Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Październik 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2794 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/65/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 2795 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/67/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2796 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/68/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 18 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 2797 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIII/51/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 2798 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 96 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach
2015 2799 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 97 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Zgórsko zlokalizowanej na działkach nr ewid. 250/36 i 250/37 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 2800 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 98 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Bukową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 250/3 i 250/15 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 2801 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 99 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Grabową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 252/49, 252/26, 251/7, 250/28, 252/53, 252/59, 252/55, 252/57, 250/16, 520/1, 251/1 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 2802 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 100 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Klonową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 252/34 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 2803 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 101 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg stanowiących ul. Osiedle pod Lasem w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 226/34, 226/35, 226/37, 226/47, 226/61 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 2804 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 102 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Wrzosową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 287/23, 287/24, 288/7, 288/3, 288/2, 287/11, 287/14 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 2805 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 103 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Sitkówka-Nowiny
2015 2806 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 104 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalania zasad udostępniania oraz ustalania stawek za korzystanie z pomieszczeń gminnych obiektów oświatowych
2015 2807 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 105 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2015 rok
2015 2808 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr X/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2809 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr X/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2810 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr X/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2811 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr X/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2812 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr X/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2813 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr X/9/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych w Starachowicach
2015 2814 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr X/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice
2015 2815 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XVI/61/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2816 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/115/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w majątku jednostki budżetowej miasta Sandomierza Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
2015 2817 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/116/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu oraz uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określania zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
2015 2818 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/118/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2819 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/119/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2820 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/120/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2821 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/121/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2822 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/122/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2823 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/123/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2824 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/124/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2825 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/125/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2826 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/126/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2827 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/127/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
2015 2828 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/128/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2829 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/129/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2830 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/130/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2831 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/131/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2832 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/132/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 2833 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/133/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz
2015 2834 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/134/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2015 2835 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/135/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 2836 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/136/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu oraz Uchwałą Nr XLII/367/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo – księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą Nr VII/29/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo – księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu.
2015 2837 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/137/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 2838 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/138/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2839 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Lipnie
2015 2840 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/90/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 2841 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/91/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 września 2015r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 2842 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/96/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego
2015 2843 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/119/2015 Rady Gminy Górno z dnia 23 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2015 2844 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 2845 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr 43/IX/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Suchedniów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2846 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr 45/IX/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015
2015 2847 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sobków na lata 2011-2016
2015 2848 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/74/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2849 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2850 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/75/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 września 2015r. określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwaniska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 2851 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/77/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2852 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr 80/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 2853 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/50/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
2015 2854 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radoszyce
2015 2855 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII / 165 / 2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy
2015 2856 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII / 190 / 2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 2857 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IX/34/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 października 2011 roku w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku
2015 2858 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2859 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 2860 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 2861 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok
2015 2862 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 2863 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz warunków i trybu ich udzielania
2015 2864 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/154/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 2865 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/157/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2015 2866 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 2867 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2015 2868 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2015 - 2018
2015 2869 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2015 2870 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2015 2871 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 2872 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 2873 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Gospodarczemu w Radoszycach
2015 2874 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 2875 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XV/74/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2015 rok
2015 2876 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XII/51/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 2877 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 2878 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XV/216/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi na terenie miasta Połaniec oraz ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich
2015 2879 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XV/223/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2880 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XV/224/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2881 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 59/XIII/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 29 września 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 2882 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 2883 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2013 rok
2015 2884 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVI-193-2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 grudnia 2013r. sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2014 rok
2015 2885 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2015 rok
2015 2886 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2887 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 25 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2015 2888 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 25 września 2015r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Stopnica za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2015 2889 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XII/55/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2015r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2890 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2891 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
2015 2892 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 61/X/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2893 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XII / 62 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 2894 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2015 2895 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 93/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze na terenie gminy Zagnańsk
2015 2896 2015-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.50.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 93/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze na terenie gminy Zagnańsk
2015 2897 2015-10-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2015r. w sprawie ogłoszenia informacji o wyrejestrowaniu Związku Międzygminnego „Utylizator” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej z Rejestru związków międzygminnych
2015 2898 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 2899 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Wodzisławiu
2015 2900 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2015 2901 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu
2015 2902 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/71/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015rok
2015 2903 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/81/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedziana Góra
2015 2904 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/82/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2015 2905 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/83/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miedziana Góra
2015 2906 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/85/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze
2015 2907 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 r.
2015 2908 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych powiatu koneckiego
2015 2909 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/ 76 / 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg gminnych
2015 2910 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/ 77/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 2911 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zasad rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2015 2912 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/263/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2015 2913 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 2914 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 2915 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/51/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2916 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/57/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
2015 2917 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko
2015 2918 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/44/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 91/2, położonej w miejscowości Ruda, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
2015 2919 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/45/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4, położonych w miejscowości Brody, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego
2015 2920 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/46/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 620/2 i 620/3 położonych w miejscowości Brody, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
2015 2921 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działek o numerach ewidencyjnych 828/1 i 829, położonych w miejscowości Dziurów, z przeznaczeniem na cele zieleni naturalnej z dopuszczeniem funkcjonowania stawów rybnych i innych sztucznych zbiorników wodnych.
2015 2922 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2923 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Tuczępy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2924 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Tuczępy
2015 2925 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 2926 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę nr LXIII/432/2014 Rady Gminy Piekoszów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów
2015 2927 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 2928 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2929 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. w sprawie wyboru określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2930 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekoszów
2015 2931 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuczępy
2015 2932 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuczępy
2015 2933 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/81/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2934 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
2015 2935 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2936 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/124/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 2937 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie
2015 2938 2015-10-08 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 sierpnia 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Pińczowskiego reprezentowanym przez: 1. Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Zbigniewa Kierkowskiego, 2. Z-cę Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Ryszarda Barnę do porozumienia z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
2015 2939 2015-10-08 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Koneckiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Sobonia – Starostę Koneckiego, Przewodniczącego Zarządu 2. Andrzeja Marka Lenarta – Wicestarostę Koneckiego do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
2015 2940 2015-10-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.128.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/42/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce - w części określonej w § 3 ust. 3, § 5 ust. 8, § 9 ust. 2 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały
2015 2941 2015-10-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.129.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 60/XI/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica w części określonej w § 3 ust. 6 i § 8 ust. 7 Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały
2015 2942 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XVII/75/2015 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257 /05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2943 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XVII/76/2015 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015-2018
2015 2944 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 85/XVI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2015 2945 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 86/XVI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku nr 1A na Osiedlu Sosnówka w Chęcinach, stanowiącego własność Gminy Chęciny
2015 2946 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 87/XVI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku nr 4 na Osiedlu Sosnówka w Chęcinach, stanowiącego własność Gminy Chęciny
2015 2947 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 88/XVI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku nr 1A na Osiedlu Sosnówka w Chęcinach, stanowiącego własność Gminy Chęciny
2015 2948 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 89/XVI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w budynku nr 1A na Osiedlu Sosnówka w Chęcinach, stanowiącego własność Gminy Chęciny
2015 2949 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2950 2015-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2951 2015-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 160/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 28 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2952 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 2953 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łopuszno oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 2954 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/84/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 2955 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/85/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łopuszno
2015 2956 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 104/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2957 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 105/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez osoby fizyczne i prawne nie należące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 2958 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 106/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 września 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zagnańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2959 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Końskie
2015 2960 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 2961 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 2962 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 70/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 września 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Morawica Nr X/96/2015
2015 2963 2015-10-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 8 października 2015r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia 2/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Staszowskiego
2015 2964 2015-10-12 Informacja Informacja nr OKA-4110-47(12)/2015/726/MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 października 2015r. w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła „Stolbud Włoszczowa” Spółka Akcyjna
2015 2965 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Raków z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 2966 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 2967 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych
2015 2968 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 2969 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/57/2015 Rady Gminy Nagłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice dla fragmentów sołectw: Brynica Mokra, Cierno-Żabieniec, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Trzciniec.
2015 2970 2015-10-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 30 czerwca 2015r. z wykonania budżetu za 2014 rok
2015 2971 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 6 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 2972 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr 8/68/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz.
2015 2973 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok
2015 2974 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII.59.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 25 września 2015r. w sprawie przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej
2015 2975 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 9 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2976 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII / 64/ 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 9 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 2977 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Oświaty w Radoszycach
2015 2978 2015-10-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 7 października 2015r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2015 r.
2015 2979 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr 56/XIII/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
2015 2980 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr 62/XIII/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 2981 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr XII/87/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 12 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Gminy Bieliny
2015 2982 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 12 października 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bielinach
2015 2983 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 2984 2015-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 1 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2985 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr 70/XII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmian w budzicie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 2986 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąchocku
2015 2987 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2988 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2989 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/246/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 2990 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/248/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2991 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/249/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2992 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/250/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2993 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/251/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 2994 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/253/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 2995 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/255/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce
2015 2996 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/256/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
2015 2997 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/272/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2015 2998 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/273/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic w Kielcach do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2015 2999 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/274/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 3000 2015-10-19 Informacja Informacja nr OKA-4110-43/2015/2648/CW; OKA-4110-44/2015/2648/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2015r. w sprawie cofnięcia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą we Włoszczowie
2015 3001 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 3002 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/46/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skalbmierz
2015 3003 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/47/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 października 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Skalbmierz
2015 3004 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2015 roku
2015 3005 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XIV/254/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych, mieszczącym się w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Żniwna 4
2015 3006 2015-10-20 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 września 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: 1. Stanisława Masternaka – Starosta, 2. Wojciecha Dzieciucha – Wicestarosta do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
2015 3007 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 3008 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce
2015 3009 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok
2015 3010 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XII/49/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 16 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXVII/174/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2015 3011 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XV/112/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr III Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "KRUKÓW" w Sandomierzu
2015 3012 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr 72/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr IX/50/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015 roku w sprawie odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3013 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr 73/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 października 2015r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 3014 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Gminy Secemin z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 3015 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy Secemin z dnia 9 października 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli w gminie Secemin oraz granic ich obwodów
2015 3016 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XV/80/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2016 r.
2015 3017 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XV/82/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 3018 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 rok
2015 3019 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XIV/114/15 Rady Gminy Masłów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 3020 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 30 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3021 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2015 rok
2015 3022 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 października 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z sali gimnastycznej położonej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach im. gen. Franciszka Kamińskiego"
2015 3023 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XIII/67/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/81/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu Hali Sportowej w Nowej Słupi oraz odpłatności za jej użytkowanie.
2015 3024 2015-10-26 Informacja Informacja nr GKN.III.6620.1.224.2015 Starosty Włoszczowskiego z dnia 20 października 2015r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego opracowanego dla obrębów ewidencyjnych: Brzeście, Ciemiętniki, Jakubowice, Januszewice, Kluczewsko, Komorniki, Komparzów, Miedziana Góra, Nowiny, Pilczyca, Rzewuszyce, Stanowiska, Zabrodzie, Zalesie położonych w gminie Kluczewsko, powiatu włoszczowskiego
2015 3025 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/89/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/125/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 3026 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/90/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 3027 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr VIII/102/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3028 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 3029 2015-10-27 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Opatowskiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Opatowskiego – Bogusława Włodarczyka, 2. Wicestarostę – Gustawa Saramańskiego do porozumienia z dnia 29 października 2010 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3843)
2015 3030 2015-10-27 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 września 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Kieleckiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Kieleckiego - Michała Godowskiego, 2. Wicestarostę Kieleckiego - Zenona Janusa do porozumienia z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 11, poz. 163)
2015 3031 2015-10-27 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Staszowskiego reprezentowanym przez: 1. Michał Skotnicki - Starosta Staszowski 2. Tomasz Fąfara - Wicestarosta Staszowski do porozumienia z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 100, poz. 1074)
2015 3032 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3033 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały NrXXXXI/260/14 w sprawie nabywania, zbywania i obciążana nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2015 3034 2015-10-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 173/15 Wójta Gminy Brody z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3035 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 3036 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy Raków z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3037 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XV/91/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3038 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/129/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój
2015 3039 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/78/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3040 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3041 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XVI/ 79/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 3042 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie i zmiany uchwały Nr LVII/384/2014 z dnia 21 marca 2014r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie
2015 3043 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grójec
2015 3044 2015-10-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: 1. Jerzego Żmijewskiego – Starostę Skarżyskiego, 2. Artura Berusa – Wicestarostę Skarżyskiego, działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr 86/XIII/2015 z dnia 28 września 2015r., zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2015 3045 2015-10-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez: 1. Dariusza Dąbrowskiego – Starostę Starachowickiego, 2. Agatę Wojtyszek – Wicestarostę Starachowickiego, działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XI/70/2015 z dnia 25 września 2015r., zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2015 3046 2015-10-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Włoszczowskiego reprezentowanym przez: 1. Starosta Włoszczowski – Jerzy Suliga, 2. Wicestarosta – Zbigniew Krzysiek, z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Józefy Puto działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XL/212/10 z dnia 28 października 2010r. – w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, zwanym dalej „Powiatem”
2015 3047 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/123/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 3048 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/124/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój
2015 3049 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/135/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
2015 3050 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/136/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Busko-Zdrój
2015 3051 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 3052 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 3053 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3054 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3055 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3056 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3057 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących budżetu Miasta Starachowice
2015 3058 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości jej oraz sposobu poboru opłaty
2015 3059 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Starachowicach
2015 3060 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/14/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3061 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/15/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3062 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3063 2015-10-29 Informacja Informacja nr OKA-4110-16(16)/2015/306/CW, OKA-4110-17(16)/2015/ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" z siedzibą w Busku-Zdroju
2015 3064 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XV/116/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 3065 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XV/118/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2015 3066 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XV/128/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
2015 3067 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/58/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2015 r.
2015 3068 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m ² pasa drogowego dróg gminnych Gminy Waśniów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2015 3069 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/60/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Waśniów na lata 2015-2018"
2015 3070 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 października 2015r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2015 3071 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok
2015 3072 2015-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 576/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 lipca 2015r.
2015 3073 2015-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 612/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 sierpnia 2015r.
2015 3074 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr RG - XII / 120 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
2015 3075 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr X/88/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok
2015 3076 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr 74/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części zarządzenia Nr 68/15 Wójta Gminy Szydłów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szydłów na rok 2015
2015 3077 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr 76/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 października 2015r. dotycząca stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2015 3078 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 3079 2015-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 597/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 5 sierpnia 2015r.
2015 3080 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i nauczyciela wspomagającego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łoniów
2015 3081 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2015 3082 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 3083 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr 792/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2015 3084 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/130/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom w Busku-Zdroju
2015 3085 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/82/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XIX/75/2015 z dnia 28.09.2015r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwaniska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 3086 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr 49/X/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015
2015 3087 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV.68.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 rok
2015 3088 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV.69.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2016 r.
2015 3089 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV.71.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Opatowie
2015 3090 2015-10-30 Informacja Informacja Starosty Opatowskiego z dnia 12 października 2015r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 260605_5 0001 BIEDRZYCHÓW, gm. Ożarów powiat opatowski
2015 3091 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 3092 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/100/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 3093 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/101/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2015r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 3094 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/108/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2015 3095 2015-10-30 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2015r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym