Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Styczeń 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2015 rok
2015 2 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2015 3 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2015 rok
2015 4 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III.9.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok
2015 5 2015-01-05 Informacja Informacja nr OKA-4110-66(4)/2014/1908/KT, OKA-4110-67(4)/2014/1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji udzielających koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Zakładów Wyrobów Metalowych "SHL” S.A. z siedzibą w Kielcach
2015 6 2015-01-05 Informacja Informacja nr OKA-4110-58/2014/275/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sandomierzu
2015 7 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/24/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2015 rok
2015 8 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2015 9 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2014 roku
2015 10 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia i przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2015
2015 11 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia i przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na rok 2015
2015 12 2015-01-05 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 31 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2015 13 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2014.
2015 14 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2015 15 2015-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej we Włoszczowie w okręgu wyborczym nr 7
2015 16 2015-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Sandomierza w okręgu wyborczym nr 21
2015 17 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/871/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego
2015 18 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/873/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Sieradowickiego Parku Krajobrazowego
2015 19 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III.18.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 rok
2015 20 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok
2015 21 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Zawichost
2015 22 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr V/13/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2015 23 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr V/18/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2015 24 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2015 25 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/49/07 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2007 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zmiany Uchwały Nr IX/43/03 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Dwikozy.
2015 26 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/83/04 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 października 2004 r. w sprawie ustalenia diet radnych
2015 27 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/ 23 /14 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia w roku 2014 wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2015 28 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2015 roku świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2015 29 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXVII/201/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Sędziszów
2015 30 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 r.
2015 31 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/10/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2015 32 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 33 2015-01-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 511/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 października 2014r.
2015 34 2015-01-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 513/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 października 2014r.
2015 35 2015-01-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 522/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 listopada 2014r.
2015 36 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/17/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 37 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/20/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2015 38 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 39 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/12/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 40 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok
2015 41 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2015 42 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 43 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2015 rok
2015 44 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2015 45 2015-01-08 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Powiatem Włoszczowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Starosta Włoszczowski – Jerzy Suliga 2. Wicestarosta – Zbigniew Krzysiek z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Józefy Puto do porozumienia z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3844), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2015 46 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/36/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok
2015 47 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr LXXIX/385/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Iwaniska do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 48 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 49 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2015 rok
2015 50 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borczyn Gmina Kije.
2015 51 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechów Gmina Kije.
2015 52 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gartatowice Gmina Kije.
2015 53 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołuchów Gmina Kije.
2015 54 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki Gmina Kije.
2015 55 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Hajdaszek Gmina Kije.
2015 56 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/21/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janów Gmina Kije.
2015 57 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kije Gmina Kije.
2015 58 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/23/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kliszów Gmina Kije.
2015 59 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kokot Gmina Kije.
2015 60 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/25/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipnik Gmina Kije.
2015 61 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rębów Gmina Kije.
2015 62 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/27/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Samostrzałów Gmina Kije.
2015 63 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/28/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stawiany Gmina Kije.
2015 64 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/29/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Umianowice Gmina Kije.
2015 65 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/30/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wierzbica Gmina Kije.
2015 66 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/31/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Włoszczowice Gmina Kije.
2015 67 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/32/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Żydowska Gmina Kije.
2015 68 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/33/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wymysłów Gmina Kije.
2015 69 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/34/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żydówek Gmina Kije.
2015 70 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2015 rok
2015 71 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/266 /2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 72 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/37/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Bliżyn
2015 73 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/38/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Połaniec
2015 74 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/39/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Zawichost
2015 75 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/40/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Starachowice
2015 76 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/41/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Smyków
2015 77 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/42/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Węgleszyn
2015 78 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/43/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Dwikozy
2015 79 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/44/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Kunów
2015 80 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/45/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Łopuszno
2015 81 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/46/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Suchedniów
2015 82 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/47/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Samborzec
2015 83 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/48/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Marzysz
2015 84 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/49/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Daleszyce
2015 85 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/50/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Miedziana Góra
2015 86 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/51/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Baćkowice
2015 87 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/52/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Bukowa
2015 88 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/53/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Krasocin
2015 89 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/54/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Sobków
2015 90 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/55/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Sandomierz
2015 91 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/56/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn
2015 92 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/57/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Połaniec
2015 93 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/58/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Starachowice
2015 94 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kunów
2015 95 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/60/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łopuszno
2015 96 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/61/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Samborzec
2015 97 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/62/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Marzysz
2015 98 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/63/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Daleszyce
2015 99 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/64/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miedziana Góra
2015 100 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/65/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Baćkowice
2015 101 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/66/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bukowa
2015 102 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/67/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krasocin
2015 103 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/68/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sobków
2015 104 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/69/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz
2015 105 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/70/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pińczów
2015 106 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/71/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Suchedniów
2015 107 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/84/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2015 108 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/85/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2015 109 2015-01-12 Informacja Informacja nr ADM-511-3/15 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 7 stycznia 2015r. DODATKOWA LISTA
2015 110 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr V/10/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2015 rok
2015 111 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2015 112 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 113 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 114 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2015 115 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 116 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 117 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 118 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/26/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich powołania
2015 119 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2015 120 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 121 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
2015 122 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 123 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.
2015 124 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr V/12/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015
2015 125 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr 8/III/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
2015 126 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr VI/18/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2015 127 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr VI/19/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 128 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr VI/21/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 129 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr 35/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 130 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 131 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 132 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2015 rok
2015 133 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łoniów
2015 134 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/11//2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.
2015 135 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 136 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2014r.
2015 137 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 138 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/1/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2015 139 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2015 140 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2015 rok
2015 141 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 142 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/2/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Starachowicach
2015 143 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2015 rok
2015 144 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
2015 145 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 146 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2015 rok.
2015 147 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2017
2015 148 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na ”Osobowość Roku Gminy Pińczów”
2015 149 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 150 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok.
2015 151 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok
2015 152 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty
2015 153 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 154 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/ 14/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2015 155 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/ 16/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 156 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr RG - III / 14 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz Innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2015 157 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr RG - III / 20 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2014
2015 158 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok
2015 159 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 160 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 3/ 17/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany statutu gminy Małogoszcz
2015 161 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/26/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2014
2015 162 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/27/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/346/14 Rady Gminy Masłów z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 163 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/28/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/347/14 Rady Gminy Masłów z dnia 10 lutego 2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.
2015 164 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogącymi realizować zadania pożytku publicznego
2015 165 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2015 166 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2015 167 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr V/17/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2015 168 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2015 169 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2014
2015 170 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok.
2015 171 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2015 172 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Pawłów i ustalenia jego statutu
2015 173 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Gminie Pawłów oraz wysokości maksymalnej kwoty za wyżywienie
2015 174 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 175 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr V/18/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2015 176 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/6/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 177 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 6/III/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 178 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 116/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr XLV/451/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2014 roku dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok
2015 179 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 9/III/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 23 grudnia 2014r. uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2015 rok
2015 180 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr V/10/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 181 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr V/12/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 182 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr V/13/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2015 183 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 184 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/23/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 185 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III / 7 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2015 186 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/7/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Kurzelowie i zmiany uchwały NR XI/81/03 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie nadania statutów samorządowym instytucjom kultury.
2015 187 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2014 rok.
2015 188 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
2015 189 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.
2015 190 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2015 191 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2015 192 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2015 193 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chmielnik na lata 2014-2032"
2015 194 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOTACJI NA DOFINANASOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY CHMIELNIK
2015 195 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2015 196 2015-01-15 Informacja Informacja nr OKA-4210-68(10)/2014/2015/291/XII/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła CELSIUM Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2015 197 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 r.
2015 198 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Końskie na lata 2015-2018”
2015 199 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 rok
2015 200 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia metody ustalania opłaty oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce
2015 201 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 rok
2015 202 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 203 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2015 204 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2015 rok
2015 205 2015-01-16 Informacja Informacja nr OKA-4110-57(6)/2014/2015/29/MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorcy: Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o. o.
2015 206 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2015 rok
2015 207 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr 13/III/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2015 rok
2015 208 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2015 209 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014
2015 210 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,przypadających Gminie Łączna lub jej jednostkom podległym
2015 211 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WIŚLICA na 2015 rok
2015 212 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 213 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/24/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 214 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Wiślica
2015 215 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok.
2015 216 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2015 217 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie :poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku.
2015 218 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie :wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 219 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/5/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/259/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014rok
2015 220 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Porzecze gm. Miedziana Góra
2015 221 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2015 rok
2015 222 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2015 rok
2015 223 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr NR III/8/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 224 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr RG - III / 18 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok
2015 225 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
2015 226 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 227 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
2015 228 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 229 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 230 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Brody na 2015 rok
2015 231 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 232 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr I/9/2015 Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach
2015 233 2015-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Starosty Włoszczowskiego z dnia 2 stycznia 2015r.
2015 234 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2015 rok
2015 235 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/28/2014 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Górno z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku
2015 236 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2015.
2015 237 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kielce oraz świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce w 2015 roku
2015 238 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2015 rok
2015 239 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego.
2015 240 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/258/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) i nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski
2015 241 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2015 roku
2015 242 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2015 243 2015-01-19 Postanowienie Postanowienie nr 1/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu do Legislatora uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy w Dwikozach w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.
2015 244 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr II/19/2014 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2014r. dotycząca zmian w Załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXVIII/34/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Kielecki, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2015 245 2015-01-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim.
2015 246 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Buskiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2015.
2015 247 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Buskiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2015.
2015 248 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 249 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2015 rok
2015 250 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stopnica
2015 251 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/26/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/45/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 października 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Stopnica
2015 252 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuczępy w okręgu wyborczym nr 14
2015 253 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”
2015 254 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w 2015 roku
2015 255 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu jędrzejowskiego w 2015 r.
2015 256 2015-01-19 Informacja Informacja nr OKA-4210-34(20)/2014/2015/16532/VIIKT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sędziszowie
2015 257 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015
2015 258 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Przedborska PLH260004
2015 259 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 260 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2015 rok
2015 261 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 13/III/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 262 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 15/iii/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014 rok
2015 263 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2015 264 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr VII/42/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 265 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 266 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 267 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr V/16/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDZICA" w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2015 rok
2015 268 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok
2015 269 2015-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 232/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Starachowickiego zawarte w dniu 29.12.2014 r.
2015 270 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2015 271 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
2015 272 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 stycznia 2015r. zmnieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 273 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2015 274 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2015 275 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/16/2014 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2015 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 276 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr V/20/2014 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2015 277 2015-01-20 Informacja Informacja nr I/2015 Starosty Pińczowskiego z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie w sprawie operatu opisowo – kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej : 260804_5 Pińczów –obszar wiejski obręb ewidencyjny : 260804_5.0018 Leszcze
2015 278 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr V/22/2014 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 279 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 280 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok
2015 281 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 1/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wskazania nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr II/5/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2015 282 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 2/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/247/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 283 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 3/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wskazania nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr II/6/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2015 284 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 4/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta i Gminy Osiek na lata 2015-2028
2015 285 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 6/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVIII/292/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 286 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2015 rok
2015 287 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 3/9/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
2015 288 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/163/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 289 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/166/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 290 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/168/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 291 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/6/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 292 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 293 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 294 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/17/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2015 rok
2015 295 2015-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 296 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVIII/292/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 297 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr V/4/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2015 rok
2015 298 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 7/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/7/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 299 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 8/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr II/6/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 300 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/ 17/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2015 301 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/42/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015r.
2015 302 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/46/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 12 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 303 2015-01-22 Informacja Informacja nr OKA-4210-68(12)/2014/2015/291/XII/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie postanowienia o sprostowaniu z urzędu, w decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła CELSIUM Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, oczywistej omyłki pisarskiej
2015 304 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 305 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok
2015 306 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/261/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Fałków
2015 307 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/19/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 308 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/22/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2015 r.
2015 309 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 310 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 311 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na rok 2015
2015 312 2015-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.I.120.1.1.2015 Starosty Ostrowieckiego z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
2015 313 2015-01-22 Informacja Informacja Starosty Opatowskiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 260605_5 0004 DĘBNO, gm. Ożarów, powiat opatowski
2015 314 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr II/16/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 315 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/22/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 316 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2015 rok
2015 317 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2015 318 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/18/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sadowie na 2015 rok
2015 319 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2015 rok
2015 320 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 321 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok
2015 322 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2015 rok
2015 323 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2015 324 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 rok
2015 325 2015-01-23 Informacja Informacja nr OKA-4210-70(16)/2013/2014/2015/29/XIV/MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o. o.
2015 326 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 327 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2015 rok
2015 328 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/2014 Rady Gminy w Złotej z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złota
2015 329 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
2015 330 2015-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2015r.
2015 331 2015-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2015 r.
2015 332 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/72/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia „Programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg krajowych i dróg wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko”
2015 333 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr LI/261/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok
2015 334 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr LII/263/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok
2015 335 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr LIV/265/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na rok 2014 Nr XLII/222/2013
2015 336 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr LV/268/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na rok 2014 Nr XLII/222/2013
2015 337 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2014 rok
2015 338 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr I/10/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2014 rok
2015 339 2015-01-27 Aneks Aneks nr 1.2015 Starosty Opatowskiego z dnia 23 stycznia 2015r. do porozumienia nr OR.I.0711.1.2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2015 340 2015-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Sandomierskiego z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Sandomierskiego na 2015r.
2015 341 2015-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Sandomierskiego z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu na 2015r.
2015 342 2015-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Sandomierskiego z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skwirzowej na 2015r.
2015 343 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 344 2015-01-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr GN.0711.1.2015 Starosty Koneckiego z dnia 26 stycznia 2015r.
2015 345 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/205/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2015 rok.
2015 346 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2015 r.
2015 347 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr V / 27 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 348 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 349 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 350 2015-01-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Skarżyskiego z dnia 14 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Skarżyskiego za 2014 rok
2015 351 2015-01-28 Informacja Informacja nr OKA-4210-63(11)/2014/2015/1908/IX/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2015r. o decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakłady Wyrobów Metalowych „SHL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
2015 352 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr I/3/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie zmian Statutu Gminy Brody
2015 353 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2015 rok
2015 354 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
2015 355 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łopuszno
2015 356 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/18/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 357 2015-01-28 Informacja Informacja nr GKN.III.6620.1.126.2014 Starosty Włoszczowskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego opracowanego dla obrębów ewidencyjnych: Bobrowniki, Bobrowska Wola, Boża Wola, Dobromierz, Jeżowiec, Kolonia Bobrowska Wola, Kolonia Łapczyna Wola, Kolonia Mrowina, Łapczyna Wola, Mrowina, Rączki położonych w gminie Kluczewsko, powiatu włoszczowskiego
2015 358 2015-01-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr OR.S.120.2.2015 Starosty Kazimierskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach w 2015r.
2015 359 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2013 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2014 rok
2015 360 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok
2015 361 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 362 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2015 rok
2015 363 2015-01-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr OR.S.120.3.2015 Starosty Kazimierskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej w 2015r.
2015 364 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok
2015 365 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2015 rok
2015 366 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/8/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2015 rok
2015 367 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr V/1/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2015 roku
2015 368 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr V/3/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/60/14 Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2015 369 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr V/15/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 370 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 20/IV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 371 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.4.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego
2015 372 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.6.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 rok
2015 373 2015-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
2015 374 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia metody ustalania opłaty oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce
2015 375 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2015 376 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2015 rok
2015 377 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2015 378 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/441/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2015 r. Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2015 379 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 380 2015-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie
2015 381 2015-01-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 2 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego
2015 382 2015-01-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 3 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego
2015 383 2015-01-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 4 grudnia 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego
2015 384 2015-01-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 4 grudnia 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego
2015 385 2015-01-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 4 grudnia 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego
2015 386 2015-01-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 5 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego
2015 387 2015-01-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 11 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego
2015 388 2015-01-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 11 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego
2015 389 2015-01-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 11 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego