Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Wrzesień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2388 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLII/325/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2014 2389 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVII.39.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok
2014 2390 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/394/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2391 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr L/234/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2392 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/285/14 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2393 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/287/14 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2394 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/29/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 2395 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LV/442/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla Uczniów Zamieszkałych na Terenie Gminy Stąporków
2014 2396 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 2397 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIX/43/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 2398 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2014 2399 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/409/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LII/404/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 sierpnia 2014r w sprawie podziału powiatu ostrowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2014 2400 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/410/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie praw jazdy.
2014 2401 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
2014 2402 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bogoria i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2403 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/158/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 2404 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LV/59/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 2405 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LV/62/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzechów warunków i zasad korzystania z nich
2014 2406 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 2407 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok.
2014 2408 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr L/362/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/264/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zmienionej uchwałą Nr XLII/312/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 2409 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LIV/537/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 2410 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/332/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany podziału gminy Nagłowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 2411 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr 291/XLI/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Oleśnica
2014 2412 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/123/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia zmienionego ze względu na nową sieć komunikacji miejskiej Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2024.
2014 2413 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/124/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2014 2414 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/129/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim
2014 2415 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/132/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z parków gminnych
2014 2416 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/133/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 2417 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.200.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2014 rok
2014 2418 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.202.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Imielno
2014 2419 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLV/351/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sędziszowie i nadania jej statutu
2014 2420 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLV/352/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu „Karta Dużej Rodziny”
2014 2421 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLV/353/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów
2014 2422 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLV/354/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Sędziszowie
2014 2423 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 2424 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/67/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok
2014 2425 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/73/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna
2014 2426 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/82/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna.
2014 2427 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/84/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2014 2428 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/1/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 2429 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/2/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 2430 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/5/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie: powołania Starachowickiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania.
2014 2431 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/6/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu odpracowania zaległości czynszowych" dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Starachowice.
2014 2432 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/7/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących budżetu Miasta Starachowice
2014 2433 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/11/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR VII/3/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
2014 2434 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/340/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 r.
2014 2435 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/12/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice.
2014 2436 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/160/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gmina na 2014 rok
2014 2437 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/162/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach
2014 2438 2014-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2439 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2440 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LIII/265/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2441 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LIII/266/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach
2014 2442 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LIII/268/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych nr 4 w Strzegomiu i nr 5 w Kłodzie
2014 2443 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/14 Rady Gminy Secemin z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 2444 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr L/252/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2445 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr L/255/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Parszów
2014 2446 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr L/257/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wąchock na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 2447 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/258/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXVII/174/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2014 2448 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok
2014 2449 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/397/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego
2014 2450 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/400/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2014 roku
2014 2451 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/401/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2014 roku
2014 2452 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/405/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/206/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2014 2453 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 31/VII/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
2014 2454 2014-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 303/2014 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
2014 2455 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LIV/83/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie : przyjęcia Programu Oddłużeniowego i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją.
2014 2456 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 82/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XL/249/2014 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 lipca 2014 r. dotyczącej upoważnienia Wójta Gminy do przyjęcia dotacji i zawarcia umowy.
2014 2457 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 83/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LIV/57/2014 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 28 lipca 2014 r. dotyczącej przyjęcia środków z Programu Operacyjnego PL04 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 .
2014 2458 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 84/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LIV/58/2014 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 28 lipca 2014 r. dotyczącej przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS).
2014 2459 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/829/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2460 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/830/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2014 rok
2014 2461 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/831/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2462 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/180/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2463 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/418/14 Rady Gminy Morawica z dnia 31 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Morawica Nr XXXVII/328/13 z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 2464 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/14 Rady Gminy Morawica z dnia 31 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Morawica Nr XXVI/215/12 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Morawica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 2465 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/421/14 Rady Gminy Morawica z dnia 31 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/235/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Morawica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2466 2014-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2467 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr LXII/394/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 2468 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr LX/136/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 2469 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX / 347 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 5 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 2470 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany u chwały Nr XXXV/156/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2006r., dotyczącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie.
2014 2471 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr LXV/1148/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 4 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 2472 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/23/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2473 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/239/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2474 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LXV/439/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2475 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LVII/437/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 2476 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LVII/440/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 2477 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr 233/XXVIII/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2478 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LX/342/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 2479 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/373/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2014 2480 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/375/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasocin.
2014 2481 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/312/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2014 2482 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr 85/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLV/311/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lipca 2014 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.
2014 2483 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr 86/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr LIV/56/2014 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2484 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLV/297/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2485 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/341/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 2486 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LII/400/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie przekształecenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie:Technikum Uzupełniające Nr 3 funkcjonującej w Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Św. ul. Mickiewicza 1 w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Liceum Ogólnokształcące Nr II dla Dorosłych.
2014 2487 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/371/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobków
2014 2488 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LI/ 239/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Szydłów
2014 2489 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII.203.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Imielno
2014 2490 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr L/254/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne organizowane w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wąchock
2014 2491 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XL/268/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 4 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 2492 2014-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.I.120.1.32.2014 Starosty Ostrowieckiego z dnia 5 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
2014 2493 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 241/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 września 2014r. w sprawie opłat za dodatkowe świadczenia w zakresie nauczania i wychowania Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy poza podstawą programową wychowania przedszkolnego.
2014 2494 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LI/237/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 września 2014r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XXVII/132/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dwikozy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 2495 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LXV/1152/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 4 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 2496 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LXV/1153/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 4 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 2497 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LXV/1154/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 4 września 2014r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
2014 2498 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LXV/1158/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 4 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, ustalenia regulaminu przewozu osób i regulaminu użytkowania Kieleckiej Karty Miejskiej.
2014 2499 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 9 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2500 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 32/275/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2014 2501 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLI/48/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 2502 2014-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2503 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 484/LXVIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 2504 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 490/LXIX/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 2 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 2505 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 378/LIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 września 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2506 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/411/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 2507 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/414/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 września 2014r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów
2014 2508 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/415/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2014 2509 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/419/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2014 2510 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/425/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
2014 2511 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/426/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/236/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pawłów na stałe obwody głosowania
2014 2512 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr IX/39/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Bodzentyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2513 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr LV/337/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 września 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 2514 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr LV/341/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 września 2014r. W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich.
2014 2515 2014-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/374/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2014 2516 2014-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIX / 402 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2517 2014-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/403/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2518 2014-09-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2014r. o sprostowaniu błędów
2014 2519 2014-09-17 Informacja Informacja nr OKA-4110-31(19)/2013/2014/29/MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorcy: Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o. o.
2014 2520 2014-09-18 Informacja Informacja nr 1/2014 z dnia 16 września 2014r. w sprawie operatów opisowo-kartograficznych po przeprowdzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Bór Kunowski, Lubienia, Rudnik i Staw Kunowski (część) gm. Brody oraz dla obrębu: Rzepin Drugi gm. Pawłów
2014 2521 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr LV/475/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów
2014 2522 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr LV/478/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 września 2014r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przdszkolach prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2014 2523 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr LV/481/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2524 2014-09-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. z wykonania budżetu gminy Krasocin za 2013r.
2014 2525 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr LI/235/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2526 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 12 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 roku
2014 2527 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 12 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/99/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Łopuszno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2528 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2014 2529 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr LII/279/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 roku
2014 2530 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr LII/282/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Waśniów za osiągnięte wyniki sportowe
2014 2531 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XLV/331/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 2532 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LV/339/2014 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Biechowie.
2014 2533 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/378/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2534 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/381/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r. z późn. zm. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska
2014 2535 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/382/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2536 2014-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 15 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2537 2014-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2014 r.
2014 2538 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr 89/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLI/253/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przyjęcia dotacji i zawarcia umowy
2014 2539 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr 90/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLVIII/237/2014 Rady Miasta w Koprzywnicy z dnia 11 sierpnia 2014 r. dotyczącej przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS)
2014 2540 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr 91/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLVIII/238/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 sierpnia 2014 r. dotyczącej przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)(Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013)
2014 2541 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr LXIII/398/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 2542 2014-09-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 września 2014r. o sprostowaniu błędu
2014 2543 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/256/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/133/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2009 r. - w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
2014 2544 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/257/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 2545 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/391/2014 Rady Gminy Górno z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Podmąchocice”.
2014 2546 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLV/333/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 2547 2014-09-23 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 203/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 maja 2014r.
2014 2548 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/57/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2549 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/61/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/72/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2014 2550 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok
2014 2551 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 września 2014r. w sprawie nadania nazwy polanie zlokalizowanej przy pomniku wzniesionym dla upamiętnienia bitwy partyzanckiej w rejonie wsi Gruszka – Jóźwików.
2014 2552 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/518/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2014 2553 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/519/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ronda w Busku Zdroju.
2014 2554 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/520/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.
2014 2555 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/521/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.
2014 2556 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/529/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
2014 2557 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/531/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2558 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/530/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r., w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 2559 2014-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr FB.3035.5.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2013 rok
2014 2560 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr LV/449/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 2561 2014-09-24 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 109/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2012r.
2014 2562 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/834/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Wiązownica
2014 2563 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/839/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 746 kategorii drogi wojewódzkiej
2014 2564 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/842/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2565 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/843/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2566 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/844/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2567 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/526/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój
2014 2568 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/528/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój
2014 2569 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/370/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Włoszczowa na lata 2014-2018.
2014 2570 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/375/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2014 rok.
2014 2571 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/377/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2014 2572 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/378/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury we Włoszczowie i zmiany uchwały Nr XI/81/03 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie nadania statutów samorządowym instytucjom kultury.
2014 2573 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/379/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/361/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Włoszczowa
2014 2574 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/380/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/235/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa
2014 2575 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/35/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 2576 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/37/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 22 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w wyborach samorządowych
2014 2577 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/336/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 2578 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII.47.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok
2014 2579 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/379/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za Kościółkiem”
2014 2580 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2014
2014 2581 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 87/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/430/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026
2014 2582 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/14 Rady Gminy Secemin z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 2583 2014-09-26 Postanowienie Postanowienie nr 1 / 2014 Przewodniczącego Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 17 września 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy wprowadzaniu uchwały Nr XLIX / 347 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 5 września 2014r zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok do Edytora Aktów Prawnych XML
2014 2584 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr L/481/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 2585 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr L/484/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej, Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz wyborów Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w 2014 roku
2014 2586 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr L/494/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 września 2014r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.
2014 2587 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr L/495/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Kazimierza Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 2588 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XL/255/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 2589 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XL/256/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2014 2590 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
2014 2591 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/383/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2592 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LX/47/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 2593 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok
2014 2594 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 września 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa lipa drobnolistna uznanej za pomnik przyrody
2014 2595 2014-09-26 Informacja Informacja nr OKA-4210-41(12)/2014/192/XIII/KRa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach.
2014 2596 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XL/411/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych na terenie Gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu na terenie Powiatu Buskiego
2014 2597 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XL/412/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg na terenie Powiatu Buskiego zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój i miasta Busko-Zdrój
2014 2598 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XL/413/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg na terenie Powiatu Buskiego zlokalizowanych na terenie Gminy Solec- Zdrój
2014 2599 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XL/415/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego
2014 2600 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XL/416/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2014r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2014 roku
2014 2601 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLI/516/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok
2014 2602 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLII/257/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2603 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLII/260/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach
2014 2604 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/184/2014 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r. w sprawie: zmian w budżecie na 2014r.
2014 2605 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/114/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Moskorzew na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 2606 2014-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 1 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2607 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2608 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 505/LXX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Jaskinia Piekło”
2014 2609 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 508/LXX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im Św. Rafała w Czerwonej Górze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014 2610 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 511/LXX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2014r. w sprawie połączenia Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach oraz Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wolicy
2014 2611 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr LIV/270/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2612 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr LXI/140/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 2613 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/343/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 r.
2014 2614 2014-09-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 439/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 lipca 2014r.
2014 2615 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 25 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2616 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 52/XLIII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy