Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Lipiec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2007 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 2008 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/61/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie” na „Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Łopusznie” i zmiany statutu
2015 2009 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/64/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2015 2010 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/72/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Kije, na których powstają odpady komunalne
2015 2011 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/73/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kije”.
2015 2012 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/74/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 2013 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/75/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 2014 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/76/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kije.
2015 2015 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/77/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2016 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/80/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Kije
2015 2017 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/82/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2018 2015-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Kije z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Kije 2014 rok
2015 2019 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2015 2020 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 2021 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów
2015 2022 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Samborzec
2015 2023 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/206/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2015 2024 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 2025 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 2026 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/93/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 2027 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/97/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2015 2028 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/101/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2015 2031 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 2032 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 czerwca 2015r. sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Połańcu przy ul. Stefana Czarnieckiego, działki o numerach 6405/1, 6405/2, 6405/3, 6405/4, 6405/5, 6405/6, 6405/7, 6405/12
2015 2033 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 54/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Szydłów w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2034 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
2015 2035 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 2036 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/36/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2037 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2038 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2039 2015-07-02 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)
2015 2040 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2041 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2042 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2043 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2044 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2045 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/9/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2046 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2047 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/11/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2048 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/12/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2049 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/15/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Starachowice na rzecz ich najemców.
2015 2050 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/18/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr VI/3/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. zmienionej uchwałą Nr I/5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 2051 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/19/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2052 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/20/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2053 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2029 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 2030 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11
2015 2054 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX / 44 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 2055 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/69/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieliny
2015 2056 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 2057 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VII.37.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2015 rok
2015 2058 2015-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2059 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 38/X/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami obrębów geodezyjnych Przełom i Zaborowice
2015 2060 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2015 2061 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/205/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 2062 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/206/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
2015 2063 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/37/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2015 2064 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/39/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2015 2065 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/41/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 2066 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 2067 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 2068 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr NR IX/44/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru stanowiącego część terenu górniczego „Pawłowice II A/1”, obejmującego nieruchomość o numerze ewidencyjnym 662, położoną w miejscowości Tur Dolny, gmina Michałów
2015 2069 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 2070 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2071 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok
2015 2072 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zawichost.
2015 2073 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice
2015 2074 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 1 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2015 2075 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 1 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 2076 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 2077 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pińczów
2015 2078 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2079 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/51/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2015 rok
2015 2080 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach
2015 2081 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2014 rok
2015 2082 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 2083 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów
2015 2084 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2014 rok
2015 2085 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr II miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Ożarowska” w Sandomierzu
2015 2086 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu
2015 2087 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pierzchnica
2015 2088 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 2089 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pierzchnica
2015 2090 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Pierzchnica w referendum ogólnokrajowym
2015 2091 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/51/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.
2015 2092 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/53/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok.
2015 2093 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/54/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2094 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok.
2015 2095 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 2096 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr NR VIII/50/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 2097 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu nagród nauczycieli
2015 2098 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne”.
2015 2099 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 2100 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 2101 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/38/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2102 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/43/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2015 2103 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/44/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2015 2104 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/59/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2105 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr 44/IX/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
2015 2106 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr 50/IX/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 2107 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2108 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum
2015 2109 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu
2015 2110 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przyległych do nieruchomości wspólnej wspólnot mieszkaniowych, warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych lokali i nieruchomości
2015 2111 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/100/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013-2018
2015 2112 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/102/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 2113 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 2114 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Bejsce
2015 2115 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Bejsce w referendum ogólnokrajowym.
2015 2116 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 2117 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Włoszczowskiego
2015 2118 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/55/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia „Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"
2015 2119 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2020”
2015 2120 2015-07-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 26 czerwca 2015r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2014 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2014 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice
2015 2121 2015-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2014 rok
2015 2122 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/50/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
2015 2123 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr NR X/53/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2124 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2015 2125 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 2126 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie i nadania jej statutu
2015 2127 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie i nadania jej Statutu
2015 2128 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2129 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 2130 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Bałtów
2015 2131 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 2132 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/45/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 2133 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/48/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/41/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015 r.
2015 2134 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2135 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr IX/54/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 2136 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/16/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/42/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku
2015 2137 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/23/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kluczewsko
2015 2138 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2139 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2140 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2015 rok
2015 2141 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/44/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2142 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/47/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2015 2143 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/48/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 czerwca 2015r. dotycząca uchylenia uchwały nr VI/10/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic sołectwa Dębniak i Jeleniów, polegającej na włączeniu części dotychczasowego terenu sołectwa Dębniak do sołectwa Jeleniów
2015 2144 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok
2015 2145 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 2146 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/81/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
2015 2147 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/82/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Brudzów
2015 2148 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/83/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piaseczna Górka
2015 2149 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/84/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza
2015 2150 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/89/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
2015 2151 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/90/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 2152 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/93/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2014 rok
2015 2153 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/95/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015rok
2015 2154 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/102/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów
2015 2155 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/103/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 2156 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/108/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
2015 2157 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/49/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 2158 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/55/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn
2015 2159 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/30/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 2160 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/54/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
2015 2161 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/58/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2015 2162 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/59/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Miedziana Góra oraz nadania jej statutu.
2015 2163 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015r.
2015 2164 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2014r.
2015 2165 2015-07-09 Porozumienie Porozumienie nr 15/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Koprzywnica reprezentowaną przez Pana Marka Jońcę – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 2166 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2167 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2168 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2169 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/97/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2015 2170 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/98/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej
2015 2171 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Sandomierz
2015 2172 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska „Mój Rynek” przy Placu 3 Maja w Sandomierzu
2015 2173 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2014 r.
2015 2174 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2175 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2015 2176 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2177 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Raków.
2015 2178 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zespołów wychowania przedszkolnego) w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków
2015 2179 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/201/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 2180 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/29/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 2181 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/32/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie sposobu poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2182 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/35/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie
2015 2183 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/37/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2014 rok
2015 2184 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/66/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2185 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2015 rok
2015 2186 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IV/37/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gmin Członkowskich Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2015 2187 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok
2015 2188 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 2189 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym, jak również niepublicznym przedszkolom, zespołom wychowania przedszkolnego lub punktom przedszkolnym, prowadzonym przez stowarzyszenia, inne osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2015 2190 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 2191 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia, wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 2192 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę NR VI/14/2015 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 2193 2015-07-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 89/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 2 kwietnia 2015r.
2015 2194 2015-07-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 182/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2015r.
2015 2195 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr X/39/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 roku
2015 2196 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr VIII/32/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2197 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce.
2015 2198 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2015 2199 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/189/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2200 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2201 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr III/31/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
2015 2202 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 69/XII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 2203 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 76/XII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im Św. Rafała w Czerwonej Górze dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 2204 2015-07-10 Informacja Informacja nr OKA-4210-23(7)/2015/29/XIV/MMi1/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o. o.
2015 2205 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 19 czerwca 2015r. w spawie zmiany „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2015 2206 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/38 /2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2207 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr X/79/15 Rady Gminy Łagów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łagów
2015 2208 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2209 2015-07-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2015 Starosty Skarżyskiego z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2015 2210 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego
2015 2211 2015-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.27.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2015r. stwierdzam nieważność części uchwały Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego, w zakresie wszystkich ustaleń planu (zarówno w tekście jak i na rysunku) dotyczących terenu zabudowy kultu religijnego oznaczonego symbolem 1UK
2015 2212 2015-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.47.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2015r. stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/77//2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r., w sprawie zaliczenia do kategorii gminnej drogi o nr ew. gr. 482 w Paruchach
2015 2213 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr X / 78 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku
2015 2214 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr X / 80 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 2215 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2216 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 2217 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr 59/XII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 2218 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr 77/XIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 2219 2015-07-13 Porozumienie Porozumienie nr 11/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Działoszyce reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leksa – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 2220 2015-07-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Sandomierskiego z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Sandomierzu
2015 2221 2015-07-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
2015 2222 2015-07-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2015r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2014 ROK
2015 2223 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Piekoszów
2015 2224 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piekoszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 2225 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku
2015 2226 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 2227 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr XII/182/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach.
2015 2228 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr XII/185/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu zadania publicznego w zakresie utworzenia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
2015 2229 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr XII/187/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2230 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w Mircu za 2014 rok
2015 2231 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 2232 2015-07-14 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 229/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 7 maja 2015r.
2015 2233 2015-07-14 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 230/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 7 maja 2015r.
2015 2234 2015-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2235 2015-07-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 13 lipca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2015 r.
2015 2236 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały z dnia 28 marca 2014 r. Nr XXXVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chmielnik
2015 2237 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/67/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2015 2238 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/69/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2239 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jego przebiegu
2015 2240 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 2241 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
2015 2242 2015-07-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 14 lipca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanawiania strefy ochronnej dla komunalnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w Bolechowicach, gmina Sitkówka-Nowiny, powiat kielecki
2015 2243 2015-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 czerwca 2015r. z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
2015 2244 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr X/75/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia-Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2015 2245 2015-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I/2015 Wójta Gminy Waśniów z dnia 26 czerwca 2015r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Waśniów oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2014 rok
2015 2246 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr 57/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie
2015 2247 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr 58/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 lipca 2015r. dotycząca stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/53/2015 Rady Gminy Wiślica
2015 2248 2015-07-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 173/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2015r.
2015 2249 2015-07-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 4 Starosty Staszowskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim
2015 2250 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 2251 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2252 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr 55/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VIII/38/15 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 2253 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/39/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej zwanej „Zespół Obsługi Szkół w Nowej Słupi” i nadania jej statutu
2015 2254 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kazimierskiego
2015 2255 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Kazimierskiego
2015 2256 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2015r.
2015 2257 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/104/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 2258 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/40/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2015 roku
2015 2259 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2015 2260 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 2261 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/102/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 2262 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/103/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
2015 2263 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/104/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r., w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 2264 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2265 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 2266 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Ruda Maleniecka
2015 2267 2015-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.I.120.1.43.2015 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
2015 2268 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 2269 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2015 2270 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XI/85/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu płatnego parkingu na terenie stanowiącym własność gminy
2015 2271 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
2015 2272 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2273 2015-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2274 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X.45.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 rok
2015 2275 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2276 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2277 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2278 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2279 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr VI/3/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. zmienionej uchwałą Nr I/5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. i uchwałą Nr VII/18/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 2280 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 2281 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejowa
2015 2282 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 i nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów – Południe”
2015 2283 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/88/15 Rady Gminy Masłów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 2284 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/91/15 Rady Gminy Masłów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20 marca 2007 roku
2015 2285 2015-07-22 Porozumienie Porozumienie nr 21/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sandomierz reprezentowaną przez Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 2286 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IV/14/15 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2015 rok
2015 2287 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy w Łagowie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2015 2288 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2015 2289 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr Nr XII/ 59/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IX/ 44 / 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg gminnych
2015 2290 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XII/ 61/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2015 roku
2015 2291 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XII/ 62/ 2015 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
2015 2292 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XII/ 63/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłów
2015 2293 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr X/43/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w miejscowości Kamionki
2015 2294 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2015r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2015 2295 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
2015 2296 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 148/5, obręb Czarnca, gmina Włoszczowa
2015 2297 2015-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.33.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 148/5, obręb Czarnca, gmina Włoszczowa
2015 2298 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XI/48/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Nr 0818T Połaniec - Niekurza
2015 2299 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XI/55/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2300 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr X/83/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum
2015 2301 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr X/84/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach okręgów wyborczych na terenie miasta i gminy Jędrzejów
2015 2302 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr X/85/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Jędrzejów
2015 2303 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr X/88/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012-2016"
2015 2304 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr X/94/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 10 i obrębie 11 miasta Jędrzejowa
2015 2305 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej
2015 2306 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku Kamiennej
2015 2307 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej
2015 2308 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Raków z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2309 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/59/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 2310 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/52/15 Rady Gminy Secemin z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 2311 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Gminy Secemin z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Secemin
2015 2312 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/54/15 Rady Gminy Secemin z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2313 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/57/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 2314 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/58/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Pacanów w referendum ogólnokrajowym
2015 2315 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 2316 2015-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 maja 2015r. określające zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji
2015 2317 2015-07-28 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 maja 2015r. do Porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji, zawartego w dniu 11.05.2015r.
2015 2318 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr X/80/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 2319 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/100/15 Rady Gminy Masłów z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 2320 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/54/15 Rady Gminy Łagów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2015 2321 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2015 rok
2015 2322 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie
2015 2323 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XI/52/2011 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie stawek opłaty targowej
2015 2324 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 2325 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 listopada 2012r Nr XX/129/2012 Rady Gminy w Gowarczowie w sprawi wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2326 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 2327 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/43/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 2328 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XI /90/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
2015 2329 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2015 2330 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 2331 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/68/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/174/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28.12.12 r. w sprawie podziału gminy Miedziana Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2332 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Gminy Łagów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2015 2333 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Gminy Łagów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2015 2334 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 59/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr VII/54/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 2335 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/193/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2336 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/194/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2337 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/195/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2338 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/196/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2339 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr RG - IX / 90 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
2015 2340 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XII/68/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2015 2341 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2342 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr X/38/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2343 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr X/41/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2015 2344 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015
2015 2345 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XVI/63/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2346 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Ćmielów do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 2347 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015rok
2015 2348 2015-07-31 Informacja Informacja nr OKA-4210-22(9)/2015/306/XII/AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Komunalny Związek Ciepłownictwa "PONIDZIE" z siedzibą w Busku-Zdroju
2015 2349 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok