Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Czerwiec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1684 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LVII/28/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 1685 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LII/359 /14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie osłonowym na lata 2014-2020 dla Miasta i Gminy Kunów” realizowanym na podstawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/335/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 16 stycznia 2014r.
2014 1686 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/336/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
2014 1687 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXVII/201/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Sędziszów
2014 1688 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/16/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2014r.
2014 1689 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/307/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 maja 2014r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o nazwie Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Nagłowicach.
2014 1690 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr V/9/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice
2014 1691 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/329/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 .
2014 1692 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1693 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr LVII/319/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 1694 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr LVII/321/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Obrazowie nr LIII/312/2014 z dnia 26.03.2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2014r.
2014 1695 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/13/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko
2014 1696 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/14/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1697 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/765/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1698 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/766/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1699 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/767/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1700 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LVI/77/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2014 1701 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LVI/78/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2014 1702 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LVI/79/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2014 1703 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LVI/81/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2014 1704 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/239/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
2014 1705 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 1706 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIII/297/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria.
2014 1707 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/352/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Wiślica
2014 1708 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/365/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie nadania nazw dla osiedla i ulic położonych w miejscowości Śladków Mały
2014 1709 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/366/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXVII/339/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na Targowisku Miejskim „Centrum Miasta” w Chmielniku
2014 1710 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/368/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2014 1711 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok
2014 1712 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 1713 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 1714 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.
2014 1715 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian do Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012- 2016
2014 1716 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/1/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 1717 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/3/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie trybu udzielania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
2014 1718 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/4/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/2012 z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2014 1719 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/6/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 1720 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2014 1721 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2014 1722 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/348/2014 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1723 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXXVI/318/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zmina w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1724 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/153/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 maja 2014r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1725 2014-06-09 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 142/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2014r.
2014 1726 2014-06-09 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 143/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2014r.
2014 1727 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 roku
2014 1728 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łopuszno
2014 1729 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1730 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Łopuszno na 2014 rok
2014 1731 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1732 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Michałów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 1733 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LVI/82/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 1734 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy w Rudzie Malenieckiej.
2014 1735 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr I/4/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ruda Maleniecka
2014 1736 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1737 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr I/10/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1738 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr I/11/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1739 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr I/12/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1740 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1741 2014-06-09 Informacja Informacja nr OKA-4210-13(12)/2014/2648/XIII/KRa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Włoszczowie
2014 1742 2014-06-09 Informacja Informacja nr OKA-4210-21(12)/2014/275/XII/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
2014 1743 2014-06-09 Informacja Informacja nr OKA-4110-5(8)/2014/275/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
2014 1744 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 26/XL/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Mniów
2014 1745 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 27/XL/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 1746 2014-06-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2014 1747 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 3/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta Kielce zwanym dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1748 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 4/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Skarżysko - Kamienna reprezentowaną przez Pana Romana Wojcieszek - Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1749 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 5/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Starachowice reprezentowaną przez Panią Bożenę Szczypiór - pełniącą funkcję Prezydenta Miasta Starachowice zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1750 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 6/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Busko-Zdrój reprezentowaną przez Pana Waldemara Sikorę - Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1751 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 7/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chmielnik reprezentowaną przez Pana Jarosława Jerzego Zatorskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1752 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 8/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Działoszyce reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leks - Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1753 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 9/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Jędrzejów reprezentowaną przez Pana Mariana Piszczek - Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1754 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 10/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a Gminą Kazimierza Wielka reprezentowaną przez Pana Tadeusza Knopek - Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1755 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 11/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Końskie reprezentowaną przez Pana Michała Cichockiego - Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1756 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 13/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kunów reprezentowaną przez Panią Beatę Dudę - Burmistrza Miasta i Gminy Kunów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1757 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 14/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Małogoszcz reprezentowaną przez Pana Jana Stefana Głogowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1758 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 16/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chanieckiego - Burmistrza Miasta i Gminy Opatów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1759 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 17/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Osiek reprezentowaną przez Pana Włodzimierza Wawrzkiewicza - Burmistrza Miasta i Gminy Osiek zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1760 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 18/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Połaniec reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1761 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 19/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sandomierz reprezentowaną przez Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1762 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 20/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sędziszów reprezentowaną przez Pana Wacława Stanisława Szarek - Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1763 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 21/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Pana Michała Stanisława Markiewicza - Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1764 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 22/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stąporków reprezentowaną przez Panią Dorotę Łukomską - Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1765 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 23/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Suchedniów reprezentowaną przez Pana Tadeusza Stanisława Bałchanowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1766 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 24/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Tarłów reprezentowaną przez Pana Leszka Walczaka - Wójta Gminy Tarłów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1767 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 25/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Włoszczowa reprezentowaną przez Pana Bartłomieja Dorywalskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Włoszczowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1768 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 26/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zawichost reprezentowaną przez Pana Tomasza Siwka - Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1769 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 27/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bałtów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Jabłońskiego - Wójta Gminy Bałtów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1770 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 28/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bejsce reprezentowaną przez Pana Józefa Zuwałę - Wójta Gminy Bejsce zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1771 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 29/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bogoria reprezentowaną przez Pana Władysława Brudek - Wójta Gminy Bogoria zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1772 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 30/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Brody reprezentowaną przez Pana Andrzeja Przygodę - Wójta Gminy Brody zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1773 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 31/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Czarnocin reprezentowaną przez Panią Marię Kasperek - Wójta Gminy Czarnocin zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1774 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 32/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Dwikozy reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszek - Wójta Gminy Dwikozy zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1775 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 33/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Gowarczów reprezentowaną przez Pana Tomasza Słokę - Wójta Gminy Gowarczów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1776 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 34/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Górno reprezentowaną przez Pana Przemysława Łysaka - Wójta Gminy Górno zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1777 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 35/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Imielno reprezentowaną przez Pana Zygmunta Brzezińskiego - Wójta Gminy Imielno zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1778 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 37/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Klimontów reprezentowaną przez Pana Ryszarda Bień - Wójta Gminy Klimontów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1779 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 38/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Krasocin reprezentowaną przez Pana Ireneusza Gliścińskiego - Wójta Gminy Krasocin zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1780 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 39/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łoniów reprezentowaną przez Pana Szymona Kołacz - Wójta Gminy Łoniów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1781 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 40/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nagłowice reprezentowaną przez Panią Elżbietę Frejowską - Wójta Gminy Nagłowice zwaną dalej "Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1782 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 41/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowa Słupia reprezentowaną przez Pana Wiesława Gałkę - Wójta Gminy Nowa Słupia zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1783 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 43/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatowiec reprezentowaną przez Pana Sławomira Kowalczyka - Wójta Gminy Opatowiec zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1784 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 44/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Radoszyce reprezentowaną przez Pana Pawła Binkowskiego - Wójta Gminy Radoszyce zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1785 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 45/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Raków reprezentowaną przez Panią Alinę Siwonię - Wójta Gminy Raków zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1786 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 46/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ruda Maleniecka reprezentowaną przez Pana Leszka Kucę - Wójta Gminy Ruda Maleniecka zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1787 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 48/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Słupia reprezentowaną przez Pana Witolda Wójcika - Wójta Gminy Słupia zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1788 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 49/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Solec-Zdrój reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa - Wójta Gminy Solec-Zdrój zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1789 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 50/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stopnica reprezentowaną przez Pana Ryszarda Zycha - Wójta Gminy Stopnica zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1790 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 51/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wojciechowice reprezentowaną przez Pana Szymona Sidora - Wójta Gminy Wojciechowice zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1791 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 52/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zagnańsk reprezentowaną przez Pana Szczepana Skorupskiego - Wójta Gminy Zagnańsk zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1792 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 53/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Złota reprezentowaną przez Pana Tadeusza Sułka - Wójta Gminy Złota zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1793 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 54/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ostrowiec Swiętokrzyski reprezentowaną przez Pana Jarosława Wilczyńskiego - Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1794 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 56/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Staszów reprezentowaną przez Pana Romualda Garczewskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1795 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 57/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Pana Stanisława Marka Krak - Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1796 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 58/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Mniów reprezentowaną przez Pana Leonarda Świerczyńskiego - Wójta Gminy Mniów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1797 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/386/14 Rady Gminy Morawica z dnia 8 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy BOCZNEJ w miejscowości Chmielowice
2014 1798 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/388/14 Rady Gminy Morawica z dnia 8 maja 2014r. w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowicach
2014 1799 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/389/2014 Rady Gminy Morawica z dnia 8 maja 2014r. w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Radomicach
2014 1800 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/390/2014 Rady Gminy Morawica z dnia 8 maja 2014r. w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Nidzie
2014 1801 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/391/2014 Rady Gminy Morawica z dnia 8 maja 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Morawica
2014 1802 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/392/14 Rady Gminy Morawica z dnia 8 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morawica
2014 1803 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/393/14 Rady Gminy Morawica z dnia 8 maja 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/239/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica .
2014 1804 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
2014 1805 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
2014 1806 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych Przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1807 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2014 1808 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1809 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 1810 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1811 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2014 1812 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/217/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1813 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/219/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr X/38/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dwikozy.
2014 1814 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/379/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/259/05 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego, zmienionej uchwałą Nr VI/45/07 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2007 roku i Nr LI/404/10 Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2010r.
2014 1815 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/380/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Masłów
2014 1816 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 1817 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/401/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 1818 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/403/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2014 1819 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/404/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2014 1820 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/405/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Opatowie
2014 1821 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/406/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów
2014 1822 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LXV/427/14 Rady Gminy Łagów z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz zmiany Uchwały Nr XL/224/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2014 1823 2014-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1824 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/30/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1825 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/40/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
2014 1826 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1827 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 1828 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 maja 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok.
2014 1829 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/291/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/259/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 1830 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/293/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXII/161/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedziana Góra.
2014 1831 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/191/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2014 1832 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/194/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych
2014 1833 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miedziana Góra
2014 1834 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 1835 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy waśniów na 2014 roku
2014 1836 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr LXII/1086/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 1837 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr LXII/1089/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kielce.
2014 1838 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr LXII/1090/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Kielce.
2014 1839 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr LXII/1091/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1840 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr LXII/1092/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach
2014 1841 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr LIII/364/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Kunów.
2014 1842 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVI / 322 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 1843 2014-06-12 Informacja Informacja nr OKA-4210-12(12)/2014/3127/XI/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
2014 1844 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/33/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce
2014 1845 2014-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w jednostce Policji, przyjętej osoby nietrzeźwej
2014 1846 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr 18/V/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 1847 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr 19/V/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
2014 1848 2014-06-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 15/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla komunalnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego  Bolechowicach, gmina Sitkówka-Nowiny, powiat kielecki
2014 1849 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1850 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/34/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 4 czerwca 2014r. uchylająca uchwałę Nr VII/47/05 z dnia 27 września 2005 r. w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu w Rudkach
2014 1851 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/360/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/229/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2014 1852 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/361/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Włoszczowa
2014 1853 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/362/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, a także określenia granic obwodów publicznych szkół i gimnazjów
2014 1854 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/363/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
2014 1855 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1856 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr L/258/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1857 2014-06-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.17.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2014r. stwerdzające nieważność XXXIX/32/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część „A” na terenie gminy Daleszyce.
2014 1858 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LXII/423/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 21 maja 2014r. w przedmiocie przystąpienia gminy Piekoszów, jako Gminy Partnera do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenie postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej
2014 1859 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LIII/407/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 1860 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/26/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2014r.
2014 1861 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/372/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 1862 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/373/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Połaniec i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 1863 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/374/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad bezpłatne podstawy programowe dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.
2014 1864 2014-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1865 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr L/377/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 1866 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr L/381/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 1867 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok.
2014 1868 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr xxxII/242/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2014 1869 2014-06-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2013 rok
2014 1870 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIV.25.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok
2014 1871 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 229/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 1872 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr LI/43/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok
2014 1873 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr LIII/457/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejowa za 2013 rok
2014 1874 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr LIII/458/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa absolutorium za 2013 rok
2014 1875 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr LIII/462/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012 - 2016”.
2014 1876 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gowarczów za 2013 rok
2014 1877 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/314/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/307/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o nazwie Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Nagłowicach.
2014 1878 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r, dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nagłowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy.
2014 1879 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1880 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr 31/2014 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 26 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok.
2014 1881 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XL/270/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 1882 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr L/275/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec nr XXXV1/193/13 z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Samborzec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nich.
2014 1883 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr L/278/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Samborzec do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 1884 2014-06-24 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 123/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2014r.
2014 1885 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 62/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1886 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 65/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
2014 1887 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 76/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Zagnańsk
2014 1888 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 77/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 16/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zagnańsk oraz warunków i zasad korzystania z nich
2014 1889 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 78/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 czerwca 2014r. w przedmiocie przystąpienia Gminy Zagnańsk jako Gminy Partnera do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenie postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej
2014 1890 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/23/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pierzchnica
2014 1891 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/24/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 1892 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/28/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Pierzchnica.
2014 1893 2014-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1894 2014-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica
2014 1895 2014-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawki takiej opłaty
2014 1896 2014-06-24 Informacja Informacja nr OKA-4210-36(5)/2014/1908/VIII/MMi1/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Zakładów Wyrobów Metalowych „SHL” S.A. z siedzibą w Kielcach.
2014 1897 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr LXV/422/14 Rady Gminy Łagów z dnia 9 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czyżów na terenie gminy Łagów.
2014 1898 2014-06-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.19.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2014r. stwierdza się nieważność części uchwały Nr LXV/422/14 Rady Gminy w Łagowie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czyżów na terenie gminy Łagów
2014 1899 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXII / 1096 / 2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie Planu Transportowego gminy Kielce oraz gmin przyległych tworzących wspólną komunikację zbiorową
2014 1900 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/396/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1901 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/417/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
2014 1902 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXVI/432/14 Rady Gminy Łagów z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie OKREŚLENIA REGULAMINU PLACU TARGOWEGO W ŁAGOWIE I WOLI ŁAGOWSKIEJ
2014 1903 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXVI/433/14 Rady Gminy Łagów z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych
2014 1904 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXXVII/320/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1905 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXXVII/321/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013
2014 1906 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXXVII/325/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tuczępy
2014 1907 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/463/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 1908 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/357/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. W sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXIX/337/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 marca 2014 r.
2014 1909 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/362/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1910 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXV/423/14 Rady Gminy Łagów z dnia 9 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Melonek na terenie gminy Łagów.
2014 1911 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr NR LI/425/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Stąporkowie
2014 1912 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/406/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej
2014 1913 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr 439/LXI/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 1914 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr 450/LXII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 1915 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/42/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1916 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XL/227/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 1917 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XL/229/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Słupia, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania oraz terminu i sposobu jej rozliczania
2014 1918 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2014 1919 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/237/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1920 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XL/305/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
2014 1921 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XL/308/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ćmielów lub jednostkom podległym.
2014 1922 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XL/309/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 1923 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/297/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bałtów lub jednostkom podległym
2014 1924 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/299/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1925 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr 461/LXIV/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 1926 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr 462/LXV/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 1927 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV/334/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 .
2014 1928 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LII/430/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Stąporków
2014 1929 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LII/435/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 1930 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1931 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LXI/1065/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014 – 2020.
2014 1932 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/392/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2014 roku
2014 1933 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/393/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2014 roku
2014 1934 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 125/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014r.
2014 1935 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr L/41/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ośrodek Rekreacyjny Bzin” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej
2014 1936 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/36/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 1937 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 26/VI/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Suchedniów
2014 1938 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/305/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2014 1939 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr L/314/13 Rady Gminy Łagów z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2014 1940 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LI/322/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2014 1941 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 468/LXVI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2014 1942 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Sadowie.
2014 1943 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Sadowie przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1944 2014-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego.
2014 1945 2014-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego dla osób lub rodzin pozbawionych prawa do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania.