystania z targowiska gminnego
2016 3369 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.91.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 6 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bliżyn
2016 3370 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.92.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2016r. stwierdzające nieważność § 2, zdanie drugie uchwały nr XXXIII/198/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2017 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 3371 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2016 3372 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.93.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2016r. stwierdzające nieważność § 1 pkt od 1 do 5 oraz 7 uchwały nr XXVIII/131/2016 Rady miejskiej w Działoszycach z dnia 30 września 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2016 3373 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce
2016 3374 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.94.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2016r. stwierdzające nieważność § 1 w części brzmiącej: „zaliczeniem nowych dróg do kategorii dróg gminnych” oraz załącznika nr 1, tabele od nr 1-5 uchwały nr XXVIII/132/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 września 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce
2016 3375 2016-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.95.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/81/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 7 października 2016 r. uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2016 3376 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/152/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwaniska
2016 3377 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/157/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany do załącznika Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVI/146/2016 z dnia 17 października 2016 r w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach w Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
2016 3378 2016-11-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 450/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 sierpnia 2016r.
2016 3379 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 września 2016r. w sprawie włączenia działki nr ewidencyjny 79 w ciąg ulicy Wolności w Piotrkowicach
2016 3380 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 69/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3381 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/76/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3382 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/85/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie „Moje Boisko- Orlik 2012”
2016 3383 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 3384 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/184/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na obszarze Gminy Lipnik
2016 3385 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik
2016 3386 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Lipnik
2016 3387 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3388 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 3389 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3390 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3391 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3392 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi
2016 3393 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Słupia (Konecka )
2016 3394 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupia (Konecka)
2016 3395 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 3396 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupia w miejscowościach Budzisław, Wólka, Zaostrów
2016 3397 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/138/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Działoszycach
2016 3398 2016-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3399 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/80/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3400 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/179/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 3401 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/181/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia oplaty prolongacyjnej
2016 3402 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/182/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/240/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3403 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/183/16 Rada Gminy w Miedzianej Górze z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/90/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3404 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/188/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedziana Góra
2016 3405 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/147/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Wierzbica
2016 3406 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 10 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nagłowice
2016 3407 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 10 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3408 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3409 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3410 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3411 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 listopada 2016r. sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 3412 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3413 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3414 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 16/145/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3415 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 16/146/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3416 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 16/147/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 3417 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 3418 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 3419 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIII/166/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3420 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3421 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2016 Rady Gminy Łagów z dnia 26 października 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3422 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/94/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 3423 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/122/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 3424 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2016 3425 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Fałków
2016 3426 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2016 3427 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/396/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/58/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Starachowice
2016 3428 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/41/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3429 2016-11-21 Porozumienie Porozumienie Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 października 2016r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej w powiecie skarżyskim
2016 3430 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmany Statutu Powiatu Ostrowieckiego
2016 3431 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/275/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Pawłów
2016 3432 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/276/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pawłów na terenie gminy Pawłów
2016 3433 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/195/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 6 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Nowy Dwór
2016 3434 2016-11-21 Postanowienie Postanowienie nr 1/2016 Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku nr 3 do Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVII/155/2016 z dnia 04 listopada 2016 r.
2016 3435 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3436 2016-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 3 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3437 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/53/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2016 3438 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 168/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 3439 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 3440 2016-11-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2016 3441 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/16 Rady Gminy Łagów z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 3442 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.106.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2016 rok
2016 3443 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.110.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
2016 3444 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.111.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3445 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.112.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3446 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.116.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Imielno
2016 3447 2016-11-23 Aneks Aneks nr 1/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 27 września 2016r. do porozumienia Nr 5/18M/ODS/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie: powierzenia Gminie Strawczyn budowy chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 0450T w msc. Kuźniaki i Nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa
2016 3448 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie nr 2/Chmielnik/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 17 października 2016r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego – Starostę i Józefa Szczepańczyka – Członka Zarządu, a Miastem i Gminą Chmielnik reprezentowaną przez: Pawła Wójcika – Burmistrza
2016 3449 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 7 października 2016r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Tarłowie
2016 3450 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/104/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2016 roku
2016 3451 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/128/16 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Secemin
2016 3452 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/129/16 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
2016 3453 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/132/16 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Secemin
2016 3454 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr 63/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 3455 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr 66/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2016 3456 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/680/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 3457 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/681/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3458 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/682/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3459 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/683/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3460 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/687/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/49/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 3461 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/688/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV/50/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 3462 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/689/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 3463 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/690/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2016 3464 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/692/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Kielce
2016 3465 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/367/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zasad używania herbu Sandomierza
2016 3466 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/368/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
2016 3467 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/369/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3468 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/370/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3469 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/371/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 3470 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/372/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3471 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/373/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 3472 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/374/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3473 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/375/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3474 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/376/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3475 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/377/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 3476 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów
2016 3477 2016-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.96.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 61/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3478 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/59/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie utworzenia sołectwa Straszniów Gumienicki oraz nadania statutu sołectwu Straszniów Gumienicki
2016 3479 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/60/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3480 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/61/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3481 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/62/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3482 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/63/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2016 3483 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/68/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 3484 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/70/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
2016 3485 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/72/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 0353 T w Pierzchniance
2016 3486 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Łoniów
2016 3487 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/178 /2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów
2016 3488 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/179 /2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017 rok na terenie Gminy Ożarów
2016 3489 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/180 /2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2017 rok na terenie Gminy Ożarów
2016 3490 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 3491 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3492 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/47/2007 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3493 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 3494 2016-11-28 Informacja Informacja nr OKA.4210.34(10).2016.3127.XIII.AMa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
2016 3495 2016-11-28 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 28 listopada 2016r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy w Fałkowie w okręgu wyborczym nr 8
2016 3496 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/131/16 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016 3497 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/315/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 3498 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/317/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3499 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/318/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3500 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/319/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok
2016 3501 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/320/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój
2016 3502 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju
2016 3503 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/325/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju
2016 3504 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/328/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój
2016 3505 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/177/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 3506 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/178/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3507 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/179/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3508 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/180/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3509 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/182/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/97/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3510 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/183/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2016 3511 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/118/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 3512 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/120/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2017 r.
2016 3513 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/121/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2017 r.
2016 3514 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/122/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r.
2016 3515 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/123/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3516 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/124/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2017 r.
2016 3517 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/82/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego
2016 3518 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/83/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych powiatu staszowskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
2016 3519 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/93/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 3520 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie Programu wspierania budowy przyłączy telekomunikacyjnych w technologii FTTH na terenie Gminy Tuczępy oraz zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przyłączy telekomunikacyjnych
2016 3521 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3522 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy WAŚNIÓW w 2017 roku.
2016 3523 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3524 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych Gminy Waśniów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2016 3525 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/187/2005 z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie zaliczenia dobrowolnych wpłat dokonywanych przez właścicieli nieruchomości na rzecz Gminy Waśniów jako zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej z tytułu uzbrojenia nieruchomości w sieć wodociągową.
2016 3526 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/88/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3527 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/89/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3528 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/90/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2016 3529 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2016 3530 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3531 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3532 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3533 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3534 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2016 3535 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Tuczępy
2016 3536 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/2016 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3537 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 3538 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/174/10 z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg, dla których zarządcą jest Gmina Sadowie.
2016 3539 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017.
2016 3540 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/137/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3541 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/284/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016rok
2016 3542 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/287/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2016 3543 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/288/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3544 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/289/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3545 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/290/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych