Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Sierpień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2350 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/53/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra -część IIA
2015 2351 2015-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.36.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VII/53/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra - część II A
2015 2352 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XI/52/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2353 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 2354 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 70/XI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 2355 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Obrazów i nadania jej Statutu
2015 2356 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Obrazów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2357 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XVI/65/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Iwaniska Nr XLVIII/256/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r w sprawie podziału Gminy Iwaniska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2358 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XI/89/15 Rady Gminy Łagów z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2359 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2360 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/82/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 2361 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/83/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 2362 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok .
2015 2363 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/40/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 2364 2015-08-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.52.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2015r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr VII/61/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie" na „Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Łopusznie" i zmiany Statutu
2015 2365 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr 582/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie podpisania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego aneksu nr 4 do porozumienia zawartego w dniu 31.10.2013r. w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" w części zlokalizowanej na obszarze Województwa Małopolskiego
2015 2366 2015-08-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Staszowskiego
2015 2367 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
2015 2368 2015-08-06 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 195/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 maja 2015r.
2015 2369 2015-08-06 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 234/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 maja 2015r.
2015 2370 2015-08-06 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 241/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 maja 2015r.
2015 2371 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr X / 47 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 2372 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2015 2373 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr X /50/ 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2374 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/48/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2375 2015-08-06 Porozumienie Porozumienie nr 13/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kazimierza Wielka reprezentowaną przez Pana Adama Bodziocha – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 2376 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2377 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2378 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 2379 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
2015 2380 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/ 65/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 2381 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/ 67/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Szydłów
2015 2382 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce
2015 2383 2015-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.39.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków IA część 2 na terenie gminy Daleszyce
2015 2384 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr 71/XII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 677/1 w obszarze sołectwa Skiby, gmina Chęciny
2015 2385 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr 75/XII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaźwica” część „B” na terenie miasta i gminy Chęciny
2015 2386 2015-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2015 2387 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/209/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie
2015 2388 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/215/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/654/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczególnych warunków korzystania z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego
2015 2389 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/220/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie pozbawienia ulic: Szkolnej i Chęcińskiej kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu tych dróg
2015 2390 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/222/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 2391 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 2392 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
2015 2393 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 2394 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
2015 2395 2015-08-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 10 sierpnia 2015r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 6
2015 2396 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr XII/208/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 2397 2015-08-11 Informacja Informacja nr OKA-4110-47(2)/2015/726/MMI1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 sierpnia 2015r. o podmiocie ubiegającym się o koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2015 2398 2015-08-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 6.
2015 2399 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr XV/66/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.06.2009 r.
2015 2400 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr XV/67/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 2401 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2015 2402 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr 60/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr X/32/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie sposobu poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2403 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarłów
2015 2404 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi rolniczej do kategorii dróg gminnych, oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tarłów
2015 2405 2015-08-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Kazimierskiego z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie : uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 2406 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krzemionki Opatowskie PLH260024
2015 2407 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Obrazów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2015 2408 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok.
2015 2409 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/52/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2410 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 2411 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/56/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2015 2412 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr XVII/66/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2413 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2414 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2015 2415 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2416 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2417 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2418 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr 59/X/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 2419 2015-08-17 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 14 sierpnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody nieożywionej „Góra Miedzianka”.
2015 2420 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 2421 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok.
2015 2422 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian z budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok.
2015 2423 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2424 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr XII/45/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2015 roku
2015 2425 2015-08-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.111.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2015r. stwierdza się nieważność uchwały Nr VIII/29/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubnice w części określonej w § 23 ust. 1, § 49 ust. 2 i § 103 ust. 1 Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały.
2015 2426 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lipca 2015r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2012 R. NUMER XI/64/2012 W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
2015 2427 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2428 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2429 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2430 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2431 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2432 2015-08-19 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 175/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2015r.
2015 2433 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr 61/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr IX/48/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2434 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr 50/XI/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 13 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
2015 2435 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr 52/XI/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2436 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015r.
2015 2437 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XI / 82 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 2438 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XI . 83. 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkasa
2015 2439 2015-08-20 Wyrok Wyrok nr II SA Ke 363/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 maja 2015r.
2015 2440 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr 48/XI/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, sieci oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mniów.
2015 2441 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr 54/XI/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 2442 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr 7/ 62 /15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 9/73/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta
2015 2443 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW IA część 1 na terenie gminy Daleszyce
2015 2444 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Raków z dnia 17 lipca 2015r. Zmiana nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków
2015 2445 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice - dla fragmentów sołectw: Brynica Mokra, Cierno-Żabieniec, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Trzciniec.
2015 2446 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 2447 2015-08-26 Postanowienie Postanowienie nr 1/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej podczas eksportu z programu BESTIA załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XVII/66/2015 z dnia 10.08.2015r.
2015 2448 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 roku
2015 2449 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/102/2015 Rady Gminy Górno z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie Zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno”
2015 2450 2015-08-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.41.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 sierpnia 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Gminy Górno z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno”
2015 2451 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr 75/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 2452 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
2015 2453 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr 77/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 r.
2015 2454 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/114/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 2455 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/117/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2015 2456 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/119/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody
2015 2457 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie nadania statutu Staszowskiemu Ośrodkowi Kultury w Staszowie
2015 2458 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/121/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów
2015 2459 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 2460 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ,,Żłobek Gminny w Łopusznie’’
2015 2461 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2015 2462 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2015 2463 2015-08-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.121.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 sierpnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/103/2015 Rady Gminy w Masłowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu gminy Masłów
2015 2464 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr 293/XLII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian siedzib Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 i Nr 4
2015 2465 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 2466 2015-08-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2467 2015-08-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2468 2015-08-28 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 204/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 maja 2015r.
2015 2469 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII.50.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 rok
2015 2470 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII.56.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego
2015 2471 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr VII/88/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2472 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2015 2473 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2015 2474 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2475 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2015 2476 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr 62/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr VII/54/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
2015 2477 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr 63/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2012 r. Nr XI/64/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2478 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy w Słupii z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2479 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy w Słupii z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2480 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XII/98/15 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/31/15 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.