Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Styczeń 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/94/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok
2016 2 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XII/120/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Włoszczowa.
2016 3 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku
2016 4 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku
2016 5 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/142/2015 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/139/2015 Rady Gminy Górno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 6 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki.
2016 7 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/82/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2016 rok
2016 8 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Sandomierski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 9 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia (Konecka) na 2016 rok
2016 10 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/89/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/75/2015 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 11 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr X/121/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 12 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr X/122/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 13 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr X/128/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 14 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2016 15 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale o opłacie targowej
2016 16 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "CHWAŁKI I" w Sandomierzu
2016 17 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy ul. Słowackiego w Sandomierzu
2016 18 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2016 rok
2016 19 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/131/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Nr XL/371/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ustalania trybu udzielania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Chmielnik
2016 20 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/132/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Szkolnej 7 w Chmielniku
2016 21 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok.
2016 22 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVI/140/15 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Łagów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 23 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVI/97/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2016 24 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVI/99/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/2003 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25-11-2003r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Osiek
2016 25 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2016 26 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2016 rok
2016 27 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/167/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2016 28 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/169/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2016 rok
2016 29 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2016 30 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/171/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 31 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/172/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/144/2015 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 32 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/173/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2016 33 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/177/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/65/2015 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania.
2016 34 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/179/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
2016 35 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/180/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych
2016 36 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW IA część 2 na terenie gminy Daleszyce
2016 37 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/102/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/90/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Bukowa na terenie gminy Krasocin - "Bukowa A"
2016 38 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2016 39 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/175/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2016 40 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2016 41 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2016 42 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2016 rok
2016 43 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr RG - XIV / 147 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2015 rok
2016 44 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr RG - XIV / 149 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
2016 45 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr RG - XIV / 169 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach
2016 46 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/330/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2016 47 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2016 48 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2016 49 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 50 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/16/2010 z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji projektu pod nazwą ,,Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2016 51 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r
2016 52 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków
2016 53 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Działoszyce - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach
2016 54 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania statutu dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach
2016 55 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/78/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Działoszyce
2016 56 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Działoszyce na lata 2016-2020 oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Działoszyce
2016 57 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/69/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 58 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie
2016 59 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2016 60 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/141/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 61 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 62 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2016 rok
2016 63 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/80/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2016 rok
2016 64 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadań na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Samborzec
2016 65 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/83/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Samborzec
2016 66 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr 101/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XVI/86/15 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego zasady przyznawania dofinansowania do transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków i posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Tarłów”
2016 67 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr 102/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/91/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 68 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr 103/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2016 69 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr 104/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIX/111/2015 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych wraz z danymi o nieruchomościach
2016 70 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr 105/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/70/2015 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych.
2016 71 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2016 72 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2015
2016 73 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 74 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 75 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 76 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2016 77 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2016 78 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
2016 79 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/11/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2016 80 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/99/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 81 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/179/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2016 82 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/182/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2016 rok
2016 83 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/185/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2016 84 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/193/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pawłów
2016 85 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/100/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I
2016 86 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/101/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II – część A
2016 87 2016-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.75.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XI/101/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria – Etap II – część A
2016 88 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 89 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 90 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 91 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bejsce do zawarcia porozumienia z Gminą Opatowiec w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie gmin Bejsce i Opatowiec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2016 92 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/263/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki zmienionej uchwałą Nr XI/69/2015 z dnia 25 września 2015 roku
2016 93 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2016 94 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 95 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Spacerowej w Pińczowie
2016 96 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Słonecznej w Pińczowie
2016 97 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przedłużenia ulicy Przemysłowej na terenie miasta Pińczowa
2016 98 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/112/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2016 99 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/124/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2016 100 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/126/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Lipnik przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2016 101 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/184/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2016 102 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/185/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2016 103 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/193/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”
2016 104 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/82/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 105 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/83/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 106 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/84/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 107 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/85/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXII/74/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Brody oraz zakresu kontroli prawidlowości ich pobierania i wykorzystania
2016 108 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/88/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
2016 109 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/89/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
2016 110 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/91/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2016 rok
2016 111 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok
2016 112 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wilczyce.
2016 113 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2015 rok
2016 114 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 r.
2016 115 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 116 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2016 rok
2016 117 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2016 r.
2016 118 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
2016 119 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niepubliczne na terenie Powiatu Koneckiego
2016 120 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/109/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2016 rok
2016 121 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/82/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 122 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 123 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2016 124 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2016 rok
2016 125 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2016 126 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia (Jędrzejowska) na 2016 rok
2016 127 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego
2016 128 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/197/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz
2016 129 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 77/XIII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 130 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 80/XIII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2016 rok
2016 131 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi
2016 132 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 133 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Jędrzejów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 134 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jędrzejów
2016 135 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2015 roku
2016 136 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/72/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku zmieniającą własną uchwałę Nr XII/61/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 137 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 138 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2016 139 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2016r
2016 140 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2016 141 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/63/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2016 142 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/106/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2016 143 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/107/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 144 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2016 145 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2016 rok
2016 146 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/98/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2016 147 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 148 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bałtów na lata 2016-2026
2016 149 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2016 rok
2016 150 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2016 151 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2015
2016 152 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2016 153 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych
2016 154 2016-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.I.120.1.68.2015 Starosty Ostrowieckiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiącychj własności Skarbu Państwa na terenie gminy Kunów.
2016 155 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/ 102/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2016 156 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/ 104/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 157 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/ 105/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2016 158 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez organy inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2016 159 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
2016 160 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
2016 161 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2016 162 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2016 163 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/1/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 164 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 165 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/278/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatów
2016 166 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr xix/281/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2016 167 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/282/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2016 168 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/283/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2016 169 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 170 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 171 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 65/XII/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2016 172 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchedniów, oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym
2016 173 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 68/XII/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2016 174 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015
2016 175 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 72/XII/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym
2016 176 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 177 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
2016 178 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2016 rok
2016 179 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2016 roku świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2016 180 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic zlokalizowanych na drogach publicznych
2016 181 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 10/89/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 182 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 10/90/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r
2016 183 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/70/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2016 184 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/71/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna
2016 185 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/72/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
2016 186 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/75/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2016 187 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/94/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2016 188 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/98/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2016 189 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/99/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/42/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 190 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie rozkładu godzin prazy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2016 roku
2016 191 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2016 192 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2016 193 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XXI/120/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/106/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.11.2015r. w sprawie pomocy de minimis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2016 roku”
2016 194 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/112/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki w Łopusznie
2016 195 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Skrzyszów na lata 2009-2023
2016 196 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/80/15 Rady Gminy Secemin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej na terenie gminy Secemin
2016 197 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 198 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 199 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiwgo na 2016 rok
2016 200 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2016 201 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej w Sielpi
2016 202 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 203 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/149/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 204 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Końskie
2016 205 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Końskie pod nazwą Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich
2016 206 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 207 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Końskie jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 208 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
2016 209 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno-opiekuńczej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
2016 210 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Gminę Końskie
2016 211 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Wąsosz (obręb Wąsosz)
2016 212 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 213 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/168/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie
2016 214 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/170/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok
2016 215 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/133/ 2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2016 216 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/135/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 217 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/137/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Opatów przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 218 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/140/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2016 rok
2016 219 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2016 220 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII / 75 / 2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Radoszyce
2016 221 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 222 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI.72.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny, rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych
2016 223 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.
2016 224 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/90 /2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/78/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 225 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 88/XVI/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2016 226 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 62/XII/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2016 rok
2016 227 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 86/XVI/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2016 rok
2016 228 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 134/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 229 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 137/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 230 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 139/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Zagnańsk
2016 231 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 140/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 232 2016-01-12 Informacja Informacja Starosty Ostrowieckiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie projektu operatu opisowo -kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Doły Biskupie, gmina Kunów.
2016 233 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/2/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 234 2016-01-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu w Kielcach reprezentowanym przez: 1. Starostę Kieleckiego – Michała Godowskiego, 2. Wicestarostę – Zenona Janusa przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marii Klusek działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr X/66/2015 z dnia 30 listopada 2015r., zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2016 235 2016-01-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Kazimierskiego reprezentowanym przez: 1. Jan Nowak – Starosta Powiatu, 2. Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu, działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr X/67/2015 z dnia 16 grudnia 2015r., zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2016 236 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 rok
2016 237 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2016 238 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 239 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr NR XIII/83/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 240 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2016 rok
2016 241 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Kielecki, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2016 242 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/276/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok
2016 243 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIII/76/2015 z dnia 17 września 2015r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grójec
2016 244 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2016 245 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/129/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Złota Woda na terenie gminy Łagów
2016 246 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2016 rok
2016 247 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiślica
2016 248 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 249 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 250 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI / 88 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2016 251 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2016 252 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/149/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz nieruchomości zamieszkiwane sezonowo
2016 253 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/150/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kieleckim w celu wspólnej realizacji inwestycji drogowych
2016 254 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/151/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
2016 255 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/152/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/277/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Samorządowemu Centrum Kultury w Morawicy
2016 256 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/153/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne
2016 257 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/154/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.
2016 258 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/155/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Morawica dla szkół publicznych założonych i prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 259 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/156/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli publicznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne oraz dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2016 260 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/158/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Morawica
2016 261 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2016 262 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2016 rok
2016 263 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych Przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bałtów przez inne niż Gmina Bałtów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 264 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sandomierskiego
2016 265 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/333/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016r.
2016 266 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy
2016 267 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 268 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/65/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 269 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/67/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 270 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/77/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 271 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/80/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2016 rok
2016 272 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 82/XIII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Smyków na lata 2016-2020
2016 273 2016-01-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Starosty Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 274 2016-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu jędrzejowskiego w 2016 r.
2016 275 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/90/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 276 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/80/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok
2016 277 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/82/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2016 278 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 1/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/71/2015 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 279 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 2/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady XVI/279/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2016 280 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 3/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 67/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 281 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 4/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr X.59.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 282 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 5/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/81/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 283 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok
2016 284 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2016 285 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków
2016 286 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2016 rok
2016 287 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2016 288 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 r.
2016 289 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarniczych z terenu Gminy Mirzec
2016 290 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 291 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2016 rok
2016 292 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII / 147 /15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morawica na 2016 rok
2016 293 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 294 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI / 90 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 295 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/182/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz
2016 296 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/186/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2016 297 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/187/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2016 298 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/188/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2016 299 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/189/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2016 300 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/196/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok
2016 301 2016-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w 2016 roku
2016 302 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 roku
2016 303 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/77/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2016 304 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Waśniów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 305 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2016 rok
2016 306 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 136/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2016 rok
2016 307 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2016 308 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Strawczyn
2016 309 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Niedźwiedź przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 433/1
2016 310 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015
2016 311 2016-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 200/15 Wójta Gminy Brody z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 312 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2016 313 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 314 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 117/XVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 315 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 316 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok
2016 317 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2016 r.
2016 318 2016-01-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Starosty Koneckiego z dnia 13 stycznia 2016r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku
2016 319 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XIV/2/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2016 320 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XII/78/15 Rady Gminy Secemin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2016 321 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 322 2016-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2016
2016 323 2016-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kielce oraz świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce w 2016 roku
2016 324 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XVII.2.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2016 rok
2016 325 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XVII / 100 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 326 2016-01-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015
2016 327 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiślica na 2016 rok
2016 328 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/102/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/52/2011 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie stawek opłaty targowej
2016 329 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gowarczów
2016 330 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/104/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIII/72/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bernów na lata 2015-2022
2016 331 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
2016 332 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr 90/XV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2016 333 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr 94/XV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 334 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr 95/XV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Oleśnica
2016 335 2016-01-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą”, a Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Dudę - Starostę, 2. Eligiusza Micha - Wicestarostę działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XIX/116/2015 z dnia 2 grudnia 2015r., zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2016 336 2016-01-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy: Powiatem Włoszczowskim, a Gminą Włoszczowa w sprawie wyrażenia woli powierzenia Gminie Włoszczowa prowadzenia zadań publicznych Powiatu Włoszczowskiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej, a także uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 r. – w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Włoszczowskiego wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2016 337 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XVI/131/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2016-2020
2016 338 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 339 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XVII / 102 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 340 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/109/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2016 rok
2016 341 2016-01-18 Informacja Informacja nr 1/2016 Starosty Koneckiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Skórnice w gminie Fałków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie
2016 342 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 343 2016-01-18 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-11(17)/2015/2016/13859/V/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2016r.
2016 344 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 345 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/96/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2016 rok
2016 346 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/97/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
2016 347 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/130/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2016 rok
2016 348 2016-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Buskiego z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2016.
2016 349 2016-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2016 Starosty Buskiego z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2016.
2016 350 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/104/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
2016 351 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2016 rok
2016 352 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2015 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2016 353 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2015 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drogom w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra.
2016 354 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/177/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 355 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/179/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 356 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/180/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2016 357 2016-01-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2016r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Koneckiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Sobonia – Starostę Koneckiego, 2. Andrzeja Marka Lenarta – Wicestarostę Koneckiego, działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XIII/74/2015 z dnia 30 grudnia 2015r., zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2016 358 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/71/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2016 rok
2016 359 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/72/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 360 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 361 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/83/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 362 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok
2016 363 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 364 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 365 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 6/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/318/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 366 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/1/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 367 2016-01-22 Informacja Informacja nr 2/2016 Starosty Koneckiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Grzybów, Piasek, Smarków, Wielka Wieś położonych w gminie Stąporków oraz Rogów, Młynek Nieświński, Nieświń położonych w gminie Końskie
2016 368 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/101/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
2016 369 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/103/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych.
2016 370 2016-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Sandomierskiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu na 2016r.
2016 371 2016-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Sandomierskiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skwirzowej na 2016r.
2016 372 2016-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Sandomierskiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Sandomierskiego na 2016r.
2016 373 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2016 rok.
2016 374 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XI/84/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn
2016 375 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr I/2/2016 Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach na 2016 rok.
2016 376 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 377 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 378 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2016 rok
2016 379 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowo - rekreacyjnego.
2016 380 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół w Działoszycach ul. Szkolna 5.
2016 381 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca Statut Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach
2016 382 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/102/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2016 r.
2016 383 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2016 384 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr 1/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 385 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr 3/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zagnańsk.
2016 386 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr 115/XIX/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2016 387 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr 125/XX/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2016 388 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/147/2016 Rady Gminy Górno z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2016 rok
2016 389 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/149/2016 Rady Gminy Górno z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 390 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr IX/28/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2016 rok
2016 391 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Końskie przez inne niż gmina Końskie osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 392 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno-opiekuńczej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
2016 393 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
2016 394 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2016 395 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 396 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr 118/XIX/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2016 rok
2016 397 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/2/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 398 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/3/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2016 roku.
2016 399 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkól podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Stąporków
2016 400 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2016 401 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr RG - XV / 174 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2016 rok
2016 402 2016-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
2016 403 2016-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Staszowskiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
2016 404 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 405 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2016 rok
2016 406 2016-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.S.120.1.2016 Starosty Kazimierskiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach w 2016r.
2016 407 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Czarnocin
2016 408 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Obrazów na 2015 rok
2016 409 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2015
2016 410 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 411 2016-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 183/1/15 Wójta Gminy Brody z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 412 2016-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 200/1/15 Wójta Gminy Brody z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 413 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/122/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 414 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/125/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2016 rok
2016 415 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 416 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2016 417 2016-01-28 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 27 stycznia 2016r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy w Czarnocinie w okręgu wyborczym nr 8
2016 418 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 126/XXI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 419 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – działających na terenie Gminy i Miasta Chęciny oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 420 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 132/XXI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2016 421 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2016 rok
2016 422 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2013r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 423 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2016 rok
2016 424 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
2016 425 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/100 /2016 Rady Gminy Michałów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 rok
2016 426 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2016 427 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XV/84/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2016 rok
2016 428 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 7/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/107/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Włoszczowa przez inne niż Gmina Włoszczowa osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 429 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 8/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/140/15 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Łagów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 430 2016-01-28 Informacja Informacja Starosty Buskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie
2016 431 2016-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Koneckiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Koneckiego w 2016 roku
2016 432 2016-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Koneckiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Koneckiego w 2016 roku
2016 433 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XIV/80/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2016 rok
2016 434 2016-01-29 Porozumienie Porozumienie Starosty Opatowskiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2016 435 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 436 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2016 rok
2016 437 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/152/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 438 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2015
2016 439 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2016 rok
2016 440 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 441 2016-01-29 Komunikat Komunikat Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 stycznia 2016r. o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia programu „Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015-2020”
2016 442 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/71/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2016 rok
2016 443 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/74/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok
2016 444 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/75/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez inne niż Gmina Dwikozy osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 445 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/346/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 446 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/16 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów
2016 447 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/16 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/140/15 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Łagów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania