Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Listopad 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 3096 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 3097 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 3098 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Obrazów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2015 3099 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 rok
2015 3100 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 3101 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 3102 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 3103 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 3104 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego
2015 3105 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3106 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 3107 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3108 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3109 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3110 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3111 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Radoszyce w 2016 roku
2015 3112 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 października 2015r. w sprawie wysokości opłaty targowej
2015 3113 2015-11-02 Aneks Aneks nr 2 z dnia 15 października 2015r. do Porozumienia w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Starachowickiego zawartego w dniu 29 grudnia 2014 r.
2015 3114 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra
2015 3115 2015-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.55.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2015r. uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie
2015 3116 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XV/69/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 3117 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/88/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 3118 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 90/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 3119 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 91/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2016 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usunietego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 3120 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 93/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku
2015 3121 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 95/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie
2015 3122 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIV/71/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3123 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIV/73/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Nowa Słupia oraz ich wydzierżawiania, najmu, użyczania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony
2015 3124 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3125 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 83/XVI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 3126 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 91/XVII/ 15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 3127 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 96/XVII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 października 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 3128 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XXI/80/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 3129 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 110/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zagnańsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 3130 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/83/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015 3131 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/89/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3132 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/90/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 3133 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/91/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3134 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/92/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3135 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/94/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Bogoria, położonego w Wierzbce.
2015 3136 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/52/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 3137 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVII/64/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3138 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVII/66/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości: – Beszyce Dolne(część miejscowości) i Beszyce Górne (wieś) na BESZYCE – Świężyca (wieś) na ŚWIĘŻYCE - Zbigniewice- Kolonia (wieś) na ZBIGNIEWICE KOLONIA – Zbigniewice (wieś) na ZBIGNIEWICE WIEŚ
2015 3139 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVII/67/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2016 r.
2015 3140 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 3141 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3142 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2015 3143 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/52/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 r.
2015 3144 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 3145 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursie szkolnej
2015 3146 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 3147 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego
2015 3148 2015-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 26 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3149 2015-11-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2015r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019, pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Opatowskiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Opatowskiego – Bogusława Włodarczyka, 2. Wicestarostę – Gustawa Saramańskiego działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XIII.59.2015 z dnia 25 września 2015r. zwanym dalej „Powiatem”
2015 3150 2015-11-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Kielce na prawach powiatu reprezentowanym przez Prezydentem Miasta Kielce Pana Wojciecha Lubawskiego, działającym na podstawie uchwały Rady Miasta Kielce Nr XII/221/2015 z dnia 30 lipca 2015r. zwanym dalej „Powiatem” w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2015 3151 2015-11-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowanym przez: 1. Edmunda Kaczmarka – Starostę Jędrzejowskiego, 2. Janusza Grabka – Wicestarostę Jędrzejowskiego, działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr IX/68/2015 z dnia 25 września 2015r., zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2015 3152 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 3153 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 3154 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 3155 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr 108/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3156 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/227/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łopuszno
2015 3157 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/228/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gnieździska
2015 3158 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/239/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 3159 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/240/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 3160 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/241/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 3161 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/242/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 3162 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2015 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 3163 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
2015 3164 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 3165 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 29 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3166 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 3167 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/79/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok
2015 3168 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2016 rok
2015 3169 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3170 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3171 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3172 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2015 3173 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/50/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2015 3174 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XVII/ 84/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 3175 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Koneckiego
2015 3176 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015-2018
2015 3177 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/108/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia regulaminu placu targowego w Łagowie i Woli Łagowskiej
2015 3178 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/106/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 3179 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2015 3180 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 3181 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 3182 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Daleszyce
2015 3183 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 65/XI/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3184 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/119/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XLIII/72/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie opłaty targowej zmienionej Uchwałą Nr XIII/98/2015 z dnia 3 września 2015 r
2015 3185 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów
2015 3186 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
2015 3187 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 3188 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/110/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 3189 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2015 3190 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3191 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości
2015 3192 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich
2015 3193 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Końskie i sołectwa Kornica
2015 3194 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Wąsosz (obręb Wąsosz)
2015 3195 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy Nagłowice z dnia 4 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice
2015 3196 2015-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.52.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIV/71/2015 Rady Gminy Nagłowice z dnia 4 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice
2015 3197 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 3198 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XV/105/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Piekoszów
2015 3199 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XV/107/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Piekoszowie
2015 3200 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 3201 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/54/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2015-2019
2015 3202 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/55/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2015 3203 2015-11-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Pińczowskiego reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Kierkowskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pińczowskiego, 2. Ryszarda Barnę – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pińczowskiego, działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr X/53/2015 z dnia 28 października 2015r., zwanym dalej „Powiatem” w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2015 3204 2015-11-09 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą, a Gminą Sędziszów, reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka - Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów do Porozumienia Nr 22/2015 z dnia 27 marca 2015 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą, a gminą Sędziszów, reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka - Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2015 3205 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 3206 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/73/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2016 roku
2015 3207 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr 78/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 października 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr X/114/2015 Rady Gminy Górno z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3208 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr 79/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr X/115/2015 Rady Gminy Górno z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2022
2015 3209 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 3210 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/158/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015rok
2015 3211 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/164/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2015 3212 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3213 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 3214 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy Piekoszów
2015 3215 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 3216 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3217 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/84/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3218 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania Stautu Ośrodkowi Pomoicy Społecznej w Ożarowie
2015 3219 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 3220 2015-11-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2015 3221 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XV/60/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.
2015 3222 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/71/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 3223 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki.
2015 3224 2015-11-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 9 listopada 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2015 r.
2015 3225 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/92/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3226 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 3227 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 3228 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 3229 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 3230 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
2015 3231 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 3232 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 3233 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 3234 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku i nadania jej statutu
2015 3235 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 3236 2015-11-10 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 9 listopada 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Skorocice”
2015 3237 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 3238 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 3239 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 3240 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 3241 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 3242 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 3243 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
2015 3244 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/149/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą: „Remont i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu”
2015 3245 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
2015 3246 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3247 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3248 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3249 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3250 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3251 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wygaśnięcia uchwały Nr XIV/89/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2015 3252 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XI/82/15 Rady Gminy Łagów z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2015 3253 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 69/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 września 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Łagów Nr XI/82/15 z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2015 3254 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 80/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w Uchwały Nr X/71/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 września 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Tuczępy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 3255 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 73/XIII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 3256 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 6 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3257 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 3258 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3259 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3260 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rytwiany w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3261 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bernów na lata 2015-2022
2015 3262 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3263 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XV/70/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 3264 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 października 2015r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2015 3265 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 października 2015r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2015 3266 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3267 2015-11-13 Porozumienie Porozumienie nr 69/2015 Wojewody Świętokrzyskiego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącym wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
2015 3268 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3269 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 3270 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3271 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3272 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/119/15 Rady Gminy Łagów z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łagów Nr XLIII /238/13 z dnia 06 lutego 2013 roku w sprawie określenia regulaminu targowisk istniejących na terenie gminy Łagów
2015 3273 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Sandomierza
2015 3274 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie nr/ XXXIV/215/13 z dnia 5 marca 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarłów
2015 3275 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/89/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Sułków
2015 3276 2015-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.58.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/89/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Sułków
2015 3277 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/90/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Bukowa na terenie gminy Krasocin – „Bukowa A”
2015 3278 2015-11-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 4 listopada 2015r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 3.
2015 3279 2015-11-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 4 listopada 2015r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 3.
2015 3280 2015-11-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 4 listopada 2015r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 1
2015 3281 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2015 3282 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2015 3283 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3284 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3285 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sobków w 2016 roku
2015 3286 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 3287 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3288 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok
2015 3289 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 3290 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/90/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3291 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/91/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 3292 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/92/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3293 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/93/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia poboru opłaty targowej i określenia wysokości stawek, zasad poboru oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3294 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XV/121/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2015 3295 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XV/122/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 3296 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XV/126/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/205/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów
2015 3297 2015-11-19 Porozumienie Porozumienie Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2015r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej w powiecie skarżyskim zawarte w dniu 15 października 2015 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Suchedniów
2015 3298 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 3299 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3300 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3301 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok
2015 3302 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2015 roku
2015 3303 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3304 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie poboru od odób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 3305 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/68/15 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 września 2015r. uchwalenia Statutu Gminy Tarłów
2015 3306 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/258/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 ZAGNAŃSKA - ul. Łódzka” na obszarze Miasta Kielce
2015 3307 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3308 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3309 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3310 2015-11-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 19/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Leśnica”
2015 3311 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok
2015 3312 2015-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 162/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 1 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminyna 2015 rok
2015 3313 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 858/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie podpisania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego aneksu nr 5 do porozumienia zawartego w dniu 31.10.2013r. w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" w części zlokalizowanej na obszarze Województwa Małopolskiego
2015 3314 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XV/124/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów”
2015 3315 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/89/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/2/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
2015 3316 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/92/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2015 3317 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/96/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 3318 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
2015 3319 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”
2015 3320 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/161/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dwikozy
2015 3321 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa
2015 3322 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3323 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 3324 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3325 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3326 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/108/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie
2015 3327 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/83/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska
2015 3328 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/84/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska
2015 3329 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/85/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Iwaniska
2015 3330 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/86/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska
2015 3331 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/87/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3332 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/88/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
2015 3333 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/89/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwaniska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 3334 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/91/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3335 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/94/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3336 2015-11-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 listopada 2015r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy Opatowiec w okręgu wyborczym nr 6
2015 3337 2015-11-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych  z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019 zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Powiatem Buskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1. Jerzego Kolarza Starosty Buskiego; 2. Stanisława Klimczaka Wicestarosty Buskiego
2015 3338 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 listopada 2015r. określenia wzoru deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2015 3339 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/84/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Tuczępy
2015 3340 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3341 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3342 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3343 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3344 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2015 3345 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Tuczępy
2015 3346 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/93/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/94/2004 z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie utworzenia targowiska oraz określenia jego regulaminu
2015 3347 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 3348 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości
2015 3349 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2015 3350 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagradzania za pobór tej opłaty
2015 3351 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/341/97 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich”
2015 3352 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Końskie pod nazwą Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich
2015 3353 2015-11-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 27/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 listopada 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
2015 3354 2015-11-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 28/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 listopada 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mniów, gmina Mniów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie
2015 3355 2015-11-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 30/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 listopada 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Kąty Denkowskie” dla Ostrowca Świętokrzyskiego
2015 3356 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/90/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania
2015 3357 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/92/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3358 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/93/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2016 rok
2015 3359 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/94/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3360 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/95/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/303/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3361 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/96/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2015 3362 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/97/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3363 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/102/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Włoszczowa.
2015 3364 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X/97/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3365 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV / 67 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 3366 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 3367 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3368 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3369 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV / 72 /2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3370 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 3371 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3372 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin
2015 3373 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3374 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3375 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2015 3376 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 81/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/249/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3377 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 82/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr X/114/2015 Rady Gminy Górno z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 3378 2015-11-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 4 listopada 2015r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 1
2015 3379 2015-11-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 listopada 2015r. o obsadzeniu mandatu radnego do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 3
2015 3380 2015-11-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 listopada 2015r. o obsadzeniu mandatu radnego do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 3
2015 3381 2015-11-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 listopada 2015r. o obsadzeniu mandatu radnego do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 1
2015 3382 2015-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Opatowiec w okręgu wyborczym nr 6
2015 3383 2015-11-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Staszowskiego reprezentowanym przez: 1. Michał Skotnicki - Starosta Staszowski 2. Tomasz Fąfara - Wicestarosta działającym na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XVII/91/15 z dnia 18 listopada 2015r., zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2015 3384 2015-11-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 listopada 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: 1. Stanisława Masternaka – Starostę, 2. Wojciecha Dzieciucha - Wicestarostę, działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XI/54/2015 z dnia 16 września 2015r., zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2015 3385 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2016 rok
2015 3386 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2016 rok
2015 3387 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2016 rok
2015 3388 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3389 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 3390 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/279/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 3391 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/281/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2015 3392 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/283/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenie w postaci posiłku oraz przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielenia mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w zakresie dożywiania
2015 3393 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/284/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2015 3394 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/285/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2015 3395 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/286/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej
2015 3396 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/287/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2015 3397 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/297/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kielce
2015 3398 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/308/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy "Jana Kamińskiego" ulicy w Kielcach
2015 3399 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/310/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3400 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 3401 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/63/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego
2015 3402 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/64/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Waśniów
2015 3403 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/65/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3404 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/72/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 roku
2015 3405 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/69/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej
2015 3406 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/72/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3407 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/73/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3408 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/74/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3409 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/75/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3410 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/76/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych
2015 3411 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/78/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 3412 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/79/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pacanów
2015 3413 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/80/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 3414 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/81/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2015 3415 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/82/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2015 3416 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2015 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 3417 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/84/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3418 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr X/75/2015 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2015 3419 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3420 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3421 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3422 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2015 3423 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok
2015 3424 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2016 rok
2015 3425 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2016 roku
2015 3426 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3427 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku na terenie Gminy Wilczyce
2015 3428 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
2015 3429 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wilczyce
2015 3430 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3431 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3432 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3433 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 3434 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2015 3435 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3436 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie.
2015 3437 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/110/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 3438 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/111/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 3439 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Końskie
2015 3440 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior - WIGOR w Pilczycy
2015 3441 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3442 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 99/XV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 3443 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 102/XV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego
2015 3444 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik
2015 3445 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy Chmielnik
2015 3446 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny
2015 3447 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3448 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3449 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3450 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3451 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3452 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3453 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 3454 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 r.