Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Lipiec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1946 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr RG - XLII / 360 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny
2014 1947 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIII/36/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 1948 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIII/38/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bodzechów lub jednostkom jej podległym.
2014 1949 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIII/43/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2014 1950 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIII/46/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2013 rok.
2014 1951 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 234/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 1952 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 358/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 1953 2014-07-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2013 rok
2014 1954 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1955 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/229/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 czerwca 2014r. sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1956 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie.
2014 1957 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LI/262/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1958 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 225/XXVII/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1959 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 229/XXVII/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Smyków oraz przyjęcia Programu „ Rodzina 3 PLUS w Gminie Smyków”
2014 1960 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIV/411/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 1961 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIV/419/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 1962 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LVII/90/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy oraz zmiany nazwy ulicy
2014 1963 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2014 rok.
2014 1964 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/222/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1965 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 284/XL/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014 rok
2014 1966 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 1967 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1968 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 1969 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2014 1970 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli
2014 1971 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/288/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec
2014 1972 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/279/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brody
2014 1973 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 31/265/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz na okres od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2014 1974 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/791/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018
2014 1975 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/800/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1976 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/801/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1977 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/802/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1978 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok
2014 1979 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok
2014 1980 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/21/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1981 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XL/502/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok
2014 1982 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XL/508/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ronda w Busku Zdroju.
2014 1983 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr L/391/14 Rady Gminy Masłów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Masłów.
2014 1984 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2014 1985 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2014 1986 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1987 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LIII/431/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1988 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LIII/437/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów
2014 1989 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLV.35.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok
2014 1990 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XL/393/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2013 rok
2014 1991 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 457/LXIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 1992 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
2014 1993 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2017
2014 1994 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 68/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr III/293/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych Przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1995 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 69/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/203/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: przygotowanie dokumentacji projektowej „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DW 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW Nr 786”
2014 1996 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 70/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLII/317/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1997 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 71/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIX/410/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych
2014 1998 2014-07-03 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
2014 1999 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/358/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego fragment obszaru sołectwa Lipie.
2014 2000 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/359/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Krasocin.
2014 2001 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/360/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Świdno.
2014 2002 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
2014 2003 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LIII/439/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 2004 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2014 2005 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Osiek publicznym przedszkolu
2014 2006 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/4/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 2007 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/5/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 2008 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/6/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 2009 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/7/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 2010 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/8/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 2011 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/12/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Starachowice.
2014 2012 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/17/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Starachowicach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2014 2013 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LII/47/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok
2014 2014 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/361/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wysokosci stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2014 2015 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/413/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.
2014 2016 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/419/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Końskie
2014 2017 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/420/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie nadania Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie imienia Cezarego Chlebowskiego oraz zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie
2014 2018 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/421/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie na lata 2014-2022
2014 2019 2014-07-04 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 marca 2014r. do Porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji, zawartego w dniu 14.01.2014r.
2014 2020 2014-07-04 Informacja Informacja nr WCC/1195F/18682/W/OKA/2014/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.
2014 2021 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/401/14 Rady Gminy Morawica z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Morawica
2014 2022 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/402/14 Rady Gminy Morawica z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Morawica
2014 2023 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/403/14 Rady Gminy Morawica z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Morawica
2014 2024 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/404/14 Rady Gminy Morawica z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 2025 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/405/14 Rady Gminy Morawica z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/239/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica .
2014 2026 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/406/14 Rady Gminy Morawica z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy Przylesie w miejscowości Dyminy
2014 2027 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/67/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2014 rok.
2014 2028 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/288/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2029 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/243/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
2014 2030 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Włoszczowskiego
2014 2031 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2014 2032 2014-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2033 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2014 Rady Gminy Raków z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2034 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/281/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2035 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/238/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2036 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2014 Rady Gminy Złota z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złota.
2014 2037 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LXIII/1103/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 2038 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LXIII/1105/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 2039 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LXIII/1107/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi powiatowej oraz pozbawienia ulicy położonej w Kielcach kategorii drogi gminnej
2014 2040 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie podziału powiatu starachowickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Starachowicach.
2014 2041 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/97/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2014 2042 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/98/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
2014 2043 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/99/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2014 2044 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/101/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych
2014 2045 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/103/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 2046 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/104/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 2047 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2048 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr Nr XLVII / 331 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 2049 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2014 roku
2014 2050 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
2014 2051 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2014-2018
2014 2052 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/2014 Rady Gminy Złota z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Złotej NR XXI/120/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2014 2053 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radoszycach z siedzibą w Grodzisku prowadzone przez Gminę Radoszyce.
2014 2054 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/327/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 2055 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/321/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 2056 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LIII/324/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.
2014 2057 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LIII/326/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 2058 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LIII/328/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2014 2059 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2013 r.
2014 2060 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.
2014 2061 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/14 Rady Gminy w Bielinach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Bielinach oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bielinach i utworzenie Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
2014 2062 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr 73/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXIII/425/2014 Rady Gminy Piekoszów
2014 2063 2014-07-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 27 czerwca 2014r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2013 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2013 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice
2014 2064 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LII/512/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2013 rok
2014 2065 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LII/517/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 2066 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 2067 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/259/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 2068 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/289/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie: zawierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykoniania budżetu Gminy Mirzec za 2013 rok.
2014 2069 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/294/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok.
2014 2070 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2014 Rady Gminy Złota z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złota.
2014 2071 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV/293/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2072 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów dla Honorowych Dawców Krwi z terenu Gminy Skarżysko Kościelne
2014 2073 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2074 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XL/371/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie w sprawie ustalania trybu udzielania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Chmielnik
2014 2075 2014-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.33.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIX/361/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Włoszczowa - w części określonej w §2 ust.3.
2014 2076 2014-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.26.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XLlII/338/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów.
2014 2077 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/377/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany nr 3 w sołectwie Dąbrowa, w gminie Masłów
2014 2078 2014-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XLVI/328/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie - w części określonej w §4 dot. zapisu: „i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego” oraz w części dot. § 7 Organizacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie, stanowiącej załącznik do uchwały.
2014 2079 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok
2014 2080 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLV/297/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2081 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2014
2014 2082 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/771/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia „Regulaminu w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły”
2014 2083 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LII/319/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 2084 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIII/323/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
2014 2085 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2086 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/384/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2087 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/386/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVI/275/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2088 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/389/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIV/366/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2089 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/391/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2014 2090 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr III/29/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ruda Maleniecka
2014 2091 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 476/LXVII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2014 2092 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 477/LXVII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 2093 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLI/424/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
2014 2094 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLI/423/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.
2014 2095 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 64/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Zagnańsk
2014 2096 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LI/389/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 2097 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LI/391/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 2098 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 35/XLI/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 2099 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2014 2100 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
2014 2101 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Strawczyn
2014 2102 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 2103 2014-07-11 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 195/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 maja 2014r.
2014 2104 2014-07-11 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 202/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 maja 2014r.
2014 2105 2014-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.35.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIV/308/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIII/297/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawy programowe przedszkoli, dla których organem założycielskim jest Gmina Bogoria w części określonej w § l ust. l i 2.
2014 2106 2014-07-11 Informacja Informacja nr OKA-4110-24(5)/2014/1148/KRa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2014 2107 2014-07-11 Informacja Informacja nr OKA-4210-26(9)/2014/716/XIII/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Stolbud Włoszczowa S.A. z siedzibą we Włoszczowie
2014 2108 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LII/511/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2013 rok
2014 2109 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXIV/369/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2110 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXIV/371/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
2014 2111 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 roku
2014 2112 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/262/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Waśniów lub jednostkom podległym
2014 2113 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/156/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2114 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr RG - XLIII / 364 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok
2014 2115 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 25/VI/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014
2014 2116 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radków.
2014 2117 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 2118 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/426/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Piekoszów Nr LIV/366/2014 z dnia 30 stycznia 2014r, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2014 rok
2014 2119 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/427/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 2120 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/431/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piekoszów
2014 2121 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/432/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów
2014 2122 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/435/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie gminy Piekoszów przy drodze wojewódzkiej
2014 2123 2014-07-14 Porozumienie Porozumienie nr OW.5520.5.1.2014 Wójta Gminy Zagnańsk w sprawie dofinansowania w 2014 roku systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji ze środków samorządu terytorialnego zawarte w dniu 3 kwietnia 2014 roku po między Gminą Zagnańsk reprezentowaną przez: Wójta Gminy Zagnańsk - Szczepana Skorupskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Roberta Szechnickiego zwaną w dalszej części umowy Gminą a Komendą Miejską Policji w Kielcach reprezentowaną przez: p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach - mł. insp. Artura Bieleckiego zwaną w dalszej części umowy Komendantem Porozumienie akceptowane jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach reprezentowaną przez p.o. Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach - insp. Zbigniewa Kotarskiego
2014 2124 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXII/1099/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ‘‘PIEKOSZOWSKA III’‘
2014 2125 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI / 389 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok.
2014 2126 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI / 390 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2127 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI / 391 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2128 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/394/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Lipnik przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2129 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/28/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stopnica
2014 2130 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/29/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/37/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica
2014 2131 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/34/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2132 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/35/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2133 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 474/LXVII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 2134 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/242/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/110/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąchock oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami
2014 2135 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/265/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Waśniów do kategorii dróg gminnych
2014 2136 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/266/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Waśniów
2014 2137 2014-07-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 192/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 maja 2014r.
2014 2138 2014-07-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 197/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 maja 2014r.
2014 2139 2014-07-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 198/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 maja 2014r.
2014 2140 2014-07-15 Postanowienie Postanowienie nr 1/2014 Przewodniczącego Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2014 2141 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/33/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kieleckiego, sposobu ich rozliczenia i kontroli wykonania zleconych zadań
2014 2142 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/34/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Kielecki, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2014 2143 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/36/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2014 2144 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/39/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
2014 2145 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr xxviii/40/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie: zmian w Statucie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
2014 2146 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XL/38/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 2147 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XL/47/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/49/2013 z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce .
2014 2148 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/252/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 2149 2014-07-16 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2014r. do porozumienia międzygminnego z dnia 9 grudnia 2013 roku pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Gminą Bodzechów w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski realizowania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy, zawarty w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 2 lipca 2014 r. pomiędzy:
2014 2150 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 84/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2151 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLV/283/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r
2014 2152 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 r.
2014 2153 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wodzisław
2014 2154 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XLI/278/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 2155 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2156 2014-07-18 Porozumienie Porozumienie nr OW.5520.5.2.2014 Wójta Gminy Zagnańsk o uczestnictwie w pokrywaniu kosztów zakupu samochodu dla potrzeb Policji z awarte w dniu 3 kwietnia 2014 roku pomiędzy: Gminą Zagnańsk reprezentowaną przez: Wójta Gminy Zagnańsk - Szczepana Skorupskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Roberta Szechnickiego zwaną w dalszej części umowy Gminą a Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Kielcach ul. Seminaryjska 12 reprezentowanym przez: p.o. Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach – insp. Zbigniewa Kotarskiego zwanym w dalszej części umowy Komendantem przy udziale Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach.
2014 2157 2014-07-18 Porozumienie Porozumienie nr OW.5520.5.3.2014 Wójta Gminy Zagnańsk o częściowym pokryciu kosztów badań lekarskich osób doprowadzonych celem wytrzeźwienia oraz zatrzymanych zawarte w dniu 3 kwietnia 2014 roku p omiędzy Gminą Zagnańsk reprezentowaną przez: Wójta Gminy Zagnańsk - Szczepana Skorupskiego zwaną dalej Gminą przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Roberta Szechnickiego a Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach reprezentowanym przez: p.o. Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Zbigniewa Kotarskiego zwanym dalej Komendantem
2014 2158 2014-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr LIII/437/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów - w części określonej w §3 ust.2.
2014 2159 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr LX/384/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 2160 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr LX/386/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/235/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
2014 2161 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr LX/387/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/234/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2014 2162 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr LX/383/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 2163 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/393/2014 Rady Gminy Górno z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Górno
2014 2164 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2014 Rady Gminy Raków z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2165 2014-07-22 Informacja Informacja nr DRE-4110-23(7)/2014/13859/ESz, Nr DRE-4110-24(6)/2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2014r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2014 r., w sprawach zmiany koncesji na: wytwarzanie ciepła Nr WCC/1163Ł/13859/W/DRE/2014/ESz oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1139Ł/13859/W/DRE/2014/ESz, udzielonych Przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem")
2014 2166 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXXVIII/329/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2167 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/108/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2014 2168 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/109/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2014r. zmieniająca podział miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2014 2169 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/110/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2170 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/111/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2014 2171 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/119/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 2172 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca
2014 2173 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/330/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku
2014 2174 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/392/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2175 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XLI/316/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 2176 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XLI/318/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie.
2014 2177 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2178 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr L/390/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Masłów lub jej jednostkom podległym.
2014 2179 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr L/392/14 Rady Gminy Masłów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 2180 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr 74/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr LXII/1091/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2181 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/28/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
2014 2182 2014-07-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 marca 2014r. Z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.
2014 2183 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/817/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie likwiadacji aglomeracji Radków
2014 2184 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/824/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2014 rok
2014 2185 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/825/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2186 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/826/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2187 2014-07-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2013 ROK
2014 2188 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 roku
2014 2189 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/221/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2190 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLI/423/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.
2014 2191 2014-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 lipca 2014r. o nieobsadzeniu mandatu radnego do Rady Powiatu Skarżyskiego w okręgu wyborczym nr 3.
2014 2192 2014-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 lipca 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarłowie w okręgu wyborczym nr 2.
2014 2193 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/87/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2014 rok
2014 2194 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/88/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu umarzania kosztów upomnień stanowiących dochód budżetu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2014 2195 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/244/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2196 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr LIX/381/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2014 2197 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty Pierwsze część 3, w gminie Miedziana Góra.
2014 2198 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty Pierwsze część 4 w Gminie Miedziana Góra
2014 2199 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski w sołectwie Kostomłoty Pierwsze "Cześć Wschodnia"
2014 2200 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr LV/421/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 2201 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr LV /423/ 2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Brzeziu
2014 2202 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr LV/424/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku
2014 2203 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr LV/434/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie zmiany opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2014 2204 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2205 2014-07-28 Informacja Informacja nr OKA-4210-22(12)/2014/351/XII/MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miasta i Gminy Końskie prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich
2014 2206 2014-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.33.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr L/267/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Samborzec dla części miejscowości Samborzec
2014 2207 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/452/14/14 Rady Gminy Łagów z dnia 15 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/101/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych: dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
2014 2208 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/453/14 Rady Gminy Łagów z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony.
2014 2209 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/454/14 Rady Gminy Łagów z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Łagów.
2014 2210 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr L/ 238/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 2211 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 368/LI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2212 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 369/LI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 2213 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 370/LI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie: podziału Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego
2014 2214 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/524/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 2215 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/527/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Staszów
2014 2216 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/533/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia ich przebiegu.
2014 2217 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok
2014 2218 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/52/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok
2014 2219 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/62/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2014 2220 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/63/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/89/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 września 2008 roku dotyczącej zatwierdzenia regulaminu przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze pomocy socjalnej w ramach zmniejszania różnic i umożliwiania pokonywania barier w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
2014 2221 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/65/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2014 2222 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 45/XLII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 2223 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLII/372/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2224 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 75/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/361/2014 Rady Gminy Sobków
2014 2225 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 76/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia, że uchwała Nr XLV/335/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na fundusz sołecki jest nieważna z mocy prawa
2014 2226 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XL/247/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2227 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XL/250/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Baćkowice
2014 2228 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLVI.37.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok
2014 2229 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr LIV/335/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.