Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Czerwiec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1736 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr 5/38/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1737 2015-06-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2014 rok
2015 1738 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII.32.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 rok
2015 1739 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 1740 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 1741 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr XI/42/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 1742 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 1743 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2015 1744 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 1745 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1746 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1747 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Słupia
2015 1748 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1749 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1750 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości opłaty za pojemnik.
2015 1751 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/2014 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 1752 2015-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 1146/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 marca 2015r.
2015 1753 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr 43/IX/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lipowica na obszarze gminy Chęciny
2015 1754 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 5/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Pana Konrada Krönig – Prezydenta Miasta, zwanym dalej „Gminą”
2015 1755 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 14/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Końskie reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Obratańskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1756 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 16/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chanieckiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1757 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 17/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Osiek reprezentowaną przez Pana Rafała Łysiaka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1758 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 18/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ożarów reprezentowaną przez Pana Marcina Majcher – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1759 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 19/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Pińczów reprezentowaną przez Pana Włodzimierza Baduraka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1760 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 20/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Połaniec reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1761 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 22/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sędziszów reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1762 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 23/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Pana Michała Markiewicza – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1763 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 25/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stąporków reprezentowaną przez Panią Dorotę Łukomską – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1764 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 28/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bałtów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Jabłońskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1765 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 29/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bogoria reprezentowaną przez Pana Władysława Brudka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1766 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 30/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Brody reprezentowaną przez Panią Marzenę Bernat – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1767 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 31/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Czarnocin reprezentowaną przez Panią Marię Kasperek – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1768 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 33/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Gowarczów reprezentowaną przez Pana Stanisława Pacochę – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1769 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 34/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Górno reprezentowaną przez Pana Przemysława Łysaka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1770 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 35/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Imielno reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Huk – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1771 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 36/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kije reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Słoninę – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1772 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 38/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łoniów reprezentowaną przez Pana Szymona Kołacza – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1773 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 39/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Mniów reprezentowaną przez Pana Mariusza Adamczyka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1774 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 40/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nagłowice reprezentowaną przez Panią Monikę Bolewską – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1775 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 41/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowa Słupia reprezentowaną przez Pana Andrzeja Gąsiora – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1776 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 44/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatowiec reprezentowaną przez Pana Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1777 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 45/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Pawłów reprezentowaną przez Pana Marka Wojtasa – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1778 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 48/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Słupia (Konecka) reprezentowaną przez Pana Roberta Wielgopolan – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1779 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 50/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Solec-Zdrój reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1780 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 51/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stopnica reprezentowaną przez Pana Ryszarda Zycha – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1781 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 52/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Szydłów reprezentowaną przez Pana Jana Klamczyńskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1782 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 53/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wojciechowice reprezentowaną przez Pana Szymona Sidora – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1783 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 54/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zagnańsk reprezentowaną przez Pana Szczepana Skorupskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1784 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 55/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Złota reprezentowaną przez Pana Tadeusza Sułka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1785 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 56/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sobków reprezentowaną przez Pana Tadeusza Domińczaka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1786 2015-06-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 201/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2014r.
2015 1787 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce
2015 1788 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr X/49/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2015 rok
2015 1789 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr XII/40/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1790 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 50/IX/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1791 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI.29.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Imielno
2015 1792 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI.31.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno
2015 1793 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI.33.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2015 roku
2015 1794 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI.34.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
2015 1795 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 52/95 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 27 grudnia 1995 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i przedszkoli w gminie Radoszyce
2015 1796 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/20/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 1797 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/24/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 maja 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzechów
2015 1798 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/27/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2015 1799 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 1800 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżece gminy na 2015 rok
2015 1801 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy Brody za 2014 rok
2015 1802 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr 30/V/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015
2015 1803 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 1804 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 1805 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
2015 1806 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 1807 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/36/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 roku
2015 1808 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1809 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Tumlin-Wykień gm. Miedziana Góra
2015 1810 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok
2015 1811 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zawichost i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 1812 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1813 2015-06-03 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 136/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 2 kwietnia 2015r.
2015 1814 2015-06-03 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 137/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 marca 2015r.
2015 1815 2015-06-03 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 141/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 marca 2015r.
2015 1816 2015-06-03 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 143/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 marca 2015r.
2015 1817 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/35/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie w sprawie zmian Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej
2015 1818 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/37/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
2015 1819 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wojciechowice
2015 1820 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Secemin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 1821 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/38/2015 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1822 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/39/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2015 1823 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/40/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/171/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów
2015 1824 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/41/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Moskorzew
2015 1825 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/42/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/13/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014 r.
2015 1826 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 1827 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 1828 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 1829 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 1830 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 1831 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 maja 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2015 1832 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 maja 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piekoszów
2015 1833 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 1834 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 1835 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 r.
2015 1836 2015-06-05 Porozumienie Porozumienie nr 12/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Jędrzejów reprezentowaną przez Pana Marcina Piszczka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1837 2015-06-05 Porozumienie Porozumienie nr 32/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Dwikozy reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszek – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1838 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr VI/16/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/42/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku
2015 1839 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr VI/17/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1840 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 1841 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 maja 2015r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową
2015 1842 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
2015 1843 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 1844 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1845 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr X/74/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 1846 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr X/75/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 1847 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 1848 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr X/79/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1849 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/55/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1398 obręb geodezyjny Oleszno na terenie gminy Krasocin
2015 1850 2015-06-09 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Skarżyskiego z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku-Kamiennej
2015 1851 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 1852 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
2015 1853 2015-06-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Wójta Gminy Masłów z dnia 30 marca 2015r. z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2014 rok
2015 1854 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2015 1855 2015-06-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 85/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 marca 2015r.
2015 1856 2015-06-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 90/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 2 kwietnia 2015r.
2015 1857 2015-06-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 101/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 marca 2015r.
2015 1858 2015-06-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 149/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 marca 2015r.
2015 1859 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1860 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/36/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1861 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/37/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 2 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/24/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1862 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok
2015 1863 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024
2015 1864 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1865 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 1866 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich Nr XLIV/452/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2015 1867 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXVI/372/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 1868 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1869 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie
2015 1870 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie
2015 1871 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1872 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Końskie
2015 1873 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ul. Miłej w Końskich oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej ulic: Henryka Sienkiewicza, Mikołaja Reja i Granicznej w Końskich poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2015 1874 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o nr ew. gr. 482 w Paruchach
2015 1875 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2015 1876 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Końskie
2015 1877 2015-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 4 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1878 2015-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1879 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica na 2015 rok
2015 1880 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/90/2015 Rady Gminy Górno z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 1881 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/32/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1882 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1883 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 16/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zagnańsk oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2015 1884 2015-06-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt w części gminy Gnojno w powiecie buskim i części gminy Chmielnik w powiecie kieleckim
2015 1885 2015-06-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 14/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mniów, gmina Mniów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie
2015 1886 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 1887 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu
2015 1888 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę nr IX/52/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
2015 1889 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2015 1890 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr X/84/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 1891 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr X/85/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 1892 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr X/86/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 1893 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr X/87/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 1894 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Mirzec uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2015 1895 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XLIII /280/2014 z dnia 26.03.2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w gminie Mirzec
2015 1896 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2015 1897 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 1898 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 1899 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/ 42/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Obrazowie nr V/25/2015 z dnia 23.02.2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2015r.
2015 1900 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Obrazów
2015 1901 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 1902 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/ 54 /2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011r. Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca.
2015 1903 2015-06-16 Porozumienie Porozumienie nr 42/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowy Korczyn reprezentowaną przez Pana Pawła Zagaję – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1904 2015-06-16 Porozumienie Porozumienie nr 43/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Obrazów reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Tworka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1905 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/29/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubnice
2015 1906 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 1907 2015-06-16 Informacja Informacja nr OKA-4210-15(9)/2015/1249/XIV/AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
2015 1908 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 1909 2015-06-16 Porozumienie Porozumienie nr 27/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zawichost reprezentowaną przez Pana Andrzeja Wzorka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1910 2015-06-16 Porozumienie Porozumienie nr 46/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ruda Maleniecka reprezentowaną przez Pana Leszka Kucę – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1911 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2015 1912 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1913 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Bodzentyn
2015 1914 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/34/2004 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie określenia regulaminu placu targowego w Bodzentynie
2015 1915 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Złota z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Złota w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Złota
2015 1916 2015-06-18 Porozumienie Porozumienie nr 37/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Klimontów reprezentowaną przez Pana Marka Goździewskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1917 2015-06-18 Porozumienie Porozumienie nr 49/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Smyków reprezentowaną przez Pana Józefa Śliz – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1918 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 76 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
2015 1919 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/178/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 12 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 1920 2015-06-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Jędrzejowskim
2015 1921 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr 42/VII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1922 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr XI/44/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2015 rok
2015 1923 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/44/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Włoszczowskiego za 2014 rok
2015 1924 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/47/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 1925 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/34/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 1926 2015-06-22 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie adresu strony internetowej oraz portalu, na którym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 zamieszcza program oraz jego zmiany.
2015 1927 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2015 1928 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 1929 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015r.
2015 1930 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX / 72 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 1931 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku.
2015 1932 2015-06-22 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ewelinów”
2015 1933 2015-06-22 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wzgórza Sobkowskie”
2015 1934 2015-06-22 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góry Pieprzowe”
2015 1935 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/180/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 12 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce
2015 1936 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/64/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2015 1937 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany Nr 8 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra
2015 1938 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/44/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany Nr 10 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie Gminy Miedziana Góra
2015 1939 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr X/41/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gowarczów za 2014 rok
2015 1940 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 1941 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy
2015 1942 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
2015 1943 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 57/XI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 15 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 1944 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VIII / 39 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 17 czerwca 2015r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 1945 2015-06-23 Porozumienie Porozumienie nr 24/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Staszów reprezentowaną przez Pana Leszka Kopcia – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1946 2015-06-23 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 110/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2015r.
2015 1947 2015-06-23 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 161/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2015r.
2015 1948 2015-06-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22 czerwca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bliżyn przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2015 r.
2015 1949 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2015 1950 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1951 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1952 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015 1953 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/195/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku, Nr XXXVIII/259/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 roku Nr XLV/316/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2015 1954 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr X/ 46/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 1955 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr 44/X/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2015 1956 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Włoszczowa.
2015 1957 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/68/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok
2015 1958 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/70/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/42/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przejęcia zadania administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1959 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/71/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Włoszczowa w referendum ogólnokrajowym
2015 1960 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku
2015 1961 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1962 2015-06-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2015 1963 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXV/274/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia wynagrodzenia płatnikom opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych
2015 1964 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę wlasną w sprawie przyjęcia programu „Karta Dużej Rodziny”
2015 1965 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę własną Nr XLVI/364/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sędziszów
2015 1966 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXVII/201/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Sędziszów
2015 1967 2015-06-25 Informacja Informacja nr OKA-4210-27(4)/2015/2648/XIII/KRa/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmiany decyzji zatwierdzajacej taryfę dla ciepła Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie
2015 1968 2015-06-25 Informacja Informacja nr OKA-4210-81(18)/2014/2015/1528/XII/AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez SFW Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach
2015 1969 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr 32/VI/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie
2015 1970 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr 36/VI/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015
2015 1971 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr 46/X/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 1972 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego
2015 1973 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2015 1974 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 maja 2011 r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2015 1975 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2015 1976 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/45/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 1977 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/46/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 1978 2015-06-25 Porozumienie Porozumienie nr 26/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Włoszczowa reprezentowaną przez Pana Grzegorza Dziubka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1979 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VII.44.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2015 1980 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr 57/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1981 2015-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015r. z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 rok
2015 1982 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/49/15 Rady Gminy Secemin z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Secemin
2015 1983 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/50/15 Rady Gminy Secemin z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały nr XXXIX/252/14 z dnia 6 listopada 2014 r.
2015 1984 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/55/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2015 rok
2015 1985 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr IX.40.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 rok
2015 1986 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 43/X/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1987 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 56/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 1988 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/45/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Koprzywnica na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Koprzywnica, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz jej rozliczania
2015 1989 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/46/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 1990 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXXIII/244/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sędziszów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1991 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Secemin z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 1992 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/46/15 Rady Gminy Secemin z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Secemin
2015 1993 2015-06-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 18 czerwca 2015r. o sprostowaniu błędu
2015 1994 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr 70/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 1995 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr 72/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zagnańsk oraz granic ich obwodów.
2015 1996 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr 75/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 21/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Zagnańsku z siedzibą w Samsonowie”.
2015 1997 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr 78/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Samsonów-Podlesie z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarze Aglomeracji Zagnańsk.
2015 1998 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr X/168/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2015 1999 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr X/170/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skorzeszyce
2015 2000 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr X/171/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Korczyn
2015 2001 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr X/177/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2002 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr X/178/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2003 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr X/179/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2004 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok
2015 2005 2015-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego.
2015 2006 2015-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego dla osób lub rodzin pozbawionych prawa do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania.