Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Grudzień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 3455 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2016 rok na terenie Gminy Ożarów
2015 3456 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2016 rok na terenie Gminy Ożarów
2015 3457 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów
2015 3458 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 54/XI/215 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz określenia inkasentów
2015 3459 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 55/XI/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2015 3460 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 56/XI/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3461 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/105/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3462 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/106/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3463 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/107/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 3464 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/108/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3465 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/144/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3466 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/145/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3467 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3468 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 65/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3469 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 66/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3470 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 68/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad oraz terminów jego poboru.
2015 3471 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 69/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015r. uchylająca uchwały w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
2015 3472 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 122 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3473 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 123 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 3474 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 124 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3475 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 125 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3476 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 126 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVII/207/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 3477 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 127 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXVII/208/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku leśnego
2015 3478 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 128 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXVII/209/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2015 3479 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3480 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 3481 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 3482 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej postawę do ustalenia podatku rolnego
2015 3483 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2015 3484 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/150/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3485 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 3486 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/152/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3487 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/153/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3488 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3489 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3490 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3491 2015-12-01 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 1 grudnia 2015r. o obsadzeniu mandatu radnego do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 1
2015 3492 2015-12-01 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 1 grudnia 2015r. o wygaśnięciu mandatu Wójta Gminy Mirzec
2015 3493 2015-12-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.136.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/62/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 3494 2015-12-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.137.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce
2015 3495 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/75/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały NrXV/78/2011 Rady Gminy Brody z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, określenia inkasentów i terminów płatności
2015 3496 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/76/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały NrX/79/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009r w sprawie stawek opłaty od posiadania psów, określenia zasad poboru i terminów płatności
2015 3497 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/77/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2016 roku
2015 3498 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/78/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3499 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/80/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3500 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/168/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2015 3501 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/169/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3502 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/170/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3503 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/171/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3504 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3505 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3506 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3507 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3508 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3509 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok
2015 3510 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zerzwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 3511 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 3512 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/90/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej
2015 3513 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu „Mocny Fundament”
2015 3514 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/152/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna
2015 3515 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków przez ,,MESKO" Spółka Akcyjna ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej, na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2015 3516 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 3517 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i gminy Daleszyce
2015 3518 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 75/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 3519 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 3520 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr IX/104/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kijach
2015 3521 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr IX/109/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3522 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 52/XI/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie
2015 3523 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 58/XI/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015.
2015 3524 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3525 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3526 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3527 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 129 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2015 rok
2015 3528 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 130 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3529 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 131 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3530 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 140 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 3531 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 3532 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3533 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/148/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 3534 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/154/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2016
2015 3535 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony
2015 3536 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3537 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/73/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brody
2015 3538 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/74/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brody oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2015 3539 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3540 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/166/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015rok
2015 3541 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2015 3542 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 3543 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3544 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3545 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3546 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2016 rok
2015 3547 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/95/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2015 3548 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/96/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Bieliny
2015 3549 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/97/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3550 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/98/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3551 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 9/71/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3552 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 9/72/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3553 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 9/73/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2016 rok
2015 3554 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 9/75/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3555 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3556 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/145/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok
2015 3557 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3558 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/147/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3559 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 3560 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/149/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2015 3561 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/150/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2015 3562 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/151/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny
2015 3563 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/152/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny
2015 3564 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 3565 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3566 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3567 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na rok 2016
2015 3568 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3569 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych
2015 3570 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3571 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 3572 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2016 roku
2015 3573 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3574 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
2015 3575 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/58/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
2015 3576 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/59/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3577 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/60/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2015 3578 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/61/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3579 2015-12-03 Informacja Informacja nr OKA-4210-39(16)/2015/726/XIV/MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez "Stolbud Włoszczowa" S.A. z siedzibą we Włoszczowie
2015 3580 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/71/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3581 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/72/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Samborzec
2015 3582 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/73/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 3583 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/74/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Samborzec
2015 3584 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/77/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Samborzec
2015 3585 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Złota z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2015 3586 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Złota z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3587 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Złota z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 3588 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI / 67 / 2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok .
2015 3589 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI / 68 / 2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3590 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI / 69 / 2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 3591 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Bodzechów.
2015 3592 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3593 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3594 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3595 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3596 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
2015 3597 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
2015 3598 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części, a także akcesoriów do środków transportowych
2015 3599 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3600 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec
2015 3601 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3602 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec, gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu, wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia inkasenta opłaty targowej
2015 3603 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/70/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2016 roku
2015 3604 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/71/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku na 2016 rok
2015 3605 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/72/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.
2015 3606 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 94/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 3607 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 95/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 3608 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 96/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIII/ 216/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3609 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 98/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3610 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2015 3611 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/122/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3612 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/123/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2016 rok
2015 3613 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/125/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3614 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/126/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3615 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 69/XII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 189/XXII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3616 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 70/XII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru
2015 3617 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3618 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 3619 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 3620 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 3621 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3622 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych
2015 3623 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3624 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3625 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/75 /2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej
2015 3626 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3627 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/77 /2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015r. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 3628 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/86/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek
2015 3629 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/88/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie okreśnienia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3630 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3631 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/259/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3632 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3633 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.57.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
2015 3634 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.58.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3635 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.59.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3636 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.60.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza Informacji w sprawie Podatku od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego
2015 3637 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.61.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny
2015 3638 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.62.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny
2015 3639 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.63.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 3640 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.64.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny, rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych
2015 3641 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.66.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów
2015 3642 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 3643 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 9/74/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3644 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3645 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3646 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/11/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3647 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/13/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3648 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3649 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3650 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3651 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3652 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok
2015 3653 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3654 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 3655 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 3656 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 3657 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/132/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 3658 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XX /133/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3659 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/135/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3660 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3661 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/134/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3662 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 83/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/148/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Sandomierza
2015 3663 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/122/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3664 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/124/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3665 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/125/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2015 3666 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/126/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego
2015 3667 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/127/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny oraz wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego
2015 3668 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/83/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3669 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3670 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3671 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3672 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/76/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3673 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/77/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3674 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/78/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/74/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2015 3675 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/79/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3676 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/80/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
2015 3677 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 120/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3678 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 122/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wysokości opłaty targowej.
2015 3679 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 123/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3680 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3681 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3682 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/88/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3683 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/89/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 3684 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3685 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/91/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3686 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na obszarze Gminy Opatów
2015 3687 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3688 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 3689 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3690 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2015 3691 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3692 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3693 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3694 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2015 3695 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3696 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Nagłowice na 2016 rok.
2015 3697 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3698 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3699 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 3700 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 3701 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3702 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.
2015 3703 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/128/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3704 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/129/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3705 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/130/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2016
2015 3706 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/131/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3707 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 3708 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku
2015 3709 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na rok 2016
2015 3710 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na obszarze Gminy Kluczewsko
2015 3711 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
2015 3712 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 104/XVIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3713 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 105/XVIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3714 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 106/XVIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2015 3715 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 107/XVIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 405/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych do stosowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
2015 3716 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3717 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 3718 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3719 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/103/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 3720 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3721 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016
2015 3722 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3723 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice
2015 3724 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3725 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3726 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/99/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3727 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3728 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 3729 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie gminy Dwikozy
2015 3730 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3731 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2015 3732 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/124/15 Rady Gminy w Łagowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3733 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2015 3734 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3735 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI / 70 / 2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3736 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3737 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3738 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3739 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Wąchocku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso
2015 3740 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3741 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/129/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 3742 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/131/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3743 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 3744 2015-12-09 Informacja Informacja nr OKA-4210-37(11)/2015/192/XIV/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach
2015 3745 2015-12-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 7 grudnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łubnice przeprowadzonych w dniu 6 grudnia 2015 r.
2015 3746 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI / 53 / 2015 Rady Gminy Radoszyce w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3747 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI / 54 / 2015 Rady Gminy Radoszyce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3748 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI / 56 / 2015 Rady Gminy Radoszyce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3749 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3750 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3751 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/97/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty miejscowej
2015 3752 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3753 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 3754 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3755 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2016 rok
2015 3756 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/59/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 3 listopada 2015r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3757 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/60/2015 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 3 listopada 2015 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3758 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 listopada 2015r. wprowadzająca zmianę w Uchwale Nr XII/61/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 3 listopada 2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3759 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3760 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3761 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3762 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3763 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fałków
2015 3764 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3765 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/68/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3766 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/69/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3767 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 3768 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3769 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3770 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3771 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/78 /2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3772 2015-12-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.65.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/116/15 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Czyżów na terenie gminy Łagów
2015 3773 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3774 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2016 r.
2015 3775 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/69/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2016
2015 3776 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek rolny i podatek leśny oraz deklaracji na podatek rolny i podatek leśny
2015 3777 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/136/2015 Rady Gminy Górno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2016 rok
2015 3778 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/137/2015 Rady Gminy Górno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku
2015 3779 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII 138/2015 Rady Gminy Górno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.
2015 3780 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2015 3781 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/96/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 3782 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/97/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 3783 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/98/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 3784 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/99/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3785 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/100/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2015 3786 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/101/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2015 3787 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na obszarze Gminy Lipnik
2015 3788 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik
2015 3789 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3790 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik
2015 3791 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/12/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
2015 3792 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 83/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3793 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 84/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3794 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 85/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3795 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 86/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3796 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 87/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3797 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/107/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr X/91/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3798 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/108/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr X/89/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015 roku dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 3799 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3800 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3801 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2015 3802 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Strawczyn w ramach programu pomocy de minimis
2015 3803 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3804 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej poboru
2015 3805 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 84/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3806 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/123/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3807 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej zmienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica
2015 3808 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/161/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Godów - obszar Godów I na terenie gminy Pawłów
2015 3809 2015-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.67.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XII/161/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30.10.2015r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Godów – obszar Godów I na terenie gminy Pawłów
2015 3810 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kranów - "tereny lasów" na terenie gminy Daleszyce
2015 3811 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3812 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/68/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2015 3813 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/69/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2016 rok
2015 3814 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/89/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale określającej wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3815 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 108/XVIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3816 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3817 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2016 rok
2015 3818 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3819 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3820 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/136/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3821 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 3822 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 listopada 2015r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2015 3823 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3824 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/87/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3825 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/139/2015 Rady Gminy Górno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3826 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/128/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów
2015 3827 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 3828 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/145/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/90/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Masłów "Placówka Wsparcia Dziennego-Promyczek"
2015 3829 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/105/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/345/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2014roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Bielinach oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bielinach i utworzenie Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
2015 3830 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/106/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielinach
2015 3831 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok
2015 3832 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
2015 3833 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/68/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 3834 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/143/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 3835 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/161/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
2015 3836 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3837 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupia (Konecka) w miejscowości Słupia
2015 3838 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015 3839 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 3840 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2015 3841 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2015 3842 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych.
2015 3843 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 3844 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
2015 3845 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 3846 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
2015 3847 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 3848 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 3849 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
2015 3850 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego Gminy Sandomierz administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu na rzecz Sandomierskiego Centrum Kultury
2015 3851 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miejska Sandomierz jest organem prowadzącym.
2015 3852 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 3853 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 3854 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Połaniec
2015 3855 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzechów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2015 3856 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3857 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Ruda Maleniecka za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2015 3858 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 87/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 3859 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 90/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłów
2015 3860 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 91/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomośc, i na której zamieszkują mieszkańcy
2015 3861 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 92/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia "Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szydłów w latach 2016-2020"
2015 3862 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/315/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz formatu elektronicznego, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3863 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/316/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Kielce za pomocą karty płatniczej
2015 3864 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXIX/257/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
2015 3865 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXIX/256/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2015 3866 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/131/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
2015 3867 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy
2015 3868 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Secemin
2015 3869 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2015 3870 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3871 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/139/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 3872 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 3873 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Złota z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej, ul Parkowa 4
2015 3874 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015 3875 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/99/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 3876 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXI/245/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bejsce
2015 3877 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 3878 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 68/XII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3879 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Piekoszów
2015 3880 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Widokowa" w miejscowości Piekoszów
2015 3881 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/73/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 3882 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/105/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016rok.
2015 3883 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/106/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3884 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/107/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3885 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/108/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3886 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/109/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 3887 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/110/2015 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 3888 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/111/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 3889 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/247/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”
2015 3890 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”
2015 3891 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/249/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/140/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru wybranych gatunków roślin uprawianych na terenie województwa świętokrzyskiego
2015 3892 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/252/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi w miejscowości Cedzyna od km 87+485 do km 89+337, który został zaliczony do kategorii dróg wojewódzkich na podstawie art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 13 września 2013r. o zmianie ustawy o drogach publicznych.
2015 3893 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/253/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków ulic Legionów i Krakowskiej w Skarżysku - Kamiennej, które zostały zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich na podstawie art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 13 września 2013r. o zmianie ustawy o drogach publicznych.
2015 3894 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/256/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 3895 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/257/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 3896 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/258/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 3897 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/259/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 3898 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3899 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/58/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3900 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3901 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3902 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych
2015 3903 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego
2015 3904 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 121/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 3905 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/84/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok
2015 3906 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/90/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2015 3907 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2015 3908 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X.55.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2015 rok
2015 3909 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3910 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3911 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3912 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3913 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3914 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3915 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3916 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/14/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3917 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/15/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 3918 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/16/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3919 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/20/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2015 3920 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 3921 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 3922 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/139/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/323/13 Rady Gminy Morawica z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2015 3923 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/140/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i publicznych punktów przedszkolnych
2015 3924 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/142/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Radomice
2015 3925 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/143/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Bilcza ul. Żeromskiego
2015 3926 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/144/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. W sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Brzeziny ul. Przemysłowa.
2015 3927 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/96/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 3928 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/75/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 3929 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/83/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr I/11/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nowa Słupia oraz określenia warunków ich sprzedaży oraz uchwały Nr IV/33/09 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę gruntu i wynajem lokali i budynków stanowiących własność Gminy Nowa Słupia
2015 3930 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/85/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach
2015 3931 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/86/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Nowa Słupia
2015 3932 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/87/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 3933 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 3934 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 3935 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 3936 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/98/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2015 3937 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/132/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 3938 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 3939 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/135/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 3940 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/136/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 3941 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3942 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/138/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 3943 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3944 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 100/XVIII/ 15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 3945 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 109/XVIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2015 3946 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/104/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Wiślica.
2015 3947 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
2015 3948 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 3949 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach
2015 3950 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Wojciechowice i zasad zwrotu poniesionych wydatków
2015 3951 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXVII/174/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2015 3952 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IX/43/03 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Dwikozy
2015 3953 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3954 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 3955 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 3956 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 3957 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 3958 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 3959 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 3960 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia z Mieszkańcami Gminy Radoszyce konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Radoszyce
2015 3961 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 3962 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 3963 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Pińczów
2015 3964 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2016 – 2032
2015 3965 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016r.
2015 3966 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2016r.
2015 3967 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3968 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3969 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3970 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/75/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 11 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3971 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 67/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3972 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3973 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Fałków
2015 3974 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 3975 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fałków
2015 3976 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie
2015 3977 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
2015 3978 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatekod nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 3979 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
2015 3980 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3981 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczępy
2015 3982 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2015 rok
2015 3983 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/97/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3984 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
2015 3985 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku
2015 3986 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
2015 3987 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/102/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3988 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/104/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 3989 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/105/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 3990 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 3991 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipnik
2015 3992 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 3993 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/53/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3994 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzoru formularzy deklaracji, informacji i załączników do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3995 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/106/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie pomocy de minimis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2016 roku”
2015 3996 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/107/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 3997 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/108/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 na obszarze Miasta i Gminy Kunów
2015 3998 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/109/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 3999 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/110/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej
2015 4000 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2016
2015 4001 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4002 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4003 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego
2015 4004 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości
2015 4005 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku leśnego
2015 4006 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2015 roku
2015 4007 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/69/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4008 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/70/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2015 4009 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/71/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 4010 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/101/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4011 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/90/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2015 4012 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/95/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XV/77/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4013 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularza informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 4014 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiacej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Oksa
2015 4015 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 4016 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4017 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty
2015 4018 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Łoniów
2015 4019 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/67/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łoniów
2015 4020 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/80/2004 z dnia 12.02.2004 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4021 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2015 4022 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Łoniów
2015 4023 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4024 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2015 4025 2015-12-15 Porozumienie Porozumienie Marszałka Województwa z dnia 29 września 2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
2015 4026 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 4027 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/72/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 4028 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 4029 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2015 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 4030 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4031 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2015 4032 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym łub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2015 4033 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/91/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 4034 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok
2015 4035 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2016
2015 4036 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 0271 T od ulicy Klasztornej do skrzyżowania z droga gminną w kierunku miejscowości Sudół o numerze geodezyjnym 7 od km 0+000 do km 0+297 tj. 297 mb
2015 4037 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/101/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krasocin dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
2015 4038 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/113/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 4039 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 4040 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 4041 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 4042 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4043 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/72/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4044 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/14/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Ruda Białaczowska na lata 2009 – 2016
2015 4045 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/16/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Korytków na lata 2009 – 2016
2015 4046 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/12/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Komaszyce na lata 2009 – 2016
2015 4047 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXI/2/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gowarczów na lata 2009 – 2016
2015 4048 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Działoszyce.
2015 4049 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/73/15 Rady Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/126/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4050 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/74/15 Rady Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Secemin z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4051 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 119/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 roku.
2015 4052 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 124/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Kołomań, gm. Zagnańsk
2015 4053 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4054 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Gnojno na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 4055 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 4056 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/144/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4057 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 75/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 4058 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 77/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę nr 244/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oleśnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2015 4059 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 81/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2015 4060 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 82/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 4061 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/109/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015 4062 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 4063 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Strawczyn
2015 4064 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.
2015 4065 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4066 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/75/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 4067 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/53/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 4068 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/54/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4069 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/55/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4070 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/56/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4071 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/57/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2015 4072 2015-12-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. o możliwości zgłaszania po jednym przedstawicielu na członka do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 4073 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/58/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Łubnice
2015 4074 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4075 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/21/12 z 17 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2015 4076 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 4077 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4078 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 4079 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 4080 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX / 87 / 15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XVIII/117/11 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2015 4081 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/103/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.06.2009 r.
2015 4082 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 4083 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/89/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 4084 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/92/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Nowa Słupia osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 4085 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki.
2015 4086 2015-12-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 183/15 Wójta Gminy Brody z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4087 2015-12-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 193/15 Wójta Gminy Brody z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4088 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka
2015 4089 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/495/14 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2015 4090 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok
2015 4091 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placu przy ulicy Suchedniowskiej w Bodzentynie
2015 4092 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/139/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzentyn oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2015 4093 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/140/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 4094 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/142/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzentyn.
2015 4095 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/143/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr III/31/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
2015 4096 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 4097 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4098 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 4099 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty
2015 4100 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekoszów
2015 4101 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie
2015 4102 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów
2015 4103 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 4104 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/101/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 4105 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/105/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2016 roku
2015 4106 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV / 83 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 4107 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 4108 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/54/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 4109 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr NrXIX/111/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wraz danymi o nieruchomościach
2015 4110 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4111 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015 4112 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 4113 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/273/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 4114 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu
2015 4115 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/312/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 4116 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/317/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 4117 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr xvii/326/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej.
2015 4118 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/327/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy Sylurska ulicy w Kielcach oraz zaliczenia jej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu
2015 4119 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/328/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2015 4120 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4121 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4122 2015-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OR-I.120.4.56.2015 Starosty Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego, wykonanym w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: 0007 Michniów i 0005 Krzyżka, położonych w jednostce ewidencyjnej: Suchedniów - obszar wiejski, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie
2015 4123 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/128/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/253/09 dotyczącej ustalania zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
2015 4124 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2015 4125 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV.75.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 rok
2015 4126 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV.78.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski
2015 4127 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 72/XII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2015 4128 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/83/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 4129 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 4130 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 4131 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/318/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4132 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4133 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/109/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4134 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/161/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4135 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/115/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kunów i osoby fizyczne
2015 4136 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/141/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 4137 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 4138 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/62/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2016 rok.
2015 4139 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/159/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4140 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego
2015 4141 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 4142 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 4143 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/150/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 4144 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4145 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2015 4146 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
2015 4147 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XII/135/2015 Rady Gminy Górno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/357/2014 Rady Gminy Górno z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2015 4148 2015-12-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 21 grudnia 2015r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy w Dwikozach w okręgu wyborczym nr 14
2015 4149 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2015 rok
2015 4150 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
2015 4151 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2015 rok
2015 4152 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/94/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4153 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr 124/XIX/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2015r. sprawie zmiany uchwały Nr 108/XVIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4154 2015-12-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 grudnia 2015r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Powiatu w Starachowicach w okręgu wyborczym nr 1
2015 4155 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 listopada 2015r. dotycząca wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IX/5/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 4156 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XX/129/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 4157 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 4158 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych na lata 2016-2017
2015 4159 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na lata 2016-2017”
2015 4160 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im na lata 2016-2017”
2015 4161 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2015 4162 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 86/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/65/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2015 4163 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 87/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVIII/165/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
2015 4164 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 88/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVIII/166/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części, a także akcesoriów do środków transportowychwych
2015 4165 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 89/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XVIII/171/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 4166 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 90/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XV/77/2015 Rady Gminy Waśniów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości kowych
2015 4167 2015-12-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dwikozach w okręgu wyborczym nr 14
2015 4168 2015-12-28 Aneks Aneks nr - z dnia 15 grudnia 2015r. zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Gminą Bieliny reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kopacza
2015 4169 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/104/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie oraz organizacji i trybu jej działania.
2015 4170 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 79/XV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 4171 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamienna Wola na lata 2015-2022
2015 4172 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kupimierz na lata 2015-2022
2015 4173 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borowiec na lata 2015-2022
2015 4174 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 4175 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 4176 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2015 4177 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 4178 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/79/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4179 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/77/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 4180 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/106/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia: kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Włoszczowa, liczby punktów za każde z kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2015 4181 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/107/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Włoszczowa przez inne niż Gmina Włoszczowa osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 4182 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/110/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 4183 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/113/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok
2015 4184 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/114/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015
2015 4185 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/116/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 rok
2015 4186 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 80/XV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina Mniów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 4187 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIX/179/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 4188 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIX/180/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu
2015 4189 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/190/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XIII/170 /15 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4190 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr X/82/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2016 rok
2015 4191 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2015 4192 2015-12-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 29 grudnia 2015r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Powiatu w Starachowicach w okręgu wyborczym nr 1
2015 4193 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 0269 T Dr. pow. nr 0155 T – Sokołów Dolny – Sokołów Górny – gr. pow. Jędrzejowskiego /Wolica/
2015 4194 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w 2016 roku ze środków budżetowych 2015 roku
2015 4195 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI.79.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 rok
2015 4196 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI.81.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2016 rok
2015 4197 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/84/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4198 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 108/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 4199 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 110/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 4200 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 111/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2016 roku
2015 4201 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/289/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PIEKOSZOWSKA III"
2015 4202 2015-12-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.68.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVI/289/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piekoszowska III”
2015 4203 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany Nr 3 zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Dygasińskiego” w Chmielniku
2015 4204 2015-12-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.71.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23.11.2015r. w sprawie zmiany Nr 3 miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Dygasińskiego” w Chmielniku w zakresie słów o treści: „oraz dróg wewnętrznych” zawartych w § 4 ust. 4 uchwały
2015 4205 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 106/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok
2015 4206 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie
2015 4207 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 4208 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2016 rok
2015 4209 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI.67.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4210 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4211 2015-12-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 33/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 grudnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów dolnojurajskich w miejscowości Skarżysko Kościelne
2015 4212 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 4213 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2016 rok
2015 4214 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 4215 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4216 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4217 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2015 4218 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2016 rok
2015 4219 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których Gmina Ćmielów jest organem prowadzącym
2015 4220 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ćmielów przez inne niż Gmina Ćmielów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4221 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 91/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr X/49/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4222 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 92/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 4223 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 93/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/77/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4224 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 94/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XVI/279/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 4225 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 95/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIII/171/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4226 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 96/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/141/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4227 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 98/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 4228 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 99/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXII/155/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4229 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 100/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXII/158/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2015 4230 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Opatowiec do zawarcia porozumienia z Gminą Bejsce w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bejsce i Opatowiec" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
2015 4231 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 4232 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/97/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4233 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/98/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Nowa Słupia
2015 4234 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/99/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
2015 4235 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/100/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.
2015 4236 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/137/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/128/2015 z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4237 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4238 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/151/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/99/15 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Raków na współfinansowanie zadania pn. „Remont drogi Zbelutka – Choiny”.
2015 4239 2015-12-31 Postanowienie Postanowienie nr 1/2015 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki powstałej podczas wprowadzania do Edytora Aktów Prawnych uchwały nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 02.12.2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych