Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Maj 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1476 2014-05-05 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029
2014 1477 2014-05-05 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Nidy PLB260001
2014 1478 2014-05-05 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041
2014 1479 2014-05-05 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nidziańska PLH260003
2014 1480 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr V/2/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 1481 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr V/3/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 1482 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr V/4/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 1483 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr V/5/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 1484 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr V/7/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 1485 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr V/12/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrębie dróg wojewódzkich przebiegających przez Miasto Starachowice
2014 1486 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr V/13/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrębie dróg powiatowych przebiegających przez Miasto Starachowice
2014 1487 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr V/14/204 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/7/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21.12.2012 w sprawie podziału Gminy Starachowice na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1488 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr V/15/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/14/2012 z dnia 26.10.2012 w sprawie podziału Gminy Starachowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 1489 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/450/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 1490 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr 220/XXVI/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1491 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/227/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1492 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr LVI/23/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 1493 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII.20.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok
2014 1494 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2014 roku
2014 1495 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Porzecze na terenie gminy Miedziana Góra
2014 1496 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII/247/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2014
2014 1497 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLVI /452/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazimierza Wielka.
2014 1498 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LVI/363/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 1499 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LV/66/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2014 1500 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LV/67/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jednostkom jej podległym
2014 1501 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LV/69/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 1502 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2014 r.
2014 1503 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bliżyn.
2014 1504 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1505 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LXXII/361/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r. z późn. zm. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska
2014 1506 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LXXII/362/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1507 2014-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.16.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/297/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria — w części określonej w § 2 ust. 2, w § 4 oraz § 5 — w zakresie słów „skierowanych do dyrektora przedszkola”
2014 1508 2014-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.17.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/299/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego „Buczyna” w Bogorii
2014 1509 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/379/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kałków na terenie gminy Pawłów
2014 1510 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów
2014 1511 2014-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.13.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXXVIII/380/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2014r w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów, w zakresie wszystkich ustaleń (zarówno w tekście jak i na rysunku) zmiany planu dotyczących terenu zieleni łęgowej oznaczonego symbolem Z2
2014 1512 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 1513 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/234/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 rok
2014 1514 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2014r.
2014 1515 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1516 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2013 rok
2014 1517 2014-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 5 maja 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 4.
2014 1518 2014-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
2014 1519 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 444/LXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chęciny na rok 2014
2014 1520 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/355/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.
2014 1521 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/148/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1522 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/150/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2014 roku
2014 1523 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 1524 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2014 1525 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LX/409/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1526 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/375/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 1527 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr L/311/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 1528 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/298/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie: zmiany inkasenta podatków i opłat lokalnych pobieranych w drodze inkasa
2014 1529 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/299/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych i wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Nagłowice na ustalenie stawek czynszu wyższych od stawek minimalnych
2014 1530 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zasad korzystania z boiska sportowego położonego przy Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach
2014 1531 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zasad korzystania z boiska sportowego położonego przy Zespole Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym
2014 1532 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/306/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1533 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/252/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1534 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/81/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2014 rok
2014 1535 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/84/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2014 rok
2014 1536 2014-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 16/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 marca 2014r.
2014 1537 2014-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 17/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 marca 2014r.
2014 1538 2014-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 18/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 marca 2014r.
2014 1539 2014-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 73/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 marca 2014r.
2014 1540 2014-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 82/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 marca 2014r.
2014 1541 2014-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 83/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 marca 2014r.
2014 1542 2014-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 84/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 marca 2014r.
2014 1543 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 29/246/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Zmiany nr 1 „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmującego północno – wschodnią część gminy Małogoszcz”, w granicach sołectwa Zakrucze.
2014 1544 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1545 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/281/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1546 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/283/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bałtów
2014 1547 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/286/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie
2014 1548 2014-05-09 Informacja Informacja nr OKA-4110-18(3)/2014/1148/KRa oraz Nr OKA-4110-19(3 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2014 1549 2014-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.14.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 36/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Belno na terenie gminy Zagnańsk
2014 1550 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 226/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2014 roku
2014 1551 2014-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1552 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 56/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy św. Jana Pawła II, w msc. Zagnańsk, gm. Zagnańsk
2014 1553 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/384/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1554 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLI/234/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
2014 1555 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2014 1556 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok.
2014 1557 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących etat łączony
2014 1558 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok.
2014 1559 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLV / 318 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 1560 2014-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 maja 2014r. o wynikach przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Starachowice przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2014 r. oraz w dniu 11 maja 2014 r.
2014 1561 2014-05-13 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015
2014 1562 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Masłów
2014 1563 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/375/14 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 1564 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/28/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 1565 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI.188.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2014 rok
2014 1566 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 54/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wskazania nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr LXX/353/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2014 1567 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 55/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia w części nieważność Uchwały Nr LIII/311/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2014 1568 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 56/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części i wskazania nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XLII/320/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2014 1569 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 57/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części i wskazania nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XXXV/168/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2015
2014 1570 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 58/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/400/2014 Rady Miasta Sandomierza w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026
2014 1571 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 59/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w Uchwale Nr XXXVIII/241/14 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 25 marca 2014 roku, w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2014 1572 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 60/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia w części nieważność Uchwały Nr LI/353/2014 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
2014 1573 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 61/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIV/295/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdań z wykonania budżetu gminy Nagłowice za rok 2013
2014 1574 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia Herbu, Flagi i Pieczęci Gminy Opatowiec
2014 1575 2014-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1576 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/2014 Rady Gminy Górno z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu porządkowego korzystania z „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012”
2014 1577 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 roku
2014 1578 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 1579 2014-05-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.19.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/9/2014 Rady Powiatu Koneckiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Koneckiego w 2014 r. – w części określonej w § 6 w zakresie słów „z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku”
2014 1580 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/22/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
2014 1581 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian Statutu Gminy Łączna
2014 1582 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 1583 2014-05-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 7 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2014 1584 2014-05-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Bór” w Skarżysku-Kamiennej
2014 1585 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/15/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 1586 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/370/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1587 2014-05-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2014 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 8 maja 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2014 1588 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr LXI/1062/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 1589 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr LXI/1063/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1590 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr LXI/1066/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zniesienia pomników przyrody oraz zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 1591 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr LXI/1067/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 maja 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 1592 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr LXI/1082/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Kielcach.
2014 1593 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr LXI/1083/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy „Leszka Drogosza” ulicy w Kielcach.
2014 1594 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr LXI/1084/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy „Artylerzystów” ulicy w Kielcach.
2014 1595 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr 62/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Sadowie.
2014 1596 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr 63/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr L/413/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie
2014 1597 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/233/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1598 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 .
2014 1599 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/17/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
2014 1600 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/22/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 1601 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/23/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1602 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/24/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1603 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
2014 1604 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
2014 1605 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr LVI/318/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 1606 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr 274/XXXIX/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
2014 1607 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr 277/XXXIX/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 134/XXIII/12 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Oleśnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1608 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr 280/XXXIX/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014 rok
2014 1609 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/280/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1610 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr LI/318/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 maja 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 1611 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2014 Rady Gminy Raków z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1612 2014-05-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 19 maja 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej w okręgu wyborczym nr 1, zarządzonych na dzień 18 maja 2014 r.
2014 1613 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr LII/455/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1614 2014-05-20 Postanowienie Postanowienie nr 1/2014 Przewodniczącego Rady Gminy Opatowiec z dnia 16 maja 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki powstałej przy wprowadzaniu uchwały Nr XLI/273/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 kwietnia 2014 roku do Legislatora
2014 1615 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr LII/420/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1616 2014-05-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 66/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 marca 2014r.
2014 1617 2014-05-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 75/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 marca 2014r.
2014 1618 2014-05-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 76/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 marca 2014r.
2014 1619 2014-05-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 77/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 marca 2014r.
2014 1620 2014-05-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 78/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 marca 2014r.
2014 1621 2014-05-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 100/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 marca 2014r.
2014 1622 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr LI/399/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 1623 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/2014 Rady Gminy Górno z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Górno na lata 2014 – 2017
2014 1624 2014-05-22 Postanowienie Postanowienie nr 1/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 20 maja 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy wprowadzaniu uchwały Nr XXX/237/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013 roku do Edytora Aktów Prawnych XML 2.1.0.22 ABC PRO
2014 1625 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr LII/30/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 1626 2014-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 72/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 marca 2014r.
2014 1627 2014-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 101/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 marca 2014r.
2014 1628 2014-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 102/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 marca 2014r.
2014 1629 2014-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 103/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 marca 2014r.
2014 1630 2014-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 108/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 marca 2014r.
2014 1631 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr LXI/412/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/321/2010 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piekoszów
2014 1632 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr LXI/419/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2014 1633 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr LXI/420/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.
2014 1634 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 64/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVI/295/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 kwietnia 2014 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2014 – 2028.
2014 1635 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 65/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 maja 2014r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXVIII/241/14 z dnia 25 marca 2014 r., dotyczącej zmiany w budżecie Gminy na 2014 rok.
2014 1636 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 1637 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr L/31/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r.
2014 1638 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr L/39/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ul. Św. Brata Alberta
2014 1639 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr L/40/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 1640 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr L/42/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej.
2014 1641 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/374/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2014 roku
2014 1642 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/375/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 maja 2014r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2014 roku
2014 1643 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/378/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/206/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2014 1644 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/379/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/275/2009 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2014 1645 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr 347/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 1646 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr 351/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 330/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2014 rok
2014 1647 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr LIV/342/13 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1648 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/403/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.
2014 1649 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XL/346/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/98/08 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomści na terenie Gminy Krasocin.
2014 1650 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XL/350/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1651 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XL/351/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawnego gruntu oraz wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Krasocin na ustalenie stawek czynszu wyższych od stawek minimalnych
2014 1652 2014-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach
2014 1653 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr LI/429/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 1654 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/345/2014 Rady Gminy w Bielinach z dnia 20 maja 2014r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Bielinach oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bielinach i utworzenie Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Góry Świętokrzyskich w Bielinach
2014 1655 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/491/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok
2014 1656 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/497/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 maja 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu płatnego – niestrzeżonego przy Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju
2014 1657 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 232/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
2014 1658 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/762/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego.
2014 1659 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/764/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1660 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr LXI/417/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 1661 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV/379/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014r.
2014 1662 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV / 380 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 1663 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV / 381 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 1664 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 maja 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1665 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr LI/424/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie pozbawienia w części kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej publicznej Niekłań- Stawki – Kozia Wola
2014 1666 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr RG - XLII / 361 /14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 roku
2014 1667 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr RG - XLII / 362 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka-Nowiny
2014 1668 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLII/317/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1669 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 1670 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/288/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2014 1671 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno
2014 1672 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno o inne formy wychowania przedszkolnego
2014 1673 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/402/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określania zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
2014 1674 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/403/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
2014 1675 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/404/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 maja 2014r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu
2014 1676 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/407/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
2014 1677 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/408/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 maja 2014r. o zmianie uchwały nr X/83/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 1678 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/409/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2014 1679 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/410/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 maja 2014r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych
2014 1680 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr L/501/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 1681 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr L/504/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 1682 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/458/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 1683 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/459/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu porządkowego korzystania ze zbiornika na rzece Małoszówce położonego na terenie Gminy Kazimierza Wielka.