Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Marzec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 695 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2015 rok
2015 696 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr VII/22/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 697 2015-03-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 stycznia 2015r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 29.01.2015 roku pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem mgr Zbigniewem Dudą zwanym dalej „Starostą”, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej „Nadleśniczym”
2015 698 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2015 rok
2015 699 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/12/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2015 rok
2015 700 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 701 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 702 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających
2015 703 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr X/25/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy
2015 704 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr X/39/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 705 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Raków z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 706 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Raków z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najmem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie
2015 707 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 21/VI/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 708 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2015 rok.
2015 709 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 710 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczępy w 2015r.
2015 711 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VIII/23/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 712 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/83/11 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów
2015 713 2015-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2015r.
2015 714 2015-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2015r.
2015 715 2015-03-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014
2015 716 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 roku
2015 717 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr RG - V / 35 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
2015 718 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr RG - V / 37 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXXIV/274/09 Rady Gminy w Sitkówce - Nowinach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 719 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 720 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec oraz przyznania im określonej liczby punktów
2015 721 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec, gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu, ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia inkasentów opłaty targowej
2015 722 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 723 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 724 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 725 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2015r.
2015 726 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V / 28 /2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Obrazowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 727 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 728 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 729 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 730 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 731 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 732 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2015 733 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015
2015 734 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokośći opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających
2015 735 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 736 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy w Rudzie Malenieckiej
2015 737 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ruda Maleniecka
2015 738 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 739 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie pobotu podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 740 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.
2015 741 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2014 rok
2015 742 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/11/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 743 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/12/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 3 marca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 744 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr X/37/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów razem z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
2015 745 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 746 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 747 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Starachowice
2015 748 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 749 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka
2015 750 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/9/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Starachowicach
2015 751 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VI/17/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w mieście Starachowice oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w mieście Starachowice
2015 752 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/12/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej na terenie miasta Starachowice.
2015 753 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/13/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej na terenie miasta Starachowice
2015 754 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015rok
2015 755 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie dotyczącej sposobu prowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Pawłów
2015 756 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Pawłów
2015 757 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2015 758 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/6/2015 Rady Gminy w Brodach z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 759 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/8/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 760 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/9/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kuktury i Aktywności Lokalnej w Brodach
2015 761 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/10/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 2 marca 2015r. w sprawie okreslenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Brody jest organem prowadzacym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 762 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/12/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 2 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 763 2015-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 764 2015-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 765 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Morawica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Bieleckie Młyny.
2015 766 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Gminy Morawica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Brudzów
2015 767 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy Morawica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Zbrza
2015 768 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/42/15 Rady Gminy Morawica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Bilcza
2015 769 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr 194/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zawarcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego aneksu nr 3 do porozumienia zawartego w dniu 31.10.2013r. w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" w części zlokalizowanej na obszarze Województwa Małopolskiego.
2015 770 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2015 771 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/21/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 772 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2015r
2015 773 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach NR XXXII/121/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 774 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/29/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kunów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 775 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr 31/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019
2015 776 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr 32/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr III/10/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2015 rok
2015 777 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr 33/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w Uchwale Nr VII/21/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia budżecie Gminy na 2015 rok oraz wskazanie nieistotnego naruszenia prawa
2015 778 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/26/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie odwołania inkasentów opłaty od posiadania psów w osobach: Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Maciejowskiego 17, Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z siedzibą przy ul. Baczyńskiego 18 oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z oo. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 12.
2015 779 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 780 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz
2015 781 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia21 czerwca 2006 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu oraz Uchwałą Nr XLII/367/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo – księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu.
2015 782 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 783 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Miejska Sandomierz jest organem prowadzącym
2015 784 2015-03-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy Solec-Zdrój za rok 2014
2015 785 2015-03-09 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia spraw należących do właściwości Starosty Staszowskiego z zakresu nadzoru nad lasami niestnowiącymi własności Skarbu Państwa
2015 786 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/64/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski na obszarze Miasta Kielce
2015 787 2015-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2015 roku
2015 788 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy
2015 789 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 790 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Mirzec
2015 791 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi Gminy Mirzec
2015 792 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 793 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 794 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych
2015 795 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/37/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 796 2015-03-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Kazimierskiego z dnia 26 września 2014r. Powiatem Kazimierskim a Gminą Skalbmierz w sprawie przekazania Gminie pasa drogowego dróg powiatowych na realizację zadania: "Przebudowa ulicy Krótka, Partyzantów, P.P. Brzozy i Kanonijska w Skalbmierzu w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania oraz dostępności komunikacyjnej
2015 797 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr III/13/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 2 marca 2015r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomosci zamieszkałej
2015 798 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 799 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 14/II/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015
2015 800 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 15/II/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Suchedniów
2015 801 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 802 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 803 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna
2015 804 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/21/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 805 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2015 806 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów na lata 2014 -2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 - 2022"
2015 807 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 808 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 809 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI / 37 / 2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1794 położonej w Opatowie
2015 810 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/ 48/15 Rady Gminy Morawica z dnia 4 marca 2015r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
2015 811 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/53/15 Rady Gminy Morawica z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego dla których Gmina Morawica jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 812 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 813 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia na rok 2015”
2015 814 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 34/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr IV/13/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2015 rok
2015 815 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 35/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec Uchwały Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2014 r., dotyczącej uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok
2015 816 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 817 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Włoszczowa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 818 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2015 rok”
2015 819 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 820 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 17/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bartków
2015 821 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 18/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadaniu statutu sołectwu Belno
2015 822 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 19/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chrusty
2015 823 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 20/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Długojów
2015 824 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 21/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Gruszka
2015 825 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 22/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Janaszów
2015 826 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 23/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jaworze
2015 827 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 24/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kajetanów
2015 828 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 25/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kaniów
2015 829 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 26/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kołomań
2015 830 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Lekomin
2015 831 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 28/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Samsonów
2015 832 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 29/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Szałas
2015 833 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Tumlin
2015 834 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 31/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Umer
2015 835 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 32/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zachełmie
2015 836 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 33/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zagnańsk
2015 837 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 2/15 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2014 roku
2015 838 2015-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r.
2015 839 2015-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Moskorzew przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r.
2015 840 2015-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 9 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Solec-Zdrój przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r.
2015 841 2015-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 9 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Klimontowie przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r.
2015 842 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2015 843 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Połańca (część I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej)
2015 844 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 845 2015-03-10 Wyrok Wyrok nr I Sa/Ke 689/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 grudnia 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2015 846 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/49/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 847 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania .
2015 848 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 849 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 34/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zagnańsk
2015 850 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 35/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 851 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 36/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Długojów i Szałas
2015 852 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr III/7/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Kieleckiego
2015 853 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VI / 38 /2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2015 854 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 855 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 32/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie
2015 856 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 33/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku–Kamiennej, ul. Sokola 50
2015 857 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 34/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 4
2015 858 2015-03-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 848/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 stycznia 2012r.
2015 859 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VIII/33/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2015 rok
2015 860 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VIII/40/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 10 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 861 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/6/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 862 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/10/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic sołectw Dębniak i Jeleniów, polegającej na włączeniu części dotychczasowego terenu sołectwa Dębniak do sołectwa Jeleniów.
2015 863 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/17/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 864 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/17/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 865 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
2015 866 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 867 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie
2015 868 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 869 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr 16/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 870 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 marca 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 871 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 872 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów
2015 873 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 874 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 875 2015-03-12 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2015 876 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmian Statutu Gminy Łączna
2015 877 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości , rolnego i leśnego
2015 878 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 879 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna
2015 880 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez: właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łączna
2015 881 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 882 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2015”.
2015 883 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2014
2015 884 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/235/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 885 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/42/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2015 886 2015-03-12 Aneks Aneks nr 1 Starosty Starachowickiego z dnia 24 lutego 2015r. do Porozumienia w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Starachowickiego zawartego w dniu 29 grudnia 2014 r.
2015 887 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 888 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 889 2015-03-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.11.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 22/IV/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaźwica” na terenie miasta i gminy Chęciny
2015 890 2015-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.50.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 marca 2015r. stwierdzające nieważność uchwały nr V/21/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu
2015 891 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.11.2015 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2015 roku
2015 892 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 23/IV/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii przesyłowej 220 kV Kielce Piaski – Radkowice wraz z rozbudową stacji Radkowice na obszarze miasta i gminy Chęciny
2015 893 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
2015 894 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 895 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2015 896 2015-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.12.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2015 897 2015-03-13 Zestawienie Zestawienie nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 13 marca 2015r. w sprawie w czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Busko-Zdrój
2015 898 2015-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze lub części Miasta i Gminy Staszów za 2014 rok
2015 899 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr I/7/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2015.
2015 900 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/7/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 901 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/8/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica
2015 902 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/10/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 3 marca 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 903 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/13/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 3 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 904 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Stopnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 905 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stopnica
2015 906 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/10/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 6 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnego przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 907 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/36/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 marca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz obniżenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczyciela doradcy metodycznego.
2015 908 2015-03-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Starosty Buskiego z dnia 27 lutego 2015r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W BUSKU - ZDROJU ZA 2014 ROK
2015 909 2015-03-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1.2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 6 marca 2015r. uchylające rozporządzenie nr 3/2014 z dnia 22.08.2014 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Pierzchnica oraz na części terenu gminy Chmielnik - należących do powiatu kieleckiego.
2015 910 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V / 21 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 marca 2015r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 911 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V / 25 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 marca 2011 r. dotyczącej poboru podatku od nieruchomości,rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso .
2015 912 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V / 26 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/252/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 lipca 2013 r. dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 913 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr IX/24/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 13 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 914 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr IX/31/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 13 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 915 2015-03-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec.
2015 916 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 249/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia "Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim"
2015 917 2015-03-17 Informacja Informacja nr RG-VIII.7146.3.2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie z dnia 16 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok , położonych na obszarze Gminy Opatów
2015 918 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy Raków z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 919 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/4/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 920 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sadków na terenie gminy Łagów.
2015 921 2015-03-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.5.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2015r.
2015 922 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Opatowie w okręgu wyborczym nr 15.
2015 923 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 37/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30.01.2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wąchock.
2015 924 2015-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 13 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Końskie
2015 925 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 926 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 927 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9.2015 Starosty Pińczowskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2015 roku
2015 928 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 929 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok.
2015 930 2015-03-18 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-2(7)/2015/15874/IV/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 marca 2015r.
2015 931 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Masłów w okręgu wyborczym nr 3.
2015 932 2015-03-19 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014 położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2015 933 2015-03-19 Zestawienie Zestawienie nr 1/2015 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 11 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Zagnańsk
2015 934 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 935 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów
2015 936 2015-03-19 Informacja Informacja nr ADM-511-69/15 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 10 marca 2015r. DODATKOWA LISTA
2015 937 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 938 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 939 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 940 2015-03-19 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014r.
2015 941 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2015 942 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 943 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu „Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu”.
2015 944 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Wodzisław jest organem prowadzącym.
2015 945 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/ 25/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłów
2015 946 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/ 26/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2015 947 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/ 28/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie
2015 948 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/ 32/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 949 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/ 33/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/ 177/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 950 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/ 34/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 951 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/ 35/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Szydłów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 952 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/ 36/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2015 953 2015-03-20 Informacja Informacja Starosty Buskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Solec-Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie.
2015 954 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/24/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2015 rok
2015 955 2015-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2015 r.
2015 956 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2015 957 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IX/30/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2015r.
2015 958 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 marca 2015r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierza Wielka''
2015 959 2015-03-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 18 marca 2015r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
2015 960 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustanowienia tytułu HONOROWY OBYWATEL MIASTA ĆMIELOWA.
2015 961 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 marca 2015r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 962 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/39/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 marca 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Wiślica.
2015 963 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/42/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 marca 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznychw drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 964 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XI/45/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2015 965 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XI/48/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2015 966 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca podział miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2015 967 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XI/50/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 968 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XI/51/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 969 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 970 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 971 2015-03-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 20 marca 2015r. z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2014 rok
2015 972 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za wynajem i korzystanie z pomieszczeń i sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym
2015 973 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IX/37/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 974 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IX/38/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych w drodze inkasa
2015 975 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 3 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 976 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 3 marca 2015r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krasocin dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
2015 977 2015-03-24 Postanowienie Postanowienie nr 1/2015 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 marca 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2015 978 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/38/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kije w 2015 roku”.
2015 979 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/39/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 980 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/42/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 981 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/46/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borczyn, Gmina Kije
2015 982 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/47/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechów, Gmina Kije
2015 983 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/48/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gartatowice, Gmina Kije
2015 984 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/49/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/18/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołuchów, Gmina Kije
2015 985 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/50/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/19/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki, Gmina Kije
2015 986 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/51/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/20/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Hajdaszek, Gmina Kije
2015 987 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/52/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/21/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janów, Gmina Kije
2015 988 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/53/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/22/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kije, Gmina Kije
2015 989 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/54/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/23/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kliszów, Gmina Kije
2015 990 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/55/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/24/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kokot, Gmina Kije
2015 991 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/56/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/25/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipnik, Gmina Kije
2015 992 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/57/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/26/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rębów, Gmina Kije
2015 993 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/58/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/27/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Samostrzałów, Gmina Kije
2015 994 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/59/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/28/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stawiany, Gmina Kije
2015 995 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/60/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/29/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Umianowice, Gmina Kije
2015 996 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/61/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/30/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wierzbica, Gmina Kije
2015 997 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/62/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/31/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Włoszczowice, Gmina Kije
2015 998 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/63/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/32/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Żydowska, Gmina Kije
2015 999 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/64/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/33/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wymysłów, Gmina Kije
2015 1000 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/65/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/34/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żydówek, Gmina Kije
2015 1001 2015-03-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 marca 2015r. o wygaśnięciu mandatu radnej do Rady Gminy Bliżyn w okręgu wyborczym nr 6
2015 1002 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok.
2015 1003 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Biechowie
2015 1004 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 1005 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2015r.
2015 1006 2015-03-26 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014 położonych na obszarze Gminy Kielce
2015 1007 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 20 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Samborzec na rok 2015
2015 1008 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Ćmielów jest organem prowadzącym.
2015 1009 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 1010 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2015 1011 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 24/V/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1012 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 29/V/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 181/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1013 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 30/V/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1014 2015-03-26 Zestawienie Zestawienie nr 1/2014 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 25 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Rytwiany
2015 1015 2015-03-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr Or.0711.1.4.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 16 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014r. położonych na obszarze Gminy Daleszyce
2015 1016 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 38/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1017 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 39/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 13 lutego 2015 roku dotyczącej zmian w Uchwale Nr XXXVII/177/2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1018 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 40/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 13 lutego 2015 roku dotyczącej zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania podatkowego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1019 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 1020 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 1021 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz określenia wysokości stypendiów sportowych
2015 1022 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 1023 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 1024 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 marca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 1025 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 marca 2015r. w sprawie ustalenia kosztu za jedną godzinę usług opiekuńczych
2015 1026 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Pierzchnica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1027 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za rok 2014
2015 1028 2015-03-27 Postanowienie Postanowienie nr 2/2015 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2015 1029 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/9/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 17 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.
2015 1030 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/13/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów razem z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bodzechów.
2015 1031 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 3 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2015 1032 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Złota z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie poboru podatków : rolnego, leśnego,od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności.
2015 1033 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1034 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchylenia w części uchwały Nr XXII/154/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 1035 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr II/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2015 rok
2015 1036 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/260/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 listopada 2014 r. dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2015 1037 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1038 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/81/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy "Generała Antoniego Hedy-Szarego" rondu w Kielcach.
2015 1039 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/83/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 1040 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/85/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 1041 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/87/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1042 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/88/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 1043 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/90/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 1044 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/91/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Miasta Kielce, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 1045 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/99/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce
2015 1046 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/100/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi
2015 1047 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/101/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 1048 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/103/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1049 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/106/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych, mieszczącym się w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Żniwna 4
2015 1050 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/109/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 1051 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/110/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zaliczenia ulicy w Kielcach do kategorii drogi powiatowej i ustalenia jej przebiegu oraz pozbawienia placu kategorii drogi powiatowej
2015 1052 2015-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bliżyn w okręgu wyborczym nr 6
2015 1053 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2015 1054 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 39/VI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1055 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 4/30/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2015 1056 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 4/31/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2015
2015 1057 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 4/35/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz
2015 1058 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/74/2015 Rady Gminy Górno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Górno
2015 1059 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/76/2015 Rady Gminy Górno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Górno
2015 1060 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Piekoszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1061 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1062 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VIII/29/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 1063 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VIII/33/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r. w sprawie: poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1064 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VIII/34/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/12/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12.12.2014 w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2015 roku
2015 1065 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/126/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”
2015 1066 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/128/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Zagnańsk
2015 1067 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/129/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Klimontów
2015 1068 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/130/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zagnańsk
2015 1069 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/131/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Klimontów
2015 1070 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/136/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 1071 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/137/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 1072 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/138/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 1073 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Raków z dnia 10 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Raków
2015 1074 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/ 27/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2015 roku
2015 1075 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 22/VII/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
2015 1076 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 25/VII/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1077 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 26/VII/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 48/XXIV/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Razem dla wsi i szkoły w Rogowicach
2015 1078 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 28/VII/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 1079 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 29/VII/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 marca 2015r. zmian w Statucie Gminy Mniów
2015 1080 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok
2015 1081 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2015 1082 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2015 1083 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1084 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1085 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/75/2015 Rady Gminy Górno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1086 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 1087 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 1088 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2015 1089 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 1090 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/65/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania.
2015 1091 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/60/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2015 1092 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/61/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1093 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
2015 1094 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/63/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r., w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 1095 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli , dla których Gmina Rytwiany jest organem prowadzącym
2015 1096 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany, oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1097 2015-03-31 Zestawienie Zestawienie nr 1/2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Włoszczowa