Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Luty 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 390 2015-02-02 Aneks Aneks nr 4/2015 Starosty Sandomierskiego z dnia 27 stycznia 2015r. do porozumienia zawartego w dniu 16.02.2011 pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św.
2015 391 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 11/I/15 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2015 rok
2015 392 2015-02-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2015 Starosty Staszowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
2015 393 2015-02-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2015 Starosty Staszowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
2015 394 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/89/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Bałtów
2015 395 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/90/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Szydłów
2015 396 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/95/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 397 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/96/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 398 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/48/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 399 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/52/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie
2015 400 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/55/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce
2015 401 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/58/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2015-2018"
2015 402 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2015 rok
2015 403 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec
2015 404 2015-02-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Danków Mały
2015 405 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2015
2015 406 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego
2015 407 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr V/1/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 408 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr V/8/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2015 409 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 9/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok.
2015 410 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 10/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr V/18/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2014 – 2028.
2015 411 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 11/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr V/11//14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2015 412 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 12/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr II/14/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2015 413 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 13/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w zarządzeniu Nr 82/14 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2015 414 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr VII/23/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy MOSKORZEW na 2015r.
2015 415 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr VII/27/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2015 416 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 r.
2015 417 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2015 rok
2015 418 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2015 rok
2015 419 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Górno z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Skorzeszyce”
2015 420 2015-02-03 Sprawozdanie Sprawozdanie z dnia 29 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014
2015 421 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2015 rok
2015 422 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015 423 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/11/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2015 rok
2015 424 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/14/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 425 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/15/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 426 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2015 rok
2015 427 2015-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Zespole Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań" w Skarżysku-Kamiennej w 2015 roku
2015 428 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 4/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zagnańsk i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg.
2015 429 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr V/1/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2015 rok
2015 430 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 431 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 432 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Pińczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 433 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 434 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/41/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Busko-Zdrój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
2015 435 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/46/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Hali Targowej przy ul. Batorego w Busku-Zdroju
2015 436 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/15/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2015 rok
2015 437 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr Nr Nr Nr IV/24/14 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/425/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica – część I
2015 438 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr Nr IV /13 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 439 2015-02-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OR-I.120.4.2.2015 Starosty Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2015r.
2015 440 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 441 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr V/15/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej
2015 442 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2015 443 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
2015 444 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VIII/15/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2015 445 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VIII/16/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015 446 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VIII/17/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015 447 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VIII/18/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+” oraz szczegółowych warunków jego realizacji
2015 448 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok
2015 449 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/14/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2015 rok
2015 450 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/21/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baćkowice
2015 451 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 452 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 453 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 454 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr I/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach nr XI/5/2014 r. z dnia 29 sierpnia 2014 r. w zakresie Statutu Starachowickiej Rady Seniorów.
2015 455 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr I/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Starachowice
2015 456 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr I/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr VI/3/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 457 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 34 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXIX/240/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
2015 458 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2015 rok
2015 459 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wojciechowice na lata 2015-2018”
2015 460 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/29/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
2015 461 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/32/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego „park” oraz wydania przepisów porządkowych
2015 462 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/36/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 08 miasta Jędrzejowa
2015 463 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2015 rok
2015 464 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Radków.
2015 465 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r
2015 466 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2015 rok
2015 467 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 468 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/1/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 469 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/5/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2015 470 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/6/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę NR XXVII/14/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 471 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bieliny
2015 472 2015-02-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2015 Burmistrza Sędziszowa z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Sędziszów
2015 473 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr L/307/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 października 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXII/190/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. ”Gminny Dom Kultury i Integracji” oraz nadania jej statutu
2015 474 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
2015 475 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2015r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2015 rok
2015 476 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2014 r. Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich powołania
2015 477 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 478 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2015 rok.
2015 479 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raków
2015 480 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju miejscowości na terenie gminy Raków.
2015 481 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 3/I/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zamiaru przekazania przez Gminę Suchedniów prowadzenia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie Powiatowi Skarżyskiemu
2015 482 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 6/I/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w obrocie zorganizowanym
2015 483 2015-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.2.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr RG-III/15/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Nr 10 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Kowala – tereny lasów, zalesień, rekreacji i uprawiania sportów motorowych”
2015 484 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 2/I/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2015 rok
2015 485 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2015 rok
2015 486 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 487 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 488 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr I/11/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2015 rok
2015 489 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 14/V/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2015 rok
2015 490 2015-02-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 11 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego.
2015 491 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/ 19/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 492 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/ 21/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
2015 493 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/ 22/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
2015 494 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2015 rok
2015 495 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2015 496 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian statutu gminy
2015 497 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XLIV/438/14 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie zmian statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
2015 498 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV.13.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2015 rok
2015 499 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV.16.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2015 500 2015-02-09 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego, położonych na terenie Miasta Starachowice za rok 2014.
2015 501 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 502 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 503 2015-02-09 Informacja Informacja nr OKA-4210-66(11)/2014/2015/1148/XI/AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2015 504 2015-02-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 419/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 października 2014r.
2015 505 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr III/23/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2015 rok
2015 506 2015-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Starosty Koneckiego z dnia 30 stycznia 2015r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku
2015 507 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/5/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2015 r.
2015 508 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/2/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok
2015 509 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 510 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 511 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr 05/II / 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2015 512 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr 15/III/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2015 513 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr 17/IV/ 15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 514 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/10/15 Rady Gminy Secemin z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2015 515 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/11/15 Rady Gminy Secemin z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2015 rok
2015 516 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/8/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej na 2015 rok
2015 517 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok
2015 518 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2015 519 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2015 rok
2015 520 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr V/16/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 521 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr V/17/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015-2018
2015 522 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Kunów
2015 523 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr 10/IV/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 524 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 525 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 526 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 527 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 528 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Wąchock jest organem prowadzącym
2015 529 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wąchock
2015 530 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 14/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2105 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 531 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 15/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr I/10/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Związku na 2014 rok
2015 532 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 16/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr I/11/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2014-2023
2015 533 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 17/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr I/12/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2015 rok.
2015 534 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 18/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr I/13/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2015-2023
2015 535 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 19/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr V/12/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 536 2015-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I Starosty Pińczowskiego z dnia 21 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Pińczowie za rok 2014
2015 537 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 538 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 22 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
2015 539 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno "Bęczków"
2015 540 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr VIII/8/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 541 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IX/23/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 542 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.18.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/19/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Górki, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 543 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.19.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/18/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołuchów Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Gołuchów, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 544 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.20.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/20/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Hajdaszek Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Hajdaszek, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 545 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.21.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gartatowice Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Gartatowice, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 546 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.22.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechów Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Czechów, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 547 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.23.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borczyn Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Borczyn, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 548 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.24.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/25/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipnik Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Lipnik, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 549 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.25.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/26/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rębów Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Rębów, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 550 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.26.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/27/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Samostrzałów Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Samostrzałów, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 551 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.27.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/28/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stawiany Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Stawiany, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 552 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.28.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/29/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Umianowice Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Umianowice, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 553 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.29.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/30/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wierzbica Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Wierzbica, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 554 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.33.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/31/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Włoszczowice Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Włoszczowice, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 555 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/32/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Żydowska Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Wola Żydowska, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 556 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.35.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/33/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wymysłów Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Wymysłów, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 557 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/34/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żydówek Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Żydówek, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 558 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.37.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/24/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kokot Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Kokot, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 559 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.38.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/23/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kliszów Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Kliszów, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 560 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.39.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/22/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kije Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Kije, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 561 2015-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.40.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/21/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janów Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Janów, stanowiącego załącznik do uchwały
2015 562 2015-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 9 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” na terenie powiatu sandomierskiego za 2014 rok
2015 563 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/191/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łagów
2015 564 2015-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 3.2015 Starosty Opatowskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2015
2015 565 2015-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 4.2015 Starosty Opatowskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2015
2015 566 2015-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Koneckiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Koneckiego w 2015 r.
2015 567 2015-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Koneckiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Koneckiego w 2015 r.
2015 568 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrowieckiego
2015 569 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 570 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 571 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V.10.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 rok
2015 572 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2015 573 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój
2015 574 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 575 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/ 30 /15 Rady Gminy Morawica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morawica na 2015 rok
2015 576 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Morawica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Morawica
2015 577 2015-02-13 Informacja Informacja nr OKA-4210-48(18)/2014/2015/3904/VII/KRa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Kielecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Kielcach
2015 578 2015-02-13 Informacja Informacja nr 1/2015 Burmistrza Jędrzejowa z dnia 12 lutego 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Jędrzejów
2015 579 2015-02-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/15 Starosty Włoszczowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (za 2014 rok)
2015 580 2015-02-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/15 Starosty Włoszczowskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie na 2015 rok
2015 581 2015-02-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/15 Starosty Włoszczowskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego we Włoszczowie na 2015 rok
2015 582 2015-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Skarżyskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2015 roku
2015 583 2015-02-13 Informacja Informacja nr OKA-4210-60(17)/2014/2015/18682/IV/MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie
2015 584 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr 25/V/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 585 2015-02-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Starosty Staszowskiego z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wydłużenia terminu na składanie przez organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego zgłoszenia kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim
2015 586 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 587 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/3/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 588 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 589 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pacanów
2015 590 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 591 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 10 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim Oś. Słoneczne 49
2015 592 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr Nr VIII/41/2015 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 593 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/260/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 listopada 2014 r. dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2015 594 2015-02-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 17 lutego 2015r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy Bodzechów w okręgu wyborczym nr 11
2015 595 2015-02-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 17 lutego 2015r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Miejskiej w Osieku w okręgu wyborczym nr 9
2015 596 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 597 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 598 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2015 599 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr V/ 23/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/ 177/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 600 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr V/ 24/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 601 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2015 rok
2015 602 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 3/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2015 rok
2015 603 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 604 2015-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Osieku w okręgu wyborczym nr 9
2015 605 2015-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bodzechów w okręgu wyborczym nr 11
2015 606 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 607 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 608 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr VII/30/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2015 rok
2015 609 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 610 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego
2015 611 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich
2015 612 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Końskie przez inne niż gmina Końskie osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 613 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Końskie
2015 614 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 20/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr III/18/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 615 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 21/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2015 616 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 22/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr IV/12/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2015 617 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 23/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr III/7/14 Rady Gminy Łagów z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2014 rok
2015 618 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 24/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 619 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 25/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr III/10/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 620 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/4/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 621 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/7/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Pierzchnica
2015 622 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/8/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 623 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/10/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2015r.
2015 624 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr Nr 15/IV/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 625 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 210/XXV/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2015 626 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 169/XIX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 22 maja 2013r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 627 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 628 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2015 629 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łoniów i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 630 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów.
2015 631 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 632 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 633 2015-02-20 Informacja Informacja nr OKA- 4110-8/2015/5631/JSk, OKA-4110-9/2015/5631/JS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmiany koncesji na obrót ciepłem oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.
2015 634 2015-02-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2014 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2015 635 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2015r.
2015 636 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr V/59/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w granicach administracyjnych miasta Kielce (plan na lata 2015-2019)”
2015 637 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2015 rok
2015 638 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Starachowickiego na 2015 rok.
2015 639 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 640 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 641 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie
2015 642 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/13 Wójta Gminy Kije z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Kije 2012 rok
2015 643 2015-02-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 764/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 14 listopada 2014r.
2015 644 2015-02-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Iwaniska.
2015 645 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 646 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia
2015 647 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/54/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 648 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/55/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Górno
2015 649 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
2015 650 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr III/2/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
2015 651 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/53/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2015 652 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/54/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 653 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/56/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/210/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 654 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 26/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr VI/18/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 655 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 27/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/19/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 656 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 28/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/21/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 657 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 29/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w zarządzeniu Nr 41/2014 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 658 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 30/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części zarządzenia Nr 44/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028
2015 659 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/99/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Styków
2015 660 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/100/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Cedzyna
2015 661 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/101/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Wiślica
2015 662 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/102/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Brody
2015 663 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/103/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Sędziszów
2015 664 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/104/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Styków
2015 665 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/105/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Cedzyna
2015 666 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/106/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiślica
2015 667 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/107/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brody
2015 668 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/108/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sędziszów
2015 669 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/109/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Daleszyce
2015 670 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/110/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Połaniec
2015 671 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr v/111/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2015 roku w województwie świętokrzyskim
2015 672 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/118/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 673 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/119/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 674 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/120/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 675 2015-02-25 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lutego 2015r. o decyzji nr WCC/1214C/15874/W/OPO/2015/ASz1
2015 676 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/13/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.
2015 677 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/57/2015 Rady Gminy Górno z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 678 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów.
2015 679 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 680 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/24/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 681 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr 29/V/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 682 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015 683 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenie inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2015 684 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bogoria jest organem prowadzącym
2015 685 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/18/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 686 2015-02-26 Informacja Informacja nr OKA-4210-69(10)/2014/2015/173/XI/AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Starachowicach
2015 687 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 688 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VII/40/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2011 r., zmienionej uchwałami Nr XXI/122/2012 i Nr XXXIII/183/2013, w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Rytwiany, oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 689 2015-02-27 Postanowienie Postanowienie nr 1/2015 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej podczas wprowadzania uchwały Nr LX/398/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 listopada 2014 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 do legislatora.
2015 690 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr II/24/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2015 rok
2015 691 2015-02-27 Aneks Aneks nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 grudnia 2014r. DO POROZUMIENIA z dnia 15.08.2008 r. Zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Miastem i Gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Burmistrza Dariusza Skibę
2015 692 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Gminy Secemin z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 693 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 694 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2015 rok.