Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Kwiecień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1098 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/12/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Słupia na 2015 rok”
2015 1099 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/16/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 marca 2015r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gminę Nowa Słupia
2015 1100 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/18/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2015 rok
2015 1101 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dwikozy w 2015 roku.
2015 1102 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie podziału Sołectwa Romanówka i utworzenia Sołectwa Jaroszówka.
2015 1103 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dwikozy.
2015 1104 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1105 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2015
2015 1106 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 1107 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2015 roku
2015 1108 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1109 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1110 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2015 roku
2015 1111 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 41/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/21/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1112 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1113 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1114 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1115 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1116 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia w 2015 r. do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, tj. sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.
2015 1117 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1118 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/14/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie podziału Gminy Starachowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej Uchwałą Nr XII/6/ 2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 września 2014 r.
2015 1119 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/7/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21.12.2012 r. w sprawie podziału Gminy Starachowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwałą Nr V/14/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014 r. i Uchwałą Nr X/2/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 lipca 2014 r.
2015 1120 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/11/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych Gminy Starachowice.
2015 1121 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/13/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Starachowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 1122 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/14/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Starachowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2015 1123 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/15/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 10 w Starachowicach Al. Armii Krajowej 1, zmienionej uchwałą Nr II/19/2000 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 13 marca 2000 r. i uchwałą NR III/11/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011 r.
2015 1124 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/16/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 13 w Starachowicach ul. Prądzyńskiego 2, zmienionej uchwałą NR III/14/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011 r. i uchwałą NR X/5/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012 r.
2015 1125 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum Nr 2 w Starachowicach, ul. Iłżecka 39, zmienionej uchwałą Nr II/21/2000 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 13 marca 2000 r. i uchwałą NR III/16/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011 r.
2015 1126 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum Nr 4 w Starachowicach ul. Jana Pawła II 18, zmienionej uchwałą Nr II/23/2000 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 13 marca 2000 r., uchwałą NR III/18/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011 r. i uchwałą NR X/4/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012 r.
2015 1127 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia ”Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Starachowice na lata 2015-2020''
2015 1128 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2015r.
2015 1129 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/77/2015 Rady Gminy Górno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górno w 2015r.”
2015 1130 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca Statut Gminy Działoszyce
2015 1131 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2015 1132 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2015 1133 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/19/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2015 roku
2015 1134 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Skalbmierzu w sprawie stawek opłaty targowej
2015 1135 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/23/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/111/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz stawki oprocentowania nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własnośći.
2015 1136 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/24/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Skalbmierz
2015 1137 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI.18.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 rok
2015 1138 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 1139 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/55/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 2011r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec” .
2015 1140 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec .
2015 1141 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/242/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec
2015 1142 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.
2015 1143 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V.20.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2015 rok
2015 1144 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V.23.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 1145 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V.24.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2015 roku
2015 1146 2015-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 31 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej we Włoszczowie przeprowadzonych w dniu 29 marca 2015 r.
2015 1147 2015-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 31 marca 2015r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Masłów przeprowadzonych w dniu 29 marca 2015 r.
2015 1148 2015-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 31 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Sandomierza przeprowadzonych w dniu 29 marca 2015 r.
2015 1149 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie
2015 1150 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn w 2015 r.
2015 1151 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwiewrząt na terenie Gminy Bieliny w 2015 r."
2015 1152 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok
2015 1153 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 1154 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 18/III/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2015 1155 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 20/III/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015.
2015 1156 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/61/15 Rady Gminy Morawica z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morawica
2015 1157 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/62/15 Rady Gminy Morawica z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1158 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2015 roku ”
2015 1159 2015-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/15 Wójta Gminy Gnojno z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2014 rok
2015 1160 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 1161 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 1162 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/39/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów
2015 1163 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów
2015 1164 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2015 1165 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/42/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów
2015 1166 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 60/2015 Burmistrza Miasta Jędrzejowa
2015 1167 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/50/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2015 roku
2015 1168 2015-04-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego , położonych na obszarze gminy lub jej części
2015 1169 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/102/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2015 1170 2015-04-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/ 2015 Wójta Gminy Szydłów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zestawienia za 2014 rok danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Szydłów
2015 1171 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/28/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 1172 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno w 2015 roku”
2015 1173 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1174 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 1175 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/18/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia "Programu opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w roku 2015„
2015 1176 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 1177 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/95/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2015 1178 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/12/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1179 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1180 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 27/V/ 15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 3 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 1181 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 33/VII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 1182 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 34/VII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chęciny na rok 2015
2015 1183 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 35/VII/2015 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Chęciny oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1184 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 36/VII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 329/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2015 1185 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 1186 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1187 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2015 roku
2015 1188 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/11/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 r.
2015 1189 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/12/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2015 roku
2015 1190 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2015 1191 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Konecki
2015 1192 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/83/11 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów.
2015 1193 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/50/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/15 z dnia 18 lutego 2015 roku, w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1194 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/15/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1195 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/17/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 1196 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/19/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2015 roku
2015 1197 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/24/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łubnice nr XXXIII/108/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubnice.
2015 1198 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr RG - VI / 42 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
2015 1199 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr RG - VI / 43 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
2015 1200 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr RG - VI / 44 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1201 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr RG - VI / 46 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/105/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2015 1202 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1203 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/243/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Działoszyce
2015 1204 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu sandomierskiego
2015 1205 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1206 2015-04-03 Informacja Informacja nr OKA-4210-75(13)/2014/2015/189/XIII/KRa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015 1207 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1208 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sędziszów na 2015 rok”
2015 1209 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez gminę Sędziszów
2015 1210 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę własną Nr XLIV/345/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
2015 1211 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2015 1212 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2015 roku
2015 1213 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015r Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Stąporków
2015 1214 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Piekoszów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2015 1215 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 1216 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015r.
2015 1217 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI / 46 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy Lipnik na 2015 rok.
2015 1218 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI / 53/ 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynarodzenia za inkasa
2015 1219 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2015 1220 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/41/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania
2015 1221 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/42/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przejęcia zadania administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1222 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/44/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Włoszczowa i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 1223 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok.
2015 1224 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/49/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/201/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2015 1225 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/50/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/216/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1226 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/492/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
2015 1227 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/34/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2015 roku"
2015 1228 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257 /05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1229 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
2015 1230 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 1231 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Końskie
2015 1232 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie
2015 1233 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1234 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu
2015 1235 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2015 1236 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/50/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/2000 Rady Gminy Masłów z dnia 09.11.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Masłów Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie, zmienionej uchwałą Nr XVII/130/08 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2008r. oraz uchwałą nr XV/91/11 Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011r.
2015 1237 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 1238 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 1239 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1240 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2015 1241 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drogach powiatowych i gminnych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne .
2015 1242 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/11/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 1243 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/13/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1244 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/14/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 1245 2015-04-07 Informacja Informacja nr OKA-4210-4(10)/2015/2648/XIII/KRa/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie decyzji zmieniającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą we Włoszczowie
2015 1246 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/ 37/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 1247 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/48/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015rok
2015 1248 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/51/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 1249 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1250 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2015 rok
2015 1251 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z kompleksu boisk„ORLIK 2012” i kortu tenisowego w Tuczępach oraz sali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Nizinach będących własnością Gminy Tuczępy
2015 1252 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1253 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI / 47 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 1254 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2015 roku
2015 1255 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/256/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.02.2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Gminy Kunów w wyniku ich podziału
2015 1256 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Chmielnik
2015 1257 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXVII/337/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego „Centrum Miasta” w Chmielniku
2015 1258 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXVII/339/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na Targowisku Miejskim „Centrum Miasta” w Chmielniku
2015 1259 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 1260 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 1261 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 1262 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu
2015 1263 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/26/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie odwołania inkasentów opłaty od posiadania psów w osobach: Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Maciejowskiego 17, Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z siedzibą przy ul. Baczyńskiego 18 oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 12.
2015 1264 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVIII/316/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013 w sprawie ustalenia inkasentów do pobierania opłat od posiadania psów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 1265 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2015.
2015 1266 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Miejska Sandomierz jest organem prowadzącym.
2015 1267 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 1268 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1269 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sandomierza
2015 1270 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/20/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 1271 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/21/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 marca 2015r. w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1272 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VII / 42/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2015 roku.
2015 1273 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 1274 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 1275 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy Secemin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 1276 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Secemin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1277 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Secemin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1278 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Secemin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej, a także ustalenia jego numeru, granic i siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1279 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Secemin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2015 rok”
2015 1280 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 1281 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/6/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą na terenie Gminy Kluczewsko w 2015 roku
2015 1282 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/12/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1283 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2016”
2015 1284 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne"
2015 1285 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/12/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
2015 1286 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływajacych z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2015 roku
2015 1287 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2015 1288 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2015 1289 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
2015 1290 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
2015 1291 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1292 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę nr VII/46/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 1293 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1294 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 1295 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr NR VI/28/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015 r”
2015 1296 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1297 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 1298 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1299 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach
2015 1300 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach Ustawy o pomocy społecznej
2015 1301 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2015 1302 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1303 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1304 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 1305 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1306 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Łagów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 1307 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/44/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łagów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1308 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLI /262/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Łagów, których właścicielem lub podmiotem zarządzającym jest Gmina Łagów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1309 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/205/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2015 rok
2015 1310 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków”.
2015 1311 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 1312 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/51/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Krajno Zagórze”
2015 1313 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/52/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Krajno Pierwsze”
2015 1314 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 44/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr VII/21/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2015 rok
2015 1315 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 45/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr III/10/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2015 rok
2015 1316 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 46/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2015 rok
2015 1317 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 47/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia w części nieważności uchwały Nr IV/30/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2015 1318 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/26/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 rok
2015 1319 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2015r.
2015 1320 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 1321 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 41/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1322 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 44/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zagnańsk
2015 1323 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015rok
2015 1324 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 3 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1325 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1326 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2015.
2015 1327 2015-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.55.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2015r. stwierdzające nieważność uchwały nr II/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie miasta Starachowice w zakresie ul. Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka w części obejmującej § 4 w zakresie zwrotu „z mocą obowiązującą od 01.04.2015 r." oraz § 5 uchwały
2015 1328 2015-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.57.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały nr II/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w części obejmującej § 7 ust. 1 uchwały § 7 ust. 2 w zakresie słów „w oparciu o przedstawiony protokół z oceny wniosków złożonych w ramach inicjatyw lokalnych"
2015 1329 2015-04-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Bór” w Skarżysku-Kamiennej
2015 1330 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/25/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok Nr IV/15/2014
2015 1331 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 1332 2015-04-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
2015 1333 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/26/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 1334 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2015 roku"
2015 1335 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn
2015 1336 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 1337 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 1338 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 1339 2015-04-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 kwietnia 2015r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 13.
2015 1340 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1341 2015-04-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.58.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 kwietnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/48/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim - w części, w zakresie: § 5 dot. określenia, iż „uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego" oraz § 6 dot. określenia „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego"
2015 1342 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 1343 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1344 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/44/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1345 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej
2015 1346 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2015 1347 2015-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuczępy przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015 r.
2015 1348 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/49/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1349 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/51/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 3 marca 2015r. zmieniająca Statut Gminy Krasocin
2015 1350 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 34/VII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2015 roku”
2015 1351 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 36/VII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 1352 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 1353 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Złota
2015 1354 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2015 roku.
2015 1355 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/49/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1356 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/50/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1357 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/294/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarłów
2015 1358 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr L/297/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerkowi położonemu w Tarłowie
2015 1359 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr L/302/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2014 roku
2015 1360 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr L/316/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg rolniczych do kategorii dróg gminnych, oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Tarłów
2015 1361 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr LI/322/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie
2015 1362 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr LIV/338/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2015 1363 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr LV/343/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarłów
2015 1364 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Tarłów - sołectwom
2015 1365 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Masłów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 1366 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 1367 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Łopuszno na 2015 rok
2015 1368 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łopuszno
2015 1369 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
2015 1370 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 33/VII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1371 2015-04-16 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Morawica z dnia 15 kwietnia 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze GMINY MORAWICA (nazwa gminy lub dzielnicy, lub określenie innej części gminy)
2015 1372 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 29/VII/ 15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 1373 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn
2015 1374 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
2015 1375 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie.
2015 1376 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.
2015 1377 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2015 roku
2015 1378 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego , podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1379 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 października 2013r Nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy w Gowarczowie w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1380 2015-04-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
2015 1381 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 6 marca 2015r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Tarłowie
2015 1382 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 1383 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/38/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok.
2015 1384 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 1385 2015-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1386 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/44/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2015 1387 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr V/51/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2015 1388 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/64/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2015 1389 2015-04-20 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 37/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 lutego 2015r.
2015 1390 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015r.
2015 1391 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VII / 61 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 1392 2015-04-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Wójta Gminy Krasocin z dnia 18 marca 2015r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014r.
2015 1393 2015-04-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 marca 2015r. Zawarte w dniu 02.03.2015 r. w Radkowie pomiędzy GMINĄ RADKÓW reprezentowaną przez Stanisława Hereja- Wójta Gminy Radków a GMINĄ MOSKORZEW reprezentowaną przez Andrzeja Walaska – Wójta Gminy Moskorzew
2015 1394 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr X/34/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1395 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
2015 1396 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 1397 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
2015 1398 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2015 1399 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr X/42/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych w drodze inkasa
2015 1400 2015-04-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 20 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Opatowie przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2015 r.
2015 1401 2015-04-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 20 kwietnia 2015r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Powiatu w Busku-Zdroju w okręgu wyborczym nr 1.
2015 1402 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr III/24/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2015 1403 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/60/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów”.
2015 1404 2015-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 13
2015 1405 2015-04-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.16.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2015r. stwierdzam nieważność uchwały Nr VII/32/2015 Rady Gminy Raków z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków
2015 1406 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 1407 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1408 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2015 1409 2015-04-23 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2015r.
2015 1410 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/138/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 1411 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/139/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1412 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/141/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Kielce.
2015 1413 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/142/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.
2015 1414 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/145/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce
2015 1415 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/150/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce
2015 1416 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI / 29 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 1417 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
2015 1418 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1419 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2015 roku
2015 1420 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr X/32/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1421 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr X/35/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koprzywnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2015 1422 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/104/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1423 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/147/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1424 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ambrożów
2015 1425 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bronkowice
2015 1426 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/58/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezie
2015 1427 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/59/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukówka, Zbrza
2015 1428 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/60/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chybice
2015 1429 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/61/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa
2015 1430 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Godów
2015 1431 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabków
2015 1432 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/64/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jadowniki
2015 1433 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/65/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kałków
2015 1434 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/66/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krajków
2015 1435 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/67/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łomno
2015 1436 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/68/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Modrzewie
2015 1437 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/69/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nieczulice
2015 1438 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/70/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Bostów
2015 1439 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/71/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Jawor, Stary Jawor
2015 1440 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/72/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłów
2015 1441 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/73/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywnica
2015 1442 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/74/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radkowice
2015 1443 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/75/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radkowice-Kolonia
2015 1444 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/76/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepin Drugi
2015 1445 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/77/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepin Pierwszy
2015 1446 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/78/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepin-Kolonia
2015 1447 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/79/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepinek
2015 1448 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/80/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Bostów
2015 1449 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/81/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szeligi
2015 1450 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/82/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szerzawy
2015 1451 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/83/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świętomarz
2015 1452 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/84/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świślina
2015 1453 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/85/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarczek Dolny
2015 1454 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/86/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarczek Górny
2015 1455 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/87/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzeszków
2015 1456 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/88/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Warszówek
2015 1457 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/89/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrzeńczyce
2015 1458 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/90/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wieloborowice
2015 1459 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/92/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Chybicach
2015 1460 2015-04-27 Aneks Aneks nr 1/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej zawarty w dniu 16.02.2015 r. pomiędzy: Gminą Skarżysko –Kamienna, zwaną dalej " Gminą" reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta - Konrada Kröniga przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Pawełczyk a: Powiatem Skarżyskim, zwanym dalej "Powiatem" reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Jerzego Żmijewskiego – Starostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Bogusławy Wilczyńskiej,
2015 1461 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr IX/43/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok
2015 1462 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr IX/46/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1463 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/66/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1464 2015-04-28 Informacja Informacja nr OKA-4110-50/2014/2015/18682/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Pińczowie
2015 1465 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
2015 1466 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach
2015 1467 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/140/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru wybranych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa świętokrzyskiego
2015 1468 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/146/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich w Województwie Świętokrzyskim
2015 1469 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/152/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 1470 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/153/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 1471 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/154/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 1472 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/53/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1473 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 1474 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 maja 2007r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Ćmielów
2015 1475 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 1476 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1477 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1478 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1479 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1480 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1481 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1482 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1483 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1484 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/9/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1485 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/11/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia w 2015 r. do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Starachowice - bezpieczne w praktyce - etap II" realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".
2015 1486 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących budżetu Miasta Starachowice
2015 1487 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Starachowice na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych
2015 1488 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków: rolnego,leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa
2015 1489 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 1490 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 50/IX/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie nadania statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach
2015 1491 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 54/IX/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 1492 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica
2015 1493 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 1494 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr XI/37/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1495 2015-04-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2015 1496 2015-04-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Czarnej Malenieckiej
2015 1497 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok
2015 1498 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2015r”.
2015 1499 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1500 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 1501 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie gminy Fałków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1502 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXVII/201/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Sędziszów
2015 1503 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr RG - VII / 56 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka–Nowiny na 2015 rok
2015 1504 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr RG - VII / 60 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2015 1505 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn.
2015 1506 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 43/VII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1507 2015-04-30 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)